הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
חשבונות רבים
הודעות: 757
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ה' אפריל 10, 2014 11:15 pm

הנה מנהג א"י כהאוסרים להניח תפילין בחול המועד וכן נוהגים רובא דרובא דרובא וודאי חשיב כמנהג המקום (אחר מחילת כבוד הרב משולש ודעימיה).

ולכן נתעוררתי לשאול ברב הראוי להוראה שלמד את הסוגיא ונראה לו דצריך להכריע כהסוברים להניח תפילין כיצד יעשה.
ואם הוא שייך לאחת הקהילות המניחים תפילין ודאי אין בזה שאלה שיכול להניח כמנהג קהילתו שמנהג הקהילה שהוא משתייך אליה חשיב כמנהג המקום, אבל השאלה במי שלא היה שייך ולא רוצה להשתייך לאחת מהקהילות האלו.
ובאשכול אחר הבאתי דברי הש"ך ביו"ד סימן קי"ט ס"ק כ' גבי מי שבא ממקום שנוהגים לאסור חלב ונראה לו שיש להתיר והביא הש"ך מהראשונים שיכול להקל בזה מחוץ למקומו אבל באותו מקום שנוהגים לאסור אסור לו להקל ולכאורה מיירי שם אפילו בצינעה (דהא בפהרסיא בלאו הכי אסור) וא"כ ה"ה הכא לא יוכל הרוצה להניח תפילין לעשות כן אלא אם יצטרף לאחת הקהילות המניחות תפילין או ילך להניחם בבית הכנסת שלהם אך נסתפקתי דהתם הוא רק לחומרא אבל הכא דיש חומרא וקולא לכל צד אולי מותר לו לעשות כן בצינעא ואין עיתותי עימי לעיין כעת.

וכל זה לפי מה שכתבתי באשכול הנ"ל שיש חילוק בין הסובר שצריך להכריע כדעה מסוימת ובין מקום שס"ל שהדעה הנגדית היא טעות גמורה והכא לא שייך מי שיחליט שהסוברים שאסור להניח הוא טעות ולדעתי העניה דברי שם ברורים והרב יו"ד נחלק עלי ומסתמא יהיה לו מה לומר גם בנידו"ד.
נערך לאחרונה על ידי חשבונות רבים ב ג' אפריל 15, 2014 10:41 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » ו' אפריל 11, 2014 2:02 am

מה הבעיה להניח בתנאי כמו שכתב המשנ"ב?? ואז זה רק חומרא בלי קולא.
ומלבד זאת, אם הקהילה שבה מתפלל נחשב "מנהג המקום" אז כאשר הוא נמצא בבית ולא בקהילתו, אז הבית הוא המקום, ויכול להניח שם בלי שום חשש לכאורה.
ושמענו על הרבה גדולים שנהגו להניח תפילין בצנעה בביתם.

חשבונות רבים
הודעות: 757
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ו' אפריל 11, 2014 11:29 am

משולש כתב:מה הבעיה להניח בתנאי כמו שכתב המשנ"ב?? ואז זה רק חומרא בלי קולא.
לא כי אלא יש שפקפקו בזה מכמה טעמים והא קמן שאין המנהג בזה כהמשנ"ב.
משולש כתב:ומלבד זאת, אם הקהילה שבה מתפלל נחשב "מנהג המקום" אז כאשר הוא נמצא בבית ולא בקהילתו, אז הבית הוא המקום, ויכול להניח שם בלי שום חשש לכאורה.
ושמענו על הרבה גדולים שנהגו להניח תפילין בצנעה בביתם.
אם הוא משתייך לאותה הקהילה יתכן כדבריך אך אני דנתי במי שאינו משתייך לאחת מהקהילות האלו.

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » ו' אפריל 11, 2014 12:06 pm

גם אני אמרתי שאין נוגע כלום ההשתייכות הקהילתית שלו, רק בזמן שהוא נמצא בבית הכנסת.
אבל בביתו בצנעא יכול לנהוג מה שרוצה. ולכן היו הרבה גדולים שהניחו בביתם בצנעה אע"פ שהשתייכו לקהילות שלא מניחים.

חשבונות רבים
הודעות: 757
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ו' אפריל 11, 2014 12:12 pm

משולש כתב:גם אני אמרתי שאין נוגע כלום ההשתייכות הקהילתית שלו, רק בזמן שהוא נמצא בבית הכנסת.
אבל בביתו בצנעא יכול לנהוג מה שרוצה
רק אתה אמרת את זה.
אני חושב להיפך ממך שמי שמשתייך לקהילה שאינם נוהגים להניח יתכן שאסור לו להניח גם בצינעא כמ"ש בהודעתי הפותחת.

