החיפוש הניב 341 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ה' ספטמבר 07, 2017 2:32 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: הביאני המלך חדריו
תגובות: 11
צפיות: 1877

Re: הביאני המלך חדריו

אולי תועיל לבאר לנו נבערי דעת מה בדיוק לא ניתן להאמר ולמה לא ניתן לקונן על שפניך השם שהוא מבקש חתום וצרור ולא זכה להארת פניו כפי שזכו דוד ושלמה וכפי שמתווה הרמח"ל את תכלית האדם ושדלתות אותו החדר שהוא מוזמן לו נעלוהו ואינו יכול להכנס אליו?
על ידי ונתנו ידידים
ד' ספטמבר 06, 2017 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 156
צפיות: 12246

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

שר אחד שהי' רגיל להיכנס אצל המלך ולהשתעשע עמו, וכמובן נהג עצמו באימה ובריאה ברתת ובזיע. יום א' הי' עדיף מאד ודיבר עמו כדבר איש אל רעהו בדרך ארץ ובנחת ובכבוד ראוי, בודאי דינו כמורד במלכות כי זלזל בכבוד המלך לדבר עצמו כסתם אדם מכובד. למחרת יצא המלך לחוץ להסתובב בערי המלכות והתלבש בבגדים רגילים כדי שבנ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' ספטמבר 06, 2017 9:57 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: הביאני המלך חדריו
תגובות: 11
צפיות: 1877

Re: הביאני המלך חדריו

אני לא מבין גדול בשירה אבל יסלח לי מי שפתוח לפניו שערי חכמה לא ראיתי כאן שיתקיים בך לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחרית השירה, כי כל כולו מיצר על שמגיע לבית השם ומרגיש עצמו רק כמי שמבקר בהיכלו, ולכן ביקש כי אם ישכון המלך בצל קורת ליבו אז יפתחו לו דלתות חדריו ויוכל גם הוא להכנס לחצרות בית השם, ומה לא מוב...
על ידי ונתנו ידידים
ש' ספטמבר 02, 2017 11:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חזרה מערכי המלחמה במלחמת מצווה - רמב"ן
תגובות: 38
צפיות: 2886

Re: חזרה מערכי המלחמה במלחמת מצווה - רמב"ן

לעניות דעתי הבעייה כאן היא הבנת המילה ויבטיחם בדברי הרמב"ן. הרב פרי יהושע הבין אותה כמו ויתן להם הבטחה שכך יהיה וממילא מצופה שההבטחה תתקיים ואז יש קושי איך השוטרים מדברים אחרת. ועל זה המציא תירוץ שהשוטרים מדברים כאילו זה לא מלחמת מצווה. בעיני זה דחוק. וכוונת המילה ויבטיחם היא ימלא את לבם בטחון...
על ידי ונתנו ידידים
ש' ספטמבר 02, 2017 11:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס זיעועכי"א
תגובות: 22
צפיות: 2343

Re: הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס זיעועכי"א

דרומי כתב:הקשר בין ר' יוחנן ליוסף הצדיק מפורש בב"מ פד, א: "אנא מזרעא דיוסף קאתינא" ע"ש

אולי תבאר דבריך, אם הוא מזרעי דיוסף זאת אומרת שיש קשר בין רבי יוחנן ליוסף הצדיק ולא בין השם יוחנן להשם יוסף
על ידי ונתנו ידידים
ש' ספטמבר 02, 2017 10:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס זיעועכי"א
תגובות: 22
צפיות: 2343

Re: הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס זיעועכי"א

בקרלין אומרים שיוחנן שייך להשם יוסף, אמנם לא זכור לי למה, ושם ראיתי שנוהגין שאלו הנקראין יוחנן (ויש מהם הרבה) חוגגין את האושפיזא דיוסף
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוגוסט 25, 2017 8:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רק שבעת אלפים איש נשארו?
תגובות: 7
צפיות: 707

Re: רק שבעת אלפים איש נשארו?

