מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
מרן המשגיח
הודעות: 269
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 9:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מרן המשגיח » ד' אפריל 30, 2014 11:50 am

צירפתי לכאן 3 הודעות שנכתבו במפוזר בהמשך האשכול
1. רבינו סגן.
אני רואה שכת"ר נקט לו את הדרך הנהוגה בפרומינו על יד ניקים מסויימים ללקט לך מלשונות הראשונים דברים מתמיהים ולנסות להציג על ידי זה מצג שוא כאילו דברים שהם מיסודות האמונה אינם מוסכמים. חבל!
אין עיתותי בידי כרגע להשיבך על כל דבר ודבר אולי יעשו כן אחרים ואולי אעשה אני מעט מעט עם הזמן, כרגע ברשותך אתן רק דוגמא אחת לטעותך.
סגן אלוף כתב:ולענין הוספות של ענינים חדשים שלא ניתנו בסיני, הנה הרמב"ן על התורה במדבר פרק כ"א פ"א כתב בזה"ל 'והשלים עוד בכאן לספר כי החרימו ישראל גם את עריהם אחר בואם לארץ כנען אחרי מות יהושע' ופי' האברבנאל שדעת הרמב"ן שלא משה כתבו ונחלק עליו בחריפות.
האברבנאל אכן פירש כך את דברי הרמב"ן וכתב שהוא תימה שיצא כזה דבר מפיו קדשו והפירוש הזה הוא בכלל את דבר ה' בזה נמצא שלדעת האברבנאל הדברים האלו הם תימה וקושיא בפירוש הרמב"ן על התורה ולא דבר להביא ממנו ראיה שכך סברת הרמב"ן וכי בכל מקום תמוה שכבודו נתקל הוא נוהג להניח סימן קריאה במקום סימן שאלה ולומר אכן כך! אבל באמת המעיין ברמב"ן יראה ברור שדעתו שנכתב העניין על ידי משה רבינו בנבואה כמו שסיים שם.
ואינני יודע איך שייך להעלות על הדעת לפרש כך בדברי הרמב"ן שהרי הוא אשר האריך ללמדנו בפתיחה לפירושו על התורה שכל התורה כולה שמותיו של הקב"ה וודאי לפי זה לא יתכן לשנות אפילו אות אחת וכתב שם הרמב"ן וז"ל אבל זה אמת וברור הוא שכל התורה מתחילת ספר בראשית עד לעיני כל ישראל מפיו של הקב"ה לאזנו של משה
ויעויין גם בסוף פרשת וישלח שדן הרמב"ן אם המלכים המוזכרים שם היו קודם מתן תורה או נכתב על דרך נבואה ולא עלה דעתו לומר שאיזה כותב הוסיף את המלכים שהיו עד ימיו.

2. כל מה שהבאת מהתוספתא על הנקודות ומהרד"ק על קרי וכתיב ומה שהבאת מהחילוקים בין ספרים שלנו לספרי חז"ל הוא אך למותר כי זה שייך להמחלוקות שנפלו בין המסורות ואנחנו דברנו על תוספות מכוונות ולכן דבריך בזו אינם אלא עירוב פרשיות.
ואף גם בזה הראיתיך לעיל תשובת הגרמ"פ בעניין התוספתא הנ"ל ודברי הרד"ק הם דעת יחיד כאשר ציינת אתה עצמך.

3.
סגן אלוף כתב:ולגבי הוספת מילים שלמות בנוסח התנ"ך, מצינו בחז"ל הוספת פסוקים ע"י יהושע בן נון וכו'
וע"י עזרא הסופר ואנשי כנה"ג מצינו בתנחומא בשלח וכו'
וכן מה שהבאת מר"י החסיד. כל זה איננו עניין כלל וכלל לנושא המדובר באשכול הזה שהרי ברור כשמש שבין אם יהושע ובין אם אנשי כנה"ג ברור כשמש שמדובר במעשה שנעשה ברוח הקודש.
ומלבד זאת יש כאן שוב עירוב פרשיות. דברי חז"ל על הח' פסוקים שבסוף התורה ידועים למ"ד יהושע כתבם אכן נשלם הס"ת לאחר וסמוך למיתתו של משה (וזו קושית המ"ד השני עליו) ואילו תיקוני סופרים אפילו אם נעשו ע"י עזרא אינם שינוי של ממש בספר התורה וזה דומה לשינוי הכתב לאשורית (ומ"מ לא יתכן בלי רוה"ק).
[בעניין דברי הרי"ח לדעתי שברור שהגרמ"פ צודק ונכנסו בספר שיבושים שאינם מהרי"ח ולא בגלל שהם דברי כפירה אלא בגלל שהם פירושים משונים מן הדעת כחומץ לשינים וכעשן לעינים]

ומה שציינת לדברי הראב"ע יגעתי להבין רמיזותיך ולא מצאתי. גם בהודעה הזו אין לי מושג מה הקשר בין המקורות שהבאת לטענה שאתה טענת.
נערך לאחרונה על ידי מרן המשגיח ב ו' פברואר 26, 2016 11:16 am, נערך 4 פעמים בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' אפריל 30, 2014 12:50 pm

העתקתי מקצת מן החולקים ונלאתי להעתיק עוד, וכמובן שכך היא ההלכה הפסוקה בידינו, שאסור לומר כן ולפקפק במסורת התורה וק"ו לא לפרש המקראות מכח הנחות כאלו שזו עקירת התורה, אלא שעדיין אינו אומר שאנו מחוייבים להאמין שריאלית מחויב המציאות שלא כך,

מה כוונתך במשפט הזה?
אתה מתכוון לומר שאע"פ שאסור לפקפק במסורת התורה אנחנו לא מחוייבים להאמין שאין לפקפק במסורת התורה. לשון אחר אנו יודעים שאמונתינו לא נכונה רק אסור לנו להגיד את זה?

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ד' אפריל 30, 2014 1:31 pm

על מנת שתוכלו למרוט עוד כמה משערות ראשה של הסטטיסטיקה אני מצרף קישור לאבן תל זית. גם בה נכתב הא"ב, כששלוש זוגות אותיות התחלפו ע"י הסופר הטירון, ביניהם במקרה ממוזל במיוחד גם ע-פ.

מרן המשגיח
הודעות: 269
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 9:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מרן המשגיח » ד' אפריל 30, 2014 1:33 pm

העברתי להודעה הקודמת
נערך לאחרונה על ידי מרן המשגיח ב ו' פברואר 26, 2016 11:09 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' אפריל 30, 2014 2:33 pm

צופר הנעמתי כתב:על מנת שתוכלו למרוט עוד כמה משערות ראשה של הסטטיסטיקה אני מצרף קישור לאבן תל זית. גם בה נכתב הא"ב, כששלוש זוגות אותיות התחלפו ע"י הסופר הטירון, ביניהם במקרה ממוזל במיוחד גם ע-פ.


הסטטיסטיקה צוחקת כל הדרך לתל זית שכן חילוף שני זוגות האותיות האחרות מעורר שאלה האם אפשר להוכיח משהו מסופר זה על הסדר, או בכלל מחבורת כותבי האותיות. נראה לי שכדאי לעבור לבדיקת הכתובות שהמטיילים הישראלים מפזרים בעולם אולי ייצא מזה משהו יותר מובהק..

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ד' אפריל 30, 2014 2:44 pm

אוצר החכמה כתב:
צופר הנעמתי כתב:על מנת שתוכלו למרוט עוד כמה משערות ראשה של הסטטיסטיקה אני מצרף קישור לאבן תל זית. גם בה נכתב הא"ב, כששלוש זוגות אותיות התחלפו ע"י הסופר הטירון, ביניהם במקרה ממוזל במיוחד גם ע-פ.


