עמוד 1 מתוך 2

האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: א' אפריל 05, 2015 2:57 pm
על ידי מלך שלם
זה כמה שעות.

אנא, השתדלו בכל כוחכם לתקנו בדחיפות.

תודה מראש.

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: א' אפריל 05, 2015 8:12 pm
על ידי אוצר החכמה
סודר.

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' נובמבר 15, 2016 8:30 am
על ידי סגי נהור
גם בשעות האחרונות אינו עובד.

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' נובמבר 15, 2016 8:33 am
על ידי אוצר החכמה
הועבר לטיפול

המקוון שוב לא עובד

פורסם: ג' ינואר 03, 2017 2:07 pm
על ידי לעומקו של דבר
שוב לא עובד

Re: המקוון שוב לא עובד

פורסם: ג' ינואר 03, 2017 3:22 pm
על ידי לעומקו של דבר
לעומקו של דבר כתב:שוב לא עובד

חזר לעבוד

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ב' אוקטובר 09, 2017 6:54 pm
על ידי בן ראובן
החל מאתמול לא עובד אצלי.

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ב' אוקטובר 09, 2017 7:15 pm
על ידי בן ראובן
וזו הודעת השגיאה:
\
Server Error in '/wotzar' Application.

A non-blocking socket operation could not be completed immediately

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Net.Sockets.SocketException: A non-blocking socket operation could not be completed immediately

Source Error:


Line 705: Dim myDataAdapter As MySqlDataAdapter
Line 706: myDataAdapter = New MySqlDataAdapter(SQLStr, myConnection)
Line 707: myDataAdapter.Fill(myDataSet)
Line 708: Finally
Line 709: myConnection.Close()

Source File: \\192.168.15.1\s\root\wotzar\OTZAR.aspx.vb Line: 707

Stack Trace:


[SocketException (0x2733): A non-blocking socket operation could not be completed immediately]
System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) +73
System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) +131

[IOException: Unable to read data from the transport connection: A non-blocking socket operation could not be completed immediately.]
MySql.Data.Common.MyNetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) +222
MySql.Data.MySqlClient.TimedStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) +89
System.IO.BufferedStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count) +195
MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.ReadFully(Stream stream, Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) +42
MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.LoadPacket() +70

[MySqlException (0x80004005): Reading from the stream has failed.]
MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.LoadPacket() +265
MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.ReadPacket() +32
MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.GetResult(Int32& affectedRow, Int64& insertedId) +73
MySql.Data.MySqlClient.Driver.GetResult(Int32 statementId, Int32& affectedRows, Int64& insertedId) +20
MySql.Data.MySqlClient.Driver.NextResult(Int32 statementId, Boolean force) +108
MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult() +364

[MySqlException (0x80004005): Fatal error encountered attempting to read the resultset.]
MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult() +798
MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) +1134

[MySqlException (0x80004005): Fatal error encountered during command execution.]
MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) +1492
MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) +4
System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) +10
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +130
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +287
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) +94
BasePage.FillDataSet(DataSet& myDataSet, String SQLStr) in \\192.168.15.1\s\root\wotzar\OTZAR.aspx.vb:707
BasePage.OnInit(EventArgs e) in \\192.168.15.1\s\root\wotzar\OTZAR.aspx.vb:490
System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +333
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +378

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.8669; ASP.NET Version:2.0.50727.5491

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ב' אוקטובר 09, 2017 10:06 pm
על ידי אוצר החכמה
סודר.
(רק לפני זמן קצר נודע לי על הבעייה).

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' אוקטובר 10, 2017 5:47 am
על ידי בן ראובן
לא מצליח לבצע שום חיפוש. כל חיפוש רק פותח רשימה נוספת של כל הספרים.

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' אוקטובר 10, 2017 6:37 am
על ידי שמואל דוד
גם אצלי

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' אוקטובר 10, 2017 4:55 pm
על ידי שמואל דוד
עדיין לא עובד

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' אוקטובר 10, 2017 11:47 pm
על ידי בן ראובן
האם יש כוונה לתקן את התקלה?

