החיפוש הניב 380 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ה' יולי 05, 2018 11:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הליכה - ביאה
תגובות: 7
צפיות: 660

Re: הליכה - ביאה

בתרגום אונקלוס באמת מתרגם כאן : לָמָּה לֹא הָלַכְתָּ אֵלָי - לְמָא לָא אֲתֵיתָא לְוָתִי ובכלל, בתרגום אונקלוס מתרגם פעמים רבות את המילה 'לך' - 'איתא' (בֹּא) כגון 'לך נא אתי אל מקום אחר' - 'איתא כען' וכך מתרגם תמיד את המילה 'לכה' - 'איתא': שמות ג י: וְעַתָּה לְכָה וְאֶשְׁלָחֲךָ אֶל פַּרְעֹה - וּכְעַ...
על ידי שמר
ה' יולי 05, 2018 7:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הליכה - ביאה
תגובות: 7
צפיות: 660

Re: הליכה - ביאה

כדכד כתב:מסברה
אומר בלק לבלעם: הלא שלחתי אליך, מדוע נשארת במקומך ואפילו לא יצאת משם?

איזו משמעות ישנה להליכת בלעם אם לא יבוא לבלק?
על ידי שמר
ה' יולי 05, 2018 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הימשכות אור מאותיות התורה
תגובות: 0
צפיות: 248

הימשכות אור מאותיות התורה

במשנ"ב סי' קלד סק"יא כתב "וטוב שיראה האותיות עד שיהיה יכול לקרותם כי כתבו המקובלים שעי"ז נמשך אור גדול על האדם". האם השפעת האור היא דוקא בשעת ההגבה או שמא זהו הזמן שבו כולם רואים ולכן דיבר בכה"ג אולם העולה והקורא מושפעים בשעת הקריאה, וכן לגבי מה שפסק סי' פח סק"ז &q...
על ידי שמר
ה' יולי 05, 2018 1:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הליכה - ביאה
תגובות: 7
צפיות: 660

הליכה - ביאה

בלק אומר לבלעם "לָמָּה לֹא הָלַכְתָּ אֵלָי הַאֻמְנָם לֹא אוּכַל כַּבְּדך"
עונה בלעם "וַיֹּאמֶר בִּלְעָם אֶל בָּלָק הִנֵּה בָאתִי אֵלֶיךָ וגו''.
א. מהו שינוי הלשון בין בלק לבלעם הליכה\ביאה.
ב. מדוע משתמש בלק בלשון הליכה, הו"ל "באת".
על ידי שמר
ב' יולי 02, 2018 9:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אהרן הופשטיין מקוזניץ הי"ד
תגובות: 22
צפיות: 1768

Re: רבי אהרן הופשטיין מקוזניץ הי"ד

י. אברהם כתב:אייוועלט

מה יעשה הרוצה להחכים אולם אינו מבין אידיש??
על ידי שמר
ב' יולי 02, 2018 8:15 pm
פורום: עזר אחים
נושא: יש לכם המלצות על תוכנות/חוברות ללימוד אידיש?
תגובות: 6
צפיות: 1510

Re: יש לכם המלצות על תוכנות/חוברות ללימוד אידיש?

פעם נתקלתי בחוברת בשם "מיר לערנן אידיש"
על ידי שמר
ד' יוני 27, 2018 9:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לפרשת בלק | עצימת עין אחת - טוב או רע?
תגובות: 3
צפיות: 478

Re: לפרשת בלק | עצימת עין אחת - טוב או רע?

באותו עניין

שיר השירים ד, ט
לִבבתני אחותי כלה לבבתיני באחת מעיניך וגו'
ובמצודת דוד שם פירש "יפרש במה משכה לבו, ואמר בהבטת עין אחת מעיניך, כי הבטה בדרך חיבה בעין אחת ממשיך את הלב מאד".
על ידי שמר
ד' יוני 27, 2018 9:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שינויי נוסחאות בתרגום על קהלת
תגובות: 0
צפיות: 199

שינויי נוסחאות בתרגום על קהלת

בנפש החיים ש"א פי"ב העוסק בהשפעת מעשי האדם על העולמות כ' וז"ל: וכן קהלת אמר כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט על כל נעלם כו'. ולא אמר כי האלקי' יביא במשפט את כל מעשה וגו'. והיינו כי אלקים פי' בעל הכחות כולם. ובעת עמוד האדם למשפט לפניו ית"ש. לא ידונו את המעשה לבדה כפי שהיא. אך יחשבו...
על ידי שמר
ב' יוני 25, 2018 1:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: 'מזבח' הפנימי
תגובות: 9
צפיות: 1033

