מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

חמץ אחרי הפסח- עדכונים

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ו' מאי 03, 2019 1:13 am

חשבונות רבים כתב:אם זכרוני אינו מטעני יש בזה הבדל בין חסרון ידיעה לאיכא לברורי.
חסרון ידיעה אינו נחשב ספק אבל איכא לברורי נחשב ספק רק שחייב לברר, ונפק"מ בס"ס.

גם לשיטה שיש חילוק, וספק שניתן לברר נחשב ספק, הנפק"מ הזו צ"ע.

א. אם לאחד מהספיקות אין דין ספק בגלל דעת שוטים, איך הוא יצטרף לספק ספיקא?
ב. בספק ספיקא שניתן לבירוריפשיטא לך שלא צריך לברר ?
נערך לאחרונה על ידי בתבונה ב א' מאי 05, 2019 12:22 am, נערך 3 פעמים בסך הכל.

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ו' מאי 03, 2019 8:22 am

עדכון 8.pdf
(328.33 KiB) הורד 98 פעמים

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ו' מאי 03, 2019 6:17 pm

ערבי פסחים כתב:
וע"ע מ"ב תמח סק"ט בענין ספק חמץ שעבר עליו הפסח ובשעה"צ סקי"ג גבי ס"ס.
ובביה"ל שם ובעצם בסימן שאח"ז . אבל כ"ז בספק ואילו בס"ס קיל טפי וכמש"כ במ"ב סק"ט הנ"ל בשם ב"מ ובשעה"צ.


משנה ברורה או"ח תמט סק"ה
חמץ שנמצא אחר הפסח ולא ידעינן אם של גוי הוא או של ישראל הוא יש דעות בין אחרונים יש שכתבו דמותר בהנאה ואסור באכילה ויש שמקילים ואומרים דגם באכילה מותר כשאר ספיקא דרבנן דלקולא אזלינן ואם באותו מקום רוב ישראל מצויים אסור בהנאה דודאי מישראל נפל. וכ"ז כשנמצא מיד אחר הפסח או שהפת ישן שא"א לומר שנאפה אחר הפסח אבל אם אפשר לתלות שנפל אחר הפסח מותר אפילו באכילה בכל ענין דיותר יש לתלות שמאחר הפסח הוא משנתלה לומר שמישראל נפל קודם הפסח דזמן מרובה כזה לא היה מונח בדרך.


ובמ"ב סימן תמח סק"ט

אם הניח ישראל חטים ברחיים ובא גוי ואמר לישראל שלתתו וטחנו עיין בח"י בשם חב"י דיש כאן הרבה ספיקות להקל ובפמ"ג מפקפק היכי שדרך אנשי המקום ללתות החטים קודם הטחינה [יג] ומצדד שיחליפנו הגוי בחטים אחרים.
ושם בשעה"צ סקי"ג
"ובאמת אפילו לדבריו יש כאן עדיין ספק ספיקא שמא לא לתתו עד שנתחמץ ושמא הלתיתה היה אחר הפסח.
גם יש לצדד ע"פ מה שכתב בית מאיר דבאונס דלא הוי לה לאסוקי אדעתיה אין להחמיר ואפשר דגם הכא לא אסיק אדעתיה. ועל כן נראה דבמקום שאין הגוי' רוצי' להחליף, מותר הקמח גופא"

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7009
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ש' מאי 04, 2019 10:15 pm

בתבונה כתב:
עדכון 8.pdf

האם העדכונים האלו נועדו למי שסומך על המכירה או למי שאינו סומך?

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ש' מאי 04, 2019 10:51 pm

בתבונה כתב:א. אם לאחד מהספיקות אין דין ספק בגלל דעת שוטים, איך הוא יצטרף לספק ספיקא?
הרי זה מה שאמרתי. דבר שאינו ספק משום דעת שוטים אינו מצטרף לס"ס, אבל דבר שיש ספק אמיתי לפנינו רק משום דאיכא לברורי אין להקל בספק דרבנן, בזה י"ל דבס"ס א"צ לברר. והמקור: ד"מ יו"ד נ"ז.

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » א' מאי 05, 2019 3:13 am

אוהב אוצר כתב:האם ס"ס בדרבנן מותר לכתחילה שבלכתחילה ללא צרוך להחמיר? אני יסביר מדוע אני שואל כאן:
אם יש לי מוצר שאני לא יודע אם יוצר אחרי פסח או שנמכר לגוי, האם נתיר מחמת ס"ס: ספק נעשה אחר הפסח ואם לא, שמא המכירה מועילה?
והשאלה האם ס"ס זה מועיל גם למי שמחמיר ומקפיד על ייצור אחר הפסח.


חשבונות רבים כתב:
בתבונה כתב:א. אם לאחד מהספיקות אין דין ספק בגלל דעת שוטים, איך הוא יצטרף לספק ספיקא?
הרי זה מה שאמרתי. דבר שאינו ספק משום דעת שוטים אינו מצטרף לס"ס, אבל דבר שיש ספק אמיתי לפנינו רק משום דאיכא לברורי אין להקל בספק דרבנן, בזה י"ל דבס"ס א"צ לברר. והמקור: ד"מ יו"ד נ"ז.


א. אמת זה מה שכתבת. אלא שאני טעיתי בדבריך, כי הרי עסקינן בחמץ לאחר הפסח, שם לכאורה הספק אם נעשה אחר הפסח שייך בו ניתן לברורי, אבל החוששים שמא המכירה לא מועילה לכאורה לא הווי ניתן לברורי, אלא יותר שייך בו ספק חיסרון חכמה.
ב. הד"מ שהבאת מביא את התה"ד והרשב"א חלק וברמ"א יו"ד סוף סימן ק"י פסק כהתה"ד שאין צריך לברר, אמנם בש"ך שם כתב
"הלכך נראה דהיכא דאפשר לבדוק כגון שהוא לפנינו ואין הפסד בדבר יש לבדוק אבל בלאו הכי אין להחמיר " ועי"ש בפתחי תשובה .
אמנם בפרי מגדים שם כתב "עש"ך ומיהו בדיקה שע"י טורח כי הכא הר"ב מיקל אבל שאלה בעלמא צריך כמו בריש פסחים לישיילי' .
ויל"ע בס"ס בדרבנן
ואם יש לפניו שלט וכיו"ב המודיע אם החמץ הוא מאחרי הפסח צ"ע אם חשיב ספק

רון
הודעות: 839
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי רון » א' מאי 05, 2019 6:08 am

בתבונה כתב:
אוהב אוצר כתב:האם ס"ס בדרבנן מותר לכתחילה שבלכתחילה ללא צרוך להחמיר? אני יסביר מדוע אני שואל כאן:
אם יש לי מוצר שאני לא יודע אם יוצר אחרי פסח או שנמכר לגוי, האם נתיר מחמת ס"ס: ספק נעשה אחר הפסח ואם לא, שמא המכירה מועילה?
והשאלה האם ס"ס זה מועיל גם למי שמחמיר ומקפיד על ייצור אחר הפסח.


חשבונות רבים כתב:
בתבונה כתב:א. אם לאחד מהספיקות אין דין ספק בגלל דעת שוטים, איך הוא יצטרף לספק ספיקא?
הרי זה מה שאמרתי. דבר שאינו ספק משום דעת שוטים אינו מצטרף לס"ס, אבל דבר שיש ספק אמיתי לפנינו רק משום דאיכא לברורי אין להקל בספק דרבנן, בזה י"ל דבס"ס א"צ לברר. והמקור: ד"מ יו"ד נ"ז.


א. אמת זה מה שכתבת. אלא שאני טעיתי בדבריך, כי הרי עסקינן בחמץ לאחר הפסח, שם לכאורה הספק אם נעשה אחר הפסח שייך בו ניתן לברורי, אבל החוששים שמא המכירה לא מועילה לכאורה לא הווי ניתן לברורי, אלא יותר שייך בו ספק חיסרון חכמה.
ב. הד"מ שהבאת מביא את התה"ד והרשב"א חלק וברמ"א יו"ד סוף סימן ק"י פסק כהתה"ד שאין צריך לברר, אמנם בש"ך שם כתב
"הלכך נראה דהיכא דאפשר לבדוק כגון שהוא לפנינו ואין הפסד בדבר יש לבדוק אבל בלאו הכי אין להחמיר " ועי"ש בפתחי תשובה .
אמנם בפרי מגדים שם כתב "עש"ך ומיהו בדיקה שע"י טורח כי הכא הר"ב מיקל אבל שאלה בעלמא צריך כמו בריש פסחים לישיילי' .
ויל"ע בס"ס בדרבנן
ואם יש לפניו שלט וכיו"ב המודיע אם החמץ הוא מאחרי הפסח צ"ע אם חשיב ספק

בכל שנה אני חושב על סברא שנראית לי נכונה כל כך אשמח לשמוע מדוע אני טועה?
הלא כל מה שאסרו חמץ לאחר הפסח הוא קנס מדרבנן על מה שלא מכר ועבר איסור, או דאורייתא של בל יראה או מה שלא ביער חמצו.
וא"כ, בכה"ג שעשה מה שהרב אמר לו לעשות להינצל מהאיסור ומכר חמצו, מה שייך לקונסו ולאסור את חמצו?

