החיפוש הניב 312 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 17, 2017 10:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וחושך על פני תהום - בקשת פירוש לפירוש הנצי"ב
תגובות: 2
צפיות: 313

Re: וחושך על פני תהום - בקשת פירוש לפירוש הנצי"ב

מה אינו מובן התהום הוא בתוך האדמה, וא"כ כיון שחושך פירושו אש אם הוא ע"פ תהום הריהו בתוך האדמה
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 17, 2017 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש
תגובות: 12
צפיות: 592

Re: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש

בפסוק ראשון? מזכיר לי סיפור יפה. פעם עמד אחד הרבנים בהר נוף ולימד את ההלכה שמי שמסתפק אם הוא נמצא בוכתבתם על מזוזות הראשון או השני צריך לחזור לראשון. אחרי שלימד אמר. זה הדין אבל למעשה איני מבין את זה איך יכול להיות שבן אדם לא יודע אם הוא אמר והיה אם שמוע אם לא? קם אחד השומעים ואמר, אני לפעמים עושה ...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 17, 2017 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?
תגובות: 56
צפיות: 1398

Re: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?

כך גם אני הבנתי כמוך ומוכרח הוא כמו שציינתי לעיל, אמנם עדיין איני מבין ב' דברים. א. למה אם הזמן עשוי מחלקים קטנים אא"ל ויכל ביום השביעי כמו הנוגע בבשר והרי עד שנגמר הזמן של יום השישי לא נגמר הבריאה? ב. מהו פירושו שהזמן הוא רציף ולמה באמת אינו כמו סרט וכמו שהיטבת להסביר והרי אפי' אם הזמן מתחלק ...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 17, 2017 3:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?
תגובות: 56
צפיות: 1398

Re: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?

--------------------------------------------------------------------------------- ביאור דברי המהר"ל ------------------------------------------------------ אין רגע שהוא גם שייך ליום שישי וגם שייך ליום השביעי ורבי שמעון בר יוחאי פירש, כי מה שאמר "ויכל אלקים מלאכתו ביום השביעי", היינו ב...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 17, 2017 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוף למגבות ביום כיפור?
תגובות: 12
צפיות: 595

Re: סוף למגבות ביום כיפור?

אני התפללתי בר"ה במקום שהי' רצפת עץ וגם שטיח על גביו וראיתי ששמו בגד על הרצפה ולא הבנתי פשר הדבר
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 17, 2017 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש
תגובות: 12
צפיות: 592

Re: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש

אז מהו באמת ביאור דעת החזו,א ומהו פשר המחלוקת, ואולי מותר לקום לפי הדין ולכן לפי מיעוט כונתינו חייב לקום, אמנם ר"א בן הרמב"ם מקונן על מיעוט כוונתינו, ודוחק הוא
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 16, 2017 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?
תגובות: 56
צפיות: 1398

Re: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?

קראתי את כל האשכול ויצאתי נבוך מאד, אולי יש מי שיכול להחכימני, ואפרש שיחתי: המהר"ל כתב שכיון שאין הזמן מחובר מעיתות רק מדובק ולפיכך שייך לומר ויכל ביום השביעי שכיון שהזמן הוא אחד וסוף הזמן של יום השישי הוא התחלת יום שביעי, זהו בערך לשונו. והנה פשטות משמע כדברי 'הפשטן' שיש נקודה שהוא גם סוף יום ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 16, 2017 7:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: צנזורת שם השם לשם מה?
תגובות: 31
צפיות: 907

Re: צנזורת שם השם לשם מה?

מענין כי מעולם חשבתי שמה שכותבים 'ה' הוא א' מהאותיות של שמו יתברך וכמו 'יוד', ולא עלה על דעתי שהוא קיצור של התיבה 'השם' עד שבאתי אשכול זה, ומכאן שאינו דבר ברור לכולם ומובן היטיב פסקו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וכן עמא דבר נגד תמיהתו של הרב קו ירוק לעיל מעניין. שאם כן גם האות ד' (שראיתי למשל, ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 16, 2017 2:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: צנזורת שם השם לשם מה?
תגובות: 31
צפיות: 907

Re: צנזורת שם השם לשם מה?

