החיפוש הניב 323 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 12, 2017 10:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלו למרן הגר"ח קניבסקי-קידושין בהנאה דלמיתב טן דו
תגובות: 19
צפיות: 1405

Re: שאלו למרן הגר"ח קניבסקי-קידושין בהנאה דלמיתב טן דו

מענין לענין באותו ענין, לאחרונה התעוררתי אם הא דאמרי' ביבמות דא"א לזכות את הגט במקום קטטה משום דטב הוא למיתב טן דו הוא בגדר אומדנא דמוכח או דכיון דיש נשים ששייך בהם סברא זו כבר אינו זכות גמור, ולעולם ודאי דיש הרבה שהיו רוצים גט בכי האי גונא וכדמצוי בזמנינו ביותר. אמנם שמהגמ' בקידושין מא משמע ד...
על ידי ונתנו ידידים
ג' יולי 11, 2017 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלו למרן הגר"ח קניבסקי-קידושין בהנאה דלמיתב טן דו
תגובות: 19
צפיות: 1405

Re: שאלו למרן הגר"ח קניבסקי-קידושין בהנאה דלמיתב טן דו

מענין לענין באותו ענין, לאחרונה התעוררתי אם הא דאמרי' ביבמות דא"א לזכות את הגט במקום קטטה משום דטב הוא למיתב טן דו הוא בגדר אומדנא דמוכח או דכיון דיש נשים ששייך בהם סברא זו כבר אינו זכות גמור, ולעולם ודאי דיש הרבה שהיו רוצים גט בכי האי גונא וכדמצוי בזמנינו ביותר. אמנם שמהגמ' בקידושין מא משמע דב...
על ידי ונתנו ידידים
ג' יולי 11, 2017 7:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לייסד "קובץ" חידושי תורה בפורום
תגובות: 40
צפיות: 3291

Re: הצעה לייסד "קובץ" חידושי תורה בפורום

תבנא לקמייתא, אני חושב שננסה גם את הרעיון כמו שהצעתי אותו ובהתאם לנקודות שהעלו כאן חכמי הפורום הן בציבור והן בפרטי עמדי. ונראה. אם הצורה הזאת תתפתח למשהו שיגדיל תורה מה טוב, ואם לא אז לפחות ניסינו. ב"ה שהכת"ע ירחון האוצר יצא לאור אבל נראה לי שאין זה תחליף לרעיון הרב אוצר החכמה שלל פורום ש...
על ידי ונתנו ידידים
ג' יולי 11, 2017 4:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היאך למדים מעשה שאול ודויד בחיידר בגישה נכונה
תגובות: 26
צפיות: 1546

Re: היאך למדים מעשה שאול ודויד בחיידר בגישה נכונה

אולי י"ל שידעו שעתיד דוד למלוך אבל לא ידעו שנמשח כבר ולכן דנוהו כמורד במלכות אבל לפי האמת שנמשח אולי לא הי' לו דין מורד במלכות.
על ידי ונתנו ידידים
ג' יולי 11, 2017 4:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שייך ייעוץ אישי ?
תגובות: 72
צפיות: 3501

Re: שייך ייעוץ אישי ?

מכל דבריך נראה שהתקלת בבעי' עם א' או שנים או קצת יותר רמים מדריכים וכו' ומזה אתה דן על הכלל, וכמובן בכל תחום יש אנשים שאינם הגונים ואין זה ראי' על כלל הרמים והמדריכים והיועצים וכל א' לפני שהוא הולך ליעוץ צריך לברר על מקצועיותו והגינותו של היועץ רמ וכו', וכן אם היועץ מתאים עם אופיו האישי של השואל, וכ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יולי 10, 2017 9:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספרים האבודים
תגובות: 30
צפיות: 1899

Re: פרשת בלק - ספרי הקודש שאבדו

כל הספרים האלו שהזכרת לא כתוב בגמ' מי כתבם ומה נשתנה פרשת בלעם, ובכלל הרי הגמ' מפרטת את הכד ספרי קודש ואיך נכנס פרשת בלעם ביניהם, ולכן הגם שפי' זה מובא בראשונים מ"מ תמוה הוא וצריך ביאור גדול, וכמדומני שהרה"ק ר' צדוק הכהן הק' כן.
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 07, 2017 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירידת הדורות
תגובות: 38
צפיות: 2559