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » א' מאי 05, 2019 7:49 am

בתבונה כתב:א. אמת זה מה שכתבת. אלא שאני טעיתי בדבריך, כי הרי עסקינן בחמץ לאחר הפסח, שם לכאורה הספק אם נעשה אחר הפסח שייך בו ניתן לברורי, אבל החוששים שמא המכירה לא מועילה לכאורה לא הווי ניתן לברורי, אלא יותר שייך בו ספק חיסרון חכמה.
ספק שהמכירה לא מועילה זה חסרון חכמה?? למה? זה ספיקא דדינא.
בתבונה כתב:ב. הד"מ שהבאת מביא את התה"ד והרשב"א חלק וברמ"א יו"ד סוף סימן ק"י פסק כהתה"ד שאין צריך לברר, אמנם בש"ך שם כתב
"הלכך נראה דהיכא דאפשר לבדוק כגון שהוא לפנינו ואין הפסד בדבר יש לבדוק אבל בלאו הכי אין להחמיר " ועי"ש בפתחי תשובה .
אמנם בפרי מגדים שם כתב "עש"ך ומיהו בדיקה שע"י טורח כי הכא הר"ב מיקל אבל שאלה בעלמא צריך כמו בריש פסחים לישיילי' .
ויל"ע בס"ס בדרבנן
ואם יש לפניו שלט וכיו"ב המודיע אם החמץ הוא מאחרי הפסח צ"ע אם חשיב ספק
אה"נ. ופשוט שאם יש שלט והוא עוצם את עיניו שלא להסתכל בו, לא חשיב ספק.

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » א' מאי 05, 2019 11:37 pm

1. פמ"ג יו"ד ק"ד ד.
2. ושאר בירור קל?
קבצים מצורפים
עדכון 10.pdf
(325.43 KiB) הורד 104 פעמים

לענין
הודעות: 2701
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי לענין » ב' מאי 06, 2019 12:10 am

פרנקל תאומים כתב:מישהו יודע מה המספר טלפון של "קו המידע בענייני חמץ שעבר עליו הפסח" שע''י ביה''ד בני ברק (מרן הגר''נ קרליץ לרפו''ש)?
משום מה השנה הם לא פרסמו את הטלפון ב''יתד''.

0723187778

יושב ירושלים
הודעות: 831
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm
שם מלא: פסח הלפרין

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי יושב ירושלים » ד' מאי 08, 2019 11:46 am

רון כתב:בכל שנה אני חושב על סברא שנראית לי נכונה כל כך אשמח לשמוע מדוע אני טועה?
הלא כל מה שאסרו חמץ לאחר הפסח הוא קנס מדרבנן על מה שלא מכר ועבר איסור, או דאורייתא של בל יראה או מה שלא ביער חמצו.
וא"כ, בכה"ג שעשה מה שהרב אמר לו לעשות להינצל מהאיסור ומכר חמצו, מה שייך לקונסו ולאסור את חמצו?

הסברא ידועה בשם הגרש"ז, אבל היא תמוהה ביותר; הרי כבר פסק הר"מ [חמץ ומצה א,ד] שאפי' אם שהה באונס החמץ אסור בהנאה, וראייתו [כמ"ש המ"מ שם] מחמץ של ישראל שהרהינו אצל נכרי ולא א"ל מעכשיו, שאסור בהנאה כמבו' בתלמוד [לא:].

ובלא"ה, סתימת הפוסקים לענין איסור מעשה שבת דעושה ע"פ חכם דינו כשוגג, ומאן דקניס בשוגג קניס אף בכה"ג [אמנם עיין תוס' ב"ק ק. ד"ה טיהר בא' התירוצים דעושה ע"פ חכם קיל משוגג].

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ד' מאי 08, 2019 1:59 pm

בתבונה כתב:1. פמ"ג יו"ד ק"ד ד.
2. ושאר בירור קל?

זה היה מכוון אלי?
1. מה אתה רואה בפמ"ג?
2. אתה שואל מה הדין בס"ס באיכא לברורי בקל באופן שאין חזקת איסור? לא יודע. צריך לעיין.

רון
הודעות: 839
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי רון » ד' מאי 08, 2019 2:17 pm

יושב ירושלים כתב:
רון כתב:בכל שנה אני חושב על סברא שנראית לי נכונה כל כך אשמח לשמוע מדוע אני טועה?
הלא כל מה שאסרו חמץ לאחר הפסח הוא קנס מדרבנן על מה שלא מכר ועבר איסור, או דאורייתא של בל יראה או מה שלא ביער חמצו.
וא"כ, בכה"ג שעשה מה שהרב אמר לו לעשות להינצל מהאיסור ומכר חמצו, מה שייך לקונסו ולאסור את חמצו?

הסברא ידועה בשם הגרש"ז, אבל היא תמוהה ביותר; הרי כבר פסק הר"מ [חמץ ומצה א,ד] שאפי' אם שהה באונס החמץ אסור בהנאה, וראייתו [כמ"ש המ"מ שם] מחמץ של ישראל שהרהינו אצל נכרי ולא א"ל מעכשיו, שאסור בהנאה כמבו' בתלמוד [לא:].

ובלא"ה, סתימת הפוסקים לענין איסור מעשה שבת דעושה ע"פ חכם דינו כשוגג, ומאן דקניס בשוגג קניס אף בכה"ג [אמנם עיין תוס' ב"ק ק. ד"ה טיהר בא' התירוצים דעושה ע"פ חכם קיל משוגג].


יישר כח שהבאת מקור לסברתי הוא הגרש"ז זצ"ל,
ולעצם טענתך ותמיהתך נראה לחלק חילוק ברור,
דהנה יסוד התקנה היתה משום שעבר על איסור והוא קנס, ואפ"ה אסרו גם באנוס כמבואר להדיא בשו"ע סימן תמח'.
אלא שכפי שביאר המשנ"ב בסימן תמח' טעם הדבר הוא שיבא לומר שהיה אנוס בביעור החמץ.
וא"כ, היינו דוקא בכה"ג שלא עשה כלום והיה אנוס מלבער, ובזה תיקנו חז"ל שלא לחלק בין שוגג לאנוס,
אבל בכה"ג שעשה מה שביכולתו לעשות ועשה מה שהרב אמר לו לעשות ועשה זאת, בזה ודאי שיש סברא שאין יסוד לתקנה בכה"ג.

למשל,
מה הדין במי שבדק את כל הבית ועשה בדיקה כדין וכדת, ובכל זאת מצא חמץ, האם חמצו אסור בהנאה? לכאורה נראה שחמצו מותר דאין סיבה לקונסו.
ואף אם תמצא מי שאוסר בכה"ג עדיין יש לחלק ועוד חזל"מ בל"נ

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ד' מאי 08, 2019 7:20 pm

חשבונות רבים כתב:
בתבונה כתב:1. פמ"ג יו"ד ק"ד ד.
2. ושאר בירור קל?

זה היה מכוון אלי?
1. מה אתה רואה בפמ"ג?
2. אתה שואל מה הדין בס"ס באיכא לברורי בקל באופן שאין חזקת איסור? לא יודע. צריך לעיין.

המקורות למטה
1. הפמ"ג שם מביא את הש"ך שמסתפק אם ספק איבעיא שבש"ס נחשב ספק, ומביא הפמ"ג את הפר"ח (שם וביו"ד סימן לב) שנקט שספק אבעיא לא חשיב ספק (לא לס"ס ולא לספק דרבנן), והפמ"ג עצמו חולק וסובר שסתם אבעיא חשיב ספק ורק איבעיא שהיא כעין חסרון ידיעה לא נחשב לספק.
ובנתיה"מ דיני תפיסה בעדים ביאורים ס"ק ט"ו חילק שתיקו שבש"ס הוא ספיקא דדינא שלא ניתן להכרעה ואז חשיב ספק, אבל ספק פלוגתא שהדיין יכול להכריע חשיב חסרון ידיעה.

הרי לנידון דידן יש את כל אחד מהנ"ל
א. לפי הפר"ח כל ספקא דדינא חשיב כחסרון ידיעה וכן יש צד בש"ך, וא"כ גם במכירת חמץ
ב. אף אם תיקו שבש"ס חשיב ספק, אבל מחלוקות דורינו כתב הנתיה"מ שלא חשיב ספיקא דדינא.
ג. אף תיקו שבש"ס שהוא כעין חיסרון ידיעה, דינו כחיסרון ידיעה. ובמכירת חמץ במפעלים דימינו, יש הטוענים שבלבו ובלב כל אדם שאין הכוונה למכירה רצינית, (והביאו דוגמאות אחד מהם הוא שברור שהגוי לא מתכווין שאם החמץ ישרף הוא יצטרך לשלם), ואם כן יתכן שהוא כספק חיסרון ידיעה.

