מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

חלב בהמות האוכלות ספיחין

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
שלח
הודעות: 1536
הצטרף: ד' אפריל 03, 2013 11:16 am

חומרא לא לשתות חלב בשנה שמינית מפרות שאכלו ספיחים

הודעהעל ידי שלח » ב' ספטמבר 16, 2013 2:10 pm

ראיתי שמביאים מהרב מסאטמר שנהג חומרא זאת, וגם לא אכל ביצים מתרנגולות שאכלו ספיחים בשביעית, האם הוא היחיד שהחמיר בכך או גם היו רבנים וגם כיום שמחמירים בכך

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: חומרא לא לשתות חלב בשנה שמינית מפרות שאכלו ספיחים

הודעהעל ידי רחמים » ג' ספטמבר 17, 2013 12:09 am

יעויין כאן:
קבצים מצורפים
העתקה.png
העתקה.png (288.19 KiB) נצפה 549 פעמים

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי גם זו לטובה » א' יוני 22, 2014 3:56 pm

חלב בהמות האוכלות ספיחין
א' שמעתי שנחלקו בזה ה"ויואל משה" והגרי"ז, האם דמי לחלב בהמה שאכלה חמץ שדנו בזה האחרונים בס' תמח. [וע"ע ביור"ד ס' ס' ברמ"א ונו"כ שם, ומכמה טעמים פסח חמור טפי ומ"מ י"א דאף בשאר איסורים דינא הכי]
ב' חלב הנכרית מבואר בכמה ראשונים [ריטב"א ע"ז כו יבמות קיד, וע"ע רש"י סוטה יב: ותהרא"ש יבמות קיד, וכ"נ דעת האו"ז ע"ז קמו, וכדהבין התו"ח פה' בסימנים, וע"ע בית דוד (הספרדי) יור"ד כא ואכמ"ל] דאיכא טמטום משום דניזונת ממאכלות האסורות, ומעתה איכא לעיונא מ"ט לא נימא דה"ה בבהמות הניזונת ממאכלות האסורות? [ומצאתי שהעיר בזה הגר"ח נאה בקצוה"ש ח"ט עמ' יב. דלא מצינו כן לעניין בהמה וע"כ יש לחלק בין אדם לבהמה עיי"ש]
ג' ספיחין- לא ברירא לי דאיכא טמטום באיסור ספיחין, ואפשר דאי נימא דכל איסור מטמטם, אין בזה עניין לחלב נכרית, דלדידה לא הוי איסורא, ורק אם הוי טבע דשקצים ורמשים שייך גם בחלב נכרית, אולם נראה דלפ"ז הוי רק בשקצים ורמשים ולא בכל האיסורים, וע"כ נראה דממנ"פ ליכא טמטום בחלב נכרית האוכלת ספיחין.
ד' עוד איכא לעיונא מ"ט הרבנים אינם מעודדם לקנות רק ממשקים שאינם עוברים על איסור הנאה מספיחין. [ובאמת יש לברר מה מאכילים במשקים של המדקדקים באורחותיהם]

הגרח"ק -דברי שיח פ' קרח.
ש. פרות שאכלו ספיחין האם החלב גורם לטמטום הלב
ת. זה גורם לטמטום הלב, שלא גרע מאשה שאכלה איסור משום פיקו"נ שלא ניק את בנה כמבואר ביור"ד ס' פא, ואפי' אכלה רוב היתר ושותה הרבה מים מכיון שאכלה גם איסור חלבה מטמטם את הלב וזה הגורם לריבוי הנושרים בדורנו
נערך לאחרונה על ידי גם זו לטובה ב א' יוני 22, 2014 6:19 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

ברזילי
הודעות: 3235
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי ברזילי » א' יוני 22, 2014 4:44 pm

בירור ארוך בנקודה הראשונה במאמרו של הרב דינין, נטעי הכרם - מתנות עניים, עמ' מא-סא (באוצר)