הסטטיסטיקה צוחקת כל הדרך לתל זית שכן חילוף שני זוגות האותיות האחרות מעורר שאלה האם אפשר להוכיח משהו מסופר זה על הסדר, או בכלל מחבורת כותבי האותיות. נראה לי שכדאי לעבור לבדיקת הכתובות שהמטיילים הישראלים מפזרים בעולם אולי ייצא מזה משהו יותר מובהק..


אני יודע בשיטות הסטטיסטיות שאתה משתמש בהם אפשר גם לפקפק אם בכלל התכוון הכותב לסדר הא"ב או שזה סתם יצא במקרה, ואולי בכלל הכל מעשה קוף בעלמא שכמה קונספרי קונספירציות אוהבים לשער שאולי זה אדם שכתב את זה. אבל אני בכל זאת דיברתי על הסטטיסטיקה הרגילה, זאת שהאנשים הרגילים משתמשים בה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' אפריל 30, 2014 2:57 pm

כאשר מוצאים 3 חילופים די קשה להניח שיש פה סדר המוכיח משהו, מלבד העובדה שהיה הבחור רשלן במעשיו.

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ד' אפריל 30, 2014 3:04 pm

או שהסקת המסקנות רשלנית...

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' אפריל 30, 2014 3:05 pm

כנראה שגם שניהם. גם הבחור וגם הסקת המסקנות שלכם שניהם רשלנים.

רואה והוא מצעק
הודעות: 48
הצטרף: ה' אפריל 24, 2014 4:10 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי רואה והוא מצעק » ד' אפריל 30, 2014 3:15 pm

הויכוח כאן בין הרה"ג אוצר והרה"ג צופר ראוי להכנס לאשכול של הניסים הנוגדים את השכל מאחר ושניהם חושבים אותו הדבר ומתוכחים בלי סוף (ומן הסתם זה לשיטתם שם שהכל עניין של הגדרה).
כאן דעת הרה"ג צופר ובהודעה שאחריה דעת הרה"ג אוצר זהה לחלוטין!

פשוטה של משנה
הודעות: 180
הצטרף: ה' מרץ 13, 2014 11:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי פשוטה של משנה » ד' אפריל 30, 2014 5:53 pm

סגן אלוף כתב:אכן במגן אבות לרשב"ץ [ח"ב פ"ב] כ' ודע כי בכלל האמונה בתורה מן השמים הוא להאמין כי כל התורה כולה מבראשית עד לעיני כל ישראל היא מן השמים וכל האומר יש פסוקים נוספים בתורה כמו וירדוף עד דן והדומים לו כופר באמונה ואפילו בח' פסוקים שבסוף התורה אע"פ שיש מי שאומר בתלמוד שיהושע כתבן חלקו עליו ואמרו שה' היה אומר ומשה כותב בדמע וזה הדעת נכון עכ"ל.
[/b].

האם כוונתו שאותו מאן דאמר הוא כופר בתורה?? קשה להאמין שיצאו הדברים מתחת עטו של הרשב"ץ.

מרן המשגיח
הודעות: 269
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 9:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מרן המשגיח » ד' אפריל 30, 2014 6:50 pm

פשוטה של משנה כתב:
סגן אלוף כתב:אכן במגן אבות לרשב"ץ [ח"ב פ"ב] כ' ודע כי בכלל האמונה בתורה מן השמים הוא להאמין כי כל התורה כולה מבראשית עד לעיני כל ישראל היא מן השמים וכל האומר יש פסוקים נוספים בתורה כמו וירדוף עד דן והדומים לו כופר באמונה ואפילו בח' פסוקים שבסוף התורה אע"פ שיש מי שאומר בתלמוד שיהושע כתבן חלקו עליו ואמרו שה' היה אומר ומשה כותב בדמע וזה הדעת נכון עכ"ל.
[/b].

האם כוונתו שאותו מאן דאמר הוא כופר בתורה?? קשה להאמין שיצאו הדברים מתחת עטו של הרשב"ץ.

איפה ראית את זה ברשב"ץ? הוא כותב שמי שאומר כן חוץ מאותם ח' פסוקים הוא אפיקורס ואף באותם ח' פסוקים הלכה לא כההוא מ"ד.

פשוטה של משנה
הודעות: 180
הצטרף: ה' מרץ 13, 2014 11:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי פשוטה של משנה » ד' אפריל 30, 2014 8:44 pm

מרן המשגיח כתב:
פשוטה של משנה כתב:
סגן אלוף כתב:אכן במגן אבות לרשב"ץ [ח"ב פ"ב] כ' ודע כי בכלל האמונה בתורה מן השמים הוא להאמין כי כל התורה כולה מבראשית עד לעיני כל ישראל היא מן השמים וכל האומר יש פסוקים נוספים בתורה כמו וירדוף עד דן והדומים לו כופר באמונה ואפילו בח' פסוקים שבסוף התורה אע"פ שיש מי שאומר בתלמוד שיהושע כתבן חלקו עליו ואמרו שה' היה אומר ומשה כותב בדמע וזה הדעת נכון עכ"ל.
[/b].

האם כוונתו שאותו מאן דאמר הוא כופר בתורה?? קשה להאמין שיצאו הדברים מתחת עטו של הרשב"ץ.

איפה ראית את זה ברשב"ץ? הוא כותב שמי שאומר כן חוץ מאותם ח' פסוקים הוא אפיקורס ואף באותם ח' פסוקים הלכה לא כההוא מ"ד.

צודק.
אני קראתי את המשפט 'ואפילו בח' פסוקים שבסוף התורה' כמוסב אלפניו, אבל כמובן שאתה צודק שקאי אלאחריו.

פשוטה של משנה
הודעות: 180
הצטרף: ה' מרץ 13, 2014 11:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי פשוטה של משנה » ה' מאי 01, 2014 12:30 am

אגב דאיירי' הכא בענין חסרות ויתירות אציע כאן תמיהה גדולה שיש בענין זה, דהנה ידועה הגמ' בקדושין מה שהביאה היכן מחצית התורה במילים ואותיות. וכידוע שאין זה תואם כלל את ספירתנו. ומקובל בפי העולם לומר בזה עפ"י מה דאיתא התם דלא בקיאינן בחסרות ויתירות וזה שורש ההפרש בחשבון.
והנה מלבד מה שאין בזה שום ישוב לפער במילים עוד זאת שאף ביחס לאותיות באמת לא ניתנו הדברים להאמר כי הפער עומד על אלפי אותיות, ואין שום היתכנות סטיסטית שבחצי הראשון של התורה יהיה אחוז היתירות גבוה באופן משמעותי מאד ביחס לחצי השני של התורה.

מה שנכון נכון
הודעות: 9335
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' מאי 01, 2014 12:38 am

אהבת תורה.GIF
אהבת תורה.GIF (11.02 KiB) נצפה 6112 פעמים

סגן אלוף
הודעות: 431
הצטרף: ד' מרץ 19, 2014 2:06 pm
מיקום: עיר הקדש והמקדש תבנה בב"א

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי סגן אלוף » ה' מאי 01, 2014 1:48 pm

אוצר החכמה כתב:
העתקתי מקצת מן החולקים ונלאתי להעתיק עוד, וכמובן שכך היא ההלכה הפסוקה בידינו, שאסור לומר כן ולפקפק במסורת התורה וק"ו לא לפרש המקראות מכח הנחות כאלו שזו עקירת התורה, אלא שעדיין אינו אומר שאנו מחוייבים להאמין שריאלית מחויב המציאות שלא כך,

מה כוונתך במשפט הזה?
אתה מתכוון לומר שאע"פ שאסור לפקפק במסורת התורה אנחנו לא מחוייבים להאמין שאין לפקפק במסורת התורה. לשון אחר אנו יודעים שאמונתינו לא נכונה רק אסור לנו להגיד את זה?

