החיפוש הניב 292 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ב' אפריל 03, 2017 10:31 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ויכוח החסיד והמתנגד - תשע"ז (מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא)
תגובות: 183
צפיות: 7694

Re: מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא

הדיון גלש למקום שכלל לא התכוונתי אליו. (אגב: מעניין שבעוד מגיבים לאשכול זה יש לרוב, הרי שרק עשרים הורדות היו למקור המעשה בספר בית שלום, האין זה אומר דרשני?!) העליתי את הסיפור כדי לשאול האם ידוע מקור נוסף לסיפור זה (שהרה"ק מאפטא הי' אומר: "וכך הייתי אומר", זה ינקתי משדי אמי, שאלתי היא...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אפריל 03, 2017 5:32 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ויכוח החסיד והמתנגד - תשע"ז (מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא)
תגובות: 183
צפיות: 7694

Re: מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא

אבל כן אצפה שכיון שהם רואים שישנה קבוצה די גדולה בעם ישראל, וביניהם אף תלמידי חכמים גדולים, והם ברובם אנשים שמוחזקים בחיי היום יום לאנשים רציונלים וריאלים. ואם כן יש מקום גדול לומר שהעיסוק שלהם במה שנראה לכם כעיסוק בעניינים תלושים ומיסטים, אינו כל כך מופרך כמו שזה נראה לכם, אלא יש בו הגיון מסויים. ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מרץ 31, 2017 9:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב סה - חסרון הבנה ברש"ש
תגובות: 3
צפיות: 217

Re: ב"ב סה - אין להם דרך זע"ז

מענין לענין באותו עמוד: כתוב ברשב"ם דבאחין שחלקו הוי הפנימי מוכר בעין יפה שנותן כל החצר בשלימות והחיצון אינו מוכר בעין יפה ליתן דרך כיון דאין זה שיור בהדבר שמוכר, ולא הבנתי הרי גם במכר בור או אילן אין הדרך שיור בהדבר שמכר אלא בשאר השדה שלא מכר ומכיון שנצרך הוא להדבר שמכר אמרי' דבעין יפה מוכר ומ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' מרץ 29, 2017 11:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לדקדק בפרטים "קטנים" בחומש
תגובות: 9
צפיות: 454

Re: לדקדק בפרטים "קטנים" בחומש

אוצר החכמה כתב:ברור שניתן לדקדק אם יש לך תירוץ טוב. אם לא חבל על הזמן.

ומ"מ רואים מדקדוקים כאלו (כמו שביארו הרב אפשר והרב קו ירוק) גדלות התורה להפליא איך שכל תיבותי' ואותיותי' ספורות ומדוקדקות להפליא, אשרי העם שככה לו.
על ידי ונתנו ידידים
ג' מרץ 28, 2017 9:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בענין כבוד ראש הממשלה
תגובות: 23
צפיות: 1115

Re: בענין כבוד ראש הממשלה

אוצר החכמה כתב:זו תשובה טובה. אבל היא עונה על מלך שהנהגת מלכותו ראויה. רק הוא באופן אישי רשע. אבל כשהנהגת המלכות בעמה נגד הקב"ה זה פחות מובן.

אולי גם זה נחשב שהמלך באופן אישי משתמש במלכותו לרעה אבל המלכות כשלעצמו הוא דבר בעצם שמסמל על כבודו של הקב"ה
על ידי ונתנו ידידים
ב' מרץ 27, 2017 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו המקור הראשון לדין, שהזיכוי לאדם שלא בפניו, צריך להיעשות ע"י "אחר שזוכה" לאדם?
תגובות: 8
צפיות: 518

Re: מהו המקור הראשון לדין, שהזיכוי לאדם שלא בפניו, צריך להיעשות ע"י "אחר שזוכה" לאדם?

כל מה שענו לך נכונה היא לדעתי, אולם ברצוני להעיר על נקודה אחרת שכתבת, וז"ל דהגע בעצמך: אילו היה מקנה להם בעצמו, ממילא היה המאכל עובר מבעלותו של המזכה - לבעלותם של שאר בני המבוי - לא כולל המזכה וממילא מבלי שהיה המאכל נשאר בבעלותו של המזכה , דהא הכי הוי בכל קניין רגיל - שהנכס עובר מבעלותו של הנות...
על ידי ונתנו ידידים
ב' מרץ 27, 2017 2:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בענין כבוד ראש הממשלה
תגובות: 23
צפיות: 1115

