החיפוש הניב 312 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 25, 2017 11:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה
תגובות: 134
צפיות: 27566

Re: ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה

ירחון האוצר כתב:מפתחות חוברת ג'

האם שלחו כבר חוברת ג' כי אני לא קבלתי' במייל
על ידי ונתנו ידידים
א' אפריל 23, 2017 7:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה לקאוצ'ינג בבית עובדי ה'?
תגובות: 23
צפיות: 1220

Re: מה לקאוצ'ינג בבית עובדי ה'?

לעבוד על מידת הכעס זה דבר א' ושלא לכעוס זה דבר שני, וכל הכועס כאילו עובד עבו"ז קאי על כעס בפועל, ואם יש למישהו טכניקה שלא יבא לידי זה בודאי ראוי וראוי ואולי חייב להשתמש בזה ואין זה שייך לחיובו לעבוד על מידותיו כדי להגיע לשלימות שהוא עבודת כל החיים וגם מזה ומזה בל תנח ידיך, וכמו שאומרים העולם 'ע...
על ידי ונתנו ידידים
א' אפריל 23, 2017 5:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה לקאוצ'ינג בבית עובדי ה'?
תגובות: 23
צפיות: 1220

Re: מה לקאוצ'ינג בבית עובדי ה'?

אולי עבודה חיצנית כמו שאמרת אינו עבודת המידות ובשביל זה צריך ללכת לסלבודקא וקלם (עליהם השלום) או לקוצק ורוזין (בענין זה גם בזה י"ל ע"ה) , אבל עיצה לשלום בית יש בזה וקיום כל דבריך בנחת נשמעים יש בזה, וגדול השלום דאפי' שם שמים מוחקין ע"ז, נו אז מה רע? ודרך אגב אם בימים שעברו לא היו כ&qu...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 20, 2017 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הרמב"ם שיש לקרב לגיור גוי שאביו יהודי
תגובות: 16
צפיות: 570

Re: דעת הרמב"ם שיש לקרב לגיור גוי שאביו יהודי

אוצר החכמה כתב:צודק בתבונה. וחוץ מזה קצת קשה להוכיח מהרמב"ם הזה בכלל, כי יתכן שיש כאן גם איזה חשש ממה שיקרה עם השופט הגוי אם לא יתייחסו אליה כאל יהודיה וישאנה רק שהרמב"ם מסיבות מובנות לא פירשם.

מה כונתך 'צודק בתבונה' ואיך ענית לי על שאלתי?
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 20, 2017 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרה"ג המכונה פלגינן לרגל הולדת בנו <בני בבל מוהלין במים ובני א"י בעפר>
תגובות: 29
צפיות: 1820

Re: מזל טוב לרה"ג המכונה פלגינן לרגל הולדת בנו

המאמר הנל מיירי בשיטת הראשונים אבל הרי אח"כ נתחבר השו"ע, והרמא פסק להדיא כמו שציטטי לעיל ושהמנהג שלא ימולו, ואי כדברי ח"ב מילא אבל המאמר לא יועיל לנו, ובכל זאת איני מבין דאפי' אם הנשים מלין ג"כ מ"מ למה נעשו האיורים כך כאילו זהו הסטנדרט. (ולא נראה לי כדבריך שאין אלו נשים) אבל...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 20, 2017 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הרמב"ם שיש לקרב לגיור גוי שאביו יהודי
תגובות: 16
צפיות: 570

Re: דעת הרמב"ם שיש לקרב לגיור גוי שאביו יהודי

בעברהיו מקבלים בעל תשובה לקהילה (לכן יש את הדין על אלו שכל באיה לא ישובון שאין מקבלים אותם וראה בריש הל' תשובה בכ"מ שאף שהקב"ה מקבלם אנו אין לנו לקבלם) הרשב"ש מדובר באנוסים או זרעם דהיינו אלו שהמירו את דתם או זרעם שחזרו בתשובה לשם אישות, ולכן מביא את המעשה מר"ל שר"י החזירו ...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 20, 2017 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע על איש ציבור או מחדל ציבורי
תגובות: 9
צפיות: 484

