מכונות גילוח בהלכה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » א' דצמבר 17, 2017 11:46 pm

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:בתשובות גבורת אליהו, של הרב הנקין, שי"ל לאחרונה, כתב המו"ל בירור מקיף במציאות של המכונה שאסר הח"ח, ולא קשור כלל להשאלה של מכונות הגילוח שבימינו. עיי"ש בעמ׳ קג וקד שכתב שדברי החהח באו להוציא מלבו של חכ"א שכ׳ בקובץ ׳המצפה׳ (שנת תר"ע) דמותר לגלח במה שמכונה safety razor שי"ל ע"י חברת דזשילע"ט משום דדומה לרהיטני.. ולכן בשאר ספרי הח"ח לא אסר אלא בפאות הראש.

שם בתשובה כתב הרב הנקין:

בדבר שאלתו על דבר מכונה חשמלית לגילוח, לפי דעתי אם הלהב אינו נוגע בבשר יש להתיר, ואין זה נקרא גילוח של תע האסור

אין זה חידושו של המגיה, אלא הוא העתיק דברי "מכונת גילוח בהלכה".
וכבר כתבתי שמגוכך מאוד מה שכתב בספר זה שסייפטי רייזור הוא דבר שעליו כתב הח"ח "המשינקע החדשה שמספרים בם" ולא כתב שמגלחים, ועדיין לא ידוע מה זה אל וכ"ש חצי אל, ועוד תמיהות רבות, אבל זה ודאי שלא נכתב הדברים להוציא מדברי ר"ח הירשנזון בהמצפה, כי הדברים נדפס בהמצפה אב תר"ע בניו יורק, ובספר כתבי הח"ח שנמצא באוצה"ח כתב שליקוטי הלכות למכות נדפס בתר"ס, עוד לפני שהמציאו את הסייפטי רייזור, ועוד אפי' אם נימא כמו שכתב במכונת גילוח בהלכה [ואיני יודע מנין לו] שספר ליקוטי הלכות נדפס בתר"ע, כיון שלקח לכה"פ חודש להגיע מארה"ב עד ראדין, והכי מוקדם שראה הח"ח דברי הרשונזון היה באמצע חודש אלול, ולא מסתבר לי שבאותו שנה כבר הדפיס בספר ליקוטי הלכות נגד זה, וכבר ראה שהעולם נמשכים אחרי דברי הרשונזון כ"כ מהר.

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ב' דצמבר 18, 2017 12:26 am

שוב עמדתי שההיתר של חיים הרשונזון מעולם לא נדפס בהמצפה.
בהמצפה של חודש תמוז כתב שבגליון הבא יבוא תשובה של הרשונזון להתיר סייפטי רייזור. עי' כאן.
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 25&hilite=
ואמנם בגליון הבא, וכן בכל הגליונות, מעולם לא הדפיסו דברי הירשנזון, ואדרבה הרשונזון כתב בספרו שרק שלח הדברים להמצפה, ולא שנדפס שם.
ספרו של הרשונזון ששבו נדפס התשובה, נדפס רק בשנת 1914
אם כן ברור ששלא ראה הח"ח דבריו.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ב' דצמבר 18, 2017 2:45 am

אבל זה נקודה למחשבה. יש לנו אמונה שהעולם השתכלל מאז, וממילא אם המכונות שלהם נאסרו, כ"ש את שלנו. מי אמר את זה? מי אמר שהשכלולים אוסרים יותר משהם מתירים?

ואם לסברא, יש לומר להיפך. למה הגוים צריכים מכונות גילוח? למה לא יכולים להשתמש עם תער? אחד הסבות היא שלא רוצים שהסכין תיגע בהעור. יש הרבה אנשים בעולם, וחלק מהם (ובפרט כושיים) יש להם עור שאינו סובל את התער. כאשר אני הייתי צריך לקנות סם לגילוח, הייתי הולך לאיזור של כושיים למצוא את זה. כך ששכלול המכונות אמור להתיר יותר לפי השיטות שהעיקר תלוי בזה.

מדברי הח"ח א"א לדעת דעתו וכוונתו, ואיני יודע איך מרבים להביא ראיה מדבריו על המכונות של זמננו. אם היה דעתו כהגרמ"פ, האם לא היה יכול לכתוב את דבריו שכתב?

בברכה המשולשת
הודעות: 9341
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' דצמבר 18, 2017 10:29 am

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:אבל זה נקודה למחשבה. יש לנו אמונה שהעולם השתכלל מאז, וממילא אם המכונות שלהם נאסרו, כ"ש את שלנו. מי אמר את זה? מי אמר שהשכלולים אוסרים יותר משהם מתירים?

ואם לסברא, יש לומר להיפך. למה הגוים צריכים מכונות גילוח? למה לא יכולים להשתמש עם תער? אחד הסבות היא שלא רוצים שהסכין תיגע בהעור. יש הרבה אנשים בעולם, וחלק מהם (ובפרט כושיים) יש להם עור שאינו סובל את התער. כאשר אני הייתי צריך לקנות סם לגילוח, הייתי הולך לאיזור של כושיים למצוא את זה. כך ששכלול המכונות אמור להתיר יותר לפי השיטות שהעיקר תלוי בזה.

מדברי הח"ח א"א לדעת דעתו וכוונתו, ואיני יודע איך מרבים להביא ראיה מדבריו על המכונות של זמננו. אם היה דעתו כהגרמ"פ, האם לא היה יכול לכתוב את דבריו שכתב?


האמונה הנ"ל היא אמונת מרן הגרשז"א, כפי ששניתי ושילשתי. והדברים מוסברים היטב במקור אליו ציינתי
(ויעויין בדברי הגר"ש פישר שהובאו פעם באשכול אחר]

יורד ומתעה
הודעות: 180
הצטרף: ו' אפריל 18, 2014 2:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי יורד ומתעה » ב' דצמבר 18, 2017 12:39 pm

כהן כתב:ראה כאן מסקנתו להתיר
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=253 ... 141&Page=1
על סמך מש"כ כאן

http://www.zomet.org.il/?CategoryID=198 ... 218&Page=1
ואינו ברור איך מסברא מחודשת נהפך הדבר להתר
עיקר סברתו שאע"פ שהוכח בצילום שהרשת חותכת לבדה ככל תער כיון שבעין רגילה אפשר לטעות ולחשוב שרק הסכין העליון חותך ממילא הרי"ז דומה לחידקים
מביאה לידי גיחוך למה"ד לאדם ההורג ע"י אקדח והרי אינו נראה לעיינים איך ע"י לחיצתו בהדק עף כדור


עד שהוא עיין בפרישה אין לי מושג איך הוא שכח את כל הראשונים בדרך. הלא הם רש"י והרא"ש והתוס' ונמוקי יוסף שכותבים דברים ברורים, שההגדרה של מספרים כעין תער היא בתוצאה, כמו שמורה הפשט הפשוט של לשון הגמ'. הנמוקי יוסף אף משתמש במילים "צריך שיהא ניכר השיער" כאילו ממש בא לאפוקי מכונות גילוח.
ולדידי פשיטא לי שלא הייתה כוונת הפרישה לחלוק על כל הראשונים.
נערך לאחרונה על ידי יורד ומתעה ב ב' דצמבר 18, 2017 12:49 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

יורד ומתעה
הודעות: 180
הצטרף: ו' אפריל 18, 2014 2:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי יורד ומתעה » ב' דצמבר 18, 2017 12:47 pm

לשון הנ"י:
עד שיטלנו בתער- דכתיב ולא תשחית אבל במספריים מותר דלית בהו השחתה שהרי ניכר שם השיער כדמפרש בגמ'.