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » ו' אפריל 11, 2014 1:18 pm

אבל הרבה גדולי ישראל הניחו בביתם בצנעה. זאת אומרת שהבינו שההשתייכות שלהם לא משנה.

פשוטה של משנה
הודעות: 180
הצטרף: ה' מרץ 13, 2014 11:53 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי פשוטה של משנה » א' אפריל 13, 2014 1:56 am

כבר ציינתי באשכול השכן את דברי השאגת אריה שהוכיח באותות ובמופתים שאף להסוברים שא"צ להניח, מ"מ אין שום איסור בדבר. ואף הגר"א בביאור נראה שכך דעתו נוטה.
[ההוכחה העיקרית לזה היא בגמ' בביצה שתפילין אינן מוקצה ביו,ט, וחזינן שאפי' ביו"ט שרי להניח תפילין].
והשו"ע שפסק שאסור להניחם אין לו לזה שום מקור כי אם הזוהר בלבד, ונמצא שבדבר זה שנחלקו בו הש"ס והזוהר לכו"ע הלכה דלא כהזוהר.
[וצ"ע שאישתמיטתיה להב"י הראיה הנ"ל].
ומעתה אין שום חשש בדבר וכל הרוצה להניח יניח בלא ברכה.
נערך לאחרונה על ידי פשוטה של משנה ב א' אפריל 13, 2014 9:19 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » א' אפריל 13, 2014 2:08 am

רק אזכיר נקודה קטנה.
נפסק שלהתפלל עם תפילין עדיף מתפילה בציבור. ובפשטות גם בחול המועד אם הוא זמן תפילין יש אותו דין.
ולכן הנוהג להניח שלא מוצא מניין שמניחים תפילין. יתכן שעדיף שיתפלל לבד בבית עם תפילין. (אחרי שמונה עשרה הוא יכול לחלוץ את התפילין ולהמשיך את התפילה עם הציבור).
אמנם מי שגר בי-ם, ב"ב, ק"ס, או ביתר, יוכל למצוא מניין בעירו. ואינו צריך להבטל מתפילה בציבור.

חובב_ספרים
הודעות: 1067
הצטרף: ד' אוקטובר 31, 2012 12:08 am

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי חובב_ספרים » א' אפריל 13, 2014 2:25 am

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן קה אות ה'
ובדבר להניח תפילין בחוה"מ שבא"י שעיקר הישוב מתחלה היה מהספרדים וממדינות הערבים שעושין ברוב דברים כהרמב"ם ובעיקר כהב"י לא הניחו תפילין בחוה"מ, ואלו שבאו מיוראפ לא"י היו הראשונים תלמידי הגר"א ותלמידי הבעש"ט ואנשי חב"ד שג"כ לא מניחין תפילין בחוה"מ ממילא נעשה מנהג דא"י שלא להניח תפילין בחוה"מ, שא"כ מכיון שכבר אתה תושב א"י אתה רשאי לנהוג מהיום כמנהג א"י אף שהוא מדיני דאורייתא... אבל מ"מ אם אתה רוצה להניח תפילין מספק ג"כ אתה רשאי כי אפשר שעתה שכבר באו הרבה מיוראפ יש גם שמניחין תפילין ואין מקום קבוע כעת, ויש הרבה מרבותינו הראשונים דליכא איסור להניח תפילין אף לאלו שאין מניחין, אבל אם אתה רוצה להניח תפילין הוא דוקא בצנעא בבית ובלא ברכה כי גם במקומנו רוב ת"ח אף שהניחו תפילין הניחו בלא ברכה מאחר דמחלוקת הגאונים היא ספק ברכות להקל.

אמסטרדם
הודעות: 1498
הצטרף: א' אוקטובר 20, 2013 8:13 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי אמסטרדם » א' אפריל 13, 2014 5:33 am

פשוטה של משנה כתב:והשו"ע שפסק שאסור להניחם אין לו לזה שום מקור כי אם הזוהר בלבד, ונמצא שבדבר זה שנחלקו בו הש"ס והזוהר לכו"ע הלכה דלא כהזוהר.
[וצ"ל שאישתמיטתיה להב"י הראיה הנ"ל].
ומעתה אין שום חשש בדבר וכל הרוצה להניח יניח בלא ברכה.

