מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

דפי הסברה- שביעית ע"ה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ב' נובמבר 10, 2014 12:33 pm

דפי הסברה- שביעית ע"ה

יען ראיתי המבוכה אף בציבור האברכים שאינם יודעים מימינם לשמאלם, אמרתי "עת לעשות" ומהראוי לכתוב דפי הסברה השווים לכל נפש.
החילותי כעת במלאכה בתקווה שחכמי "בית המדרש" יעזרו לגומרה
.

אני מעדכן את הדף ע"פ הערות ת"ח וחכמי "בית המדרש".

נכרי
[א] נחלקו גדולי האחרונים האם גידולי נכרי קדושים בקדו"ש,- ובדורות האחרונים(עכ"פ) המנהג הרווח בא"י (ירושלים) היה להקל בזה (ויש שהחמירו) והחזו"א הכריע והנהיג להחמיר, וכן נהגו בזה כל תלמידיו, ורוב הציבור הליטאי בב"ב, ובירושלים הגריש"א החמיר כדעת החזו"א, והגרשז"א ועוד החזיקו במנהג ירושלים.
[ב] "סחורה"- לדעת רוב הפוסקים איסור סחורה רק על המוכר, והקונה עובר רק באיסור לפני עיוור, ומכיון שדעת רוב הפוסקים דאין איסור לפ"ע בסומך על דעת רבותיו, יש מקום גדול להקל לקנות גידולי נכרי ממוכר הסומך על דעת המקלים. "ועד יש לצרף שיש מחלוקת גדולה בין קמאי אם יש איסור סחורה בנכרי" [אולם מטו משמיה דהחזו"א שהחמיר בזה.]
כיום הרבה "כשריות" מאפשרים ללקוחות לחתום על "כתב שליחות" ולכ' נראה שבאופן הנעשה כיום הוי כ"חוכא וטלולא" [ושמעתי שלכן הגר"ע אוירבך ביטל את "כתב השליחות" בחנות תחת השגחתו בשכונת בית וגן, ברם יש קבוצות שמתארגנים בפ"ע שאחד יקנה עבור כולם והוי שליחות גמורה]
[ג] "ביעור"- לסוברים דגידולי נכרי קדושים בקדו"ש, איכא איסור אכילה לאחר זמן הביעור [ ומטו משמיה דהגריש"א דפירות נכרי שהיו בזמן הביעור ביד ישראל שאינו נוהג בהם קדו"ש, לא נאסרו, וכשמקבלם לידו יבערם מיד ושוב מותרים באכילה] לדעת הר"ש הזקן יש מקילים בזה דאין נוהג כלל חובת ביעור כלל בפירות נכרי, ואפשר דיש לצרף זאת כסניף להקל"
ישנם לוחות עם תאריכים ממתי יש לחוש לגידולים שעבר עליהם זמן הביעור.
[ד] בשנים האחרונות יש שעוררו להחמיר בגידולי נכרי משום דהנכרי עושה עבור ישראל וע"פ ובשנה האחרונה פרסמו דעת הפוסקים שלא לחוש לזה ואכמ"ל, עוד יש קצת פקפוקים על רמת ההשגחה שהנכרי לא משווק גידולי ישראל, וכמובן שגם בזה יש חילוקים ברמת ההשגחה בין הכשרויות השונות.