Re: 'מזבח' הפנימי

זבחים קי.
והאיכא חציצה
פרש"י : שהבשר אינו ראוי להקטרה חוצץ בין אימורין למערכה ודכוותיה בפנים לאו העלאה היא דרחמנא אמר (ויקרא א) על העצים אשר על האש

מבואר שיש דין על המערכה.
על ידי שמר
ו' יוני 22, 2018 2:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 46351

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ז, ב

ואמר רבא עולה ששחטה שלא לשמה אסור לזרוק דמה שלא לשמה איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא וכו' כדריש פירקא.

האם מצאנו עוד מקום בש"ס שהגמרא מציינת מקום? הלא זהו ציטוט מדוייק (לכאורה!) מלעיל, וכי אין זה אלא תפקידו של ב' מסורת הש"ס?
על ידי שמר
ב' יוני 18, 2018 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?
תגובות: 7
צפיות: 593

Re: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?

ב. איסור הקטרת קטורת בחוץ, אולם לכאורה איסור זה שייך רק מחוץ להיכל ולא בתוכו כמו איסור שחוטי חוץ ששייך רק מחוץ לעזרה, וכן מורה לכאורה פשטות המשנה בזבחים (קט, ב) יעוין שם. אינני מונח ממש שם, אולם זכורני דבסוגיא התם מובאת באחרונים שיטת הרמב"ם (הלכות עבודת יוה"כ פ"ה הכ"ו) שהמקריב ב...
על ידי שמר
א' יוני 17, 2018 8:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 1373

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

שמועה טובה תדשן עצם, ובגיטין נו:
על ידי שמר
א' יוני 10, 2018 7:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 16
צפיות: 974

Re: חזקה דרך שלילה

שור מועד שחוזר לתמותו בג' פעמים שלא נגח - חזקה ע"ד השלילה.
אמנם יש לדחות דאין זו קביעת חזקה אלא הפקעת חזקת מועד.
על ידי שמר
ד' מאי 30, 2018 3:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 46351

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב.
אסור לשנויי ביה וכו' מוצא שפתיך תשמור וכו' אם לא נדר יהא נדבה.

אחר העיון בסוגיית "שכיב ר"ל על מעוהי" לקמן ה. עולה שהפסוק הנ"ל לא שייך באשם עיי"ש.
וא"כ האם מותר לשנויי באשם (לאיבעית אימא קרא)?
על ידי שמר
א' מאי 27, 2018 12:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 46351

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

מג, א האם בדם יש דין לחמו של מזבח ואלו דברים שאין חייבין עליהם משום פיגול... והדם. מבואר, שבדם ליכא דין פיגול. ובתוס' ביארו, "שמא לא שייך למימר גבי דם פקע פיגולו כי אם גבי הקטרה דוקא שנעשה לחמו של מזבח". חזינן, שאין דין לחמו של מזבח בדם. יש לעיין ממתניתין דר"פ המזבח מקדש [פג, א]: &qu...
על ידי שמר
א' מאי 27, 2018 12:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1004
צפיות: 109027

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

שומע ומשמיע כתב:http://yozmatorot.org.il/hamaorsheba/

באתר כתוב שאזל מהמלאי, מה לעשות??
על ידי שמר
א' מאי 27, 2018 12:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 46351

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד, א בדין שינוי בעלים רד"ה שינוי בעלים מנלן. שצריך לשוחטו על מנת שיתכפרו בו בעליו לא שיתכפר בו אחר. יש לחקור, בגדר הפסול של שינוי בעלים, האם יסודו משום שהקרבן לא הוקרב בשביל בעליו. או משום שהוקרב לשם אחר. ונפק"מ בכהן ששחט שלא לשם שום אדם, האם יש בזה פסול דשי"ב. מהא דקאמר הגמרא לקמן (...
על ידי שמר
ש' מאי 26, 2018 11:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 46351

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד, א בדין שינוי בעלים רד"ה שינוי בעלים מנלן. שצריך לשוחטו על מנת שיתכפרו בו בעליו לא שיתכפר בו אחר. יש לחקור, בגדר הפסול של שינוי בעלים, האם יסודו משום שהקרבן לא הוקרב בשביל בעליו. או משום שהוקרב לשם אחר. ונפק"מ בכהן ששחט שלא לשם שום אדם, האם יש בזה פסול דשי"ב . סתמא לשמה כשר אף בשינ...
על ידי שמר
ש' מאי 26, 2018 11:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1004
צפיות: 109027

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

אברהם ארנטרוי כתב:
שמר כתב:שמעתי שר' משה גרליק הוציא חוברת על הגר"מ זצ"ל.
האם מאן דהו יכול להעלותה כאן.

