החיפוש הניב 312 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 17, 2016 10:47 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שולחנו בתוך הבית
תגובות: 11
צפיות: 1007

Re: שולחנו בתוך הבית

האם יכולה אשה לברך גם בסוכה שאינה מחזקת ראשו רובו ושלחנו אלא וע"ו, להני ראשונים דהוא מטעם שמא ימשך ולא משום דירת קבע (אם לא נאמר כהפוסקים דזהו גזירה דאורייתא וזה מדרבנן), ולעני"ד קשה להאמין כן והטעם משום דכך תיקנו שיהא סוכה וה"ה בשלחנו בתוך הבית תיקנו כן ומהי"ת לחלק בתקנת חז"ל
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 16, 2016 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבנו נצטווה למות
תגובות: 9
צפיות: 768

Re: משה רבנו נצטווה למות

היום אמרתי את דברי הגר"ח שמולביץ זצ"ל שע"י כח התפילה היו מונעים ממשה את המיתה ושאלני בני הצעיר נ"י שהרי היו יכולים ללמוד עם משה ולא הי' מת וכמעשה דדוד המלך ואמרתי לו כי מכיון שמשה נצטוה למות הי' מונע את עצמו מללמוד כדי לקיים מצות השם, ובזה נתיישב גם שאלתו של פותח האשכול, אולם לגו...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 16, 2016 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעשות רשיון נהיגה
תגובות: 42
צפיות: 2109

Re: האם מותר לעשות רשיון נהיגה

כתבתי כאן פעם שזה פשוט אי הבנה של המציאות. אם כל האנשים יסעו רק בתחבורה ציבורית או ברכבי חירום מה שיקרה הוא שהטכנולוגיה לא תתפתח, לא התחבורה הציבורית ולא רכבי החירום יהיו יעילים כמו היום. וכל התרבות הטכנולוגית תדרדר, הגיינה, בתי חולים וכדומה. וכיוון שהמציאות הברורה היא שהטכנולוגיה של המאות 19-21 הא...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 16, 2016 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית בחול המועד
תגובות: 27
צפיות: 1391

Re: עריכה תורנית בחול המועד

לפי זה בעריכה תורנית שלא היו עושים אותה ללא השכר, אין היתר. עלה בדעתי ללמד זכות על המקילים, והנני להציעו כאן כיון שאין בהצגה זו צד של הוראה וכו'. והוא על פי מה שהאריכו הראשונים והפוסקים בפרטים שונים לבאר שיסוד עניינו של חול המועד הוא כדי שיהיו יושבים ועוסקים בתורה, כמבואר בירושלמי (פ"ב ה"...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוקטובר 15, 2016 10:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לא לישון ערב סוכות
תגובות: 29
צפיות: 2310

Re: לא לישון ערב סוכות!

עושה חדשות כתב:לקט יושר חלק א (אורח חיים) עמוד קמד ענין א

ואינו ישן בערב סכות בצהרים כדי שיוכל לישן לתיאבון בלילה, כי בסכה השינה קובע עיקר הדירה.

האם אחר שנרדם שייך עוד תיאבין או דקאי רק על שעת ההרדמה, וא"כ הרי יכול לילך לישון מאוחר ויהי' כבר לתיאבון
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוקטובר 15, 2016 10:48 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שולחנו בתוך הבית
תגובות: 11
צפיות: 1007

Re: שולחנו בתוך הבית

איש טלז כתב:דעת הגריש"א זצ"ל והגר"נ קרליץ שבאשה אין דין דשמא ימשך ויוצאת יד"ח

היכן כתוב, והאם הוא בנוגע לשאלה זו ממש
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוקטובר 05, 2016 10:53 am
פורום: הבה נתחכמה
נושא: יעוץ בנושא ניתוק אינטרנט
תגובות: 40
צפיות: 4440

Re: יעוץ בנושא ניתוק אינטרנט

שמעתי מבעל האתרוג שגם אצלו יש תוכנה לחסום את המחשב עצמו אפי' כשמחוברים למקום אחר ואנני מכיר בענינים כלום
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוקטובר 05, 2016 10:21 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: צום גדליה ג' תשרי?
תגובות: 6
צפיות: 697

Re: צום גדליה ג' תשרי?

