מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו

חיפושי מקורות וכדומה
מבקש תורה
הודעות: 203
הצטרף: ה' ינואר 23, 2014 1:48 am

מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו

הודעהעל ידי מבקש תורה » ד' מאי 27, 2015 5:18 pm

מלבד דברי הרמב"ן בבראשית כד . ודע כי השם צדיק יבחן (תהלים יא ה), כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ להצדיקו יצוה אותו בנסיון, ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו.
האם יש מקור יותר מפורש?
בתודה מראש

מחולת המחנים
הודעות: 2889
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ד' מאי 27, 2015 5:28 pm

הרמב"ן עצמו בשער הגמול מביא מקור לדבריו מדברי המדרש רבה בראשית (פרשה ל"ב פ"ג)
כתיב (תהלים יא, ה): "ה' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו" אמר רבי יונתן היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם, ומי הוא בודק בקנקנים יפים אפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים, כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר "ה' צדיק יבחן" וכתיב (בראשית כב, א): "והאלהים נסה את אברהם".
אמר רבי יוסי בן חנינה הפשתני הזה בשעה שהוא יודע שהפשתן שלו יפה כל שהוא כותשה היא משתבחת וכל זמן שהוא מקיש עליה היא משתמנת, ובשעה שהוא יודע שהפשתן שלו רעה אינו מספיק לקוש עליה אחת עד שהיא פוקעת, כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר "ה' צדיק יבחן".
א"ר אלעזר משל לבעל הבית שהיה לו ב' פרות אחת כחה יפה ואחת כחה רע על מי הוא נותן את העול לא על זאת שכחה יפה, כך הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים שנאמר "ה' צדיק יבחן".

מבקש תורה
הודעות: 203
הצטרף: ה' ינואר 23, 2014 1:48 am

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי מבקש תורה » ד' מאי 27, 2015 5:31 pm

מחולת המחנים כתב:הרמב"ן עצמו בשער הגמול מביא מקור לדבריו מדברי המדרש רבה בראשית (פרשה ל"ב פ"ג)
כתיב (תהלים יא, ה): "ה' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו" אמר רבי יונתן היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם, ומי הוא בודק בקנקנים יפים אפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים, כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר "ה' צדיק יבחן" וכתיב (בראשית כב, א): "והאלהים נסה את אברהם".
אמר רבי יוסי בן חנינה הפשתני הזה בשעה שהוא יודע שהפשתן שלו יפה כל שהוא כותשה היא משתבחת וכל זמן שהוא מקיש עליה היא משתמנת, ובשעה שהוא יודע שהפשתן שלו רעה אינו מספיק לקוש עליה אחת עד שהיא פוקעת, כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר "ה' צדיק יבחן".
א"ר אלעזר משל לבעל הבית שהיה לו ב' פרות אחת כחה יפה ואחת כחה רע על מי הוא נותן את העול לא על זאת שכחה יפה, כך הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים שנאמר "ה' צדיק יבחן".

עדיין שם העיקר הוא כנ"ל רשעים וצדיקים, ובזה אולי יש לחלק, אבל מניין שאינו מעמיד בנסיון את הצדיקים שלא יכולים לעמוד בנסיון מסויים.

בקרו טלה
הודעות: 3211
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' מאי 27, 2015 6:01 pm