לכאורה הי' אפשר לומר ג"כ כי יהוא הרג רק אלו שעבדו במזיד והתראה והיו חייבים מיתה בדיני אדם וחזאל הרג כל שלא כרע ונשק אפי' בלי עדים והתראה, וזה נתעוררתי מדברי התוספתא והחזו"י שם, וברצוני לשאול האם מיתת חזאל יכול להיחשב כמיתה בידי שמים כיון שלא הי' ע"י ב"ד בדיני אד אלא ע"י מסבב...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוגוסט 25, 2017 7:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רק שבעת אלפים איש נשארו?
תגובות: 7
צפיות: 707

Re: רק שבעת אלפים איש נשארו?

ה] לכאו' הי' אפשר לומר כי הגזרה לרעה נתבטלה קצת וכמו שאמר המלבים לענין סדר הגזירה כי התבטלה ע"י תשובת אחאב. זה טיעון תמוה. אילו היתה לכם ראייה שלא נתקיים אז זו היתה תשובה טובה. אבל מאחר שהקושיה היא שהדבר לא יכול להיות שכך יהיה מה עוזר התירוץ הזה. נשארת השאלה איך היתה כן הגזירה מעיקרא. אמנם א&q...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוגוסט 25, 2017 7:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רק שבעת אלפים איש נשארו?
תגובות: 7
צפיות: 707

Re: רק שבעת אלפים איש נשארו?

א] קודם כל יש לדעת שהסדר לא הי' כן אלא להיפך אלישע, יהוא, חזאל, וכבר דיברו על כן המפרשים. ב] חזאל אמנם התחיל להנקם בישראל בימי אחזיהו בן אחאב אמנם אין זה עיקר הצרות שעשה אלא בהמשך בימי יהוא ובעיקר בימי יהואחז בן יהוא כמבואר במלכים ב פרק יג, וכפשוטו אז התקיימה הנבואה בשלימותה. ג] בפרק יג פסוק ז כתב ה...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוגוסט 24, 2017 10:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2046
צפיות: 139763

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

לא התכונתי למה שאתה מייחס לי, אלא רק להזכיר שיש 2 גישות, יש שנותנים משקל חזק למנהג הקיים ויש שנותנים מקום רק לבירור ההלכה משורשה, וכמו שבא ההבדל לידי ביטוי בשאלת השבת ביפן, שברור שאם לא היה מנהג קיים היו נוהגים כולם כהחזו"א . וה"ה כאן, ברור שהמחלוקת אינה הלכתית נטו, ואם היה המצב שהבראקל ה...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 19, 2017 10:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה בפרשה ראה
תגובות: 7
צפיות: 632

Re: קושיה בפרשה ראה

ולענין קושית הרשבם והעמק דבר על הפי' הפסוק עיין באברבנל שמיישב אותו בטטו"ד ועיין נמי בפנים יפות איך שמיישב הקושיא.
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 19, 2017 10:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה בפרשה ראה
תגובות: 7
צפיות: 632

Re: קושיה בפרשה ראה

מה שנכון נכון כתב:לשאלה זו ראה אלשיך.

שוב ראיתי דבריך ודבריו, ואמנם לפירושו היית יכול לענות כי כל הפרשה נסוב על ענין ההענקה, אמנם גם הוא נראה לי שמפרש פסוק יח דקאי על עצם השילוח כמו שפירשתי בהערה דלעיל.
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 19, 2017 10:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה בפרשה ראה
תגובות: 7
צפיות: 632

Re: קושיה בפרשה ראה

סוף פסוק יז מדבר בהענקה. מה שנכון נכון וכן פי' ההעמק דבר, אמנם הוא מח' בחז"ל, ומ"מ אין כאן תשובה להשאלה דא"כ גם סוף פסוק י"ז וגם פסוק י"ח היו צריכים לכתוב אחר פסוק י"ד. אולם פשוטו של מקרא דפסוק י"ח לא קאי על הענקה אלא על פסוק יב על השילוח אחר שש 'חפשי', ומתחילה כת...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 19, 2017 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 20
צפיות: 1409

Re: בריכה בשבת

ואולי שיעשו כן בכל שבת, האם חיובינו לעשות מה שנוכל למונעם מחילול שבת, או האם זה נחשב כאילו בגרמתם של המארגנים ולכן מחוייבים הם למונעם?
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוגוסט 18, 2017 12:56 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יוסף אקער איננו...
תגובות: 30
צפיות: 2949

Re: ר' יוסף אקער איננו...

