עמוד 1 מתוך 1

בלבול סדר השורות והמילים בהעתקת טקסט

פורסם: א' פברואר 11, 2018 7:28 am
על ידי שברי לוחות
רציתי להציע להנהלת אוצר החכמה הערתי בענין איכות הOCR שבתוכנת אוצר החכמה, הנני משתמש רבות לצורך עבודתי בהעתקת טקסט מהספרים, אבל דא עקא שבהרבה מהספרים (במיוחד בספרים כפולי טורים, אבל לאו דווקא) המילים מתבלבלות והם מופיעות שלא כסדר, וכדומה. בבחי' קנאת סופרים ההכרח לא יגונה לציין שבתוכנה המתחרה (אם אפשר לקרות לה מתחרה, אבל בנושא זה, מה לעשות, הם טובים יותר) אין בעיה זו. אם אתבקש אעלה דוגמאות.
אנא קחו את הדברים לתשומת לבכם, כי חבל שמוצר כזה מושלם לא יהיה לגמרי מושלם!
החפץ בהצלחתכם - הצלחתינו