שפתי צדיק
פרשת אחרי
ט) במד"ר ומה היו חסרין מעיל שכתוב בו מיתה. ותמוה דאם הי' להם דין כהן גדול שצריך מעיל וכל שמונה בגדים איך שייך שיחסרו צדיקים כאלו אחד מהבגדים, יש לפרש על פי מה ששמעתי מזקיני הק' ז"ל על מאמר חז"ל אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, אמר דזהו לימוד גדול שאין מאפילים לאדם מישראל רק מה שבכוחו לעבור לשוב לעבודתו בקודש, ולכך אף שהי' דין תורה שימכר איש מישראל לעבד והי' באמת גרוע באותו זמן והראי' שהותר בשפחה מה שהי' אסור לשאר ישראל, ומכל מקום הי' מוכן לו גאולת יובל ועל ידי זה לא נשתקע בעבודתו אף בעת האופל, וכשחדל דין יובל חדל כל דין מכירת העבד, כן כל מה שנתמעט כוחנו בעבודת הק' בל יפול לבנו על ידי זה איך נוכל לגשת במעט מזעיר כוחות, כי יהי' לב איש ישראל ברור שכל מאפיל שלו יכול לעבור ולתקן וכו':
שם - פרשת בהר
כא) ואיש כי לא יהי' לו גואל והשיגה ידו. למה נצרך הקדמה אם לא יהי' לו גואל, יש לומר שבא לרמז שמי שלא יהי' לו קרוב וגואל יעזור לו השי"ת שישיג ידו, שכן שמעתי מפ"ק זקיני ז"ל כל מאפיל יש לו אור מוכן להאיר לו מהאפילה, דייק ממאמר חז"ל אלמלי נגדוה לחנני' מישאל ועזרי' הוו פלחו כו', כפירוש התוס' שלא הי' איסור ע"ז, על כן כשלא היו יכולים לעמוד על כן לא נגדוהו, כן בכל הסתר שנשלח הוא רק להשיב נפשו, ועל כן יתאמץ בהבטחת הכתוב והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו:
שיח שרפי קודש - נסיון
ב) על מאמר חז"ל (כתובות דל"ג ע"ב) אלמלי נגדוהו לחנניא מישאל ועזרי' הוי פלחו לצלמא, צריך להבין מה הוצרך הגמ' להביא זאת המאמר דודאי לא לגנותן אמרו ח"ו להודיע לנו את זאת. אך השמיענו בזה. שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו. (ע"ז ד"ג,) ולא ינסה השי"ת את האדם בנסיון שאין יכול לעמוד בו. כיון שגלוי לפניו ית"ש אם הוי נגדוהו הוי פלחי לצלמא לכן לא ניסו בזה. רק בשריפות אש, כמו"כ בכל אדם שכל הנסיונות שעברו עליו. הם נסיונות כפי ערכו היכול לעמוד בהם. והבן:
(החי' הרי"ם) :
ומרן האמרי אמת אמר על ענין זה את הפסוק הנותן שלג כצמר כפור כאפר יפזר
קבצים מצורפים
חידושי הרי''מ.pdf
(71.75 KiB) הורד 329 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ג' יוני 30, 2015 1:23 am, נערך 5 פעמים בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי רחמים » ד' מאי 27, 2015 6:02 pm

מצאתי ברשת
הקב"ה מנסה אדם רק אם יוכל לעמוד בניסיון

בעלי המוסר למדו מכאן ראיה שאין לאדם תרוץ לומר שלא היה יכול לעמוד בניסיון, שכן אין הקב"ה מנסה אדם בניסיון שאינו יכול לעמוד בו, ולכן התיר לנו אשת יפת תואר במלחמה כיון שכאן לא היינו יכולים לעמוד כנגד יצר הרע. והואיל ורק כאן התירה תורה משמע שבמקום אחר אנו יכולים לעמוד בניסיון.

וכך מובא במדרש בראשית רבה (וילנא) פרשה לב:
אמר רבי יונתן היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם, ומי הוא בודק בקנקנים יפים אפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים, כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר ה' צדיק יבחן.

היינו, שהקב"ה בוחן רק את מי שיכול לעמוד בניסיון, ולא היה דורש שאתנו דבר שאינו לפי כוחנו. וכן יש ללמוד מתלמוד בבלי מסכת כתובות דף לג עמוד ב:
דאמר רב: אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה, פלחו לצלמא!

למדו מכאן בעלי המוסר את הרעיון הנ"ל, והסבירו מדוע באמת לא ניסה הקב"ה את חנניה מישאל ועזריה בניסיון היסורים של מלקות, התשובה לכך מפני שהם לא היו עומדים בניסיון הזה.

ישראל אליהו
הודעות: 1659
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ד' מאי 27, 2015 11:43 pm

למה לי קרא, סברא הוא.

אמסטרדם
הודעות: 1498
הצטרף: א' אוקטובר 20, 2013 8:13 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי אמסטרדם » ה' מאי 28, 2015 12:58 am

ישראל אליהו כתב:למה לי קרא, סברא הוא.

פרעה יוכיח. והוא לא היה יחיד בזה. ולא התבוננתי כעת.


כמדומה שיש מביאים בזה ענין אשת יפת תאר שידעה תורה שאי אפשר לעמוד בזה. [ובשעתו שמעתי מהלך מהרי"ל דסקין ז"ל בזה שעיקר עבודת האדם הוא לברוח מנסיון ובמלחמת הרשות שהתירה תורה לצאת למלחמה למרות הנסיונות הכרוכות בזה התירתה תורה יפת תאר. ועל דרך זה מפרש ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כדי שלא להביאם לנסיון - כ"ז מזכרון עמום].