Re: לשון הרע על איש ציבור או מחדל ציבורי

השאלה הוא לכאורה שהרי כל מה שמתפרסם אצל החרדים כבר התפרסם בדרך כלל אצל החילונים וא"כ האם נחשב כידוע לכל כבר או שמכיון שחרדי רגיל אינו מסתכל בעיתונות החילוניות הרי זה נחשב כאינו ידוע בתוך צייבור מסויים זה ואסור לספר אותו לציבור זה
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 20, 2017 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרה"ג המכונה פלגינן לרגל הולדת בנו <בני בבל מוהלין במים ובני א"י בעפר>
תגובות: 29
צפיות: 1820

Re: מזל טוב לרה"ג המכונה פלגינן לרגל הולדת בנו

גם אני מצרף את ברכתי כברכתו אשר ברך אותם יוסף השם עליכם אלף פעמים מכל הברכות שנתברכו כאן, ואם בפלגינן איירינן בקשתינו שיועיל בטובו להביא פלגא שני' ושאר חידושי תורתו כהנה והנה.
דרך אגב בהאיורים המועתקים לעיל רובם המוהל נראה כאשה וק' דהרי הלכה מפורשת ברמ"א 'וי"א שאשה לא ימול וכן נוהגין'
על ידי ונתנו ידידים
ד' אפריל 19, 2017 5:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור לכך שבהתחלת בית שני נמצאה אש באופן מיוחד?
תגובות: 14
צפיות: 544

Re: האם יש מקור לכך שבהתחלת בית שני נמצאה אש באופן מיוחד?

א' בלשון היוסיפון שהועתק כאן כתוב שהתפללו דאסור להקריב בלא זה וכמדומני שאין זה הדין, ב' הרי כיון שהי' בימי עזרא איך הקריבו מימי זרובבל עד אז?
על ידי ונתנו ידידים
ד' אפריל 19, 2017 5:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידיים על פירות מבושלים שטיבולן במשקה
תגובות: 2
צפיות: 159

Re: נטילת ידיים על פירות מבושלים שטיבולן במשקה

כמדומני שזה לא נקלט כקישור וצריך לתקנו
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 18, 2017 9:14 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אתה בחרתנו מכל עם ורוממתנו מכל לשון
תגובות: 6
צפיות: 482

Re: אתה בחרתנו מכל עם ורוממתנו מכל לשון

ספרים וועלט כתב:השינוי הוא בין נוכח לנסתר. תפלה היא בלשון נוכח, כמדבר אל המלך. קידוש הוא בלשון נסתר שעיקרו הוא בשביל שבח וקידוש היום.

פרש דבריך בבקשה, הוא שאל על לשון יחיד ורבים ואתה ענית לו על לשון נוכח ונסתר
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 18, 2017 1:20 am
פורום: פסח
נושא: האם גר פטור מהזכרת יצ"מ ומהחיוב להראות עצמו כאילו יצא ממצרים?
תגובות: 3
צפיות: 225

Re: האם גר פטור מהזכרת יצמ ומהחיוב להראות עצמו כאילו יצא ממצרים???

יש להוסיף בזה כי תוס בפ' הספינה דן בכל הדברים אם גר חייב או לא ומזיים דאפי' אם נאמר דגר יכול לומר אשר נשבע לאבותינו מ"מ אינו יכול לומר ארמי אובד אבי וא"כ יש לדון ברמת בסיפור יציאת מצרים, ודנתי במשך החג אם החיוב ד'בכל דור חייב לראות עצמו כאילו יצא ממצרים' הוא משום דאילו לא הוציא את אבותינו ...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אפריל 15, 2017 9:43 pm
פורום: פסח
נושא: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?
תגובות: 31
צפיות: 1632

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

כל זה כשנמצא בחו"ל ומה עם אלו הנמצאים האר"י האם גם אצלם נאמר שיצטערו על שאין להם יו"ט שני?
על ידי ונתנו ידידים
ו' אפריל 14, 2017 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקרבת התמידין במקדש האם היו לשם של שחר ושל בהע"ב?
תגובות: 5
צפיות: 219

Re: הקרבת התמידין במקדש האם היו לשם של שחר ושל בהע"ב?