2.
א. הכוונה היתה שקובץ מחשב דומה לשלט.
ב. לגבי הפמ"ג שצריך שאלה גם בס"ס ולמד זאת מפסחים שצריך לשאול אם הבית נבדק גם אם חזקתו בדוק, וכן למדו האחרונים בהלכ' ציצית (סימן ח סעיף ט) שיש לברר למרות שיש חזקה שהציצית כשרים (ע"ש במ"ב),
ולמעשה לא קיבלו האחרונים את החילוק שבציצית אינו גנגד חזקת איסור ובבדיקת חמץ החזקת בדוק הוא מוציא מחזקת חמץ ,ואם נבוא לחלק אז גם נחלק בין מספר החזקות ומספר הספיקות וכו'

שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קד סעיף ב
אם נפל ליין ושמן או לשאר משקין, פוגם בודאי ואין צריך ס' לבטל פליטתו.
הגה: ולפי זה אם נפל לשומן נמי דינא הכי. ויש מחמירין בשומן ואפילו אם הוא קשה לפנינו, אם שפכו מדי יום יום שומן בקדירה ויש לספק שמא העכבר היה שם כשעירו עליו שומן רותח, הכל אסור, אפילו יש ס' בשומן נגד כל העכבר; ואם לא עירו עליו, או שעירו עליו וידוע שלא היה שם העכבר כשעירו עליו, והשומן בא לפנינו כשהוא קשה (תשובת הרא"ש והגהת מיימוני פט"ו והגהות מרדכי דחולין ובהגהת ש"ד ובארוך) וכן נמצא העכבר עליו, סגי ליה בנטילת מקום ולא מחזקינן איסור שמא היה השומן רך כשנפל שם דכבוש הוי כמבושל, דמותר מכח ספק ספיקא, ספק נפל שם כשהיה קשה, ואם תמצא לומר כשהיה רך, שמא נתקשה קודם שיעור כבישה. ובמקום שהשומן מאוס לאכול, אסור להדליקו ג"כ בבית הכנסת, משום הקריבהו נא לפחתך (מלאכי א, ח) (ר"ן בשם גאון ורשב"א פג"ה ור' ירוחם ואו"ה בשם מרדכי פג"ה והמחבר בא"ח סי' קכ"ד סי"ב) ובמקום הפסד גדול יש לסמוך אדברי המקילין


ש"ך יורה דעה סימן קד ס"ק ד
נמי דינא הכי - דפוגם בודאי והיש מחמירין סוברים דדין שכר וחומץ יש לו וכן מבואר בב"י ות"ח סוף כלל כ"ב וא"כ צ"ע בדברי הרב אמאי לא שרי בספק א' בכבוש לחוד דהא איכא נמי ספיקא אי משביח אי לא וספק א' דכבוש וא"כ הוי ס"ס ונ"ל דהאי ספק אי משביח או פוגם לא הוי ספק כיון דבש"ס גופיה מספקא להו או אפשר דדמי לספק בחסרון ידיעה דלעיל סי' צ"ח ס"ק ט' וצ"ע


נתיה"מ דיני תפיסה בעדים ביאורים ס"ק ט"ו
והט"ז ביו"ד סימן צ"ח סק"ו כתב דאף דספק חסרון ידיעה לא שמיה ספק, מכל מקום בספק שכולל כל הדור שמיה ספק ולפי זה לא קשה מידי דתיקו דהוא ספק הכולל כל הדור מיקרי ספק משא"כ בפלוגתא דרבוותא שהדיין יכול להכריע אין הספק כולל כל הדור הוי כספק חסרון ידיעה דלא נקרא ספק כלל דהא כל דין אנו מסופקים קודם שמעיינים בו ולא נקרא ספק עד אחר שהניחו הב"ד שקיבלו עליהם בספק אז נקרא ספק

פרי מגדים יורה דעה שפתי דעת סימן קד ס"ק ד
נמי. עש"ך. והיינו ספק איבעיא נכנס בגדר הספק. והפר"ח כאן אות ה' ובסימן ל' אות ב' דספק איבעיא אין נכנס בגדר הספק. ועיין סימן ק"י [שפ"ד מחודשים ד'] דשם יתבאר דאנן קיי"ל דשפיר הוה ספק הן לענין ס"ס והן לענין ספק דרבנן לקולא, וכאן משום דהוה כעין חסרון ידיעה:

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ד' מאי 08, 2019 7:29 pm

רון כתב:
למשל,
מה הדין במי שבדק את כל הבית ועשה בדיקה כדין וכדת, ובכל זאת מצא חמץ, האם חמצו אסור בהנאה? לכאורה נראה שחמצו מותר דאין סיבה לקונסו.
ואף אם תמצא מי שאוסר בכה"ג עדיין יש לחלק ועוד חזל"מ בל"נ

משנה ברורה תמח סקכ"ה
ודע דכמה אחרונים כתבו דאפילו בדק ג"כ כמנהגנו ונמצא חמץ לאחר הפסח ג"כ אסור בהנאה דלא חילקו בדבר[/b] ויש מן האחרונים שמקילים בבדק וביטל ונמצא אח"כ דמאי הוי ליה למעבד הרי עשה הכל כדיןודעתם דעכ"פ בהנאה אין לאסור ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך עליהן ועיין בבה"ל ס"ג בד"ה אפילו מ"ש בזה

רון
הודעות: 839
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי רון » ד' מאי 08, 2019 7:43 pm

בתבונה כתב:
רון כתב:
למשל,
מה הדין במי שבדק את כל הבית ועשה בדיקה כדין וכדת, ובכל זאת מצא חמץ, האם חמצו אסור בהנאה? לכאורה נראה שחמצו מותר דאין סיבה לקונסו.
ואף אם תמצא מי שאוסר בכה"ג עדיין יש לחלק ועוד חזל"מ בל"נ

משנה ברורה תמח סקכ"ה
ודע דכמה אחרונים כתבו דאפילו בדק ג"כ כמנהגנו ונמצא חמץ לאחר הפסח ג"כ אסור בהנאה דלא חילקו בדבר[/b] ויש מן האחרונים שמקילים בבדק וביטל ונמצא אח"כ דמאי הוי ליה למעבד הרי עשה הכל כדיןודעתם דעכ"פ בהנאה אין לאסור ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך עליהן ועיין בבה"ל ס"ג בד"ה אפילו מ"ש בזה

יישר כח,
אכן כן מפורש במשנ"ב שלדעת כמה אחרונים אם בדק ומצא חמץ הרי הוא אסור אחרי פסח דלא חילקו בדבר,
ועדיין יש לחלק בזה כפי שרמזתי בדברי.
וכונתי לזה, דהחמץ שנמצא הרי לא נעשה בו שום פעולה האמורה להצילו מאיסור, והרי הוא בכלל גזירת חז"ל ותקנתם דלא חילקו בדבר.
משא"כ בחמץ שנמכר הרי עשה פעולה להציל את עצמו מאיסור חמץ זה כפי שאמר לו רבו וממילא אינו בכלל התקנה מעיקרא כלל.

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ד' מאי 08, 2019 10:07 pm

עדכון 12.pdf
(330.24 KiB) הורד 130 פעמים

לבי במערב
הודעות: 1752
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' מאי 08, 2019 10:10 pm

עזריאל ברגר כתב:האם העדכונים האלו נועדו למי שסומך על המכירה או למי שאינו סומך?

היש תשובה?

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ד' מאי 08, 2019 10:11 pm

תודה על ההודעה המושקעת הסליחה על הקיצור.
במחילה כבודך, כל הצורה שאתה מעמיד את הדברים הינה זרה בעיני.
איבעיא שהיא כעין חסרון ידיעה היא איבעיא במציאות.
במיכרת חמץ לענ"ד א"א להגדיר את זה כספק במציאות מה בלב המוכר והקונה. המציאות מה בליבם ידועה והספק הוא רק הספיקא דדינא איך להתייחס למכירה כזו.
אין זו מחלוקת בין חכמי דורנו אלא נידון בפוסקים וברור שלא על זה דיבר הנתיה"מ. סברות הטוענות כי המכירה בדורינו חמורה יותר אינן עניין לספיקא דדינא אלא יעשה בזה כל אחד לפי דעתו או הוראת רבו. כמו שמחלוקת הגריש"א והגרש"ז בהלכות שבת לא הופכת ל'ספק חסרון ידיעה'.
את הפר"ח לא פתחתי כעת אבל כמדומני שהוא סובר שאין לצרף ספיקא דדינא עם ספק במציאות והכרעת הפוסקים שלא כדבריו.

בעניין שאלה לא אוכל להגיב כי לדאבוני איני זוכר את הסוגיא בל"נ לכשאעיין בה שוב, אגיב.

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ד' מאי 08, 2019 10:34 pm

חשבונות רבים כתב: סברות הטוענות כי המכירה בדורינו חמורה יותר אינן עניין לספיקא דדינא אלא יעשה בזה כל אחד לפי דעתו או הוראת רבו. כמו שמחלוקת הגריש"א והגרש"ז בהלכות שבת לא הופכת ל'ספק חסרון ידיעה'.

