פורום אוצר החכמה - לוח בקרה למשתמש - מחק את כל עוגיות המערכת

מחק את כל עוגיות המערכת

אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את כל העוגיות אשר נקבעו על־ידי המערכת?