הגריז הק' (כמדומני שהוא בספר משמר הלוי באריכות ועי' עוד בשאר ספרי בית מדרשו של הגריז) על הא דתמיד קודם למוסף דמהו תמיד ומהו מוסף הרי יש עולה ועולה וכן מוף שבת קודם לשל יום טוב וכו' ועוד קושיות כהנה עד"ז ומבאר שמכאן מוכח ששם הקרבן הוא תמיד ומוסף וכו'
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 13, 2017 11:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין לח: אדם הראשון מין היה?
תגובות: 2
צפיות: 252

Re: סנהדרין לח: אדם הראשון מין היה?

בשאלתך נחלקו גדולי עולם הר"ח והרמ"ה
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 13, 2017 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לאכול במקום שאין כשרות אבל זה כשר?
תגובות: 32
צפיות: 1120

Re: האם אפשר לאכול במקום שאין כשרות אבל זה כשר?

אם להידור, מסתבר שיש מקום להדר שלא לקנות מהנ"ל. אבל אם לגבי עיקר הדין, איני מבין הנידון, וכי מה עשו בכל הדורות עד לפני כמה עשרות שנים, קודם שהוקמו מערכות הכשרות הממוסדות? הרי בודאי שכל שמי שנקלע לעיר אחרת אכל אצל בעל האכסניא או המסעדה וכדו' אע"פ שאינו מכירו היטב, ואין פוצה פה ומצפצף. הרי ...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 04, 2017 10:16 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הגדולים של מחר
תגובות: 26
צפיות: 1868

Re: הגדולים של מחר

מענין לענין באותו ענין: אני דברתי עם בחור מצוין גדול בגיל תשע עשרה (הי' זה פורים כשהיינו שנינו בגילופין) וברכתי אותו שיהי' לו שאיפות עד אין שיעור, והוא אמר לי במלא הרצינות ששאיפותיו הם להיות הפוסק הדור כהרב אלישיב (והאמת הוא שלא אהי' מופתע אם יצליח במשימה זו), ואני חשבתי לעצמי שכשאני הייתי בגילו הי...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 04, 2017 4:19 pm
פורום: פסח
נושא: האם יוצאים ידי מצוות הגדה כשאין לו מצה וד' כוסות?
תגובות: 13
צפיות: 682

Re: האם יוצאים ידי מצוות הגדה כשאין לו מצה וד' כוסות?

אני כותב לפלפולא בעלמא כיון שאין הענין מונח לפני וכבר הביאו כאן דלהלכה ודאי חייב, ובכל זאת ברצוני לסדר את השאלה. הנה בפשטות היינו צריכין לנקוט דחייבין דהרי מצוה בפנ"ע הוא ועל הפוטר להביא ראי', ולעיל הביא הרב אליהו ב"ע ב' ראיות שיד דין שההגדה יהא נאמר על הלחם והוסיפו לו עוד ראי' מהא דבשעה ש...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אפריל 03, 2017 10:33 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ויכוח החסיד והמתנגד - תשע"ז (מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא)
תגובות: 183
צפיות: 9131

Re: מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא

מוישי כתב:רק להזכיר, שכיום רוב חןבשי הקנייטש, מאמינים ומספרים מופתים על רבותיהם לא פחות ואולי יותר מהחסידים, כך שלא מובן מדוע יכפרו או יכחישו סיפורי מופתים של החסידים.

