החיפוש הניב 409 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 13, 2017 9:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכ"מ שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?
תגובות: 17
צפיות: 689

Re: מי שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?

ודאי שיכול לדחוף המתנה לזמן אחר מיתתו...דחל מתנת שכ"מ לאחר זמן פשיטא. ואין היורשין מעכבין אולי כן מעכבין? הרי לכו"ע הם ירשו את הנכסים לפחות שנה לפני מועד חלות המתנה, אז מה יקרה כשיגיע מועד חלות המתנה אחרי שהיורשים כבר הספיקו לרשת את הנכסים? אני שואל במיוחד לפי מה שנפסק בשו"ע ח"מ...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוקטובר 12, 2017 11:08 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?
תגובות: 53
צפיות: 3209

Re: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?

למה נחשב טרוד בקיטמה הרי אינו מחויב לקיימה דהרי מותר לו לקום
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוקטובר 12, 2017 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכ"מ שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?
תגובות: 17
צפיות: 689

Re: מי שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?

אם במתנת בריא הוי ככל לאחר ל' דאינו חל אלא לאחר ל' ואם חזר בו לא קנה וכן הדין במת תוך ל' (עי' קצות אי משום חסרון דעת או משום שזכו בו היורשים), ואם במתנת שכ"מ אין זה משנה מתי מת רק צריך לדון אם חל המתנת שכ"מ וודאי שיכול לדחוף המתנה לזמן אחר מיתתו ואין היורשין מעכבין (ואם זכרוני אינו מכזב בי...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוקטובר 11, 2017 3:19 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מקור מאלישע הנביא לחיבוט ערבה
תגובות: 8
צפיות: 673

Re: מקור מאלישע הנביא לחיבוט ערבה

כמובן שאין כונת הרב שאלישע יסד המנהג והרי בכלל לא מיירי בחביטת ערבות, וודאי דיסוד נביאים אחרונים הוא וכמו שהעירו, וכונתו הוא רק דענינו של המנהג מצינו כבר באלישע, ואיני יודע מנלי' הא ומי בא בסוד השם.
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 09, 2017 2:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'
תגובות: 31
צפיות: 2028

Re: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'

עמקן כתב:אני מאחל מכל הלב שתזכו לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים. רק צ"ע אם יש ערך לברכה זו דרך הפורום. יש להסתפק אם כתיבה כדיבור לגבי ברכת חבירו, אבל אף את"ל שהוא כדיבור עדיין צ"ע מנ"ל שכתיבה וירטואלי ככתיבה.

ועלה"צ שכן מי התיר לך בחוה"מ
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 08, 2017 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: ענני כבוד - מתי התחילו?
תגובות: 3
צפיות: 340

Re: ענני כבוד - מתי התחילו?

הפסוק בפר' בשלח כותב ויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן וגו', וא"כ באמת משמע קצת דעד שהלכו מסוכות לא הי' עמוד ענן והוא המסע השני וכדבריך, אמנם משמע עוד דלא נכנסו למדבר עד איתם וא"כ בכלל לא קשה לומר כן דבזכות שהלכו אחריו ליכנס במדבר זכו דכשנכנסו הי' להם כעמו...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 06, 2017 2:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שימוש בקויישילך להולכים על פי הסוד
תגובות: 5
צפיות: 516

Re: שימוש בקויישילך להולכים על פי הסוד

מה קשה? הדס וערבה בצד ימין והדס וערבה בצד שמאל והדס השלישי באמצע על פני הלולב.
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 06, 2017 2:50 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג מימות יהושע
תגובות: 8
צפיות: 698

Re: אתרוג מימות יהושע

איש טלז כתב:שו"ר שעמד בהערה הנ"ל בשיעורי הגרמ"ד עה"ת ח"ב עמוד תקסא

ומה אומר?
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 06, 2017 9:12 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שימוש בקויישילך להולכים על פי הסוד
תגובות: 5
צפיות: 516

Re: שימוש בקויישילך להולכים על פי הסוד

אפשר להשתמש בקוישיקל רגיל ג"כ ולקשור את הערבות בין ההדסים כפי שראיתי הרבה אנשים עושין, זה לא קשור א' עם השני ובתמונה הא' אני לא רואה איך שם הערבות.
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 06, 2017 9:10 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג מימות יהושע
תגובות: 8
צפיות: 698

Re: אתרוג מימות יהושע

כי הוא ראשון המקבלים וכאילו לומר שמי שקיבל ממשה כבר נטל אתרוג זה
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוקטובר 04, 2017 12:13 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אֲשֶׁר שַׂמְתִּי עֲרָבָה בֵיתוֹ | הרב י"י סטל
תגובות: 16
צפיות: 1501

