החיפוש הניב 341 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 06, 2018 7:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 134
צפיות: 8198

Re: "ניגונים ליטאיים"

בירור קצר שעשיתי בעקבות הדיון באשכול זה העלה באופן חד-משמעי את המסקנא, שחסידי רייסין (עכ"פ החב"דיים שהיו הרוב) לא זיהו את עצמם כבני ליטא אלא כבני רוסיה הלבנה, וזאת בה בשעה שהמתנגדים שהתגוררו באותם עיירות ממש ראו עצמם ליטאים לכל דבר. דבר זה מוכח בעליל ממקורות רבים בכתב ובע"פ, ודיינו ש...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יוני 29, 2018 4:20 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בנין בית שלישי או גאולה שלימה?
תגובות: 5
צפיות: 540

Re: בנין בית שלישי או גאולה שלימה?

לכאורה, לדברים אלו צריך להבין מה שאמרו חז"ל בירושלמי שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. ואם בעצם כבר היינו זוכים לבנין בית המקדש במתכונת בית שני, האיך שייך לומר כאילו נחרב בימיו, הרי למה שהפסדנו בעצם כבר זכינו, רק מחמת בקשת האבות צריך בית המקדש במתכונת בית ראשון. וצ"ב. וחור...
על ידי ונתנו ידידים
ג' יוני 26, 2018 6:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: שוחד לבעלי תפקידים
תגובות: 21
צפיות: 771

Re: שוחד לבעלי תפקידים

ומה הדין לתת שוחד למלמדים ומורות כנהוג זה סמנטיקה, אתה לא חייב לקרא לזה "שוחד" וכך לא תהיה לך בעיה. מה זאת אומרת אם מטרת המתנה הוא כדי שהמלמד או המורה יתן לילד תשומת לב מיוחדת אז לפי הכללים דלעיל הרי זה שוחד חוץ אם נאמר כדברי ש. ספראי שאינו על חשבון אחר, אמנם לא ברור לי שהוא באמת אינו על ...
על ידי ונתנו ידידים
א' יוני 24, 2018 12:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיתת מרים
תגובות: 17
צפיות: 1072

Re: מיתת מרים

דרך אגב בכפתור ופרח ובסדר הדורות מביא מסורת שמרים נקברה בעיר האמהות ליד טבריה ולפי"ז נקברה עכ"פ בארץ ישראל מה זה עיר האמהות, וחשבתי שרוב האמהות נקברו במערת המכפלה שהוא רחוק הרבה מטבריה תימה. והכתוב בפרשת השבוע מעיד שנקברה בקדש על גבול דרום ארץ אדום. האם יש לנו במסורת קבר למרים כמו שיש לאה...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יוני 22, 2018 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוחד לבעלי תפקידים
תגובות: 21
צפיות: 771

Re: שוחד לבעלי תפקידים

ומה הדין לתת שוחד למלמדים ומורות כנהוג
על ידי ונתנו ידידים
ד' יוני 20, 2018 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 27
צפיות: 1053

Re: איסור גברא ואיסור חפצא

דברי הרב סגי נהור הם ריטבא רק שהא טעה בין טומאה לקדושה, הריטב"א לומד שכל איסורי תורה הם איסור גברא כיון שאין שדינוי בעצם החפץ ורק הקדש ונדרים הדומים להקדש בענין זה הם איסור חפצא כיון שיש בהם חלות קדושה כוונתי פשוטה אלא שאולי לא הסברתי כראוי. יש קושי להבין מהו איסור חפצא, שהרי דיני התורה פונים ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 18, 2018 9:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7225
צפיות: 651069

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

יישר כח חלמיש, אישנמ כתב: "התמונה משנת תשכ"ד עת הגיע הרבי מנובומינסק ארצה, להכנסיה הגדולה החמישית, כפי שכתוב בצד התמונה: אוגוסט 1964, המאורע היה חנוכת הבית ל"אורות ישראל" של חסידי קרלין סטולין ברחוב אגריפס, ליד הרבי מנובומינסק יושב הרב נחמן שניידר (ראשו נשען על ידו), לידו יושב ר...
על ידי ונתנו ידידים
ג' יוני 12, 2018 10:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 27
צפיות: 1053

