מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בעניני השדים

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
לעמל יולד
הודעות: 678
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: בחירה בשדים

הודעהעל ידי לעמל יולד » ה' אפריל 16, 2020 10:44 pm

אין_חקר כתב:האם יש לשדים כח הבחירה כמו שיש לבני אדם?

עי' רמב"ן ויקרא י"ז ז'
וז"ל: ואלו ואלו אינם יודעים במה שעתיד להיות לימים רבים ולעתים רחוקות, רק יודיעו בעתיד להיות בקרוב, כי ידעו בנסיונותם שיקבלו מן השדים בנגזר לבא. ולכך תרגם אונקלוס, יזבחו לשדים לא אלוה (דברים לב יז), דבחו לשדין דלית בהון צרוך, יאמר שאין בהם שום צורך כי לא ימנעו הנזק העתיד ולא יעשו שום תועלת וגם לא יודיעו ברחוק שישתמר ממנו האדם בדעתו. והוא לשון הכתוב גם כן "לא אלוה", כאילו אמר "לא כח וממשלה", כי אלהים לשון אילות וכח, אל הם, יאמר שאין בשדים אילות ושום כח, ולכך אין צורך בהם כי לא ירעו וגם היטב אין אותם.

ובדרך ה' ח"ג פ"ט
וכן על ידי השדים יעשו מעשים כאלה, לפי מה שנמסר בידם גם הם שיעשו, ובגבולים ההם המיוחדים להם. והנה באותו השיעור שניתן להם היכולת לפעול, גזר האדון ב"ה שידחו מפניהם פקידי הטבע המחזיקים עניני העולם על מצבם הטבעי, וכל המלאכים המביאים ההשפעות כפי הסדור המסודר, ועל זה אמרו חז"ל כשפים - שמכחישים פמליא של מעלה. אך לא יהיה זה אלא כשיעור ההוא ולא יותר, וגם באותו שיעור כבר אפשר שיודחו הם מכח חזק מהם, ותמנע פעולתם בגזרתו ית', ועל זה אמרו אין עוד מלבדו - ואפילו כשפים וכו'. ע"ש בשאר דבריו.

הנה, אם כוונת שאלתך האם יש להם בחירה שיכול לשנות משהו בעולם, התשובה היא חד משמעי לא!

אם יש להם מקום "לחטוא" מצד עצמם, אם במלאכיו ישים תהלה, והם כולם אהובים ברורים גבורים וקדושים, ברוחות ושדים שהם מצד הס"א השמאל והרע על אחת כמה וכמה!

לעמל יולד
הודעות: 678
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: השדים חיידקים?

הודעהעל ידי לעמל יולד » ה' אפריל 16, 2020 10:52 pm

שייף נפיק כתב:ישנה תאוריה שבאה לבאר את דברי חז''ל בברכות ו' א' תניא אבא בנימין אומר אלמלא נתנה רשות לעין לראות וכו'. שהשדים שעליהם דברו חז''ל הם החיידקים.
לומר שזה ודאי כך ורק זה השדים אי אפשר לומר, ויש לי על זה ראיות רבות אם כי מצאתי שיש שייכות. (ויעויין דבר פלא ב''שם משמואל'' וירא שיש רוח עועים הנכנס בחיידקים להזיק. ואכמ''ל.

חשוב לי מאוד חומר בנושא, ובפרט מי הראשון שמזכיר תאוריה כזו, וכן אלו ש''יצאו נגד'' התיאוריה הנ''ל. והמסייע שכמ'ה ווזכות החסד תעמוד לו להנצל מן המזיקים והחיידקים. אכי''ר.


אין לי שום צורך להזדקק לתיאוריות מעין אלו, אבל כמלתא דבדיחותא בימים אלו ולאור התיאוריה, הגמ' בב"ק טז. כותב: צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלף וכו' (ע' שם לכל גלגולי העניין) חוח לאחר שבע שנים נעשה שד... הנה העטלף הוא השד שהם מזיקים לאדם!

