מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
מבקש תורה
הודעות: 203
הצטרף: ה' ינואר 23, 2014 1:48 am

חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי מבקש תורה » ה' פברואר 05, 2015 12:09 pm

ישנו דבר שצריך ליבון ובירור, על הרבה פעולות אנו שומעים ביטויים מאנשים שלעשות כך זה חילול ה', לעומת זאת ישנם אנשים שבטוחים שבאותה פעולה הם מרבים בקידוש ה'- ואני שואל הצדק עם מי, מהי ההגדרה לחילול ה' ולקידוש ה'.
למשל לדוגמא, הנובהרדוקס' תלמידי האלטער, היו ידועים בפרישותם עד שהיו לבושים באופן ..והיו עושים פעולות מוחלטות לההביל את כל עניני העולם הזה, אשר מסתמא אצל אנשים רבים ראו בזה חילול ה', אבל הם החזיקו בזה כקידוש ה'- האם הם לא צודקים???!
ומסתמא דבר זה ברור שאין המודד מה החילונים או עמי הארצות חושבים עלינו על פעולותינו, וכי הם שחושבים שהבורות של החרדים במקצועות חול זה חילול ה', וכי יש צד לומר שזה יהיה חילול ה' ברור שלא? או כמו ששמעתי מע"ה מראשי הדלי"ם שאמר שיחס החרדים להבאים להתגייר זה חילול ה', הרי ברור שעפרא לפומייהו, כי הוא מבזה תורת ישראל ודרישות ההלכה בחקרנו על הבאים להתגייר, וא"כ מסופקני מהו הגדר בדבר יסודי זה? אשמח לראיות ברורות ולא סברות כרסיות.

וכן דוגמא מהעבר (כדי לא לדון בענינים העומדים על הפרק) היה פעם סיפור של ההפגנות נגד מצעד התועבה, בשנים הראשונות אף מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל סבר שיש חובה להפגין, וברור שעניין ההפגנות כולל בתוכו חסימת כבישים, שריפת פחים ע"י מקצת מהבאים להפגין, וכמובן היו הרבה שזעקו חילול ה'', לעומת זאת המצדדים בהפגנות סברו שלא למחות על עול כזה על סמלי ג"ע בפרהסיא זהו חילול ה'- א"כ להפגין ולחסום צמתים אז, זה היה חילול ה' או קידוש ה', הנה יש כאן אנשים שאכפת להם מכבוד שמים המחולל?!

הפלא ופלא
הודעות: 362
הצטרף: ב' מאי 10, 2010 3:24 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי הפלא ופלא » ה' פברואר 05, 2015 1:18 pm

מענין לענין באותו, העירוני פעם אחד
שלכאורה צ"ל "חילול השם" ולא "חילול ה'", שכן מחללים את שם ה' כביכול ולא את עצמיותו ית"ש אשר כל טינופת לא תטנפך

הכהן
הודעות: 1591
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי הכהן » ה' פברואר 05, 2015 1:25 pm

הפלא ופלא כתב:מענין לענין באותו, העירוני פעם אחד
שלכאורה צ"ל "חילול השם" ולא "חילול ה'", שכן מחללים את שם ה' כביכול ולא את עצמיותו ית"ש אשר כל טינופת לא תטנפך

viewtopic.php?p=144625#p144625

הצב''י
הודעות: 33
הצטרף: ג' אפריל 02, 2013 3:02 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי הצב''י » ה' פברואר 05, 2015 2:07 pm

מבקש תורה כתב:ומסתמא דבר זה ברור שאין המודד מה החילונים או עמי הארצות חושבים עלינו על פעולותינו, וכי הם שחושבים שהבורות של החרדים במקצועות חול זה חילול ה', וכי יש צד לומר שזה יהיה חילול ה' ברור שלא?


