עמוד 3 מתוך 3

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 5:25 pm
על ידי אוצר החכמה
רואה והוא מצעק כתב:
אוצר החכמה כתב:התשובה פשוטה. אם אתה מדבר במציאות, הנס יכול להיות. ועכשיו מה פירוש שיהיו לך במציאות שני תפוחים וגם שלושה תפוחים? איך תדע אם יש לך? למשל תספור. כן יתכן שתוכל לספור גם שנים וגם שלושה או שאתה תספור שנים ואני אספור כאן שלושה. אתה יכול להגדיר כל הגדרה אחרת מציאותית וזה יעבוד היינו שאם אתה תאכל תשבע כמו משני תפוחים ואם אני אוכל אשבע כמו משלושה, או כל דבר אחר שתבחר. אבל זה גדרה של מציאות שהמציאות בוחנתה.

אבל אם תתחיל לדון האם באופן עקרוני יש לי כאן שני תפוחים או שלושה, ותוסיף לומר אבל הגדרת שני תפוחים היא שאינם שלושה והגדרת שלושה היא שאינם שנים וממילא איך יכול להיות הנס הזה כי איך יתכן ששנים הם שלושה והלא אמרתי ששנים אינם שלושה זה באמת לא יתכן, אבל לא בגלל שהדבר אינו אפשרי אלא בגלל שאתה אומר שאינו אפשרי בעצם השאלה.
סוף סוף הבנתי!
כבודכם מגיע מנקודת המבט הקשורה לתורת הקוונטים וגורסת שלא שייך לדבר על מציאות האמיתית אלא על הבדיקות שאנחנו בודקים אותה ולכן אתם כל הזמן מדברים על המציאות במונחים של בדיקה והגדרה.


לא כן הוא תורת הקוונטים מדברת בעולם הטבע. אבל ברור שבנס כגון מקום ארון אינו מן המידה אי אפשר לשאול אבל מה היה באמת ?

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 5:27 pm
על ידי אלכסנדר וימפן
הרי הבדים של הארון בלטו לבחוץ אז הנס של מקום ארון אינו מן המידה היה גם לכל מי שראה מבחוץ או שזה היה רק בתוך הקודש הקדשים?

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 5:37 pm
על ידי צופר הנעמתי
מה שבלטו הבדים החוצה הוא נס אחר של "ויאריכו הבדים" (כמובן זה גם שייך לנס של מקום ארון אינו מן המידה כמה היו צריכים להאריך).

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 5:50 pm
על ידי רואה והוא מצעק
אוצר החכמה כתב:אבל ברור שבנס כגון מקום ארון אינו מן המידה אי אפשר לשאול אבל מה היה באמת ?
מותר לי לשאול למה אי אפשר לשאול?
צופר הנעמתי כתב:מה שבלטו הבדים החוצה הוא נס אחר של "ויאריכו הבדים" (כמובן זה גם שייך לנס של מקום ארון אינו מן המידה כמה היו צריכים להאריך).
לפי הבנתי כוונת הכותב הייתה לשאול אם מקצה הבליטות של הבדים לכל צד של ההיכל היו חמש אמות או פחות אך אינני יודע למה לחשוב שהיו חמש אמות...

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 6:02 pm
על ידי אוצר החכמה
רואה והוא מצעק כתב:
אוצר החכמה כתב:אבל ברור שבנס כגון מקום ארון אינו מן המידה אי אפשר לשאול אבל מה היה באמת ?
מותר לי לשאול למה אי אפשר לשאול?


כמובן. אם השאלה מה היה באמת פירושה לפי חוקי הטבע, ברור שהתשובה היא הם לא קיימים או הם הופרו. ואם השאלה מה היה באמת פירושה איך עובד נס, לא נראה לי שיש תשובה לשאלה הזאת.