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ב' דצמבר 18, 2017 1:35 pm

ועי' מה שהארכתי בכל זה בקובץ לעיל שבאמת כן מפורש בשתי ברייתות.
חדא הברייתא שמובא בבבלי קידושין ל:, מכות כא. ונזיר מ: שיכול אם גלחו במספרים יהא חייב ת"ל לא תשחית, ובתורת כהנים [גם בכת"י המדויקים] הגירסא הוא "יכול אם גלחו במספרים כבתער יהא חייב", וא"כ מפורש שכוונת הברייתא במספריים הוא במספרים כעי"ת ואעפ"כ אין כאן השחתה. ודלא כהמלמד להועיל שחידש שהברייתא מיירי במספרים שאינם כעי"ת ואילו במספרים כעי"ת פטור משום שאינם דרך גילוח.

וכן ראיתי שר' יצחק ברנד הביא מספרי זוטא וז"ל פרק ו פסוק א "לפי שנאמר קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו יגדל בקדושה, אל יעביר בתער ובמספרים אל יתלוש ואל ימרוט ואל יחוף באדמה ואל יתן סמנין בעשה, ומנין בלא תעשה, אמרת תער לא יעבור על ראשו, אין במשמע בלא תעשה אלא התער, כשאמר וידבר ה' אל משה לאמר ריבה הכל. אבל אומר אני מה התער שהוא בהעברת שער וכלי אף אני ארבה את המספרים שהוא בהעברת שער וכלי מה בין תער למספרים שהתער מכלה והמספרים משיירות, דבר אל בני ישראל ריבה התולש והמורט, ואמרת אליהם ריבה המספסף באור, הא מה שיירתי במצות עשה החופף באדמה והנותן סמנין". ע"כ.
ומפורש שמספרים שאסור בנזיר [= היינו מספרים כעי"ת כמבואר בנזיר לט:] משייר קצת.

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ב' דצמבר 18, 2017 2:14 pm

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:אבל זה נקודה למחשבה. יש לנו אמונה שהעולם השתכלל מאז, וממילא אם המכונות שלהם נאסרו, כ"ש את שלנו. מי אמר את זה? מי אמר שהשכלולים אוסרים יותר משהם מתירים?

ואם לסברא, יש לומר להיפך. למה הגוים צריכים מכונות גילוח? למה לא יכולים להשתמש עם תער? אחד הסבות היא שלא רוצים שהסכין תיגע בהעור. יש הרבה אנשים בעולם, וחלק מהם (ובפרט כושיים) יש להם עור שאינו סובל את התער. כאשר אני הייתי צריך לקנות סם לגילוח, הייתי הולך לאיזור של כושיים למצוא את זה. כך ששכלול המכונות אמור להתיר יותר לפי השיטות שהעיקר תלוי בזה.

מדברי הח"ח א"א לדעת דעתו וכוונתו, ואיני יודע איך מרבים להביא ראיה מדבריו על המכונות של זמננו. אם היה דעתו כהגרמ"פ, האם לא היה יכול לכתוב את דבריו שכתב?

יש חילוק גדול מהמכונה הידנית שעליו דיבר הח"ח למכונת גילוח של היום. היום ראש המכונת גילוח יותר דק מנייר וצריך מתכת מיוחד לזה.
וזה שבעל מחב"ס מכונת גילוח בהלכה מצטט פוסקים מלפני מאה שנה שכתבו שהמכונה של אז לא משייר כלום, והוכיח מזה שגם אז היו מגלחים כמו היום, ולכן אין חילוק בין המכונות של אז לבין המכונות של היום. וזה מגוכך לדייק כן ממה שכולם כתבו שמגלח ולא משייר כלום, הא משל למה הדבר דומה, כולנו יודעים שפעם היה העובי של מסך קרוב למטר, והיום יש ב1 מ"מ. אבל יכולים למצוא מישהו שכתב לפני 20 שנה שעכשיו עושים מסך למחשב דק מאוד, וכן כתב אחד לפני 15 שנה, וכן לפני 5 שנה, וכן היום, ועל פי זה יכולים להסיק שכבר לפני 20 שנה עשו מסך בעובי של מ"מ, שהלא כולם כתבו שיש מסך דק מאוד...
לא הבנתי איזה סברא של היתר יש בזה שהכושיים לא משתמשים עם מכונת גילוח? מה בכך? המכונה עדיין דרך לגלח בו ויש בו השחתה.
אבל זה שהזכרת את הכושיים שעורם רך ורק מגלחים עם סם, זה מאוד חשוב לנידון דידן, כיון שהמתירים טוענים שאין הסכינים במכונת גילוח נוגע בעור כלל , וא"כ למה זה קשה על עורם של כושיים? הא זה לא נוגע על העור?
וברור שדברי הח"ח אינם כדעת הגרמ"פ, כיון שלדעת הגרמ"פ תער דווקא אסור, ולא שום מכונה אפי' אם יש בו גילוח והשחתה.
נערך לאחרונה על ידי אב בבינה ב ב' דצמבר 18, 2017 9:19 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ב' דצמבר 18, 2017 3:04 pm

כיון שזכרנו אם המכונות של היום הם כמו של פעם, ארחיב בזה קצת להראות "ישרות" מחב"ס מכונת גילוח בהלכה.
בהליכות שלמה חלק תפילה עמ' יא, כתב השם הגרש"ז זצ"ל בזה"ל.
והרחיב [הגרש"ז] פעם הדיבור על מה שנמצא לפעמים שנוהגים היתר בדבר מסוים על סמך הוראה מדורות שלפנינו, בעוד שהמציאות נשתנה מאז ויתכן מאד שכבר אין טעמי ההיתר שייכים. ונקט אז לדוגמא ענין של גילוח ע"י מכונה, שהעולם סומכים עצמם על מה שידוע שהגרח"ע גרודזנסקי ז"ל התיר הדבר, והיתה דעתו להלכה דלא כהחפץ חיים ז"ל שהאריך לאיסור בחבורו ליקוטי הלכות מכות פ"ג, בעוד שאותן המכונות שהיו בזמנם לא השירו השערות לגמרי, כמו שראינו בעינינו באותן השנים, משא"כ המכונות שבזמננו שמחליקות העור ממש... ולכן אין לסמוך כלל על אותו היתר


ובספר מכונת גילוח בהלכה עמ' עב הביאו מהגר"מ שטנרבוך שליט"א בתשו"ה חלק א סימן תנט שכתב בזה"ל:
"ובילדותי שמעתי שהגאון רבי חיים עוזר זצ"ל התיר, ואף שאין מכונה אחת דומה לחבירתה, אבל כפי ששמעתי השאלה היתה במכונה כעין אלו המצויים היום" ועפ"ז סמכו לכתוב כדבר פשוט שדעת הגרח"ע הוא להתיר גם מכונות של היום. ועוד כתבו שם שבתשובה אחרת של הגר"מ שטרנבוך [בתשו"ה ח"ה סי' רס"ד] כתב שמקור של העדות בשם הגרח"ע הוא מאביו של הגרמ"ש.
וכתבו במכונת גילוח להלכה על דברי ההליכות שלמה בזה"ל:
אמנם מה שצידדו שם [בהליכות שלמה] הכותבים [צ"ע שהם הביא זה בשם הגרש"ז, ולא מדעת עצמן] שמכונות שדן בהם הגרח"ע היו משיירים שערות ודוקא בהם התיר, פשוט שאילו שמע עדות הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א משנת תשנ"א שהמכונות של הגרח"ע כעין של היום, לא היו כותבים השערות כאלו, ופלא שנתלים בלשונות כאלו באיזה רשימות של תלמידים שכבר ידוע כמה הם מפוקפקים, ולא בתשובה שפירסם הגאון שליט"א [כלומר עדות של מה שזוכר הגר"מ שטרנבוך מאביו, שנפטר כשהיה בן ט' שנים כידוע, יותר מוסמך...]... ובקונ' סם החיים יש עדות בשם הגרח"ע ואין לה משמעות להלכה.

ואז הם ציטטו בספר הנ"ל תשובה אחרת של הגר"מ שטרנבוך בתשו"ה ח"ה סי' רס"ד שכתב שמקור של העדות בשם הגרח"ע הוא מאביו של הגר"מ שליט"א. ואמנם הם לא הביאו המשך הדברים שם שמבואר בבירור שאין ללמוד מזה שום היתר למכונות של היום. ואדרבה כתבו שם לתמוה על מש"כ בהליכות שלמה שהמכונות של היום משונה משל פעם, ותמהו הלא הגר"מ שטרנבוך מעיד היפוך.