יש להעיר על כך מהגמ' ביבמות עט. שהיא מאוד יסודית בענין זה של קידוש השם, שם כתוב שעברו על איסורי דאורייתא, כגון לא יומתו אבות על בנים, ולא תלין נבלתו על העץ, כדי לקדש שם שמים וכפי המבואר בגמ' וברש"י שם עיקר הענין שאומות העולם יראו כמה אומה זו 'הומנית' ודואגת אף לגבעונים שהם גרים גרורים, ויבואו להידבק בה.
כמובן שח"ו לומר לעבור עבירה כדי לא לגרום על חילול ה', שהרי שם היה עפ"י נביא, אך רואים את עיקר הענין של חילול ה' שיגידו הגויים [וק"ו היהודים] כמה אומה זו טובה לידבק בה, וזה אומר ששיקול זה הוא חשוב מאוד בפעולות שאנו עושים.

וונדרבר
הודעות: 907
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי וונדרבר » ה' פברואר 05, 2015 7:39 pm

עיין יומא פו ע"ב: היכי דמי חילול השם, אמר רב כגון אנא אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר וכו', רבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין, עיין שם כל הסוגיא. ובהמשך מובא שם: אביי אמר כדתניא ואהבת את ה' אלקיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך וכו' מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה וכו' אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו וכו', אבל מי שקורא ושונה ומשמש ת"ח ואין משאו ומתנו באמונה ואין דבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו אוי לו לפלוני וכו' עיין שם.

מבקש תורה
הודעות: 203
הצטרף: ה' ינואר 23, 2014 1:48 am

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי מבקש תורה » ה' פברואר 05, 2015 8:06 pm

וונדרבר כתב:עיין יומא פו ע"ב: היכי דמי חילול השם, אמר רב כגון אנא אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר וכו', רבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין, עיין שם כל הסוגיא. ובהמשך מובא שם: אביי אמר כדתניא ואהבת את ה' אלקיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך וכו' מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה וכו' אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו וכו', אבל מי שקורא ושונה ומשמש ת"ח ואין משאו ומתנו באמונה ואין דבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו אוי לו לפלוני וכו' עיין שם.

הא גופא הנידון, מה נכלל בדברי הגמ' הנ"ל, הרי אצל ע"ה למשל 'ראו פלוני שלמד תורה אבל הוא כמה הוא נאה ומגולח למשעי או שהוא משקיע בספורט וכדו' הוא יותר מתוקן בדרכיו מאלו שלא עושים הדברים הללו, א"כ הנידון מהו הגדר בהנ"ל.

וונדרבר
הודעות: 907
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי וונדרבר » ה' פברואר 05, 2015 8:23 pm

מבקש תורה כתב:הא גופא הנידון, מה נכלל בדברי הגמ' הנ"ל, הרי אצל ע"ה למשל 'ראו פלוני שלמד תורה אבל הוא כמה הוא נאה ומגולח למשעי או שהוא משקיע בספורט וכדו' הוא יותר מתוקן בדרכיו מאלו שלא עושים הדברים הללו, א"כ הנידון מהו הגדר בהנ"ל.

עיין יומא פו ע"ב: היכי דמי חילול השם, אמר רב כגון אנא וכו', רבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין, עיין שם כל הסוגיא.

נוה הלבנון
הודעות: 558
הצטרף: ב' דצמבר 08, 2014 3:12 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי נוה הלבנון » ה' פברואר 05, 2015 10:48 pm

מי שלמד תורה אמור להתנהג כהוגן.
מי שמתנהג כהוגן קידש ה', מי שמתנהג שלא כהוגן מחלל ה'.

האמת מידה היחידה ל'כהוגן', זה התורה הקדושה. ומשכך לך ובחן האם המעשה לכשעצמו הוא רצון התורה או היפך רצון התורה.