הייתי בניחום אבלים ושמעתי מבניו שליטא שהקפיד מאד שלא יספידו אותו, אמנם בשעת הלווי' דוקא ונימוקו עמו מג' טעמים. א' דבהלווי' עומדים אנשים ובחוץ ובחום ואין להטריח אותם בשמיעת הספדים ובפרט שהגיעו ליתן כבוד לנפטר ולא בשביל לשמוע הספדים, משא"כ אח"כ כשמספידין בביהכ"נ באים דוקא כדי לשמוע ויש ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 14, 2017 11:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול צאצאי גדו"י וכו, איש את רעהו יעזורו
תגובות: 31
צפיות: 3379

Re: אשכול צאצאי גדו"י וכו, איש את רעהו יעזורו

הגאון רב ישעיה פירסט זצ"ל אב"ד קהל עדת ישראל "שיף-שוהל" בוינה נפטר 1943 בלונדון , מישהו מכיר צאצאים? בארה"ב היה הרב יונה פירסט שהיה משגיח ישיבת נייטרא. נדמה לי שהיה בנו, ואינני יודע אם היו לו בנים. אני זוכר אותו יושב בכסא גלגלים לפני למעלה מארבעים שנה. שוב, זה פארסט לא פירס...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 14, 2017 5:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יוסף אקער איננו...
תגובות: 30
צפיות: 2949

Re: ר' יוסף אקער איננו...

הי' ירושלמי טיפוסי אמיתי ת"ח מופלג ואינו מחזיק טיבותא לנפשי' כלל. הי' חתנו של הג"ר אליעזר דוד ברנד זצ"ל, זאת אומרת שהי' גיסו של כל הברנדים ושל הג"ר לייבל מינצברג והג"ר שלמה פישר (אם לא התבלבלתי קצת). רוב בניו הם קרלינר חסידים, יש לו בן אחד ר' מרדכי אקער שהי' ר"מ הרבה שנ...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 05, 2017 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי שעת ה'חלות' של לפני עיור או ספיה?
תגובות: 9
צפיות: 871

Re: מתי שעת ה'חלות' של לפני עיור או ספיה?

ההגדרה הנכונה היא שהאיסור ביוה"כ הוא על המעשה, על הפעולה של האכילה, לא על הגברא ולא על החפצא. [באיסורי פעולה לפעמים האיסור הוא הפעולה ולפעמים הנפעל, כידוע החילוקים בזה במלאכות שבת, אבל עכ"פ יש איסור שחל על המעשה מצד עצמו, לא על הגברא ובוודאי לא על החפץ שבו נעשה המעשה]. אם אתה צודק אז גם צ...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוגוסט 03, 2017 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ההפך, מלהגיד על איזושהי סברא, שהיא "פשיטא"?
תגובות: 17
צפיות: 1216

Re: מהו ההפך, מלהגיד על איזושהי סברא, שהיא "פשיטא"?