ופלא גדולה שסומכים כ"כ על עדות הגר"מ שטרנבוך בשם הגרח"ע, ואף מצטטים התשובה בחלק ה' רס"ד, ואמנם "שכח" המשך התשובה שם שכתב

"ובילדותי שמעתי מא"א זצ"ל בשם הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל לימוד זכות להתיר, וכן שמעתי מהגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל לימוד זכות להתיר, אבל היום שהמכונה משוכללת יותר וניכר פעולתה כתער, אולי גם לדבריהם יש לחשוש שאסור. ועכ"פ האמת היא שגם במכונות שהיו בזמן רבי חיים עוזר, גם הם היו עכ"פ בחשש איסור תורה, וצריך להחמיר. (שוב ראיתי בקונטרס אחד שמביא שהגר"י הוטנער זצ"ל העיד שהגאון רבי חיים עוזר זצ"ל החזיק הגילוח במכונה כספיקא דאורייתא. והנה א"א זצ"ל נפטר בחודש אב תרצ"ה, ומה שהעיד א"א זצ"ל משם הגרח"ע לימוד זכות להתיר היה לכל היותר על המכונות שהיו עד שנת תרצ"ה, ואולי אח"כ השתכלל יותר וע"ז אמר הגרח"ע שנראה שזהו ספיקא דאורייתא וכמ"ש) "

כלומר רק הביאו חצי דבר שהעדות הוא מאביו של הגר"מ, ולא הביאו ההמשך שבו קובע שאין המכונות דומה... וצ"ע.
ועוד צ"ע למה העדות האחרת בשם הגרח"ע אין לו משמעות להלכה. בהדרת פנים זקן הביא עוד עדויות מהגר"י הוטנר זצ"ל וכן ג"כ העיד רב אברהם זימרמן ז"ל [ולמי שלא מאמין בספר הדרת פנים זקן, ביררתי שהדבר נכון אצל בנו שליט"א שגר בלייקואוד] ששניהם הביאו מכונה לפני הגרח"ע ואומרים בשמו שהוא אוסר.
ובכלל קודם שיסמכו על עדות הגר"מ שטרנבוך בשם אביו, יש להזכיר שהגר"מ היה בן 9 שנים כשנפטר אביו...

מעט דבש
הודעות: 2808
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי מעט דבש » ב' דצמבר 18, 2017 3:20 pm

בברכה המשולשת כתב:ויעויין בדברי הגר"ש פישר שהובאו פעם באשכול אחר.

viewtopic.php?p=294746#p294746

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ב' דצמבר 18, 2017 3:28 pm

הגרשז"א כתב שהח"ח האריך בזה, במקום שלא האריך אלא קיצר?

הסברא של הגרמ"פ, שגילוח של תער הוא דרך סכין ולא דרך מספריים, אינה נוגדת את דברי הח"ח כלל, עד שנדע בדיוק דרכי המכונה שעליו דיבר.

ואולי י"ל עוד, שהח"ח לא בירר את דבריו ולא כתב בספריו להלכה לאסור, אלא בהגה אי שם שצ"ע. לא יפלא כלל אם נאמר שלא בירר את המציאות דיו להכריע בזה, וכוונתו לא היתה אלא לעורר ולא לקבוע ההלכה. ומה גם שבישיבתו גילחו כולם, ולא שמענו שום אות מחאה ממנו ע"ז.

אני הבנתי שהכושיים אינם יכולים לסבול את השכבה הדקה של המסך על עורם ג"כ, וגם שדרך עורם הוא בהרים וגבעות שקיעות ובליטות, ולכן אם יתגלחו בתער, יחבלו את עורם. מכונות הגילוח יכולים לעזור לחלק מהם, אבל לא לכולם. המסך אינה יכולה ליכנס לחורים וסדקים, ולכן משתמשים עם סם.

מאז צעירותי הרגשתי שהמערכה נגד גילוח הזקן, יסודה מערכה נגד בני הישיבות, שרוצים לומר שבני הישיבות אינם באמת כפופים להלכה, כ"א בתר דעת הרחוב ואין הבדל בין לומדי תורה לאנשי הרחוב יושבי הקרנות. והואיל ואנשים האלו אנשי רחוב הם, משתמשים בקול קוראס וכיו"ב, וחושבים שזה שלא הקשיבו בני הישיבות לדברי הקול קוראס, זה ראיה שאינם כפופים להלכה. ולא חלי ולא מרגיש שקול קוראס, אף בחתימת תלמידי חכמים וגדולים, אינם פסקי הלכה ולא קביעות הדין, אלא לאנשי רחוב ויושבי קרנות האינטרנט. אצלינו בני חו"ל, שלא פגשנו שום בר פלוגתא להגרמ"פ, אין כאן ספיקות ולא שאלות, ומקובל הדבר להיתר גמור, והמחמיר בזה לחומרא יחשב (אני לא מצדיק א"ע בזה, שאני התגלחתי בסם) ולא לעיקר הדין.

בברכה המשולשת
הודעות: 9341
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' דצמבר 18, 2017 3:58 pm

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:הגרשז"א כתב שהח"ח האריך בזה, במקום שלא האריך אלא קיצר?

הסברא של הגרמ"פ, שגילוח של תער הוא דרך סכין ולא דרך מספריים, אינה נוגדת את דברי הח"ח כלל, עד שנדע בדיוק דרכי המכונה שעליו דיבר.

ואולי י"ל עוד, שהח"ח לא בירר את דבריו ולא כתב בספריו להלכה לאסור, אלא בהגה אי שם שצ"ע. לא יפלא כלל אם נאמר שלא בירר את המציאות דיו להכריע בזה, וכוונתו לא היתה אלא לעורר ולא לקבוע ההלכה. ומה גם שבישיבתו גילחו כולם, ולא שמענו שום אות מחאה ממנו ע"ז.

אני הבנתי שהכושיים אינם יכולים לסבול את השכבה הדקה של המסך על עורם ג"כ, וגם שדרך עורם הוא בהרים וגבעות שקיעות ובליטות, ולכן אם יתגלחו בתער, יחבלו את עורם. מכונות הגילוח יכולים לעזור לחלק מהם, אבל לא לכולם. המסך אינה יכולה ליכנס לחורים וסדקים, ולכן משתמשים עם סם.

מאז צעירותי הרגשתי שהמערכה נגד גילוח הזקן, יסודה מערכה נגד בני הישיבות, שרוצים לומר שבני הישיבות אינם באמת כפופים להלכה, כ"א בתר דעת הרחוב ואין הבדל בין לומדי תורה לאנשי הרחוב יושבי הקרנות. והואיל ואנשים האלו אנשי רחוב הם, משתמשים בקול קוראס וכיו"ב, וחושבים שזה שלא הקשיבו בני הישיבות לדברי הקול קוראס, זה ראיה שאינם כפופים להלכה. ולא חלי ולא מרגיש שקול קוראס, אף בחתימת תלמידי חכמים וגדולים, אינם פסקי הלכה ולא קביעות הדין, אלא לאנשי רחוב ויושבי קרנות האינטרנט. אצלינו בני חו"ל, שלא פגשנו שום בר פלוגתא להגרמ"פ, אין כאן ספיקות ולא שאלות, ומקובל הדבר להיתר גמור, והמחמיר בזה לחומרא יחשב (אני לא מצדיק א"ע בזה, שאני התגלחתי בסם) ולא לעיקר הדין.


