החיפוש הניב 342 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ד' פברואר 08, 2017 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מענינת - מעשה שהיה
תגובות: 33
צפיות: 2385

Re: שאלה מענינת - מעשה שהיה

אין קשר בין דברי האדמור מקלויזנברג שנאמרו לגופא דמילתא לבין לנהוג כן למעשה על אדם אחר, וכ"ש שלכאו' דבריו נאמרו בדרך הלצה.
על ידי ונתנו ידידים
ד' פברואר 08, 2017 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה לנו ולאמונתו וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא
תגובות: 23
צפיות: 1895

Re: מה לנו ולאמונתו וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא

האם החכם הוא הרי"א הלוי?
על ידי ונתנו ידידים
ב' ינואר 30, 2017 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?
תגובות: 21
צפיות: 1403

Re: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?

הנה לענין הקו' על המשנה צ"ע אבל לענין הקושיא על הפסוק לכאו' כיון דאפשר לקנות בביאה ע"י שיכוין לקנין כסף אין צורך להתורה לחדש קנין ביאה בשביל ציורים אלו. סמך לענין זה בקדושין כב: הגביהו רבו לו קנה אלא מעתה שפחה כנענית תהא נקנית בביאה, ונקשה אותו קושיא דהרי הא דאין שפחה כנענית נקנית בביאה הו...
על ידי ונתנו ידידים
ו' ינואר 27, 2017 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב על גבי כתב
תגובות: 1
צפיות: 316

כתב על גבי כתב

למה כתב ע"ג כתב פטור בשבת תיפוק לי' מדין רושם. כמובן באופן שכתב עליון ניכר הוא.
אולי שאלה זו יש בו בורות אבל אשמח לכל תשובה ומראה מקום בענין.
על ידי ונתנו ידידים
ו' ינואר 27, 2017 9:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 210
צפיות: 69604

Re: ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה

האם הירחון עשוי רק לתשובות בהלכה, מחקרים ודברים מענינים, או גם לדברים ישיבתיים רגילים. וזאת שנית אם אשלח מאמר בענין שהחכמים יודעים שכבר נלעס הרבה בעולם התורה וכו' האם יזלזלו בי או שיענו לו באופן נאות שאיני עושה חדשות וינחו אותי על דרך המלך לציין המראי מקומות לזה.
על ידי ונתנו ידידים
א' ינואר 15, 2017 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)
תגובות: 18
צפיות: 1433

Re: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)

ומה עם לשים את המחשב כשלומדים ממנו על גבי ספר [סגור או פתוח]?
על ידי ונתנו ידידים
ג' דצמבר 13, 2016 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נאנסה ע"י האב לאחר שנשאה הבן - ??
תגובות: 14
צפיות: 1189

Re: נאנסה ע"י האב לאחר שנשאה הבן - ??

האם מה שאנסה האב אינו נחשב ל'דאי'?
על ידי ונתנו ידידים
א' דצמבר 04, 2016 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד א-ב עם התינוק
תגובות: 15
צפיות: 946

Re: לימוד א-ב עם התינוק

אי מותר ללמוד צורת האותיות עם התינוק קודם ברכת התורה אי זה הוי בכלל תלמוד תורה או שאינו ת"ת אלא הוא מקיים מצות ולמדתם אותם את בניכם וכמו שמותר [לפ"ד איזה פוסקים] עשיית מצוה קודם ברכה"ת ה"נ מותר ללמדו א-ב קודם ברכה"ת??????? היא היא עיקר מצות ת"ת וע"ז דרשינן ולמדתם ...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 20, 2016 9:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת וירא - ואשה אחת מנשי בני הנביאים וגו'
תגובות: 17
צפיות: 2910

Re: הפטרת וירא - ואשה אחת מנשי בני הנביאים וגו'