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ד' אוקטובר 11, 2017 12:03 am
על ידי אוצר החכמה
אחרי החג.
יש שביתה בחול המועד.

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: א' אוקטובר 15, 2017 10:35 am
על ידי א גאליציאנער
אוצר החכמה כתב:אחרי החג.
יש שביתה בחול המועד.

היום יטופל העניין?
יישר כח גדול למפרע ומכאן ואילך
א גאליציאנער

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: א' אוקטובר 15, 2017 10:36 am
על ידי אוצר החכמה
מטפלים בעניין במלא המרץ כבר מהבוקר.

Re: האוצר המקוון עובד.

פורסם: א' אוקטובר 15, 2017 11:51 am
על ידי בקרו טלה
-

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: א' אוקטובר 15, 2017 12:32 pm
על ידי אוצר החכמה
עד כמה שאנחנו רואים חזר לעבוד כרגיל. מקווים שלא יהיו עוד תקלות בעז"ה.

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ב' מרץ 19, 2018 11:56 pm
על ידי אבן זועקת
לא מציג לי את הספרים. התקלה רק אצלי?

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' מרץ 20, 2018 1:21 am
על ידי יאיר
גם אצלי

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' מרץ 20, 2018 9:03 am
על ידי אבן זועקת
עובד, תודה

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: א' אפריל 22, 2018 9:16 pm
על ידי אמונה
שוב לא עובד

כמו חוק מרפי - בדיוק כשאתה צריך.

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: א' אפריל 22, 2018 9:31 pm
על ידי בקרו טלה
-

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: א' אפריל 22, 2018 9:53 pm
על ידי מנשה123
לא עובד

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ב' אפריל 23, 2018 12:08 am
על ידי יאיר
לא מצליחים לראות את התוצאות של החיפוש

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ב' אפריל 23, 2018 12:16 am
על ידי מנשה123
לא עובד

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' אפריל 24, 2018 8:39 am
על ידי שמואל דוד
מדוע אי אפשר לעשות חיפוש בתיבה עם מרכאות?

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' יוני 12, 2018 1:47 am
על ידי בקרו טלה
-

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' יוני 12, 2018 3:01 am
על ידי שמחה
האוצר המקוון לא עובד.

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ה' יולי 26, 2018 2:50 pm
על ידי חיי נר
לא נותן אחרי עמוד 40

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ב' פברואר 04, 2019 11:17 pm
על ידי שיבר
שוב לא עובד זה כמה שעות.

Re: האוצר המקוון הישן

פורסם: א' אפריל 07, 2019 10:18 pm
על ידי במסתרים
הממשק הישן נסגר?

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: א' אפריל 07, 2019 10:26 pm
על ידי גמח
לא. בצד שמאל מתחת ל'התחבר' יש 3 נקודות, תלחץ ויפתח תפריט ותראה שם את האפשרות לחזור לממשק הישן.

Re: האוצר המקוון הישן

פורסם: א' אפריל 07, 2019 11:38 pm
על ידי יאיר
במסתרים כתב:הממשק הישן נסגר?

הבהלת אותי!

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' אוקטובר 01, 2019 9:11 pm
על ידי שמחו
שוב. האתר לא עובד.

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ד' אוקטובר 02, 2019 4:43 am
על ידי שאראש-פאטאק
עובד אבל אין רואים ה40 דפים הראשונים של גירסה 17

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ד' אוקטובר 02, 2019 11:08 am
על ידי שמחו
כעת עובד ללא בעיות.

אשמח להדרכה איך ממיינים בתוצאות החיפוש לפי מספר התוצאות מהגבוה לנמוך. בתודה.

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ש' אוקטובר 19, 2019 8:36 pm
על ידי צולניק
האתר לא עובד אצלי. מקווה שתיכף יסדרו ולא ידחו לאחר החג.

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: א' אוקטובר 20, 2019 4:19 am
על ידי נהר שלום
מצטרף

Re: האוצר המקוון לא עובד.

פורסם: ג' אוקטובר 29, 2019 8:12 pm
על ידי שמחו
בימים האחרונים האתר יותר 'נתקע' מאשר עובד כסדרו.
זה רק אצלי או שגם אחרים נתקלו בזה?