Re: אֲשֶׁר שַׂמְתִּי עֲרָבָה בֵיתוֹ | הרב י"י סטל

גם ההחלטה בריש דבריו שעצי לולבים הכוונה לערבות נראה לי שהוא שתות ומבוסס על כלום
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 03, 2017 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבי יהודה הנשיא
תגובות: 6
צפיות: 477

Re: רבי יהודה הנשיא

מדוע זה שלפעמים נקרא רבי שמעון ב"ג ורוב פעמים רבן (כך עלה לי בחיפוש מהר בבר אילן), וכל מקום דאיתא רשב"ג האם זה רבי או רבן? והאם יש אמת למה שחשבתי פעם ששני נקרא רבי והראשון רבן?
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 01, 2017 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: בחור בן 14האם מועיל לעשיית סכך
תגובות: 18
צפיות: 806

Re: בחור בן 14האם מועיל לעשיית סכך

קטן הוא לאו בר דעת אבל הוא בר כונה ובמקום שמחשבתו נכרת מתוך מעשיו בודאי שהוא בר כונה כמפורש סוגיות ערוכות בענין זה, וא"כ אין ספק שיכול לכון לשם צל.
על ידי ונתנו ידידים
ה' ספטמבר 28, 2017 9:35 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מניין נוצר המנהג שרק מסבבין את הכפרות?
תגובות: 53
צפיות: 4574

Re: מניין נוצר המנהג שרק מסבבין את הכפרות?

כבר הביאוהו לעיל בהאשכול, מקורו הוא מהרה"ק ר' מאיר'ל מפרימישלן, והי' דברי מוסר לאיזה עשיר שהתנהג בעזות ולא רצה לעשות חסד עם העני שביקשו שיכניסו לתוך הקרן שלו, וע"ז אמר לו בדרך משל שכאילו התרנגול ראה את העני וכו' ככל ההמשך הנ"ל.
על ידי ונתנו ידידים
ה' ספטמבר 28, 2017 9:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לדור ודור המליכו לא-ל, אל מי מדברים באמצע תפילת הלחש?
תגובות: 17
צפיות: 982

Re: לדור ודור המליכו לא-ל, אל מי מדברים באמצע תפילת הלחש?

הוא כבר אחרי התפילה ואינו קשור לענינינו כלל, ודרך אגב השאלה אינו רק על מה שמדברים לאחר אלא גם על שבשמו"ע הכל הוא לשון נוכח וכאן ושם זה לשון נסתר וכמובן שא' נובע מהשני.
על ידי ונתנו ידידים
ד' ספטמבר 27, 2017 11:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לדור ודור המליכו לא-ל, אל מי מדברים באמצע תפילת הלחש?
תגובות: 17
צפיות: 982

Re: לדור ודור המליכו לא-ל, אל מי מדברים באמצע תפילת הלחש?

אביש כתב:חשבתי ומצאתי שבעצם זה לא המקום היחיד שפונים לגוף שלישי בתפילת הלחש, בכל תפילה שבכל יום ויום ישנו תקדים כזה.

יגעתי ולא מצאתי
על ידי ונתנו ידידים
ב' ספטמבר 18, 2017 12:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: ת"ח שאין בו יראה או אהבה
תגובות: 22
צפיות: 2276

Re: ת"ח שאין בו יראה או אהבה

נ.ב. מישהו אמר בתו"ד שהמתנגדים והחסידים נחלקו אם ראוי להתלהב במצוות, אולי שיביא מקור לדבריו, אני אף פעם לא שמעתי על מח' כזו, לכל היותר יש לומר שהמתנגדים אחזו שאינו צורך לשים דגש על זה אבל ודאי לכו"ע דבר יפה ונאה הוא. והאם שמחה של מצווה הוא דבר שאינו ראוי הרי פסוק מפורש הוא בתורה. לא נחלקו...
על ידי ונתנו ידידים
א' ספטמבר 17, 2017 11:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ת"ח שאין בו יראה או אהבה
תגובות: 22
צפיות: 2276

Re: ת"ח שאין בו יראה או אהבה

תודה לרב ישא ברכה לקחת את המילים מפי. רק אוסיף שאם ת"ח הוא הרי בודאי יש לו אהבת התורה ושמחת התורה (ואם לא בכלל לא ברור לי שמדובר כאן בת"ח אמיתי) וא"כ מה שאינו מרגיש רגשים בזמנים אחרים הוא מפני חוסר הכרה אמיתית בנושאים אלו וכמו שאמר הרב ישא ברכה, ולא מפני טבעו הקר. ויש להעיר כי אהבה יר...
על ידי ונתנו ידידים
ו' ספטמבר 15, 2017 11:46 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 94
צפיות: 11410

Re: אבהות ללא תנאי?