אפשר שהמנהג המקורי היה כשל הספרדים, לסיים 'ותאמר שלום'. הרבנית צביה לוין ע"ה שאלה את בעלה ר' אריה, מדוע הספרדים מסיימים ממש ב'שפיץ' של המעשה, מה שנקרא בלשוננו 'באמצע המתח', השיב לה ר' אריה: לספרדים יש אמונת חכמים, אם האישה הלכה לצדיק - זהו. נגמר הסיפור. אין צורך להמשיך.. כמדומני שאולי ראיתי את...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 13, 2016 3:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: י"ג אדמורים בברית של הרבי מויזניץ שליט"א
תגובות: 76
צפיות: 8885

Re: י"ג אדמורים בברית של הרבי מויזניץ שליט"א

"האדמורים מסדיגורא" לכאו' כולל גם הרה"ק ר שלומיניו מסדיגורא, ואיני יודע בענין התאריכים
על ידי ונתנו ידידים
ג' נובמבר 08, 2016 9:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: התואר מרן, באיגרות החזו"א
תגובות: 38
צפיות: 3422

Re: התואר מרן, באיגרות החזו"א

עוד יהודי כתב:
ונתנו ידידים כתב:מענין לענין באותו ענין, האם מאן דהו יודע מתי התחיל ההשתמשות של הכינוי 'מרן'?


הריטב"א מכנה כך את רש"י

היכן? וגם אין זה השתשמשות רחבה
על ידי ונתנו ידידים
ב' נובמבר 07, 2016 10:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: התואר מרן, באיגרות החזו"א
תגובות: 38
צפיות: 3422

Re: התואר מרן, באיגרות החזו"א

מענין לענין באותו ענין, האם מאן דהו יודע מתי התחיל ההשתמשות של הכינוי 'מרן'?
על ידי ונתנו ידידים
ב' נובמבר 07, 2016 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?
תגובות: 58
צפיות: 4204

Re: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?

לרוב חרדי ארה"ב אין אכן השפעה על תוצאות הבחירות, אבל למי שיש, אם אסור לו להצביע לאשה עכ"פ לא יצביע במי שאי אפשר לדעת מה יעשה לעולם כולו בכלל ולאר"י בפרט, איש אשר כל הניאו-נאצים הארורים תומכים בו והלה לא התנער מהם. ואם אין לו להצביע במי שאי אפשר לדעת מה יעשה בודאי שאין לו להצביע במי ש...
על ידי ונתנו ידידים
ב' נובמבר 07, 2016 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?
תגובות: 58
צפיות: 4204

Re: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?

האם רק לי נראה, שבשונה מהארץ שבחירות הוא הנושא הכי הכי "דעת תורה" "יורוך" בארה"ב אין זה כך. למה? הסיבה היא פשוטה מכמה טעמים (ואיני יודע איזה הוא טעם העיקרי) א. כי בארה"ק צורת השלטון מהוה נפקא מינא גדולה ליהדות החרדית ולצביון הדתי במדינה כי כל נציג נוסף שאינו לרוחנו יגר...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 06, 2016 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?
תגובות: 58
צפיות: 4204

Re: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?

ג. בארה"ב לפי צורת מערכת הבחירות אין הקול של כל יחיד ויחיד משפיע הרבה ובפרט במדינת ניו יורק שהוא מקומם של רוב היהדות החרדית והוא דברים מפורסמים תברר אצל היודעים, וכל ענין הבחירות לנשיאות הוא כמעט רק להשמיע את קולם של היהדות החרדית ולא בשלב המעשי. ד. לדאבונינו (או לטובתינו תלוי מי שתשאל) אין כמ...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 06, 2016 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?
תגובות: 58
צפיות: 4204

Re: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?

האם רק לי נראה, שבשונה מהארץ שבחירות הוא הנושא הכי הכי "דעת תורה" "יורוך" בארה"ב אין זה כך. למה? הסיבה היא פשוטה מכמה טעמים (ואיני יודע איזה הוא טעם העיקרי) א. כי בארה"ק צורת השלטון מהוה נפקא מינא גדולה ליהדות החרדית ולצביון הדתי במדינה כי כל נציג נוסף שאינו לרוחנו יגר...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 30, 2016 9:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יצחק הוטנר ז"ל
תגובות: 108
צפיות: 13484

Re: ראש הישיבה רבי יצחק הוטנר ?