גם כשאני הקטן גרתי כנער בחו"ל התגלחתי במכונה וידעתי רק את דעת מרן הגרמ"פ, אבל ב"ה זכיתי ללמוד עוד בסוגיא מאז, ומה אעשה ודעת הגדולים האוסרים יותר מסתברת בעיניי.
והנה דברי מרן הגראז"מ, כפי שמסרם תלמידו הגרא"י זלזניק (אמנם מובא בהדרת פנים זקן, אבל יש גבול לפקפוק): "אייער יצר הרע אראפ נאמען די האר ביז דעם שורש פארשטיי איך ניט. אין וואלז'ין האט מען אויך גישארן די בארד, אבער נאר ארום גיפוצט. אראפ נאמען אין גאנצען וואס שפארט דאס?"
ובלשה"ק: את היצר הרע הזה לגלח את הזקן עד שורשי השערות- אינני מבין. גם בוואלז'ין גזזו את הזקן, אבל שם רק קיצרו, ושיפרו את צורתו החיצונית. לגלח לגמרי? מה מכריח לעשות כך?"
(למען השלמות- אינני יודע יידיש. ציטטתי על-פי התרגום לעברית בספר בדרך עץ החיים עמ' 65. המקור ביידיש מובא בהערה 42. ואגב מרן הגרמ"פ נתן הסכמה לספר בדרך עץ החיים, והרב המחבר שליט"א ידוע כדייקן גדול, כפי שכתב הגרמ"י ליפקוביץ בהסכמתו)

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ב' דצמבר 18, 2017 4:04 pm

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:הגרשז"א כתב שהח"ח האריך בזה, במקום שלא האריך אלא קיצר?

הסברא של הגרמ"פ, שגילוח של תער הוא דרך סכין ולא דרך מספריים, אינה נוגדת את דברי הח"ח כלל, עד שנדע בדיוק דרכי המכונה שעליו דיבר.

ואולי י"ל עוד, שהח"ח לא בירר את דבריו ולא כתב בספריו להלכה לאסור, אלא בהגה אי שם שצ"ע. לא יפלא כלל אם נאמר שלא בירר את המציאות דיו להכריע בזה, וכוונתו לא היתה אלא לעורר ולא לקבוע ההלכה. ומה גם שבישיבתו גילחו כולם, ולא שמענו שום אות מחאה ממנו ע"ז.

אני הבנתי שהכושיים אינם יכולים לסבול את השכבה הדקה של המסך על עורם ג"כ, וגם שדרך עורם הוא בהרים וגבעות שקיעות ובליטות, ולכן אם יתגלחו בתער, יחבלו את עורם. מכונות הגילוח יכולים לעזור לחלק מהם, אבל לא לכולם. המסך אינה יכולה ליכנס לחורים וסדקים, ולכן משתמשים עם סם.

מאז צעירותי הרגשתי שהמערכה נגד גילוח הזקן, יסודה מערכה נגד בני הישיבות, שרוצים לומר שבני הישיבות אינם באמת כפופים להלכה, כ"א בתר דעת הרחוב ואין הבדל בין לומדי תורה לאנשי הרחוב יושבי הקרנות. והואיל ואנשים האלו אנשי רחוב הם, משתמשים בקול קוראס וכיו"ב, וחושבים שזה שלא הקשיבו בני הישיבות לדברי הקול קוראס, זה ראיה שאינם כפופים להלכה. ולא חלי ולא מרגיש שקול קוראס, אף בחתימת תלמידי חכמים וגדולים, אינם פסקי הלכה ולא קביעות הדין, אלא לאנשי רחוב ויושבי קרנות האינטרנט. אצלינו בני חו"ל, שלא פגשנו שום בר פלוגתא להגרמ"פ, אין כאן ספיקות ולא שאלות, ומקובל הדבר להיתר גמור, והמחמיר בזה לחומרא יחשב (אני לא מצדיק א"ע בזה, שאני התגלחתי בסם) ולא לעיקר הדין.

אוי ויי, צע"ג ע"מ שכתב בהליכות שלמה שהאריך... וה' יאיר עינינו...
כמה עובדות.
חדא כפשוטו הח"ח דיבר על מכונה הידנית שנקרא באנגלית mechanical clippers. זה עובד ממש כמו מכונת תספורת של היום. א"כ ודאי חולק הח"ח על הגרמ"פ זצ"ל. וכן בספר מסורת משה מפורש שהגרמ"פ אמר שהוא יודע שהח"ח אמר אחרת... ואגב עד היום לא שמעתי שום הסבר בדעת הגרמ"פ שמסתדר עם הראשונים.
ואם יטען הטוען שאי אפשר שכוונת הח"ח למכונה זה בגלל שזה משאיר הרבה שיער, אמור לו שכתב הח"ח לענין פאת הראש בתפארת אדם הקדמה אות א' "ובעו"ה מצוי שמעבירין את הפאות עד סמוך לבשרן ממש וביותר ע"י המאשינקע שהוציא היצה"ר מחדש, ואין משיירין כלל ויש בזה חשש דאורייתא והיה להם לשייר עכ"פ קצת מן הקצת" עכ"ל.
תפארת אדם נדפס דפוס ראשון בשנת תרנ"ד, 1893, וזה עוד לפני שהמציאו הסייפטי ריזור, ופשוט מאוד שדיבר על מכונה תספורת ידנית, ואעפ"כ כתב שזה לא משייר כלל אפילו לא קצת מן הקצת. [המציאות הוא שזה משאיר בערך חצי מ"מ.]

לפי ויקיפדיה [ערך Hair clipper] המכונה הנ"ל המציאו אותו בין שנת 1850-1890. א"כ שפיר כתב הח"ח מכונה החדשה.

כתבת על דברי הח"ח "וכוונתו לא היתה אלא לעורר ולא לקבוע ההלכה". זה ליתא, הנה לשונו "המספר בהם את זקנו לכאורה עובר על מה שכתוב בתורה "ופאת זקנם לא יגלחו" ושומר נפשו ירחק מזה מאוד" עכ"ל.
ומה שכתבת "ומה גם שבישיבתו גילחו כולם, ולא שמענו שום אות מחאה ממנו ע"ז"
זה ליתא הלא כתב הח"ח ספר שלם למחות על זה בשם תפארת אדם... וגם בתשו"ה הנ"ל כתב "...שבסוף ימיו של הקדוש הח"ח היתה קשה לו השמיעה, ולכן עמד בשעת קריה"ת סמוך לבימה, וכמה פעמים אירע שפתאום הרחיק עצמו מהבימה, וכששאלוהו לסיבת הדבר, ענה שכשנותנים עליה ליהודי בלי זקן אין אני מסוגל לסבול זאת ולכן אני מרחיק קצת. ומאז התקינו שבימים שיבוא הח"ח לשמוע קריה"ת לא יתנו עליה למי שאין לו זקן"

מאז צעירותי הרגשתי שהמערכה נגד גילוח הזקן, יסודה מערכה נגד בני הישיבות, שרוצים לומר שבני הישיבות אינם באמת כפופים להלכה, כ"א בתר דעת הרחוב ואין הבדל בין לומדי תורה לאנשי הרחוב יושבי הקרנות. והואיל ואנשים האלו אנשי רחוב הם, משתמשים בקול קוראס וכיו"ב, וחושבים שזה שלא הקשיבו בני הישיבות לדברי הקול קוראס, זה ראיה שאינם כפופים להלכה. ולא חלי ולא מרגיש שקול קוראס, אף בחתימת תלמידי חכמים וגדולים, אינם פסקי הלכה ולא קביעות הדין, אלא לאנשי רחוב ויושבי קרנות האינטרנט.

הנה האוסרים כוללים גדולי הדור וגדולי ראשי ישיבות, כידוע, עי' בקול קורא זה.
קול קורא כל ראשי ישיבות.pdf
(155.14 KiB) הורד 66 פעמים


אצלינו בני חו"ל, שלא פגשנו שום בר פלוגתא להגרמ"פ, אין כאן ספיקות ולא שאלות, ומקובל הדבר להיתר גמור, והמחמיר בזה לחומרא יחשב (אני לא מצדיק א"ע בזה, שאני התגלחתי בסם) ולא לעיקר הדין.