כתב הרמב"ם בפ"ח מיסודי התורה ה"ב וזה לשונו נמצאת אומר שכל נביא שיעמוד אחר משה רבינו אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו כדי שנאמר אם יעשה אות נשמע לו לכל מה שיאמר אלא מפני המצוה שציוונו משה בתורה ואמר אם נתן אות אליו תשמעון כמו שציוונו לחתוך הדבר עפ"י שני עדים ואע"פ שאין אנו יודעים אם אמת העידו אם שקר כך מצוה לשמוע מזה הנביא אם האות אמת או בכישוף ולאט עכ"ל.

וכן אף אנו יש לנו לומר כלפי עיקר הלזה שהתורה שבידינו היום היא הנתונה למשה בהר סיני מבלי חילוף ושינוי כלל שאין אנו מאמינים בזה מפני האומדנא לבדה מצד עצמה שאין מציאות בעולם לשנות ולזייף את דברי התורה אלא מפני המצווה שנצטווינו לשמוע לכל דברי התורה ואע"פ שיתכן לפעמים שיצליח המזייף או הטועה לשנות איזה תג או אות בתורה.
לחידוד בעלמא יש להביא מהערת הגר"ד לנדו שליט"א שאע"פ שהנשבע נגד עדים לוקה משום שבועת שקר שהרי גזרה תורה להאמין לעדים, מ"מ מי שישבע שאיזה עדים בעולם שיקרו הרי אינו עובר על איסור שקר דפשיטא שאפשר לומר באופן כללי שעדים יכולים לשקר.
ויש לי להוסיף מדברי המהר"ל בתפארת ישראל פרק ס"ו וזה לשונו -
כבר אמרנו בפרק שלפני זה, שאין לומר בתורת ה' שום תיקון כלל, ואין בו שינוי, כי דברי אלוהים חיים אין בו תוספת וגירעון כלל ולא שינוי, לא בתיבה ולא באותיות ולא בנקודות, רק הכל נמסר הלכה למשה מסיני.
לא כמו קצת אשר הם מן בעלי הדקדוק וקצת מן האחרונים, ראוי היה להם שילחכו עפר בלשונם, ולא היו כותבים דעתם. וכמה חסרי דעת קבלו דבריהם כאילו היה דבר פשוט בלי חולק כלל, קצתם בקרי וכתיב, וקצתם בכתיב ולא קרי.
יש אמרו [הרד"ק בהקדמת פירוש יהושע], כי טעם הקרי והכתיב, כי עזרא הסופר מצא בלבול הספרים בזה כתוב כך, ובזה כתוב כך, וכאשר היה מסופק כתב אחד בפנים ואחד מבחוץ להיותו מסופק במה שמצא. וכי יש שבוש יותר מזה, כי כמה פעמים נכתב בפנים ולא נקרא לומר שהוא כתיב ולא קרי, ולפעמים ההפך שהוא קרי ולא כתיב, אם נעשה בשביל הספק בלבד, לא היה תולה בקרי ובכתיב, אבל הווה ליה לומר מילה זאת ספק, לא בלשון כתיבן ולא קריין קריין ולא כתיבן. ויש שאמר דברים שאין להוציא אותם מן הפה, [האברבנאל בהקדמת פירוש ירמיהו] כאילו היה הנביא חסר מדקדוק הלשון, ולכך הוצרך הסופר הקדוש לעשות קרי הראוי אל הלשון מבחוץ, כי ירא היה הסופר הקדוש לשלוח יד בדברי המדברים ברוח הקודש. ומדברים דברים כאילו שולח יד בנביאים, ודברו דברים אשר לא זכרם אדם מעולם, שהנביאים לא ידעו לשון. ואין להשיב על דברי בורות כאלו. ומכל שכן כי אלו האנשים סרו מן דרכי החכמים ז"ל, וכאילו הם חכמים יותר מרבותינו ז"ל, שאמרו בגמרא: קריין ולא כתיבן, כתיבן ולא קריין הלכה למשה מסיני. והם סרו מזה ואמרו דברי בורות וסכלות גמור, אין להשיב על דברי בורות.

ומבואר בדבריו שעיקר ההשגה היא על מי שאומר שא' ממוסרי התורה הוסיף מילים בתורה, והיינו שמקבל ונותן קדושה גם למילים אלו שהם מכלל ספר התורה, ומפרשם ע"י הנחה זו שהם מאוחרים, ולדבריו התורה כפי שניתנה בסיני איננה שלימה ח"ו.
אבל מי שעלה ברעיוניו השערת זיוף ח"ו בתורה, הרי מכיון שאי בכוחינו לשנות ע"י השערה את קבלת המסורת הרי ראוי לו לסלק מחשבה זו מליבו ולא להרהר בה, ועאכו"כ לא לעלות זכרה בספר, והנה מ"מ אם מפרש עי"ז את הכתובים הרי עושה דבר והיפוכו שמפרש התורה ע"י ביטולה ח"ו וראוי לו כאילו לא בא לעולם.

יורד ומתעה
הודעות: 182
הצטרף: ו' אפריל 18, 2014 2:17 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי יורד ומתעה » ה' מאי 01, 2014 2:29 pm

לא מובן איפה מצאת מצוה כזו ולמה אתה חושב שהי קיימת. ומעתה לדבריך כל ליצן שיחליט לזייף את התורה ולכתוב איזה גמבה ירדו שמח באמצע יתקבל אצלנו בברכה?! ואע"פ שנדע בוודאות שזה זיוף נהיה מוכרחים להאמין שזה נמסר מסיני.
נערך לאחרונה על ידי יורד ומתעה ב ה' מאי 01, 2014 2:30 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סגן אלוף
הודעות: 431
הצטרף: ד' מרץ 19, 2014 2:06 pm
מיקום: עיר הקדש והמקדש תבנה בב"א

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי סגן אלוף » ה' מאי 01, 2014 2:30 pm

יורד ומתעה כתב:לא מובן איפה מצאת מצוה כזו ולמה אתה חושב שהי קיימת. ומעתה כל ליצן שיחליט לזייף את התורה ולכתוב איזה גמבה ירדו שמח באמצע יתקבל אצלנו בברכה?! ואע"פ שהוא בעצם זייף הלא אנו מוכרחים להאמין שזה נמסר מסיני.

כמובן שאתה כעת הוא הליצן....

יורד ומתעה
הודעות: 182
הצטרף: ו' אפריל 18, 2014 2:17 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי יורד ומתעה » ה' מאי 01, 2014 2:42 pm

לא התכוונתי לדברי ליצנות אבל אני תמיד שמח לשמוע מחמאות. כמו כן אני מפרגן גם לך כהנה וכהנה. תודה.