סמל אישי של המשתמש
מאיר סובל
הודעות: 1605
הצטרף: ד' דצמבר 21, 2011 4:14 pm
מיקום: אלעד יצ"ו
שם מלא: פלוני אלמוני

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי מאיר סובל » ה' מאי 28, 2015 1:02 am

ישראל אליהו כתב:למה לי קרא, סברא הוא.

ופשיטא.
כי אם לא יכול לעמוד בקושי הזה - אין זה נסיון אלא הכשלה בלבד!
מה התכלית של הנסיון אם לא לכבוש עוד יעד?

ועוד יש גם במכתב מאליהו להגרא"א דסלר שמביא על שירת השטן מלאכו של עשיו אחרי שיעקב אבינו נצחו, באמרו שלחני נא כי עלה השחר, ועפרש"י שם, שכל התכלית של המלאך היה להעמיד את יעקב אבינו בנסיון, כלומר שיעקב אבינו יתגבר עליו וינצחו. ומשניצחו מיד התקיימה תכליתו ועלה למדרגת אמירת שירה.
ואילו היה המלאך מנצח את יעקב, זה היה כשלון למלאך ולא היה מגיע זמנו לומר שירה.

לייבעדיג יענקל
הודעות: 1001
הצטרף: ו' אפריל 04, 2014 3:57 am

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי לייבעדיג יענקל » ה' מאי 28, 2015 1:13 am

מאיר סובל כתב:ועוד יש גם במכתב מאליהו להגרא"א דסלר שמביא על שירת השטן מלאכו של עשיו אחרי שיעקב אבינו נצחו, באמרו שלחני נא כי עלה השחר, ועפרש"י שם, שכל התכלית של המלאך היה להעמיד את יעקב אבינו בנסיון, כלומר שיעקב אבינו יתגבר עליו וינצחו. ומשניצחו מיד התקיימה תכליתו ועלה למדרגת אמירת שירה.
ואילו היה המלאך מנצח את יעקב, זה היה כשלון למלאך ולא היה מגיע זמנו לומר שירה.


עבודת ישראל - פרשת וישלח
ושמעתי אומרים בשם חכם אחד פירוש המד"ר (ב"ר עח) שאמר המלאך ליעקב הגיע זמני לומר שירה, וצריך ביאור שמיום שנברא שרו של עשו לא הגיע זמנו לומר שירה עד היום שנלחם ביעקב, אמנם הנה כל מלאך אינו אומר שירה וזמרה להבורא ית"ש רק על החסד שבראו לעשות רצונו ית', ולמשל מלאך מיכאל כשפועל רצונו ית"ש ומלמד זכות על ישראל ומגביר החסדים אשר לזה התכלית נברא אז אומר שירה וכן כל המלאכים. והנה שרו של עשו הוא הס"ם הוא היצה"ר הוא השטן שנברא להסית האדם ולהסירו מדעת יוצרו כי לכך נברא. אמנם אף על גב שלכך נברא אין חפץ המלאך הזה באמת שישמע האדם לקולו לעשות הרע רק הוא מחויב לעשות פעולתו ולהדיחו והאדם יתחזק וילחום כנגדו ויכבוש אותו, וזה תכלית בריאתו כי לא בראו היוצר ב"ה באופן אחר כי מאתו לא תצא הרעה רק כמשל הזונה עם בן המלך הנזכר בזוה"ק וכתוב שם כי אם ישמע בן המלך לזונה המסיתו במצות המלך וידבק בה אין מזה נחת רוח להזונה רק כשמתגבר בן המלך וגוער בה ודוחה אותה במהמורות לא תקום אז מתעורר נחת רוח לאביו המלך ומשלם שכר לבנו וגם להזונה מיטיב בעבורו שעשתה רצונו להסיתו ולא יכלה לו ונעשה נחת רוח להמלך, וכן הנמשל להיצה"ר הגם שמפתה את האדם, מכל מקום אין חפצו ברשעים המקשיבים לקולו. ולכן אמרו (ב"ב טז.) יורד ומסית עולה ומקטרג. אכן אז נעשה פעולתו באמת כשמפתה לאדם ולא יכול לו ונתעורר נחת רוח ליוצרנו ואז גם היצה"ר לוקח שכרו משלם בעבור שהוא גרם הנחת רוח. כמ"ש על פסוק (אסתר ו, ו) ויאמר המלך בלבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, ממני דייקא כלומר שכל הנחת רוח בא על ידי הפיתוי ממני ואם כן יש לו לשלם לי כל יקר וגדולה עיין במ"א:
ונחזור לענינינו, שהמלאך הנ"ל עדיין לא אמר שירה מיום שנברא שלא היה אדם שכבשו לגמרי כמו יעקב אבינו שלימו דאבהן שהיה בן פ"ד שנים וגבור בגבורתו שהיה מעביר האבן מעל פי הבאר כמי שמעביר הפקק מעל הצלוחית, ואף על פי כן לא נתעורר בכוחו חלילה לשום תאוה רעה כמ"ש (בראשית מט, ג) ראובן כחי וראשית אוני שנולד מטיפה ראשונה, וכתיב (בראשית כט, יא) וישק יעקב לרחל, ואמרו ז' נשיקות ובודאי היו הנשיקות בקדושה גדולה ואיזה יחוד נפלא וכמ"ש (ב"ר ע) על ענין ויבך שראה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה. ומסתמא כשהיה בשעה זאת ראוי לרוח הקודש מסתמא לא היו הנשיקות חלילה במחשבה גשמיות רק בדביקות בעולמות עליונים ומי כמוהו קדוש ישראל, והנה כשנלחם עמו שרו של עשו לא היתה האביקה בדרך פשוט כדרך שנלחמים בעלי מלחמות רק בוודאי היתה המלחמה ברוחניות לבלבל מחשבתו של יעקב אבינו מי יודע באיזה חקירות עצומות ורשתו אשר טמן. וזהו שכתוב וירא כי לא יכול לו, שאבינו יעקב התגבר בקדושתו נגדו עד שנגע בכף יריכו עיין בזוה"ק ותראה קצת מזה, לכן אחרי שראה הבריאה הנבחרת יעקב איש תם כי לא יכול לו אמר שלחני כי עלה השחר והגיע זמני לומר שירה שלכך נבראתי וברוך ה' שפעלתי פעולתי לכן אני חפץ לומר שירה:

בקרו טלה
הודעות: 3211
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' מאי 28, 2015 1:31 am

מקובל שהחכם אחד שהזכיר העבוד"י הוא אביו של בעל העולת חודש - [ספיר] שהביא בשמו
קבצים מצורפים
עולת חודש.pdf
(241.82 KiB) הורד 208 פעמים

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ה' מאי 28, 2015 8:46 am

בקרו טלה כתב:ומרן האמרי אמת אמר על ענין זה את הפסוק הנותן שלג כצמר כפור כאפר יפזר

ראה גם רש"י על פסוק זה, יותר בחלקו השני של הפסוק.

בקרו טלה
הודעות: 3211
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' מאי 28, 2015 10:37 am

עשוי לנחת כתב:
בקרו טלה כתב:ומרן האמרי אמת אמר על ענין זה את הפסוק הנותן שלג כצמר כפור כאפר יפזר

ראה גם רש"י על פסוק זה, יותר בחלקו השני של הפסוק.

הוא הפסוק אחרי זה משליך קרחו כפתים, ואכן זה לשונו של האמרי אמת
פרשת זכור - תרצ"ד
וכתיב משליך קרחו כפתים וברש"י דהיינו כל אחד לפי כחו, היינו שאין מסתירים יותר מכפי שיכולים להתגבר.

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי רחמים » ה' מאי 28, 2015 11:05 am

מאיר סובל כתב:ישראל אליהו כתב:
למה לי קרא, סברא הוא.

ופשיטא.
כי אם לא יכול לעמוד בקושי הזה - אין זה נסיון אלא הכשלה בלבד!
מה התכלית של הנסיון אם לא לכבוש עוד יעד?


לדעתי זה לא פשוט, בסברא אפשר לומר שיתכן ויהיה מצב שהקב"ה מביא נסיון לאדם לאו דווקא כדי לכבוש עוד יעד
למשל ללמד תשובה לרבים ממעשה העגל
ללמד תשובה ליחיד מדוד ובת שבע
לקיים גזירת הגלות ובשביל זה שהשבטים ישנאו את יוסף וימכרו אותו

וכהנה דוגמאות רבות בהסטוריה
כך שאם נאמר שכל הנסיונות הנ"ל יכלו לעמוד בהם המנוסים הרי שמגיע להם עונש [=תיקון] כל שהוא אם לא עמדו, אבל אם נאמר שהיה נסיון אבל לא בהכרח שיכלו לעמוד בו בצורה מלאה והיה תכלית נסתרת בנסיון זה.

סגי נהור
הודעות: 4206
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי סגי נהור » ו' מאי 29, 2015 12:56 am

ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה.

