מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

השבעת הכהן גדול

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
היימישער
הודעות: 614
הצטרף: ד' ספטמבר 05, 2012 8:17 pm

השבעת הכהן גדול

הודעהעל ידי היימישער » ד' ספטמבר 26, 2012 11:14 pm

איתא במתני' (יומא פ"א משנה ה') ששלוחי בי"ד היו משביעין את הכה"ג בימי בית שני שלא ישנה ממה שלמדו אותו והיינו שלא יניח את הקטורת על הגחלים מחוץ לקודש הקדשים.
והוקשה לי הרי לשיטת הצדוקים הו"ל נשבע לבטל את המצוה שאין השבועה קיימת, וא"כ מה הואילו בשבועתם?
ואולי י"ל שהצדוקים לשיטתם לא ילפי מלהרע או להיטיב דינא דנשבע לבטל את המצוה, וממילא לשיטתם חלה השבועה.

בעיון מקופיא לא מצאתי שעמדו בקושיא זו, ואשמח לשמוע אם כבר עמדו עליה ומה שהשיבו על הקושיא.

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: השבעת הכהן גדול

הודעהעל ידי רחמים » ד' ספטמבר 26, 2012 11:41 pm

שבועה כוללת חלה גם לבטל מצוות וכיון שמשביעין אותו על כל מה שלימדו אותו הרי מתוך שהשבועה חלה על דברים שאינם ביטול מצוה - חלה השבועה גם על דברים שמבטלים מצווה.

היימישער
הודעות: 614
הצטרף: ד' ספטמבר 05, 2012 8:17 pm

Re: השבעת הכהן גדול

הודעהעל ידי היימישער » ד' ספטמבר 26, 2012 11:43 pm

שמא תוכל לציין מקור לדבריך?

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: השבעת הכהן גדול

הודעהעל ידי רחמים » ה' ספטמבר 27, 2012 12:12 am

עיין במסכת שבועות סוף פרק ג' בבעל המאור הגדול בשם הירושלמי שסובר כן ועיין עוד במלחמת ה' שם מה שחלק עליו , ויש בזה אריכות גדולה באחרונים ודו''ק.

ציבור
הודעות: 505
הצטרף: א' ינואר 01, 2012 4:02 pm

Re: השבעת הכהן גדול

הודעהעל ידי ציבור » ה' ספטמבר 27, 2012 1:30 am

היימישער כתב:איתא במתני' (יומא פ"א משנה ה') ששלוחי בי"ד היו משביעין את הכה"ג בימי בית שני שלא ישנה ממה שלמדו אותו והיינו שלא יניח את הקטורת על הגחלים מחוץ לקודש הקדשים.
והוקשה לי הרי לשיטת הצדוקים הו"ל נשבע לבטל את המצוה שאין השבועה קיימת, וא"כ מה הואילו בשבועתם?
ואולי י"ל שהצדוקים לשיטתם לא ילפי מלהרע או להיטיב דינא דנשבע לבטל את המצוה, וממילא לשיטתם חלה השבועה.

בעיון מקופיא לא מצאתי שעמדו בקושיא זו, ואשמח לשמוע אם כבר עמדו עליה ומה שהשיבו על הקושיא.


זו קושיה מפורסמת ביותר, וזיל קרי בי רב.
כמובן שגם התירוץ כבר נאמר.

היימישער
הודעות: 614
הצטרף: ד' ספטמבר 05, 2012 8:17 pm

Re: השבעת הכהן גדול

הודעהעל ידי היימישער » ה' ספטמבר 27, 2012 8:07 pm

שמא תוכל לציין מקור?

מזמור שיר
הודעות: 342
הצטרף: ה' פברואר 17, 2011 12:17 am

Re: השבעת הכהן גדול

הודעהעל ידי מזמור שיר » ו' ספטמבר 28, 2012 12:00 am

התפא"י במס' יומא שם הקשה כן. ועי' בספר "מי מעין" ח"א עמ' 23 [חיפוש מהיר באוצר שלי, גי' 6]

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: השבעת הכהן גדול

הודעהעל ידי אליהוא » ו' ספטמבר 28, 2012 11:52 am

רעק"א על אתר בשם פר"ח, ועי' רש"ש, ובחזו"א יש תי' מענין.

היימישער
הודעות: 614
הצטרף: ד' ספטמבר 05, 2012 8:17 pm

Re: השבעת הכהן גדול

הודעהעל ידי היימישער » ו' ספטמבר 28, 2012 12:06 pm

תודה לכולם.
ועתה מצאתי בשפ"א על אתר (יומא י"ח ע"ב) וז"ל: שם במשנה משביעין אנו עליך כו', והקשו המפרשים דלפי שיטתם הכוזבת הוי נשבע לבטל המצוה ולא חייל השבועה ומאי אהני לרמאי ברמיותי', ואם נאמר דגם לפי דברי הצדוקים נתינת הקטורת בחוץ אינו מעכב הי' ניחא, אך ז"א דכל דיני יוה"כ מעכב [דאפי' למ"ד לקמן (ס ב) דבדברים הנעשים בבגדי לבן בחוץ אינו מעכב מודה דצורך פנים כפנים דמי כדאמרי' התם בקטורת שחפנה קודם שחיטת הפר ע"ש א"כ כ"ש כאן בנתינת הקטורת על האש דמעכב], ואולי י"ל דלפי שיטתם ס"ל דנשבע לבטל את המצוה נמי חייל כיון דג"כ לא הוי רק מדרשא והם אינם סוברים מדרש חכמים, גם י"ל משום דאין החיוב דוקא עליו לא הוי נשבע לבטל את המצוה ויעשה אחר, אבל ז"א כיון דהוא כ"ג המצוה מוטלת עליו, אך י"ל דמשביעין אותו בכולל דכל מה שאומרין לו יעשה אף במה שאינם מחולקים עם החכמים ובכולל שפיר חייל אף בנשבע לבטל את המצוה, ומדויק לישנא דמתני' שלא תשנה מכל מה שאמרנו לך, או י"ל דמשביעין אותו ואם ירצה יקבל עליו השבועה ואם לא ירצה לא יקבל השבועה כיון דבאמת אסור לישבע לבטל את המצוה דהוי שבועת שוא וא"כ אם לא ירצה לקבל השבועה נחזי אנן מאי הוא [דאם הוא צדוקי לא ירצה לקבל השבועה משום דהיא שבועת שוא]:


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 74 אורחים