פלאי פלאים!
יישר כחכם!
ויה"ר שיפוצו מעינותיכם חוצה - ללמד דעת לכלל ישראל שבשו"ע יש טעות על סמך זוהר הקדוש.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16472
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אפריל 13, 2014 8:53 am

וכידוע שגם רבותינו בעלי התוספות והרשב"א נמשכו וטעו אחר הזוהר הקדוש ולא חלו ולא הרגישו שכבר הוכיחו כאן בפורום שאין מקור לדבר.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16472
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אפריל 13, 2014 9:02 am

ההוכחה העיקרית לזה היא בגמ' בביצה שתפילין אינן מוקצה ביו,ט, וחזינן שאפי' ביו"ט שרי להניח תפילין].
[וצ"ל שאישתמיטתיה להב"י הראיה הנ"ל].


שכחת את ביאור הגר"א שהבאת באשכול השני שכותב שאינה ראייה.

חשבונות רבים
הודעות: 757
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי חשבונות רבים » א' אפריל 13, 2014 9:06 am

חובב_ספרים כתב:שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן קה אות ה'
ובדבר להניח תפילין בחוה"מ שבא"י שעיקר הישוב מתחלה היה מהספרדים וממדינות הערבים שעושין ברוב דברים כהרמב"ם ובעיקר כהב"י לא הניחו תפילין בחוה"מ, ואלו שבאו מיוראפ לא"י היו הראשונים תלמידי הגר"א ותלמידי הבעש"ט ואנשי חב"ד שג"כ לא מניחין תפילין בחוה"מ ממילא נעשה מנהג דא"י שלא להניח תפילין בחוה"מ, שא"כ מכיון שכבר אתה תושב א"י אתה רשאי לנהוג מהיום כמנהג א"י אף שהוא מדיני דאורייתא... אבל מ"מ אם אתה רוצה להניח תפילין מספק ג"כ אתה רשאי כי אפשר שעתה שכבר באו הרבה מיוראפ יש גם שמניחין תפילין ואין מקום קבוע כעת, ויש הרבה מרבותינו הראשונים דליכא איסור להניח תפילין אף לאלו שאין מניחין, אבל אם אתה רוצה להניח תפילין הוא דוקא בצנעא בבית ובלא ברכה כי גם במקומנו רוב ת"ח אף שהניחו תפילין הניחו בלא ברכה מאחר דמחלוקת הגאונים היא ספק ברכות להקל.
נראה מדבריו כהרב משולש שכיוון שיש מניחים אפילו אין להם קהילה בפ"ע זה מספיק להתיר ואני בעניי לא הבינותי למה.
פשוטה של משנה כתב:כבר ציינתי באשכול השכן את דברי השאגת אריה שהוכיח באותות ובמופתים שאף להסוברים שא"צ להניח, מ"מ אין שום איסור בדבר. ואף הגר"א בביאור נראה שכך דעתו נוטה.
השאג"א מיירי בשבת ויו"ט אך מה נעשה שהשו"ע בסי' ל"א פסק לאיסור ואף המשנ"ב לא הביא שם דעה חולקת וגם מהגר"א בביאורו סי' ש"א מתיר רק שלא לשם מצוה כמ"ש בביה"ל שם.
משולש כתב:נפסק שלהתפלל עם תפילין עדיף מתפילה בציבור. ובפשטות גם בחול המועד אם הוא זמן תפילין יש אותו דין.
ולכן הנוהג להניח שלא מוצא מניין שמניחים תפילין. יתכן שעדיף שיתפלל לבד בבית עם תפילין. (אחרי שמונה עשרה הוא יכול לחלוץ את התפילין ולהמשיך את התפילה עם הציבור).
זה צ"ע אם ספק תפילין עדיף על ודאי מנין...
אך בעניין האפשרות שיעשה תנאי כהמשנ"ב וכמ"ש הרב משולש בתחילת האשכול הנה מה שכתבתי לו שאין המנהג בזה כהמשנ"ב אחרי מחשבה נוספת ניחמתי שיתכן שבאמת סבירא לן כהמשנ"ב ומה שאין עושים כך זה לפי שאין זו הנהגה נכונה לציבור הסובר שאסור להניח תפילין שיניחום על תנאי וגם המשנ"ב כתב זאת רק להמניחים תפילין שיעשו תנאי לרווחא דמילתא אבל לא להיפך. ולפ"ז יחיד יכול לסמוך על המשנ"ב.

פשוטה של משנה
הודעות: 180
הצטרף: ה' מרץ 13, 2014 11:53 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי פשוטה של משנה » א' אפריל 13, 2014 9:26 am

אוצר החכמה כתב:וכידוע שגם רבותינו בעלי התוספות והרשב"א נמשכו וטעו אחר הזוהר הקדוש ולא חלו ולא הרגישו שכבר הוכיחו כאן בפורום שאין מקור לדבר.