אולם בסליחות היום אמרנו 'גם פליטתי אשר עזבו ושארי דועכו כהיום בשלשה בתשרי'
על ידי ונתנו ידידים
ה' ספטמבר 29, 2016 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ארבעים יום וכו' מכריזים בת פלוני וכו'- הרי עדיין קביעות המין יכול להשתנות.
תגובות: 14
צפיות: 803

Re: ארבעים יום וכו' מכריזים בת פלוני וכו'- הרי עדיין קביעות המין יכול להשתנות.

לכאו' ק' דכמו שהוא יכול להשתנות ע"י תפילה, הרי יכול להשתנות גם ע"י שלא יבא על אשתו כי יש בזה בחירה, וע"כ שמכריזין על שם סופו וזה נכלל בתירוצי הראשונים שם.
על ידי ונתנו ידידים
ה' ספטמבר 29, 2016 10:05 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר
תגובות: 23
צפיות: 2473

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

אני לא מבין מי מדבר על קבלת שכר הרי מדברים על ההלכה של ספק דאורייתא לחומרא שלא נאמר אלא כדי להוציאו מן הספק ולא אם ישאר בספק אבל טירחה ודאי טוב הוא ואולי אפי' בספק דרבנן שהיא לקולא יתכן שיש ענין וראוי להוציא עצמו מן הספק, ואולי טעיתי בא' מן ההנחות כאן ואבקש שיגלו עיני בזה
על ידי ונתנו ידידים
ו' ספטמבר 23, 2016 12:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע- על ניק
תגובות: 13
צפיות: 895

Re: לשון הרע- על ניק

ראיתי שפשוט לא' החבירים שאונאה יותר גרוע מלה/ר ולי הי' נראה להיפך כיון שבלה"ר הוא ניזוק וכדברי רבי אליהו הנ"ל אבל באונאה מהיכי תיתי שיתבזה והרי לא בזיתי אותו אלא ניקו ואין א' יודע מיהו וא נתבזה הרי אין זה אלא באשמתו ועכ""פ בדין מבזה חבירו ברבים יש הרבה מה לדון דאין כאן.
על ידי ונתנו ידידים
ו' ספטמבר 09, 2016 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: קירבה לעריות היכא דודאי לא יבוא לידי גוף האיסור
תגובות: 21
צפיות: 1233

Re: קירבה לעריות היכא דודאי לא יבוא לידי גוף האיסור

בקשר לשאלה זו יש שאלה דומה הנפוץ (בעוה"ר) לאחרונה, אצל החסידים נוהגים לרקוד 'מצוה טאנאץ' אחרי גמר החתונה, ובנוהג שבעולם שכל הקרובים רוקדים עם מטפחת או גרטל חוץ מאביה או זקינו של הכלה, וכן החתן, ולאחרונה התחילו אנשים שהיות וגם אחי הכלה רוקדים, שהם ירקדו בלי מטפחת, רק אם הידים. ולמודעי אני צריך ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' ספטמבר 02, 2016 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: תכנית לימודים מודרני ללימוד עיון התלמוד
תגובות: 21
צפיות: 1867

Re: תכנית לימודים מודרני ללימוד עיון התלמוד

מכיון שלא ענו לו תשובה ברורה, נראה כי הניחו לי מקום לענות, ולעניות דעתי התשובה לשאלתו הוא, כן שונה דרכי לימוד הורה משאר לימודים כי אין שרשים וענפים וסדר הדברים וטעם הדבר הוא כי הקב"ה נתן למשה דינים בלא טעמים וחז"ל חקרו בטעמי הדברים ודימו מילתא למילתא עד שעשו את התלמוד ואח"כ באו הראשונ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 22, 2016 10:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א
תגובות: 359
צפיות: 33167