מענין כי מעולם חשבתי שמה שכותבים 'ה' הוא א' מהאותיות של שמו יתברך וכמו 'יוד', ולא עלה על דעתי שהוא קיצור של התיבה 'השם' עד שבאתי אשכול זה, ומכאן שאינו דבר ברור לכולם ומובן היטיב פסקו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וכן עמא דבר נגד תמיהתו של הרב קו ירוק לעיל
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 16, 2017 2:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכ"מ שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?
תגובות: 17
צפיות: 499

Re: מי שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?

סליחה שאני מתערב. כיצד הקנה את המתנה? האם אמר מעכשיו ולאחר שנתיים? שבאופן זה נחלקו הש"ך ונתיה"מ (סי' קצ"ה ס"ה) אם הלכה כשמואל שמעכשיו ולאחר ל' הוי תנאי - שתקנה עכשיו ולא תשתמש עד אחר ל'. או שקונה גוף מעכשיו ופירות לאחר ל' - וכדעת הרמב"ן ועוד ראשונים. ומ"מ לכ"ע הקנ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 16, 2017 2:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רקיע השמים או חלל
תגובות: 15
צפיות: 639

Re: רקיע השמים או חלל

יוסף שלום כתב:השבעה רקיעים הם רוחניים.


כמדומני שהראשונים ובעיקר הרמב"ם לא הבינו כך
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 16, 2017 2:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רקיע השמים או חלל
תגובות: 15
צפיות: 639

Re: רקיע השמים או חלל

ביום השני כתוב ויאמר אלק'ים יהי רקיע בתוך המים וגו' ויקרא אלוקים לרקיע שמים, ופירש"י שא מים שם מים אש ומים שערבן זה בזה ועשה מהם שמים. למדנו מכאן ב' דברים א' שהרקיע הוא דבר שיש בו ממש ב' שמעל הרקיע יש מים. והנה ביום הרביעי כתוב יהי מארות ברקיע השמים וגו' ויתן אותם אלוקים ברקיע השמים, והנה ידוע...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 16, 2017 1:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רקיע השמים או חלל
תגובות: 15
צפיות: 639

Re: רקיע השמים או חלל

אתה כבר יודע מהו הרקיע המדובר בפרשת הבריאה? (למעשה השמיים שאנו רואים אינם אלא שכבות אויר גבוהות ולא 'דבר ממשי' וככל הידוע כיום אין 'רקיע ממשי' התוחם את העולם/היקום). שכבות אויר הם דבר ממשי אפי' אם א"א לאחוז בו, אבל החלל הוא דבר ריק והוא העדר לפי הבנתי ואולי טועה אני בזה. וכידוע שיש שבעה רקיעים...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 16, 2017 1:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכ"מ שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?
תגובות: 17
צפיות: 499

Re: מי שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?

אתיחס לדבריך כפי האותיות שעשית. א. המח' בענין אדם מקנה דבר שלבל"ע הרי זהו במידת מה עיקר פלוגתתם וודאי שע"ז נחלקו (עכ"פ בגוונא דמזכה לעובר), והגירסא דלכשתלד הוא תוצאה משיטתם ואין שום בעי' לומר דנחלקו בזה, אבל מה דס"ל דיכול להקנות לאחר זמן אינו תלוי כלל בבשיטתו ואין שום סיבה שיסבור...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 15, 2017 4:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דירוג בין ג' עבירות חמורות
תגובות: 17
צפיות: 644

Re: דירוג בין ג' עבירות חמורות

אני הייתי מעלה צד אחר, והוא שאין לו לבחור כלל אלא ליתן לאנס לעשות מה שירצה , כי כל בחירה הוא בעצם בחירה בהעבירה כי לולי בחירתו לא הי' עושהו אלא מאי שהי' מאנס אותו על דבר אחר נו בזה הוא כבר אנוס וא"כ מהיכי תיתי שיוכל לבחור בעבירה זו, ולכן לא יבחור ומהה שהאנס יעשה הרי הוא עשוי.
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 15, 2017 3:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכ"מ שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?
תגובות: 17
צפיות: 499

Re: מי שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?