תאמר שהיא סברא שאינה מובנת מאלי', או שאתה צריך דוקא מילה מיוחדת. אני מבין שאתה סולד מהמילה חידוש בגלל שאתה לא רוצה שיהי' משמעות שהסברא היא קצת לא מובנת או ניתן להאמר, אלא היא כזה סברא שהגם שאינו פשוט במושכל ראשון מ"מ אחרי שאומרים אותו הוי סברא טובה, ולכן כמדומני שהצעתי נכונה היא, אבל אם יש לך ח...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 02, 2017 11:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆
תגובות: 14
צפיות: 5773

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

למה זה לא נמצא בפורום המפתחות?
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 02, 2017 11:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: השגה באדם פשוט בזמן הבית - הגר"א
תגובות: 8
צפיות: 933

Re: השגה באדם פשוט בזמן הבית - הגר"א

המצב מלכתחילה לא היה מזהיר לחשוב שלינאי המלך היתה לגיטמציה להרוג את חכמי ישראל בלי לחשוש ממרידה . משניות שלמות בזרעים ןטהרות על הזהירות מאלפי הע"ה שהיו כאן כולל עלבונות שמוטחים בהם . רוצים עוד חבורות הצדוקים שהצליחו להתבסס בהנהגה כולל כה"ג מה שמתסכל בסוף קמצא שהיה ארלכיער יד (זו היתה סעוד...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 01, 2017 11:25 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: קינה ד' הויכוח בין אהליבה לאהלה
תגובות: 12
צפיות: 1108

Re: קינה ד' הויכוח בין אהליבה לאהלה

צריך להבין ענין הויכוח בין אהליבה לאהלה, מה משנה מי סבל יותר, שניהם סבלו, ומה הנידון מי סבל יותר מחבירו, ואולי כן דרך המקונן והמצטער ברוב צערו שבטוח הוא שלא שייך צער גדול יותר משלו, והוא סבל הרעה הגדולה ביותר, ומתוך הויכוח - שכפי שנראה הוא מסתיים ב'נצחונה' של אהליבה ניתן לב להבין גודל החורבן שלא הי...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 01, 2017 1:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימן היכר לתנאים
תגובות: 46
צפיות: 3084

Re: סימן היכר לתנאים

אתה "מכריח" אותי להעתיק את כל המאמר: מי היו ראשוני הרוגי המלכות? מי הרג את רשב"ג? מתי חי רבי ישמעאל בן אלישע? מיהו רבי שמעון הנהרג? בשולי הדברים נעיר, שקושיא חזקה אחת עומדת כנגד דבריו של ר' יצחק אייזיק הלוי. באבות דרבי נתן מובאים דבריהם של רבי שמעון ורבי ישמעאל בטרם הוצאו להורג: &quo...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יולי 31, 2017 1:02 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים
תגובות: 23
צפיות: 2604

Re: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים

לכאורה התוס' הוא מעין ראי' לבעל דורות ראשונים והג"ר אביגדור מילר כיון שלא אמר שחטאו אלא שהי' להם לפחד ולהזהר מחמת פרקטיקה, והא דאמרי' כמה גדול כחה של בושה אין זה ראי' שהבושה הי' שלא הצדק ויתכן שלא הי' להם לשבת אתו ומ"מ כיון שנתבייש יש בזה כח גדול ועזר לסייע למעשיו.
על ידי ונתנו ידידים
ש' יולי 29, 2017 11:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עבר הירדן קדושתה וטומאתה.
תגובות: 49
צפיות: 3748

Re: עבר הירדן קדושתה וטומאתה.

לכבוד הרב יזל דליו האם אתה יכול להעלות דבריך בקובץ נפרד וורד או פידיאף כדי שיהי' יותר קריא, תודה
על ידי ונתנו ידידים
ה' יולי 27, 2017 9:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.
תגובות: 11
צפיות: 1231

Re: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.

עושה חדשות כתב:כ"כ הנצי"ב גם בקדמת העמק, עי"ש.

מה זה קדמת העמק
גם אני ראיתי דברים אלו בהעמק דבר לפני כשבוע והופתעתי, והוא מציין שם לקדמת העמק וחשבתי שהוא איזה שהו הקדמה אבל לא מצאתי.
על ידי ונתנו ידידים
ה' יולי 27, 2017 6:18 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 233
צפיות: 17500

Re: יש חיוב לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות!!!