צריך לזכור שאצלכם בני לייקואוד, שהגאון ר' אהרן קוטלר אסר בתוקף, ואמר לר' אלי' בער שזה לא חומרא אלא איסור דאורייתא, וכן הגר"י קמנצקי אסר כמבואר במכתב לנכדו באמת ליעקב יו"ד קפ"א, ועוד אחרים, שעד הנה לא ידוע לי שאצל הבני תורה לא נחשבו כברי פלוגתא של הגר"מ פיינשטין.
נערך לאחרונה על ידי אב בבינה ב ב' דצמבר 18, 2017 9:24 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ב' דצמבר 18, 2017 4:23 pm

יש כאן בעיות קריאה? הח"ח כתב לכאורה, שומר נפשו ירחק, חשש איסור. היכן ראית שאסר?

הסיפור עם קריאת התורה איננה אמת כלל, ושאלתי את פי תלמיד הישיבה בתקופה ההיא שהכחיש הכל, באומרו שכולם היו מגולחי זקן, והח"ח עמד שם כל הזמן.

וה׳כפשוטו׳ שלך אינה כלל פשוט. כפשוטו הח"ח לא ידע על מה מדובר, לכן לא אסר בהחלט.

הוא כתב ספר על המתגלחים שלא כדין, שאז היה יצה"ר גדול לזה, ומה גם שלא היה אפשרות קלה השיג דרך להתגלח כדין בכל המקומות.

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ב' דצמבר 18, 2017 4:33 pm

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:יש כאן בעיות קריאה? הח"ח כתב לכאורה, שומר נפשו ירחק, חשש איסור. היכן ראית שאסר?

הסיפור עם קריאת התורה איננה אמת כלל, ושאלתי את פי תלמיד הישיבה בתקופה ההיא שהכחיש הכל, באומרו שכולם היו מגולחי זקן, והח"ח עמד שם כל הזמן.

וה׳כפשוטו׳ שלך אינה כלל פשוט. כפשוטו הח"ח לא ידע על מה מדובר, לכן לא אסר בהחלט.

הוא כתב ספר על המתגלחים שלא כדין, שאז היה יצה"ר גדול לזה, ומה גם שלא היה אפשרות קלה השיג דרך להתגלח כדין בכל המקומות.

לדעתי "שומר נפשו ירחק מזה מאוד כי לכאורה עובר על לאו דאורייתא", זה מספיק לדעת שדבר זה אסור.
לא הבנתי מה שכתבת שהח"ח לא ידע על מה מדובר. הוא ודאי הכיר איזה מכונה שמספרם בם, ועל זה כתב שיש לכאו' איסור דאורייתא.
באשר לסיפורי מעשיות, איני יודע על מי ומה אתה סומך, אבל במאיר עיני ישראל יש המון מעשיות כמה הוא עורר על דבר זה. וכן מסופר איך הח"ח דרש פעמים בשנה בענין זה.
גם תפארת אדם ודאי מבואר שלא ניחא ליה כל הדבר וכל הזמן מעורר על גידול הזקן, ואל רק על איסור תער, ואין לך מחאה גדולה מזו.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ב' דצמבר 18, 2017 8:08 pm

הרב שרגא וילמן, חתן ר"ש גריינמן, שאל את פי החזו"א בנוכחות גיסו הגר"ח על אודות מכונה מסוימת, וענה לו להיתר ובלבד שלא יעקם את עורו בעת עברו עליו, והגר"ח לא הבין למה.

כך סיפר הרב שרגא הנ"ל לכמה בני אדם.

אלו אשר תורתם מסתמכת על קול קוראס לא צריכים לענות ע"ז.

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ב' דצמבר 18, 2017 8:43 pm

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:הרב שרגא וילמן, חתן ר"ש גריינמן, שאל את פי החזו"א בנוכחות גיסו הגר"ח על אודות מכונה מסוימת, וענה לו להיתר ובלבד שלא יעקם את עורו בעת עברו עליו, והגר"ח לא הבין למה.

כך סיפר הרב שרגא הנ"ל לכמה בני אדם.

אלו אשר תורתם מסתמכת על קול קוראס לא צריכים לענות ע"ז.

כנראה יש ג' סוגי אנשים. אלו שסומכים על קול קוראס, ואלו שלומדים סוגיות, ויש גם אלו שסומכים על כל שמועה שמסכמת עם דעתם.
אם מצד הסוגיא ידוע לך שום היתר אנא תבאר הדבר, מאחר שעדיין איני רואה שום מקום להקל בסוגיא, והארכתי בזה כבר.

אמנם כנראה אתה סומך על שמועות, ואם נכדי הח"ח אומרים בשם הגרמ"מ זאקס שהח"ח דרש בישיבה נגד המגלחים, וכן כתב בספר חפץ חיים עה"ת [שהדפיס ר"ש גריינמן, מקורבו של הח"ח] עמ' קסב, וריחק עצמו מהם בעת קריאת התורה, מ"מ אתה סומך על שמועה מתלמיד פלוני שמעיד שלא ראה כזה דבר [לא ראינו אינו...] , וכדומה.
וכיוצא בו בדעת החזו"א כאשר כל תלמידיו כולם מעידים בסגנון אחד שהוא אסר כל מכונה, וכן כתב הגר"ש ואזנר שהחזו"א הסכים אתו שתלוי אך ורק בגילוח והשחתה כמבואר בחת"ס, וכל מכונה אסורה, מ"מ אלו האנשים סומכים על איזה סיפור מבלי מקור, ומבלי הסבר נגד זה. ועל זה ידוע לנו דעת החזו"א כמו שכתב בספרו או"ח סי' ט' "ואמנם חמורה היא ההלכה ולא נתנה להקבע ע"פ סיפורים אלא העיקר העיון בגמ' ופוסקים"

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ג' דצמבר 19, 2017 1:13 am

מענין שזה שאצלו ׳חמורה היא ההלכה׳ סומך על ׳לכאורה׳ ו׳חשש׳ כעל ׳סמך לאסור׳, כאילו חיפש איזה סמך לאסור דבר שנתקבל להיתר.

ועוד דבר מוזר שנכדי הגרמ"מ זאקס מתגלחים בשופי, עם מכונה, משל שכחו את השמועה שהם ומדפיסי הקו"קו פרסמו.

אין לי שמועה על הח"ח, אני שאלתי את התלמיד והוא ענה לי שהוא עצמו ראה שהח"ח עמד שם כל הזמן, גם כאשר עלה לתורה בחור שמתגלח.

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ג' דצמבר 19, 2017 7:54 am

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:מענין שזה שאצלו ׳חמורה היא ההלכה׳ סומך על ׳לכאורה׳ ו׳חשש׳ כעל ׳סמך לאסור׳, כאילו חיפש איזה סמך לאסור דבר שנתקבל להיתר.

ועוד דבר מוזר שנכדי הגרמ"מ זאקס מתגלחים בשופי, עם מכונה, משל שכחו את השמועה שהם ומדפיסי הקו"קו פרסמו.

אין לי שמועה על הח"ח, אני שאלתי את התלמיד והוא ענה לי שהוא עצמו ראה שהח"ח עמד שם כל הזמן, גם כאשר עלה לתורה בחור שמתגלח.

אצלי כשכתב "לכאורה עוברים איסור דאורייתא ושומר נפשו ירחק מזה מאוד", הדבר ברור שאין כאן היתר, ובפרט ששמעתי סיפור מאיזה אחד מתלמידי הח"ח שזוכר שלא חלק הח"ח על הכלל ספיקא דאורייתא לחומרא.

והנידון אינו אם הח"ח עמד שם כל זמן קריאת התורה, אלא הנידון הוא אם הח"ח מחה על זה שתלמידי הישיבה גלחו.
ועל זה אין צריכים לפנים, כיון שכתב ספר תפארת אדם אין לך מחאה גדולה מזו, וכן אם זה לא מספיק אז יש מה שכתב הגר"ש גריינמן בח"ח עה"ת, וכן כתב בנו של הח"ח ר' לייב במכתבי ח"ח עמ' 57 "וכמה תוכחות הוכיח אבא בזה, בע"פ ובכתב ובדפוס על עניני גילוח הזקן, שנה אחר שנה וכמעט ואין שומע", וכן יש העדות הידוע של הגרמ"מ זאקס אשר נדפס בהדרת פנים זקן.