אמת שלא שמתי לב לשורה זו, ובאמת חכיתי לתגובה זו ואין לי תשובה ע"ז אלא שמ"מ אין זה אלא על הביאור אבל הראיות חזקות הם למידי, ועכשיו ראיתי שגם הרמב"ן הביא את הראי' מהמזכה לעובר, [אמנם מש"כ דסתמא דמתני' במתנת שכ"מ מיירי כמדומני שהרשב"ם שם חולק ע"ז אלא דמ"מ סוגית ה...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 15, 2017 12:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רקיע השמים או חלל
תגובות: 15
צפיות: 639

רקיע השמים או חלל

ביום השני כתוב ויאמר אלק'ים יהי רקיע בתוך המים וגו' ויקרא אלוקים לרקיע שמים, ופירש"י שא מים שם מים אש ומים שערבן זה בזה ועשה מהם שמים. למדנו מכאן ב' דברים א' שהרקיע הוא דבר שיש בו ממש ב' שמעל הרקיע יש מים. והנה ביום הרביעי כתוב יהי מארות ברקיע השמים וגו' ויתן אותם אלוקים ברקיע השמים, והנה ידוע ...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 15, 2017 10:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 54
צפיות: 4320

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

ובכל זאת אין פה מישהו שיכול להרחיב קצת בהספידו (בלי כל השטויות הנ"ל) של האי גברא רבה ויקשיבו התלמידים וילמדו מקצות דרכיו?
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 15, 2017 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכ"מ שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?
תגובות: 17
צפיות: 499

Re: מי שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?

א. האוקימתא של נתנו ביד שליש הוא תירוצו של רבינו יונה שם והובא ברמב"ן ג"כ, [אמנם מעצם הביאור של הגמ' בכתובות דמשום מצוה לקיים דברי המת אתינן עלה אין הכרח שנתנו ביד שליש ותלוי הוא בהנידון הגדול בראשונים בדין מצוה לקיים דברי המת, ואמנם בשו"ע פסק כתוס' דבעינן שליש], וע"ז כתבתי בסוף ...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 15, 2017 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכ"מ שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?
תגובות: 17
צפיות: 499

Re: מי שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?

כנראה שלא הספקת לעיין בהודעתי אחרי עריכתו וסתם כתבת בחיפזון, כי כל שלש הפיסקות הסובבים על ציטוט המילים 'הציור שלך' ובכלל לא כתוב כן בהודעתי כי טעיתי והערכתי ההודעה באופן שיתייחס כראוי לשאלתך. ואבהיר שוב בקיצור כי מה שנוגע לבע"ח אינו דומה לנידון שאלתך, ומה שנוגע לעצם שאלתך טענתי מסברא שהוא כן דו...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 13, 2017 4:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכ"מ שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?
תגובות: 17
צפיות: 499

Re: מי שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?

עיין לעיל שערכתי התשובה ועניתי על כל שאלותיך כמדומני, ובבקשה אל תענה לי פסקי פסקי פשוט קשה לקוראו כך.
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 13, 2017 10:28 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 54
צפיות: 4320

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

הי' ראש ישיבה שם בקול יעקב?
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 13, 2017 10:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 54
צפיות: 4320

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

שעת הכושר כתב:
שעת הכושר כתב:מי שיודע פרטים על ההלוויה, נא לעדכן.
הערב
מישיבת קול-יעקב
בשעה 10:30

מה זה ישיבת קול יעקב והאם הי' ראש ישיבה שם?
הי' נכדו של הגרב"ד, איך?
אולי אפשר לכתוב עוד פרטים אודותיו, פעם שמעתי שהי' ראש כולל בקרלין (בכולל חו"מ המפורסם) האם הי' כן עד הזמן האחרון?
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 13, 2017 9:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכ"מ שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?
תגובות: 17
צפיות: 499

Re: מי שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?

