החיפוש הניב 293 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 21, 2016 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה, רוח הדברים, וכיו"ב
תגובות: 57
צפיות: 3467

Re: רצון התורה, רוח הדברים, וכיו"ב

ר"ע בלוי אמר שמי שגורם להחטיא יהודי עובר בדין גניבת נפשות. או ב'בחינה' של זה. ואמר הגרי"ז דזה אינו. החזו"א אמר שמי שכובש חבירו אע"פ שלא גונבו ממש יש בזה שייכות לעבירה. "על דרך שלומדים כבוד הבריות ממה שחסה התורה על כבוד הבריות". כלומר, רע"ב אמר דבר שבאמת אינו קשור ...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 21, 2016 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם לא היה עולם הבא אברהם אבינו לא היה שומע לה' לעקוד את יצחק?
תגובות: 55
צפיות: 2799

Re: אם לא היה עולם הבא אברהם אבינו לא היה שומע לה' לעקוד את יצחק!!

גם בדברי איוב מבואר כדברים האלו שכשאמרו לו החברים על רשע וטוב לו כי סופו יבא על עונשו או אצל בניו, אמר להם הרי הוא מת ואינו מקבל העונש, ועי' רמבן שם בענין עוה"ב ב. מכל הנל מבואר שהגם שאמרו אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס אין זה אומר כי אין זה עיקר המטרה, ואילולי הפרס לא היינו מש...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 20, 2016 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה זהו הכותל בו אנו מתפללים?
תגובות: 67
צפיות: 4361

Re: האם הכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה זהו הכותל בו אנו מתפללים???

לא השבת לי על האמור בסוגר (וזו ראיה מספקת ליישב את תמיהתך), שלא יתכן כותל במערב ששקע ולא נראה לעינינו כיום, משום שמפלס ההר במערב כיום, זהה למפלס שהיה בזמן הבית (זאת ע"פ הגשר הרומי/הרודיאני הנקרא כיום קשת ווילסון - מעל אולם התפילה ב'כותל', העומד על עמדו וכל קשתותיו קיימים). ראיתך הוא רק אם ההנח...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 20, 2016 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכותל המערבי לאחר ביאת משיח
תגובות: 25
צפיות: 1386

Re: הכותל המערבי לאחר ביאת משיח

האם ידוע לכם האם לכותל המערבי יהיה משמעות מיוחדת לאחר בניית בית המקדש? האם תהיה בו השראת השכינה מיוחדת? ראיתי היום בכלי יקר על הפסוק אעברה נא ואראה שמאריך בענין הא דרצה לראות ארץ ישראל ומקום המקדש שמוסיף בו קדושה עיי"ש ואח"כ עומד עה"פ שא עיניך ימה וקדמה ומדייק הא דהתחיל הפסוק בצד ימה...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 17, 2016 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה זהו הכותל בו אנו מתפללים?
תגובות: 67
צפיות: 4361

Re: האם הכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה זהו הכותל בו אנו מתפללים???

ואגב לגבי שמועות מהמהרי"ל דיסקין שמעתי בעצמי מאחד מגדולי חכמי ב"ב המפורסמים בשם המהרי"ל דיסקין שניתן הלכה למעשה להקריב קרבנות בזמן הזה, אלא רק מפני שיש סכנת נפשות מהערבים אף שיראו שאנו דורשים זאת, בנוסף הבנתי שהמהריל"ד אמר שאלו שהתנגדו להקרבה זה היה רק מטעם סכנת נפשות שיש בדבר ז...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 17, 2016 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש דעה שטבילת עזרא נתקנה רק לבע"ק ולא ולנטמא בתה"מ?
תגובות: 33
צפיות: 1793

Re: האם יש דעה שטבילת עזרא נתקנה רק לבע"ק ולא ולנטמא בתה"מ?

פעם הקשתי למה אין הנשים מקפידים על טבילת עזרא הרי בהמשנה מפורש 'משמשת שראתה נדה' ומבואר דקאי גם על נשים . ואם נאמר כדברי הרב אוצר החכמה יבא הכל על נכונו בשלום ואכתי תיקשי לטובלים בכל יום לתוספת קדושה למה לא נהגו בזה גם הנשים ... [נוסח אחר, כיון שעיקר ההלכה בודאי שביטלוה לטבילותא ואינו אלא חומרא, אי...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 16, 2016 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה, היתכן???
תגובות: 7
צפיות: 499

Re: כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה, היתכן???

