לימוד ושינה לפני הנחת תפילין

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
ערבי פסחים
הודעות: 230
הצטרף: ו' מרץ 30, 2012 4:48 pm

לימוד ושינה לפני הנחת תפילין

הודעהעל ידי ערבי פסחים » ג' אוגוסט 05, 2014 9:31 pm

מנהג העולם לישון וללמוד לפני הנחת תפילין בתשעה באב, והשאלה למה אין בזה איסור של עוסק בעסקיו לפני מצוה ? וגם אי נימא שהואיל ויש מנהג שלא להניח עד חצות ולכן חשיב כלא הגיע זמנו, אך מה נענה אלו שמתחילים לישון וללמוד אחרי חצות ומתפללים שעתיים לפני שקיעה וכד'.

ועי' מ"ב סי' ע סק"כ
" ודע דאם נמשך זמן עסקו בצרכי צבור עד לאחר חצות שאז פטור לכו"ע אף מן התפלה מ"מ אסור לכו"ע לאכול קודם שמקיים מצות תפילין דזמנו כל היום וגם לפי מה שכתב הפמ"ג בסימן פ"ט אסור לו אז לאכול קודם שמתפלל תפלת המנחה ע"כ כשיגיע חצי שעה שאחר חצות יתפלל תפלת המנחה ואח"כ יאכל ועיין בספר מחנה ישראל בפ"ז"

מש"כ דזמנו כל היום, זה סיבה שכבר בתחילת יום אסור וכמש"כ גבי מעריב שהואיל וזמנה כל הלילה לכן יש יותר חשש שיפשע כי אומר בליבו שיש לו הרבה זמן ואינו נותן על ליבו לקיים המצוה (ק"ש ומעריב).

ערבי פסחים
הודעות: 230
הצטרף: ו' מרץ 30, 2012 4:48 pm

Re: לימוד ושינה לפני הנחת תפילין

הודעהעל ידי ערבי פסחים » ד' אוגוסט 06, 2014 1:42 am

חשבנו שוב על כמה תירוצים בענין והנה תמצות הנידון כולו:


צ"ע היאך לומדים בט"ב לפני הנחת תפילין לפמש"כ מ"ב סי' ע סק"כ דלא יאכל לפני הנחת תפילין וכן בסי' סו סק"מ ושעה"צ שם דאסור לעשות מלאכה לפני הנחת תפילין, ולכאו' שני מגבלות אלו הם משום גזירה שיש בכל המצוות לא לעסוק בצרכיו לפני קיום מצות שמא ימשך וכדו'. וא"כ לימוד נמי יאסר לפני הנחת תפילין וכ"ש שינה אם מתפלל מנחה קטנה. אך גבי לימוד י"ל דהואיל והוא רגיל להתפלל בציבור שרי כבשו"ע סי' פט ושם נמי מיירי במי שלומד לפני שחרית ומה שרגיל להתפלל בציבור מתיר אף שלא קרא ק"ש ולא הניח תפילין ולא התפלל, אך ד"ז לא יהני גבי שינה. ושמא י"ל דמי ישן מוקדם אין הדבר מצוי שישן ה' שעות עד שיעבור שקיעה, אך באמת לכאו' לא אזלינן לפי המצוי ולא מצוי אלא לפי הגזירה ואך למי שלא שייכא ביה מ"מ יש לא פלוג. ומה שיושנים בצהריים לפני מנחה, י"ל דהוי כסעודה קטנה בזמן מנחה גדולה דשרי כברמ"א בסי' רלב ס"ב והא ודאי שאם מתחיל לישון אחר זמן מ"ק דחייב למנות שומר שלא גרע מסעודה קטנה באותו זמן דבעי שומר.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: עובר ושב ו־ 31 אורחים