איש יהודה
הודעות: 89
הצטרף: א' יוני 17, 2012 12:14 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי איש יהודה » ו' פברואר 06, 2015 2:18 pm

דוגמאות נוספות לחילול ה' כביכול, שבעצם המעשה הוא קידוש ה'
1. בעל תשובה אמו ביקשה ממנו להתארח אצלו ביו"ט, אבל הדין שאסור להזמין מחללי שבת, אז הוא אמר לאמו צר לי אינני יכול להזמינך, לסעודת יו"ט א"א להזמין מחללי שבת, והאם טענה לו שכך החרדים מתנהגים וכו'.
2. יהודי חרדי הלך ברחוב בשבת עצרה לידו מכונית היכן זה מקום פלוני, והא אמר שבת היום, והם כמובן צעקו החרדים וכו'.
ויש עוד דוגמאות רבות, שאולי נוכל למצוא פשרות הלכתיות וכדומה, אבל אם איש ירצה לקיים ההלכה כפשוטו הוא יתקל במבטי בוז ושנאה האם לפעמים במכלול ההלכתי יש לצרף שיקול מה הם יאמרו? או שאין זה כלל שיקול לשם צד הלכתי.

ברזילי
הודעות: 3230
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי ברזילי » ו' פברואר 06, 2015 3:00 pm

נוה הלבנון כתב:האמת מידה היחידה ל'כהוגן', זה התורה הקדושה. ומשכך לך ובחן האם המעשה לכשעצמו הוא רצון התורה או היפך רצון התורה.

אמרו בגמ' גבי אבדת הגוי כי במקום שיש חילול השם אפי' אבידתו אסור, ומפורש ששייך חילול השם גם בהתנהגות המותרת על פי הדין אם יש חשש "שיאמרו הגוים ראו שאין אמונה בישראל שהם משקרים וגוזלים" (לשון הב"ח), ולא די בזה שנאמר להם שכך הוא רצון התורה.

סכינא חריפא
הודעות: 771
הצטרף: א' אפריל 13, 2014 9:24 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי סכינא חריפא » ו' פברואר 06, 2015 3:34 pm

ברזילי כתב:
נוה הלבנון כתב:האמת מידה היחידה ל'כהוגן', זה התורה הקדושה. ומשכך לך ובחן האם המעשה לכשעצמו הוא רצון התורה או היפך רצון התורה.

אמרו בגמ' גבי אבדת הגוי כי במקום שיש חילול השם אפי' אבידתו אסור, ומפורש ששייך חילול השם גם בהתנהגות המותרת על פי הדין אם יש חשש "שיאמרו הגוים ראו שאין אמונה בישראל שהם משקרים וגוזלים" (לשון הב"ח), ולא די בזה שנאמר להם שכך הוא רצון התורה.
כמובן שבן אדם לחבירו שאני, אבל בעיקר הדברים יש להבדיל בזה בין מקום שגוף הערך התורתי סותר בעצם לערכי העמים, לבין מקום שבו ערך אמיתי מצ"ע נראה כאילו מבוטל ע"י תורתינו חלילה, ואכמ"ל.

ברזילי
הודעות: 3230
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי ברזילי » ש' פברואר 07, 2015 8:15 pm

דבריך דברי טעם, אבל מכל מקום יש להעיר:
א. גם בבין-אדם-לחברו היה מקום לומר שכל מה שאין אנו מחויבים לא שייך בו חילול השם, כדברי נה"ל לעיל, ומה אכפת לנו מהן נורמות המוסריות של הגויים.
ב. דבריך על אפשרות מציאות של "ערך אמיתי" במקום שההלכה מתירה אי-התחשבות בו (ובפרט בבין-אדם-לחברו) תלויה במקצת בנידון באשכול הזה
ג. בסופו של דבר הפוסקים הבינו את איסור חילול השם גם באופנים שאין להם שייכות לבין-אדם-לחברו, כמו המג"א (רמד,ח) על בנין ביהכנ"ס ע"י גוי בשבת, ודומיו (מקור אפשרי לכל זה ממסכת כותים, שלא לקנות מגוי שליל וכו' מדרשת הספרי - "שנאמר כי עם קדוש אתה לה' אל', כשאתה קדוש, לא תעשה עם אחר קדוש למעלה ממך"). מניין לומר שיש בכיו"ב "ערך אמיתי" (מסתבר שמדובר שם בדברים האסורים מחמת מיאוס, ואם הגויים מחשיבים זאת כמיאוס, יש ח"ה בכך שיקנו מהם ויראה הדבר שישראל מקפידים פחות בענין כזה).