בקראי את הנידון עלה במוחי רעיון ואיני יודע אם יתכן להאמר, כפלים 'כ'כל חטאתי' לא נאמר שנפרשי שלקתה כפל החטאים, אלא 'ב'כל והכונה שע"י רוב החטאים לקתה כפלים והוא לשון ריבוי.
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 16, 2016 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש דעה שטבילת עזרא נתקנה רק לבע"ק ולא ולנטמא בתה"מ?
תגובות: 33
צפיות: 1793

Re: האם יש דעה שטבילת עזרא נתקנה רק לבע"ק ולא ולנטמא בתה"מ?

אני לא מבין מה קרה כאן האם צירפו ב' אשכולות או שחזר על עצמו אותו שאלה ואתו תשובה באשכול אחד.

אולם מענין לענין באותו ענין
פעם הקשתי למה אין הנשים מקפידים על טבילת עזרא הרי בהמשנה מפורש 'משמשת שראתה נדה' ומבואר דקאי גם על נשים. ואם נאמר כדברי הרב אוצר החכמה יבא הכל על נכונו בשלום
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 16, 2016 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה זהו הכותל בו אנו מתפללים?
תגובות: 67
צפיות: 4361

Re: האם הכותל המערבי ממנו לא זזה שכינה זהו הכותל בו אנו מתפללים???

לא השבת לי על האמור בסוגר (וזו ראיה מספקת ליישב את תמיהתך), שלא יתכן כותל במערב ששקע ולא נראה לעינינו כיום, משום שמפלס ההר במערב כיום, זהה למפלס שהיה בזמן הבית (זאת ע"פ הגשר הרומי/הרודיאני הנקרא כיום קשת ווילסון - מעל אולם התפילה ב'כותל', העומד על עמדו וכל קשתותיו קיימים). ראיתך הוא רק אם ההנח...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 16, 2016 8:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת פינקל והמסתעף - האשכול הגדול
תגובות: 121
צפיות: 10784

Re: משפחת פינקל והמסתעף - האשכול הגדול

שמעתי שהגאון ר' בייניש פינקל זצ"ל היה איש אפוף מיסתורין וסוד ואף על מצבתו נכתב עליו דבר זה. משהו יודע להרחיב בענין? היו לו תלמידים או שבזמנו כולם שמעו שעורים מר' נחום? עליו מספרים הסיפור הידוע שפעם כשנכנס לשיעור כללי וכולם רצו החוצה, ושאל בחור א' היכן רצים אז ענה הוא בכבודו ובעצמו רוץ מהר הרי ...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 16, 2016 1:29 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: גם עליך תעבר כוס
תגובות: 14
צפיות: 1015

Re: גם עליך תעבר כוס

כנראה לא הבנתי את השאלה כראוי. אם השאלה היתה האם היה השמדת עם, בוודאי שהיו הרבה לאורך כל ההסטוריה, וגם עם ישראל השמיד עמים (עמלק ושבעה עממים). וגם כפתורים היוצאים מכפתור השמידו בפרשה שעברה את העם שקדם להם וכו'. השאלה לא הי' השמדת העם שבודאי הי' הרבה ודוקא אצל כלל ישראל לא ב"ה, השאלה הי' על סוג...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 10:38 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מוסיקה לעבודה - מותרת?!
תגובות: 17
צפיות: 1623

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

ומי שסומך על ההיתר דעבר ושנה לכל השנה היכן מצאנו היתר הלכתי משום 'עבר ושנה'??? כנראה שכוונתך רק לצחות הלשון. אם ידוע לי נכון ההיתר בימינו הוא מפני חולשת הנפש שירדה לעולם בזמנינו, וגם ששמיעת מוזיקה בימנו על ידי טייפ או נגנים למיניהם הוא עסק פחות רציני משמיעת כלי זמר, ואף שהתירו בכל ימות השנה, בימי ב...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 10:09 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"
תגובות: 70
צפיות: 3757

Re: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"

שאלתי באשכול סמוך, וכי בשואה בלבד והרי העינויים הקשים והמרים שהיו בגזירות תח ותט או במסע הצלב אינם בדרך אכזריות נוראה, קשה לי להאמין שאף פעם עינו אומה אחרת בכזה אכזריות, ולא מדבר רק על הרג .
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 10:03 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: גם עליך תעבר כוס
תגובות: 14
צפיות: 1015

Re: גם עליך תעבר כוס

רק מבחינת ההרג או גם מבחינת שאר העינוים הקשים והמרים אשר תשמרנה שערות הראש בשמעם
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 8:55 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: גם עליך תעבר כוס
תגובות: 14
צפיות: 1015

Re: גם עליך תעבר כוס

אכן דנו שם על השאלה השני' , ומה עם השאלה הא'
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 8:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: על מה התאבלו אבותינו גולי הבית הראשון?
תגובות: 31
צפיות: 1922

Re: על מה התאבלו אבותינו גולי הבית הראשון?