מרן המשגיח
הודעות: 269
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 9:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מרן המשגיח » ה' מאי 01, 2014 8:54 pm

העברתי להודעה הקודמת
נערך לאחרונה על ידי מרן המשגיח ב ו' פברואר 26, 2016 11:12 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אריסמנדי
הודעות: 233
הצטרף: ד' יולי 18, 2012 6:15 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אריסמנדי » ו' מאי 02, 2014 11:10 am

איני רואה עצמי מוסמך לדון בדין אפיקורוס, בפרט שרבו בימינו כמו חול ה"מומחים" בזה, אך לעצם הטענה על איחור הגימטריא יש לי להוסיף משהו שכנראה לא הובא כאן באשכול.
הנה בזמן האחרון יצא חוקר המקרא ישראל קנוהל בשיטה חדשה שפרשיות ומזמורים שונים בתנ"ך מרמזים לשם הוי"ה וכדומה במספר הפסוקים או המלים וכיו"ב. כמובן שבעלי הסוד פירשו כך כל הדורות, החידוש הוא שהוא טוען שזה היה הענין כפשוטו בשעת חיבור המזמור.
הרבה חוקרים היה נראה להם הדבר כמין גישה מיסטית פוסטמודרנית על דרך הניו אייג', ויצאו נגד שיטתו בחרפות. והוא השיב באיזה קובץ (בית מקרא?) והביא מדברי אביגדור הורוביץ, המפרש של ספר משלי בסדרת מקרא לישראל (יצא רק לאחרונה), שבהקדמתו לספר תמך בסברה שפרשיות וחלקים בספר משלי מספר פסוקיהם וכיו"ב נערך ע"פ גימטריות ורמזים מספריים שונים. וכנגד הטענה על איחור שיטת הגימטריא, הביא הורוביץ ראיות ברורות שהיא כבר היתה קיימת בזמן המקרא באשור ובמקומות אחרים.

אלכסנדר וימפן
הודעות: 169
הצטרף: ה' מרץ 06, 2014 12:01 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אלכסנדר וימפן » ו' מאי 02, 2014 11:14 am

ולגבי קרי וכתיב כ' המאירי בהקדמתו לקרית ספר וז"ל שבזמן הגלויות הראשונים אבדו הספרים ונטלטלו החכמים והבקיאים במקראות ספו תמו ובהגיע תור אנשי כנה"ג וכו' וכאשר לא השיגה יד שכלם כתבוהו בדרך א' וקראוהו בדרך אחרת עכ"ל, וכ"ה ברד"ק בהקדמה לספר יהושע,
כבר הרבה שנים היה קשה לי על השיטה הזאת של המאירי והרד"ק שבהרבה מקומות אין לכתיב שום משמעות ואיך יכול להיות שזה היה שתי גירסאות?

אריסמנדי
הודעות: 233
הצטרף: ד' יולי 18, 2012 6:15 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אריסמנדי » ו' מאי 02, 2014 11:40 am

מרן המשגיח כתב:[בעניין דברי הרי"ח לדעתי שברור שהגרמ"פ צודק ונכנסו בספר שיבושים שאינם מהרי"ח ולא בגלל שהם דברי כפירה אלא בגלל שהם פירושים משונים מן הדעת כחומץ לשינים וכעשן לעינים]


הכל בעיני המתבונן, כלומר זה נגזר מהסביבה והחינוך, ומההסתכלות הכללית של הדור. וכל זמן שלא יבין אדם את זה, הרי יבוא לעקור דברים רבים ולהפך מוסדות עולם ע"פ מה שנראה בעיניו כעשן ומוחש בשיניו כחומץ. ובעניננו, המעיין בתורתו הרחבה של ר"י החסיד ובני חוגו, רואה שגם הקטעים ה"מוזרים" לנו משתלבים ומתאימים יפה לדרכו ולדעותיו (ובפרט אם מביאים בחשבון שההשקפות המוסכמות בדורותינו לא היו אז מוסכמות, כמו בענין כתיבת התורה שבדברי חז"ל והקדמונים נראה בזה כמה דעות מלבד הדעה שנתפרסמה ונתפשטה לבסוף).

מרן המשגיח
הודעות: 269
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 9:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מרן המשגיח » ו' מאי 02, 2014 1:16 pm

אריסמנדי כתב:
מרן המשגיח כתב:[בעניין דברי הרי"ח לדעתי שברור שהגרמ"פ צודק ונכנסו בספר שיבושים שאינם מהרי"ח ולא בגלל שהם דברי כפירה אלא בגלל שהם פירושים משונים מן הדעת כחומץ לשינים וכעשן לעינים]


הכל בעיני המתבונן, כלומר זה נגזר מהסביבה והחינוך, ומההסתכלות הכללית של הדור. וכל זמן שלא יבין אדם את זה, הרי יבוא לעקור דברים רבים ולהפך מוסדות עולם ע"פ מה שנראה בעיניו כעשן ומוחש בשיניו כחומץ. ובעניננו, המעיין בתורתו הרחבה של ר"י החסיד ובני חוגו, רואה שגם הקטעים ה"מוזרים" לנו משתלבים ומתאימים יפה לדרכו ולדעותיו (ובפרט אם מביאים בחשבון שההשקפות המוסכמות בדורותינו לא היו אז מוסכמות, כמו בענין כתיבת התורה שבדברי חז"ל והקדמונים נראה בזה כמה דעות מלבד הדעה שנתפרסמה ונתפשטה לבסוף).

לצערי אינני יכול לקרוא על עצמי מעיין בתורתו של ר"י החסיד אבל תמהני אם יאמר כבודו גם על הפירוש הבא שהוא משתלב בה:
וישם את אפרים לפני מנשה. פי' אבי לא על יעקב נאמר כי על משה, וישם משה את אפרים לפני מנשה בראש דגל בעבור שיעקב אמר ואחיו הקטון יגדל ממנו ויהושע כתבו או אנשי כנסת הגדולה שא"ת משה כתבו היה לו לומר ואני שמתי את אפרים לפני מנשה כמו שיש אחרי כן ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך ופי' אבי שמשה כתבו בשנת הארבעים בעבור שמשה ידע שיעקב אמר אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי לכן נתתי לו לחצי שבט מנשה ממלכת עוג בבשן (וממלכת סיחון מלך האמורי) שמשה הרגו שמן הדין כל מה שנטל אפרים בארץ היה לו להיות לאפרים ומנשה נמצא כל חלק מנשה יתר על אפרים בעבור הבכורה ומשה אמר כבר התחלתי במצוה ונתתי לחצי שבט מנשה מה שנתתי לכך מה שצויתי ליהושע ולשנים עשר החולקים את הארץ ליתן לאפרים כאחד מן השבטים ולחצי מטה מנשה כפי חלק המגיעם.
והנה אם היינו רואים פירוש כזה בלי שהיה מיוחס לר"י החסיד היינו ממלאים שחוק פינו כי מלבד שעצם הפירוש אשר חותך שני חצאי משפט באמצע קטע ומפרש שהם תוספת שנתווספה מתוך הנחה שמהעיין יבין לבד את כוונת הדברים הוא מתמיה, וכי מנין בא הרעיון המוזר שמשה היה לו לכתוב את מעשיו בגוף ראשון הרי כל התורה כולה כתובה בלשון נסתר. והראיה שהביא על זה מן הפירוש במילות ואני נתתי לך היא רק מגדילת הלעג כי אם משה כתבו על עצמו למה נכתב לשון נתתי לך כאילו מדבר אל יוסף?
ודאי אצלי שהרי"ח רק פירש את הפסוקים שרומזים על שני עניינים אלו היינו על הקדימה בדגלים ועל חלק מנשה וכל השאר הוא פירוש משובש שכתב איזה מעתיק.
(בעניין כתיבת התורה כבר הארכתי לעיל וא"צ לכפול את הדברים)

אריסמנדי
הודעות: 233
הצטרף: ד' יולי 18, 2012 6:15 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אריסמנדי » ש' מאי 03, 2014 10:14 pm

הכרתי גם את הקטע שהבאת ואעפ"כ עומד אני בדעתי. צריך להבדיל, ריה"ח לא היה פשטן בסגנון של רשב"ם וכל שכן לא בסגנון של אבע"ז. הפשטנים האשכנזיים יש להם פשטים מיוחדים עצמאיים ומקוריים, שהרבה פעמים יכולים להיראות לנו כעין מדרש. עיין בפירושיו של ריה"ח ותמצא דברים רבים כאלו.
קשה לפקפק בייחוס שלהם לריה"ח - לא רק שהם נכתבים מפי בנו ונמסרים בהם הרבה פרטים של תלמידי וחברי חוג ריה"ח, תאריכים ואירועים - מלבד זאת הם מובאים הרבה פעמים בכמה מקורות. נדמה לי שגם הקטע שהבאת מצוטט בכמה מקורות קדומים, עיין בליקוט של לנגה שהוא מציין המקורות, וכן בתוספות השלם.