זה מזכיר לי את השאלה שמספר עליה ר' גרשון קליבנסקי בספרו על סיביר, שהגוי שאל אם אדם טבע מתחת לקרח איך הנשמה שלו יצאה מהמים? (התשובה שנשמה יכולה לעבור בין האטומים של הקרח היא לא התשובה הנכונה)

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 6:07 pm
על ידי רואה והוא מצעק
אוצר החכמה כתב:אם השאלה מה היה באמת פירושה לפי חוקי הטבע, ברור שהתשובה היא הם לא קיימים או הם הופרו. ואם השאלה מה היה באמת פירושה איך עובד נס, לא נראה לי שיש תשובה לשאלה הזאת.
אתם שוב חוזרים לקוונטים שלכם. אני שואל מה היה באמת לפי מה שהיתה המציאות ולא מעניין אותי אם באותו רגע חוקי הטבע עבדו או לא. מה היה? למה אני חייב לשאול את זה לפי משהו?

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 6:09 pm
על ידי אוצר החכמה
אני לא הזכרתי קוונטים אתה הזכרת.
מה תשובתך לשאלת הגוי? מה היתה המציאות?

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 6:13 pm
על ידי רואה והוא מצעק
איזה גוי?

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 6:23 pm
על ידי אוצר החכמה
ששאל איך הנשמה עוברת את הקרח. או במילים אחרות קצת יותר רציניות, האם אינך יודע שיש דברים שאין להם מקום גשמי. האם כשמלאך ה' נעלם בלהב המזבח אפשר לאסוף את שייריו, נס מהותו מציאות שונה מהמציאות הגשמית אותה אנחנו מכירים כך שמדידות הקשורות למציאות הגשמית יכולות לא לייצג את המצב לאמיתו ועל השאלה מה קורה באמת התשובה היא קורה נס, היינו מציאות שאינה גשמית בלבד ואינה נמדדת באמצעים גשמיים.

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 6:29 pm
על ידי רואה והוא מצעק
מימי לא שמעתי שכל דבר רוחני נחשב נס.
אם אני יורד לעומק דעתך אתה מחדש שבנס המציאות בעולם הזה הופכת למציאות רוחנית וממילא אין קושיא איך יתכן שהשמש עומדת לישראל והולכת לאומות העולם כי בעולם רוחני אין מקום לקושיות כאלו. זה רעיון באמת יפה אך היש לך מקור?

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 6:31 pm
על ידי איש-אחד
אולי בכדי לסבר את האוזן ניתן לומר שארון אינו מן המידה, היינו כעין הולוגרמה.

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 6:42 pm
על ידי אוצר החכמה
רואה והוא מצעק כתב:מימי לא שמעתי שכל דבר רוחני נחשב נס.
אם אני יורד לעומק דעתך אתה מחדש שבנס המציאות בעולם הזה הופכת למציאות רוחנית וממילא אין קושיא איך יתכן שהשמש עומדת לישראל והולכת לאומות העולם כי בעולם רוחני אין מקום לקושיות כאלו. זה רעיון באמת יפה אך היש לך מקור?


כשדבר רוחני אינו תופס מקום גשמי זה אינו נס כי הוא רוחני וזה טבעו, אבל כשדבר גשמי אינו תופס מקום זה נס.
אני לא אומר שבנס המציאות הגשמית הופכת לרוחנית כי איני יודע. מה שאני אומר הוא שכשם שבזה לא קשה לך איך המציאות הרוחנית אינה תופסת מקום גשמי, גם כאשר מציאות גשמית אינה תופסת מקום על ידי נס או יש בה סתירה, אין קושיה איך המציאות הגשמית מסתדרת כשם שכדבריך ובצדק בעולם רוחני אין מקום לקושיות כאלה.