אם חבירו סובל מכך שיתרחק ולא יסבול, לא מזמן הלכתי לנחם אבלים ל"ע והדוחס שהיה בבית לא הוסיף טוב לריח שכבר היה אך אף אדם לא העיז לפתוח את פיו על כך ולא ראיתי אדם שנמנע מלנחם בגלל זה, אלא שכשמדברים על חורבן ביהמ"ק קמים כל הלמדנים ורוצים להתיר משום כבוד הבריות וכו'. אני מכיר משגיח בישבה שהוא ...
על ידי ונתנו ידידים
ה' יולי 27, 2017 6:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ספרו של מרן החזו"א נכתב כספר הלכה?
תגובות: 16
צפיות: 1469

Re: האם ספרו של מרן החזו"א נכתב כספר הלכה?

גם רב אשי כתב ספר העוסק בליבון סוגיות בדרך התלמוד והרבה פעמים יש כאילו ב' מהדורות בדבריו, ועד כמה שידוע לי פוסקים הלכה מתוך דבריו. [וכך גם כמעט כל הראשונים שכתבו ספריהם על סדר הש"ס]. הראשונים עפ"ר כתבו בתו"ד הלכה כך או כך ואפי' כשלא כתבו כן כתבו פירושיהם לפי מסקנתם הסופי והאמיתי [וגם...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 26, 2017 11:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?
תגובות: 235
צפיות: 16146

Re: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?

בברכה המשולשת כתב:ראיתי היום:

לכבוד הרב בב"מ רציתי להעיר לך שמאד קשה לקרוא דברים של אריכות כאלו בפורמט הזו ולכן אם באפשרותך להטריח בכגון דא להעלותו בפורמט PDF וכדו' שיהי' יותר קל לקוראם יהי' זה חסד עם הרבים.
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 26, 2017 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שילוב אצבעות הידיים
תגובות: 52
צפיות: 4848

Re: שילוב אצבעות הידיים

אכן רבים מאוד מגדולי ישראל [בעיקר הליטאים] לא הקפידו ע"כ , מהגרח"פ שיינברג זצ"ל שמעתי לאחר ששאלוהו ע"כ שאינו מקפיד ע"ז השיב שהקפידא הוא דווקא שמשלב בחוזקה ואם כן אז אין ראי' מהגדולים הנ"ל והתמונות הנ"ל, ובהתמונות של הגרי"ש להדיא רואין שאינו בחזקה. כל בעיית שי...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 26, 2017 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ספרו של מרן החזו"א נכתב כספר הלכה?
תגובות: 16
צפיות: 1469

האם ספרו של מרן החזו"א נכתב כספר הלכה?

בעסקינו בדרכו של החזו"א (באשכול הסמוך) ברצוני לשאול משהו להבקיאים בספרו. כשאני מעיין בספרו מתוך לימודי בסוגיית הש"ס נראה לי ספרו כספר עיון העוסק בליבון סוגיות בש"ס ובשו"ע בדרך התלמוד ואינו נכתב כספר של מי שבא לפסוק הלכה כלל, ולפעמים רואין איך שדן מה שנראה לו מסברא ומסיים שבאותו מ...
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 23, 2017 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 124
צפיות: 7126

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

הסכם קודם נישואין וכו' סליחה על שאני מפריע לך אבל זה אריכות די גדול בשבילי, האם אפשר לספר בקחצור מהו תוכן שני הנוסחאות והחילוק ביניהם. המכתב מהראב"ד שליט"א שצוטט קרוב לתחילת האשכול האם הוא על הנוסח הישן או על הנוסח החדש? הנוסחא המקורית קבעה חיוב מזונות על הבעל כל עוד הוא בא לבית הדין, או ...
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 23, 2017 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 124
צפיות: 7126

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

בברכה המשולשת כתב: הסכם קודם נישואין וכו'

סליחה על שאני מפריע לך אבל זה אריכות די גדול בשבילי, האם אפשר לספר בקחצור מהו תוכן שני הנוסחאות והחילוק ביניהם.
המכתב מהראב"ד שליט"א שצוטט קרוב לתחילת האשכול האם הוא על הנוסח הישן או על הנוסח החדש?
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 23, 2017 6:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 124
צפיות: 7126

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

תוכן כתב:איפה מצאת כן בדברי הגר"א וייס? בכל מקרה, אני לא מצאתי כן בדברי ההסכם, שאני מעלה עכשיו. ואכן אם הדבר כן, אז תקנה זוטא מיהא יש כאן, אבל מ"מ הקלקלה קרובה מאשר התקנה.