(האם למעשה יש איזו שהיא מחלבה המספקת חלב מבהמות שלא ניזונות מגידולי שדות שנמכרו לגוי? למיטב ידיעתי גם במשקים שומרי שמיטה שאינם מסתמכים על המכירה הכללית, הגידול לבהמות נעשה בזריעה לפני ר"ה, וסומכים בשעה"ד (ע"פ הוראת חכם) על הדעות שאין איסור ספיחין במאכל בהמה)

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי גם זו לטובה » א' יוני 22, 2014 6:05 pm

מצו"ב
קבצים מצורפים
בהמה האוכלת ספיחין.PDF
(2.99 MiB) הורד 307 פעמים

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי גם זו לטובה » א' יוני 22, 2014 6:13 pm

סו"ד בעניין היתר מכירה לא נתבררו, דכל הפוסקים דנו רק לעניין הפירות, אבל כמד' כו"ע מודו דמי שאינו סומך על "היתר מכירה" צריך לחשוש לאיסור ספיחין.

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי גם זו לטובה » א' יוני 22, 2014 8:28 pm

לכ' יתכנו עגלים שרוב תזונתם מספיחין.

צולניק
הודעות: 1069
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי צולניק » א' יוני 22, 2014 8:37 pm

לפי פשטות הפוסקים הספיחין אינם אסורים בהנאה. ועדיין יש לדון מצד איסור שמור שלשיטות שהוא אסור יש לאסרו גם בהנאה.

ברזילי
הודעות: 3235
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי ברזילי » א' יוני 22, 2014 8:44 pm

לדעת החזו״א אסור להאכיל בהמתו בספיחין

צולניק
הודעות: 1069
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי צולניק » א' יוני 22, 2014 9:06 pm

ברזילי כתב:לדעת החזו״א אסור להאכיל בהמתו בספיחין

לדעת החזו"א אין המשמעות שהספיחים הם איסוה"נ אלא שאסרו כל השתמשות בהם [ויתכן שמותר למכרם], וממילא פשוט שחלב של בהמה שאכלה ספיחין אינו נאסר.

ברזילי
הודעות: 3235
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי ברזילי » א' יוני 22, 2014 9:33 pm

אמת שאינם איסור הנאה, אבל ההשתמשות בהם אסורה, ושוב היא כבהמה שנתפטמה באיסורים

צולניק
הודעות: 1069
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי צולניק » א' יוני 22, 2014 10:13 pm

ברזילי כתב:אמת שאינם איסור הנאה, אבל ההשתמשות בהם אסורה, ושוב היא כבהמה שנתפטמה באיסורים

לא הבנתי סברתכם, אם אינם איסורי הנאה אלא איסור שימוש מה מקום לאסור החלב משום שבעל הפרה נהג שלא כהוגן שהשתמש בספיחין להאכיל בהמותיו.

[אינני 'מונח' בצורה רצינית בנושאים הללו דברי לקוחים מהספר שיעורי שביעית לגר"מ גרוס].

ברזילי
הודעות: 3235
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי ברזילי » א' יוני 22, 2014 10:27 pm

ראה במאמר שצורף לעיל

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ה' ינואר 08, 2015 1:44 am

כאיל תערוג 74
קבצים מצורפים
האכלת בהמות ספיחין.fw.png
האכלת בהמות ספיחין.fw.png (1.78 MiB) נצפה 3800 פעמים

אסיר ציון
הודעות: 47
הצטרף: ב' דצמבר 29, 2014 3:40 pm

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי אסיר ציון » ה' ינואר 08, 2015 12:14 pm

ידוע שיש משקים פרטיים המקפידים ע"כ ויש שאינם מסתפקים בשמיטה אלא מתוצרתם.
מעניין האם בעת זו של השנה מצוי כבר ספיחין לבהמה או שעדיין הכל מקציר של סוף הקיץ שעבר?

אוהב אוצר
הודעות: 2848
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי אוהב אוצר » ה' ינואר 08, 2015 11:58 pm

מה הנידון על ספיחין כאן? יש אוצר בי"ד, שישית ויבול נכרי וחו"ל שהפרות יכולות לאכול בדיוק כמונו.
בנוגע לעצם הענין, היה פרסום לפני מס' חודשים [אולי עוד בשנה שעברה] על מס' טלפון שאפשר להירשם בשביל חלב ממשקים שומרי שמיטה
ככל הנראה והזכור לי היה זה ב'רשות הרבים' של יתד נאמן.
יועיל מי שימצא ויעלה לכאן.