עי' משנה ברורה סי' תקנט סקכ"ב שכתב וז"ל 'שעם ישראל מקוננים על בית ד' שנחרב ועל עמו שנפזרו בכל העולם'
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 2:53 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: גם עליך תעבר כוס
תגובות: 14
צפיות: 1015

גם עליך תעבר כוס

'שישי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי ' - איכה ד כא א. האם הי' בהסטורי' אף פעם שגוי ואומה אחרת יעבר מה שעברנו אנחנו בא' מן הצרות כגון תח ותט או תתנו וכדו' שאר הצורות, או שעדיין מחכים אנו ליעוד זה, השם ירחם עלינו ויצילנו במהרה. ב. האם אנו באמת מחכים ליעוד כזה, או שאינו אנו...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 14, 2016 12:25 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בכייה של חינם
תגובות: 13
צפיות: 982

Re: בכייה של חינם

ככל שהבכי גדול יותר כך הוא מעיד יותר עד כמה "מאסו בארץ חמדה" מידה כנגד מידה של החטא, או של העדות? בכי' הוא פעולה של חסר אונים וכמי שצועק ברבים אין אמונה באלוקים וודאי שזהו חטא יותר גדול מעצם החסרון בהאמונה, והוא נקרא בכי' של חינם היינו שבכו על לא דבר. (לפעמים יש ילד שבוכה רק בשביל תשומת ל...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוגוסט 11, 2016 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להרגיש את יראת השמיים של התנאים
תגובות: 65
צפיות: 3248

Re: להרגיש את יראת השמיים של התנאים

וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם פתחת כמי שמצדיק את החסידים וסיימת .... איני יודע מהיכן הרעיון המוזר הגיע וכי אין להם לאדמורים דרך אחרת ללמד בני אדם דעת חוץ מלהמציא סיפורים של הבל, עי' במיטב ספריהם ותראה איך למדו דעת את העם ואפי' בסיפוריהם הי' בכל א'' כונות גדולות ובודאי שאין צריך להמציא על עצמו סיפור כ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 10, 2016 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדות לקיומי - מה המקור?
תגובות: 5
צפיות: 453

Re: עדות לקיומי - מה המקור?

כמדומני שבקצות איתא שגם בממון בעינן עדות לקיומי אלא דכיון דהודאת בע"ד כמאה עדים דמי הוי הודאתו במקום עדות אבל בדבר שבערוה חב לאחריני ואינו נאמן בהודאתו ובעי עדים לכן גם לקיומי בעי ב עדים, עיי"ש דיסוד הדין הוא דליחול חלות בעי שיהא בשעתו דבר הראוי לראי' ובל"ז אין לזה תוקף.
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 10, 2016 11:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול מרוכז להזמנות לחתונות של גדו''י
תגובות: 94
צפיות: 7519

Re: אשכול מרוכז להזמנות לחתונות של גדו''י

http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=19&t=19117#p198485 מעניין שכיום חסידי חב"ד נוהגים להעתיק מילה במילה את נוסח ההזמנה ואף השעה המיתולוגית, והמחמירים שבהם מעתיקים אף עוד פרטים ומוסיפים עליהם כוכביות, אך בשם המזמין מוסיפים גם את המזמינה. האם מאן דהוא יוכל להעלות את הזמנת אדמו"...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 10, 2016 9:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אבל כבד הגאון הגדול ר' אריה פינקל זצוק"ל
תגובות: 68
צפיות: 4620

Re: !! אבל כבד הגאון הגדול ר' אריה פינקל זצוק"ל

אב בחכמה כתב:המענין הוא שרבי אריה נקרא אריה לבדו בדיוק כשם חותנו זקינו רבי אריה לוין [ובחייו] חותן חותנו רבי שמואל אהרון יודלביץ

האם זה נכלל זה בהמנהג לאסור?
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 08, 2016 12:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל
תגובות: 37
צפיות: 2824