מרן המשגיח
הודעות: 269
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 9:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מרן המשגיח » ש' מאי 03, 2014 10:57 pm

אין לי שום בעיה עם פשטים שהם כעין מדרש, הנקודה היא שהמפרש בקטע שצוטט לא ראה את דבריו כעין מדרש כלל וכלל.
הקטע המצוטט הובא מליקוטו של לנגה והמקור היחיד שהוא מציין אליו הם שני כת"י של אותו חיבור המיוחס לר"מ זלטמן בנו של רי"ח (כשכתבתי את ההודעה הקודמת טעיתי וחשבתי שהכותב עצמו הוא [כאילו] ריה"ח בשם אביו ר' שמואל). אני עם הארץ גמור ולא שמעתי מימי את שמעו של ר"מ זלטמן ואינני יודע אם ניתן לתלות בו בוקי סריקי או לא אבל כבר הוזכר באשכול אחר שכת"י האשכנזים הם באופן כללי בעייתיים. ניסיתי לחפש פירושים אחרים של ריה"ח ומקופיא לא ראיתי שהם אפילו מתקרבים לזרות הקטע הנ"ל.

[בשולי הדברים: באותו ליקוט מובאת גם הטענה לפיה דברי רש"י הראשון על התורה אמר ר' יצחק וכו' נלאו מלמצוא אותה בכל המדרשים והמימרא היא מאביו של רש"י וכבר ידוע שהדברים נמצאים בשמות רבה פרשת בא. אם היה לר"י החסיד שמות רבה או לא אתה ודאי יודע טוב ממני]

סגן אלוף
הודעות: 431
הצטרף: ד' מרץ 19, 2014 2:06 pm
מיקום: עיר הקדש והמקדש תבנה בב"א

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי סגן אלוף » א' מאי 04, 2014 2:44 pm

ואני מנעתי את עצמי מלהגיב כאן, שמא יעשו גם בי כמעשה הלינץ' המכוער דעש"ק פרשת 'מגדף', ודי בהערה זו.

מה שנכון נכון
הודעות: 9335
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' מאי 04, 2014 3:08 pm

מרן המשגיח כתב:[בשולי הדברים: באותו ליקוט מובאת גם הטענה לפיה דברי רש"י הראשון על התורה אמר ר' יצחק וכו' נלאו מלמצוא אותה בכל המדרשים והמימרא היא מאביו של רש"י וכבר ידוע שהדברים נמצאים בשמות רבה פרשת בא.]

לא בשמו"ר אלא בתנחומא בראשית, וכעי"ז בבראשית רבה, ועם תשובה אחרת בשהש"ר.

לייבעדיג יענקל
הודעות: 966
הצטרף: ו' אפריל 04, 2014 3:57 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי לייבעדיג יענקל » א' מאי 04, 2014 3:46 pm

סגן אלוף כתב:ואני מנעתי את עצמי מלהגיב כאן, שמא יעשו גם בי כמעשה הלינץ' המכוער דעש"ק פרשת 'מגדף', ודי בהערה זו.

אכן, גם באותו בן אשה ישראלית מסכן שהדיינים הקשוחים חייבוהו בדין בצעו משה ובני ישראל לינץ ורגמוהו באבנים 'כאשר צוה ה' את משה'. וכן בדין לכל מחרף ה' ומחרף עקבות משיחיו.

לייבעדיג יענקל
הודעות: 966
הצטרף: ו' אפריל 04, 2014 3:57 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי לייבעדיג יענקל » א' מאי 04, 2014 3:56 pm

מרן המשגיח כתב: כבר הוזכר באשכול אחר שכת"י האשכנזים הם באופן כללי בעייתיים. ניסיתי לחפש פירושים אחרים של ריה"ח ומקופיא לא ראיתי שהם אפילו מתקרבים לזרות הקטע הנ"ל.


הבעייתיות היא שחלק מכה"י האשכנזיים (ואין נכון לומר שכ"ה באופן כללי) הם מבולגנים מאוד ולא ערוכים כראוי, וכשמדובר על חומר השייך לבימ"ד מסויים יש שקשה לזהות האם הדברים הם של הרב או של אביו או של תלמידים וכדו'. אך כאן מדובר בחיבור שכתב בנו של ריה"ח קרוב לשמיעת הדברים, והוא מספר הרבה על מו"מ בינו לבין אביו וויכוחים אודות נכונות הפשטים, ואין טעם לפקפק בכ"ז.
לגבי פירושים אחרים של ריה"ח עי' (לדוג' בעלמא, אם תתעקש ויהיה לי זמן אציין עוד) בפירושו לפסוק 'משה ידבר והאלקים יעננו בקול' (עמ' 94) ונשמע את חוו"ד ע"ז, אגב תראה שם גם את צורת הדיון בין ר"מ זלטמן לאביו ריה"ח ואת הבטחון הרב שחש ריה"ח לנכונות פירושו.

לייבעדיג יענקל
הודעות: 966
הצטרף: ו' אפריל 04, 2014 3:57 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי לייבעדיג יענקל » א' מאי 04, 2014 4:22 pm

מרן המשגיח כתב:אין לי שום בעיה עם פשטים שהם כעין מדרש, הנקודה היא שהמפרש בקטע שצוטט לא ראה את דבריו כעין מדרש כלל וכלל.

אפילו בחתם סופר נמצאים פירושים רבים מאוד, שלנו הם נראים כמדרש גמור (שלפעמים א"א לאמרו אא"כ קיבלו כן במסורת), אך החת"ס רואה בזה פשט. כרגע זכור לי רק ענין 'גולגלתו של ארונה', אך את הפליאה הזו על החת"ס שמעתי מגדולים וטובים ממני הבקיאים בתורתו, וג"א נוכחתי בזה כמ"פ.
עכ"פ, כמ"ש קודמי הנקודה היא שא"א לדון ולשפוט ע"פ טעמנו ורגילותינו.

מרן המשגיח
הודעות: 269
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 9:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מרן המשגיח » א' מאי 04, 2014 9:57 pm

לייבעדיג יענקל כתב:
מרן המשגיח כתב: כבר הוזכר באשכול אחר שכת"י האשכנזים הם באופן כללי בעייתיים. ניסיתי לחפש פירושים אחרים של ריה"ח ומקופיא לא ראיתי שהם אפילו מתקרבים לזרות הקטע הנ"ל.


