מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

דיין אשכנזי ובעלי הדין ספרדים

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
סגן אלוף
הודעות: 431
הצטרף: ד' מרץ 19, 2014 2:06 pm
מיקום: עיר הקדש והמקדש תבנה בב"א

דיין אשכנזי ובעלי הדין ספרדים

הודעהעל ידי סגן אלוף » ב' אפריל 07, 2014 12:26 pm

ראיתי פעם בשם הג"ר ניסים קרליץ [איני מוצא כעת מקומו] שאע"פ שכאשר בא בן ספרד לפני מורה הוראה מבני אשכנז צריך המורה להורות לו כפי מנהג בני עדתו מ"מ בדין תורה צריך הדיין לפסוק כמנהגו ולא כמנהג בעלי הדין שהרי כעת נתנה התורה תוקף למעשיו לפסוק ולהכריע את הדין וכעת זו שאלה אישית שלו מה הדין שעליו לעשות בכה"ג, והנה הסברא הזאת תמוהה מאד שהרי הא מיהא ודאי שלא נתנה תורה זכות לדיין בממון הנידון שיהיה הדין נוהג כפי דעתו כדינא דידיה, אלא שמסרה התורה לו כח הכרעה לכוף ולחייב את בעלי הדין כפי דעתו ומ"מ ראוי שיהיה בדבריו כח לחייב את בעלי הדין עצמם כפי דינא דידהו וזה פשוט וברור [וכן נראה בכהן הרואה את הנגע שלא מסתבר שמשום שמסר הכתוב ההכרעה בזה לכהנים דשוב יוכל הכהן לטהר ולטמא כדינא דידיה נגד מנהגו של המצורע, ועדיין יל"ע במקום שנחלקו המצורע והכהן בדין הנגע האם יש לכהן לטהרו דמ"מ מסרה לו תורה כח ההכרעה וכדיין נגד בעל דין או שרק את קריית שם הטומאה בפועל].
ולא מיבעיא לדעת הרדב"ז בתשובותיו שאף במקום שמכריע הדיין מסברת עצמו במח' הפוסקים יכול הבע"ד לומר לו קים לי כהך פוסק שכנגדך ולא מכריעה אצלי סברתך, הרי להדיא שלעולם צריך הדיין לחייב את בעל הדין לקבל הכרעתו בכדי לפסוק ואין כאן דינא דידיה, אלא אפילו לדעת יש"ש דבכה"ג יש כח לדיין להכריע את ההלכה עדיין נראה דהיינו דס"ל שגם בכה"ג יש כח בדיין להכריע עפ"י סברתו ולחייב את בעלי הדין כפי דעתו שהרי מ"מ הדין במחלוקת שנוי ואם היו באים בעלי הדין מרצונם לסור ולשמוע אליו כבהוראת או"ה היה בכוחו להכריע וה"נ הכא, אבל בנידון דידן שההכרעה נגד מסורת אבותיו או מקומו של בע"ד ומחויב שלא לנהוג כמותה בהוראת או"ה שוב איכא למימר שאין כח ביד הדיין לכפות דעתו ומנהגותיו על בעלי הדין גם בד"מ.
ועיין בכתבי הגר"ח בענין אין הולכין בממון אחר הרוב שכתב דבכל פסיקת ב"ד ברוב נגד מיעוט הנה מלבד דין רובו ככולו שנותן תוקף לרוב ומחשיב את דבריו לפסיקת בית הדין כולו, מלבד זאת צריך גם את דין הלך אחר הרוב בכדי שבאמת תתברר ההלכה ע"י סברא זו שמן הסתם האמת עם הרבים יותר מן היחיד, ואף בדבריו מבואר שאין הדיין עצמו צריך לידע את הדין בשביל להכריע בו כלפי עצמו, אלא צריך לחייב את הבע"ד בהכרעה זו, וזה ע"י דין הלך אחר הרוב.
אכן יש לקייים הפסק הנ"ל שלא מטעמיה, והיינו שדרך הוראת חכם הוא שכאשר יפול ספק לאדם בהלכה והלך לדרוש אלהים אצל מורה ההוראה הרי מקבל על עצמו את הוראותיו ויש תוקף בהוראתו שהשואל צריך ללכת אחריו [וכמבואר בדיני חכם שאסר], והנה בן ספרד הרי כבר מעיקרא חלו עליו הוראות ופסקי גדולי עדתו וממילא כאשר בא לשאול את הרב הרי כל קבלתו את המורה עליו בהוראה זו מוגבלת מעיקרה להליכות בני ספרד ולכן אין כח ביד המורה להנהיג בו אלא כפי מנהג עדתו, משא"כ בדיין הדן את הדין שנתמנה ע"י התורה נגד רצון בעלי הדין ואין כוחו ומעשיו תלויין בקבלתם את עצמו עליהם הרי יש לו כח לחיב את בעלי הדין בדעתו אף נגד מסורת אבותיהם ורבותיהם, שהרי ח"ו לא נפרדה התורה לכמה תורות אחת לבני אשכנז ואחת לבני ספרד ח"ו, אלא שלעולם בן ספרד יש לו מעיקרא רב אחר מבן אשכנז, ומשא"כ בנידון הב"ד הזה שגזרה התורה לילך אחר דיין זה לא אכפ"ל מי הם רבותיו דרך כלל.