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

דברי הרב סגי נהור הם ריטבא רק שהא טעה בין טומאה לקדושה, הריטב"א לומד שכל איסורי תורה הם איסור גברא כיון שאין שדינוי בעצם החפץ ורק הקדש ונדרים הדומים להקדש בענין זה הם איסור חפצא כיון שיש בהם חלות קדושה כוונתי פשוטה אלא שאולי לא הסברתי כראוי. יש קושי להבין מהו איסור חפצא, שהרי דיני התורה פונים ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 11, 2018 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 27
צפיות: 1053

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

דברי הרב סגי נהור הם ריטבא רק שהא טעה בין טומאה לקדושה, הריטב"א לומד שכל איסורי תורה הם איסור גברא כיון שאין שדינוי בעצם החפץ ורק הקדש ונדרים הדומים להקדש בענין זה הם איסור חפצא כיון שיש בהם חלות קדושה
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 04, 2018 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סירכות בדרום אמריקה
תגובות: 39
צפיות: 2371

Re: סירכות בדרום אמריקה

א. התכוונתי למה שכתבתי. לדעתו הבדיקות נעשות באופן מזולזל ומזורז, הוא מפרט שם בפירוט גדול את המכשולות, ומביא עדויות מדויקות [ואיני מרחיב כדי לא לפגום ברושם העצום שהשרה עלי הקונטרס. אין לי מושג בדבר סמכותו ונאמנותו של הנ"ל, אך גם אם הוא צודק רק במקצת זה כבר סיבה לאסור. אני מכיר ת"ח ויר"...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 04, 2018 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לכבד את עצמו במצוות
תגובות: 9
צפיות: 365

Re: לכבד את עצמו במצוות

חיימשה כתב:אני מחתן בע"ה מחר את בתי, ומסתפק אם ראוי לכבד את עצמי בברהמ''ז, כדי לקיים בזה בתוך רבים אהללנו

הכל מפורש בשו"ע או"ח סי' ר"א סע' א' וב'
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 04, 2018 8:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה
תגובות: 14
צפיות: 505

Re: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה

וז"ל האבן האזל רוצח פי"ג: ובטעמא דמילתא נראה לפימש"כ הנמוק"י בשם הר"ן במה שהקשה הרמב"ן דכיון דצעב"ח דאורייתא למה פטור זקן ואינו לפי כבודו, ותי' הרמב"ן דעשה דכבוד תורה עדיף, והקשה הר"ן דהא זקן לאו דוקא קנה חכמה דמכובד נמי פטור, ולכן כתב דכיון דצעב"ח ה...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 04, 2018 7:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה
תגובות: 14
צפיות: 505

Re: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה

א. אין פה שאלה רק של קדימה, אלא גם דין של צעב"ח, שלכוף את יצרו דוחה ל"ת שבתורה. נגיד שהיו שניהם אוהביו גם הפריקה וגם הטעינה שהדין הוא לכאו' דפריקה עדיף משום צער בע"ח והלך הוא ועשה את הטעינה האם עבר על לאו דצעב"ח, לענ"ד לא ... מנין לך? האם מי שהוא באמצע נטילת לולב או תפילה א...
על ידי ונתנו ידידים
א' יוני 03, 2018 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה
תגובות: 14
צפיות: 505

Re: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה

א. אין פה שאלה רק של קדימה, אלא גם דין של צעב"ח, שלכוף את יצרו דוחה ל"ת שבתורה. נגיד שהיו שניהם אוהביו גם הפריקה וגם הטעינה שהדין הוא לכאו' דפריקה עדיף משום צער בע"ח והלך הוא ועשה את הטעינה האם עבר על לאו דצעב"ח, לענ"ד לא כי עשה מצוה אחרת והי' עוסק במצוה. וכל פעם שיש לו ב' ...
על ידי ונתנו ידידים
א' יוני 03, 2018 5:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה
תגובות: 14
צפיות: 505