הבעייתיות היא שחלק מכה"י האשכנזיים (ואין נכון לומר שכ"ה באופן כללי) הם מבולגנים מאוד ולא ערוכים כראוי, וכשמדובר על חומר השייך לבימ"ד מסויים יש שקשה לזהות האם הדברים הם של הרב או של אביו או של תלמידים וכדו'. אך כאן מדובר בחיבור שכתב בנו של ריה"ח קרוב לשמיעת הדברים, והוא מספר הרבה על מו"מ בינו לבין אביו וויכוחים אודות נכונות הפשטים, ואין טעם לפקפק בכ"ז.
לגבי פירושים אחרים של ריה"ח עי' (לדוג' בעלמא, אם תתעקש ויהיה לי זמן אציין עוד) בפירושו לפסוק 'משה ידבר והאלקים יעננו בקול' (עמ' 94) ונשמע את חוו"ד ע"ז, אגב תראה שם גם את צורת הדיון בין ר"מ זלטמן לאביו ריה"ח ואת הבטחון הרב שחש ריה"ח לנכונות פירושו.
הוא אשר אמרתי. הדברים בספר הנ"ל מעורבבים מאד וכולם מכלי שני או שלישי וקשה לדעת מה בדיוק יצא מפי הרי"ח ובאיזה אופן. כתבתי לעיל שלא שמעתי את שמע בנו של הרי"ח ואינני יודע אם ניתן לסמוך עליו ומשתיקת החברים אני למד שגם הם לא יודעים להשיבני.
גם בפירוש שציינת אליו הלשון מעורבבת וקשה לדעת מה בדיוק מדברי הרי"ח ומה תוספת פירוש של בנו או של איזה מעתיק אחר שהוסיף ביאורים משלו וא"כ ערבך ערבא צריך ומ"מ אינני רואה שם בדברי הרי"ח שהדברים יוצאים מדרך הדרוש והלא על זה באתי. איננו יכולים לשפוט על פי טעמנו ורגילותינו אבל אני חושב שיש דברים שהם עוברים את הגבול הזה.

בעניין החת"ס אינני בקי כמוך ואינני יודע למה כוונתך.


לייבעדיג יענקל
הודעות: 966
הצטרף: ו' אפריל 04, 2014 3:57 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי לייבעדיג יענקל » ב' מאי 05, 2014 1:52 am

מרן המשגיח כתב:
לייבעדיג יענקל כתב:
מרן המשגיח כתב: כבר הוזכר באשכול אחר שכת"י האשכנזים הם באופן כללי בעייתיים. ניסיתי לחפש פירושים אחרים של ריה"ח ומקופיא לא ראיתי שהם אפילו מתקרבים לזרות הקטע הנ"ל.


הבעייתיות היא שחלק מכה"י האשכנזיים (ואין נכון לומר שכ"ה באופן כללי) הם מבולגנים מאוד ולא ערוכים כראוי, וכשמדובר על חומר השייך לבימ"ד מסויים יש שקשה לזהות האם הדברים הם של הרב או של אביו או של תלמידים וכדו'. אך כאן מדובר בחיבור שכתב בנו של ריה"ח קרוב לשמיעת הדברים, והוא מספר הרבה על מו"מ בינו לבין אביו וויכוחים אודות נכונות הפשטים, ואין טעם לפקפק בכ"ז.
לגבי פירושים אחרים של ריה"ח עי' (לדוג' בעלמא, אם תתעקש ויהיה לי זמן אציין עוד) בפירושו לפסוק 'משה ידבר והאלקים יעננו בקול' (עמ' 94) ונשמע את חוו"ד ע"ז, אגב תראה שם גם את צורת הדיון בין ר"מ זלטמן לאביו ריה"ח ואת הבטחון הרב שחש ריה"ח לנכונות פירושו.
הוא אשר אמרתי. הדברים בספר הנ"ל מעורבבים מאד וכולם מכלי שני או שלישי וקשה לדעת מה בדיוק יצא מפי הרי"ח ובאיזה אופן. כתבתי לעיל שלא שמעתי את שמע בנו של הרי"ח ואינני יודע אם ניתן לסמוך עליו ומשתיקת החברים אני למד שגם הם לא יודעים להשיבני.
גם בפירוש שציינת אליו הלשון מעורבבת וקשה לדעת מה בדיוק מדברי הרי"ח ומה תוספת פירוש של בנו או של איזה מעתיק אחר שהוסיף ביאורים משלו וא"כ ערבך ערבא צריך ומ"מ אינני רואה שם בדברי הרי"ח שהדברים יוצאים מדרך הדרוש והלא על זה באתי. איננו יכולים לשפוט על פי טעמנו ורגילותינו אבל אני חושב שיש דברים שהם עוברים את הגבול הזה.

בעניין החת"ס אינני בקי כמוך ואינני יודע למה כוונתך.

הוא אשר אמרת, אך לא הוא אשר אמרתי. ביארתי כבר מה ההבדל בין כ"י פי' ריה"ח לבין חלק מכה"י האשכנזיים, ואין מן הצורך לכפול את דברי.
אודות ר"מ זלטמן, אין לי פנאי למצוא את המקורות [המועטים] המדברים אודותיו. אקוה שחכם באשי ייטיב לעשות זאת יותר ממני.
לגבי החת"ס, ראה בשו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן שמ: "ועיי' תוס' סנהדרין י"ב סוף ע"א ד"ה שעיבר ניסן בניסן בשם הירושלמי גלגלת של ארונה היבוסי מצאו שם וכ"ה בירושלמי פ' מי שהיה טמא ולכאורה צ"ע מ"ש גלגלת דנקט וכי משום גלגלת א' צריך זמן רב כ"כ לטהר המקדש ותו צ"ע גדול וכי מימי שע"ה שנבנה בהמ"ק עפ"י נביאים והכל בכתב מיד ה' השכיל הקריבו בטומאה עד שבא יחזקי' מלך יהודה ומצא הגלגלת ויהי' זה ג"כ ממקום שהניחו לו להתגדר ועוד צע"ג בירושלמי דסוטה פ' כשם שם נאמר בקראי דחגי דכעס על הכהנים כמבואר בש"ס דילן בסוגי' דר"ח סגן הכהנים ואיתא בירושלמי בסוטה הנ"ל דהיה הרעש של חגי על שמצא לגלתו /לגלגלתו/ של ארונה היבוסי תחת המזבח ע"ש וק' אחר שחזקיה מלך יהודה טיהר והוציאו גלגלתו מי חזר והכניסו בימי חגי.
ע"כ נלע"ד קברי משפחת ארונה היה סמוך לגורן שקנה דהע"ה וכשבנה בהמ"ק היה נזהרים לסתום בבנין כל הפרצות שבמחילה שתחת הקרקע באופן שלא תכנס גלגל טומאה מקברו' הנ"ל לתחת מחילת שתחת הבירה ולתחת מזבח ויעלה הטומאה דרך נקב השיתון /השיתין/ שע"ג מזבח ובאורך הימים בימי מלכי הרשעי' שלא חזקו בדק הבית ומכ"ש בימי אחז הרשע שכיבה המנורה ופרץ פרצות במקדש נתגלו ונפרצו נקבים בחומת התחתוני' באופן שנתגלגל טומאה מקבר ארונה למקדש ולתחת המזבח וחזקיה מלך יהודה בנה כל הפרצות וטיהר הבית ושוב בשעת חורבן בהמ"ק נתקיים בעו"ה ערו ערו עד היסוד וחזרו ונפרצו בה כמקדש ועליהם הרעיש חגי את העולם וגולגלתו של ארונה אינו עצם גלגלת אלא גלגל הטומאה שנמשכה ונתגלגלה מקברות של ארונה עד תחת המזבח וס"ל להירושלמי קברי עכו"ם מטמאים באהל".
ובשו"ת חתם סופר קובץ תשובות סימן יד: "ובמכתבי עשיתי קצת סמוכין שיהי' המשכת הטומאה ע"י חורים מן התורה, מהא דירושלמי [סנהדרין פרק א' הלכה ב'] דמייתי תוספות במסכת סנהדרין י"ב עמוד א' [ד"ה שעיבר] דבימי חזקי' מצאו גולגולת של ארונה היבוסי תחת המזבח, שנראה תמוה, וגם בירושלמי דסוטה [פ"ה ה"ב] איתא שבימי חגי מצאוהו גם כן, ואחר שכבר פינהו חזקי' מאין נמצא בימי חגי. על כן הי' נ"ל דארונה נקבר בביתו במערה סמוך לבית המקדש, וגולגלתו, רוצה לומר גלגול הטומאה, שנתגלגלה מאותה המערה על ידי פרצות שנפרצה בימי אחז מלכי יהודה הרשעים, ונתגלגלה משם אל תחת המחילות שבבית המקדש. ועלתה הטומאה משם ע"י נקבי השיתין שבמזבח וחזקי' המלך בנה וסתם החורים ההמה, והדר נפרצו בחורבן בית ראשון ומצאו חגי הנביא, וזה נלע"ד קרוב לאמת כאשר הארכתי שם". (וראה שם בהערה 28: והנה כל החידוש שלפנינו בענין גולגלתו של ארונה, כבר האריך מרן עליו כמה וכמה פעמים, עיין סוגיא אין מעברין ניסן בניסן משנת תקע"ב לפ"ק (שבס' חי' סוגיות, ירושלים תרנ"א, סי' י"ב, ד"ה אמנם לולי), ובאותה סוגיא בחידושים משנת תקס"ה (שנדפס בחידושי סוגיות ירושלים תשכ"ט, סי' ג'), ד"ה והתוס', ועיין מה שציין והאריך בזה בהגהות שער יוסף שם.)
ברי לי שיש לחלק בזה, אך רק זה זכור לי כעת (אדרבה עיין בחת"ס עה"ת, ואיך שלא יהיה תרווה נחת), וכבר כתבתי לעיל את התבטאותם של גדולים וטובים ממני אודות החת"ס, והדרנא למסקנא הנ"ל.
(מומלץ גם לעבור על סודי רזיי [וכן שא"ס] של הרוקח תלמידו של ריה"ח, ולהיווכח עד כמה דברי פי' ריה"ח מקבילים להתם. ולאידך גיסא, עד מה רבו הדברים שהיית קורא להם זרים ומוזרים.)