ודאי שיכול לדחוף המתנה לזמן אחר מיתתו...דחל מתנת שכ"מ לאחר זמן פשיטא. ואין היורשין מעכבין אולי כן מעכבין? הרי לכו"ע הם ירשו את הנכסים לפחות שנה לפני מועד חלות המתנה, אז מה יקרה כשיגיע מועד חלות המתנה אחרי שהיורשים כבר הספיקו לרשת את הנכסים? אני שואל במיוחד לפי מה שנפסק בשו"ע ח"מ...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוקטובר 12, 2017 11:08 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?
תגובות: 53
צפיות: 2025

Re: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?

למה נחשב טרוד בקיטמה הרי אינו מחויב לקיימה דהרי מותר לו לקום
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוקטובר 12, 2017 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכ"מ שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?
תגובות: 17
צפיות: 499

Re: מי שאמר "נכסי לך במתנה בעוד שנתיים", ומת אחרי שנה והשאיר בנים. האם המתנה תחול?

אם במתנת בריא הוי ככל לאחר ל' דאינו חל אלא לאחר ל' ואם חזר בו לא קנה וכן הדין במת תוך ל' (עי' קצות אי משום חסרון דעת או משום שזכו בו היורשים), ואם במתנת שכ"מ אין זה משנה מתי מת רק צריך לדון אם חל המתנת שכ"מ וודאי שיכול לדחוף המתנה לזמן אחר מיתתו ואין היורשין מעכבין (ואם זכרוני אינו מכזב בי...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוקטובר 11, 2017 3:19 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מקור מאלישע הנביא לחיבוט ערבה
תגובות: 8
צפיות: 482

Re: מקור מאלישע הנביא לחיבוט ערבה

כמובן שאין כונת הרב שאלישע יסד המנהג והרי בכלל לא מיירי בחביטת ערבות, וודאי דיסוד נביאים אחרונים הוא וכמו שהעירו, וכונתו הוא רק דענינו של המנהג מצינו כבר באלישע, ואיני יודע מנלי' הא ומי בא בסוד השם.
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 09, 2017 2:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'
תגובות: 31
צפיות: 1390

Re: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'

עמקן כתב:אני מאחל מכל הלב שתזכו לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים. רק צ"ע אם יש ערך לברכה זו דרך הפורום. יש להסתפק אם כתיבה כדיבור לגבי ברכת חבירו, אבל אף את"ל שהוא כדיבור עדיין צ"ע מנ"ל שכתיבה וירטואלי ככתיבה.

ועלה"צ שכן מי התיר לך בחוה"מ
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 08, 2017 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: ענני כבוד - מתי התחילו?
תגובות: 3
צפיות: 243

Re: ענני כבוד - מתי התחילו?

הפסוק בפר' בשלח כותב ויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן וגו', וא"כ באמת משמע קצת דעד שהלכו מסוכות לא הי' עמוד ענן והוא המסע השני וכדבריך, אמנם משמע עוד דלא נכנסו למדבר עד איתם וא"כ בכלל לא קשה לומר כן דבזכות שהלכו אחריו ליכנס במדבר זכו דכשנכנסו הי' להם כעמו...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 06, 2017 2:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שימוש בקויישילך להולכים על פי הסוד
תגובות: 5
צפיות: 322

Re: שימוש בקויישילך להולכים על פי הסוד

מה קשה? הדס וערבה בצד ימין והדס וערבה בצד שמאל והדס השלישי באמצע על פני הלולב.
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 06, 2017 2:50 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג מימות יהושע
תגובות: 8
צפיות: 486

Re: אתרוג מימות יהושע

איש טלז כתב:שו"ר שעמד בהערה הנ"ל בשיעורי הגרמ"ד עה"ת ח"ב עמוד תקסא

ומה אומר?
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 06, 2017 9:12 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שימוש בקויישילך להולכים על פי הסוד
תגובות: 5
צפיות: 322

Re: שימוש בקויישילך להולכים על פי הסוד

אפשר להשתמש בקוישיקל רגיל ג"כ ולקשור את הערבות בין ההדסים כפי שראיתי הרבה אנשים עושין, זה לא קשור א' עם השני ובתמונה הא' אני לא רואה איך שם הערבות.
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 06, 2017 9:10 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג מימות יהושע
תגובות: 8
צפיות: 486