אצ"ל שבמקום בו התורה מצווה לעשות ההפך מחוקות הגוי, לא שייך לומר שיש ח"ה בכך שהגויים סבורים שהתנהגות כזו היא פסולה, אבל עדיין לא נתברר מהו אם כן גדר הדברים (הרב ברייש הוסיף טעם לאסור הפריה מלאכותית מחמת שהקתולים אוסרים זאת ואיכא ח"ה, ורמ"פ שם חלק עליו, ובין השאר דנו בשאלה זו עצמה).

סכינא חריפא
הודעות: 771
הצטרף: א' אפריל 13, 2014 9:24 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי סכינא חריפא » ש' פברואר 07, 2015 8:46 pm

ברזילי כתב:דבריך דברי טעם, אבל מכל מקום יש להעיר:
א. גם בבין-אדם-לחברו היה מקום לומר שכל מה שאין אנו מחויבים לא שייך בו חילול השם, כדברי נה"ל לעיל, ומה אכפת לנו מהן נורמות המוסריות של הגויים.
ב. דבריך על אפשרות מציאות של "ערך אמיתי" במקום שההלכה מתירה אי-התחשבות בו (ובפרט בבין-אדם-לחברו) תלויה במקצת בנידון באשכול הזה
ג. בסופו של דבר הפוסקים הבינו את איסור חילול השם גם באופנים שאין להם שייכות לבין-אדם-לחברו, כמו המג"א (רמד,ח) על בנין ביהכנ"ס ע"י גוי בשבת, ודומיו (מקור אפשרי לכל זה ממסכת כותים, שלא לקנות מגוי שליל וכו' מדרשת הספרי - "שנאמר כי עם קדוש אתה לה' אל', כשאתה קדוש, לא תעשה עם אחר קדוש למעלה ממך"). מניין לומר שיש בכיו"ב "ערך אמיתי" (מסתבר שמדובר שם בדברים האסורים מחמת מיאוס, ואם הגויים מחשיבים זאת כמיאוס, יש ח"ה בכך שיקנו מהם ויראה הדבר שישראל מקפידים פחות בענין כזה).

אצ"ל שבמקום בו התורה מצווה לעשות ההפך מחוקות הגוי, לא שייך לומר שיש ח"ה בכך שהגויים סבורים שהתנהגות כזו היא פסולה, אבל עדיין לא נתברר מהו אם כן גדר הדברים (הרב ברייש הוסיף טעם לאסור הפריה מלאכותית מחמת שהקתולים אוסרים זאת ואיכא ח"ה, ורמ"פ שם חלק עליו, ובין השאר דנו בשאלה זו עצמה).

כמובן שאפשר ו'ערך אמיתי' שהתורה מתירה שלא להתחשב בו כבר אינו בכלל 'ערך אמיתי' עפ"י השקפת התורה, אבל אני התכוונתי לחלק בין מקרה שבו יש ערך אמיתי דרך כלל שמשום מה בדיני התורה נדחה כאן כגון 'אבידת גוי', ומה שהגוי אינו מבין שממונו הותר לישראל גורם לו לראות את ישראל כגנבים, לבין ערכים שהגוי כלל לא תופס וערכי העמים מתכחשים לרכי התורה בעצם.