Re: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א

דרך אגב, שאלתי אותו בבחרותי אם צריך להיזהר בהנהגות עפ"י קבלה, כמו שלט לשלב אצבעות או להרים מעל הראש וכד' וענה לי שזה רק למי שיש לו שייכות לחלקי תורה אלו. ומי שלא, אין שום ענין בזה. אפי' שהובא בספרי ההלכה ? דבר שלא מיוסד על ש"ס ופוסקים, נשאר כזה גם אחרי שמובא בספרי הלכה (וגם אחרי שבחב"...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 22, 2016 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלף דינרים לאלף עניים
תגובות: 30
צפיות: 1514

Re: אלף דינרים לאלף עניים

ולכאורה המקור לזה הוא מה שכתוב שמי שאיבד סלע ועני מצא אותו... וכו' כונתך למקור למה שכתבתי בשם הבעש"ט? מה כתוב ואיפה? רבי אלעזר בן עזריה אומר הרי הוא אומר כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ה' אלהיך קבע הכתוב ברכה למי שבא לידו מצוה בלא ידיעה אמור...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 22, 2016 4:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'עיר ציון תמלא' במה?
תגובות: 15
צפיות: 1020

Re: 'עיר ציון תמלא' במה?

אולי ע"ד הכתוב "אמלאה החרבה". "אמלאה החרבה" היינו אתמלא מחורבתה, ראה רש"י ומצודות על הפסוק (ומגילה ו, א). ובוודאי שאין זו כוונת הפיוט. ופירוש אִמלאה (בנין נפעל) היינו אני אתמלא, משא"כ תמַלֵא (בנין פיעל) פירושו אתה הקב"ה תמלא. אני לא מבין דברי כבודו מה זה משנה...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 22, 2016 4:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלף דינרים לאלף עניים
תגובות: 30
צפיות: 1514

Re: אלף דינרים לאלף עניים

לעומקו של דבר כתב:ולכאורה המקור לזה הוא מה שכתוב שמי שאיבד סלע ועני מצא אותו... וכו'

כונתך למקור למה שכתבתי בשם הבעש"ט?
מה כתוב ואיפה?
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 22, 2016 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה
תגובות: 79
צפיות: 4377

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

דברי הגריז שאנו כסוס עיור הייתי מפרש כך, ואקוה שלא טעיתי. אין הכונה שראיתינו נחלשה אלא שהבנתינו החלשה, שמומחה כשרואה נקודה מבין שיש כאן תולעת משא"כ אנו איננו רואים אלא נקודות שחורות , רואים ואינו יודע מה רואה. וזהו גם התשובה לשאלת בעל אוצר החכמה כי הויכוח הוא אם נקוודה קטנה שצריך מומחיןת של העי...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 21, 2016 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלף דינרים לאלף עניים
תגובות: 30
צפיות: 1514

Re: אלף דינרים לאלף עניים

תודה לכולם. (בברכת המשולשת, מה אומר המהר"ל, והיכן?) אבל לא הבנתי למה הל' מצות צדקה נקבעים לפי קנין מידת הנדיבות, הרי לכאו' צרכי העניים הם ה"מחייב" בפועל של מצות צדקה, ולא הצורך לזכות למידת הנדיבות. יש בית הלוי (בפר' תרומה?) שהעיקר בצדקה הוא הנתינה, ולא כפי שהעולם אומרים שהעיקר שהעני ...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 21, 2016 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה, רוח הדברים, וכיו"ב
תגובות: 57
צפיות: 3833

Re: רצון התורה, רוח הדברים, וכיו"ב

ר"ע בלוי אמר שמי שגורם להחטיא יהודי עובר בדין גניבת נפשות. או ב'בחינה' של זה. ואמר הגרי"ז דזה אינו. החזו"א אמר שמי שכובש חבירו אע"פ שלא גונבו ממש יש בזה שייכות לעבירה. "על דרך שלומדים כבוד הבריות ממה שחסה התורה על כבוד הבריות". כלומר, רע"ב אמר דבר שבאמת אינו קשור ...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 21, 2016 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם לא היה עולם הבא אברהם אבינו לא היה שומע לה' לעקוד את יצחק?
תגובות: 55
צפיות: 3163

Re: אם לא היה עולם הבא אברהם אבינו לא היה שומע לה' לעקוד את יצחק!!