Re: בד"ה הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל

ראיתי אותו פעמים בודדות במסגרת אירועים משפחתיים והי' כ"כ מלא חיבה ושמחה שמאז שנפטר צורת פניו כמעט שלא משה מזכרוני, חבל על דאבדין
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 07, 2016 9:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה
תגובות: 43
צפיות: 2477

Re: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה

איש_ספר כתב:ואם כבר, נזכיר את חידושו של המחדש שאין גבול לחידושיו


ראו ד"ה ואולם
באבות.PDF


הוא באמת כזה מחדש, הרי דוגמא זו הוא קצת קיצוני, האם כך הוא בכלליות?
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 03, 2016 8:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש בניקים דעת היהדות
תגובות: 9
צפיות: 610

Re: שימוש בניקים דעת היהדות

כבר אמרו חכמים ילבש שחורים וילך למקום שאין מכירין אותו
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 03, 2016 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: להרגיש את יראת השמיים של התנאים
תגובות: 65
צפיות: 3248

Re: להרגיש את יראת השמיים של התנאים

הסיום הוא שג' ימים לא יכול להגבי' ראשו מרוב יראה וביקש מהמגיד שיטלוהו ממנו ואמר לו שיסתכל על הרה"ק ר' אהרן הגדול מקרלין שמכים למלאכים ושרפים על שאין להם את היראה שלו מה הכוונה שהרה''ק ראה''ג מקרלין גדול ביראה מהמלאכים, שהיה גדול ביראה אפי' מהאבות הק' (כי המלאכים יותר יראים מהם) (ואז מאי קמ''ל ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 03, 2016 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: להרגיש את יראת השמיים של התנאים
תגובות: 65
צפיות: 3248

Re: להרגיש את יראת השמיים של התנאים

לכל החסידים כאן, כנראה שלא קראתם את הסיפורים על הגאון מווילנא זי"ע ועל הגאון ר"ח מוואלוזין זי"ע... אילו הייתם קוראים את הגילויים הנוראים וההפלגות המופלאות [שבלשון מקצת חברים כאן = דמיונות ותעתועים] לא הייתם נפגעים. יש לכם עדיין מרחב גדול לתמרן עם הפלגות וגילויים... (ההבדל הוא, שאצלהם...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 03, 2016 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי עושה שטייגען על המחשב?
תגובות: 87
צפיות: 5726

Re: מי עושה שטייגען על המחשב?

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:אין עושים אייפון ממתכת, עושים מסטיל

תסלח לי על שאלה בורות אבל האם סטיל אינו מין מתכות (במציאות, או לדינא) נא תרחיב
דרך אגב לא ענית לו על דעת הרמבם דכל כלי יש לו דין חרב כחלל
על ידי ונתנו ידידים
ה' יולי 28, 2016 9:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: להרגיש את יראת השמיים של התנאים
תגובות: 65
צפיות: 3248

Re: להרגיש את יראת השמיים של התנאים

הרב מטערנעווא היה חסיד מופלג של האהב"י מויז'ניץ, שאלו אותו פעם: האם לרבך יש גילוי אליהו? ענה: אינני יודע וזה גם לא מענין אותי, מספיק לי שהוא יותר עובד ה' ממני, ואני מרגיש שהוא יכול לקדם אותי יותר גבוה! ובקשר לסיפורים המוזרים (שעליהם דן האשכול בעיקר), שזה לא ממש קשור לגודל מדרגת הצדיקים (קשה לי...
על ידי ונתנו ידידים
ה' יולי 28, 2016 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: להרגיש את יראת השמיים של התנאים
תגובות: 65
צפיות: 3248

Re: להרגיש את יראת השמיים של התנאים

להרב בעל קו ירוק: האם אינו מן הראוי לחכם ונבון כמותך להבין שחלוק הוא למדן שהוא עשיי' ועבודה ובלי לעמול ע"ז לא היי' למדן מעולם וכל החסידים מסכימים לזה אבל יראת שמים הוא מריגה ובודאי שע"י עבודתו יקבלנו אבל יכול לקבלו כמתנה מן השמים. המעשה הזה הוא אמיתי והוא מקובל אצל החסידים מאז ומתמיד, וכל ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 27, 2016 11:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: להרגיש את יראת השמיים של התנאים
תגובות: 65
צפיות: 3248

Re: להרגיש את יראת השמיים של התנאים

הסיום הוא שג' ימים לא יכול להגבי' ראשו מרוב יראה וביקש מהמגיד שיטלוהו ממנו ואמר לו שיסתכל על הרה"ק ר' אהרן הגדול מקרלין שמכים למלאכים ושרפים על שאין להם את היראה שלו
על ידי ונתנו ידידים
ג' יולי 26, 2016 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: בגדרי רכילות
תגובות: 4
צפיות: 305