את ההערות על תורת כהנים הוא שכתב בצעירותו ממש אבל את ספר תורת הנזיר כתב קצת אחר זה, ומעשה שהי' כפי שמובא שם שרצה להמשיך בללמד ולפני זה הרגיש צורך להוציא לימודו לעולם המעשה ואמר שאם יוכל לחבר ספר ידע שגמר פרק זה ויכול להמשיך להללמד וזמן אחד ללמד נזיר בעיון ועשה הספר עיי"ש באריכות ובכלל הכל מאד מ...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 30, 2016 1:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?
תגובות: 58
צפיות: 4204

Re: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?

נשאל הגר"מ שטרנבוך שליט"א ראב"ד עיה"ק אם מותר לבחור באיש שדעותיו האישיות הוא מאד נוגד התורה הקדושה, וענה כי העיקר לראות מי טוב יותר ליהודים, וגבי דעותיו מה כבר אפשר לצפות מגוי. וצ"ע קצת הרי בעינינו אנו רואים גויים מסורתיים שיש להם קנאות בעניינים אלו לא לפרוץ ר"ל,אז איך...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 30, 2016 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?
תגובות: 58
צפיות: 4204

Re: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?

נשאל הגר"מ שטרנבוך שליט"א ראב"ד עיה"ק אם מותר לבחור באיש שדעותיו האישיות הוא מאד נוגד התורה הקדושה, וענה כי העיקר לראות מי טוב יותר ליהודים, וגבי דעותיו מה כבר אפשר לצפות מגוי. וצ"ע קצת הרי בעינינו אנו רואים גויים מסורתיים שיש להם קנאות בעניינים אלו לא לפרוץ ר"ל,אז איך...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 30, 2016 12:15 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: זכר לשמחת בית השואבה
תגובות: 21
צפיות: 2628

Re: זכר לשמחת בית השואבה

שמעתי ממישהו שבספר על אחד ממייסדי ה"מתמידים" כתוב שהוא הכניס את כלי הזמר לשמחת בית השואבה (אולי עד אז היו סתם רוקדים והוא מיסד את זה והביא את המנגנים, וכן עשה בל"ג בעומר במירון). איני זוכר את שמו. אם אמנם אמת הוא שהוא הכניס הכליזמר בשמחת בית השואבה אין זה אלא בירושלים אבל בחו"ל ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוקטובר 26, 2016 11:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מענינא דיומא: ביטול יצרא דעבודה זרה
תגובות: 10
צפיות: 1190

Re: מענינא דיומא: ביטול יצרא דעבודה זרה

פרי יהושע כתב:
יודע_ספר כתב:ומעניין זה יש דברים נפלאים בספר החיים שער ב פרק ה,
מדוע חזל ביטלו דווקא יצר זה ואילו יצרים אחרים לא ביטלו ועוד.

לפי עניות דעתי נכלל בזה שכבר עבר זמנה מבחינה תרבותית כללית.

ואולי להיפך שלפי שביטלו עבר זמנם שהרי ביטלוהו מכל העולם ולא רק מישראל
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוקטובר 26, 2016 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?
תגובות: 58
צפיות: 4204

Re: בחירות בארה"ב - האם מותר לבחור באשה?