גם בדברי איוב מבואר כדברים האלו שכשאמרו לו החברים על רשע וטוב לו כי סופו יבא על עונשו או אצל בניו, אמר להם הרי הוא מת ואינו מקבל העונש, ועי' רמבן שם בענין עוה"ב ב. מכל הנל מבואר שהגם שאמרו אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס אין זה אומר כי אין זה עיקר המטרה, ואילולי הפרס לא היינו מש...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 20, 2016 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה זהו הכותל בו אנו מתפללים?
תגובות: 67
צפיות: 5112

Re: האם הכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה זהו הכותל בו אנו מתפללים???

לא השבת לי על האמור בסוגר (וזו ראיה מספקת ליישב את תמיהתך), שלא יתכן כותל במערב ששקע ולא נראה לעינינו כיום, משום שמפלס ההר במערב כיום, זהה למפלס שהיה בזמן הבית (זאת ע"פ הגשר הרומי/הרודיאני הנקרא כיום קשת ווילסון - מעל אולם התפילה ב'כותל', העומד על עמדו וכל קשתותיו קיימים). ראיתך הוא רק אם ההנח...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 20, 2016 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכותל המערבי לאחר ביאת משיח
תגובות: 25
צפיות: 1507

Re: הכותל המערבי לאחר ביאת משיח

האם ידוע לכם האם לכותל המערבי יהיה משמעות מיוחדת לאחר בניית בית המקדש? האם תהיה בו השראת השכינה מיוחדת? ראיתי היום בכלי יקר על הפסוק אעברה נא ואראה שמאריך בענין הא דרצה לראות ארץ ישראל ומקום המקדש שמוסיף בו קדושה עיי"ש ואח"כ עומד עה"פ שא עיניך ימה וקדמה ומדייק הא דהתחיל הפסוק בצד ימה...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 17, 2016 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה זהו הכותל בו אנו מתפללים?
תגובות: 67
צפיות: 5112

Re: האם הכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה זהו הכותל בו אנו מתפללים???

ואגב לגבי שמועות מהמהרי"ל דיסקין שמעתי בעצמי מאחד מגדולי חכמי ב"ב המפורסמים בשם המהרי"ל דיסקין שניתן הלכה למעשה להקריב קרבנות בזמן הזה, אלא רק מפני שיש סכנת נפשות מהערבים אף שיראו שאנו דורשים זאת, בנוסף הבנתי שהמהריל"ד אמר שאלו שהתנגדו להקרבה זה היה רק מטעם סכנת נפשות שיש בדבר ז...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 17, 2016 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש דעה שטבילת עזרא נתקנה רק לבע"ק ולא ולנטמא בתה"מ?
תגובות: 33
צפיות: 1958

Re: האם יש דעה שטבילת עזרא נתקנה רק לבע"ק ולא ולנטמא בתה"מ?

פעם הקשתי למה אין הנשים מקפידים על טבילת עזרא הרי בהמשנה מפורש 'משמשת שראתה נדה' ומבואר דקאי גם על נשים . ואם נאמר כדברי הרב אוצר החכמה יבא הכל על נכונו בשלום ואכתי תיקשי לטובלים בכל יום לתוספת קדושה למה לא נהגו בזה גם הנשים ... [נוסח אחר, כיון שעיקר ההלכה בודאי שביטלוה לטבילותא ואינו אלא חומרא, אי...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 16, 2016 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה, היתכן???
תגובות: 7
צפיות: 568

Re: כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה, היתכן???