Re: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה

א. אוהב לפרוק ושונא לטעון הוא דין קדימה במצוות ולא ביטול מצוה ח"ו. ב. האם יש מצוה להיות ותרן בממונו בכי האי גוונא, או שהוא רק בשיש דין ודברים ביניהם, אבל כאן למה שיוותר לו על הכסף שלכו"ע מגיע לו? א. איזה מצוה יש לכוף את יצרו? ב. להיות וותרן בממונו, הכוונה לא להקפיד, ומן הסתם זה בכל מצב, ל...
על ידי ונתנו ידידים
ש' יוני 02, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה
תגובות: 14
צפיות: 505

Re: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה

א. אוהב לפרוק ושונא לטעון הוא דין קדימה במצוות ולא ביטול מצוה ח"ו.
ב. האם יש מצוה להיות ותרן בממונו בכי האי גוונא, או שהוא רק בשיש דין ודברים ביניהם, אבל כאן למה שיוותר לו על הכסף שלכו"ע מגיע לו?
על ידי ונתנו ידידים
ו' יוני 01, 2018 11:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 23608

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אני מעוניין לעשות מושב על התכלת, ולהביא מישהו בעד ומישהו נגד, אני מחפש כעת מישהו נגד, ועדיין לא הצלחתי למצוא, אודה על כל רעיון. תודה רבה. אני לא יודע אם זה ילך, כי הנגד הוא לא איזה שיטה ובנין של ראיות נוגדים, אלא בעיקר אמונה ברבותינו וסלידה מחדשות ומגובה בכמה קושיות על הבעד שיהי' מספיק להשתמש בשיטת...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יוני 01, 2018 10:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 23608

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אני מעוניין לעשות מושב על התכלת, ולהביא מישהו בעד ומישהו נגד, אני מחפש כעת מישהו נגד, ועדיין לא הצלחתי למצוא, אודה על כל רעיון. תודה רבה. הרב יהושע ענבל תודה, הוא ירצה אי"ה בכינוס על נושא אחר. על מה הולך להיות הכנס השנה והאם יש עוד פרטים. (חשבתי שראיתי בפורום שאולי יהי' חזרה על הכנס של השנה שע...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יוני 01, 2018 10:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 23608

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אני מעוניין לעשות מושב על התכלת, ולהביא מישהו בעד ומישהו נגד, אני מחפש כעת מישהו נגד, ועדיין לא הצלחתי למצוא, אודה על כל רעיון. תודה רבה. אני לא יודע אם זה ילך, כי הנגד הוא לא איזה שיטה ובנין של ראיות נוגדים, אלא בעיקר אמונה ברבותינו וסלידה מחדשות ומגובה בכמה קושיות על הבעד שיהי' מספיק להשתמש בשיטת...
על ידי ונתנו ידידים
ג' מאי 29, 2018 1:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 134
צפיות: 8198

Re: הניגון הידוע ששר אברהם בן אברהם בעת מיתתו

א"א לעשות כלל שאין בשום ניגון ליטאי טעם וריח יש כמה וכמה שיש בהם טעם מיוחדת ועכ"פ כשמתחברים להנסטלגה שבהם, אבל ניגון זה שונה לגמרי שאין בו שום טעם וריח כלל ואני גם לא יכול לדמיין את רב"ב שר את זה, ולא מתחיל להבין איך יתכן שהגר צדק עלה למוקד עם ניגון כזה ואולי יש כאן משהו מדומיין
על ידי ונתנו ידידים
ד' מאי 23, 2018 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דעת החפץ חיים על הישיבה'שע דרך הלימוד
תגובות: 76
צפיות: 5957