Re: בענין כבוד ראש הממשלה

כי כשמכבדים מלך אין מכבדין את האדם אלא את המלכות וכבוד המלכות יש בזה משום כבודו של הקב"ה מטעם הנ"ל אבל ודאי אילו היו מכבדים את האדם כשלעצמו אפי' לו יהא שהוא מלך הי' טענתך טענה
על ידי ונתנו ידידים
ג' מרץ 14, 2017 8:38 am
פורום: פורים
נושא: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי
תגובות: 44
צפיות: 3538

Re: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

והנה דבר נחמד שכתב בספר תורת משה נתן [להג"ר משה נתן נטע הלוי זצ"ל אבד"ק יארמאט] (לפורים), דהנה אחר שתלו את המן על העץ, נפל פחד על יושבי המדינות, עד שכתוב (אסתר ח, יז) ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. אבל מרדכי רצה לבחון מי הוא אשר מתגייר באמת לשם שמים, ומי שעושה כן ר...
על ידי ונתנו ידידים
ג' מרץ 14, 2017 1:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טור ברקת
תגובות: 14
צפיות: 729

Re: טור ברקת

ככמדומני ששמעתי פעם שהטור ברקת הוא המקור היחיד הקדום לדברי החסידים שחנוכה הוא גמר של הימים נוראים
על ידי ונתנו ידידים
ה' מרץ 09, 2017 11:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: משכורות לרמי"ם - פולמוס
תגובות: 18
צפיות: 999

Re: משכורות לרמי"ם - פולמוס

לימוד זכות פורטא. הרי בין ללמוד ובין ללמד אסור לקבל שכר ושכר המלמדים אינו אלא שכר בטלה (ולא על כל הדברים האחרים שפורטו כאן שזה עושים לשם שמים ממש) וא"כ הרי ע"ז כל הכבוד ושאר ענינים שמקבלים בודאי הוא שכר גדול בשביל להיות בייביסיטר. ולענין החו"מ ודאי שמחויבים ככל מעביד ויש כאן תביעת ממו...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מרץ 03, 2017 12:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 491

Re: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

עי' רשבם דאל"ה הו"ל חוזר וטוען ואפי' יביא עדים הוי הודאת בע"ד כמאה עדים דלא החזיק שבע שנים, וק' לי דמ"מ מאן יימר איזה שני חזקה החזיק ודלמא העדים נאמנים על הג' שנים הראשונים ועל השאר הוכחשו על ידו, ונמצא דעדיין קדמה חזקתו להשטר של חבירו? הפשט'ל שלך איננו יותר פשוט מלומר שהוא אמר ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מרץ 03, 2017 11:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 491

Re: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

זהו שאלתי למה כשאתה שומע שני חזקה הכונה הפשוטה אצלך הוא השנים האחרונות, הרי בשלמא ג' שנים מובן כי זהו שיעור שני חזקה אבל הוא לא אמר מתי הוא אכל שני חזקה ולמה לא נאמר שכונתו להנ"ל, הרי בעצם יש לו עדים וכל הנידון הוא אם נחשב הודאת בע"ד נגד עדים וכיון שיכול לטעון כן אין זה הודאה, והוא על דרך ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מרץ 03, 2017 10:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ברוך דיין האמת ר אהרן יוסף בריזל
תגובות: 2
צפיות: 563

Re: ברוך דיין האמת ר אהרן יוסף בריזל

חסיד מובהק עובד השם באמת
מלא חיות בלימוד התורה בתפילה וביום טוב ובכל מצוה ומצוה,
טופח ומטפיח באופן גדול, מאות אנשים ויותר מזה הושפעו ממנו
הלואי שעוד נמצא אנשים כאלו
על ידי ונתנו ידידים
ה' מרץ 02, 2017 11:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 491

Re: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

שמואל דוד כתב:ועכשיו הוא לא מחזיק??

עכ"פ לפי הודאתו, ומאי דקאמר מאי בעית בהאי ארעא היינו שנכנס בו עכשיו
על ידי ונתנו ידידים
ד' מרץ 01, 2017 11:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 491

Re: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

שמואל דוד כתב:אם הכוונה בשני חזקה הוא רק ג שנים אז הוא מודה שלא החזיק קודם חבירו

הוא לא אמר איזה ג' שנים ודלמא הכונה להג' שקדמו לשטרו של חבירו
על ידי ונתנו ידידים
ד' מרץ 01, 2017 12:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 491

ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

עי' רשבם דאל"ה הו"ל חוזר וטוען ואפי' יביא עדים הוי הודאת בע"ד כמאה עדים דלא החזיק שבע שנים, וק' לי דמ"מ מאן יימר איזה שני חזקה החזיק ודלמא העדים נאמנים על הג' שנים הראשונים ועל השאר הוכחשו על ידו, ונמצא דעדיין קדמה חזקתו להשטר של חבירו?
על ידי ונתנו ידידים
ד' מרץ 01, 2017 12:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: משהו שלא הבנתי ברשב"ם
תגובות: 2
צפיות: 234

