עמוד 1 מתוך 1

ספר וואס עפנט זיך נישט

פורסם: ג' מאי 04, 2010 3:27 pm
על ידי ליפא
איך טריי צו עפענען מנחת חינוך און איך באקום די נעקסט מעסעדזש.

Re: ספר וואס עפנט זיך נישט

פורסם: ג' מאי 04, 2010 7:31 pm
על ידי אידיש
וועלכע מנחת חינוך פון מכון ירושלים אדער די אלטע?

Re: ספר וואס עפנט זיך נישט

פורסם: ב' נובמבר 08, 2010 11:16 pm
על ידי זקן ששכח
אידיש, אז דו וועסט פראבירן וועסטו אויך וויסן...
און יעצט ערנסט, למאי נפק"מ? קענסט געבן א עצה טובה ווי זיך מיט דעם ארענדזשירן?

Re: ספר וואס עפנט זיך נישט

פורסם: א' נובמבר 14, 2010 5:41 pm
על ידי אידיש
ביי מיר עפענען זיך אלע מנחת חינוך'ס פונעם פראגראם אן קיין שום פראבלעם.

Re: ספר וואס עפנט זיך נישט

פורסם: א' נובמבר 14, 2010 7:48 pm
על ידי הוגה ומעיין
עס איז מעגלעך אז דו האסט נישט געקויפט די פעקל ספרים פון "מכון ירושלים", און דער ספר געפינט זיך בלויז אין רשימה וועגן א פראבלעם אין פראגראם, אבער אויפן דיסק איז דער ספר נישט דא, און דאס בערנגט צו אזא מעסעדז'.