Re: ירידת הדורות

הוא מלא בכל הספרים שדור נכנסים חארץ לא הי' מעלתם כדור המדבר, וכן ימי המלכים הוצרכו למלך ולפנ"ז הי' השם מנהיג מלחמתם (כן ראיתי פעם מר' אביגדור מילר זצל ודייק כן מהפסוקים וכמדומני הי' סשם ר' יציק אייזיק הלוי
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 07, 2017 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת עזרא או טבילה לכבוד שב"ק
תגובות: 5
צפיות: 420

Re: טבילת עזרא או טבילה לכבוד שב"ק

אולי מקפידים על טבילת עזרא לכבוד ש"ק
על ידי ונתנו ידידים
ד' יוני 28, 2017 5:02 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: התערבות ההורים בחיי ילדיהם הנשואים.
תגובות: 34
צפיות: 3259

Re: התערבות ההורים בחיי ילדיהם הנשואים.

בעניי אני לא מתחיל להבין את נושא האשכול!!! מה הקשר בין המקח טעות של השווער הזה להנושא של התערבות בחיי הפרט, אם הי' מקח טעות אז שיפסיק לפרנסם וכדו' אבל אין זה קשור להתערבות, ואם יש הצדקה בהתערבות ובהערות אז יש את זה בכל אופן גם בלי טענה זו והוא נושא כשלעצמוץ ואני מודה להשם על שבשוער שלי אף פעם לא העי...
על ידי ונתנו ידידים
א' יוני 25, 2017 10:24 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסופר רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל
תגובות: 49
צפיות: 4040

Re: הסופר רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל

לפני כמה חדשים אולי שנה נפטרו בבת אחת שנים מחשובו המוצים של העדה החרדית (במיוחד שהי' להם שייכות עם הכשרות כפי שפרסמו אז) והשם של א' מהם הי' כמדומני דוידויץ אולי גם ר' מנחם, אז פרסמו שהי' לו חלק גדול בענין העמדת כשרות הסתם על תילה, האם זה קשור לר' מנחם דידן גדול הסופרים?
על ידי ונתנו ידידים
ד' אפריל 26, 2017 10:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור דבריו הסתומים של האבן עזרא (ויקרא יב, ז)
תגובות: 8
צפיות: 511

Re: ביאור דבריו הסתומים של האבן עזרא (ויקרא יב, ז)

הפלא ופלא ממש גאונות ליישב דברי האבן עזרא הקשים, ברוך שמסר תורתו לעמן ישראל.
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 25, 2017 11:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה
תגובות: 154
צפיות: 33020

Re: ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה

ירחון האוצר כתב:מפתחות חוברת ג'

האם שלחו כבר חוברת ג' כי אני לא קבלתי' במייל
על ידי ונתנו ידידים
א' אפריל 23, 2017 7:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה לקאוצ'ינג בבית עובדי ה'?
תגובות: 23
צפיות: 1360

Re: מה לקאוצ'ינג בבית עובדי ה'?

לעבוד על מידת הכעס זה דבר א' ושלא לכעוס זה דבר שני, וכל הכועס כאילו עובד עבו"ז קאי על כעס בפועל, ואם יש למישהו טכניקה שלא יבא לידי זה בודאי ראוי וראוי ואולי חייב להשתמש בזה ואין זה שייך לחיובו לעבוד על מידותיו כדי להגיע לשלימות שהוא עבודת כל החיים וגם מזה ומזה בל תנח ידיך, וכמו שאומרים העולם 'ע...
על ידי ונתנו ידידים
א' אפריל 23, 2017 5:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה לקאוצ'ינג בבית עובדי ה'?
תגובות: 23
צפיות: 1360

Re: מה לקאוצ'ינג בבית עובדי ה'?