מי שאין לו חשש זה לא שייך אליו
דובר על מי שחושש שהמכירה בימינו שונה וחושש שבימינו מבורר שהכוונה להערמה ואין הגוי מתכווין שאם החמץ במפעל יישרף הוא יצטרך לשלם.
ראה דברי הגר"ח כץ להלן
viewtopic.php?f=17&t=17811#p170243
ואגב לפי הנתיבות לעיל מחלוקת בין רבני הדור למי שמסתפק בזה, אין זה נחשב לספק אלא לחיסרון ידיעה

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ה' מאי 09, 2019 8:36 am

את דברי הגר"ח כץ שהובאו בכתבה הנ"ל קראתי. אחרמחילתכבודתורתו של הכתב רמת הדברים היא כפי הרמה המצופה מכתבה בעיתון. אני משער שלרב כץ יש טענות יותר טובות.
לעניין ס"ס, הבאת דברי הנתיה"מ הינה טעות גמורה. הוא כותב חסרון ידיעה על מה שכתב התומים שנולד הספק עוד קודם שבאו לבי"ד מפני שהוא ספק היאך יכריע הדיין, ועל זה השיב הנתיה"מ שהספק איך יכריע הדיין הוא כספק חסרון ידיעה.
[וח"ו לתלות בדעת הנתיבות בוקי סריקי כאלו, שכל ספק בדין נעשה ספק חסרון ידיעה. אני תמה איך עולה בדעתך דבר כזה!]

בברכה המשולשת
הודעות: 11119
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' מאי 09, 2019 8:59 am

רון כתב:
בתבונה כתב:
רון כתב:
למשל,
מה הדין במי שבדק את כל הבית ועשה בדיקה כדין וכדת, ובכל זאת מצא חמץ, האם חמצו אסור בהנאה? לכאורה נראה שחמצו מותר דאין סיבה לקונסו.
ואף אם תמצא מי שאוסר בכה"ג עדיין יש לחלק ועוד חזל"מ בל"נ

משנה ברורה תמח סקכ"ה
ודע דכמה אחרונים כתבו דאפילו בדק ג"כ כמנהגנו ונמצא חמץ לאחר הפסח ג"כ אסור בהנאה דלא חילקו בדבר[/b] ויש מן האחרונים שמקילים בבדק וביטל ונמצא אח"כ דמאי הוי ליה למעבד הרי עשה הכל כדיןודעתם דעכ"פ בהנאה אין לאסור ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך עליהן ועיין בבה"ל ס"ג בד"ה אפילו מ"ש בזה

יישר כח,
אכן כן מפורש במשנ"ב שלדעת כמה אחרונים אם בדק ומצא חמץ הרי הוא אסור אחרי פסח דלא חילקו בדבר,
ועדיין יש לחלק בזה כפי שרמזתי בדברי.
וכונתי לזה, דהחמץ שנמצא הרי לא נעשה בו שום פעולה האמורה להצילו מאיסור, והרי הוא בכלל גזירת חז"ל ותקנתם דלא חילקו בדבר.
משא"כ בחמץ שנמכר הרי עשה פעולה להציל את עצמו מאיסור חמץ זה כפי שאמר לו רבו וממילא אינו בכלל התקנה מעיקרא כלל.


אבל אנן עסקינן במי שסבור (ע"פ רבותיו ועיונו) שהמכירה אין לה תוקף ושאין הלכה כרבו של חבירו, וממילא לא נעשה כאן דבר (בייחוד שלפי שיטה זו בכלל אין מגמה "להציל מאיסור חמץ" אלא לבער את החמץ, וזה לא נעשה כאן)

רון
הודעות: 839
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי רון » ה' מאי 09, 2019 9:25 am

לא התכונתי אדם כלפי עצמו,
רק מי שעשה מכירת חמץ ומוכר אותו כעת ליהודי,
האם יש מה להחמיר לא לאכול מזה,
ועל זה טענתי שכיון שכל יסוד התקנה לאסור חמץ שעה"פ הוא מטעם קנס,
הרי שאף שלא פלוג בתקנתם משום שיבא לומר שהיה אנוס,
אך היכא שלא שייך כלל לקנוס כיון שחזינן שעשה מעשה שלא לעבור על איסור חמץ תו אין מה לקונסו,
ובזה ממילא אם עשה דבר שעל פי רבו הוא תקנה לאיסור חמץ ממילא אין מה לקונסו ומותר גם לאחרים לאוכלו.

וכאן המקום להודות לכת"ר על "האוצר" החודשי - ירחון האוצר - שאתם מזכים בו את הכלל וכבודו הוא מראשי המערכת ונושא בעול עם הכותבים שיצא דבר מתוקן לטובת הכלל והוא ברכה עצומה לכותבים ולמעיינים, יתן ד' ויפוצו מעיינותיכם החוצה כשאיפתכם הטהורה

רון
הודעות: 839
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי רון » ה' מאי 09, 2019 9:30 am

רון כתב:
בתבונה כתב:
רון כתב:
למשל,
מה הדין במי שבדק את כל הבית ועשה בדיקה כדין וכדת, ובכל זאת מצא חמץ, האם חמצו אסור בהנאה? לכאורה נראה שחמצו מותר דאין סיבה לקונסו.
ואף אם תמצא מי שאוסר בכה"ג עדיין יש לחלק ועוד חזל"מ בל"נ

משנה ברורה תמח סקכ"ה
ודע דכמה אחרונים כתבו דאפילו בדק ג"כ כמנהגנו ונמצא חמץ לאחר הפסח ג"כ אסור בהנאה דלא חילקו בדבר[/b] ויש מן האחרונים שמקילים בבדק וביטל ונמצא אח"כ דמאי הוי ליה למעבד הרי עשה הכל כדיןודעתם דעכ"פ בהנאה אין לאסור ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך עליהן ועיין בבה"ל ס"ג בד"ה אפילו מ"ש בזה

יישר כח,
אכן כן מפורש במשנ"ב שלדעת כמה אחרונים אם בדק ומצא חמץ הרי הוא אסור אחרי פסח דלא חילקו בדבר,
ועדיין יש לחלק בזה כפי שרמזתי בדברי.
וכונתי לזה, דהחמץ שנמצא הרי לא נעשה בו שום פעולה האמורה להצילו מאיסור, והרי הוא בכלל גזירת חז"ל ותקנתם דלא חילקו בדבר.
משא"כ בחמץ שנמכר הרי עשה פעולה להציל את עצמו מאיסור חמץ זה כפי שאמר לו רבו וממילא אינו בכלל התקנה מעיקרא כלל.

לתוספת הבהרה לדברי הנ"ל,
הגע בעצמך אם אדם שפך על חמצו חומר בשביל לפוסלו מאכילת כלב והיה סבור שבאמת פסלו, ואח"כ התברר שלא פסלו מאכילת כלב, האם נימא שחמץ זה יאסר בהנאה? על מה? הרי עשה הכל בשביל לא לעבור על האיסור בחמץ עצמו ומה שייך כאן האיסור של חז"ל שיסודו הוא קנס

בברכה המשולשת
הודעות: 11119
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' מאי 09, 2019 9:45 am

רון כתב:
בברכה המשולשת כתב:
רון כתב:
בתבונה כתב:
רון כתב:
למשל,
מה הדין במי שבדק את כל הבית ועשה בדיקה כדין וכדת, ובכל זאת מצא חמץ, האם חמצו אסור בהנאה? לכאורה נראה שחמצו מותר דאין סיבה לקונסו.
ואף אם תמצא מי שאוסר בכה"ג עדיין יש לחלק ועוד חזל"מ בל"נ

משנה ברורה תמח סקכ"ה
ודע דכמה אחרונים כתבו דאפילו בדק ג"כ כמנהגנו ונמצא חמץ לאחר הפסח ג"כ אסור בהנאה דלא חילקו בדבר[/b] ויש מן האחרונים שמקילים בבדק וביטל ונמצא אח"כ דמאי הוי ליה למעבד הרי עשה הכל כדיןודעתם דעכ"פ בהנאה אין לאסור ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך עליהן ועיין בבה"ל ס"ג בד"ה אפילו מ"ש בזה

יישר כח,
אכן כן מפורש במשנ"ב שלדעת כמה אחרונים אם בדק ומצא חמץ הרי הוא אסור אחרי פסח דלא חילקו בדבר,
ועדיין יש לחלק בזה כפי שרמזתי בדברי.
וכונתי לזה, דהחמץ שנמצא הרי לא נעשה בו שום פעולה האמורה להצילו מאיסור, והרי הוא בכלל גזירת חז"ל ותקנתם דלא חילקו בדבר.
משא"כ בחמץ שנמכר הרי עשה פעולה להציל את עצמו מאיסור חמץ זה כפי שאמר לו רבו וממילא אינו בכלל התקנה מעיקרא כלל.


אבל אנן עסקינן במי שסבור (ע"פ רבותיו ועיונו) שהמכירה אין לה תוקף ושאין הלכה כרבו של חבירו, וממילא לא נעשה כאן דבר (בייחוד שלפי שיטה זו בכלל אין מגמה "להציל מאיסור חמץ" אלא לבער את החמץ, וזה לא נעשה כאן)

לא התכונתי אדם כלפי עצמו,
רק מי שעשה מכירת חמץ ומוכר אותו כעת ליהודי,
האם יש מה להחמיר לא לאכול מזה,
ועל זה טענתי שכיון שכל יסוד התקנה לאסור חמץ שעה"פ הוא מטעם קנס,
הרי שאף שלא פלוג בתקנתם משום שיבא לומר שהיה אנוס,
אך היכא שלא שייך כלל לקנוס כיון שחזינן שעשה מעשה שלא לעבור על איסור חמץ תו אין מה לקונסו,
ובזה ממילא אם עשה דבר שעל פי רבו הוא תקנה לאיסור חמץ ממילא אין מה לקונסו ומותר גם לאחרים לאוכלו.