האם מותר לבחור באשה לתפקיד נשיאה? והאם מותר לבחור בליבריאליסט שתחוקק חוקים הרסניים לדת ולנימוסיות ובעקיפין תגרום להמשך הדרדרות המצב בעולם של כל סוגי מעשה סדום ועמורה למיניהם (הגם שלא בטוח לי אם הוא יותר טוב לזה) משוגע זה לא המילה, הוא מספיק חכם אבל מטורף ובלתי צפוי, ולתת לו הכפתור על נשק אטומי זה י...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 25, 2016 4:11 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם יש עניין להשתהות מפירוק הסוכה
תגובות: 11
צפיות: 902

Re: האם יש עניין להשתהות מפירוק הסוכה

הכל תלוי מתי הכולל מתחיל אצלו
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 24, 2016 10:32 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכות הוא גמר החתימה לטובה- בקשת מקור
תגובות: 7
צפיות: 1064

Re: סוכות הוא גמר החתימה לטובה- בקשת מקור

בד"כ ידוע על הו"ר, אבל הספרים מביאים שבספה"ק מובא שבסוכות הוא גמר החתימה, לאיזה ספרים כוונתם? סוכות-גמר חתימה.gif באשכול אחר בשם מקור אגוט קויטעל הובא ציטוט מהשער הכונות המאריך בשם הזוהר דבהושע"ר הפתקין יוצאין וא"כ הוא גמר הדין, ובכל זאת שאלתך לא נתישבה בכל האשכול אם יש עני...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 24, 2016 10:12 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: זכר לשמחת בית השואבה
תגובות: 21
צפיות: 2628

Re: זכר לשמחת בית השואבה

עד שאתה שואל כך, מי אמר בכלל שכך נהגו ב'תפוצות ישראל'. קודם כל יחכימונו שאר החכמים דפה, האם ידוע בכלל על מנהג כזה בשאר ארצות הגולה (כגון מדינות אירופה, עליהן מסתמא אתה מברר). מהעיון בסיני שציינתי, מתברר שכך היה המנהג ידוע בא"י (ירושלים וצפת) מדורות, כמדומה בקהילות הספרדים. (ואני הקטן הוספתי כמ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 21, 2016 11:38 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חלק מהאכילה חוץ לסוכה
תגובות: 13
צפיות: 1272

Re: חלק מהאכילה חוץ לסוכה

חוקרנוביץ כתב:גם אם זה עניין של קביעות צ"ב,בניגוד לשתיה ואפילו מים שהשתיה היא חלק חשוב בסעודה ואפשר להבין את העניין של הקביעות בזה אבל שירים כאמור צ"ב

נו נו, ומה כ"כ רע לומר שיהא חייב לגמור את כל האוכל שבפיו והרי מצינו כן לענין ברכה דימלא פי תהלתך.
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 21, 2016 11:32 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בענין המעשה בהגר"א שלא ישן בבית האסורים
תגובות: 9
צפיות: 902

Re: בענין המעשה בהגר"א שלא ישן בבית האסורים

אני לא מבין, הרי א"כ לדבריו לעיל דהי' הרבה גשמים ושלגים הרי כמעט שלא מנע עצמו משינה מי אמר שבאותה שנה היו הרבה גשמים ושלגים? מה כוונתך "לדבריו לעיל"? בדברי עושה חדשות יש"כ. אם הגר"א היה נזהר כן גם בזמן ירידת גשמים וכד', הרי כמדומה זה היה דבר מצוי במקומו שלא יהיה אפשר לישן ב...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 21, 2016 11:30 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חלק מהאכילה חוץ לסוכה
תגובות: 13
צפיות: 1272

Re: חלק מהאכילה חוץ לסוכה

בדומה לזה יש לדעת אם שיירי המאכל הנמצא בפה בסוף בליעתו מותר לבלוע חוץ לסוכה שהרי הוא חלק מאכילת קבע, וא"כ הרי זה חמור ביותר כי הרבה פעמים נמצא קצת אוכל בין השיניים וכדו' שיוצא דקה אחרי זה ובולעו האם צריך להקפיד להשאר בסוכה. (ומה הדין לענין המהדרין אפי' על אכילת ארעי ככתוב בשו"ע הידור זה) ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 21, 2016 12:32 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: המטופל בתינוקות - חייב בשינה בסוכה?
תגובות: 23
צפיות: 2260

Re: המטופל בתינוקות - חייב בשינה בסוכה?

