החיפוש הניב 254 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ב' יולי 03, 2017 8:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרה אדומה במרה ובמי מריבה
תגובות: 4
צפיות: 263

פרה אדומה במרה ובמי מריבה

לצד שאכן פרשת פרה אדומה נאמרה אף במרה (עי' רש"י שם שם לו חק ומשפט, ובתורה תמימה שם) ואף כאן בפרשתנו קודם עניין מי מריבה, יש לתת את הדעת על כך שפרשה זו תמיד נסמכה לפרשיות העוסקות במים.
על ידי שמר
ב' יולי 03, 2017 8:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5743
צפיות: 420975

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

האם יש תמונה של ר' חיים קנייבסקי יחד עם החזו"א?
על ידי שמר
ד' יוני 28, 2017 2:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: לקיחת הילד מהצהרון מוקדם יותר - 'הישר והטוב'?
תגובות: 30
צפיות: 1213

Re: לקיחת הילד מהצהרון מוקדם יותר - 'הישר והטוב'?

הנדון יפה ומעניין, אולם לבל נשכל שאין פה רק שני צדדים האבא והגננת, אלא עוד צד נוסף "הילד שלך" כן הילד שלך זה שאתה מחוייב ורוצה לדאוג לעולמו הגשמי וכ"ש הרוחני, וכי לילדך לא מגיע להיות עם אבא עוד כמה דקות (שגם ככה שעות השהות שלו במחיצת אבא או אמא הם בודדות מאד) ??, האם הילד מרגיש טוב בז...
על ידי שמר
ד' יוני 28, 2017 1:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ארץ ואדמה - מעשה קורח
תגובות: 8
צפיות: 441

Re: ארץ ואדמה - מעשה קורח

איך שלא יהיה יש לתת את הדעת שפה בפ' קרח פתיחת הפה מתייחסת לארץ "ותפתח הארץ את פיה" אולם בבראשית כ' "וְעַתָּה אָרוּר אָתָּה מִן הָאֲדָמָה אֲשֶׁר פָּצְתָה אֶת פִּיהָ", וכן צ"ב ההבדל בין "פתחה" ל"פצתה"
על ידי שמר
ב' יוני 26, 2017 3:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו
תגובות: 38
צפיות: 1444

Re: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו

אגב, אם עוסקים בנחשון אם היה או לא היה, שמעתי פעם ווארט יפה במס' זבחים ז. בעניין שינוי בעלים ששחט לשם מת "שחט לשם חטאת נחשון (שמת)" - ומדוע לא 'כתבה הגמ' מת סתם מדוע דווקא נחשון, וי"ל שהכוונה לנחשון בן עמינדב שהוא המת היחיד שידוע שחייב קרבן חטאת שהלא יש איסור להכניס מת לעזרה וא"...
על ידי שמר
ב' יוני 26, 2017 12:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו
תגובות: 38
צפיות: 1444

Re: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו

אגב, אם עוסקים בנחשון אם היה או לא היה, שמעתי פעם ווארט יפה במס' זבחים ז. בעניין שינוי בעלים ששחט לשם מת "שחט לשם חטאת נחשון (שמת)" - ומדוע לא 'כתבה הגמ' מת סתם מדוע דווקא נחשון, וי"ל שהכוונה לנחשון בן עמינדב שהוא המת היחיד שידוע שחייב קרבן חטאת שהלא יש איסור להכניס מת לעזרה וא"כ...
על ידי שמר
ב' יוני 26, 2017 12:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו
תגובות: 38
צפיות: 1444

Re: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו

מנ"ל לרש"י שקרח פקח היה, הלא לא מצאנו תואר כזה בהרבה מקומות ומדוע דווקא נבחר תואר זה ולא "נבון" חכם" וכדו'
על ידי שמר
ו' יוני 23, 2017 10:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8189
צפיות: 403605

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה פירוש הרש"ר הירש במדבר פרק טז, פסוקים ג ד.
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 3:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיהה בפיה"מ פ"א דזבחים
תגובות: 2
צפיות: 193