Re: דעת החפץ חיים על הישיבה'שע דרך הלימוד

הביאור בסיפור של הח"ח עם הרב ויסמנדל פשוט מאוד, הוא בא לראדין ללמוד מפי החפץ חיים בסברו שדרך הלימוד בישיבת הח"ח בראדין היא כמו ספרו משנ"ב, ולצורך זה בא לראדין, ולכן הח"ח שלחו בחזרה לביתו משום שישיבת ראדין למדה בסגנון ליטאי, ולא בשביל זה בא, הוא לא בא ללמוד מפי גאוני ליטא, אין בז...
על ידי ונתנו ידידים
ג' מאי 22, 2018 11:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נולד מהול
תגובות: 15
צפיות: 1588

Re: נולד מהול

שמעתי פעם ממוהל אחד שמה שקורין היום נולד מהול אינו אותו דבר שכוונו לו חז"ל ואיני יודע לבאר הענין
על ידי ונתנו ידידים
ג' מאי 22, 2018 11:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דעת החפץ חיים על הישיבה'שע דרך הלימוד
תגובות: 76
צפיות: 5957

Re: דעת החפץ חיים על הישיבה'שע דרך הלימוד

הביאור בסיפור של הח"ח עם הרב ויסמנדל פשוט מאוד, הוא בא לראדין ללמוד מפי החפץ חיים בסברו שדרך הלימוד בישיבת הח"ח בראדין היא כמו ספרו משנ"ב, ולצורך זה בא לראדין, ולכן הח"ח שלחו בחזרה לביתו משום שישיבת ראדין למדה בסגנון ליטאי, ולא בשביל זה בא, הוא לא בא ללמוד מפי גאוני ליטא, אין בז...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מאי 18, 2018 10:00 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: העבודה הנכונה בחג השבועות
תגובות: 83
צפיות: 5081

Re: העבודה הנכונה בחג השבועות

ודאי ודאי כל מילה נכונה , שמעתי פעם מא' שהתבטא כלפי א' הגדולים שצריך להודות להשי"ת על שזכינו להיות באותו עם שהגדול ההוא נמצא, וכן יש עוד כ"כ הרבה לחשוב ולהודות. כתבתי את זה בקוצר אמרים בהודאתי הראשונה שלא יהי' כ"כ אגואיסט ויתנהג יותר בענוה, ובאמת כל המחשבה על ה'אני' אינו עבודת השי&quo...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מאי 18, 2018 9:04 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: העבודה הנכונה בחג השבועות
תגובות: 83
צפיות: 5081

Re: העבודה הנכונה בחג השבועות

הרב ונתנו ידידים: ברשותך אפתח דיון על דבריך: כשמודיעים לאדם שזכה במליון דולר הוא שמח מאוד מאוד. ויצחק כל הדרך אל הבנק. אבל אם מזכירים לו את זה אחרי שנה עוד פעם, הוא יפטיר באנחה: "נו, כבר הרבה מים זרמו בירדן מאז..." ברוך השם אנחנו מוקפים חסדי השם כבר עשרות שנים, והתרגלנו לזה. אם אין חידוש ...
על ידי ונתנו ידידים
ה' מאי 17, 2018 10:25 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: העבודה הנכונה בחג השבועות
תגובות: 83
צפיות: 5081

Re: העבודה הנכונה בחג השבועות

וזו שאלת השאלות של הרבה אנשים (בעיקר ליטאיים) שנבוכים ומבולבלים בקושי הזה: איך שמחים??? הרי על הרגשת הלב איננו שולטים. אז צריך לפרט דרכים מעשיות. * אוכלים בשר? * שותים יין? * שרים? * אומרים ד"ת וורטים? * רוקדים? (אסור ביו"ט) * מחייכים? צוחקים? בוכים? איך שמחים? התשובה שעל הרגשת הלב כן וכן...
על ידי ונתנו ידידים
ב' מאי 14, 2018 9:39 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שבע עניינים בחג השבועות
תגובות: 20
צפיות: 1928