כל הענין של מחלוקת קשות כזו בין האב לבניהם כבר ראינו גם במשנה שהגיעו למצב של מעשה בא' שהי' אביו מודר הנאה ממנו (נדרים מג.), והמדיר את בנו (בבא קמא קח).ואין כל חדש תחת השמש.
על ידי ונתנו ידידים
ה' ספטמבר 14, 2017 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא לישון עם הרגליים כנגד הפתח
תגובות: 16
צפיות: 1190

Re: לא לישון עם הרגליים כנגד הפתח

ואני חשבתי לעולם שיש קפידא שלא לישון עם הראש לכיוון הפתח, או האם הם ב' דברים נפרדים.
על ידי ונתנו ידידים
ד' ספטמבר 13, 2017 9:20 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: מבחר שירי רבנו שלמה אבן גבירול
תגובות: 30
צפיות: 2490

Re: מבחר שירי רבנו שלמה אבן גבירול

הוא הדבר אשר אמרתי כי המהרם אלשקר הוסיף את יתר הבתים.
וכמובן שסתם לא כתבתי את היעידון שבסוף כל בית.
הא לך קישור למאמר שלם שנכתב על שיר זה ומנהג חסידי קרלין סטולין בקובץ בית אהרן וישראל גליון המאה.
http://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... &pgnum=127
על ידי ונתנו ידידים
ג' ספטמבר 12, 2017 10:56 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: מבחר שירי רבנו שלמה אבן גבירול
תגובות: 30
צפיות: 2490

Re: מבחר שירי רבנו שלמה אבן גבירול

כָּל בְּרוּאֵי מַעְלָה וּמַטָּה יְעִידוּן יַגִּידוּן / כֻּלָּם כְּאֶחָד "יְיָ אֶחָד / וּשְׁמוֹ אֶחָד!" שְׁלשִׁים וּשְׁתַּיִם / נְתִיבוֹת שְׁבִילָךְ, וְכָל מִבֵּין סוֹדָם / יְסַפְּרוּ אֶת גָּדְלָךְ, וְהֵם יַכִּירוּ, / כִּי הַכֹּל שֶׁלָּךָ, וְאַתָּה הָאֵל / הַמֶּלֶךְ הַמְּיֻחָד. לְבָבָם בְּ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' ספטמבר 11, 2017 8:50 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איך ממליכים?
תגובות: 13
צפיות: 732

Re: איך ממליכים?

אף א' לא הביא את דברי הרמב"ן בריש ספר המצוות, בענין החילוק בין קבלת עמ"ש וקבלת עול מצוות
על ידי ונתנו ידידים
א' ספטמבר 10, 2017 12:29 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 94
צפיות: 11410

Re: אבהות ללא תנאי?

שש ושמח, העובדה שזה קיים שנים רבות, בכל מיני הופעות, מלמדת שאין לזה קשר למחלוקת האחרונה אבל לא מבטלת שום השערה מהשערות שנאמרו כאן אודותיה. אני לא מהסבורים שההורות או הזוגיות "של פעם" היתה בהכרח טובה יותר. מסכים לכל מילה. אך אינני חושב שכל אותם אלו שהתנכרו לבניהם כשנתפסו לחסידות, למשל, נהג...
על ידי ונתנו ידידים
ה' ספטמבר 07, 2017 2:32 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: הביאני המלך חדריו
תגובות: 11
צפיות: 1648

Re: הביאני המלך חדריו

אולי תועיל לבאר לנו נבערי דעת מה בדיוק לא ניתן להאמר ולמה לא ניתן לקונן על שפניך השם שהוא מבקש חתום וצרור ולא זכה להארת פניו כפי שזכו דוד ושלמה וכפי שמתווה הרמח"ל את תכלית האדם ושדלתות אותו החדר שהוא מוזמן לו נעלוהו ואינו יכול להכנס אליו?
על ידי ונתנו ידידים
ד' ספטמבר 06, 2017 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 156
צפיות: 10682