אולי עבודה חיצנית כמו שאמרת אינו עבודת המידות ובשביל זה צריך ללכת לסלבודקא וקלם (עליהם השלום) או לקוצק ורוזין (בענין זה גם בזה י"ל ע"ה) , אבל עיצה לשלום בית יש בזה וקיום כל דבריך בנחת נשמעים יש בזה, וגדול השלום דאפי' שם שמים מוחקין ע"ז, נו אז מה רע? ודרך אגב אם בימים שעברו לא היו כ&qu...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 20, 2017 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הרמב"ם שיש לקרב לגיור גוי שאביו יהודי
תגובות: 16
צפיות: 670

Re: דעת הרמב"ם שיש לקרב לגיור גוי שאביו יהודי

אוצר החכמה כתב:צודק בתבונה. וחוץ מזה קצת קשה להוכיח מהרמב"ם הזה בכלל, כי יתכן שיש כאן גם איזה חשש ממה שיקרה עם השופט הגוי אם לא יתייחסו אליה כאל יהודיה וישאנה רק שהרמב"ם מסיבות מובנות לא פירשם.

מה כונתך 'צודק בתבונה' ואיך ענית לי על שאלתי?
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 20, 2017 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרה"ג המכונה פלגינן לרגל הולדת בנו <בני בבל מוהלין במים ובני א"י בעפר>
תגובות: 29
צפיות: 2088

Re: מזל טוב לרה"ג המכונה פלגינן לרגל הולדת בנו

המאמר הנל מיירי בשיטת הראשונים אבל הרי אח"כ נתחבר השו"ע, והרמא פסק להדיא כמו שציטטי לעיל ושהמנהג שלא ימולו, ואי כדברי ח"ב מילא אבל המאמר לא יועיל לנו, ובכל זאת איני מבין דאפי' אם הנשים מלין ג"כ מ"מ למה נעשו האיורים כך כאילו זהו הסטנדרט. (ולא נראה לי כדבריך שאין אלו נשים) אבל...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 20, 2017 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הרמב"ם שיש לקרב לגיור גוי שאביו יהודי
תגובות: 16
צפיות: 670

Re: דעת הרמב"ם שיש לקרב לגיור גוי שאביו יהודי

בעברהיו מקבלים בעל תשובה לקהילה (לכן יש את הדין על אלו שכל באיה לא ישובון שאין מקבלים אותם וראה בריש הל' תשובה בכ"מ שאף שהקב"ה מקבלם אנו אין לנו לקבלם) הרשב"ש מדובר באנוסים או זרעם דהיינו אלו שהמירו את דתם או זרעם שחזרו בתשובה לשם אישות, ולכן מביא את המעשה מר"ל שר"י החזירו ...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 20, 2017 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע על איש ציבור או מחדל ציבורי
תגובות: 9
צפיות: 539

Re: לשון הרע על איש ציבור או מחדל ציבורי

השאלה הוא לכאורה שהרי כל מה שמתפרסם אצל החרדים כבר התפרסם בדרך כלל אצל החילונים וא"כ האם נחשב כידוע לכל כבר או שמכיון שחרדי רגיל אינו מסתכל בעיתונות החילוניות הרי זה נחשב כאינו ידוע בתוך צייבור מסויים זה ואסור לספר אותו לציבור זה
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 20, 2017 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרה"ג המכונה פלגינן לרגל הולדת בנו <בני בבל מוהלין במים ובני א"י בעפר>
תגובות: 29
צפיות: 2088

Re: מזל טוב לרה"ג המכונה פלגינן לרגל הולדת בנו

גם אני מצרף את ברכתי כברכתו אשר ברך אותם יוסף השם עליכם אלף פעמים מכל הברכות שנתברכו כאן, ואם בפלגינן איירינן בקשתינו שיועיל בטובו להביא פלגא שני' ושאר חידושי תורתו כהנה והנה.
דרך אגב בהאיורים המועתקים לעיל רובם המוהל נראה כאשה וק' דהרי הלכה מפורשת ברמ"א 'וי"א שאשה לא ימול וכן נוהגין'
על ידי ונתנו ידידים
ד' אפריל 19, 2017 5:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור לכך שבהתחלת בית שני נמצאה אש באופן מיוחד?
תגובות: 14
צפיות: 603

Re: האם יש מקור לכך שבהתחלת בית שני נמצאה אש באופן מיוחד?