Re: ב"ב ל: משהו שלא הבנתי ברשב"ם

ברשב"ם הראשון שם בעמוד, לקראת סופו, כותב: אבל החזיק זה שלש שנים וטעין מפלניא זבינתה דזבנה מינך קמאי דידי כלומר שידעתי בברור שלקחה מינך נאמן מיגו דאי בעי אמר אנא זבינתה מינך ואכלתיה שני חזקה ולא הבנתי, למה צריך להיות דווקא באופן שגם החזיק וגם טוען שיודע בוודאות שהמוכר קנאו מהמערער? הרי מתחילת ד...
על ידי ונתנו ידידים
ב' פברואר 20, 2017 11:02 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: גבולות הארץ
תגובות: 147
צפיות: 6279

Re: גבולות הארץ

בעניננו של הר ההר , ניתן לראות במפת האנציקלופדיה התלמודית, שישנן כמה שיטות ואפילו של גדולי האחרונים. ע"פ הנראה, מתוך הוכחות רבות , שזה ג'בל מוסא - הקצה הדרומי של מערכת הרי אמנוס מול אנטיוכיה שלמזרחו. הנמצא במפרץ איסכנדרון בקצה צפון-מזרח הים התיכון. אולי ברוב טובך תשתפינו בכמה מההוכחות שיש בזה ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' פברואר 08, 2017 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מענינת - מעשה שהיה
תגובות: 33
צפיות: 1612

Re: שאלה מענינת - מעשה שהיה

אין קשר בין דברי האדמור מקלויזנברג שנאמרו לגופא דמילתא לבין לנהוג כן למעשה על אדם אחר, וכ"ש שלכאו' דבריו נאמרו בדרך הלצה.
על ידי ונתנו ידידים
ד' פברואר 08, 2017 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה לנו ולאמונתו וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא
תגובות: 23
צפיות: 1152

Re: מה לנו ולאמונתו וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא

האם החכם הוא הרי"א הלוי?
על ידי ונתנו ידידים
ד' פברואר 08, 2017 10:17 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 'הצדיקים יותר יחפצו בהעדר הבן בהיותו בן מביש'
תגובות: 16
צפיות: 1299

Re: 'הצדיקים יותר יחפצו בהעדר הבן בהיותו בן מביש'

כמדומה שאין קשר בין הנושאים. כל המאמרים הנזכרים מדברים אודות תחושת האב. זו תחושה נפשית שלו שהיה עדיף לו לא להוליד בנים מאשר שיהיו לו בנים רעים. הם גם לא מחייבים את התחושה הזו אלא מדווחים עליו. לא מדברים אודות ההנהגה הראויה לאותו בן מביש. לא יהיה שום סתירה אם צדיק ירגיש ככה ועדיין יתנהג עם בנו המביש...
על ידי ונתנו ידידים
ד' פברואר 08, 2017 10:15 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 'הצדיקים יותר יחפצו בהעדר הבן בהיותו בן מביש'
תגובות: 16
צפיות: 1299

Re: 'הצדיקים יותר יחפצו בהעדר הבן בהיותו בן מביש'

לעיקוואד כתב:צ"ע על דברי מהרש"ל המובאים ממעשה חזקיה במסכת ברכות "בהדי כבשי דרחמנא למה לך" , מבואר שיש חיוב לעסוק בפריה ורביה גם אם יודע שהבנים יצאו לתרבות רעה.

ממשמעות דבריו לעיל משמע דהמהרשל מיירי בהאשה שאינה מחויבת בפרי' ורבי'.
על ידי ונתנו ידידים
ב' פברואר 06, 2017 11:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: א. בלימוד התורה
תגובות: 17
צפיות: 1028

Re: א. בלימוד התורה

נושא זה כבר דנו בו הרבה ועוד ידון בו הציבור החרדי הרבה מאד, אמנם חוץ מהנושא מהו ההשקפה העיקרית ע"פ תורה, יש לדעת שגדולי הדור שאחרי השואה ולהלן ראו בזה הוראת שעה מיוחדת שבלי תורה באופן גורף א"א להיות קיום להדור שלנו ואינו דומה להדורות שעברו בהן הי יכול להיות רובם כולם עובדים לפרנסתם, ולכן א...
על ידי ונתנו ידידים
ב' ינואר 30, 2017 11:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התמסדות!
תגובות: 119
צפיות: 6503

Re: התמסדות!