טעות חמורה בידך וזאת מפני שקראת דברי ברפרוף בעלמא.
כל הראשונים הנ"ל שהזכרת מדברים על כך שאין חובה להניח תפילין בחוה"מ ולזה אין ראיה מוחלטת כנגד זה [מהבבלי עכ"פ].
אני מדבר כעת על האיסור להניח תפילין, שבזה כבר הוכיח השאגת אריה שאין איסור כזה אפי' ביו"ט. וכפי שציינתי שהיא גמ' מפורשת בביצה שמשלחין תפילין ביו"ט.
ובזה אף הגר"א משמע מדבריו שסובר כן.
ועל זה כתבתי שהשו"ע נסתמך על הזוהר בלבד. ותמהתי עליו איך פסק כזוהר נגד התלמוד.
ויתירה מכך שהוא עצמו פסק בהל' יו"ט שתפילין אינם מוקצה ביו"ט.
ובמחשבה שניה נראה ליישב דברי השו"ע שהוא סובר שאפשר לפסוק כקבלה נגד התלמוד כשזה לחומרא, ועל כן ביחס לעצם דין ההנחה הוצרך לומר שאין מקור מפורש בתלמוד נגד זה, אבל משהוכרע שא"צ להניח שוב לא אכפת ליה לאסור הדבר נגד התלמוד.
אף עכ"פ אי"ז מן הדין אלא חומרא בעלמא ועל כן לא חשש בהל' יו"ט לדברי הזוהר לשוויה את התפילין מוקצה, ודו"ק.

פשוטה של משנה
הודעות: 180
הצטרף: ה' מרץ 13, 2014 11:53 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי פשוטה של משנה » א' אפריל 13, 2014 9:30 am

אוצר החכמה כתב:
ההוכחה העיקרית לזה היא בגמ' בביצה שתפילין אינן מוקצה ביו,ט, וחזינן שאפי' ביו"ט שרי להניח תפילין].
[וצ"ל שאישתמיטתיה להב"י הראיה הנ"ל].


שכחת את ביאור הגר"א שהבאת באשכול השני שכותב שאינה ראייה.

לא שכחתי כלל, ואין שום שייכות בין הנידונים, ראה ההודעה הקודמת שלי.

הבוחר בצב''א
הודעות: 27
הצטרף: ש' מרץ 08, 2014 7:47 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי הבוחר בצב''א » א' אפריל 13, 2014 11:01 am

תכונה שכיחה אצלך לפשוט פשט בגמרא ולא להביט אל שאר הפשטים שפשטו הראשונים והאחרונים.
ישנה מחלוקת בין התוס' בביצה לבין התוס' בשבת בפירוש דברי הגמ' בביצה. לפי התוס' בביצה מותר להניח תפילין ולפי התוס' בשבת אסור.
המג"א והט"ז פסקו בש"ח שאסור ואף מהגר"א משמע כן מלבד הסתייגותו לגבי שלא לשם מצווה.
בעניין הסתירה בשו"ע, כבר העיר עליה המג"א בש"ח.

הבוחר בצב''א
הודעות: 27
הצטרף: ש' מרץ 08, 2014 7:47 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי הבוחר בצב''א » א' אפריל 13, 2014 4:01 pm

בנוסף, ישנה בעיה של בל תוסיף בין אם זה איסור ובין אם זה היתר.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16472
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אפריל 13, 2014 4:15 pm

תוספות במו"ק יט כותב על הגמרא ואין ראייה מכאן שמותר להניח תפילין. והרא"ש הביא בשם ספר העתים שאסור להניח תפילין (לשון הב"י) וגם הרשב"א במיוחסות סיים אחר שהסביר את דעת בעל התרומה, א"כ לפי דעה זו מותר להניח תפילין.

כך שזה נראה שפשוטם של דברי הראשונים מראים שאם אינו חייב להניח יש בזה גם איסור.

פשוטה של משנה
הודעות: 180
הצטרף: ה' מרץ 13, 2014 11:53 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי פשוטה של משנה » א' אפריל 13, 2014 7:29 pm

אוצר החכמה כתב:תוספות במו"ק יט כותב על הגמרא ואין ראייה מכאן שמותר להניח תפילין. והרא"ש הביא בשם ספר העתים שאסור להניח תפילין (לשון הב"י) וגם הרשב"א במיוחסות סיים אחר שהסביר את דעת בעל התרומה, א"כ לפי דעה זו מותר להניח תפילין.

כך שזה נראה שפשוטם של דברי הראשונים מראים שאם אינו חייב להניח יש בזה גם איסור.