רוב חובשי הקנייטש שמאמינים ומספרים מופתים על רבותיהם הם אכן חסידים (חבדניקים) לדאבון ליבם של שאר חובשי הקנייטש
על ידי ונתנו ידידים
ב' אפריל 03, 2017 10:31 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ויכוח החסיד והמתנגד - תשע"ז (מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא)
תגובות: 183
צפיות: 9131

Re: מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא

הדיון גלש למקום שכלל לא התכוונתי אליו. (אגב: מעניין שבעוד מגיבים לאשכול זה יש לרוב, הרי שרק עשרים הורדות היו למקור המעשה בספר בית שלום, האין זה אומר דרשני?!) העליתי את הסיפור כדי לשאול האם ידוע מקור נוסף לסיפור זה (שהרה"ק מאפטא הי' אומר: "וכך הייתי אומר", זה ינקתי משדי אמי, שאלתי היא...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אפריל 03, 2017 5:32 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ויכוח החסיד והמתנגד - תשע"ז (מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא)
תגובות: 183
צפיות: 9131

Re: מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא

אבל כן אצפה שכיון שהם רואים שישנה קבוצה די גדולה בעם ישראל, וביניהם אף תלמידי חכמים גדולים, והם ברובם אנשים שמוחזקים בחיי היום יום לאנשים רציונלים וריאלים. ואם כן יש מקום גדול לומר שהעיסוק שלהם במה שנראה לכם כעיסוק בעניינים תלושים ומיסטים, אינו כל כך מופרך כמו שזה נראה לכם, אלא יש בו הגיון מסויים. ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מרץ 31, 2017 9:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב סה - חסרון הבנה ברש"ש
תגובות: 3
צפיות: 248

Re: ב"ב סה - אין להם דרך זע"ז

מענין לענין באותו עמוד: כתוב ברשב"ם דבאחין שחלקו הוי הפנימי מוכר בעין יפה שנותן כל החצר בשלימות והחיצון אינו מוכר בעין יפה ליתן דרך כיון דאין זה שיור בהדבר שמוכר, ולא הבנתי הרי גם במכר בור או אילן אין הדרך שיור בהדבר שמכר אלא בשאר השדה שלא מכר ומכיון שנצרך הוא להדבר שמכר אמרי' דבעין יפה מוכר ומ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' מרץ 29, 2017 11:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לדקדק בפרטים "קטנים" בחומש
תגובות: 9
צפיות: 499

Re: לדקדק בפרטים "קטנים" בחומש

אוצר החכמה כתב:ברור שניתן לדקדק אם יש לך תירוץ טוב. אם לא חבל על הזמן.

ומ"מ רואים מדקדוקים כאלו (כמו שביארו הרב אפשר והרב קו ירוק) גדלות התורה להפליא איך שכל תיבותי' ואותיותי' ספורות ומדוקדקות להפליא, אשרי העם שככה לו.
על ידי ונתנו ידידים
ג' מרץ 28, 2017 9:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בענין כבוד ראש הממשלה
תגובות: 23
צפיות: 1237

Re: בענין כבוד ראש הממשלה

אוצר החכמה כתב:זו תשובה טובה. אבל היא עונה על מלך שהנהגת מלכותו ראויה. רק הוא באופן אישי רשע. אבל כשהנהגת המלכות בעמה נגד הקב"ה זה פחות מובן.

אולי גם זה נחשב שהמלך באופן אישי משתמש במלכותו לרעה אבל המלכות כשלעצמו הוא דבר בעצם שמסמל על כבודו של הקב"ה
על ידי ונתנו ידידים
ב' מרץ 27, 2017 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו המקור הראשון לדין, שהזיכוי לאדם שלא בפניו, צריך להיעשות ע"י "אחר שזוכה" לאדם?
תגובות: 8
צפיות: 563

Re: מהו המקור הראשון לדין, שהזיכוי לאדם שלא בפניו, צריך להיעשות ע"י "אחר שזוכה" לאדם?