א' בלשון היוסיפון שהועתק כאן כתוב שהתפללו דאסור להקריב בלא זה וכמדומני שאין זה הדין, ב' הרי כיון שהי' בימי עזרא איך הקריבו מימי זרובבל עד אז?
על ידי ונתנו ידידים
ד' אפריל 19, 2017 5:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידיים על פירות מבושלים שטיבולן במשקה
תגובות: 2
צפיות: 193

Re: נטילת ידיים על פירות מבושלים שטיבולן במשקה

כמדומני שזה לא נקלט כקישור וצריך לתקנו
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 18, 2017 9:14 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אתה בחרתנו מכל עם ורוממתנו מכל לשון
תגובות: 6
צפיות: 597

Re: אתה בחרתנו מכל עם ורוממתנו מכל לשון

ספרים וועלט כתב:השינוי הוא בין נוכח לנסתר. תפלה היא בלשון נוכח, כמדבר אל המלך. קידוש הוא בלשון נסתר שעיקרו הוא בשביל שבח וקידוש היום.

פרש דבריך בבקשה, הוא שאל על לשון יחיד ורבים ואתה ענית לו על לשון נוכח ונסתר
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 18, 2017 1:20 am
פורום: פסח
נושא: האם גר פטור מהזכרת יצ"מ ומהחיוב להראות עצמו כאילו יצא ממצרים?
תגובות: 3
צפיות: 278

Re: האם גר פטור מהזכרת יצמ ומהחיוב להראות עצמו כאילו יצא ממצרים???

יש להוסיף בזה כי תוס בפ' הספינה דן בכל הדברים אם גר חייב או לא ומזיים דאפי' אם נאמר דגר יכול לומר אשר נשבע לאבותינו מ"מ אינו יכול לומר ארמי אובד אבי וא"כ יש לדון ברמת בסיפור יציאת מצרים, ודנתי במשך החג אם החיוב ד'בכל דור חייב לראות עצמו כאילו יצא ממצרים' הוא משום דאילו לא הוציא את אבותינו ...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אפריל 15, 2017 9:43 pm
פורום: פסח
נושא: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?
תגובות: 52
צפיות: 2580

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

כל זה כשנמצא בחו"ל ומה עם אלו הנמצאים האר"י האם גם אצלם נאמר שיצטערו על שאין להם יו"ט שני?
על ידי ונתנו ידידים
ו' אפריל 14, 2017 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקרבת התמידין במקדש האם היו לשם של שחר ושל בהע"ב?
תגובות: 5
צפיות: 262

Re: הקרבת התמידין במקדש האם היו לשם של שחר ושל בהע"ב?

הגריז הק' (כמדומני שהוא בספר משמר הלוי באריכות ועי' עוד בשאר ספרי בית מדרשו של הגריז) על הא דתמיד קודם למוסף דמהו תמיד ומהו מוסף הרי יש עולה ועולה וכן מוף שבת קודם לשל יום טוב וכו' ועוד קושיות כהנה עד"ז ומבאר שמכאן מוכח ששם הקרבן הוא תמיד ומוסף וכו'
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 13, 2017 11:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין לח: אדם הראשון מין היה?
תגובות: 2
צפיות: 286

Re: סנהדרין לח: אדם הראשון מין היה?

בשאלתך נחלקו גדולי עולם הר"ח והרמ"ה
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 13, 2017 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לאכול במקום שאין כשרות אבל זה כשר?
תגובות: 32
צפיות: 1246

Re: האם אפשר לאכול במקום שאין כשרות אבל זה כשר?