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

שר אחד שהי' רגיל להיכנס אצל המלך ולהשתעשע עמו, וכמובן נהג עצמו באימה ובריאה ברתת ובזיע. יום א' הי' עדיף מאד ודיבר עמו כדבר איש אל רעהו בדרך ארץ ובנחת ובכבוד ראוי, בודאי דינו כמורד במלכות כי זלזל בכבוד המלך לדבר עצמו כסתם אדם מכובד. למחרת יצא המלך לחוץ להסתובב בערי המלכות והתלבש בבגדים רגילים כדי שבנ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' ספטמבר 06, 2017 9:57 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: הביאני המלך חדריו
תגובות: 11
צפיות: 1648

Re: הביאני המלך חדריו

אני לא מבין גדול בשירה אבל יסלח לי מי שפתוח לפניו שערי חכמה לא ראיתי כאן שיתקיים בך לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחרית השירה, כי כל כולו מיצר על שמגיע לבית השם ומרגיש עצמו רק כמי שמבקר בהיכלו, ולכן ביקש כי אם ישכון המלך בצל קורת ליבו אז יפתחו לו דלתות חדריו ויוכל גם הוא להכנס לחצרות בית השם, ומה לא מוב...
על ידי ונתנו ידידים
ש' ספטמבר 02, 2017 11:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חזרה מערכי המלחמה במלחמת מצווה - רמב"ן
תגובות: 38
צפיות: 2487

Re: חזרה מערכי המלחמה במלחמת מצווה - רמב"ן

לעניות דעתי הבעייה כאן היא הבנת המילה ויבטיחם בדברי הרמב"ן. הרב פרי יהושע הבין אותה כמו ויתן להם הבטחה שכך יהיה וממילא מצופה שההבטחה תתקיים ואז יש קושי איך השוטרים מדברים אחרת. ועל זה המציא תירוץ שהשוטרים מדברים כאילו זה לא מלחמת מצווה. בעיני זה דחוק. וכוונת המילה ויבטיחם היא ימלא את לבם בטחון...
על ידי ונתנו ידידים
ש' ספטמבר 02, 2017 11:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס זיעועכי"א
תגובות: 21
צפיות: 1853

Re: הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס זיעועכי"א

דרומי כתב:הקשר בין ר' יוחנן ליוסף הצדיק מפורש בב"מ פד, א: "אנא מזרעא דיוסף קאתינא" ע"ש

אולי תבאר דבריך, אם הוא מזרעי דיוסף זאת אומרת שיש קשר בין רבי יוחנן ליוסף הצדיק ולא בין השם יוחנן להשם יוסף
על ידי ונתנו ידידים
ש' ספטמבר 02, 2017 10:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס זיעועכי"א
תגובות: 21
צפיות: 1853

Re: הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס זיעועכי"א

בקרלין אומרים שיוחנן שייך להשם יוסף, אמנם לא זכור לי למה, ושם ראיתי שנוהגין שאלו הנקראין יוחנן (ויש מהם הרבה) חוגגין את האושפיזא דיוסף
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 27, 2017 10:18 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אדמורי"ם כפוסקים
תגובות: 84
צפיות: 6776

Re: אדמורי"ם כפוסקים

החידושי הרי"ם היה רב העיירה גור, ולפי המסופר כמעט שנתמנה לרבנות וורשא. גם נכדו השפת אמת היה רב העיירה גור [עוד קודם שנעשה לרבי]. וכפה"נ לא הייתה החלוקה כל כך ברורה כמו היום בין גאון וראש ישיבה ובין דיין ופוסק. תודה רבה זה לא ידעתי וזו בדיוק היתה שאלתי, החידושי הרים הי' גאון מופלא וכמובן ש...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 27, 2017 8:54 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אדמורי"ם כפוסקים
תגובות: 84
צפיות: 6776

Re: אדמורי"ם כפוסקים

האשל אברהם נהג אדמו"רות והחידושי הרי"ם היה פוסק החידושי הרים הי' גאון מופלא וכמובן שכל מי שיודע את כל התורה יכול לדבר בהלכה ולפסוק וגם יפנו אליו גדולי דורו בשאלות, אמנם שאלתי אם הי' ידוע בעולם כרב ופוסק או שהי' ידוע כגאון וראש ישיבה, והאם הי' הרב בעירו או דיין וכדומה. אמנם יש שו"ת אב...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוגוסט 25, 2017 8:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רק שבעת אלפים איש נשארו?
תגובות: 7
צפיות: 598

Re: רק שבעת אלפים איש נשארו?