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 8:29 pm
על ידי רואה והוא מצעק
אוצר החכמה כתב:
רואה והוא מצעק כתב:מימי לא שמעתי שכל דבר רוחני נחשב נס.
אם אני יורד לעומק דעתך אתה מחדש שבנס המציאות בעולם הזה הופכת למציאות רוחנית וממילא אין קושיא איך יתכן שהשמש עומדת לישראל והולכת לאומות העולם כי בעולם רוחני אין מקום לקושיות כאלו. זה רעיון באמת יפה אך היש לך מקור?


כשדבר רוחני אינו תופס מקום גשמי זה אינו נס כי הוא רוחני וזה טבעו, אבל כשדבר גשמי אינו תופס מקום זה נס.
אני לא אומר שבנס המציאות הגשמית הופכת לרוחנית כי איני יודע. מה שאני אומר הוא שכשם שבזה לא קשה לך איך המציאות הרוחנית אינה תופסת מקום גשמי, גם כאשר מציאות גשמית אינה תופסת מקום על ידי נס או יש בה סתירה, אין קושיה איך המציאות הגשמית מסתדרת כשם שכדבריך ובצדק בעולם רוחני אין מקום לקושיות כאלה.

אין לי מושג מהו הסיבוב אשר נסתבבת דבר רוחני שאינו תופס מקום בעולם רוחני זה לא סתירה ולא נס אבל דבר גשמי שאינו תופס מקום בעולם גשמי מלבד העובדה שזה נס זה גם סותר את עצם תפיסת המציאות שלנו בדיוק כמו ריבוע שאלכסונו שווה לצלעו.

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 10:11 pm
על ידי אוצר החכמה
הדבר הרוחני קשור בעולם הגשמי ואינו תופס מקום בו ואת זה אתה מקבל. למה לא תקבל שע"י נס יכול גם דבר גשמי שלא לתפוס מקום.

הרבוע הוא עניין של הגדרה כמו שנתבאר.

אתה זה שכתבת שבעולם רוחני אין מקום לקושיות מסוג איך השמש עומדת לאחד ונעה לשני.

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 10:16 pm
על ידי רואה והוא מצעק
אוצר החכמה כתב:הדבר הרוחני קשור בעולם הגשמי ואינו תופס מקום בו ואת זה את מקבל. למה לא תקבל שע"י נס יכול גם דבר גשמי שלא לתפוס מקום.

הרבוע הוא עניין של הגדרה כמו שנתבאר.

אתה זה שכתבת שבעולם רוחני אין מקום לקושיות מסוג איך השמש עומדת לאחד ונעה לשני.
אינני יודע מה אוכל לומר עוד ולא אמרתי. כנראה אני לא כל כך מבין את השפה של כבודו.
אני לא יודע איך דבר רוחני מתקשר בעולם הגשמי ואין לי סיבה לחשוב שהוא אמור לתפוס בו מקום. כמובן שאני מקבל את זה שנס יכול לגרום כזה דבר אני רק אומר שאינני מבין מה ההבדל בין זה לשמעתא דריבוע.
כבר ביארתי שלא נתבאר לי למה ריבוע זה עניין של הגדרה.

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: א' אפריל 27, 2014 11:35 pm
על ידי אוצר החכמה
נראה לי שלא תהיה לנו ברירה אלא להניח לעניין ולהשאר כל אחד בהבנתו.

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

פורסם: ב' אוגוסט 08, 2016 10:49 pm
על ידי מנחם-כהן
ניים ושכיב כתב:אחי ורעי!
בשמחה רבה הריני לבשר כי מצאתי באמתחת ספרי את הספר בעין יהודית,
וטרם קראתי מאי כתיב ביה, נזדרזתי להעלות את המאמר הרלוונטי.
כולי תקוה שמאמר זה יוסיף בהירות/עמימות בנידוננו לכל אחד כפי העדפתו.

היות אני לא רוצה להפריע באמצע הדיון הלוהט, רק אניח את זה כאן ואסתלק,
והמעוניין יקראנו אחר שוך הסערה.

הקובץ לא תקין.