למה לא נאמר שהפתרון הוא בראש וראשון שקופת העיר וכדו' יפסיק לשגע את כולם עם כל שטויותיו ורעיונותיו ולחנך את הדור לדברים כמו השעה התשיעית שלא שמעו אבותינו מעולם רק לענין אכילה בערב פסח, ואפילו הסגולה הישנה של פרשת המן ביום ג' בשלח לא הי' נפוץ פעם אפילו אצל החסידים, ובמקום זה יחנכו את העם לצדקה לשם שמי...
על ידי ונתנו ידידים
ב' ינואר 30, 2017 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?
תגובות: 21
צפיות: 813

Re: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?

הנה לענין הקו' על המשנה צ"ע אבל לענין הקושיא על הפסוק לכאו' כיון דאפשר לקנות בביאה ע"י שיכוין לקנין כסף אין צורך להתורה לחדש קנין ביאה בשביל ציורים אלו. סמך לענין זה בקדושין כב: הגביהו רבו לו קנה אלא מעתה שפחה כנענית תהא נקנית בביאה, ונקשה אותו קושיא דהרי הא דאין שפחה כנענית נקנית בביאה הו...
על ידי ונתנו ידידים
ו' ינואר 27, 2017 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב על גבי כתב
תגובות: 1
צפיות: 201

כתב על גבי כתב

למה כתב ע"ג כתב פטור בשבת תיפוק לי' מדין רושם. כמובן באופן שכתב עליון ניכר הוא.
אולי שאלה זו יש בו בורות אבל אשמח לכל תשובה ומראה מקום בענין.
על ידי ונתנו ידידים
ו' ינואר 27, 2017 9:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה
תגובות: 115
צפיות: 13974

Re: ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה

האם הירחון עשוי רק לתשובות בהלכה, מחקרים ודברים מענינים, או גם לדברים ישיבתיים רגילים. וזאת שנית אם אשלח מאמר בענין שהחכמים יודעים שכבר נלעס הרבה בעולם התורה וכו' האם יזלזלו בי או שיענו לו באופן נאות שאיני עושה חדשות וינחו אותי על דרך המלך לציין המראי מקומות לזה.
על ידי ונתנו ידידים
ב' ינואר 16, 2017 12:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 480
צפיות: 24923

Re: דעת האדמו''ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

לאחר קריאת המאמר כולו, (אם כי לא היה סיפק בידי לקרוא את כל התגובות) אני מוכרח לציין כי בעיני כולו מעוות מיסודו. המאמר אינו מעוות דווקא מצד תוכן הדברים -אשר חלקם אכן נכונים- אלא מצד עצם האמירה והרוח שעומד מאחורי כל הנאום הזה. הדובר הנכבד מנה אחת לאחת 11 סיבות כבדות משקל שלא להשתמש במכשירים המדוברים,...
על ידי ונתנו ידידים
א' ינואר 15, 2017 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)
תגובות: 8
צפיות: 551

Re: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)

ומה עם לשים את המחשב כשלומדים ממנו על גבי ספר [סגור או פתוח]?
על ידי ונתנו ידידים
ג' דצמבר 13, 2016 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נאנסה ע"י האב לאחר שנשאה הבן - ??
תגובות: 14
צפיות: 851

Re: נאנסה ע"י האב לאחר שנשאה הבן - ??

האם מה שאנסה האב אינו נחשב ל'דאי'?
על ידי ונתנו ידידים
ד' דצמבר 07, 2016 9:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תת פורום לענייני "השקפה"
תגובות: 12
צפיות: 1178

Re: תת פורום לענייני "השקפה"

גם אני מצטרף לשני הבקשות, ותיתי לי' ל'גבאי האוצר' על עבודתו הנעים בריכוז האשכולות. אבל לעצם טענת 'לעומקו' מעולם לא הבנתי מה מחייב למישהו להגיב הרי אם נמאס עליו או שאינו לרוחו שלא יכנס לאותו אשכול. אולם רחמנות הוא על פותחי האשכולות התמימים מאותם אוהבי השקפה שצריכים להביע דעותיהם בצעקה ורעש בכל מקום א...
על ידי ונתנו ידידים
א' דצמבר 04, 2016 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד א-ב עם התינוק
תגובות: 15
צפיות: 651

Re: לימוד א-ב עם התינוק

אי מותר ללמוד צורת האותיות עם התינוק קודם ברכת התורה אי זה הוי בכלל תלמוד תורה או שאינו ת"ת אלא הוא מקיים מצות ולמדתם אותם את בניכם וכמו שמותר [לפ"ד איזה פוסקים] עשיית מצוה קודם ברכה"ת ה"נ מותר ללמדו א-ב קודם ברכה"ת??????? היא היא עיקר מצות ת"ת וע"ז דרשינן ולמדתם ...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 20, 2016 9:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת וירא - ואשה אחת מנשי בני הנביאים וגו'
תגובות: 17
צפיות: 2240