Re: שבע עניינים בחג השבועות

יפה מאד
אמנם איני יודע למה החלטת לעשות סקטוראלי את כל הענינים הרי כולם הם חלק מענין השבועות ונוהג אצל כולם עפ"ר
על ידי ונתנו ידידים
ב' מאי 14, 2018 9:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערה בתפילת השל"ה
תגובות: 15
צפיות: 1007

Re: הערה בתפילת השל"ה

כל התעמולה סביב התפילה הזו, אני באמת מפחד לומר תפילה זו, שמצהירים קדם רבון העולמים שאליו נגלו תעלומות לבנו 'לפניך נגלו תעלומות לבי כי כונתי בכל אלו למען שמך הגדול והקדוש ולמען תורתך הקדושה', האם זה נכון באם אינו מעורב בכוונתי באופן חזק שיהי' לי נחת ושם טוב ושיהי' לי משפחה מ]וארה, ואיך איני מתבייש לה...
על ידי ונתנו ידידים
א' מאי 13, 2018 10:02 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.
תגובות: 7
צפיות: 608

Re: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.

ראיתי היום בא' הבתי כנסיות בירושלים בעמדת הדוכן למכירת ספרים שממוקם ברוב שוהל'ן, קונטרס ממש כזה כמו שבקשת, ואיני יודע היכן ומה שמו
על ידי ונתנו ידידים
א' מאי 06, 2018 12:34 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 10485

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

אמנם כלפי דברי איש ספר בתגובתו השני' איןן לי מה להגיד אלא כי אמנם אם הוא לא מגיע ממקום של התנגדות לנסיעה הרי הוא כן מגיע ממקום של התנגדות לכל מיני ביטויים של צדיקי החסידות, ואין בזה מה להתוכח כי כל אחד ממקום שבא ואוכל לומר כי אשרי המאמין וגם על זה הוא יחלוק עלי ותל"מ.
על ידי ונתנו ידידים
א' מאי 06, 2018 12:29 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 10485

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

א. זה לא יעזור עשרות שטיקלאך חתם סופר ושאר כל מיני ספרים ומקורות מכל הסוגים כלפי טענת הרב איש ספר, טענתו הוא נכון ובצדק ש'כאילו עובד עבו"ז' אינו חמור מעבו"ז ממש, ולג בעומר הוא 'כמו' יו"כ וזאת אומרת שאינו יו"כ, ואיך אפשר לעשות תורתינו פלסטר ו'אחת בשנה' הוא פשוטו כמשמעו. אמנם לדברי...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מאי 04, 2018 1:42 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מה הענין לשורר לכבוד הרשב"י?
תגובות: 59
צפיות: 3023

Re: מה הענין לשורר לכבוד הרשב"י?

יש ספורט חביב במיוחד בחוגים מסוימים, לכנות כל ביטוי שחורג ממה ששמעו בילדותם בד' אמות מצומצמות, כפירה. לפעמים עושים הנחה בנדיבות לב,.( כשזה יוצא ממש מגוחך) ומשתמשים בביטוי' 'גובל בכפירה''. ו אני הקטן אומר לכם, תרגיעו, זה קנאה, או גובל בקנאה... ויודעני מכלי ראשון ממש, על בן ישיבה שאוותה נפשו לנסוע לר...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מאי 04, 2018 11:01 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ולשדך הבנות
תגובות: 25
צפיות: 2558

Re: ולשדך הבנות

מה פירוש המילה לשדך?? ומדוע כתוב 'לשדך הבנות' ולא לשדך הבנים?? כד הוינא טליא שמעתי משיחים כי רבינו חיים הלוי ניסה פעם את הצורבים בשאלה זו: מה טעם לשדך הבנות ולא הבנים? לאחר שזה אמר בכה וזה אמר בכה, ענה ואמר להם: ווייל ס'גראמט זאך! האם יש ביד מאן דהוא לאשש או להפריך את השמועה? יש כזה סיפור עם הרבי ר...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מאי 04, 2018 10:59 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ולשדך הבנות
תגובות: 25
צפיות: 2558