Re: תמיהה בפיה"מ פ"א דזבחים

בתוס' זבחים מז. ד"ה איזהו פירש שאם הכלי רובו בחוץ ומיעוטו בפנים וקיבל בחלק שבפנים אע"פ שלא נפסל ביוצא הו"א שיהיה כשר שהלא הקבלה נעשתה בחלק שבפנים קמ"ל דאזלינן בתר רובו ע"כ, מבואר שאע"פ שאחר שקיבל בחלק שבפנים נזל הדם לחלק שבחוץ אינו נפסל, א"כ יש מצב בו הדם בחוץ אבל ...
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 3:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח = מצות חלה-מהו שיעורה ולישאל עליה
תגובות: 7
צפיות: 280

Re: פרשת שלח = מצות חלה-מהו שיעורה ולישאל עליה

איש גלילי כתב:לא הבנתי את השאלה. גם בחלה השיעור הוא מדרבנן.

מנ"ל שמן התורה כלשהו סגי.
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 1:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיהה בפיה"מ פ"א דזבחים
תגובות: 2
צפיות: 193

תמיהה בפיה"מ פ"א דזבחים

ז"ל פיה"מ זבחים פ"א מ"ד (מהד' קאפח) ומה שאמר ר' אלעזר במקום שהוא צריך, הוא שיהלך בדם ממקום השחיטה לצד פנים העזרה כלומר כלפי המזבח. ומקום שאינו צריך, שיהלך בו לחוץ לעזרה. ואין הלכה כר' שמעון. ולא כר' אלעזר.

וצ"ע הלא אם יצא חוץ לעזרה נפסל ביוצא?.
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 1:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8189
צפיות: 403605

פירוש המשניות להרמב"ם

אם אפשר לעלות פיה"מ על פ"א דזבחים במהדורות חדשות ומתוקנות )כמהד' קאפח, המאור, ועוד)
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 12:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחל אשכול
תגובות: 2
צפיות: 161

נחל אשכול

"ויבואו עד נחל אשכל וכו' על כן קרא שמו נחל אשכול וגו'. עמדו המפרשים על כך שכבר לפני זה היה זה שמו, עי' כלי יקר ועוד, ונראה פשוט שאכן קודם לכן היה שמו נחל אשכל אשכל בכתיב חסר ע"ש אשכל בן ברית אברהם שהיתה חברון בתחומו, וכן בחומש בראשית נכתב שמו בכתיב חסר, אולם שלקחו משם אשכול ענבים קרא שם המ...
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 12:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח = מצות חלה-מהו שיעורה ולישאל עליה
תגובות: 7
צפיות: 280

Re: פרשת שלח = מצות חלה-מהו שיעורה ולישאל עליה

בלומדי מסכת חלה הרהרתי מדוע בתרו"מ מדאוריתא מספיק כל שהוא חיטה אחת פוטרת, ורק רבנן נתנו לה שיעור עין רעה בינונית ויפה, אולם בחלה דינה מעיקרא אחד ממ"ח או מכ"דף, מדוע לא סגי בכלשהו כתרו"מ, האם לפי דברי הנודע ביהודה הנ"ל מיושב העניין?.
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 12:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס
תגובות: 226
צפיות: 20278

ת"א הנושא ברכת כהנים

בברכת כהנים פ' נשא מפרש התרגום את הברכות יברך ה' וישמרך וכו' בלשון ארמי - כן הוא ברוב החומשים, אך מזה זמן ראיתי בחומשים ישנים שאין תרגום כלל על ברכת כהנים, וצ"ל מכיוון שכתוב כה תברכו וקי"ל שברכת כהנים איננה נאמרת בכל לשון אלא רק בלה"ק א"כ א"א לתרגם את הברכות בלשון ארמי דאי י...
על ידי שמר
ו' יוני 02, 2017 2:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: מדוע הבנות נושרות פחות מהבנים?
תגובות: 53
צפיות: 2170

Re: מדוע הבנות נושרות פחות מהבנים?