לייבעדיג יענקל
הודעות: 966
הצטרף: ו' אפריל 04, 2014 3:57 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי לייבעדיג יענקל » ב' מאי 05, 2014 3:12 am

לייבעדיג יענקל כתב:
סגן אלוף כתב:ואני מנעתי את עצמי מלהגיב כאן, שמא יעשו גם בי כמעשה הלינץ' המכוער דעש"ק פרשת 'מגדף', ודי בהערה זו.

אכן, גם באותו בן אשה ישראלית מסכן שהדיינים הקשוחים חייבוהו בדין בצעו משה ובני ישראל לינץ ורגמוהו באבנים 'כאשר צוה ה' את משה'. וכן בדין לכל מחרף ה' ומחרף עקבות משיחיו.

עתה ראיתי שאותו האיש שנערך בו הלינץ' שב ובא לו להוכיח שהוא חי נושם ובועט

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' מאי 05, 2014 3:42 am

לא ברור לי מה מציק לך בדברי החת"ס. לפרש שהכוונה גולגלת מצאו זה לא הגולגלת ממש אלא טומאה הנמשכת ממנה זה ממש לא רחוק מהפשט, ואין לזה שום דמיון לרעיון עליו דיבר המשגיח שחולק את הפסוק לשני מדברים ומכוח זה מתקשה מי כתב את זה ולא רק שיש לחלק כמו שכתבת אלא לא קרב זה אל זה.

סגן אלוף
הודעות: 431
הצטרף: ד' מרץ 19, 2014 2:06 pm
מיקום: עיר הקדש והמקדש תבנה בב"א

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי סגן אלוף » ב' מאי 05, 2014 8:37 am

אריסמנדי כתב:
מרן המשגיח כתב:[בעניין דברי הרי"ח לדעתי שברור שהגרמ"פ צודק ונכנסו בספר שיבושים שאינם מהרי"ח ולא בגלל שהם דברי כפירה אלא בגלל שהם פירושים משונים מן הדעת כחומץ לשינים וכעשן לעינים]


הכל בעיני המתבונן, כלומר זה נגזר מהסביבה והחינוך, ומההסתכלות הכללית של הדור. וכל זמן שלא יבין אדם את זה, הרי יבוא לעקור דברים רבים ולהפך מוסדות עולם ע"פ מה שנראה בעיניו כעשן ומוחש בשיניו כחומץ. ובעניננו, המעיין בתורתו הרחבה של ר"י החסיד ובני חוגו, רואה שגם הקטעים ה"מוזרים" לנו משתלבים ומתאימים יפה לדרכו ולדעותיו (ובפרט אם מביאים בחשבון שההשקפות המוסכמות בדורותינו לא היו אז מוסכמות, כמו בענין כתיבת התורה שבדברי חז"ל והקדמונים נראה בזה כמה דעות מלבד הדעה שנתפרסמה ונתפשטה לבסוף).


לכידה.PNG
ציוני פרשת חוקת
לכידה.PNG (40.36 KiB) נצפה 5701 פעמים

מה מתאים בזה להשקפותיו? שהושמט פרק שלם מן התורה?!
נערך לאחרונה על ידי סגן אלוף ב ב' מאי 05, 2014 3:56 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

אריסמנדי
הודעות: 233
הצטרף: ד' יולי 18, 2012 6:15 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אריסמנדי » ב' מאי 05, 2014 12:30 pm

תחילתו של הקטע מפירוש ריה"ח בפרשת ויחי - הובא גם בפירוש הרוקח: וישם משה את אפרים לפני מנשה וכו'. וכבר מצאתי כן במק"א חידוש ייחודי של ריה"ח (שהובא בשמו בכמה מקורות) שמובא בפירוש הרוקח, ושם עוד מוסיף שפירוש זה מקובל אצלו בקבלה איש מפי איש (כסגנון הרגיל אצל רבינו הרוקח בדברים שקיבל מרבו). יודע אני שיש מקום לברר האם הפירוש הנד' ע"ש הרוקח יצא מת"י ממש, אבל מתוך הכרה טובה של ספר זה מסתבר לי מאוד שהוא מבית מדרשו ורובי הדברים הם ממנו.

אצל לנגה מובא הקטע הנידון בשם שני כ"י, כמו שכבר כתב מרן משגיחנו למעלה. אלא שיש להבהיר, שאין מדובר בשני "קטעי גניזה" מקריים, אלא בשני כ"י גדולים המחזיקים פירושי ריה"ח לכל או רוב התורה, ומובאים בהם עדויות רבות בגוף ראשון מבנו של ריה"ח, ומצויינים בהם תאריכים ומאורעות ושמות פרטיים, והאותנטיות שלהם רבה מאוד. ובמקומות רבים יש להם מקבילות בחיבורים אחרים שהביאו כך בשם ריה"ח.