כל מה שענו לך נכונה היא לדעתי, אולם ברצוני להעיר על נקודה אחרת שכתבת, וז"ל דהגע בעצמך: אילו היה מקנה להם בעצמו, ממילא היה המאכל עובר מבעלותו של המזכה - לבעלותם של שאר בני המבוי - לא כולל המזכה וממילא מבלי שהיה המאכל נשאר בבעלותו של המזכה , דהא הכי הוי בכל קניין רגיל - שהנכס עובר מבעלותו של הנות...
על ידי ונתנו ידידים
ב' מרץ 27, 2017 2:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בענין כבוד ראש הממשלה
תגובות: 23
צפיות: 1237

Re: בענין כבוד ראש הממשלה

כי כשמכבדים מלך אין מכבדין את האדם אלא את המלכות וכבוד המלכות יש בזה משום כבודו של הקב"ה מטעם הנ"ל אבל ודאי אילו היו מכבדים את האדם כשלעצמו אפי' לו יהא שהוא מלך הי' טענתך טענה
על ידי ונתנו ידידים
ג' מרץ 14, 2017 8:38 am
פורום: פורים
נושא: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי
תגובות: 44
צפיות: 3772

Re: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

והנה דבר נחמד שכתב בספר תורת משה נתן [להג"ר משה נתן נטע הלוי זצ"ל אבד"ק יארמאט] (לפורים), דהנה אחר שתלו את המן על העץ, נפל פחד על יושבי המדינות, עד שכתוב (אסתר ח, יז) ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. אבל מרדכי רצה לבחון מי הוא אשר מתגייר באמת לשם שמים, ומי שעושה כן ר...
על ידי ונתנו ידידים
ג' מרץ 14, 2017 1:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טור ברקת
תגובות: 14
צפיות: 827

Re: טור ברקת

ככמדומני ששמעתי פעם שהטור ברקת הוא המקור היחיד הקדום לדברי החסידים שחנוכה הוא גמר של הימים נוראים
על ידי ונתנו ידידים
ה' מרץ 09, 2017 11:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: משכורות לרמי"ם - פולמוס
תגובות: 18
צפיות: 1102

Re: משכורות לרמי"ם - פולמוס

לימוד זכות פורטא. הרי בין ללמוד ובין ללמד אסור לקבל שכר ושכר המלמדים אינו אלא שכר בטלה (ולא על כל הדברים האחרים שפורטו כאן שזה עושים לשם שמים ממש) וא"כ הרי ע"ז כל הכבוד ושאר ענינים שמקבלים בודאי הוא שכר גדול בשביל להיות בייביסיטר. ולענין החו"מ ודאי שמחויבים ככל מעביד ויש כאן תביעת ממו...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מרץ 03, 2017 12:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 529

Re: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

עי' רשבם דאל"ה הו"ל חוזר וטוען ואפי' יביא עדים הוי הודאת בע"ד כמאה עדים דלא החזיק שבע שנים, וק' לי דמ"מ מאן יימר איזה שני חזקה החזיק ודלמא העדים נאמנים על הג' שנים הראשונים ועל השאר הוכחשו על ידו, ונמצא דעדיין קדמה חזקתו להשטר של חבירו? הפשט'ל שלך איננו יותר פשוט מלומר שהוא אמר ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מרץ 03, 2017 11:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 529

Re: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

זהו שאלתי למה כשאתה שומע שני חזקה הכונה הפשוטה אצלך הוא השנים האחרונות, הרי בשלמא ג' שנים מובן כי זהו שיעור שני חזקה אבל הוא לא אמר מתי הוא אכל שני חזקה ולמה לא נאמר שכונתו להנ"ל, הרי בעצם יש לו עדים וכל הנידון הוא אם נחשב הודאת בע"ד נגד עדים וכיון שיכול לטעון כן אין זה הודאה, והוא על דרך ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מרץ 03, 2017 10:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ברוך דיין האמת ר אהרן יוסף בריזל
תגובות: 2
צפיות: 591