וכאן המקום להודות לכת"ר על "האוצר" החודשי - ירחון האוצר - שאתם מזכים בו את הכלל וכבודו הוא מראשי המערכת ונושא בעול עם הכותבים שיצא דבר מתוקן לטובת הכלל והוא ברכה עצומה לכותבים ולמעיינים, יתן ד' ויפוצו מעיינותיכם החוצה כשאיפתכם הטהורה


ייש"כ על ההבהרה (ובאמת מן הסברא דברי כתר"ה נכונים, שהמוכר חמץ על-פי רבותיו מאי הוה ליה למיעבד, והרי פעמים רבות כלל אינו יודע שיש בעיה בזה. אולם, אני הקטן מחמיר בזה על עצמי בכל זאת, כדי שלא תשתכח תורת ביעור חמץ. ובגלל זה כבר כמה שנים שבלנ"ד אינני אוכל חמץ כל השנה אלא בשבת ויו"ט, וגם אז מחלות שאופים שכננו היקרים מקמח יבש (שאין בו חשש, כי לא עבר כל לתיתה) המוחמץ משאור הנעשה אחר הפסח)

(ולגבי דברי הפרגון בסוף, תודה רבה, ויהי רצון שנזכה כולנו תמיד להרבות לימוד תורה בעם ישראל. אמנם, אני הקטן אינני "מראשי המערכת" אלא מחברי המערכת, אבל כולנו עושים כמיטב יכולתנו להגדיר תורה ולהאדירה)

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ה' מאי 09, 2019 5:33 pm

1. כבר היה לעולמים אפילו במכירה בתקופת הגר"א כדברי המעשה רב סימן קפ"א
אחר הפסח אין ליקח מן השוק מה שאופין מקמח של ישראל ומשמרים ויי"ש ושכר של ישראל כי המכירה גרוע ע"כ לא יקנה רק שיהא משל א"י או הקמח של ישראל אם אינו לתות ויי"ש ושכר של ישראל לא ישתה עד שיעשה מחדש.

2. וכ"ש בזמנינו אם צדק הגר"ח כץ, שהמכירה גרועה הרבה יותר, אמנם אציין שאיני יודע כלל אם הצדק בדברי המפקפקים במכירה של ימינו, וכל דברי היו בהנחה ואכן זה כך
3. ואף אילו מדינא מותר, הרי באו"ח סי' ק"ס סעיף י' מצינו י"א בספק נט"י להחמיר אם אפשר לצאת בקל מידי ספיקא, ובביאור הגר"א שם הראה מקורו בע"ז ל"ז ב'
(וזה בספק נט"י שלהקל אף כנגד ס"ס וכ"ש באכילת חמץ שעבר עליו הפסח שיש מחמירים בספק).

4. מטו משמיה דהרב אלישיב שאסר חמץ של מפעלים המוכרים כאקט דתי ואין המכירה תקפה משפטית. [בפורום משמע שהגר"נ קרליץ חלק על זה ואשמח למקור]. ואם כן יש לשיטתו לקנות רק מכשרות המקפידה שהמכירה תהיה תקפה חוקית, ואולי כדאי לפרסם איזה כשרות מקפידה על זה.
ובכתבה הנ"ל טענת הרב כץ בשם משפטן שכל המכירות חמץ אינם תקפות חוקית, ואם כן היא שאלה עובדתית.

חשבונות רבים כתב:את דברי הגר"ח כץ שהובאו בכתבה הנ"ל קראתי. אחרמחילתכבודתורתו של הכתב רמת הדברים היא כפי הרמה המצופה מכתבה בעיתון. אני משער שלרב כץ יש טענות יותר טובות.

אדרבה אשמח להשכיל תשובות ענייניות, לדבריו שם.
חשבונות רבים כתב:לעניין ס"ס, הבאת דברי הנתיה"מ הינה טעות גמורה. הוא כותב חסרון ידיעה על מה שכתב התומים שנולד הספק עוד קודם שבאו לבי"ד מפני שהוא ספק היאך יכריע הדיין, ועל זה השיב הנתיה"מ שהספק איך יכריע הדיין הוא כספק חסרון ידיעה.
[וח"ו לתלות בדעת הנתיבות בוקי סריקי כאלו, שכל ספק בדין נעשה ספק חסרון ידיעה. אני תמה איך עולה בדעתך דבר כזה!]

זהו סדר דברי הנתיבות:
א. מביא את הרמב"ן - דספק דממון נלמד מספק דאיסורין (ולכן גדרם שווה)
ב. מביא את הט"ז - דאף דספק חסרון ידיעה לא שמיה ספק, מכל מקום בספק שכולל כל הדור שמיה ספק.
ג. מחלק בין תיקו לפלוגתא דרבוותא- דתיקו דהוא ספק הכולל כל הדור מיקרי ספק, מה שאין כן בפלוגתא דרבוותא שהדיין יכול להכריע, אין הספק כולל כל הדור הוי כספק חסרון ידיעה דלא נקרא ספק כלל.

לכאורה הנקודה בדברי הנתיבות איננה שכל ספיקא דדינא שיש בהלכות חו"מ יסודו הוא ספק מה יוכרע אם יגיע לבית דין. אלא שכל ספיקא דדינא היה ראוי להיות ספק חיסרון ידיעה אי לאו שכולל את כל הדור ולא ניתן להכרעה, ולכן תיקו שונה שהוא ספק הכולל את כל הדור חשיב ספק ולא חיסרון ידיעה. אבל ספק רבוותא שאינו כולל את כל הדור שהרי ניתן להכרעה על ידי דיינים, לא יצא מכלל חיסרון ידיעה.
ולכאורה לפי הבנה זו ה"ה בספיקא דאו"ח שאינו כולל כל הדור ויכול להיות מוכרע.

אביא את כל דברי הנתיבות המשפט [דיני תפיסה בעדים ביאורים ט"ו]
מהרא"ש סוף פרק קמא דבכורות שמביא ראיה דתפיסה ברשות מהני מכור בשלשים מוכח דלידת הספק נקרא משעה שאמר שתי הלשונות דסתרי דאי לא תימא הכי רק שלא נקרא לידת הספק עד אחר המעשה אין כאן ראיה דתפיסה ברשות אחר שנולד הספק מהני דכל הראיות שמביא שם הכל קודם הספק הוא
וכן כתב בתומים ובספר תקפו כהן כתב דתיקו הוי כנולד הספק בשעת חתימת הש"ס מה שאין כן בפלוגתא דרבוותא מטעם כיון שהדיין יכול להכריע לא נולד הספק מיקרי ותמה בתומים דהא מכל מקום נולד הספק תיכף האיך יכריע הדיין והתופס אחר כך הוי תופס אחר שנולד הספק ע"ש
ולפי עניות דעתי נראה בפשיטות דהא הרמב"ן כתב דספק דממון נלמד מספק דאיסורין והט"ז ביו"ד סימן צ"ח סק"ו כתב דאף דספק חסרון ידיעה לא שמיה ספק מכל מקום בספק שכולל כל הדור שמיה ספק ולפי זה לא קשה מידי דתיקו דהוא ספק הכולל כל הדור מיקרי ספק מה שאין כן בפלוגתא דרבוותא שהדיין יכול להכריע אין הספק כולל כל הדור הוי כספק חסרון ידיעה דלא נקרא ספק כלל דהא כל דין אנו מסופקים קודם שמעיינים בו ולא נקרא ספק עד אחר שהניחו הב"ד שקיבלו עליהם בספק, אז נקרא ספק והתופס קודם לזה הוי תופס קודם שנולד הספק.


3. וכן בפרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן קסב ס"ק ה לגבי ספק שנסתפקו בהם רבוותא
י"ל לענין ספק דרבנן לקולא או ספק ספיקא בבעיא דווקא בתיקו דלא הוה חסרון חכמה כיון דבימי הש"ס לא נפשטה מה שאין כן בלא תיקו הוה חסרון חכמה דאפשר החכם יודע לפשוט ובגמרא לא סיימו למלתא אין נכנס בגדר הספק דרבנן לקולא

וכן פרי מגדים אורח חיים כללים אות ל
ויראה ספק ספיקא בעיא בלא תיקו או ספק דרבנן לקולא לא אמרינן, דהוה חסרון חכמה אף שלא נאמר תיקו.


וכן בבית מאיר או"ח סי שנ"ח ד"ה אמנם (בשם תורת השלמים)
ואף דעיקר דין זה דזרעים מבטלים דירת חצר אינו מבואר בגמרא אלא בקרפף, ובחצר נסתפק המהר"מ, וככר ראיתי בספר נזירת שמשון שכתב שיש להקל בשעת הדחק מפני שהוא ספק דרבנן. תמה אני עליו איך שבק לחסידותי' במקום זה, דספק כזה לא מקרי אלא ספק חיסרון חכמה. אחרי שהספק לא נזכר בש״ס כמבואר במחודשים דמנחת יעקב סעיף ח'.