מה שנכון נכון
הודעות: 9715
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: דיין אשכנזי ובעלי הדין ספרדים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' אפריל 07, 2014 12:31 pm

חוט שני נדה סימן קפח.GIF
חוט שני נדה סימן קפח.GIF (51.56 KiB) נצפה 1836 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 9715
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: דיין אשכנזי ובעלי הדין ספרדים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' אפריל 07, 2014 12:48 pm

שו"ת יביע אומר חלק ז - חושן משפט סימן ב
בעניני קים לי
נשאלתי באדם שתבע את חבירו לדין תורה, והתובע ספרדי והנתבע אשכנזי, ושניהם תושבי ארץ ישראל, ובדין ההוא מרן הש"ע פסק לחייב את הנתבע, והרמ"א פסק לפוטרו, האם יוכל הנתבע שהוא המוחזק לטעון קים לי כהרמ"א נגד מרן, או לא, שיש מקום לומר שאע"פ שאין לטעון קים לי נגד פסק מרן שהוא מרא דאתרא, זהו כשהנתבע ג"כ ספרדי, משא"כ כשהנתבע אשכנזי אפשר שיוכל לומר קים לי כהרמ"א, הואיל ובני אשכנז יוצאים ביד רמ"א.

עיין שם שמדברי הרבה פוסקים שהובאו שם יש ללמוד דלא ס"ל כחוט שני הנ"ל.

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: דיין אשכנזי ובעלי הדין ספרדים

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ב' אפריל 07, 2014 2:59 pm

ואני שמעתי מדיין מומחה שכמעט ואין הרכב ספרדי יכול לדון אשכנזים וכן להיפך, האשכנזים אינם יודעים מה זה תקיעת כף ואילו הספרדים אינם יודעים מהו חרם דרבינו גרשום ועוד הרבה כהנה.

בברכה המשולשת
הודעות: 12051
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: דיין אשכנזי ובעלי הדין ספרדים

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אפריל 07, 2014 3:27 pm

לומד_בישיבה כתב:ואני שמעתי מדיין מומחה שכמעט ואין הרכב ספרדי יכול לדון אשכנזים וכן להיפך, האשכנזים אינם יודעים מה זה תקיעת כף ואילו הספרדים אינם יודעים מהו חרם דרבינו גרשום ועוד הרבה כהנה.