אעשה קצת סדר בסוגיא.
ישנה מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי אם מה ששבת ויו"ט לאו זמן תפילין נלמד מחוקה או ממה שגופן אות, והביא השאגת אריה מן הראשונים שלרבי יוסי הגלילי אסור להניח תפילין כמו לילה למ,ד לאו זמן תפילין, אבל לר"ע אין איסור בדבר כלל אלא שא"צ להניח.
והנה רב ששת הסובר שמשלחין תפילין ביו,ט על כרחך שסובר כרבי עקיבא.
ומעתה הבה"ג שאסר להניח [או כחל מי מהראשונים שיאמר שאסור להניח] היינו מפני שפוסק כריה"ג [ויעיין בשאג"א שאין זה ברור הלכה כמי], אבל הרמב,ם והטושו,ע שפסקו שמשלחין תפילין מוכח שאין איסור להניח ואף מצוה יש בדבר אלא שהיא מצוה של רשות ולא חובה.
ועל כרחך צ"ל כן כי אילו היה זה בל תוסיף פשיטא שאין משלחין תפילין ומוקצה הם. ומה שכתב המ"א שחזי להניח שלא לשם מצוה הוא תמוה טובא כי זה אינו תשמיש כלל ואי אפשי שיוציאם מכלל מוקצה, כי מיהו זה השוטה להניחם בחינם שלא לשם מצוה.

נ.ב. הבוחר בצב"א כתב שיש תוס' בשבת האוסר להניח אשמח אם יציין מקומו.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16472
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אפריל 13, 2014 7:29 pm

ולעיקר העניין העצם לא מובן למה שלא יהיה איסור, הלא יש בזה איסור בל תוסיף כמו שהזכיר כאן בכותב בצב"א וכמו שכתב במשנה ברורה, כך ברור שהראשונים ראו בזה איסור. העצה היחידה להפטר מאיסור בל תוסיך היא עצת המשנה ברורה להתנות , ואז תהיה השאלה של הזלזול שמקורה ע"פ הזהר.
כך שדברי הבית יוסף שיש בזה איסור הם ברורים ופשוטים השאלה היחידה היא אם יש איזה פטנט להנצל מן האיסור.
אחרי כתבי ראיתי שכתבת שאין בזה בל תוסיף אבל המשנה ברורה כתב פשוט שיש בזה בל תוסיף.

אב בבינה
הודעות: 673
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי אב בבינה » א' אפריל 13, 2014 8:36 pm

המג''א (ל"א ס''ק ב) הביא מהסמ''ק שאין בזה איסור ב''ת וז''ל שם " והמניחן בחול המועד אינו עובר משום בל תוסיף כיון שאינו מניוח להוסיף [סמ״ק] פי׳ שעושה
משום ספיקא שמא ח"ה חייב בתפילין ע״ש בעירובין
", וכנר' הוא כמו שכתב רש''י עירובין צ''ו בזה''ל "הישן בשמיני בסוכה ילקה. דמוסיף שמיני על השביעי ואנן מיתב יתבינן בשמיני בספק שביעי לכתחלה אלא שלא בזמנו בלא כוונה לאו תוספת הוא ולהכי שרינן דאי שמיני הוא לא מכוינן למצות סוכה"
והמ''ב כמדומיני רק גתוב שיתנה לצאת יד''ח לכו''ע, אבל שאר אחרונים לא חששו להזכיר תנאי זו

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » א' אפריל 13, 2014 10:05 pm

כדאי לשים נגד עינינו את לשון הב"י שהוא המקור העיקרי לפוסקים כדעת הזוהר:

הבית יוסף כתב:עכשיו נהגו כל בני ספרד שלא להניחם בחול המועד, ושמעתי שמקודם היו מניחים אותם בחול המועד כדברי הרא"ש, ואחר כך מצאו שכתב רבי שמעון בר יוחי במאמר אחד שאסור להניחם בחול המועד, ועל כן נמנעו מלהניחם בחול המועד, וכן כתב מורי דודי הה"ר יצחק קארו ז"ל בתשובה, והמאמר ההוא איתיה ב'מדרש הנעלם' לשיר השירים, על פסוק: 'לריח שמניך טובים'... ומאחר שבתלמודא דידן לא נתבאר דין זה בפירוש, מי יערב לבו לגשת לעבור בקום עשה על דברי רבי שמעון בן יוחי, המפליג כל כך באיסור הנחתן?