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ו' ינואר 09, 2015 12:42 am

אוהב אוצר כתב:מה הנידון על ספיחין כאן? יש אוצר בי"ד, שישית ויבול נכרי וחו"ל שהפרות יכולות לאכול בדיוק כמונו.
בנוגע לעצם הענין, היה פרסום לפני מס' חודשים [אולי עוד בשנה שעברה] על מס' טלפון שאפשר להירשם בשביל חלב ממשקים שומרי שמיטה
ככל הנראה והזכור לי היה זה ב'רשות הרבים' של יתד נאמן.
יועיל מי שימצא ויעלה לכאן.


די, לכל דבר יש גבול

שאלת "תם" מה הנידון????
קראת את מה שהעליתי???
נערך לאחרונה על ידי גם זו לטובה ב ו' ינואר 09, 2015 1:17 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אוהב אוצר
הודעות: 2848
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי אוהב אוצר » ו' ינואר 09, 2015 12:47 am

גם זו לטובה....

אוהב אוצר
הודעות: 2848
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי אוהב אוצר » ו' ינואר 09, 2015 2:23 am

שאלת תם: אפשר לסמוך על העדה החרדית בענין?
כל השנים [וגם השנה] סומכים עליהם בענינים ובהשגחה על איסורים דאורייתא, למה ע"ז יש חששות?
אני לא בא כעת להכריע מהו האיסור שפסקו מרנן ורבנן שאני עפר תחת כפות רגליהם אבל קטן כמוני יכול לומר שאין בזה איסור דאורייתא
אז בשר של העדה החרדית אפשר לאכול וחלב לא?
יש מישהו שיכול לענות לתם כמוני?

קשר של קיימא
הודעות: 144
הצטרף: ה' ינואר 12, 2012 5:58 pm

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי קשר של קיימא » א' ינואר 11, 2015 12:35 am

איפה אפשר להזמין חלב ללא כל החששות שנזכרו ?

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי גם זו לטובה » א' ינואר 11, 2015 2:05 am

גם זו לטובה כתב:כאיל תערוג 74


הרבנים החתומים הזכירו חילול שביעית בפרסיא ומסייע ואילו הרבנים המסבירים(?) האריכו בטעמים אחרים.

אוהב אוצר
הודעות: 2848
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי אוהב אוצר » א' ינואר 11, 2015 11:18 am

קשר של קיימא כתב:איפה אפשר להזמין חלב ללא כל החששות שנזכרו ?


זה פורסם ברה"ר של יתד נאמן עוד לפני השמיטה, אולי כדאי לבקש מהם לפרסם שוב לטובת כולם.

עט סופר
הודעות: 583
הצטרף: א' פברואר 27, 2011 9:22 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי עט סופר » א' ינואר 11, 2015 2:39 pm

לפני שמיטה התקשרתי למחלבות לבקש מהם שיאכילו רק משישית או לחלופין מאוצר בית דין [כך שיש על מי לסמוך על הקצירה, ובכל מקרה הזריעה שהיא עבודה דאורייתא תהיה לפני שמיטה]
להלן התשובות:
שטראוס הבטיחו לברר בלשכת הרב, אח"כ חזרו שכל מה בהשגחת הרב רובין הוא מזריעה מוקדמת [אוצר בי"ד], שישית או חו"ל. [יתכן וביטבתה המספוא מקומי, עם מחלבת אביב עדיין קיימת ומספקת את המהדרין של שטראוס בזמנו קיבלתי את הרושם שבעל הרפת שותו"מ].
תנובה אלון מלשכת הרב הסביר לי שהעדה מאד לוחצים, והם מנסים כמה שיותר יהיה בזריעה מוקדמת, אך א"א להכריח חקלאי לקחת סיכון לזרוע קודם, ובמיוחד שכל החקלאים המסכנים שמגדלים חיטה, ובגלל ההכשרים מהדרין אין שימוש לחיטה בשמיטה מגדלים למספוא ואיך יעלה על דעתי לדפוק אותם גם בזה... הוא גם טרח לנזוף בי על שאני לא סומך על הרב קוק לגבי היתר מכירה. הוא טען בתוקף ששטראוס שיקרו, וגם אצלם המספוא לפחות בחלקו גם במהדרין מהיתר מכירה.
טרה אלחנן המשגיח כשרות צרח עלי בטלפון על חוצפתי להתערב לחקלאים בחיים, כל הרבנים אומרים שמותר לך לשתות את החלב, ואתה לא תתערב לחקלאים בחיים האישיים.