ועל מה שהבאת מנכדי הרב זאקס, כנראה ירדנו עוד מדריגה. לא רק מוכיחים ממעשיות, אלא מוכיחים ממנהג נכדיו, וע"כ הגרמ"מ מעולם לא אמר דבר בזה, משום שנכדיו מגלחים..., ואולי זה ראיה שגם תפארת אדם מזויף, אוי, ראיה שאין עליו תשובה. אמנם בגדר ענה כסיל, הוי יודע שאינני מכיר כל נכדי הרב זאקס, אבל אלה שאני מכיר [כמה משפחות במונסי, ובלייקואוד] מקפידים מאוד מאוד לגדל זקנם.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » א' דצמבר 24, 2017 9:18 pm

החלטתי לבדוק בספר ליקוטי הלכות לברר מתי נדפס, ודרך אגב לראות את מדת האמינות של ידידינו אב בבינה.

והנה בדף השער של הספר מבואר שנדפס בשנת העוסקין בהלכות עבודה כאלו נבנה המקדש בימיהם, ווהדגשו האותיות הללו העסקיןהלכועבודהכלונבנההמדיה, והגימטריא של האותיות הללו הוא 670. נמצינו למדים שנדפסה בשנת תר"ע ולא בשנת תר"ס, וצדקו דברי מחבר ספר מכונת גילוח בהלכה בדבר הראשון.
אמנם הוא הוסיף שהרב הירשנזוהן הבטיח להדפיס ההיתר שלו בחודש תמוז תר"ע, ולא היה באפשרות שהח"ח יראה את הדברים, ומה גם שלמעשה לא הדפיס את הדברים. לא התעצלתי ועיינתי בדבר, וראיתי בשו"ת בית אב בשנת תר"ע שמשיג על דברי הרב הירשנזוהן בהלוך ושוב, כך שהדברים כבר נדפסו לפני שכתב הוא את תשובתו. וכנראה נדפסו הדברים במקום אחר חוץ מבעיתון 'המצפה'.
ולא עוד אלא שאין שום צורך להאמין שכוונתו להרב הירשנזוהן באמעריקא הרחוקה. אם יצא לאור בשנים הללו מכונה חדשה, אין שום חידוש שהח"ח אכן קרא לו 'מכונה חדשה', משא"כ המכונה הידנית שלא היתה חדשה בשנים ההם, שכבר יצא לאור הרבה שנים לפני כן.

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » א' דצמבר 24, 2017 9:45 pm

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:החלטתי לבדוק בספר ליקוטי הלכות לברר מתי נדפס, ודרך אגב לראות את מדת האמינות של ידידינו אב בבינה.

והנה בדף השער של הספר מבואר שנדפס בשנת העוסקין בהלכות עבודה כאלו נבנה המקדש בימיהם, ווהדגשו האותיות הללו העסקיןהלכועבודהכלונבנההמדיה, והגימטריא של האותיות הללו הוא 670. נמצינו למדים שנדפסה בשנת תר"ע ולא בשנת תר"ס, וצדקו דברי מחבר ספר מכונת גילוח בהלכה בדבר הראשון.
אמנם הוא הוסיף שהרב הירשנזוהן הבטיח להדפיס ההיתר שלו בחודש תמוז תר"ע, ולא היה באפשרות שהח"ח יראה את הדברים, ומה גם שלמעשה לא הדפיס את הדברים. לא התעצלתי ועיינתי בדבר, וראיתי בשו"ת בית אב בשנת תר"ע שמשיג על דברי הרב הירשנזוהן בהלוך ושוב, כך שהדברים כבר נדפסו לפני שכתב הוא את תשובתו. וכנראה נדפסו הדברים במקום אחר חוץ מבעיתון 'המצפה'.
ולא עוד אלא שאין שום צורך להאמין שכוונתו להרב הירשנזוהן באמעריקא הרחוקה. אם יצא לאור בשנים הללו מכונה חדשה, אין שום חידוש שהח"ח אכן קרא לו 'מכונה חדשה', משא"כ המכונה הידנית שלא היתה חדשה בשנים ההם, שכבר יצא לאור הרבה שנים לפני כן.

לא אמרתי מעצמי שהוא נדפס ב660, אלא כן כתב רב משה גליס בספר "כתבי החפץ חיים" הנמצא באוצר החכמה. אם נכונים דבריך שהוא נדפס ב670 מוזר מאוד למה שאר הספרים שנדפסו באותו שנה נדפסו בוורשא, ואילו חלק זה נדפס בפיעטרקוב. מצו"ב ספר הנ"ל, ואבדוק אחר זה בלי"נ.
כתבי חח.PDF
(86.93 KiB) הורד 55 פעמים


ומש"כ על המצפה, הנה רב אברהם אבא יודלביץ הוא היה מו"ל של ירחון הזה, ולכן הוא ודאי ראה את הדברים, והוא זה שהחליט לא להדפיסו מאחר שלא הסכים עמו.
ובכלל לדעתי לא קשה כלל לכנות מכונה שלפני 15 שנה היה המכונה שהוציא היצה"ר מחדש [כלשונו בתפארת אדם], כמכונה החדשה. זה לא היה כמו זמננו שמחשב שמה שלפני 20 שנה כבר ישן נושן. וכמדומה בשו"ת תירוש ויצהר מכנה המכונה הידנית בשם חדשה גם בשנת תר"ע.
וכן בספר שו"ת שם טוב בסי' ו' בתשובה משנת תר"פ מאריך על המשינקע, וכנראה מדבריו שהוא היה חדש בזמנו.

ואמנם עדיין אין אנו צריכים לכל זה, כי לא ברור כלל למה יש איזה צד להתיר סייפטי רייזור, ואם יש איזה צד איך הח"ח הפריך אותו בדבריו הקצרים, וגם עדיין לא ידוע לנו מה זה אל וכ"ש חצי אל, ולמה יש כל שכן, ובכלל לא ידוע שהסייפטי רייזור היו קוראים אותו אל, ומה שכתב הספר הנ"ל שהוא ע"ש AWL באנגלית הדברים רחוקים מאוד לדעתי.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ב' דצמבר 25, 2017 12:23 am

ההנחה שלך שיש כאן כ"ש הוא קודש קדשים, עדי כדי לבנות עליו?

אין כאן כ"ש ואין כאן שום דבר ללמוד ממנו. הכל מונח מאחורי הערפל של אי ידיעה, ואין שום דרך לדעת למה התכוון הח"ח. ולכן כתבו שם ש׳האריך׳, משום שרצו להתוות לזה תדמית של פסק הלכה מנומקת עם מסקנא לדינא, בשעה שאין כאן כלום עד שנדע המציאות.

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ב' דצמבר 25, 2017 12:28 am

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:ההנחה שלך שיש כאן כ"ש הוא קודש קדשים, עדי כדי לבנות עליו?

אין כאן כ"ש ואין כאן שום דבר ללמוד ממנו. הכל מונח מאחורי הערפל של אי ידיעה, ואין שום דרך לדעת למה התכוון הח"ח. ולכן כתבו שם ש׳האריך׳, משום שרצו להתוות לזה תדמית של פסק הלכה מנומקת עם מסקנא לדינא, בשעה שאין כאן כלום עד שנדע המציאות.