אחזור שוב: מי שחפץ להבין ולא לייצר לעצמו עולם דמיוני, עליו ללמוד את תורתו הרחבה של ריה"ח וחוגו, לקלוט מעט מרוחו המקורית והייחודית של ריה"ח מחד, ומצד שני להכיר את הרקע שממנו צמח והמרחב שבתוכו פעל. לעצם הענין, נראה שבסביבתו של ריה"ח (ולא רק) היה מקובל שאנשי כנה"ג ערכו באופן סופי את כל המקרא. לשם הסר ספק: ודאי לא חלקו על כך שהתורה היתה כבר מימות משה רבינו, אלא שלא ראו הבדל בין חלקי התנ"ך, ולדעתם אנשי כנה"ג (ובראשם נביאים ובעלי רוה"ק) יכלו לערוך באופן סופי את כל המקרא (ומי שירצה יוסיף: מפי הגבורה/ברוה"ק). ב'עריכה' הכוונה לבירור הגירסה, קביעת סדר היחידות ומקומם המדוייק (וכאן תשובה ל"הושמטו פרקים" וכו' - לא השמטה אלא העברה למקום אחר), הוספות מעטות לשם פירוש והבהרה (כשם שבתלמוד אמרו כעי"ז על ספרי הכתובים, וכעין שאמרו על עזרא הסופר שהסתפק בגירסת הפסוק "הנסתרות" וגו' ודיברו על ג' ס"ת שהיו בעזרה, וכשם שדיברו על כינויי סופרים לפי הפירוש הפשוט בזה שנקטו כמה מחכמי הדורות, וכשם שאמרו שעזרא החליף כתב התורה. שני הדברים האחרונים אינם מתקבלים אצלנו בנחת, ולכן קמו רבים מזמן הראשונים ואילך לפרשם שלא כפשוטם). אפשר גם שחילקו בזה בין אגדות להלכות, חילוק שהוזכר בפירוש קדמון על אבע"ז (צפנת פענח של ר"י טוב עלם הספרדי).

ואולי יש להשוות לזה דברי רשב"ם (בראשית לה כ): ״היא מצבת קבורת רחל" — שאמר שמואל לשאול כשהלך ממנו לאחר שמשחו למלך.

ובכלל, ראשונים רבים מדברים על "בעל הספר", "הסופר", "הסדרן" - בפסוקי ספר בראשית (כגון: לקח טוב, שכל טוב, רשב"ם, ר"י בכור שור, ועוד). מי שרוצה לפרש שדיברו על הקב"ה או על משה רבינו, יכול לפרש כן (לפעמים בדוחק. ועדיין יש מקום לדייק במה שלפעמים מתייחסים לספר בראשית ככתיבתו של משה רבינו). והלא יכלו לכתוב בפירוש כן (וכמו שראב"ע נזהר וכותב "דברי משה")? ומי שירצה יוכל לקרבם לדעת ריה"ח.

אני מסכים שהדברים מוזרים לנו, ולא רק לנו, והרי אבע"ז מצד אחד נאבק בדעות כאלו ומצד שני הסתיר ברמזים ובסודות דעותיו כעי"ז. אלא צריכים אנו להבין כוחה של תודעה שונה ואטמוספירה נבדלת. אפשר שדוקא מי שמודע לאפשרות של מחקר וביקורת שכלתנית-חיצונית הוא החושש בכגון דא. ואילו מי שחי בתוך אמונה תמימה בפשט ובמדרש, בניסים ובמעשה מרכבה, במקרא ובחז"ל וכו', אין לו שום חשש ופגם בדעות כהנ"ל. וכעי"ז יש לומר על פירושי הפשט של רשב"ם (כגון בענין תפילין ועוד), שכמותם אמרו קראים וכנגדם יצאו חכמי בבל וספרד והתאמצו לסותרם (ובכלל בצרפת ואשכנז היחסים ביו פשט לדרש היו פחות טעונים, כיון שלא היה לזה שום השלכה אקטואלית. ולהיפך בכל הנוגע לפולמוס עם הנוצרים).

[כשמתבגרים מתייחסים לנושאים אלו באופן אחר מצעירים. כדאי לעסוק בנושאים כאלו ואחרים (שצצים בתכיפות באשכולות אחרים ברחבי הפורום) בעדינות וברגישות, לא לשם פרובוקציה וכיו"ב. לחכימא ברמיזא וכו'].
נערך לאחרונה על ידי אריסמנדי ב ב' מאי 05, 2014 1:42 pm, נערך 3 פעמים בסך הכל.

אריסמנדי
הודעות: 233
הצטרף: ד' יולי 18, 2012 6:15 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אריסמנדי » ב' מאי 05, 2014 12:46 pm

אוצר החכמה כתב: שחולק את הפסוק לשני מדברים ומכוח זה מתקשה מי כתב את זה


איני רואה שהוא חולק פסוק לשני מדברים. הוא מפרש "וישם את אפרים לפני מנשה" (פס' כ) כתוספת אנשי כנה"ג, ואת פסוק כ"ב כדברי משה. ובאמת, לו יהי שהתוספת כאן על אנשי כנה"ג היא מדברי הבן, הרי גם בשאר מקומות ראינו בדברי ריה"ח כרעיון זה, וגם שהבן אף הוא לא היה קטיל קני באגמא.

פירוש זה נאמר מתוך הריאליה של ספרים שיש בהם תוספות של עורכים ומעתיקים ומגיהים, כמו שרווח בסביבתו של ריה"ח ולמעלה בקודש.
מי שיבחן את דבריו במבחן חמוּר של פשט ודקדוק וכיו"ב, בודאי יחזיק חלקם לשיבוש. אבל כך גם עשו הפשטנים לפירושי האגדה ולפירש"י ועוד.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' מאי 05, 2014 1:22 pm

ראה את הסברו של מרן המשגיח

שם את אפרים לפני מנשה. פי' אבי לא על יעקב נאמר כי על משה, וישם משה את אפרים לפני מנשה בראש דגל בעבור שיעקב אמר ואחיו הקטון יגדל ממנו ויהושע כתבו או אנשי כנסת הגדולה שא"ת משה כתבו היה לו לומר ואני שמתי את אפרים לפני מנשה כמו שיש אחרי כן ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך ופי' אבי שמשה כתבו בשנת הארבעים בעבור שמשה ידע שיעקב אמר אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי לכן נתתי לו לחצי שבט מנשה ממלכת עוג בבשן (וממלכת סיחון מלך האמורי) שמשה הרגו שמן הדין כל מה שנטל אפרים בארץ היה לו להיות לאפרים ומנשה נמצא כל חלק מנשה יתר על אפרים בעבור הבכורה ומשה אמר כבר התחלתי במצוה ונתתי לחצי שבט מנשה מה שנתתי לכך מה שצויתי ליהושע ולשנים עשר החולקים את הארץ ליתן לאפרים כאחד מן השבטים ולחצי מטה מנשה כפי חלק המגיעם.

והנה אם היינו רואים פירוש כזה בלי שהיה מיוחס לר"י החסיד היינו ממלאים שחוק פינו כי מלבד שעצם הפירוש אשר חותך שני חצאי משפט באמצע קטע ומפרש שהם תוספת שנתווספה מתוך הנחה שמהעיין יבין לבד את כוונת הדברים הוא מתמיה, וכי מנין בא הרעיון המוזר שמשה היה לו לכתוב את מעשיו בגוף ראשון הרי כל התורה כולה כתובה בלשון נסתר. והראיה שהביא על זה מן הפירוש במילות ואני נתתי לך היא רק מגדילת הלעג כי אם משה כתבו על עצמו למה נכתב לשון נתתי לך כאילו מדבר אל יוסף?


לזה קראתי שני מדברים. מעבר לזה שאין לזה שום הצדקה בפשט, זה מקרה שאין בו קושי בפשט והוא ברור ביותר.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 47 אורחים