Re: ברוך דיין האמת ר אהרן יוסף בריזל

חסיד מובהק עובד השם באמת
מלא חיות בלימוד התורה בתפילה וביום טוב ובכל מצוה ומצוה,
טופח ומטפיח באופן גדול, מאות אנשים ויותר מזה הושפעו ממנו
הלואי שעוד נמצא אנשים כאלו
על ידי ונתנו ידידים
ה' מרץ 02, 2017 11:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 529

Re: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

שמואל דוד כתב:ועכשיו הוא לא מחזיק??

עכ"פ לפי הודאתו, ומאי דקאמר מאי בעית בהאי ארעא היינו שנכנס בו עכשיו
על ידי ונתנו ידידים
ד' מרץ 01, 2017 11:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 529

Re: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

שמואל דוד כתב:אם הכוונה בשני חזקה הוא רק ג שנים אז הוא מודה שלא החזיק קודם חבירו

הוא לא אמר איזה ג' שנים ודלמא הכונה להג' שקדמו לשטרו של חבירו
על ידי ונתנו ידידים
ד' מרץ 01, 2017 12:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 529

ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

עי' רשבם דאל"ה הו"ל חוזר וטוען ואפי' יביא עדים הוי הודאת בע"ד כמאה עדים דלא החזיק שבע שנים, וק' לי דמ"מ מאן יימר איזה שני חזקה החזיק ודלמא העדים נאמנים על הג' שנים הראשונים ועל השאר הוכחשו על ידו, ונמצא דעדיין קדמה חזקתו להשטר של חבירו?
על ידי ונתנו ידידים
ד' מרץ 01, 2017 12:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: משהו שלא הבנתי ברשב"ם
תגובות: 2
צפיות: 255

Re: ב"ב ל: משהו שלא הבנתי ברשב"ם

ברשב"ם הראשון שם בעמוד, לקראת סופו, כותב: אבל החזיק זה שלש שנים וטעין מפלניא זבינתה דזבנה מינך קמאי דידי כלומר שידעתי בברור שלקחה מינך נאמן מיגו דאי בעי אמר אנא זבינתה מינך ואכלתיה שני חזקה ולא הבנתי, למה צריך להיות דווקא באופן שגם החזיק וגם טוען שיודע בוודאות שהמוכר קנאו מהמערער? הרי מתחילת ד...
על ידי ונתנו ידידים
ב' פברואר 20, 2017 11:02 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: גבולות הארץ
תגובות: 151
צפיות: 8212

Re: גבולות הארץ

בעניננו של הר ההר , ניתן לראות במפת האנציקלופדיה התלמודית, שישנן כמה שיטות ואפילו של גדולי האחרונים. ע"פ הנראה, מתוך הוכחות רבות , שזה ג'בל מוסא - הקצה הדרומי של מערכת הרי אמנוס מול אנטיוכיה שלמזרחו. הנמצא במפרץ איסכנדרון בקצה צפון-מזרח הים התיכון. אולי ברוב טובך תשתפינו בכמה מההוכחות שיש בזה ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' פברואר 08, 2017 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מענינת - מעשה שהיה
תגובות: 33
צפיות: 1742

Re: שאלה מענינת - מעשה שהיה

אין קשר בין דברי האדמור מקלויזנברג שנאמרו לגופא דמילתא לבין לנהוג כן למעשה על אדם אחר, וכ"ש שלכאו' דבריו נאמרו בדרך הלצה.
על ידי ונתנו ידידים
ד' פברואר 08, 2017 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה לנו ולאמונתו וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא
תגובות: 23
צפיות: 1284

Re: מה לנו ולאמונתו וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא

האם החכם הוא הרי"א הלוי?

עבור לחיפוש מתקדם