שייף נפיק
הודעות: 2750
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: בעניני השדים - שדים בבית המקדש

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' אוגוסט 23, 2020 10:23 pm

מאמר חדש מידי' ר' פ. בן אהרון (ויש בו הערות שנסתייע מחכמי הפורום ויישר כחם!)
ישמח מאוד להערות!
שדים בבית המקדש.docx
(27.81 KiB) הורד 70 פעמים
נערך לאחרונה על ידי שייף נפיק ב א' ספטמבר 06, 2020 2:10 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שייף נפיק
הודעות: 2750
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: בעניני השדים. החילוק בין שדים רוחים ולילין.

הודעהעל ידי שייף נפיק » ו' אוגוסט 28, 2020 1:02 am

החילוק בין שדים - רוחים - לילין -
רש''י בסנהדרין קט, א;
''שדים יש להם צורת אדם ואוכלין ושותין כבני אדם. רוחין- בלי גוף וצורה, לילין צורת אדם אלא שיש להם כנפיים''.
יש להתפלא, בחגיגה טז מבואר שו' דברים נאמרו בשדים, וא' שאוכלין ושותים כבני אדם, וא' שיש להם כנפיים. ולמה מחלק רש''י בסנהדרין בין שדים ללילין, הלא גם לשדים יש כנפיים?
ודחוק לומר שכוונת הגמ' בחגיגה שהו' דברים חלקם נאמרו על שדים וחלקם על לילין.
וצ''ע.
נערך לאחרונה על ידי שייף נפיק ב א' ספטמבר 06, 2020 2:10 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מה שנכון נכון
הודעות: 10186
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בעניני השדים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' אוגוסט 28, 2020 1:26 am

למה זו שאלה על רש"י ולא על התלמוד בנדה כד, ב שהביא: "מעשה בסימוני באחת שהפילה דמות לילית, ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו ולד הוא אלא שיש לו כנפים".
אלא שכמו בהרבה שמות נרדפים, לפעמים משתמשים בשם אחד הכולל הכל, ולפעמים מפרטים ואז בא כל שם במשמעותו המדויקת.
וה"נ הכא שדים דחגיגה כלל הכל.
ולהדיא כתב רש"י בנדה: "דמות לילית - שידה, שד יש לו פרצוף אדם ויש לו כנפים".

שייף נפיק
הודעות: 2750
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: בעניני השדים

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ספטמבר 06, 2020 2:03 am

מה שנכון נכון כתב:למה זו שאלה על רש"י ולא על התלמוד בנדה כד, ב שהביא: "מעשה בסימוני באחת שהפילה דמות לילית, ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו ולד הוא אלא שיש לו כנפים".
אלא שכמו בהרבה שמות נרדפים, לפעמים משתמשים בשם אחד הכולל הכל, ולפעמים מפרטים ואז בא כל שם במשמעותו המדויקת.
וה"נ הכא שדים דחגיגה כלל הכל.
ולהדיא כתב רש"י בנדה: "דמות לילית - שידה, שד יש לו פרצוף אדם ויש לו כנפים".

אני יכול לקבל את ההסבר. אבל השאלה על רש''י דייקא, כי רש''י בא לחלק בין המינים, ובביאור מילת שד כתב חלק ובמילת לילין כתב חלק, והיה במשמע שממעט שמה שכאן אינו כאן.

שייף נפיק
הודעות: 2750
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: בעניני השדים

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ספטמבר 06, 2020 2:04 am

מה שנכון נכון כתב:למה זו שאלה על רש"י ולא על התלמוד בנדה כד, ב שהביא: "מעשה בסימוני באחת שהפילה דמות לילית, ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו ולד הוא אלא שיש לו כנפים".
אלא שכמו בהרבה שמות נרדפים, לפעמים משתמשים בשם אחד הכולל הכל, ולפעמים מפרטים ואז בא כל שם במשמעותו המדויקת.
וה"נ הכא שדים דחגיגה כלל הכל.
ולהדיא כתב רש"י בנדה: "דמות לילית - שידה, שד יש לו פרצוף אדם ויש לו כנפים".

אני יכול לקבל את ההסבר. אבל השאלה על רש''י דייקא, כי רש''י בא לחלק בין המינים, ובביאור מילת שד כתב חלק ובמילת לילין כתב חלק, והיה במשמע שממעט שמה שכאן אינו כאן.