ברזילי
הודעות: 3230
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי ברזילי » ש' פברואר 07, 2015 8:54 pm

אבל לא נתת שום קריטריון - איך נדע מהו המקרה בו יש "ערך אמיתי דרך כלל, שמשום מה בדיני התורה נדחה"? ההנחה הפשוטה היא שהערכים נלמדים מתוך התורה עצמה, ומה שהיא התירה אין בו ערך, ואם הגויים סבורים אחרת הרי שהם מתכחשים לערכי התורה.

מבקש לדעת
הודעות: 332
הצטרף: ה' ספטמבר 15, 2011 4:46 am

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי מבקש לדעת » א' פברואר 08, 2015 12:06 am

בס"ד
עצם העלאת סוגיא זו בצורה כזו קלילה כמו חומרא בעלמא או למדנות שצריך לברר את גדרה - היא מזעזעת, במחילת כת"ר. הרי אם היה מדובר על סכנת נפשות ר"ל, היינו מדברים על "צ"ע מה הגדר" או שהיינו קודם כל מבררים הדק היטב שאין זה בכלל הגדר של סכנה ורק אח"כ עושים מעשה. היכןן הצער על חילול ה' שנגרם? גם אם יש צורך בזה (...), וזה אין ספק שישנו חילול ה', היכן הרעד שבלב על כך שלא רחוק הדבר שיהודים רחוקים לא יתקרבו משום כך?

מבקש תורה כתב:היה פעם סיפור של ההפגנות נגד מצעד התועבה, בשנים הראשונות אף מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל סבר שיש חובה להפגין, וברור שעניין ההפגנות כולל בתוכו חסימת כבישים, שריפת פחים ע"י מקצת מהבאים להפגין, וכמובן היו הרבה שזעקו חילול ה'',

במחילת כת"ר במטותא ממך, לך על קברו של מרן זצ"ל ובקש מחילה על הוצאת לעז. הראית או שמעת מעד נאמן על כזה "היתר" שיצא מפיו? זו כוונתו בהוראתו להפגין? כל כך ברור לך בפשיטות ש"עניין ההפגנות כולל בתוכו חסימת כבישים שריפת פחים", וזה מרן התיר? זכיתי להיות בהפגנות שמרן ז"ל ושאר גדולי ישראל השתתפו בהם, ולא היה שם דברים אלו. אם יש לך רעיונות בהיתר גורף לחילול ה', תלה זאת בעצמך ואל תוציא ש"ר על אילן גדול.

יאיר
הודעות: 10299
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי יאיר » א' פברואר 08, 2015 12:17 am

איש יהודה כתב:דוגמאות נוספות לחילול ה' כביכול, שבעצם המעשה הוא קידוש ה'
1. בעל תשובה אמו ביקשה ממנו להתארח אצלו ביו"ט, אבל הדין שאסור להזמין מחללי שבת, אז הוא אמר לאמו צר לי אינני יכול להזמינך, לסעודת יו"ט א"א להזמין מחללי שבת, והאם טענה לו שכך החרדים מתנהגים וכו'.

א.איפה כתוב דין כזה?
ב.אם יבקש מאמו לא תמנע מחילו באותו יום?
ג.נראה לי כמעט ודאי שגם אם יש דין כזה אינו נוהג בהוריו.
------
אגב, ראיתי שהגר"ח קניבסקי כותב שלמרות שאסור לתת לאכול לאדם שאינו מברך על האוכל, אך להוריו מותר (וכנראה גם צריך) אלא שלא מקיים בזה מצות כבוד אב ואם.