ערבה
[א] מים המלח עד קרוב לאילת ישנם ישובים הפזורים לאורך הגבול המזרחי של מדינת ישראל, ונחלקו הפוסקים האם יש להחמיר ולחשוש בהם שהם בכלל א"י, ולדעת המחמירים, כל הירקות שנזרעו בשביעית אסורים באיסור ספיחין [ובזה חמור מגידולי נכרי שאף למחמירים אינו אסור באכילה (לפני ה"ביעור") אלא רק יש חיוב לנהוג בו קדו"ש]
העירוני- איסור ספיחין אינו נוהג במקומות שכבשו רק עו"מ, והנה לא כל המקומות שכבשו עו"מ כבשו גם עו"ב, ולכן מקומות המסופקים, מלבד הספק האם הם בכלל גבולות עו"מ, איכא נמי ספק דשמא לא נכבשו ע"י עו"ב, ולכן יש יותר מקום להחמיר בקדו"ש מאיסור ספיחין.
[ב] אין דינם של כל הישובים שווה, וככל שהישוב יותר צפוני יש יותר מקום לחשוש שהוא בתוך גבולות הארץ. [ב"נאות הכיכר" הקלו בעה"ח גם משום שהוא יותר מזרחי ואכמ"ל, יש לברר האם כיום העה"ח משווקים גידולים מ"נאות הכיכר"]
מטו משמיה דהחזו"א שהתיר להביא גידולים מ"יטבתה" וכן מורים למעשה גדולי תלמידיו וכן הנהיג הגריש"א בהכשר "שארית ישראל" [אע"פ שהחמיר בזה על עצמו כדרכו להחמיר גם בחששות רחוקים] דעת הגר"ח גריינמן (וכן שמעתי שדעת הגרנ"ק) שאפשר להקל אף ב"יהל" הנמצא קצת צפונית ל"יטבתה"
פארן- הגריש"א הורה שאין להקל, ושמעתי שדעת הגר"ח גריינמן שמעיקר הדין היה אפשר אולי להקל בזה, ולמעשה הנהיג להחמיר בזה, העה"ח מקילה בזה.
עין יהב (המזרחית)- הגריש"א ותלמידי החזו"א מחמירים בזה, ובשנת תשנ"ד הורה הגר"י בלויא לעה"ח להקל בזה. [ויש לברר האם גם השנה מקילים בזה בעה"ח]
[מטו משמיה דהגרשז"א שהורה להקל לסמוך בזה על העה"ח בצירוף דהוי ספק דרבנן לקולא, ויש לברר האם היקל אף ב"עין יהב"]
[ג] גידולי הערבה (הצפונית) כמד' שלא מגדלים כלל פירות בערבה וגם לא כל הירקות אלא בעיקר: מילון פלפל עגבניות וירקות עלים.
[ד] בתחילת השמיטה אפשר להקל שלא לחשוש לספיחין דהיבול עדיין מהגידולים שנזרעו בששית וכבר פרסמו לוחות עם זמנים לכל ירק וירק, ממתי יש לחוש לגדולים שנזרעו בשביעית. [אולם גם בתחילת השנה יש נפק"מ בלוחות של קדו"ש כיון שכבר מאז חל דיני קדו"ש לענין איסור סחורה ומנהג קדו"ש]
[ה] ב"שארית ישראל" וכשרות הגר"י אפרתי משווקים גידולים רק מ"יטבתה" ומטה, וכמד' שכן הוא גם ב"מחזיקי הדת" (בעלז), במכירות של תלמידי החזו"א יש מקילים להביא גם מ"יהל" (כהוראת הגרח"ג ועוד מתלמידי החזו"א) בעה"ח מקילים להביא גם מישובים הצפונים ל"יהל", אולם ישנם מכירות פרטיות בהשגחת עה"ח שמקפידים שלא למכור גידולים מצפון הערבה.
נערך לאחרונה על ידי גם זו לטובה ב ד' נובמבר 12, 2014 3:35 pm, נערך 4 פעמים בסך הכל.

חלניקער
הודעות: 20
הצטרף: ג' פברואר 07, 2012 9:32 pm

Re: דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי חלניקער » ב' נובמבר 10, 2014 2:54 pm

יושב ודורש כמפי הגבורה...
ועוד קורא לזה 'דפי הסברה'.
מאיפה לקחת שיש איסור ספיחין בערבה? בפשטות לכל היותר הוי כיבוש עו"מ ולא גזרו ע"ז.
יש עוד שגיאות אך נלאיתי

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ב' נובמבר 10, 2014 8:18 pm

חלניקער כתב:יושב ודורש כמפי הגבורה...
ועוד קורא לזה 'דפי הסברה'.
מאיפה לקחת שיש איסור ספיחין בערבה? בפשטות לכל היותר הוי כיבוש עו"מ ולא גזרו ע"ז.
יש עוד שגיאות אך נלאיתי