מבלי להכנס לענין ומבלי להכיר את מכלול הנתונים, אני מבקש לכפור לחלוטין בסיפא. חינוך הבנות, בבתי הספר היסודיים והתיכוניים החרדיים, הוא דוגמטי, קבעוני, סטראוטיפי וחסר כל הכוונה והתאמה אישית. רציתי להוסיף שמה שמתווה את הורי הבחורות באיזה מקצוע לבחור איננו מחמת ההתאמה והאישיות אלא איזה מקצוע יכניס יותר ...
על ידי שמר
ו' יוני 02, 2017 12:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לשון מזבח
תגובות: 7
צפיות: 436

לשון מזבח

וְאֶת הַשֻּׁלְחָן וְאֶת כָּל כֵּלָיו וְאֶת הַמְּנֹרָה וְאֶת כֵּלֶיהָ וְאֵת מִזְבַּח הַקְּטרת מזבח הקטרת – לשון מזבח נגזר מלשון זבח, זבח כידוע משמש כשם כולל לכל הזבחים (כל סוגי בקרבנות) ואע"ג שזבחים במקרא ענינם קרבן שלמים אפ"ה נקראים כל הקורבנות זבחים עי' באב"ע ס"פ יתרו ובתוי"...
על ידי שמר
ב' מאי 29, 2017 3:52 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הדרכת הורים
תגובות: 19
צפיות: 898

Re: הדרכת הורים

לדעתי העניין טמון בכך שבעבר האב והאם למדו על הילדים ועל דרכי ההתמודדות איתם ע"י הילדים עצמם, תכונות, רגשות וכו', אולם בימינו שהילד נמצא משעה 7 בבוקר ועד 4 אחה"צ מחוץ לבית ולא עם אחד ההורים (מעון, צהרון) ובשעה 7 בערב הולך לישון (ואבא הוא רק "אבא של שבת") א"כ המצב דורש התערבות...
על ידי שמר
ב' מאי 29, 2017 3:45 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הדרכת הורים
תגובות: 19
צפיות: 898

Re: הדרכת הורים

אוצר החכמה כתב:לא מובן לי מה הקשר להדרכת חתנים. הדרכת חתנים נצרך לדברים שאין אדם רואה ומתחנך להם בביתו משום דרכי הצניעות.


לא היתה כוונתי לחלק הזה שבהדרכה אלא לענין ההתנהגות שבין איש לאשתו.
על ידי שמר
ב' מאי 29, 2017 1:55 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הדרכת הורים
תגובות: 19
צפיות: 898

Re: הדרכת הורים

האם הדבר נצרך לכל אחד ואחד כמו הדרכת חתנים שכולם הולכים או שמא כאו"א לפי הרגשתו?
על ידי שמר
ב' מאי 29, 2017 12:55 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הדרכת הורים
תגובות: 19
צפיות: 898

הדרכת הורים

דומני שבדורנו אנו יש מודעות רבה להדרכת הורים ואין כמעט הורה שלא הלך\הולך\ילך להדרכה במסגרת זו או אחרת אפי' לא בקביעות. כמה הרהורים בדבר: א. דומני שבדור הקודם לא היו נצרכים לכל זה, האם נכון הדבר? ב. בהנחה שאכן כך ולא היה דבר זה קיים, האם בדורנו הדבר נצרך מחמת הקושי שבחינוך הדור, או שמא ההורים עצמם אי...
על ידי שמר
ב' מאי 29, 2017 12:47 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ביום חמישי ער"ח סיון
תגובות: 0
צפיות: 101

תספורת ביום חמישי ער"ח סיון

כשיוצא א' דג' ימי הגבלה ביום א' (כהשנה) הותר לאלו הנוגים שלא להסתפר עד יום א' להסתפר כבר ביום שיש ר"ח סיון מפני כבוד השבת, וכבר דנו כאן האם ההיתר הוא כבר ביום חמישי ואכמ"ל, ויל"ע לנוהגים כצוואת רבי יהודה החסיד שלא להסתפר בר"ח (וכדעת האחרונים שבכה"ג לא יסתפרו "דחמירא סכנ...
על ידי שמר
ו' מאי 26, 2017 1:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: הסדרים הנהוגים בכוללים
תגובות: 7
צפיות: 584

הסדרים הנהוגים בכוללים

כידוע הסדרים הנהוגים היום בכוללים הם מקדמא דנא ויסודותם בהררי קודש ע"י גדולי ישראל. לאחרונה עקב שינויי התקופה והזמן בהם הילדים ונשים בקושי רואים את האבות (מהרבה סיבות ואכמ"ל) הוקמו הרבה כוללים המשנים את הסדר המקובל בכך שההפסקה בצרהים מתקצרת לכחצי שעה ומימלא נגמר סדר ב' בשעה 5 (לערך) כך שהא...
על ידי שמר
א' מאי 21, 2017 8:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות
תגובות: 10
צפיות: 406