בברכה המשולשת
הודעות: 10963
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' פברואר 08, 2015 8:27 am

למיטב זכרוני היה דיון של גדרי חילול השם בהפגנות מסביב לעניין קולנוע היכל בפ"ת

מבקש דעת
הודעות: 129
הצטרף: ה' אוקטובר 11, 2012 9:00 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי מבקש דעת » א' פברואר 08, 2015 9:10 pm

בנידון זה כתב בשו"ת חת"ס (ליקוטים נט),

כי כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה והייתם נקיים מה' ומישראל וב' חובות אלו נקיות מה' יתב' והנקיות מישראל עמו הם שני רוכבי' צמדים על גבנו ויותר אפשרי לצאת ידי החוב הראשון היינו ידי שמים יותר הרבה ויותר מלצאת ידי הבריות כי הם חושבים מחשבות זרות ונושאי' ונותני' מוזרי' בלבנה ועונשו יותר קשה מאד מאד עד לאין מספר ממי שאינו יוצא ידי שמים ח"ו והוא מש"ס ס"פ יה"כ בענין חלול ה' דאין לו כפרה כלל ר"ל ושיעור חלול ה' כגון רב דשקיל בשרא ולא יהיב דמי לאלתר ובעו"ה שכיח בדברי הבריות למדן כזה יעשה דבר זה והוא שגור בפיהם ואפילו על חשד סברא בעלמא והשתא אי נמי הי' אותו הלמדן עושה כשורה ויצא ידי שמים בכל יכולתו בחיק האפשרי אלא שלא נזהר עד שטעו בו אלו שותי שכר ועשאוהו מנגינותם הרי הוא כבר נלכד במצודתם על זה ידוו כל הדווי' והכתוב צווח הרכבת אנוש לראשנו.

גם זו לטובה
הודעות: 2356
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ד' פברואר 11, 2015 12:23 am

מכתב מאליהו ח"ג עמ' 118
אמר גאון ישראל הגרי"ס ומבוא בכתבי הגרש"ז, כי האדם חושב שמקדש שם שמים אבל באמת הוא רודף אחר קידוש שם עצמו, וזה אשר נמצא בנו הרצון להראות כבוד ישראל לעמים, כוונתנו לכבוד עצמנו.

משולש
הודעות: 5562
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי משולש » ה' פברואר 12, 2015 6:58 pm

פעם קראתי בספר על הרב מבריסק תיאור מרתק על ההפגנות בקבר הרמב"ם ושאר חיטוטי שכבי שנפוצו בזמן הבריסקער רב. אבל אין לי את הספר. זכור לי שהיה מדובר שם על הפגנות מאוד סוערות מבחינה פיזית.

מלך זקן וכסיל
הודעות: 382
הצטרף: ה' אוגוסט 14, 2014 10:24 am

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי מלך זקן וכסיל » ו' פברואר 13, 2015 8:48 am

ביומן טולנא מסופר שפעם אמר הרה"צ ר' מאיר אלטר הי"ד לאביו כ"ק מרן אדמו"ר בעל האמרי אמת זצ"ל:
גיסי איצ'ה מאיר (לוין) אומר שהוא עושה קידוש ה' עם "אגודת ישראל",אך אינני מבין,
אפי' קצת יין עבור קידוש של שבת אין שם ואיך הוא רוצה לעשות עם זה קידוש ה'.

תם מה הוא אומר
הודעות: 1203
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

גדר חילול ה' וקידוש ה'

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ב' דצמבר 10, 2018 12:22 pm

בעקבות מה שנכתב כאן: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=29&t=43364
אני פותח אשכול בנפרד


בגמרא ברכות (כ' א'):
אמר ליה רב פפא לאביי: מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא, ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא? אי משום תנויי - בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוה, ואנן קא מתנינן שיתא סדרי! וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין האשה שכובשת ירק בקדרה ואמרי לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים אמר: הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא, ואנן קא מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא! ואילו רב יהודה, כי הוה שליף חד מסאניה - אתי מטרא, ואנן קא מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן - ולית דמשגח בן! - אמר ליה: קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם, אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם. כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא, סבר דבת ישראל היא, קם קרעיה מינה; אגלאי מילתא דכותית היא, שיימוה בארבע מאה זוזי. אמר לה: מה שמך? אמרה ליה: מתון. אמר לה: מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא.