אם להידור, מסתבר שיש מקום להדר שלא לקנות מהנ"ל. אבל אם לגבי עיקר הדין, איני מבין הנידון, וכי מה עשו בכל הדורות עד לפני כמה עשרות שנים, קודם שהוקמו מערכות הכשרות הממוסדות? הרי בודאי שכל שמי שנקלע לעיר אחרת אכל אצל בעל האכסניא או המסעדה וכדו' אע"פ שאינו מכירו היטב, ואין פוצה פה ומצפצף. הרי ...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 04, 2017 10:16 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הגדולים של מחר
תגובות: 26
צפיות: 2106

Re: הגדולים של מחר

מענין לענין באותו ענין: אני דברתי עם בחור מצוין גדול בגיל תשע עשרה (הי' זה פורים כשהיינו שנינו בגילופין) וברכתי אותו שיהי' לו שאיפות עד אין שיעור, והוא אמר לי במלא הרצינות ששאיפותיו הם להיות הפוסק הדור כהרב אלישיב (והאמת הוא שלא אהי' מופתע אם יצליח במשימה זו), ואני חשבתי לעצמי שכשאני הייתי בגילו הי...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 04, 2017 4:19 pm
פורום: פסח
נושא: האם יוצאים ידי מצוות הגדה כשאין לו מצה וד' כוסות?
תגובות: 13
צפיות: 851

Re: האם יוצאים ידי מצוות הגדה כשאין לו מצה וד' כוסות?

אני כותב לפלפולא בעלמא כיון שאין הענין מונח לפני וכבר הביאו כאן דלהלכה ודאי חייב, ובכל זאת ברצוני לסדר את השאלה. הנה בפשטות היינו צריכין לנקוט דחייבין דהרי מצוה בפנ"ע הוא ועל הפוטר להביא ראי', ולעיל הביא הרב אליהו ב"ע ב' ראיות שיד דין שההגדה יהא נאמר על הלחם והוסיפו לו עוד ראי' מהא דבשעה ש...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אפריל 03, 2017 10:33 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ויכוח החסיד והמתנגד - תשע"ז (מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא)
תגובות: 183
צפיות: 10642

Re: מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא

מוישי כתב:רק להזכיר, שכיום רוב חןבשי הקנייטש, מאמינים ומספרים מופתים על רבותיהם לא פחות ואולי יותר מהחסידים, כך שלא מובן מדוע יכפרו או יכחישו סיפורי מופתים של החסידים.

רוב חובשי הקנייטש שמאמינים ומספרים מופתים על רבותיהם הם אכן חסידים (חבדניקים) לדאבון ליבם של שאר חובשי הקנייטש
על ידי ונתנו ידידים
ב' אפריל 03, 2017 10:31 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ויכוח החסיד והמתנגד - תשע"ז (מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא)
תגובות: 183
צפיות: 10642

Re: מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא

הדיון גלש למקום שכלל לא התכוונתי אליו. (אגב: מעניין שבעוד מגיבים לאשכול זה יש לרוב, הרי שרק עשרים הורדות היו למקור המעשה בספר בית שלום, האין זה אומר דרשני?!) העליתי את הסיפור כדי לשאול האם ידוע מקור נוסף לסיפור זה (שהרה"ק מאפטא הי' אומר: "וכך הייתי אומר", זה ינקתי משדי אמי, שאלתי היא...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אפריל 03, 2017 5:32 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ויכוח החסיד והמתנגד - תשע"ז (מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא)
תגובות: 183
צפיות: 10642

Re: מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא

אבל כן אצפה שכיון שהם רואים שישנה קבוצה די גדולה בעם ישראל, וביניהם אף תלמידי חכמים גדולים, והם ברובם אנשים שמוחזקים בחיי היום יום לאנשים רציונלים וריאלים. ואם כן יש מקום גדול לומר שהעיסוק שלהם במה שנראה לכם כעיסוק בעניינים תלושים ומיסטים, אינו כל כך מופרך כמו שזה נראה לכם, אלא יש בו הגיון מסויים. ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מרץ 31, 2017 9:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב סה - חסרון הבנה ברש"ש
תגובות: 3
צפיות: 288