בקראי את הנידון עלה במוחי רעיון ואיני יודע אם יתכן להאמר, כפלים 'כ'כל חטאתי' לא נאמר שנפרשי שלקתה כפל החטאים, אלא 'ב'כל והכונה שע"י רוב החטאים לקתה כפלים והוא לשון ריבוי.
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 16, 2016 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש דעה שטבילת עזרא נתקנה רק לבע"ק ולא ולנטמא בתה"מ?
תגובות: 33
צפיות: 1958

Re: האם יש דעה שטבילת עזרא נתקנה רק לבע"ק ולא ולנטמא בתה"מ?

אני לא מבין מה קרה כאן האם צירפו ב' אשכולות או שחזר על עצמו אותו שאלה ואתו תשובה באשכול אחד.

אולם מענין לענין באותו ענין
פעם הקשתי למה אין הנשים מקפידים על טבילת עזרא הרי בהמשנה מפורש 'משמשת שראתה נדה' ומבואר דקאי גם על נשים. ואם נאמר כדברי הרב אוצר החכמה יבא הכל על נכונו בשלום
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 16, 2016 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה זהו הכותל בו אנו מתפללים?
תגובות: 67
צפיות: 5112

Re: האם הכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה זהו הכותל בו אנו מתפללים???

לא השבת לי על האמור בסוגר (וזו ראיה מספקת ליישב את תמיהתך), שלא יתכן כותל במערב ששקע ולא נראה לעינינו כיום, משום שמפלס ההר במערב כיום, זהה למפלס שהיה בזמן הבית (זאת ע"פ הגשר הרומי/הרודיאני הנקרא כיום קשת ווילסון - מעל אולם התפילה ב'כותל', העומד על עמדו וכל קשתותיו קיימים). ראיתך הוא רק אם ההנח...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 16, 2016 8:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת פינקל והמסתעף - האשכול הגדול
תגובות: 126
צפיות: 12338

Re: משפחת פינקל והמסתעף - האשכול הגדול

שמעתי שהגאון ר' בייניש פינקל זצ"ל היה איש אפוף מיסתורין וסוד ואף על מצבתו נכתב עליו דבר זה. משהו יודע להרחיב בענין? היו לו תלמידים או שבזמנו כולם שמעו שעורים מר' נחום? עליו מספרים הסיפור הידוע שפעם כשנכנס לשיעור כללי וכולם רצו החוצה, ושאל בחור א' היכן רצים אז ענה הוא בכבודו ובעצמו רוץ מהר הרי ...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 16, 2016 1:29 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: גם עליך תעבר כוס
תגובות: 14
צפיות: 1164

Re: גם עליך תעבר כוס

כנראה לא הבנתי את השאלה כראוי. אם השאלה היתה האם היה השמדת עם, בוודאי שהיו הרבה לאורך כל ההסטוריה, וגם עם ישראל השמיד עמים (עמלק ושבעה עממים). וגם כפתורים היוצאים מכפתור השמידו בפרשה שעברה את העם שקדם להם וכו'. השאלה לא הי' השמדת העם שבודאי הי' הרבה ודוקא אצל כלל ישראל לא ב"ה, השאלה הי' על סוג...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 10:38 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מוסיקה לעבודה - מותרת?!
תגובות: 17
צפיות: 1987

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

ומי שסומך על ההיתר דעבר ושנה לכל השנה היכן מצאנו היתר הלכתי משום 'עבר ושנה'??? כנראה שכוונתך רק לצחות הלשון. אם ידוע לי נכון ההיתר בימינו הוא מפני חולשת הנפש שירדה לעולם בזמנינו, וגם ששמיעת מוזיקה בימנו על ידי טייפ או נגנים למיניהם הוא עסק פחות רציני משמיעת כלי זמר, ואף שהתירו בכל ימות השנה, בימי ב...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 10:09 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"
תגובות: 71
צפיות: 4779

Re: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"

שאלתי באשכול סמוך, וכי בשואה בלבד והרי העינויים הקשים והמרים שהיו בגזירות תח ותט או במסע הצלב אינם בדרך אכזריות נוראה, קשה לי להאמין שאף פעם עינו אומה אחרת בכזה אכזריות, ולא מדבר רק על הרג .
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 10:03 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: גם עליך תעבר כוס
תגובות: 14
צפיות: 1164