חשבתי פעם, אילו היה קורה דבר זה בימינו, הרי כולם היו זועקים חמס על חילול ה'! למה עשה מעשה זה ולא בירר תחילה וכו'.

חשבתי שמכאן יש ללמוד, שדברים בעיני התורה הם קידוש ה', בעיני בעלי בתים וע"ה הם חילול ה'. כי דעת בעלי בתים היפך דעת תורה, כמ"ש הסמ"ע.

הרי כידוע, מבחינת החופשיים הרי ש'הדרת נשים' הוא חילול ה'. וכמו"כ עוד הרבה דברים בציבור החרדי.

על דברים אלו כתב פלתי (באשכול הנ"ל):
פלתי כתב:בדורנו באמת זה חילול השם. לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול.


והרב אוצר החכמה כתב:
אוצר החכמה כתב:בעיקרון ובלי להתייחס לבדורנו. הטענה שהעלה תם מה הוא אומר תמוהה. גדולי האמוראים אמרו שהם לא היו יכולים לעשות את זה ואתה טוען שכל אחד ראוי שיעשה את זה?


ועל זה הגבתי שם
תם מה הוא אומר כתב:
אוצר החכמה כתב:בעיקרון ובלי להתייחס לבדורנו. הטענה שהעלה תם מה הוא אומר תמוהה. גדולי האמוראים אמרו שהם לא היו יכולים לעשות את זה ואתה טוען שכל אחד ראוי שיעשה את זה?


הא מנא לך?
לשון הגמרא: "אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם". ואי"ז מכח ש"לא יכלו", אלא מפני ש"לא מסרו", כי צריך לזה יותר מסי"נ.

אם זה ראוי שכ"א יעשה, אני לא יודע. זה תלוי בנקיות ובלש"ש שבמעשהו. אבל זה באמת צ"ע.

סך הכל נקודה שהתעוררתי, והיא צריכה באמת בדיקה מהו גדר חילול ה' וקידוש ה'.יש להוסיף, האם בזמן חכמי התלמוד לא היה מעשה זה נתפס בעיני ע"ה כחילול ה'?? האם בעיתונים החילוניים שהיו אז (אם היו..) לא זעקו חמס על חילול ה'. וחז"ל הק' מלמדים אותנו כי זה הוא קידוש ה'.

דרומי
הודעות: 5695
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: גדר חילול ה' וקידוש ה'

הודעהעל ידי דרומי » ב' דצמבר 10, 2018 12:26 pm

ברור שלא היו אז עיתונים חילוניים. רוב האנשים אז לא ידעו לקרוא ולכתוב, ומי שכן ידע לקרוא ולכתוב בדרך כלל היה אכן תלמיד חכם...

הנשים בוודאי לא ידעו יותר מידי. וראיתי פעם הערה יפה שכתב מישהו על הסגנון ב'קיצור שולחן ערוך', שיש שם איזו הלכה שנכתבה בסגנון די פוגע בנשים, ובא חכם אחד בדורנו ושיכתב זאת ללשון יותר מכובדת - ותמהו עליו למה הוא מתחכם יותר מהקיצוש"ע, אך הסבירו שבזמן הקיצוש"ע ובפרט באיזור מגוריו נשים לא ידעו כלל קרוא וכתוב והספר היה בשימוש אצל גברים בלבד.
נערך לאחרונה על ידי דרומי ב ב' דצמבר 10, 2018 12:30 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

תם מה הוא אומר
הודעות: 1203
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: גדר חילול ה' וקידוש ה'

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ב' דצמבר 10, 2018 12:29 pm

כמובן שכוונתי על שיחת ע"ה. בכתב או בע"פ. לא משנה.