Re: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות

אגב, המקור לכך שדין אותו ואת בנו לא נוהג בעופות הוא בתו"כ אמור פ"ח.
ולפי כל הנ"ל יש לדון, א"כ מדוע מדמה כותב הרמב"ן שדין לא תקח האם שורשו בדין אותו ואת בנו הרי נתמעטו עופות ממנו.
על ידי שמר
א' מאי 21, 2017 1:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות
תגובות: 10
צפיות: 406

Re: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות

החילוק שנכתב כאן לגבי עופות ובהמות מפורש בהלכה - שבעופות הגוזל נחשב כבריה בפ"ע ולא כהמשך של אמו, ואיני זוכר כרגע המקום המדוייק. שוב נזכרתי שהוא בתמורה לא, א. שם מבואר להיפך שעוף קשור יותר לאמן מאשר ולד בהמה, וא"כ כל דברנו כעורבא פרח, אלא א"כ נאמר דהתם לגבי הקשר הגופני מיירי, והכא לגב...
על ידי שמר
ו' מאי 19, 2017 10:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות
תגובות: 10
צפיות: 406

Re: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות

יפה. ונראה עוד פשוט, שאצל הבהמות רואים קשר בין האם לבנה, משא"כ בעופות שמאז שפרחו מן הקן שוב אינו מכיר אביו ואמו, ולכן אין הדין אלא בזמן שהוא בקן תחת אמו. וזה לשני צדדים: א. שעי"כ אין כאן מדת אכזריות באשר אין האם מכירה בבנה ולא הבן באמו. ב. ע"פ מה שכתבו הראשונים בטעם שדין "אותו ו...
על ידי שמר
ו' מאי 19, 2017 12:49 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות
תגובות: 10
צפיות: 406

דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות

דין אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ביאר הרמב"ן שזהו מדין מידת אכזריות, וא"כ מדוע לא נאמר דבר זה אף בעופות. ונראה ששונה יחס האב לבן בין בהמות לעופות, בבהמות הילד נוצר במעי אמו מתהווה בה ויוצא ממנה, אולם בעופות התהוות הבן איננה בגוף האם אלא לאחר שמטילה ביצה דוגרת עליה מחוץ לגופה ועל ידי כך ...
על ידי שמר
ג' מאי 16, 2017 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמן שנברא הזמן
תגובות: 32
צפיות: 1066

Re: הזמן שנברא הזמן

אם הסיבה קודמת למסובב אז היה זמן מאז הסיבה א"כ היה זמן קודם לבריאה והדרא קושיא לדוכתיה. חשבתי שזה מובן. הפירוש הוא הפוך. כשאין זמן אין קדימה בזמן. ואם כך למה קראו לזה שקדמה, הכוונה לומר שהיא הסיבה לעולם. בעולם הזה מה שהוא סיבה לעולם יקדום בזמן ולכן כשרוצים לבטא שדבר הוא סיבה לשני, או שאי אפשר ...
על ידי שמר
ב' מאי 15, 2017 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזמן שנברא הזמן
תגובות: 32
צפיות: 1066

Re: הזמן שנברא הזמן

לא כתוב שהתורה קדמה בזמן אלא בדורות ושמא אין עניין דורות לזמן
על ידי שמר
א' מאי 14, 2017 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמן שנברא הזמן
תגובות: 32
צפיות: 1066

Re: הזמן שנברא הזמן

הרמב"ן בפרשת בראשית כותב שהזמן נברא ביום ראשון (בהמשך אציין מקור).
על ידי שמר
א' מאי 14, 2017 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעמדם של בני משה רבנו ע"ה
תגובות: 1
צפיות: 152

מעמדם של בני משה רבנו ע"ה

מחפש מקורות לנתון המעניין הזה, שבניו של מרע"ה לא מוזכרים כלל בתורה (פרט להולדתם וכדו') לא מעלתם, תפקידם (אם היה), הם לא היו במתן תרה (לחלק מן השיטות), לא היו בשיעבוד מצרים, וכן במהלך ההיסטוריה אין איזכור מיוחד לכאלה שהיו צאצאי משה, הייתכן שצאצאיו של מי שהיה גדול הנביאים וכו' לא יזכו לאיזכור מיו...
על ידי שמר
ו' מאי 12, 2017 3:08 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון
תגובות: 32
צפיות: 1279