לכאורה הי' אפשר לומר ג"כ כי יהוא הרג רק אלו שעבדו במזיד והתראה והיו חייבים מיתה בדיני אדם וחזאל הרג כל שלא כרע ונשק אפי' בלי עדים והתראה, וזה נתעוררתי מדברי התוספתא והחזו"י שם, וברצוני לשאול האם מיתת חזאל יכול להיחשב כמיתה בידי שמים כיון שלא הי' ע"י ב"ד בדיני אד אלא ע"י מסבב...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוגוסט 25, 2017 7:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רק שבעת אלפים איש נשארו?
תגובות: 7
צפיות: 598

Re: רק שבעת אלפים איש נשארו?

ה] לכאו' הי' אפשר לומר כי הגזרה לרעה נתבטלה קצת וכמו שאמר המלבים לענין סדר הגזירה כי התבטלה ע"י תשובת אחאב. זה טיעון תמוה. אילו היתה לכם ראייה שלא נתקיים אז זו היתה תשובה טובה. אבל מאחר שהקושיה היא שהדבר לא יכול להיות שכך יהיה מה עוזר התירוץ הזה. נשארת השאלה איך היתה כן הגזירה מעיקרא. אמנם א&q...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוגוסט 25, 2017 7:55 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אדמורי"ם כפוסקים
תגובות: 84
צפיות: 6776

Re: אדמורי"ם כפוסקים

ודאי שבכל מקום היו רבנים ששימשו גם כאדמורים והרי לדוגמא הקדושת לוי ועוד כמה מתלמידי המגיד וכו', אלא החילור הוא דברוסיא ופולין לא נעשו אדמורים בגלל שהיו פוסקים אלא שחלק האדמורים במקרה שימשו גם כרבנים או שהיו רבנים רק לפני אדמרותם, אמנם בגליצי' ויותר מכן באונגרין נעשו אדמורים בגלל רבנותם והי' לתואר אח...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוגוסט 25, 2017 7:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רק שבעת אלפים איש נשארו?
תגובות: 7
צפיות: 598

Re: רק שבעת אלפים איש נשארו?

א] קודם כל יש לדעת שהסדר לא הי' כן אלא להיפך אלישע, יהוא, חזאל, וכבר דיברו על כן המפרשים. ב] חזאל אמנם התחיל להנקם בישראל בימי אחזיהו בן אחאב אמנם אין זה עיקר הצרות שעשה אלא בהמשך בימי יהוא ובעיקר בימי יהואחז בן יהוא כמבואר במלכים ב פרק יג, וכפשוטו אז התקיימה הנבואה בשלימותה. ג] בפרק יג פסוק ז כתב ה...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוגוסט 24, 2017 10:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2047
צפיות: 121054

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

לא התכונתי למה שאתה מייחס לי, אלא רק להזכיר שיש 2 גישות, יש שנותנים משקל חזק למנהג הקיים ויש שנותנים מקום רק לבירור ההלכה משורשה, וכמו שבא ההבדל לידי ביטוי בשאלת השבת ביפן, שברור שאם לא היה מנהג קיים היו נוהגים כולם כהחזו"א . וה"ה כאן, ברור שהמחלוקת אינה הלכתית נטו, ואם היה המצב שהבראקל ה...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 19, 2017 10:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה בפרשה ראה
תגובות: 7
צפיות: 553

Re: קושיה בפרשה ראה

ולענין קושית הרשבם והעמק דבר על הפי' הפסוק עיין באברבנל שמיישב אותו בטטו"ד ועיין נמי בפנים יפות איך שמיישב הקושיא.
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 19, 2017 10:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה בפרשה ראה
תגובות: 7
צפיות: 553

Re: קושיה בפרשה ראה

מה שנכון נכון כתב:לשאלה זו ראה אלשיך.

שוב ראיתי דבריך ודבריו, ואמנם לפירושו היית יכול לענות כי כל הפרשה נסוב על ענין ההענקה, אמנם גם הוא נראה לי שמפרש פסוק יח דקאי על עצם השילוח כמו שפירשתי בהערה דלעיל.
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 19, 2017 10:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה בפרשה ראה
תגובות: 7
צפיות: 553

Re: קושיה בפרשה ראה

סוף פסוק יז מדבר בהענקה. מה שנכון נכון וכן פי' ההעמק דבר, אמנם הוא מח' בחז"ל, ומ"מ אין כאן תשובה להשאלה דא"כ גם סוף פסוק י"ז וגם פסוק י"ח היו צריכים לכתוב אחר פסוק י"ד. אולם פשוטו של מקרא דפסוק י"ח לא קאי על הענקה אלא על פסוק יב על השילוח אחר שש 'חפשי', ומתחילה כת...

עבור לחיפוש מתקדם