Re: אתרוג מימות יהושע

כי הוא ראשון המקבלים וכאילו לומר שמי שקיבל ממשה כבר נטל אתרוג זה
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוקטובר 04, 2017 12:13 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אֲשֶׁר שַׂמְתִּי עֲרָבָה בֵיתוֹ | הרב י"י סטל
תגובות: 16
צפיות: 1190

Re: אֲשֶׁר שַׂמְתִּי עֲרָבָה בֵיתוֹ | הרב י"י סטל

גם ההחלטה בריש דבריו שעצי לולבים הכוונה לערבות נראה לי שהוא שתות ומבוסס על כלום
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 03, 2017 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבי יהודה הנשיא
תגובות: 6
צפיות: 352

Re: רבי יהודה הנשיא

מדוע זה שלפעמים נקרא רבי שמעון ב"ג ורוב פעמים רבן (כך עלה לי בחיפוש מהר בבר אילן), וכל מקום דאיתא רשב"ג האם זה רבי או רבן? והאם יש אמת למה שחשבתי פעם ששני נקרא רבי והראשון רבן?
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 01, 2017 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: בחור בן 14האם מועיל לעשיית סכך
תגובות: 18
צפיות: 477

Re: בחור בן 14האם מועיל לעשיית סכך

קטן הוא לאו בר דעת אבל הוא בר כונה ובמקום שמחשבתו נכרת מתוך מעשיו בודאי שהוא בר כונה כמפורש סוגיות ערוכות בענין זה, וא"כ אין ספק שיכול לכון לשם צל.
על ידי ונתנו ידידים
ה' ספטמבר 28, 2017 9:35 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מניין נוצר המנהג שרק מסבבין את הכפרות?
תגובות: 53
צפיות: 3957

Re: מניין נוצר המנהג שרק מסבבין את הכפרות?

כבר הביאוהו לעיל בהאשכול, מקורו הוא מהרה"ק ר' מאיר'ל מפרימישלן, והי' דברי מוסר לאיזה עשיר שהתנהג בעזות ולא רצה לעשות חסד עם העני שביקשו שיכניסו לתוך הקרן שלו, וע"ז אמר לו בדרך משל שכאילו התרנגול ראה את העני וכו' ככל ההמשך הנ"ל.
על ידי ונתנו ידידים
ה' ספטמבר 28, 2017 9:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לדור ודור המליכו לא-ל, אל מי מדברים באמצע תפילת הלחש?
תגובות: 17
צפיות: 717

Re: לדור ודור המליכו לא-ל, אל מי מדברים באמצע תפילת הלחש?

הוא כבר אחרי התפילה ואינו קשור לענינינו כלל, ודרך אגב השאלה אינו רק על מה שמדברים לאחר אלא גם על שבשמו"ע הכל הוא לשון נוכח וכאן ושם זה לשון נסתר וכמובן שא' נובע מהשני.
על ידי ונתנו ידידים
ד' ספטמבר 27, 2017 11:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לדור ודור המליכו לא-ל, אל מי מדברים באמצע תפילת הלחש?
תגובות: 17
צפיות: 717

Re: לדור ודור המליכו לא-ל, אל מי מדברים באמצע תפילת הלחש?

אביש כתב:חשבתי ומצאתי שבעצם זה לא המקום היחיד שפונים לגוף שלישי בתפילת הלחש, בכל תפילה שבכל יום ויום ישנו תקדים כזה.

יגעתי ולא מצאתי
על ידי ונתנו ידידים
ב' ספטמבר 18, 2017 12:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: ת"ח שאין בו יראה או אהבה
תגובות: 22
צפיות: 1682

Re: ת"ח שאין בו יראה או אהבה

נ.ב. מישהו אמר בתו"ד שהמתנגדים והחסידים נחלקו אם ראוי להתלהב במצוות, אולי שיביא מקור לדבריו, אני אף פעם לא שמעתי על מח' כזו, לכל היותר יש לומר שהמתנגדים אחזו שאינו צורך לשים דגש על זה אבל ודאי לכו"ע דבר יפה ונאה הוא. והאם שמחה של מצווה הוא דבר שאינו ראוי הרי פסוק מפורש הוא בתורה. לא נחלקו...

עבור לחיפוש מתקדם