אוהב אוצר
הודעות: 2848
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי אוהב אוצר » א' ינואר 11, 2015 9:13 pm

עט סופר כתב:לפני שמיטה התקשרתי למחלבות לבקש מהם


איזו יוזמה אמיצה....

אני לא הייתי מנסה, להתלונן על שערה שנמצאה במעדן היתה זוכה יותר לתשומת לב.

לייטנר
הודעות: 5394
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי לייטנר » א' ינואר 11, 2015 10:46 pm

עט סופר כתב:לפני שמיטה התקשרתי למחלבות לבקש מהם שיאכילו רק משישית או לחלופין מאוצר בית דין [כך שיש על מי לסמוך על הקצירה, ובכל מקרה הזריעה שהיא עבודה דאורייתא תהיה לפני שמיטה]
להלן התשובות:
שטראוס הבטיחו לברר בלשכת הרב, אח"כ חזרו שכל מה בהשגחת הרב רובין הוא מזריעה מוקדמת [אוצר בי"ד], שישית או חו"ל. [יתכן וביטבתה המספוא מקומי, עם מחלבת אביב עדיין קיימת ומספקת את המהדרין של שטראוס בזמנו קיבלתי את הרושם שבעל הרפת שותו"מ].
תנובה אלון מלשכת הרב הסביר לי שהעדה מאד לוחצים, והם מנסים כמה שיותר יהיה בזריעה מוקדמת, אך א"א להכריח חקלאי לקחת סיכון לזרוע קודם, ובמיוחד שכל החקלאים המסכנים שמגדלים חיטה, ובגלל ההכשרים מהדרין אין שימוש לחיטה בשמיטה מגדלים למספוא ואיך יעלה על דעתי לדפוק אותם גם בזה... הוא גם טרח לנזוף בי על שאני לא סומך על הרב קוק לגבי היתר מכירה. הוא טען בתוקף ששטראוס שיקרו, וגם אצלם המספוא לפחות בחלקו גם במהדרין מהיתר מכירה.
טרה אלחנן המשגיח כשרות צרח עלי בטלפון על חוצפתי להתערב לחקלאים בחיים, כל הרבנים אומרים שמותר לך לשתות את החלב, ואתה לא תתערב לחקלאים בחיים האישיים.


מכולם, המשגיח של טרה הוא הצודק מכולם. זכותו של כל אדם להחליט אם לסמוך על כשרות זו או אחרת, במה במידה שזכותו לברר מהי אותה רמת הכשרות, אבל לעקוף את הוראות הרבנים ולחלק הוראות לאנשים שאכן מקפידים על ההוראות שניתנו להם - זו באמת חוצפה.

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ג' ינואר 20, 2015 3:04 am

ראיתי מביאים- הרב מנשה פילאפף כתב (קונטרס דבר השמיטה, עמוד סז) "ר' יואל (מסאטמר) לא שתה חלב פרות שאכלו ספיחין"
[באוצר לא מצאתי את הספר הנ"ל ]

יוצא פוניבז'
הודעות: 1382
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: חלב בהמות האוכלות ספיחין

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » א' מאי 17, 2020 12:23 pm

לקראת שנת השמיטה הבעל"ט
ישנו מיזם להחתמת עצומה לקריאה לתיקון הענין הנ"ל
ניתן להצטרף בטל 04-3769742חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 170 אורחים