בברכה המשולשת
הודעות: 10963
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: גדר חילול ה' וקידוש ה'

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' דצמבר 10, 2018 3:18 pm

יש על זה דיון יפה של הגאון רבי זלמן ברוך מלמד במאמרו בתחומין ז:
....
ו. במעשה מצווה אין חלול השם

.... הגדר של חלול ד' הוא כאשר אדם עושה מעשה עברה, כלשונו של הרמב"ם בהל' יסודי התורה ה,י:


מדבריו משמע שרק דברים שיש בהם עברה, או הנהגה שאינה נכונה לפי גדלו של החכם אע"פ שאין בה עברה יש בהם משום חלול ד'. אבל אם אדם עושה כתורה וכמצווה לכתחילה, אך יש כאלה שאינם מבינים ובעיניהם יש במעשה חטא - אין זה גדר של חלול ד' כלל!

הרמב"ם פסק בהל' כלאים י,כט: "הרואה כלאים של תורה על חברו, אפילו היה מהלך בשוק קופץ לו וקורעו עליו מיד, ואפי' היה רבו שלמדו חכמה". וזה על פי הגמרא (ברכות יט,ב): "כל מקום שיש חלול ד' איו חולקין כבוד לרב". קריעת בגד מעל ההולך בשוק איננה חלול ד', אלא אדרבה קדוש ד', כי בכך האדם מקיים את מצות בוראו. ככל שיותר קשה לקיים המצווה יש בזה קדוש ד' גדול יותר.

בסוטה י,ב מובא, שיהודה שקדש שם שמים בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה, כיון שהודה ואמר צדקה ממני וגו'. לכאורה הודאתו של יהודה ופרסום חטאו ברבים יש בהם חילול ד' נורא לפי מדרגתו החשובה של יהודה. אך האמת היא שיהודה שעשה כדין וכהלכה ובייש עצמו ברבים והודה, דוקא קדש שם שמים.

אמור מעתה: כאשר מקיימים מצווה לא יתכן שיש בכך חילול השם. ככל שהמאמץ בקיום המצווה גדול יותר יש בכך יותר קדוש שם שמים.

דרומי
הודעות: 5695
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: גדר חילול ה' וקידוש ה'

הודעהעל ידי דרומי » ב' דצמבר 10, 2018 3:49 pm

ולהעיר מלשון הרמב"ם הלכות מלכים פרק ו הלכה ה.

לפי פשוטו
הודעות: 46
הצטרף: ד' אוגוסט 22, 2018 1:51 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי לפי פשוטו » ו' ינואר 25, 2019 2:32 am

על השימוש המופרז במושג בזמנינו
הגר''מ סאלוויציק זצ''ל ציטט את אביו הגרי''ז שאמר"כל ימי גדלתי בין החכמים ומעולם לא שמעתי את המושג קידוש ה' וחילול ה"
(מובא בספר עה''ת מהגר''מ)

ישא ברכה
הודעות: 1598
הצטרף: ש' יוני 06, 2015 11:50 pm

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי ישא ברכה » ה' ינואר 16, 2020 11:15 pm

הנה עוד גמרא, בה נאמר על דבר שהגויים סברו שיש כאן שבועה, ואז אפילו שבאמת על פי הדין לא היה שבועה, נהגו כאילו היא קיימת משום קידוש ה'.

גיטין דף מו עמוד א
אמר רבי יהושע בן לוי: מ"ט דר' יהודה? דכתיב: ולא הכום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה. ורבנן? התם מי חלה שבועה עילוייהו כלל? כיון דאמרו להו מארץ רחוקה באנו ולא באו, לא חיילה שבועה עילוייהו כלל, והאי דלא קטלינהו? משום קדושת השם

דרומי
הודעות: 5695
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: חילול ה' וקידוש ה' כיצד?

הודעהעל ידי דרומי » ה' ינואר 16, 2020 11:20 pm

והם הם דברי הרמב"ם שציינתי אליהם בסמוך


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 50 אורחים