בתחילת המכתב כתב וז"ל "אא"כ בי"ד יקבע שהיא זו האשימה בפרידה"
ואולי יש בזה משהו שלא הבנתי נכון?
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 23, 2017 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 124
צפיות: 7126

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

למה יכולה האשה לפרק את הבית אם חיוב מזונות הוא רק באופן שב"ד שיסכימו עליהם מראש לא יפטרו אותו ממזונות (היינו שההסכם מאפשר לב"ד לפטור הבעל במקרה שיחליטו שהיא אשימה) האשה יכולה לפרק את הבית מתי שנראה לה לנכון, והבית דין יפסקו שהבעל חייב לתת גט ברגע שיראו שהאשה אינה מוכנה לשקול שלום בית. זאת...
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 23, 2017 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 124
צפיות: 7126

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

מישהו יכול להסביר מה הוא ההסכם הישן שעליו הנגד הג"ר מ"פ, אני לא מצאתי' בכל האשכול, תודה
על ידי ונתנו ידידים
ש' יולי 22, 2017 10:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחלת שמעון בזמן התפלגות המלוכה
תגובות: 8
צפיות: 759

Re: נחלת שמעון בזמן התפלגות המלוכה

כן חידוש גדול מאד, ובאמת שהוא תמוה האם הכונה של אחלקם ואפיצם בישראל הי' שאין להם חלק באר"י כלל והם השבט היחידי שלא קיבלו חלק דהרי גם בני לוי הי' להם את ערי הלויים, ולמה כתוב היום בקריאה נשיא לבני שמעון לנחל להם את הארץ אם באמת לא קיבלו חלק באר"י ומה שהי' להם מיהודה הי' רק לזמן כמו שואל, וצ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 21, 2017 5:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחלת שמעון בזמן התפלגות המלוכה
תגובות: 8
צפיות: 759

Re: נחלת שמעון בזמן התפלגות המלוכה

מצאתי והוא בדברי הימים א פרק ד פסוק לא וז"ל: אלה עריהם עד מלוך דוד - פתרון כשהרבו בני יהודה עשו תרעומות על בני שמעון מימי שאול ורצו לגרשם מארצם ולא היה יכול לגרשם ואף כי היה כל ימיו בטירדה ובמלחמות וכשמלך דוד באו שבטו לשאול מבני שמעון את ארצם שהשאילו להם והלך דוד וגר שם כי שאול לא חשש בכך מפני ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 21, 2017 5:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחלת שמעון בזמן התפלגות המלוכה
תגובות: 8
צפיות: 759

Re: נחלת שמעון בזמן התפלגות המלוכה

זבורני כמדומני שיש רש"י בדברי הימים (כת"י, אם זה בכלל באמת מרש"י) שבאיזשהו שלב גירשו אותם שבט יהודה מנחלתם מכיון שנתרבו יותר, וכמדומני הי' זה בתקופת דוד המלך אבל איני זוכר בדיוק.
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 21, 2017 2:36 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 233
צפיות: 17500

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

שאלת פותח האשכול כפי הבנתי הי' מי שמזיע חזק והולך ממנו ריח מאד לא נעים אלא שהוא עצמו אינו איסטניס או שמקולקל אצלו חוש הריח ואינו מרגיש בחסרונו האם מותר לומר לו בעדינות כי על אף שהרחיצה אצלו היא בגדר רחיצה של תענוג שמותר לו לילך לרחוץ מטעם אחר דמכיון דאנשים כהיום איסטנסים לריח של זיעה ומאד לא נעים לה...

עבור לחיפוש מתקדם