דהיינו הוא מצרף פה כמה דברים. מעיקר הדין היה לנו לפסוק כעמודי ההוראה. ואם הרמב"ם והרא"ש (ואולי הרי"ף) סוברים להניח אז היינו צריכים להניח. ובנוסף מנהג אבותינו בספרד מעולם להניח.
אבל...
א. בתלמוד לא נתבאר בפירוש.
ב. לעבור בקום עשה על רשב"י.
ג. מפליג כל כך באיסור הנחתן. (דהיינו אם היה אומר סתם: "בח"ה אין מניחין" אז היינו יכולים לדחות אותו. אבל אחרי שמפליג כל כך, (כמצוטט שם בב"י) אז אי אפשר לדחות אותו).

ובקיצור הפסק של הב"י הוא שכן צריך להניח, רק שמפחדים מהדברים החריפים של רשב"י.

חשבונות רבים
הודעות: 757
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי חשבונות רבים » א' אפריל 13, 2014 10:10 pm

.
נערך לאחרונה על ידי חשבונות רבים ב א' אפריל 13, 2014 10:23 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » א' אפריל 13, 2014 10:13 pm

נראה שהודעתי לא מצאה חן בעיניך.
אולי אתקן תיקון קטן: "הפסק של הב"י הוא שמעיקר הדין כן צריך להניח, רק שיש לפחד מהדברים החריפים של רשב"י ולכן הוא ממליץ לא להניח.
נערך לאחרונה על ידי משולש ב א' אפריל 13, 2014 10:33 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

חשבונות רבים
הודעות: 757
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי חשבונות רבים » א' אפריל 13, 2014 10:22 pm

לומר על הב"י שבעצם הוא היה רוצה לפסוק להניח רק שהוא מפחד מרשב"י זה ממש חוצפה בעיני.
אני מאמין לך שלא התכוונת ולכן אמחק את ההודעה הקודמת אבל חוסר היכולת לקבל את זה שמותר לב"י לחשוב אחרת ממך ממש לא מובן לי.

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » א' אפריל 13, 2014 10:32 pm

אני לא מבין מה הבעיה לפחד מהדברים של רשב"י. בכל זאת הרי הב"י אומר מפורש וציטטתי את דבריו:
-המנהג בכל ישראל להניח.
-הרא"ש והרמב"ם (עמודי ההוראה) אומרים להניח.

התוצאה: על פי הכללים שהב"י הניח בהקדמתו הוא היה צריך לפסוק להניח.

אז למה לא פוסקים ככה?
-אחרי שרשב"י כל כך מפליג באיסור מי יערב לבו לגשת לעבור. = במילים אחרות: יש לפחד לעבור על דברי רשב"י גם אם מבחינה הלכתית טהורה היה ראוי לפסוק כרא"ש ורמב"ם.

זה הכל מה שכתב הב"י (על פי הבנתי) וזה בדיוק מה שכתבתי ולא הוספתי שום דבר מדעתי.

המעיין
הודעות: 1195
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 12:06 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי המעיין » א' אפריל 13, 2014 10:57 pm

אני נהנה בעיקר מהמסקנה העולה מדבריך. הבית יוסף בעצם רצה לפסוק להניח תפילין בחול המועד, אבל מה לעשות שהיה פחדן ופחד מרשב"י ולכן לא פסק כן, אבל אנחנו גיבורי התהילה האמיצים לא מפחדים מרשב"י כמוהו, לכן אנחנו נניח תפילין!

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » א' אפריל 13, 2014 11:10 pm

אתה יכול ללעוג הלאה.
אם יש לך משהו לסתור את מה שאמרתי, (לא את דברי ההיתול ששמתי בפי), אשמח שתסביר.

אנחנו לא פוסקים כרשב"י לא בגלל שאנחנו אמיצים אלא בגלל שכל רבותינו אמרו לנו להניח ולא לשמוע בזה לב"י כמו שאנחנו לא שומעים לו בעשרות או מאות מקומות שבהם הרמ"א נחלק עליו.

קולמוס הסופר
הודעות: 882
הצטרף: א' נובמבר 24, 2013 7:41 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי קולמוס הסופר » א' אפריל 13, 2014 11:16 pm

בס"ד
איכשר דרא! מאז שנכתב הב"י ועד היום הזה לא זכינו לאור בהיר כ"כ בדבריו, מובטחני כי בבוא העת יצאו הב"י וכל מפרשיו במשך הדורות לקבל פניך על גילוי הכוונה האמיתית המסתתרת מאחורי מסך הערפל בדברי הב"י.

אמסטרדם
הודעות: 1498
הצטרף: א' אוקטובר 20, 2013 8:13 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי אמסטרדם » א' אפריל 13, 2014 11:18 pm

כנראה שאף אחד מאתנו לא יודע את שיקוליו של רבינו הבית יוסף בענין, כי רחוקים אנו מרוח קדשו כרחוק מזרח ממערב, וא"כ אין טעם לדון בדבריו הק' הנגלים רק לבני השגה כמוהו.
וכעת אני רואה מש"כ קולמוס ודפח"ח.