יושב ודורש מפי הגבורה...מנין לקחת שלכל היותר הוי כיבוש עו"מ? [ברם צודק כ"ת דאפשר דהוי רק כיבוש עו"מ ולא עו"ב, ולכן תיקנתי את דברי בהודעה הראשונה]
נערך לאחרונה על ידי גם זו לטובה ב ד' נובמבר 12, 2014 2:47 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ג' נובמבר 11, 2014 1:39 pm

ההודעה נמחקה
נערך לאחרונה על ידי גם זו לטובה ב ד' נובמבר 12, 2014 2:46 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שיבר
הודעות: 791
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 12:07 am

Re: דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי שיבר » ג' נובמבר 11, 2014 10:39 pm

מתי הגרי"ש אלישיב זצ"ל החל להורות כשיטת החזו"א בענין קדו"ש בפ"נ?

היא שיחתי
הודעות: 3497
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' נובמבר 12, 2014 3:04 pm

גם זו לטובה כתב:[א] נחלקו גדולי האחרונים האם גידולי נכרי קדושים בקדו"ש,- ובדורות האחרונים(עכ"פ) המנהג הרווח בא"י (ירושלים) היה להקל בזה (ויש שהחמירו) והחזו"א הכריע והנהיג להחמיר, וכן נהגו בזה כל תלמידיו, וכן המנהג הרווח בב"ב, ובירושלים הגריש"א החמיר כדעת החזו"א, והגרשז"א ועוד החזיקו במנהג ירושלים.

גזל"ט, אינך חשוד על הימנות על אנשי חז' ועל בעלי 'השקפה טהורה' למיניהם
כבר נידון באשכול ארוך נגד הקלישאה ש'כן המנהג הרווח בבני ברק,
הרוב קונה פירות נכרים, מן הסתם הרוב גם לא כותבים הכתב שליחות, ואלו שכן זה רק בגלל שזה בחינם [למעט מקום אחד], וכמש"כ הכתב שליחות הזה זה פיקציה,
המנהג בכל ארץ ישראל מקדמת דנא ועד היום הוא לאכול פירות נכרים
ההיסטרוגרפיה לא תנצח

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ד' נובמבר 12, 2014 3:27 pm

[א] לאכול מותר, האם לא שומרים קדו"ש?

[ב] כעת נזכרתי שכבר העירו שגם בב"ב, רוב הספרדים והחסידים אינם מקפידים לשמור קדו"ש אלא רק רוב הציבור הליטאי.

[ג] מניין לך שההיסטרוגרפיה לא תנצח? עכ"פ כמד' ששומרי קדו"ש בפירות נכרים מתרבים והולכים מכמה סיבות ואכמ"ל.

[ד] כמד' שבשנים עברו מלבד ועדת שמיטה של עה"ח לא היו עוד ועדות שמיטה שלא נהגו כפי הוראת החזו"א, [וכ"כ בספר "מערכות השמיטה" עמ' 242 שאינו "נוגע בדבר" ואכמ"ל] ודאגו שכתב השליחות לא יהא כחוכא וטלולא, ושמעתי מיודע דבר שהגר"י לנדא היה קובע את המחירים לכל הירקנים וכו'.

היא שיחתי
הודעות: 3497
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' נובמבר 12, 2014 4:58 pm

א) לענ"ד הרוב הברור לא שומר, תרים טלפון לחבר שאינו 'פרומער' ושאתה יודע שלא מפריש תרו"מ על יין לפני שהוא שותה
ב) כן נראה
ג) משום מה אין לחז' סיעתא דשמיא במאבקיהם, כמובן שרבים הצדיקים שמחמירים בכל עניין וזה דבר טוב, אבל ניסיון שטיפת המח אינו מצליח, מתרבים והולכים אכן אבל לא בתור הלכה אלא בגלל שבמציאות ההכשרים מתחשבים בכולם וזה גם דבר טוב [למרות שבלמכור אוצר בי"ד יכולים להיגרם תקלות גדולות, אבל טוב שמביאים שישית וחו"ל]
ד) לדעתי לשים ערימה של דפי A4 עם כתבי שליחות אנונימיים [סליחה, יש שם משפחה אולי כתובת, האמת שאפי' לא בדקתי מה יש], שלא ברור לי מה וועדי הכשרות עושים איתם [במקרה שהחנווני טורח להעביר אותם, שוב, לא ביררתי] לא נקרא 'לנהוג כדעת החזו"א', החזו"א לא הכיר את מערכת השליחות המפותחת של היום, למעשה בכלל לא ברור על מה הפולמוס הגדול עם פירות נכרים אם אפשר לפתור את זה במילוי טופס שליחות פשוט, גם היום בחנויות של הרב לנדא בב"ב יש מחירים קבועים על ידי ההכשר