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שיכון ה' בבני ברק, מביא בעלונו התורני היוצא לאור מידי שבוע, את דברי הרמ"א בסימן תצ"ג סעיף ב' שכתב "אם חל ל"ג בעומר ביום ראשון נוהגים להסתפר ביום שישי לכבוד השבת". הרב זילברברג אף הוסיף "שמעתי ממורי ורבי מרן הגראי"ל שטיינמן שלי...
על ידי שמר
ה' מאי 11, 2017 11:41 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון
תגובות: 32
צפיות: 1279

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שיכון ה' בבני ברק, מביא בעלונו התורני היוצא לאור מידי שבוע, את דברי הרמ"א בסימן תצ"ג סעיף ב' שכתב "אם חל ל"ג בעומר ביום ראשון נוהגים להסתפר ביום שישי לכבוד השבת". הרב זילברברג אף הוסיף "שמעתי ממורי ורבי מרן הגראי"ל שטיינמן שלי...
על ידי שמר
ד' מאי 10, 2017 1:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יהודה צבי בראנדווין מסטרטין.
תגובות: 25
צפיות: 1854

Re: רבי יהודה צבי בראנדווין מסטרטין.

מתאים להרב הגאון משולם בראנדווין בעל מחבר "גנא דפלפלא" שיידע פרטים על הרב הנ"ל.
על ידי שמר
ד' מאי 10, 2017 1:16 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם רש"י כתב את פירושו לפי סדר קריאת הפרשות בשנה?
תגובות: 46
צפיות: 3888

Re: האם רש"י כתב את פירושו לפי סדר קריאת הפרשות בשנה?

לא הצלחתי לרדת לסוף דעתך. ר' חיימקה הבין שהשאלה כאן היא האם רש"י כתב קודם את הפירוש בראשית ואחר כך נח ואחר כך לך לך, או לפי סדר אקראי. והוא מצא לזה ראיה לפי דעתו. בעוד שהשאלה כאן היא האם רש"י כתב את הפירוש לבראשית בשבוע שבו קוראים בתורה בראשית. מכאן נבעה הטעות. סליחה שהתערבתי. "צדיקי...
על ידי שמר
ד' מאי 10, 2017 1:13 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ג' פעמים - חזקה - שאינו משלים ספירת מט' ימים
תגובות: 1
צפיות: 163

ג' פעמים - חזקה - שאינו משלים ספירת מט' ימים

יש לדון מה הדין באדם שכבר ג' שנים - ג' ספירות - אינו מצליח לזכור לברך בכל יום, כלומר יש לו חזקה שאינו יכול להחזיק ולברך בכל יום מהמט' מונים, האם יש לפוטרו משום כך דהלא יש לו "חזקת שכחה" או דילמא אין חזקה על ההעדר אלא רק על חיוב, וא"ת שור מועד יוכיח שחוזר לתמותו ע"י אי נגיחה ג' פע...
על ידי שמר
ד' מאי 10, 2017 1:06 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון
תגובות: 32
צפיות: 1279

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

ובאותו עניין, להסוברים שמותר להסתפר ביום ו' לכבוד שבת, האם יש לנוהג היתר אף בחמישי בלילה?.
על ידי שמר
א' מאי 07, 2017 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספר אוצר נחמד
תגובות: 1
צפיות: 212

Re: הספר אוצר נחמד

כמדומני שיש הוצאה חדשה לספ ר(נדמה לי הוצאת "אורייתא"), אולי שם ישנם פרטים
על ידי שמר
ה' מאי 04, 2017 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שגגת העולם ב'עלינו לשבח'
תגובות: 41
צפיות: 2206

Re: שגגת העולם ב'עלינו לשבח'

אחר המחילה, הכותבים כאן חשבו שהדברים פשוטים, ומשום כך כת"ר לא הבין נכונה. הלא כבר בראשונים יש טעמים ל'עלינו לשבח' אחר המילה, אך האמת היא שהכוונה בכל המקורות היא מדוע תיקנו לאחר את 'עלינו לשבח' עד אחר המילה, אך בשום מקור לא תיקן משום כך אמירת 'עלינו לשבח' אחר המילה. וכן בקידוש לבנה. החת"ס ...

עבור לחיפוש מתקדם