המעיין
הודעות: 1195
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 12:06 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי המעיין » א' אפריל 13, 2014 11:35 pm

משולש כתב:אתה יכול ללעוג הלאה.
אם יש לך משהו לסתור את מה שאמרתי, (לא את דברי ההיתול ששמתי בפי), אשמח שתסביר.

אנחנו לא פוסקים כרשב"י לא בגלל שאנחנו אמיצים אלא בגלל שכל רבותינו אמרו לנו להניח ולא לשמוע בזה לב"י כמו שאנחנו לא שומעים לו בעשרות או מאות מקומות שבהם הרמ"א נחלק עליו.


אז למה אתה צריך להסביר הסברים פסיכולוגיים בב"י ולא להגיד פשוט הב"י סבר שאין להניח תפילין בחוה"מ אבל אני נוהג כרמ"א.

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » א' אפריל 13, 2014 11:47 pm

אין פה שום פסיכולוגיה.
הב"י כותב מפורש שהטעם שלו הוא בגלל שלא מפורש בתלמוד ומצד שני הזוהר מחמיר באיסורו. ו"מי יערב אל לבו לעבור על זה".

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » א' אפריל 13, 2014 11:50 pm

אמסטרדם כתב:כנראה שאף אחד מאתנו לא יודע את שיקוליו של רבינו הבית יוסף בענין, כי רחוקים אנו מרוח קדשו כרחוק מזרח ממערב, וא"כ אין טעם לדון בדבריו הק' הנגלים רק לבני השגה כמוהו.
וכעת אני רואה מש"כ קולמוס ודפח"ח.

אתה מתכוין שצריך ללמוד ב"י כמו "גזירת הכתוב"? ומי שמנסה להבין מה דעתו ולמה הוא התכוין מיד כולם צריכים לקפוץ עליו ולנסות ללעוג ולבטל את דבריו?

אמסטרדם
הודעות: 1498
הצטרף: א' אוקטובר 20, 2013 8:13 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי אמסטרדם » א' אפריל 13, 2014 11:57 pm

משולש כתב:
אמסטרדם כתב:כנראה שאף אחד מאתנו לא יודע את שיקוליו של רבינו הבית יוסף בענין, כי רחוקים אנו מרוח קדשו כרחוק מזרח ממערב, וא"כ אין טעם לדון בדבריו הק' הנגלים רק לבני השגה כמוהו.
וכעת אני רואה מש"כ קולמוס ודפח"ח.

אתה מתכוין שצריך ללמוד ב"י כמו "גזירת הכתוב"? ומי שמנסה להבין מה דעתו ולמה הוא התכוין מיד כולם צריכים לקפוץ עליו ולנסות ללעוג ולבטל את דבריו?

להבית יוסף אין "דעה פרטית". תורת אמת היתה בפיהו. ולא כל קרוץ מחומר יכול להשיג כל שטיקל תורת אמת.

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » ב' אפריל 14, 2014 12:01 am

אותי לימדו שצריך להבין את מה שלומדים ומה סברת המקשן והתרצן, ולא להתחמק ש"בטח יש לו סברות שמימיות".
תורה היא וללמוד אנו צריכים, ולא בשמים היא.

קולמוס הסופר
הודעות: 882
הצטרף: א' נובמבר 24, 2013 7:41 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי קולמוס הסופר » ב' אפריל 14, 2014 12:07 am

משולש כתב:אתה מתכוין שצריך ללמוד ב"י כמו "גזירת הכתוב"? ומי שמנסה להבין מה דעתו ולמה הוא התכוין מיד כולם צריכים לקפוץ עליו ולנסות ללעוג ולבטל את דבריו?

בס"ד
אף אחד אינו לועג על הניסיון להבין את דברי הב"י, הלעג הוא מההבנה הסופית בב"י שהוא פשוט מ-פ-ח-ד, ז"א, הב"י באמת בתוככי ליבו רוצה לפסוק כמו שעלה לך, ולא נעלם מעיניו שהצדק איתך, אבל מה לעשות, הוא מפחד מרשב"י. זה לא נקרא לנסות להבין את הב"י, אלא לעג וקלס ממנו ר"ל.

אמסטרדם
הודעות: 1498
הצטרף: א' אוקטובר 20, 2013 8:13 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי אמסטרדם » ב' אפריל 14, 2014 12:10 am

משולש כתב:אותי לימדו שצריך להבין את מה שלומדים ומה סברת המקשן והתרצן, ולא להתחמק ש"בטח יש לו סברות שמימיות".
תורה היא וללמוד אנו צריכים, ולא בשמים היא.