הספר נמכר ע"י יוזמת אורות של יהודה פולישוק

נמכר בחנויות? (יפה נוף, אור החיים וכו')
על ידי שמר
ה' מאי 24, 2018 8:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה מעניינת בפרשת בהר
תגובות: 1
צפיות: 466

Re: שאלה מעניינת בפרשת בהר

עיין רש"ש ערכין כט: ובחידושים וביאורים שם.
על ידי שמר
ה' מאי 24, 2018 8:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 973

Re: מים המאררים

לענין ברכת המצוות מצד הכהן, ראה במצוין כאן . וי"ל שמה"ט גם אין לאשה לברך. אך יש לחלק קצת דהכא היא ברכת הנהנין כללית ולא ברכה מיוחדת למעשה זה, וכן כשיודעת שלא חטאה א"כ ע"י המים ונקתה ונזרעה זרע. אך מסתבר שמכיון ששם במים דבר מר כלענה (חוץ מהעפר) כמ"ש סוטה כ ע"א, שוב אינם...
על ידי שמר
ה' מאי 24, 2018 7:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 973

Re: מים המאררים

אם יודעת שחטאה לא תברך שהרי מים אלו מזיקים לה ואין לברך על היזק - כמבואר, ואם לא חטאה מדוע שלא תברך. ולפי"ז יש לדון מה ההיכי תימצי שיפעלו באשה המים המאררים שאם לא תברך ידע הכהן שחטאה ומימלא לא ישקה אותה דהוי כאילו הודתה שחטאה (או שמא אשה כזו שחטאה ולא מודה אין לה בעיה לברך לבטלה). ועוד נראה שלא...
על ידי שמר
ד' מאי 23, 2018 12:12 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ולשדך הבנות
תגובות: 25
צפיות: 2730

Re: ולשדך הבנות

האמת שלשדך הבנות הוא לא רק מתחרז ללחשוב חשבונות, אלא הוא מוכרח, כלומר הפועל יוצא מלשדך הבנות הוא לחשוב חשבונות (והרבה), ואפשר שלזה הזהיר המשורר דאע"ג שמותר לשדך הבנות הזהרו מלשבת עם המחותן ולחשוב חשבונות. ולהכי כתיב לשדך הבנות ולא לשדך הבנים.

ע"ד הדרש והפלפול.
על ידי שמר
ג' מאי 22, 2018 7:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9500
צפיות: 681334

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:
גליוני מנחת חינוך.pdf

ייש"כ!!!
על ידי שמר
ג' מאי 22, 2018 1:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סתמא לשמה בבעלים
תגובות: 3
צפיות: 567

Re: סתמא לשמה בבעלים

אמת!
נשכחה ממני.

ובאמת מה שייך סתמא לשמה בבעלים לשי' הגרי"ז, הלא דין מחשבת לשם בעלים אינה דין בקרבן אלא בעבודת הכפרה ומה שייך לומר שחל בקרבן שם בעלים דנימא שכל מה שייעשה בו יהיה נחשב שנעשה לשמה.
על ידי שמר
ג' מאי 22, 2018 12:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סתמא לשמה בבעלים
תגובות: 3
צפיות: 567

סתמא לשמה בבעלים

מחפש מקור האם אמרינן סתמא לשמה אף בשינוי בעלים.

הגמ' מתייחסת רק לשינוי קודש, ולפום פשטא אין סיבה שיהיה הבדל.