אינם יודעים? כל הדיינים אמורים ללמוד את כל השיטות והפסיקות

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: דיין אשכנזי ובעלי הדין ספרדים

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ב' אפריל 07, 2014 3:33 pm

מניין לך הרב בברכה שכל דיין חייב להתמחות בכל הסוגיות וכבר ראיתי דברים שונים ומשונים כמו היתר לפני עשרים וארבע חודש שהרבה דיינים אינם ניגשים לדון בעניין.

בברכה המשולשת
הודעות: 12051
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: דיין אשכנזי ובעלי הדין ספרדים

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אפריל 07, 2014 3:37 pm

אחרת איך הוא יכול לגשת ולפסוק בעניינים חמורים של אשת איש?
(וגם בממונות חמור הדבר להוציא ממון בטעות ח"ו)

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: דיין אשכנזי ובעלי הדין ספרדים

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ב' אפריל 07, 2014 3:45 pm

אתה שואל טוב הרב בברכה אך מה לעשות ואני מכיר דיינים ברבנות שבקושי עברו מבחן על אבן העזר. מה לעשות זה המצב.

ממרומי היער
הודעות: 395
הצטרף: ה' יוני 20, 2013 4:33 pm

דיין אשכנזי ונידונים ספרדים

הודעהעל ידי ממרומי היער » ג' נובמבר 25, 2014 2:30 pm

שני נידונים הנוהגים בכל כפסקיו של מרן המחבר בעל ה'שולחן ערוך' באו לפני בית דין, והדיינים הם אשכנזים הנוהגים בכל כפסקי הרמ"א, ופסק ההלכה תלוי במחלוקת הרמ"א והשלוחן ערוך, היאך צריך הדיין לפסוק כמו מנהג הדיין או כמו מנהג הנידונים לפניו ??
שמעתי בשם ר' ניסים קרליץ שהולכים אחרי הדיין כי דיין בשונה מפוסק מחיל חלות דין.


סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: דיין אשכנזי ונידונים ספרדים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' נובמבר 25, 2014 4:07 pm

בעיני זה פלא מה שכתב שבאיסור והיתר הדיין רק כמראה הדין. גם שם אם זה לא כביעתא בכותחא היינו דין פשוט ומפורש שהשואל רק היה חסר את ידיעתו, אלא דבר המסור לעיון ושיקול הדעת גם אז לכאורה הרב הוא הפוסק, ועל עיקרון זה נבנה כל הדין של באתריה דפלוני ודומיהם ובאמת מאי שנא מדיינים.

תוכן
הודעות: 5266
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: דיין אשכנזי ונידונים ספרדים

הודעהעל ידי תוכן » ג' נובמבר 25, 2014 4:08 pm

אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, עיניו, ולא עיני אחרים.

אלי כהן
הודעות: 1121
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: דיין אשכנזי ונידונים ספרדים

הודעהעל ידי אלי כהן » ג' נובמבר 25, 2014 4:35 pm

יש דיינים שפוסקים להדיא לבעלי הדין: "אם אתה אשכנזי אז הדין הוא כך וכך, ואם אתה ספרדי אז הדין הוא כך וכך".
כמובן לפעמים זה יכול ליצור פלונטר, כגון כשאחד מבעלי הדין הוא אשכנזי והשני ספרדי - באופן שיש התנגשות בין שתי שיטות הפסיקה; ומיהו מסתמא בכה"ג אותם דיינים ילכו אחרי המוחזק, או יכריעו באופן אחר שלפיו נוהגים להכריע במקרים של ספק.