בעצם, יש לי הצעה פשוטה לטיפול אחת ולתמיד בנושא השמיטה, כל בחור ביום הגיעו לבר מצווה יחתום על כתב שליחות עולמי עם ברירה בדרבנן ותנאים על גבי תנאים שבכל השמיטות שיבואו עלינו לטובה הוא שולח את מי שלא יהיה באיזו חנות שתהיה שהכל יהיה שליחות ולא סחורה ח"ו, ומאז יאכל פירות נכרים כאוות נפשו

היא שיחתי
הודעות: 3497
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' נובמבר 12, 2014 4:59 pm

האותיות הגדולות הן לפרסומי מילתא
אולי וועדי הכשרות יאמצו את זה

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ד' נובמבר 12, 2014 8:02 pm

היא שיחתי כתב:ד) לדעתי לשים ערימה של דפי A4 עם כתבי שליחות אנונימיים [סליחה, יש שם משפחה אולי כתובת, האמת שאפי' לא בדקתי מה יש], שלא ברור לי מה וועדי הכשרות עושים איתם [במקרה שהחנווני טורח להעביר אותם, שוב, לא ביררתי] לא נקרא 'לנהוג כדעת החזו"א', החזו"א לא הכיר את מערכת השליחות המפותחת של היום, למעשה בכלל לא ברור על מה הפולמוס הגדול עם פירות נכרים אם אפשר לפתור את זה במילוי טופס שליחות פשוט, גם היום בחנויות של הרב לנדא בב"ב יש מחירים קבועים על ידי ההכשר

בעצם, יש לי הצעה פשוטה לטיפול אחת ולתמיד בנושא השמיטה, כל בחור ביום הגיעו לבר מצווה יחתום על כתב שליחות עולמי עם ברירה בדרבנן ותנאים על גבי תנאים שבכל השמיטות שיבואו עלינו לטובה הוא שולח את מי שלא יהיה באיזו חנות שתהיה שהכל יהיה שליחות ולא סחורה ח"ו, ומאז יאכל פירות נכרים כאוות נפשו


אמת - אני רק כתבתי שלפני עשרות שנים בוועדות השמיטה של הגר"י לנדא ועוד, כתב השליחות נעשה בצורה הרבה יותר רצינית.

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ד' נובמבר 12, 2014 8:04 pm

היא שיחתי כתב:[
ג) משום מה אין לחז' סיעתא דשמיא במאבקיהם, כמובן שרבים הצדיקים שמחמירים בכל עניין וזה דבר טוב, אבל ניסיון שטיפת המח אינו מצליח, מתרבים והולכים אכן אבל לא בתור הלכה אלא בגלל שבמציאות ההכשרים מתחשבים בכולם וזה גם דבר טוב [ [/size][/u][/b]


מתרבים והולכים אותם שנוהגים קדו"ש ביבול נכרי [ולעניין איסור סחורה כבר כתבתי לעיל הטעם שיש להקל]

מחולת המחנים
הודעות: 2961
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ד' נובמבר 12, 2014 8:07 pm

גם זו לטובה כתב:[ג] מניין לך שההיסטרוגרפיה לא תנצח? עכ"פ כמד' ששומרי קדו"ש בפירות נכרים מתרבים והולכים מכמה סיבות ואכמ"ל.

דוקא השנה התווספה רשת ידועה על עשרות סניפיה לאלו שאינם שומרים קדו"ש בפירות נכרים.

היא שיחתי
הודעות: 3497
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: דפי הסברה- שביעית ע"ה

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' נובמבר 12, 2014 8:36 pm

הרשת עצמה יתכן ושומרת
לגבי סחורה יש שם כתבי שליחות


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 170 אורחים