Re: ב"ב סה - אין להם דרך זע"ז

מענין לענין באותו עמוד: כתוב ברשב"ם דבאחין שחלקו הוי הפנימי מוכר בעין יפה שנותן כל החצר בשלימות והחיצון אינו מוכר בעין יפה ליתן דרך כיון דאין זה שיור בהדבר שמוכר, ולא הבנתי הרי גם במכר בור או אילן אין הדרך שיור בהדבר שמכר אלא בשאר השדה שלא מכר ומכיון שנצרך הוא להדבר שמכר אמרי' דבעין יפה מוכר ומ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' מרץ 29, 2017 11:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לדקדק בפרטים "קטנים" בחומש
תגובות: 9
צפיות: 564

Re: לדקדק בפרטים "קטנים" בחומש

אוצר החכמה כתב:ברור שניתן לדקדק אם יש לך תירוץ טוב. אם לא חבל על הזמן.

ומ"מ רואים מדקדוקים כאלו (כמו שביארו הרב אפשר והרב קו ירוק) גדלות התורה להפליא איך שכל תיבותי' ואותיותי' ספורות ומדוקדקות להפליא, אשרי העם שככה לו.
על ידי ונתנו ידידים
ג' מרץ 28, 2017 9:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בענין כבוד ראש הממשלה
תגובות: 23
צפיות: 1390

Re: בענין כבוד ראש הממשלה

אוצר החכמה כתב:זו תשובה טובה. אבל היא עונה על מלך שהנהגת מלכותו ראויה. רק הוא באופן אישי רשע. אבל כשהנהגת המלכות בעמה נגד הקב"ה זה פחות מובן.

אולי גם זה נחשב שהמלך באופן אישי משתמש במלכותו לרעה אבל המלכות כשלעצמו הוא דבר בעצם שמסמל על כבודו של הקב"ה
על ידי ונתנו ידידים
ב' מרץ 27, 2017 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו המקור הראשון לדין, שהזיכוי לאדם שלא בפניו, צריך להיעשות ע"י "אחר שזוכה" לאדם?
תגובות: 8
צפיות: 601

Re: מהו המקור הראשון לדין, שהזיכוי לאדם שלא בפניו, צריך להיעשות ע"י "אחר שזוכה" לאדם?

כל מה שענו לך נכונה היא לדעתי, אולם ברצוני להעיר על נקודה אחרת שכתבת, וז"ל דהגע בעצמך: אילו היה מקנה להם בעצמו, ממילא היה המאכל עובר מבעלותו של המזכה - לבעלותם של שאר בני המבוי - לא כולל המזכה וממילא מבלי שהיה המאכל נשאר בבעלותו של המזכה , דהא הכי הוי בכל קניין רגיל - שהנכס עובר מבעלותו של הנות...
על ידי ונתנו ידידים
ב' מרץ 27, 2017 2:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בענין כבוד ראש הממשלה
תגובות: 23
צפיות: 1390

Re: בענין כבוד ראש הממשלה

כי כשמכבדים מלך אין מכבדין את האדם אלא את המלכות וכבוד המלכות יש בזה משום כבודו של הקב"ה מטעם הנ"ל אבל ודאי אילו היו מכבדים את האדם כשלעצמו אפי' לו יהא שהוא מלך הי' טענתך טענה
על ידי ונתנו ידידים
ג' מרץ 14, 2017 8:38 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי
תגובות: 44
צפיות: 4166

Re: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

והנה דבר נחמד שכתב בספר תורת משה נתן [להג"ר משה נתן נטע הלוי זצ"ל אבד"ק יארמאט] (לפורים), דהנה אחר שתלו את המן על העץ, נפל פחד על יושבי המדינות, עד שכתוב (אסתר ח, יז) ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. אבל מרדכי רצה לבחון מי הוא אשר מתגייר באמת לשם שמים, ומי שעושה כן ר...
על ידי ונתנו ידידים
ג' מרץ 14, 2017 1:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טור ברקת
תגובות: 14
צפיות: 1046

Re: טור ברקת

ככמדומני ששמעתי פעם שהטור ברקת הוא המקור היחיד הקדום לדברי החסידים שחנוכה הוא גמר של הימים נוראים

עבור לחיפוש מתקדם