Re: הפטרת וירא - ואשה אחת מנשי בני הנביאים וגו'

אפשר שהמנהג המקורי היה כשל הספרדים, לסיים 'ותאמר שלום'. הרבנית צביה לוין ע"ה שאלה את בעלה ר' אריה, מדוע הספרדים מסיימים ממש ב'שפיץ' של המעשה, מה שנקרא בלשוננו 'באמצע המתח', השיב לה ר' אריה: לספרדים יש אמונת חכמים, אם האישה הלכה לצדיק - זהו. נגמר הסיפור. אין צורך להמשיך.. כמדומני שאולי ראיתי את...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 13, 2016 3:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: י"ג אדמורים בברית של הרבי מויזניץ שליט"א
תגובות: 73
צפיות: 4924

Re: י"ג אדמורים בברית של הרבי מויזניץ שליט"א

"האדמורים מסדיגורא" לכאו' כולל גם הרה"ק ר שלומיניו מסדיגורא, ואיני יודע בענין התאריכים
על ידי ונתנו ידידים
ג' נובמבר 08, 2016 9:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: התואר מרן, באיגרות החזו"א
תגובות: 38
צפיות: 2627

Re: התואר מרן, באיגרות החזו"א

עוד יהודי כתב:
ונתנו ידידים כתב:מענין לענין באותו ענין, האם מאן דהו יודע מתי התחיל ההשתמשות של הכינוי 'מרן'?


הריטב"א מכנה כך את רש"י

היכן? וגם אין זה השתשמשות רחבה
על ידי ונתנו ידידים
ב' נובמבר 07, 2016 10:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: התואר מרן, באיגרות החזו"א
תגובות: 38
צפיות: 2627

Re: התואר מרן, באיגרות החזו"א

מענין לענין באותו ענין, האם מאן דהו יודע מתי התחיל ההשתמשות של הכינוי 'מרן'?
על ידי ונתנו ידידים
ב' נובמבר 07, 2016 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?
תגובות: 58
צפיות: 3124

Re: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?

לרוב חרדי ארה"ב אין אכן השפעה על תוצאות הבחירות, אבל למי שיש, אם אסור לו להצביע לאשה עכ"פ לא יצביע במי שאי אפשר לדעת מה יעשה לעולם כולו בכלל ולאר"י בפרט, איש אשר כל הניאו-נאצים הארורים תומכים בו והלה לא התנער מהם. ואם אין לו להצביע במי שאי אפשר לדעת מה יעשה בודאי שאין לו להצביע במי ש...
על ידי ונתנו ידידים
ב' נובמבר 07, 2016 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?
תגובות: 58
צפיות: 3124

Re: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?

האם רק לי נראה, שבשונה מהארץ שבחירות הוא הנושא הכי הכי "דעת תורה" "יורוך" בארה"ב אין זה כך. למה? הסיבה היא פשוטה מכמה טעמים (ואיני יודע איזה הוא טעם העיקרי) א. כי בארה"ק צורת השלטון מהוה נפקא מינא גדולה ליהדות החרדית ולצביון הדתי במדינה כי כל נציג נוסף שאינו לרוחנו יגר...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 06, 2016 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?
תגובות: 58
צפיות: 3124

Re: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?

ג. בארה"ב לפי צורת מערכת הבחירות אין הקול של כל יחיד ויחיד משפיע הרבה ובפרט במדינת ניו יורק שהוא מקומם של רוב היהדות החרדית והוא דברים מפורסמים תברר אצל היודעים, וכל ענין הבחירות לנשיאות הוא כמעט רק להשמיע את קולם של היהדות החרדית ולא בשלב המעשי. ד. לדאבונינו (או לטובתינו תלוי מי שתשאל) אין כמ...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 06, 2016 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?
תגובות: 58
צפיות: 3124

Re: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?

האם רק לי נראה, שבשונה מהארץ שבחירות הוא הנושא הכי הכי "דעת תורה" "יורוך" בארה"ב אין זה כך. למה? הסיבה היא פשוטה מכמה טעמים (ואיני יודע איזה הוא טעם העיקרי) א. כי בארה"ק צורת השלטון מהוה נפקא מינא גדולה ליהדות החרדית ולצביון הדתי במדינה כי כל נציג נוסף שאינו לרוחנו יגר...

עבור לחיפוש מתקדם