Re: בגדרי רכילות

כל דבר שמזיק או שהי' מתבייש בזה שיוודע לרבים הוא לה"ר
על ידי ונתנו ידידים
ב' יולי 25, 2016 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בגדרי רכילות
תגובות: 4
צפיות: 305

Re: בגדרי רכילות

2. בודאי, חוץ אם הוא לתועלת או שהוא ידוע לכל
על ידי ונתנו ידידים
ב' יולי 25, 2016 10:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היחס לתועים ולמחטיאי הרבים
תגובות: 237
צפיות: 13543

Re: היחס לבן גוריון ודומיו

הרב קו ירוק, האם ברור לך למעלה מכל ספק שב"ג היה להכעיס ולא לתיאבון? (אני התרשמתי בזה כמוך, אבל השאלה מהיכן הלהיטות לו' זאת באופן כה נחרץ? ברור שרשע אמיתי יש לשנוא אותו וכו', השאלה היא כיצד נחליט על פלוני שהוא רשע גמור ולא לתיאבון, או שלא מציאות החיים שלתוכה גדל הכניסה אותו בגדר 'תינוק שנשבה'(א...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יולי 25, 2016 10:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משפחת היחצאלי
תגובות: 2
צפיות: 396

Re: משפחת היחצאלי

תודה רבה, אבל אני השתמשתי עם תרגום של דפוס סלאויטא וזיטמיר והיו בו הכינוים האלו.
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 24, 2016 11:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היחס לתועים ולמחטיאי הרבים
תגובות: 237
צפיות: 13543

Re: היחס לבן גוריון ודומיו

הרב ונתנו ידידים לא מקובל כשדנים בדע' גדולים, להוסיף פרשנות מסוג " אבל אחר שכבר מת בודאי נשמת ישראל גדולה מן הגוי. וכבר כתב התנא באבות "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, וזה מדבר על אפי' רשעים כמבואר במפרשים, ומקרבן לתורה ". שהרי הגמ' בר"ה כוללת את רשעי אוה"ע ורשעי ישראל בחדא מח...
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 24, 2016 4:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היחס לתועים ולמחטיאי הרבים
תגובות: 237
צפיות: 13543

Re: היחס לבן גוריון ודומיו

לא הייתי נדרש לזה, ולא האמנתי למראה עיני שנידון זה עלה בפורום. אבל אחרי שכבר עלה... אחרי שמת לכל הדעות הוא יותר גרוע. כי הוא קלקל יותר מן הגוי ואין לנשמתו תיקון. זה הרי לא משנה מהיכן חוצב, אלא משנה מה הוא עשה. גם דואג האדומי חוצב ממקום גבוה, ובמיתתו אין חלק לעוה"ב ונאבד לגמרי. בפרט להמסורת מהג...
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 24, 2016 12:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משפחת היחצאלי
תגובות: 2
צפיות: 396

משפחת היחצאלי

כשעברתי הסדרה שמו"ת ראיתי שהגם שבמקרא כתוב כל המשפחות עם 'ה' בתחילה ויוד בסוף אבל בתרגום אינו כן, אמנם לא הבנתי הא דלפעמים כתב יוד לבסוף ולפעמים לא ולא ראיתי איזשהו סדר בזה
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 24, 2016 12:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיבת הצלחתו של זייפן הירושלמי קדשים !
תגובות: 17
צפיות: 1425

Re: סיבת הצלחתו של זייפן הירושלמי קדשים !

האם זה אמת שהרוגוטשובער והאור שמח שלחוהו מיד בחזרה לומר כולו עולה קמשונים ומזויף הוא, ועלמא דבר שאמר שבכל מסכתא איכא שם אמורא חדש שאין במקום אחר וכאן לא מצאו, ובכלל קשה לי להאמין שאם הי' כולו עולה קמשונים כמו שהוא אומר לא הי' המהרש"ם תופסו הרי הי' בקי בכל חדרי התורה כדנקו ואיסור?
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 22, 2016 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להשתמש במקום ציבורי/פרטי
תגובות: 3
צפיות: 316

Re: להשתמש במקום ציבורי/פרטי

הם משכירים את זה לציבור ולא מבחינים בדיוק כמה אנשים משתמשים ולכן יתכן דאין להם קפידא אם א' שבדיוק לא נכנס לצורך השמחה ישתמש

עבור לחיפוש מתקדם