באותו השבוע סיפר לי ידידי הרה"ג רבי אליעזר פרוסמן, שרב קהילה ירושלמית שאל בפניו את הגר"ש אוירבך שליט"א שאשה אחת מקהילתו מפחדת לישון לבדה בדירה ללא בעלה, כי הם מתגוררים באזור חילוני, והורה לו הגר"ש אוירבך שליט"א שיכול לישן בבית, והוכיח את דבריו מדברי הגמרא בסוכה (כו, א) שחול...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוקטובר 20, 2016 10:37 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בענין המעשה בהגר"א שלא ישן בבית האסורים
תגובות: 9
צפיות: 902

Re: בענין המעשה בהגר"א שלא ישן בבית האסורים

אני לא מבין, הרי א"כ לדבריו לעיל דהי' הרבה גשמים ושלגים הרי כמעט שלא מנע עצמו משינה ומהו גודל המסירות נפש וודאי מסתבר שלא ישן בכלל כל ימי סוכות. ואולי מנע עצמו מעולם אפי' בשעת גשם אלא שכידוע הראי בכלל לא ישן הרבה כי אם לפרקים חצי שעה כאן וכאן וזה הי' יכול לעשות גם בעת גשמים כי ביני ביני ישן בסו...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוקטובר 20, 2016 11:41 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חלק מהאכילה חוץ לסוכה
תגובות: 13
צפיות: 1272

Re: חלק מהאכילה חוץ לסוכה

בדומה לזה יש לדעת אם שיירי המאכל הנמצא בפה בסוף בליעתו מותר לבלוע חוץ לסוכה שהרי הוא חלק מאכילת קבע, וא"כ הרי זה חמור ביותר כי הרבה פעמים נמצא קצת אוכל בין השיניים וכדו' שיוצא דקה אחרי זה ובולעו האם צריך להקפיד להשאר בסוכה. (ומה הדין לענין המהדרין אפי' על אכילת ארעי ככתוב בשו"ע הידור זה)
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוקטובר 19, 2016 11:12 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חליצת האתרוג אחרי הלולב...
תגובות: 11
צפיות: 999

Re: חליצת האתרוג אחרי הלולב...

לא כ"כ הבנתי במה אתה חולק עלי ולכן אחזור שוב על דברי. ד' מינים הם מצוה אחת, ומה שאמרו שאם נטלן בזא"ז יצא היינו שכל עוד שלא נטל כולם אין לו שום מצוה ורק כשמסיים ליטול כולם נחשב שקיים מצוה, ואז מתקיימת בב"א מצות הלולב ומצוות האתרוג. ולפי"ז לא מובן מה שייך בזה הקדמה, הרי בכל אופן ק...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 18, 2016 11:42 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכה מבד האם היא כשרה
תגובות: 11
צפיות: 1288

Re: סוכה מבד האם היא כשרה

לכאורה יש להעיר דאם היא קשורה מלמעלה ומלמטה ורק אמצעיתו נע ונד, יש לומר דאין זה נחשב שהדופן זזה דהרי במקומו הוא עומד ומאי נפ"מ אם מתעקם קצת אבל אינו זז ממקומו אפי' משהו, ורק אם כל הדופן זז ברוח מצוי' אז פסול אפי' אם הוא משהו להני פוסקים. ומענין לענין באותו ענין רצוני לדעת האם רוח מצויק הוא דבר ...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 18, 2016 11:31 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חליצת האתרוג אחרי הלולב...
תגובות: 11
צפיות: 999

Re: חליצת האתרוג אחרי הלולב...

שש ושמח כתב:לכאו' יש לחלק בפשיטות דבתפילין שאין מעכבין זא"ז שייך להקדים של יד, אבל בד' מינים שמעכבין זא"ז וכולהו חדא מצוה ל"ש להקדים.