ואותי לימדו שצריך לנסות להבין, אך לידע בבטחה שלא הכל אפשר להבין בשכל אנושי [אא"כ כבר יצא במדה מה מגדר אנוש], וצריך להתפלל להשי"ת שיורינו בדרך האמת לאמיתו בתורה הק'.
ואם שלוחיו הנאמנים של הקב"ה - ספרי הזוהר והשו"ע - לא מספיקים לכם, אז באמת אתם נאלצים לסמוך על השכל הפרטי שלכם [ושל רבותיכם].

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » ב' אפריל 14, 2014 12:12 am

קולמוס הסופר כתב:
משולש כתב:אתה מתכוין שצריך ללמוד ב"י כמו "גזירת הכתוב"? ומי שמנסה להבין מה דעתו ולמה הוא התכוין מיד כולם צריכים לקפוץ עליו ולנסות ללעוג ולבטל את דבריו?

בס"ד
אף אחד אינו לועג על הניסיון להבין את דברי הב"י, הלעג הוא מההבנה הסופית בב"י שהוא פשוט מ-פ-ח-ד, ז"א, הב"י באמת בתוככי ליבו רוצה לפסוק כמו שעלה לך, ולא נעלם מעיניו שהצדק איתך, אבל מה לעשות, הוא מפחד מרשב"י. זה לא נקרא לנסות להבין את הב"י, אלא לעג וקלס ממנו ר"ל.

סוף סוף מישהו מתחיל לדבר לגופו של עניין.
דברי (ודברי הב"י) לא הובנו כראוי.
אני חוזר שוב:
הב"י לא רוצה בתוככי לבו ולא שום דבר. הוא בס"ה אומר במפורש שלמרות שמבחינה הלכתית היה ראוי לפסוק כרא"ש.
בכל זאת כיוון שלא מפורש בגמ' ורשב"י כל כך מחמיר, לכן מי יערב אל לבו.

אתה לא מסכים עם ההבנה שלי. בבקשה תסביר לי מה הכוונה: "מי יערב אל לבו לעבור". שעל פי הבנתי הדלה בעברית המשפט הזה אומר "מי לא יפחד לעבור על דברי רשב"י".
האם אתה חושב שטעיתי בהבנת הנקרא? אנא הודיעני.

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי משולש » ב' אפריל 14, 2014 12:16 am

אמסטרדם כתב:
משולש כתב:אותי לימדו שצריך להבין את מה שלומדים ומה סברת המקשן והתרצן, ולא להתחמק ש"בטח יש לו סברות שמימיות".
תורה היא וללמוד אנו צריכים, ולא בשמים היא.

ואותי לימדו שצריך לנסות להבין, אך לידע בבטחה שלא הכל אפשר להבין בשכל אנושי [אא"כ כבר יצא במדה מה מגדר אנוש], וצריך להתפלל להשי"ת שיורינו בדרך האמת לאמיתו בתורה הק'.
ואם שלוחיו הנאמנים של הקב"ה - ספרי הזוהר והשו"ע - לא מספיקים לכם, אז באמת אתם נאלצים לסמוך על השכל הפרטי שלכם [ושל רבותיכם].

איך שתגיד. זה מה שעשיתי. ניסיתי להבין. ואני יודע שלא הכל אפשר להבין, ואני מתפלל להשי"ת שיורני בדרך האמת לאמיתו בתורה הק'.
לא הבנתי את המשפט האחרון והמודגש (שכנראה הוא העיקרי כאן), מה פירוש "הזוהר והשו"ע לא מספיק לכם" האם אתה מתכוין שאני צריך לעשות מעכשיו כל מה שכתוב בשו"ע ובזוהר?

קולמוס הסופר
הודעות: 882
הצטרף: א' נובמבר 24, 2013 7:41 pm

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

הודעהעל ידי קולמוס הסופר » ב' אפריל 14, 2014 12:23 am

בס"ד
מה שנראה היה מדבריך הוא, שהב"י הבין רק כהשיטה שמניחים תפילין, ולא הייתה לו הבנה הלכתית בדברי רשב"י, אבל הוא מפחד. כלומר - ההכרעה ההלכתית היא כך, אבל הפחד מכריע כך.
זו חוצפה לדעתי.
אני לומד את הב"י כך: יש כאן מחלוקת הלכתית, מהבבלי היא לא מוכרעת, ולכן פשוט שא"א לעבור על דברי התנא רשב"י שמפליג באיסור. כלומר - לא הפחד הכריע, אלא הכרעה הלכתית טהורה.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: עובר ושב ו־ 32 אורחים