אם נניח כמו שהניחו כל אלו שחיו באותו תקופה [כלומר ר' אהרן קוטלר, רב שך, וכל שאר הגדולים שראו מדברי הח"ח מקור] שהכוונה למספר אפס, ה"כל שכן" מובן מאוד, שהיה עוד דבר שחותך כקרוב יותר מאפס, והיינו חצי אפס, ואם אפס אסורה כ"ש זה. ויש משמעות גדולה לכל שכן זו כיון שלדעתך יש ספק גדול על מה קאי דברי הח"ח, ואם הדברים לא מסתדרים עם הכל שגן ע"כ לא על זה דיבר הח"ח.
וצדדי הספק לא כל כך ברורים לי, מה הקושי להניח שמדובר במכונה תספורת? כבר במקום אחר כתב הח"ח שיש מכונה חדשה והוא ודאי מיירי בזה, ואי משום שלא מסתבר שהוא יאסור את זה? הלא גם בתשובת צור יעקב אסר מכונה זו.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ב' דצמבר 25, 2017 12:38 am

למה לא כתב להלכה שאסור? למה דיבר כמסתפק? אם הדברים הם כ"כ פשוטים, מה מנע אותו מלאוסרו כליל?

אם אחד מהציטוטים שלך היו כותבים תשובה לאיסור, ומביאים את הח"ח בזה, היה לנו בעיא. עכשיו שלא כן הדברים, אלא קוך קוראס ואימרות, סיפורים מתלמיד זה וליקוט אחר, אין כאן לידת הספק. (אגב, אני הייתי בישיבה עם בני ר׳ אליה בער, והם גילחו את זקנם כמו שאר הבחורים, ולא עם סם. לא טרחתי את עצמי לברר את העדות ולשאול את פיו, אבל לא אפתע אם גם זה יתבדה)

בספר אחר ראיתי שהרב הירשנזאהן הדפיס את ההיתר שלו כבר בשנת תרס"ז, בספר הלכות עולם. טרם מצאתי את הספר, ע"כ לא אוכל לבדוק את הדברים. אבל לסמוך על אחרים, גםאם שמו ר׳ משה גליס, במילתא דעבידא לאיגלויי, אינו אלא פשיעה

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ב' דצמבר 25, 2017 12:46 am

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:למה לא כתב להלכה שאסור? למה דיבר כמסתפק? אם הדברים הם כ"כ פשוטים, מה מנע אותו מלאוסרו כליל?

אם אחד מהציטוטים שלך היו כותבים תשובה לאיסור, ומביאים את הח"ח בזה, היה לנו בעיא. עכשיו שלא כן הדברים, אלא קוך קוראס ואימרות, סיפורים מתלמיד זה וליקוט אחר, אין כאן לידת הספק. (אגב, אני הייתי בישיבה עם בני ר׳ אליה בער, והם גילחו את זקנם כמו שאר הבחורים, ולא עם סם. לא טרחתי את עצמי לברר את העדות ולשאול את פיו, אבל לא אפתע אם גם זה יתבדה)

איני יודע למה כתב הח"ח רק לשון שלכאורה יש איסור דאורייתא ושומר נפשו ירחק מזה מאוד, במקום לכתוב שהוא אסור, וצע"ג. ואולי זה הפשט שכתבו שהאירך בזה, כי במקום לכתוב מילה אחת שהוא אסור, האריך ששומר נפשו ירחק מזה מאוד.
איני יודע מה בגדר קול קורא'ס שאינם נאמנים, אבל יש מכתב ידוע של הרב שך שמוכיח דבריו מדברי הח"ח, וכן המנחת יצחק, וכן הגרי"ש בקו' תשובות וכו', מלבד העדות בשם ר' אהרן.
ועוד פעם אתה משתמש עם ההוכחה ברורה לסיפורים מה שנכד פלוני נהג ככה, ובן פלוני נהג ככה...למעשה המקור שלי הוא ממכתב שר' אליה בער כתב לר' הלל דוד ליטוואק. אבל זה שהו מעיד בשם ר' אהרן, כן אומרים גם שאר תלמידיו, כמו ר' משה היינמן, ר' יחיאל פער, ור' ישראל מאיר הכהן קגן כו'. אתה מוזמן לברר זה אצלם.

בן החבורה
הודעות: 410
הצטרף: ב' אוקטובר 21, 2013 6:36 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תובב"א

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי בן החבורה » ב' דצמבר 25, 2017 12:53 am

אבי מורי שליט"א שאל את החזון איש על מכונה שהלהב אינו נוגע בבשר והחזו"א ענה לאיסור. שאל אותו אבי מדוע, וענה "ווייל מען טאר זיך נישט מאכן א גויישן פרצוף" [אסור לעשות לעצמו פרצוף של גוי]. אמר אבי שהוא מתכוין לשאול משום לא תקיפו, ענה לו החזו"א "מה זה משנה"?!!!

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ב' דצמבר 25, 2017 1:14 am

הח"ח כתב משהו, וממאנים לקבל את דבריו, ע"כ יוצרים צ"ע. אין כאן צ"ע על הח"ח, משום שכתב דעתו.

עכשיו תשאל על אלו שהביאו ראיה מדבריו, אולי עליהם צ"ע. רק שאינו תואם את האגנדה.

הרב ליטוואק יש לו בזה אגנדה ג"כ, ובני ר׳ אליה בער היו בישיבתו, דרים בביתו וסמוכים על שלחנו. אחד מהם רצה לגדל זקנו, ואביו לא נתן לו. זה לא נכד האמור לסמוך על פסקו אלא בן על פניו. (אגב ניני ר׳ אהרן קוטלר, המדברים בשמו כל יום, משל היו הבעליבתים על מורשתו, מתגלחים כשאר חבריהם בישיבה. אלו מהנינים שאינם מתגלחים, לכל אחד יש סבה אישית, זה מפאת זיקה לחסידות וכו׳)
נערך לאחרונה על ידי ליטוואק פון בודאפעסט ב א' פברואר 18, 2018 7:00 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ב' דצמבר 25, 2017 7:16 am

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:הח"ח כתב משהו, וממאנים לקבל את דבריו, ע"כ יוצרים צ"ע. אין כאן צ"ע על הח"ח, משום שכתב דעתו.

עכשיו תשאל על אלו שהביאו ראיה מדבריו, אולי עליהם צ"ע. רק שאינו תואם את האגנדה.

הרב ליטוואק יש לו בזה אגנדה ג"כ, ובני ר׳ אליה בער היו בישיבתו, דרים בביתו וסמוכים על שלחנו. אחד מהם רצה לגדל זקנו, ואביו לא נתן לו. זה חא נכד האמור לסמוך על פסקו אלא בן על פניו. (אגב ניני ר׳ אהרן קוטלר, המדברים בשמו כל יום, משל היו הבעליבתים על מורשתו, מתגלחים כשאר חבריהם בישיבה. אלו מהנינים שאינם מתגלחים, לכל אחד יש סבה איזית, זה מפאת זיקה לחסידות וכו׳)

אני מסכים. הח"ח כתב משהו, ואין שום צ"ע בדבריו. רק אלו שלא רוצים לקבל דבריו המציאו הרבה קושיות שאין בהם ממש עד שיצא להם שהוא מדבר על סייפטי רייזר, ואעפ"כ לא ידעו איך לפרש מה זה וכ"ש חצי אל.

ועל כל הסיפורי מעשיות, קודם לך ותעשה בירור, הבאתי את דברי בשם אומרם, ולך תברר אצלם.

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ב' דצמבר 25, 2017 9:13 am

ספר "הלכות עלום" של חיים הרשנזון לא נדפס בחייו [כמדו' מכון הרטמן הדפיסו את זה, בבחינת מי"ן מצא את מינ"ו, עי' כאן ] ולכן אי אפשר שהח"ח ידע על זה.
אבל בספרו חידשי רח"ה הוא הדפיס דבריו, וכתב שם בפירוש שהוא שלח הדברים להמצפה והם למעשה לא הדפיסו את זה.
והנה עוד פעם שיקר בעל מכונת גילוח בהלכה במילתא דעבידי לגלויי, שהוא כתב לשון שם שמשמע כאילו הדברים פורסמו בהמצפה, ובאמת הוא ראה בפנים דברי הירשנזון שכתב בפירוש שהם למעשה לא הדפיסו את זה.
הנה דברי הירשנזון http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=147

עלי גפן
הודעות: 98
הצטרף: ב' דצמבר 18, 2017 1:59 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי עלי גפן » ה' דצמבר 28, 2017 12:27 pm

ראיתי בזה ספר נפלא מאוד של הגאון הרב אליהו דרעי, אחד המו"צים היקרים בבני ברק שנפטר בדמי ימיו, ויצא לאור לאחר פטירתו. לאחר קריאת הספר התחזקה בלבי המחשבה שעדיף להתרחק מכל מכונת גילוח, והרוצה להתגלח שלפחות ישאיר "זיפים", שזהו מראה נאה בפני עצמו, ולא יתגלח ויכנס בחשש איסור דאורייתא.