בעניי לא הבנתי דבריך מאי נפ"מ, ועוד הרי גם בד' מינים אם נטלן בזה אחר זה יצא
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 18, 2016 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת האדרת והאמונה בציבור
תגובות: 28
צפיות: 1703

Re: אמירת האדרת והאמונה בציבור

בתוה"ד הוזכרה השאילה זה לזה איה מקום כבודו. מי יבאר לי פשט מה הכוונה במה שאומרים "מלא כל הארץ כבודו ... שואלים זל"ז איה מקום כבודו ... כבוד ה' ממקומו", אם מלא כל הארץ כבודו מה יש לשאול "איה"? לפי פשוטם של דברים (ואין לי עסק בנסתרות), הפסוק קק"ק מצביע על פרדוקס. הב...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 17, 2016 10:47 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שולחנו בתוך הבית
תגובות: 12
צפיות: 1350

Re: שולחנו בתוך הבית

האם יכולה אשה לברך גם בסוכה שאינה מחזקת ראשו רובו ושלחנו אלא וע"ו, להני ראשונים דהוא מטעם שמא ימשך ולא משום דירת קבע (אם לא נאמר כהפוסקים דזהו גזירה דאורייתא וזה מדרבנן), ולעני"ד קשה להאמין כן והטעם משום דכך תיקנו שיהא סוכה וה"ה בשלחנו בתוך הבית תיקנו כן ומהי"ת לחלק בתקנת חז"ל
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 16, 2016 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבנו נצטווה למות
תגובות: 9
צפיות: 982

Re: משה רבנו נצטווה למות

היום אמרתי את דברי הגר"ח שמולביץ זצ"ל שע"י כח התפילה היו מונעים ממשה את המיתה ושאלני בני הצעיר נ"י שהרי היו יכולים ללמוד עם משה ולא הי' מת וכמעשה דדוד המלך ואמרתי לו כי מכיון שמשה נצטוה למות הי' מונע את עצמו מללמוד כדי לקיים מצות השם, ובזה נתיישב גם שאלתו של פותח האשכול, אולם לגו...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 16, 2016 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעשות רשיון נהיגה
תגובות: 42
צפיות: 2543

Re: האם מותר לעשות רשיון נהיגה

כתבתי כאן פעם שזה פשוט אי הבנה של המציאות. אם כל האנשים יסעו רק בתחבורה ציבורית או ברכבי חירום מה שיקרה הוא שהטכנולוגיה לא תתפתח, לא התחבורה הציבורית ולא רכבי החירום יהיו יעילים כמו היום. וכל התרבות הטכנולוגית תדרדר, הגיינה, בתי חולים וכדומה. וכיוון שהמציאות הברורה היא שהטכנולוגיה של המאות 19-21 הא...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 16, 2016 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית בחול המועד
תגובות: 27
צפיות: 1832

Re: עריכה תורנית בחול המועד

לפי זה בעריכה תורנית שלא היו עושים אותה ללא השכר, אין היתר. עלה בדעתי ללמד זכות על המקילים, והנני להציעו כאן כיון שאין בהצגה זו צד של הוראה וכו'. והוא על פי מה שהאריכו הראשונים והפוסקים בפרטים שונים לבאר שיסוד עניינו של חול המועד הוא כדי שיהיו יושבים ועוסקים בתורה, כמבואר בירושלמי (פ"ב ה"...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוקטובר 15, 2016 10:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לא לישון ערב סוכות
תגובות: 29
צפיות: 2980

Re: לא לישון ערב סוכות!

עושה חדשות כתב:לקט יושר חלק א (אורח חיים) עמוד קמד ענין א

ואינו ישן בערב סכות בצהרים כדי שיוכל לישן לתיאבון בלילה, כי בסכה השינה קובע עיקר הדירה.

האם אחר שנרדם שייך עוד תיאבין או דקאי רק על שעת ההרדמה, וא"כ הרי יכול לילך לישון מאוחר ויהי' כבר לתיאבון

עבור לחיפוש מתקדם