סגן אלוף
הודעות: 431
הצטרף: ד' מרץ 19, 2014 2:06 pm
מיקום: עיר הקדש והמקדש תבנה בב"א

Re: דיין אשכנזי ונידונים ספרדים

הודעהעל ידי סגן אלוף » ג' נובמבר 25, 2014 6:21 pm


עושה חדשות
הודעות: 9441
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

אשכנזי וספרדי באו לבית הדין

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 13, 2020 1:09 am

איך הכלל בדיני ממונות כד איכא פלוג' בין המחבר והרמ"א,
אם הדיין אשכנזי ושני בעלי הדין ספרדים, או איפכא, ומה הדין באופן שהתובע אשכנזי והנתבע ספרדי ולהיפך, [דהיינו באופן שאין ענין של "קים לי" להשאיר הממון אצל המוחזק בכל אופן], ומה קורה כשהנתבע זה שני שותפים אחד ככה ואחד ככה, האם זה מתחלק בין שניהם, או דלעולם אזלינן בתר הדיין וכו', ודאי כל הני הוו מעשים שבכל יום, והיכי נהיגי. (וראיתי ע"ז פעם בחוט שני להגרנ"ק וכעת ל"מ).

הוה אמינא
הודעות: 1157
הצטרף: ג' ינואר 14, 2014 2:08 am

Re: אשכנזי וספרדי באו לבית הדין

הודעהעל ידי הוה אמינא » ב' יולי 13, 2020 1:31 am

הנהוג שהרבנים פוסקים לפי בעלי הדינים.
לספרדים לפי המחבר ולאשכנזים לפי הרמ"א.
אמנם הגר"נ קרליץ זצ"ל פסק שפוסקים לפי הרבנים ולא משנה מה מוצא עדת בעלי הדין.

ישא ברכה
הודעות: 1874
הצטרף: ש' יוני 06, 2015 11:50 pm

Re: אשכנזי וספרדי באו לבית הדין

הודעהעל ידי ישא ברכה » ב' יולי 13, 2020 1:40 am

מה הטעם לפסוק לפי הרבנים של הדיין?
לכאורה צריך לפסוק לכל נידון כפי רבותיו, ולעולם אי אפשר להוציא ממנו ממון או לחייבו ממון.

הוה אמינא
הודעות: 1157
הצטרף: ג' ינואר 14, 2014 2:08 am

Re: אשכנזי וספרדי באו לבית הדין

הודעהעל ידי הוה אמינא » ב' יולי 13, 2020 1:51 am

הוא מבאר שם שבי"ד של ממון זה קבלו עלייהו את הדיין. ממילא הוא הפוסק. לא המחבר ולא הרמ"א. ולכן דיין אשכנזי צריך לפסוק לפי הרמ"א גם לספרדים, ולהיפך.
אבל נדמה לי שזו דעתו ולא מקובל כך, אלא כפי שכתבת.

עושה חדשות
הודעות: 9441
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אשכנזי וספרדי באו לבית הדין

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 13, 2020 5:53 pm

הוה אמינא כתב:הוא מבאר שם שבי"ד של ממון זה קבלו עלייהו את הדיין. ממילא הוא הפוסק. לא המחבר ולא הרמ"א. ולכן דיין אשכנזי צריך לפסוק לפי הרמ"א גם לספרדים, ולהיפך. אבל נדמה לי שזו דעתו ולא מקובל כך, אלא כפי שכתבת.
יש"כ. האם נדפס בחו"ש היכן שהו?

גמח
הודעות: 350
הצטרף: ד' ינואר 16, 2013 6:48 pm

Re: אשכנזי וספרדי באו לבית הדין

הודעהעל ידי גמח » ב' יולי 13, 2020 6:00 pm

חו"ש נדה עמ' קא.

בברכה המשולשת
הודעות: 12051
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: אשכנזי וספרדי באו לבית הדין

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' יולי 13, 2020 7:12 pm

ויעויין בהרחבה במצ"ב
קבצים מצורפים
35941546269654 (1).pdf
(397.12 KiB) הורד 31 פעמים


עזריאל ברגר
הודעות: 8350
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: דיין אשכנזי ונידונים ספרדים

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יולי 13, 2020 10:47 pm

סגן אלוף כתב:http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=17&t=17647&hilit=

פלוריש כתב:http://simla.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=17647
viewtopic.php?t=20299

יישר כחכם.
אוחדו ג האשכולות.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 65 אורחים