Re: גם עליך תעבר כוס

רק מבחינת ההרג או גם מבחינת שאר העינוים הקשים והמרים אשר תשמרנה שערות הראש בשמעם
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 8:55 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: גם עליך תעבר כוס
תגובות: 14
צפיות: 1164

Re: גם עליך תעבר כוס

אכן דנו שם על השאלה השני' , ומה עם השאלה הא'
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 8:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: על מה התאבלו אבותינו גולי הבית הראשון?
תגובות: 31
צפיות: 2106

Re: על מה התאבלו אבותינו גולי הבית הראשון?

עי' משנה ברורה סי' תקנט סקכ"ב שכתב וז"ל 'שעם ישראל מקוננים על בית ד' שנחרב ועל עמו שנפזרו בכל העולם'
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 2:53 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: גם עליך תעבר כוס
תגובות: 14
צפיות: 1164

גם עליך תעבר כוס

'שישי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי ' - איכה ד כא א. האם הי' בהסטורי' אף פעם שגוי ואומה אחרת יעבר מה שעברנו אנחנו בא' מן הצרות כגון תח ותט או תתנו וכדו' שאר הצורות, או שעדיין מחכים אנו ליעוד זה, השם ירחם עלינו ויצילנו במהרה. ב. האם אנו באמת מחכים ליעוד כזה, או שאינו אנו...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 12:25 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בכייה של חינם
תגובות: 13
צפיות: 1112

Re: בכייה של חינם

ככל שהבכי גדול יותר כך הוא מעיד יותר עד כמה "מאסו בארץ חמדה" מידה כנגד מידה של החטא, או של העדות? בכי' הוא פעולה של חסר אונים וכמי שצועק ברבים אין אמונה באלוקים וודאי שזהו חטא יותר גדול מעצם החסרון בהאמונה, והוא נקרא בכי' של חינם היינו שבכו על לא דבר. (לפעמים יש ילד שבוכה רק בשביל תשומת ל...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוגוסט 11, 2016 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להרגיש את יראת השמיים של התנאים
תגובות: 65
צפיות: 3629

Re: להרגיש את יראת השמיים של התנאים

וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם פתחת כמי שמצדיק את החסידים וסיימת .... איני יודע מהיכן הרעיון המוזר הגיע וכי אין להם לאדמורים דרך אחרת ללמד בני אדם דעת חוץ מלהמציא סיפורים של הבל, עי' במיטב ספריהם ותראה איך למדו דעת את העם ואפי' בסיפוריהם הי' בכל א'' כונות גדולות ובודאי שאין צריך להמציא על עצמו סיפור כ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 10, 2016 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדות לקיומי - מה המקור?
תגובות: 5
צפיות: 506

Re: עדות לקיומי - מה המקור?

כמדומני שבקצות איתא שגם בממון בעינן עדות לקיומי אלא דכיון דהודאת בע"ד כמאה עדים דמי הוי הודאתו במקום עדות אבל בדבר שבערוה חב לאחריני ואינו נאמן בהודאתו ובעי עדים לכן גם לקיומי בעי ב עדים, עיי"ש דיסוד הדין הוא דליחול חלות בעי שיהא בשעתו דבר הראוי לראי' ובל"ז אין לזה תוקף.
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 10, 2016 11:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול מרוכז להזמנות לחתונות של גדו''י
תגובות: 102
צפיות: 8971

Re: אשכול מרוכז להזמנות לחתונות של גדו''י

http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=19&t=19117#p198485 מעניין שכיום חסידי חב"ד נוהגים להעתיק מילה במילה את נוסח ההזמנה ואף השעה המיתולוגית, והמחמירים שבהם מעתיקים אף עוד פרטים ומוסיפים עליהם כוכביות, אך בשם המזמין מוסיפים גם את המזמינה. האם מאן דהוא יוכל להעלות את הזמנת אדמו"...

עבור לחיפוש מתקדם