איני אלא מביא ודן בדברים שכתבו אחרים בזה, אבל איני יודע את המציאות.
ואמנם מחלוקת הפוסקים שנשארה ללא הכרעה, נחשבת ספק כדברי התרומת הדשן סי' רסא, וכן במ"ב סי' ק"ס סקמ"ז, אבל יש לברר האם זה בגדר מחלוקת הפוסקים...
נערך לאחרונה על ידי בתבונה ב א' מאי 12, 2019 4:48 am, נערך 3 פעמים בסך הכל.

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ה' מאי 09, 2019 5:44 pm

לבי במערב כתב:
עזריאל ברגר כתב:האם העדכונים האלו נועדו למי שסומך על המכירה או למי שאינו סומך?

היש תשובה?

נועד עבור אלו שנוהגים כדברי המעשה רב סי קפא
אחר הפסח אין ליקח מן השוק מה שאופין מקמח של ישראל ומשמרים ויי"ש ושכר של ישראל כי המכירה גרוע ע"כ לא יקנה רק שיהא משל א"י או הקמח של ישראל אם אינו לתות ויי"ש ושכר של ישראל לא ישתה עד שיעשה מחדש.

ובפרט בימינו שיש יותר חשש וניתן בנקל להמנע מזה
אמנם יכול להיות מנוצל גם לחלק מבין החבדים שמחזרים לאכול דווקא מחמץ שעבר מכירת חמץ.

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ה' מאי 09, 2019 6:01 pm

רון כתב:
בתבונה כתב:
רון כתב:
למשל,
מה הדין במי שבדק את כל הבית ועשה בדיקה כדין וכדת, ובכל זאת מצא חמץ, האם חמצו אסור בהנאה? לכאורה נראה שחמצו מותר דאין סיבה לקונסו.
ואף אם תמצא מי שאוסר בכה"ג עדיין יש לחלק ועוד חזל"מ בל"נ

משנה ברורה תמח סקכ"ה
ודע דכמה אחרונים כתבו דאפילו בדק ג"כ כמנהגנו ונמצא חמץ לאחר הפסח ג"כ אסור בהנאה דלא חילקו בדבר ויש מן האחרונים שמקילים בבדק וביטל ונמצא אח"כ דמאי הוי ליה למעבד הרי עשה הכל כדין ודעתם דעכ"פ בהנאה אין לאסור ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך עליהן ועיין בבה"ל ס"ג בד"ה אפילו מ"ש בזה

יישר כח,
אכן כן מפורש במשנ"ב שלדעת כמה אחרונים אם בדק ומצא חמץ הרי הוא אסור אחרי פסח דלא חילקו בדבר,
ועדיין יש לחלק בזה כפי שרמזתי בדברי.
וכונתי לזה, דהחמץ שנמצא הרי לא נעשה בו שום פעולה האמורה להצילו מאיסור, והרי הוא בכלל גזירת חז"ל ותקנתם דלא חילקו בדבר.
משא"כ בחמץ שנמכר הרי עשה פעולה להציל את עצמו מאיסור חמץ זה כפי שאמר לו רבו וממילא אינו בכלל התקנה מעיקרא כלל.

לא כ"כ מובן, אם בדק בדיקת חמץ כדין למה זה לא נחשב שעשה פעולה להציל את עצמו מאיסור חמץ?!
ושמעתי סברא מת"ח חשוב שעיקר התקנה היא כדי שלא ישאירו חמץ בפסח, ואם המכירה מפוקפקת, הרי שלקנות מזה גורם שישאירו יותר חמץ בפסח במכירה זו .

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ו' מאי 10, 2019 4:36 pm

בתבונה כתב:viewtopic.php?p=543021#p543021

שוב תודה על ההשקעה. יש כאן קצת עירוב בין סוגי הספיקות. ברשותך אעשה קצת סדר לפי הידוע לי, אם טעיתי אשמח לתיקון.
א. ספק פלוגתא דרבוותא:
לדעת כמעט כל הפוסקים חשיב ספק מעליא. בין אם הוא מחלוקת תנאים ואמוראים ובין אם הוא מחלוקת הפוסקים, בתנאי שהם שווים בחכמה ובמנין.
לכן אני עומד על דעתי שפירושי בדברי הנתיה"מ הוא הנכון והברור. וגם לשונו של הנתיה"מ כך משמעותה. [אך מה שכתבתי לעיל שהוא בוקי סריקי חוזרני בי כי מצאתי שהרדב"ז כתב כן לכאורה.]
היחיד שנראה בדבריו אחרת הוא הרדב"ז ויש לי בדעתו קצת הרהורי דברים, אך מ"מ יחידאה הוא.

ב. ספק דאיבעיא בש"ס אם עלתה בתיקו או לא עלתה בתיקו.
מחלוקת אחרונים גדולה (החל מב"י והלאה) אם נחשב ספק חסרון חכמה. הכרעת הפמ"ג בהלכות ס"ס היא שנחשב לספק מלבד במקום שהאיבעיא עצמה היא כעין חסרון חכמה, כמו שהבאת מסימן ק"ד, והיינו כגון האיבעיא דשם שהוא איבעיא במציאות אם פוגם או לא.
לדעת הפר"ח ספק דאיבעיא אינו נחשב ספק (ולא כמו שכתבתי לעיל), אך הוא כתב שאין זה ספק חסרון חכמה גמור ומדאורייתא מקרי ספק ורק מדרבנן צריך להחמיר בו.

ג.
ספקא דדינא שנסתפקו בו הפוסקים או שמסתפק בו המורה.
על זה כתב בתורת השלמים (מחודש ח') שזה ספק חסרון חכמה, איני יודע אם דבריו מוסכמים על כל הפוסקים.

לעניין מכירת חמץ: כידוע נחלקו הפוסקים אם יש לסמוך על המכירה, וכמו שהבאת ממע"ר ועוד. אם נאחז את המחלוקת הזו כספק איך להכריע אין זה ספק חסרון חכמה אלא ספק מעליא, ולדעת רוב הפוסקים הוא מצטרף לס"ס עם ספק במציאות.
אם יהיה לנו ספיקא דדינא האם המכירה של ימינו גרועה יותר מהמכירה שדיברו עליה הפוסקים, אכן זה ספק חסרון חכמה ולחומרא, אני כשלעצמי לא שמעתי טענה ששכנעה אותי בכיוון הזה. טענות כלליות על הגמירות דעת למכירה היו תמיד, ולכן היו פוסקים שהחמירו בזה.

ובזאת אנו מגיעים לזה:
בתבונה כתב:בכתבה הנ"ל טענת הרב כץ בשם משפטן שכל המכירות חמץ אינם תקפות חוקית, ואם כן היא שאלה עובדתית.

חשבונות רבים כתב:
את דברי הגר"ח כץ שהובאו בכתבה הנ"ל קראתי. אחרמחילתכבודתורתו של הכתב רמת הדברים היא כפי הרמה המצופה מכתבה בעיתון. אני משער שלרב כץ יש טענות יותר טובות.

אדרבה אשמח להשכיל תשובות ענייניות, לדבריו שם

איני עונה תשובות ענייניות לכתבות בעיתונים, מכמה סיבות.
אדרבה הצג אתה טענות ענייניות שיש להחמיר במכירה בזמנינו יותר ממה שהיה בכל הדורות, ונדבר.

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ו' מאי 10, 2019 7:04 pm

חשבונות רבים כתב:
בתבונה כתב:זהו סדר דברי הנתיבות:
א. מביא את הרמב"ן - דספק דממון נלמד מספק דאיסורין (ולכן גדרם שווה)
ב. מביא את הט"ז - דאף דספק חסרון ידיעה לא שמיה ספק, מכל מקום בספק שכולל כל הדור שמיה ספק.
ג. מחלק בין תיקו לפלוגתא דרבוותא- דתיקו דהוא ספק הכולל כל הדור מיקרי ספק, מה שאין כן בפלוגתא דרבוותא שהדיין יכול להכריע, אין הספק כולל כל הדור הוי כספק חסרון ידיעה דלא נקרא ספק כלל.
הנקודה בדברי הנתיבות איננה שכל ספיקא דדינא שיש בהלכות חו"מ יסודו הוא ספק מה יוכרע אם יגיע לבית דין. אלא שכל ספיקא דדינא היה ראוי להיות ספק חיסרון ידיעה אי לאו שכולל את כל הדור ולא ניתן להכרעה, ולכן תיקו שונה שהוא ספק הכולל את כל הדור חשיב ספק ולא חיסרון ידיעה. אבל ספק רבוותא שאינו כולל את כל הדור שהרי שייך להכרעה על ידי דיינים, לא יצא מכלל חיסרון ידיעה.
ולכאורה לפי הבנה זו ה"ה בספיקא דאו"ח ששייך להיות מוכרע.


