מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
חיים סגל
הודעות: 317
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

הודעהעל ידי חיים סגל » ב' פברואר 11, 2019 12:06 am

בחיי אדם ח"א כלל ס"ו סעיף ט' כתב:
ואם התינוק חולה, יש לסמוך על הפוסקים דמתירין איסור דרבנן לקטן. ואף על גב דבבריא לא סמכינן עלייהו, מכל מקום בחולי שאין בו סכנה על כל פנים מותר לומר לנכרי שיאכילנו. ואם צריך לחמץ בפסח, אם אפשר שיוליך הקטן לבית הנכרי ושם יאכילנו, מוטב. ואם אי אפשר לו להוליך אותו לשם, אז יביא הנכרי החמץ לביתו ויאכילנו בביתו. ואם לפעמים לא יהיה הנכרי שם, יתן לו תינוק ישראל. אבל גדול אסור ליגע בחמץ

ולא זכיתי להבין, שהרי מתחיל שההיתר הוא רק 'איסורי דרבנן', וא"כ האיך מתיר איסור אכילת חמץ דאורייתא?
ובשלמא להאכיל ע"י גוי י"ל דהוי רק איסור דרבנן דאמירה לעכו"ם לספייה, אך הרי ממשיך וכותב שאם א"א ע"י גוי אפשר גם ע"י ישראל, ורק לא ע"י גדול - מחמת חשש שמא יאכל, אך לא מחמת איסור ספייה.
ובאמת מקורו מהמג"א בסי' שמ"ג, אך שם הקדים לכך שברשב"א מבואר שמותר לספות 'מידי דצריך לתינוק', ולכן מאכילים אותו ביוה"כ, ומשמע שההיתר הוא אף איסורי תורה, ושפיר מובן מדוע מתיר חמץ, אך החיי"א הוקשה לו [כפי שתמהו עוד אחרונים על המג"א, עיין תורת שבת, תהלה לדוד, ועוד] שהרי ברשב"א מבואר שרק איסור דרבנן מותר, ולכן תיקן ופתח הסעיף שההיתר הוא רק באיסורי דרבנן, אך לא הבנתי האיך השאיר א"כ את ההיתר להאכילו חמץ דאורייתא אף שאין בו סכנה?
נערך לאחרונה על ידי חיים סגל ב ב' פברואר 11, 2019 12:13 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

עזריאל ברגר
הודעות: 5129
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 11, 2019 12:08 am

א. אולי מ"ש "צריך לחמץ" כוונתו שיש בזה חשש פקו"נ?
ב. מה כתבו פוסקים אחרים בסוגיא זו?

חיים סגל
הודעות: 317
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

הודעהעל ידי חיים סגל » ב' פברואר 11, 2019 12:17 am

עזריאל ברגר כתב:א. אולי מ"ש "צריך לחמץ" כוונתו שיש בזה חשש פקו"נ?
ב. מה כתבו פוסקים אחרים בסוגיא זו?

א. זה לשונו:
מכל מקום בחולי שאין בו סכנה על כל פנים מותר ...

ב. זה מה שאני מבקש מחכמי הפורום שיחכמוני,
ואם איני טועה - חביבה עליך תורת השו"ע הרב, עיין נא מש"כ בסי' ת"נ, גם שם יש מה לתמוה שהתיר כה"ג, ואיני מבין טעמו, וגם ציין מקורו מהחק יעקב, ולפו"ר נראה שהחק יעקב לא התיר אלא במצב של פיקוח נפש, עיי"ש ודו"ק.

עזריאל ברגר
הודעות: 5129
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 11, 2019 10:20 am

אכן אדמו"ר הזקן מתיר במפורש לומר לנכרי להאכיל חמץ בפסח לתינוק חולה שאין בו סכנה, כמבואר בסימן תנ סעיפים כד-כו.

חיים סגל
הודעות: 317
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

הודעהעל ידי חיים סגל » ב' פברואר 11, 2019 1:40 pm

עזריאל ברגר כתב:אכן אדמו"ר הזקן מתיר במפורש לומר לנכרי להאכיל חמץ בפסח לתינוק חולה שאין בו סכנה, כמבואר בסימן תנ סעיפים כד-כו.

זה ניחא, עיקר הקושי שמתיר אף ע"י ישראל בליכא נכרי.
והיום ראיתי שכבר נתקשה עליו בתהל"ד סי' שמ"ג

הוה אמינא
הודעות: 1004
הצטרף: ג' ינואר 14, 2014 2:08 am

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

הודעהעל ידי הוה אמינא » ב' פברואר 11, 2019 2:09 pm

אולי כוונתו לא לחמץ בעין [איזה מין רפואה יכולה להיות בפת שאינה במצה?] אלא לחמץ נוקשה או בתערובת. שמזה נעשה תרופה. וא"ש.

חיים סגל
הודעות: 317
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

הודעהעל ידי חיים סגל » ב' פברואר 11, 2019 4:22 pm

הוה אמינא כתב:אולי כוונתו לא לחמץ בעין [איזה מין רפואה יכולה להיות בפת שאינה במצה?] אלא לחמץ נוקשה או בתערובת. שמזה נעשה תרופה. וא"ש.

נראה לך סביר כך לסתום 'חמץ' ונבין מעצמנו שמדובר בדרבנן?
לשאלתך איזה רפואה - לפי הבנתי אין הכוונה שהחמץ מרפא אותו, אלא מדובר בכגון שהקטן מפונק ואינו אוהב לאכול מצה, וכדי שיקבל מזון מזין יש צורך להאכילו חמץ

עזריאל ברגר
הודעות: 5129
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 11, 2019 5:47 pm

הוה אמינא כתב:אולי כוונתו לא לחמץ בעין [איזה מין רפואה יכולה להיות בפת שאינה במצה?] אלא לחמץ נוקשה או בתערובת. שמזה נעשה תרופה. וא"ש.

אבל הוא מדבר שם על ב"י וב"י, ועצ"ע.

הוה אמינא
הודעות: 1004
הצטרף: ג' ינואר 14, 2014 2:08 am

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

הודעהעל ידי הוה אמינא » ב' פברואר 11, 2019 7:47 pm

חיים סגל כתב:
הוה אמינא כתב:אולי כוונתו לא לחמץ בעין [איזה מין רפואה יכולה להיות בפת שאינה במצה?] אלא לחמץ נוקשה או בתערובת. שמזה נעשה תרופה. וא"ש.

נראה לך סביר כך לסתום 'חמץ' ונבין מעצמנו שמדובר בדרבנן?

לענ"ד, זה לא לסתום אלא לפרש. אם כנים הדברים שמדובר בתרופה, אז פשוט אפילו בלי לפרש שזה לא בדאורייתא וכנ"ל.

עזריאל ברגר
הודעות: 5129
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' פברואר 12, 2019 8:57 am

בשו"ע אדמו"ר הזקן שמג,ה כותב מפורש שמותר לומר לנכרי להאכיל קטן חולה במאכלות אסורות.

עזריאל ברגר
הודעות: 5129
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' פברואר 12, 2019 8:58 am

ומרהיטת דבריו שם נראה שעל הקטן אין איסור עצמי, אלא רק לגדול יש איסור להאכילו משום "בל תאכילום", וע"י גוי - ה"ז אמירה לנכרי, ולצורך חולה - מותר.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 23 אורחים