Re: ולשדך הבנות

מאורות1.png מאורות2.png הפלא ופלא... ראשית מוכח מלשון חז"ל "התינוקות" שהכוונה לבנות, ואז מוסיפים בסוגריים: ואף שניתן לומר שבלשון חז"ל תינוקות הוא שם כולל על הקטנים... "ניתן לומר", לחומר הקושיא נראה לחדש שבלשון חז"ל תינוקות הוא שם כולל... מזכיר את המעשה הידוע בצדיק...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 26, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו
תגובות: 53
צפיות: 3149

Re: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו

וכשם שבאגדתות דפ' הניזקין אין שום פורפורציה עם האמת [יש שם מספרים במיליארדים]. מהיכן לקחת את זה, האם יש לך מקור לזה או שזה סתם השערה שלך אינני מסכים עם טענתו באשכול הזה לגבי תלמידי ר"ע, אבל לגבי דברי הגמרא בגיטין על החורבן, יעויין בדברי מרנא המהר"ל שאין המספרים כפשוטם אמנם דוקא שם מבואר ש...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 26, 2018 9:30 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לכבוד התנא האלוקי
תגובות: 53
צפיות: 5252

Re: לכבוד התנא האלוקי

אין כאן חשש של עבו"ז כלל וכלל כי אף א' אינו מתכון לאלוקים שלי אלא מתכוונים ללשון אלקי בחיריק וכסבורים שצריך לאומרו בפתח א"נ מתכוונים לכמו איש האלורים דהיינו שהוא דבוק באלורקים וכסבורים שכך צריך לאומרו, ולכן אין כאן שום חשש אלא טעות בדקדוק גרידא וכמו עשרות טעותים השגורים בפי' ההמון בעניני ...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 24, 2018 11:04 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לכבוד התנא האלוקי
תגובות: 53
צפיות: 5252

Re: לכבוד התנא האלוקי

אין כאן חשש של עבו"ז כלל וכלל כי אף א' אינו מתכון לאלוקים שלי אלא מתכוונים ללשון אלקי בחיריק וכסבורים שצריך לאומרו בפתח א"נ מתכוונים לכמו איש האלורים דהיינו שהוא דבוק באלורקים וכסבורים שכך צריך לאומרו, ולכן אין כאן שום חשש אלא טעות בדקדוק גרידא וכמו עשרות טעותים השגורים בפי' ההמון בעניני ד...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 24, 2018 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו
תגובות: 53
צפיות: 3149

Re: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו

לא ברור לי בכלל למה יש סתירה בין 300 ל עשרים וארבעה אלף. ברור שיש מעגל יותר פנימי של תלמידים ומעגל חיצוני, או תלמידים יותר חשובים ופחות חשובים. כך שכל תלמיד חכם אפשר למנות לו גם מספר קטן של תלמידים וגם מספר גדול, תלוי בהגדרה לעניין זה. ראיתי עכשיו בספר דף על הדף בשם ספר דרך שיחה להגרח"ק ששאלו ...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 24, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו
תגובות: 53
צפיות: 3149

Re: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו

פשוטה של משנה כתב:וכשם שבאגדתות דפ' הניזקין אין שום פורפורציה עם האמת [יש שם מספרים במיליארדים].

מהיכן לקחת את זה, האם יש לך מקור לזה או שזה סתם השערה שלך
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 24, 2018 10:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה
תגובות: 10
צפיות: 856

Re: כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה

האם נוסח זה נעשה ע"י צדיקים וקדושים או לפחות ת"ח או שנעשה ע"י א' העם הארצים של דורינו המלאה תפילות וסגולות כמעט עד שגעון, ואם כהצד השני הרי למה צריכם לדון בו בכלל? ואם כבר מדובר בדברים הקשורים להרה"ק הנ"ל יש לעורר על הזלזול שעשו המפרסמים 'רצונכם לגמור את החודש לך לר' ישעי'לע...

עבור לחיפוש מתקדם