שייף נפיק
הודעות: 2750
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: בעניני השדים. האם יש מחלוקת על זמן בריאת השדים

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ספטמבר 06, 2020 2:09 am

בעירובין יח, א נאמר שהאדם נברא ''אחור למעשה בראשית''. והנה, באבות נאמר בי' דברים שנבראו בין השמשות ''ויש אומרים אף המזיקין'' וכ' המפרשים דהי''א לא בא לחלוק אלא להוסיף.( וראיתי מי שדן להוכיח שכן באו הי''א לחלוק. ולת''ק לא נבראו אז. ואכמ''ל)
האם הגמרא כאן נחלקת גם היא? הרי לפי המבואר כאן היה אחור למעשה בראשית, ולפי הי''א (וכן הוא במדרש רבה) המזיקין נבראו אחרי האדם?
(ושאר הדברים שנבראו אינם ברואים חדשים חים ודוק.)

לבי במערב
הודעות: 6203
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: בעניני השדים

הודעהעל ידי לבי במערב » א' ספטמבר 06, 2020 2:47 am

הרי נחלקו בב"ר שם בפי' 'אחור למע"ב', ופשטות לישנא דגמ' מורה כדעת ר"א.

ולולי דמסתפינא אפ"ל בדא"פ, דהא שגופו מאוחר לַכּׂל היינו לגופים, אך השדים ה"ה רוחות בלא גוף (כמבואר במפרשי המשנה שם, ובפרט ב'מגן אבות' להרשב"ץ).


להעיר:
א. וכי השמיר והאיל אינם בע"ח? [ובברייתא דפסחים (נד, א) יש המוסיף אף הפרד]. ובעצם הענין, הלא פשטות הכוונה שהוא מאוחר לדצ"ח, ולא לחי לבדו (ולזה לא יועיל תרוץ השני דלעיל).
ב. כמדומני, שאף לפ"ד המהר"ל ('דרך חיים' על־אתר) לא ס"ל לת"ק ד' הי"א.

שייף נפיק
הודעות: 2750
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: בעניני השדים

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ספטמבר 06, 2020 1:10 pm

לבי במערב כתב:הרי נחלקו בב"ר שם בפי' 'אחור למע"ב', ופשטות לישנא דגמ' מורה כדעת ר"א.

ולולי דמסתפינא אפ"ל בדא"פ, דהא שגופו מאוחר לַכּׂל היינו לגופים, אך השדים ה"ה רוחות בלא גוף (כמבואר במפרשי המשנה שם, ובפרט ב'מגן אבות' להרשב"ץ).


להעיר:
א. וכי השמיר והאיל אינם בע"ח? [ובברייתא דפסחים (נד, א) יש המוסיף אף הפרד]. ובעצם הענין, הלא פשטות הכוונה שהוא מאוחר לדצ"ח, ולא לחי לבדו (ולזה לא יועיל תרוץ השני דלעיל).
ב. כמדומני, שאף לפ"ד המהר"ל ('דרך חיים' על־אתר) לא ס"ל לת"ק ד' הי"א.

השמיר והאיל יתכן שהיו כבר, ורק ניתן בהם הכח המיוחד כעין פתיחת הקרקע.
ויתכן לגופה של שאלה, בריאת השדים לא מיקרי בריאה. ויל''ע.

שייף נפיק
הודעות: 2750
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

המחלוקת על הרמב’’ם בגלל השדים

הודעהעל ידי שייף נפיק » ג' פברואר 23, 2021 11:03 am

ידוע שחלק מהמחלוקת על הר’’מ בזמנו וגם בתקופה שלאחר מכן התהליך על עניין השדים והמזיקים שהר’’מ לאה האמין בהם כפשוטן.
האם יש לאי מי מידע בענין, ציטוטים מאמרים וכדומה.
והודאה בכפילא.

ישראליק
הודעות: 1333
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: המחלוקת על הרמב’’ם בגלל השדים

הודעהעל ידי ישראליק » ג' פברואר 23, 2021 5:39 pm

שייף נפיק כתב:ידוע שחלק מהמחלוקת על הר’’מ בזמנו וגם בתקופה שלאחר מכן התהליך על עניין השדים והמזיקים שהר’’מ לאה האמין בהם כפשוטן.
האם יש לאי מי מידע בענין, ציטוטים מאמרים וכדומה.
והודאה בכפילא.

ראה viewtopic.php?f=7&t=31425&p=694340#p692640
ירחון האוצר, # 50
עמוד תקלו


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 148 אורחים