אביא את כל דברי הנתיבות המשפט [דיני תפיסה בעדים ביאורים ט"ו]
מהרא"ש סוף פרק קמא דבכורות שמביא ראיה דתפיסה ברשות מהני מכור בשלשים מוכח דלידת הספק נקרא משעה שאמר שתי הלשונות דסתרי דאי לא תימא הכי רק שלא נקרא לידת הספק עד אחר המעשה אין כאן ראיה דתפיסה ברשות אחר שנולד הספק מהני דכל הראיות שמביא שם הכל קודם הספק הוא
וכן כתב בתומים ובספר תקפו כהן כתב דתיקו הוי כנולד הספק בשעת חתימת הש"ס מה שאין כן בפלוגתא דרבוותא מטעם כיון שהדיין יכול להכריע לא נולד הספק מיקרי ותמה בתומים דהא מכל מקום נולד הספק תיכף האיך יכריע הדיין והתופס אחר כך הוי תופס אחר שנולד הספק ע"ש
ולפי עניות דעתי נראה בפשיטות דהא הרמב"ן כתב דספק דממון נלמד מספק דאיסורין והט"ז ביו"ד סימן צ"ח סק"ו כתב דאף דספק חסרון ידיעה לא שמיה ספק מכל מקום בספק שכולל כל הדור שמיה ספק ולפי זה לא קשה מידי דתיקו דהוא ספק הכולל כל הדור מיקרי ספק מה שאין כן בפלוגתא דרבוותא שהדיין יכול להכריע אין הספק כולל כל הדור הוי כספק חסרון ידיעה דלא נקרא ספק כלל דהא כל דין אנו מסופקים קודם שמעיינים בו ולא נקרא ספק עד אחר שהניחו הב"ד שקיבלו עליהם בספק, אז נקרא ספק והתופס קודם לזה הוי תופס קודם שנולד הספק.


אמנם מחלוקת הפוסקים, נחשבת ספק כדברי התרומת הדשן סי' רסא, וכן במ"ב סי' ק"ס סקמ"ז,


א. ספק פלוגתא דרבוותא:
לדעת כמעט כל הפוסקים חשיב ספק מעליא. בין אם הוא מחלוקת תנאים ואמוראים ובין אם הוא מחלוקת הפוסקים, בתנאי שהם שווים בחכמה ובמנין.
לכן אני עומד על דעתי שפירושי בדברי הנתיה"מ הוא הנכון והברור. וגם לשונו של הנתיה"מ כך משמעותה. [אך מה שכתבתי לעיל שהוא בוקי סריקי חוזרני בי כי מצאתי שהרדב"ז כתב כן לכאורה.]
היחיד שנראה בדבריו אחרת הוא הרדב"ז ויש לי בדעתו קצת הרהורי דברים, אך מ"מ יחידאה הוא.

ג.
ספקא דדינא שנסתפקו בו הפוסקים או שמסתפק בו המורה.
על זה כתב בתורת השלמים (מחודש ח') שזה ספק חסרון חכמה.

1. אמת מחלוקת הפוסקים נחשב כספק ע"פ התרומת הדשן סי' רסא, וכן במ"ב סי' ק"ס סקמ"ז (וכן רוב פוסקים יו"ד ק"י)
2 לפירוש שהצעת אין טעם בחילוקו בין ספק הכולל כל הדור לספק שאינו כולל את כל הדור, תיבות בנתיבות כדבריך דבריו מיותרים החילוק בין מחלוקת הפוסקים לספק הפוסקים נכון.
אולם אמת צ"ע לומר שהנתיבות חולק על הת"ה הנ"ל שהובא בב"י ובשאר הפוסקים שמחלוקת הפוסקים חשוב ספק.
אלא צ"ל שמחלוקת הפוסקים חשובה ספק רק אם היא מחלוקת שנחשבת כלא מוכרעת, אבל אם הדיינים שיקבלו יוכלו להכריע אין זה מחלוקת לא מוכרעת.
וכן באיסורא לא כל דבר חשוב מחלוקת הפוסקים.
וכן משמע במ"ב סימן ק"ס סקמ"ז
וספק במחלוקת הפוסקים הרי הוא כשאר ספק דכיון שלא הכריעו בה הרי הוא ספק


חשבונות רבים כתב:
בתבונה כתב:בכתבה הנ"ל טענת הרב כץ בשם משפטן שכל המכירות חמץ אינם תקפות חוקית, ואם כן היא שאלה עובדתית.

חשבונות רבים כתב:
את דברי הגר"ח כץ שהובאו בכתבה הנ"ל קראתי. אחרמחילתכבודתורתו של הכתב רמת הדברים היא כפי הרמה המצופה מכתבה בעיתון. אני משער שלרב כץ יש טענות יותר טובות.

אדרבה אשמח להשכיל תשובות ענייניות, לדבריו שם

איני עונה תשובות ענייניות לכתבות בעיתונים, מכמה סיבות.
אדרבה הצג אתה טענות ענייניות שיש להחמיר במכירה בזמנינו יותר ממה שהיה בכל הדורות, ונדבר.

דוגמא אחת משם

דוגמה מתוך הכתבה כתב: אם החנות תישרף, על פי המופיע בשטר המכר על הגוי לשאת בהוצאות, וכמובן אין גוי בעולם שיסכים לעסקה כזו. כשהגוי יבוא לבית המשפט ויטען: 'לא יכולתי לקחת על עצמי אחריות כזאת', כל בר דעת מבין שלא יחייבו אותו לשאת בהפסדים אסטרונומיים שכאלו. בעגה חוקית שטר המכירה מכונה 'חוזה למטרת דמה'. אמר לי פעם שופט שומר מצוות, שבמקרה כזה הגוי ייצא זכאי בלי שום ספק. 'אני כשופט הייתי מזכה אותו', הצהיר השופט באוזניי. 'הייתי אומר שהמכירה איננה מכירה'.
נערך לאחרונה על ידי בתבונה ב א' מאי 12, 2019 4:46 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ש' מאי 11, 2019 10:42 pm

בתבונה כתב:לפירוש שהצעת אין טעם בחילוקו בין ספק הכולל כל הדור לספק שאינו כולל את כל הדור, תיבות בנתיבות כדבריך דבריו מיותרים החילוק בין מחלוקת הפוסקים לספק הפוסקים נכון.
אולם אמת צ"ע לומר שהנתיבות חולק על הת"ה הנ"ל שהובא בב"י ובשאר הפוסקים שמחלוקת הפוסקים חשוב ספק.
אלא צ"ל שמחלוקת הפוסקים חשובה ספק רק אם היא מחלוקת שנחשבת כלא מוכרעת, אבל אם הדיינים שיקבלו יוכלו להכריע אין זה מחלוקת לא מוכרעת.
וכן באיסורא לא כל דבר חשוב מחלוקת הפוסקים.
וכן משמע במ"ב סימן ק"ס סקמ"ז
וספק במחלוקת הפוסקים הרי הוא כשאר ספק דכיון שלא הכריעו בה הרי הוא ספק
אני לא מבין מילה. אם המחלוקת מוכרעת זה לא ספק אלא הוכרעה ההלכה.
אתה רוצה להעמיד את דברי הנתיה"מ שאה"נ כל מחלוקת הפוסקים נחשבת כנולד הספק ולא מהני תפיסה ורק מחלוקת הפוסקים כזו שהדיין מסוגל להכריע (אתה מכיר דוגמא לכזו מחלוקת?) מועיל בה תפיסה. במחילה מכבודך א"א להכניס כזה דבר בנתיה"מ. נקודה.
מה ששאלת למה הוא מזכיר את החילוק אם הספק כול את כל חכמי הדור, לענ"ד משמעותו הפוך מדעתך. כוונת הנתיבות שגם מחלוקת הפוסקים דידעינן שהדיין לא יכריע בה אינה נחשבת שנולד הספק כיוון שכלפי המתדיינים אינו מוחזק לספק עד שיסופק לבי"ד והוי חסרון ידיעה איך יכריעו בי"ד. וא"כ קשה דגם ספק בגמ' י"ל כן דאינו ספק עד שיוחזק ספק לבי"ד, על זה תירץ הנתיה"מ דכיוון שלא שייך בי"ד שיכריעו בזה הוי כספק לכל חכמי הדור ולא מקרי חסרון ידיעה.
בתבונה כתב:דוגמא אחת משם

תהיה בריא. בדיוק לסוג הבאבע מעיישס האלו של שופט אחד אמר לי וגם פעם הייתי באיזה מקום וצחקו על הגוי אז הוא אמר ששנה הבאה הוא יקנה את החמץ, אני לא רוצה להתייחס.
לא ביקשתי שתעתיק לי קטעים נבחרים מהכתבה, אלא שתביא טענות ענייניות מנומקות ומנוסחות כדרכה של תורה.

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ש' מאי 11, 2019 11:54 pm

חשבונות רבים כתב:כוונת הנתיבות שגם מחלוקת הפוסקים דידעינן שהדיין לא יכריע בה אינה נחשבת שנולד הספק כיוון שכלפי המתדיינים אינו מוחזק לספק עד שיסופק לבי"ד והוי חסרון ידיעה איך יכריעו בי"ד.

אם ידעינן שהדיין לא יכריע, למה הוי חיסרון ידיעה איך יכריעו בית דין?!
דברי הנתיבות ברורים שמחלוקת הפוסקים הוא חיסרון ידיעה, לא בגלל שלא יודעים מה יעשו הדיינים, אלא מאותו הטעם שספק הפוסקים מוגדר כחיסרון ידיעה (חיסרון עיון).
ורק תיקו שלא שייך שיתברר בדור לא חשיב חוסר ידיעה.
אכן צודק שאין כוונת הלשון בנתיבות 'שהדיין יכול להכריע', שהדיין מסוגל להכריע. אלא הכוונה לכל מחלוקת הפוסקים, שתמידמוגדר כחיסרון ידיעה.
אלא שמחלוקת הפוסקים באיסורא. אפ"ל, שחשוב כ'אחר שהניחו הב"ד שקבלו עליהם בספק'. שבזה כתב הנתיבות שיש לו דין ספק.