אולם לשיטת מרן הגרי"ז בדין סתמא לשמה קצת קשה אי שייך לפי"ז סתמא לשמה בבעלים שהוא דין בכפרה ולא בעבודת הקרבן (שהרי רק בשעת זריקה איכא נפק"מ בזה)

מקור או ראיה חשובים לי מאד.
על ידי שמר
ג' מאי 22, 2018 12:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1004
צפיות: 109027

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

שמעתי שר' משה גרליק הוציא חוברת על הגר"מ זצ"ל.
האם מאן דהו יכול להעלותה כאן.
על ידי שמר
ג' מאי 22, 2018 12:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 46351

ס

.
על ידי שמר
ו' מאי 18, 2018 1:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9500
צפיות: 681334

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
גליונות אבי עזרי על המנחת חינוך מצוה תקסב
על ידי שמר
ד' מאי 09, 2018 11:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה מעניינת בפרשת בהר
תגובות: 1
צפיות: 466

שאלה מעניינת בפרשת בהר

המוכר שדה אחוזה מוכר לפי השנים מכר שדהו 15 שנה קודם היובל צריך לקבל עבור 15 שנה, טוען הקונה הנה ב' שמיטות ישנם בתוך השנים הנ"ל ואין הקרקע שווה בשמיטה ככל השנים שהרי אין הנאה מיבול שנה זו, אשלם לך על אותם השנים פחות. ואת"ל שאכן ישנה טענה כזו לקונה האם יכול המוכר לטעון לקונה אם אכן ושומר שבי...
על ידי שמר
א' מאי 06, 2018 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר 'אשה' במצב של פירוד חלילה
תגובות: 16
צפיות: 787

Re: גדר 'אשה' במצב של פירוד חלילה

נמחק
על ידי שמר
א' אפריל 15, 2018 8:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים
תגובות: 8
צפיות: 760

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים

נפש טובה - הגר"ש כץ ר"י חברון
על ידי שמר
א' אפריל 15, 2018 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: עץ הדעת וטעות התפוח
תגובות: 4
צפיות: 379

עץ הדעת וטעות התפוח

אפשר שהטעות יסודה מדברי התרגום "וריח אפיך כתפוחים" - כריחא דאתרוגא (עי' תוס' שבת פח. ד"ה פריו), ולכן השתרשה הטעות שפרי העץ שהיה אתרוג (לחד שי') נקרא תפוח.
על ידי שמר
ד' אפריל 11, 2018 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במעלת חידושי תורה
תגובות: 19
צפיות: 1328

Re: במעלת חידושי תורה

ויש להעיר, שגם "חידושי תורה" צריכים להיות כפופים לתורה ולא סברות כרסיות, וכמאמר שסברא צריכה להיות כמעט מפורשת. ולאחרונה הזדמן לי לראות בכמה קבצים תורניים, כמו ספרי זכרון ודומה, שהיה נראה במאמרי הכותבים בדרך לימוד שיכולים לומר סברא בלי לטרוח למצוא איזה מקור או דימוי לכך. ואמנם בגדר "פ...
על ידי שמר
ב' אפריל 09, 2018 1:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: עלייה לתורה עם הרבה שמות
תגובות: 23
צפיות: 1393

Re: עלייה לתורה עם הרבה שמות

בישיבת חברון לא קוראים לעולה בשם האב כלל.
ושמעתי שהחזו"א לא אהב את המנהג הזה והתבטא עליו שרק לאסופי קוראים כך.
על ידי שמר
ב' אפריל 09, 2018 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ענין מעשה בראשית מהו?' - שיטת הר"ן בדרוש הראשון
תגובות: 2
צפיות: 263

Re: 'ענין מעשה בראשית מהו?' - שיטת הר"ן בדרוש הראשון

עיינת במהדורה שיצא ע"י מוסד הרב קוק ?
על ידי שמר
ב' אפריל 09, 2018 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיוון הקבורה בבני ברק
תגובות: 1
צפיות: 234

כיוון הקבורה בבני ברק

כידוע המנהג הוא לקבור את המת כשרגליו לכיון ירושלים (שבתחיית המתים כשיקום פניו יהיו לכיוון ירושלים) לאחרונה שמתי לב שבבית החיים שב"ב קבורים המתים כשרגליהם לכיוון דרום ולא לכיוון מזרח - כמובן שעובדה זו לכשעצמה איננה אומרת דרשני שהרי ירושלים בדרום מזרח לבני ברק, אלא שתמהתי מדוע בכל (לענ"ד) בת...
על ידי שמר
א' אפריל 08, 2018 1:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9500
צפיות: 681334

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יש"כ חבר פורום אוצה"ח
קיץ בריא

עבור לחיפוש מתקדם