ואני מצרף פנינה יפה מהגרי"ש אלישיב שפורסמה בעיתון משפחה. הוא לא הסתפק באמירה רפה, אלא דרש בתוקף לצעוק על הציבור עוד ועוד עד שיקבל.
קבצים מצורפים
הרב אלישיב על מכונות גילוח.jpg
הרב אלישיב על מכונות גילוח.jpg (472.51 KiB) נצפה 1696 פעמים

מעט דבש
הודעות: 2808
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי מעט דבש » ה' דצמבר 28, 2017 2:31 pm

אב בבינה כתב:לא אמרתי מעצמי שהוא נדפס ב660, אלא כן כתב רב משה גליס בספר "כתבי החפץ חיים" הנמצא באוצר החכמה. אם נכונים דבריך שהוא נדפס ב670 מוזר מאוד למה שאר הספרים שנדפסו באותו שנה נדפסו בוורשא, ואילו חלק זה נדפס בפיעטרקוב.

ראה במפעל הביבליוגרפיה, שם נראה שאכן הכרך על מכות נדפס בשנת תר"ע.
http://aleph.nli.org.il/F/RQ75YBFBDA2EY ... format=999

דעת_האברך
הודעות: 474
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 9:44 am

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי דעת_האברך » א' פברואר 18, 2018 6:07 pm

בירחון האוצר האחרון נכתב מאמר על ידי הרב יואל שילה בו מצדד להתיר גילוח במכונות גילוח, וכתב לחלוק על דעות האוסרים בין מן הצד המציאותי ובין מן הפן ההלכתי. מבחינה מציאותית הוא טוען שאחרי עיון מעמיק מאד בסרטון מחברת פיליפס התברר לו כי המכונות מגלחות על ידי עיקרון המספריים דווקא ולא כפי שנטען על ידי חלק מהאוסרים שהסכין של המכונה חותך גם בלי הרשת. ועל הנחת האוסרים שגם אם החיתוך מתבצע על ידי מספרים, מכל מקום כיון שיש השחתה גמורה הרי זה מוגדר כגילוח שיש בו השחתה הוא מפקפק מכח הבנת הסוגיות וכמה קושיות.
מאמר מעניין וחשוב מאד, אם כי לא נגע במכלול השיטות והטענות. אם הבנתי נכון הרי זה סיכום ותמצות של ספרו "כעין תער", ושם הרחיב הרבה יותר.

שמעתי מרב אחד שליט"א שמצוה לחפש ללמד זכות על השימוש במכונות גילוח, כי אם לא כן נעשה לחלק גדול ביותר מעם ישראל (גם שומרי תורה ומצוות) כעוברים על דת ו"לא ניחא למריייהו בהכי".

מעט דבש
הודעות: 2808
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי מעט דבש » א' פברואר 18, 2018 6:24 pm

דעת_האברך כתב:במבחינה מציאותית הוא טוען שאחרי עיון מעמיק מאד בסרטון מחברת פיליפס התברר לו כי המכונות מגלחות על ידי עיקרון המספריים דווקא ולא כפי שנטען על ידי חלק מהאוסרים שהסכין של המכונה חותך גם בלי הרשת. ועל הנחת האוסרים שגם אם החיתוך מתבצע על ידי מספרים, מכל מקום כיון שיש השחתה גמורה הרי זה מוגדר כגילוח שיש בו השחתה הוא מפקפק מכח הבנת הסוגיות וכמה קושיות.
מאמר מעניין וחשוב מאד, אם כי לא נגע במכלול השיטות והטענות. אם הבנתי נכון הרי זה סיכום ותמצות של ספרו "כעין תער", ושם הרחיב הרבה יותר.

הסרטת פילפס, והסברה, ראה כאן:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=392680#p392680

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2165
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי נהר שלום » ד' פברואר 21, 2018 5:48 am

דעת_האברך כתב:בירחון האוצר האחרון נכתב מאמר על ידי הרב יואל שילה בו מצדד להתיר גילוח במכונות גילוח, וכתב לחלוק על דעות האוסרים בין מן הצד המציאותי ובין מן הפן ההלכתי. מבחינה מציאותית הוא טוען שאחרי עיון מעמיק מאד בסרטון מחברת פיליפס התברר לו כי המכונות מגלחות על ידי עיקרון המספריים דווקא ולא כפי שנטען על ידי חלק מהאוסרים שהסכין של המכונה חותך גם בלי הרשת. ועל הנחת האוסרים שגם אם החיתוך מתבצע על ידי מספרים, מכל מקום כיון שיש השחתה גמורה הרי זה מוגדר כגילוח שיש בו השחתה הוא מפקפק מכח הבנת הסוגיות וכמה קושיות.
מאמר מעניין וחשוב מאד, אם כי לא נגע במכלול השיטות והטענות. אם הבנתי נכון הרי זה סיכום ותמצות של ספרו "כעין תער", ושם הרחיב הרבה יותר.

שמעתי מרב אחד שליט"א שמצוה לחפש ללמד זכות על השימוש במכונות גילוח, כי אם לא כן נעשה לחלק גדול ביותר מעם ישראל (גם שומרי תורה ומצוות) כעוברים על דת ו"לא ניחא למריייהו בהכי".

בסוף הגיליון יש את כתובת הדוא"ל שלו לקבלת הקונטרס המלא.

מעט דבש
הודעות: 2808
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי מעט דבש » ב' מרץ 26, 2018 9:44 pm

ספר 'כעין תער'.
אמנם גם זה לא מהדורה מלאה - ראה שם בעמוד 2.

שומר
הודעות: 635
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 9:23 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי שומר » ג' דצמבר 18, 2018 2:41 pm

במכתב הגרש פישר לעיל מצטט מהמשכיל המזוהם מי זה ומאיזה ספר הוא מצטט אותו

עובר ושב
הודעות: 1035
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי עובר ושב » ג' דצמבר 18, 2018 3:53 pm

"כעין תער" מצ"ב. הגאון הרב יואל שליט"א הוא איש האשכולות, ידיו רב לו בנושאים רבים ומגוונים.
קבצים מצורפים
כעין תער.pdf
(4.21 MiB) הורד 12 פעמים

אב בבינה
הודעות: 661
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי אב בבינה » ג' דצמבר 18, 2018 4:05 pm

שומר כתב:במכתב הגרש פישר לעיל מצטט מהמשכיל המזוהם מי זה ומאיזה ספר הוא מצטט אותו

זה מתוך ספרו של נפתלי הירץ וויזל. יש איזה אשכול עליו באיזה מקום, דבריו מובאים בהכתב והקבלה בהרבה מקומות.

מעט דבש
הודעות: 2808
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי מעט דבש » ג' דצמבר 18, 2018 4:29 pm

על פירושו של וייזל (שהובא בהכתב והקבלה), ראה כאן (אות ג), ובפורום כאן.

ועל האיש עצמו, ראה כאן.

בברכה המשולשת
הודעות: 9341
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מכונות גילוח בהלכה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' דצמבר 18, 2018 4:53 pm

עובר ושב כתב:"כעין תער" מצ"ב. הגאון הרב יואל שליט"א הוא איש האשכולות, ידיו רב לו בנושאים רבים ומגוונים.


אמת ויציב.
אגב, הוא גם חבר באתרא קדישא הדין.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 40 אורחים