חשבונות רבים כתב:
בתבונה כתב:דוגמא אחת משם

תהיה בריא. בדיוק לסוג הבאבע מעיישס האלו של שופט אחד אמר לי וגם פעם הייתי באיזה מקום וצחקו על הגוי אז הוא אמר ששנה הבאה הוא יקנה את החמץ, אני לא רוצה להתייחס.
לא ביקשתי שתעתיק לי קטעים נבחרים מהכתבה, אלא שתביא טענות ענייניות מנומקות ומנוסחות כדרכה של תורה.

הוא מביא את הגריש"א שצריך שלמכירה יהיה תוקף משפטי חוקי.
ומביא חוות דעת שופט בית המשפט, שבמצב ימינו ברור שבית המשפט יתייחס למכירה כמכירה לצורך דתי ויזכה את הגוי.
אפשר לומר 'באבע מעיישס' ושהטענות לא מנוסחות ומנומקות כמו שצריך, השאלה אם זה חפץ ה'?

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » א' מאי 12, 2019 2:32 pm

בתבונה כתב:
חשבונות רבים כתב:כוונת הנתיבות שגם מחלוקת הפוסקים דידעינן שהדיין לא יכריע בה אינה נחשבת שנולד הספק כיוון שכלפי המתדיינים אינו מוחזק לספק עד שיסופק לבי"ד והוי חסרון ידיעה איך יכריעו בי"ד.

אם ידעינן שהדיין לא יכריע, למה הוי חיסרון ידיעה איך יכריעו בית דין?!
כיוון שהדיין מסוגל להכריע באופן תיאורטי ממילא חוסר הידיעה כיצד להכריע (שזה חוסר הידיעה איך יכריע הדיין) נחשב לחסרון ידיעה. וזה שאנו משערים שהדיין לא יכריע אינו מועיל כיוון שבעיקרון הוא יכול להכריע.
כל זה בדיני ממונות שתליא מילתא בהכרעת הדיין. אבל באיסור והיתר כיוון שאנו מסופקים בדין איך לפסוק הרי זה ספק מעליא ולא חסרון ידיעה דמה בכך שאפשר באופן תיאורטי לפסוק, אנו כרגע לא יכולים לעשות כן. האמת שהדברים קצת קרובים למה שכתבת בהודעה האחרונה (שהיא חזרה ממה שכתבת לפני כן אלא אם כן פיספסתי משהו), רק שלדעתי אין צורך לומר שבאיסור והיתר נחשב כאילו בי"ד הכריע שהוא ספק אלא שאין צריך בזה לבי"ד. ופשוט.
בתבונה כתב:
חשבונות רבים כתב:
בתבונה כתב:דוגמא אחת משם

תהיה בריא. בדיוק לסוג הבאבע מעיישס האלו של שופט אחד אמר לי וגם פעם הייתי באיזה מקום וצחקו על הגוי אז הוא אמר ששנה הבאה הוא יקנה את החמץ, אני לא רוצה להתייחס.
לא ביקשתי שתעתיק לי קטעים נבחרים מהכתבה, אלא שתביא טענות ענייניות מנומקות ומנוסחות כדרכה של תורה.

הוא מביא את הגריש"א שצריך שלמכירה יהיה תוקף משפטי חוקי.
ומביא חוות דעת שופט בית המשפט, שבמצב ימינו ברור שבית המשפט יתייחס למכירה כמכירה לצורך דתי ויזכה את הגוי.
אפשר לומר 'באבע מעיישס' ושהטענות לא מנוסחות ומנומקות כמו שצריך, השאלה אם זה חפץ ה'?
יישר כח על השמועס. אמנם אני סבור שחפץ ה' אינו שיבזבז אדם זמנו בכגון דא, אבל תמיד טוב לשמוע מוסר .
אני בטוח שתמחל לי על כך שאני מונע בר ואיני משיבך באותה מטבע.

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ב' מאי 13, 2019 1:21 am


חשבונות רבים כתב:בוקי סריקי, טענות מנומקות ומנוסחות, אני מונע בר, תהיה בריא, הבאבע מעיישס האלו וכו'....


אתה מפרש בנתיבות שהספק הוא מה יכריע הדיין, ויחד עם זאת שאנו יודעים שהדיין לא יכריע, ספק שאין בו תוכן מסופק, תמוה איך עולה בדעתך דבר כזה.

אח"כ התנסחת שאנו משערים שהדיין לא יכריע במחלוקת הראשונים.
אולי כוונתך שיש ספק אמיתי שמא הדיין הזה יכריע במחלוקות ראשונים? במחילה מכבודך זה לא הפשט.כפי שנימקת בעצמך לעיל
אם כוונתך שלמרות שאין ספק שהדיין לא יכריע, יש לזה חלות דין השערה ולא חלות דין ידיעה. ח"ו לתלות בדעת הנתיבות בוקי סריקי כאלו.


הפירוש שהצעתי שונה מאוד כרחוק מזרח ממערב.
1. ספק הפוסקים נחשב כחוסר ידיעה (כמו שהראתיך מהבית מאיר בשם תורת השלמים ועוד), מפני שזה מוגדר כספק הנובע מחוסר עיון.
2. הנתיבות סובר שגם מחלוקת הפוסקים עכ"פ בממון הוא כספק הפוסקים ובדיוק כמוהו מוגדר כחוסר עיון.
3. יש מקום לשאול שהרי במחלוקת הפוסקים כתבו (הב"י בשם התה"ד וכן בפמ"ג ועוד) שנחשב ספק.
4. היה אפשר לדחוק שהנתיבות כדעת החולקים על התה"ד שמחלוקת הפוסקים לא חשוב ספק דהווי חסרון חכמה, כמבואר ברדב"ז (שות ח"ג תפה ח"ד רצז), שלטי גבורים (על המרדכי יבמות פ"ד סי' כא) וכעי"ז במהרי"ק (חדשות סי' מט).
4. ואפשר לחלק בין ממון לאיסור, שבאיסור נחשב כאחר הוראה, אלא שהיו הוראות סותרות ולכן חשיב ספק, ודמי קצת לאחר שהניחו הבית דין שקיבלו עליהם בספק.
אבל בממון קודם הוראת בית דין, נחשב כקודם הוראה ומימילא דמי לספק הפוסקים, ויש מקום להאריך בזה זה בהודעה האחרונה שהיא קצת חזרה מהודעה שלפניה
וכבר נכתב בזה כאן
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=20380

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ב' מאי 13, 2019 8:39 am

בתבונה כתב:
חשבונות רבים כתב: viewtopic.php?f=17&t=17811&start=40#p543487

חשבונות רבים כתב:בוקי סריקי, טענות מנומקות ומנוסחות, אני מונע בר, תהיה בריא, הבאבע מעיישס האלו וכו'....


לא הבנתי. אחרי שתסביר אשמח להמשיך להתדיין עמך.

מתהלך
הודעות: 117
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 3:37 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי מתהלך » ב' מאי 13, 2019 11:43 am

פרנקל תאומים כתב:מישהו יודע מה המספר טלפון של "קו המידע בענייני חמץ שעבר עליו הפסח" שע''י ביה''ד בני ברק (מרן הגר''נ קרליץ לרפו''ש)?
משום מה השנה הם לא פרסמו את הטלפון ב''יתד''.

072-3187778

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ג' מאי 14, 2019 1:10 am

חשבונות רבים כתב:לא הבנתי.

התשובות שלא זכיתי לרדת לסוף כוונתם.

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ג' מאי 14, 2019 1:11 am

עדכון 14.pdf
(332.14 KiB) הורד 87 פעמים

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ג' מאי 14, 2019 8:35 am

בתבונה כתב:
חשבונות רבים כתב:בוקי סריקי, טענות מנומקות ומנוסחות, אני מונע בר, תהיה בריא, הבאבע מעיישס האלו וכו'....

התשובות שלא זכיתי לרדת לסוף כוונתם.
ערבבת כמה ציטוטים מהודעות שונות.
אני לא יודע לאיזו כוונה אתה מכוון כשאתה אומר שלא ירדת לסופה,
אבל הרמיזות שלך שאני מסרב לדון בנושא מסיבות של רצון להקל או מסיבות אחרות, הם ודאי לא חפץ ה' כמבואר בספר חפץ חיים.
משום והייתם נקיים, אני וב"ב שמעל לגיל מצוות מקפידים לאכול אך ורק מוצרים מקמח שנטחן לאחר הפסח.
כטו"ס.

בתבונה
הודעות: 1133
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ה' מאי 16, 2019 6:43 pm

חשבונות רבים כתב: הרמיזות שלך שאני מסרב לדון בנושא מסיבות של רצון להקל או מסיבות אחרות, הם ודאי לא חפץ ה' כמבואר בספר חפץ חיים.
משום והייתם נקיים, אני וב"ב שמעל לגיל מצוות מקפידים לאכול אך ורק מוצרים מקמח שנטחן לאחר הפסח.

צדקת ממני


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 35 אורחים