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי רחמים » ד' יוני 17, 2015 11:09 am

מה אתה מוכיח מהפסוק הזה? לא נחם דרך ארץ פלישתים לא בגלל שזה נסיון אלא כי לא רצה שישוב למצרים וזהו.

רבי יעקב
הודעות: 34
הצטרף: א' מאי 03, 2015 10:03 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי רבי יעקב » ד' יוני 17, 2015 2:35 pm

מה שידוע לי בענין זה שישנו ג' סוגי נסיונות.

א. ניסיון רגיל שבו מנסה האדם, ויש בכוחו לעמוד בזה.
ב. ניסיון לצדיקים שהוא נראה כניסיון אבל הוא אינו ניסיון, כלומר אין עבירה אלא נראה כעבירה.
ג. ניסיון בעיקר לצדיקים, כדי שלא יעמדו בזה, וזהו כדי לבדוק את הצדיק בזה, ובכדי לשבר את רוחו ולראות אם גם אז הוא נופל [בחינה גבוהה מאוד, ואני מקווה שהגדרתי אותה נכון].
ד. דוד המלך ביקש שהקב"ה יעמיד אותו בניסיון, ומבואר שאח"כ ביקש שלא יעמידו בניסיון, ונמצא שאסור לבקש ניסיון מאחר ומקבלים ניסיון שאי אפשר לעמוד בזה.

קומי_אורי
הודעות: 343
הצטרף: ו' יולי 05, 2013 3:21 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי קומי_אורי » ד' יוני 17, 2015 2:52 pm

מעודי לא הבינותי משמעות הפתגם הנ"ל, ברור שהקב"ה לא קורא "נסיון" לדבר שהוא יודע שאין בו ב' אפשרויות, שהרי הוא יודע את האמת. אבל האם זה אומר שבכל מצב שבא על אדם הוא יכול לעמוד בו? לפעמים מגיע משהו מהקב"ה, ואדם אינו יכול לעמוד בו (אלא: מת, חוטא, או כל דבר אחר), אלא שבמקרה זה לא מדובר בנסיון, אלא בגזרה, יסורים, עונש, וכדו'. האם זה בסה"כ משחק מלים? או שיש השלכה על המציאות מפתגם זה.

סגי נהור
הודעות: 4206
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי סגי נהור » ד' יוני 17, 2015 3:06 pm

רחמים כתב:מה אתה מוכיח מהפסוק הזה? לא נחם דרך ארץ פלישתים לא בגלל שזה נסיון אלא כי לא רצה שישוב למצרים וזהו.


זו לא הוכחה מוחצת, אבל בהחלט סוג של לימוד מהפסוק - שהקב"ה לא הכניס את ישראל למצב שלא יוכלו לעמוד בו, ואף עשה לשם כך עיקוף וסיבוב שלם.

ישא ברכה
הודעות: 1814
הצטרף: ש' יוני 06, 2015 11:50 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי ישא ברכה » ד' יוני 17, 2015 3:35 pm

למה צריך מקור.

אין לך סברא גדולה מכך שהקב"ה ברא את האדם עם בחירה כמ"ש ובחרת בחיים, ובהכרח א"כ יכול לעמוד בנסיון.

מה גם שאין להקב"ה חפץ בברואיו אלא שיכירו אותו ויעשו רצונו, וא"כ פשיטא דאפ' לעמוד.

קומי_אורי
הודעות: 343
הצטרף: ו' יולי 05, 2013 3:21 pm

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי קומי_אורי » ד' יוני 17, 2015 4:16 pm

סגי נהור כתב:זו לא הוכחה מוחצת, אבל בהחלט סוג של לימוד מהפסוק - שהקב"ה לא הכניס את ישראל למצב שלא יוכלו לעמוד בו, ואף עשה לשם כך עיקוף וסיבוב שלם.


איפה יש רמז בפסוק שלא היו יכולים לעמוד בזה? להיפך, לא רצה להביאם לידי נסיון

ישא ברכה כתב:אין לך סברא גדולה מכך שהקב"ה ברא את האדם עם בחירה כמ"ש ובחרת בחיים, ובהכרח א"כ יכול לעמוד בנסיון.


איפה יש רמז בענין הבחירה, שבכל דבר יכול לעמוד? והלא הוא בדיוק להיפך, שלכל אחד יש את נקודת הבחירה שלו, כמ"ש המכתב מאליהו. ואין שום מקור שיכול לעמוד בכל נסיון.

חוות דעת
הודעות: 102
הצטרף: א' אפריל 28, 2019 8:02 am

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

הודעהעל ידי חוות דעת » ד' יוני 12, 2019 9:30 am

ישראל אליהו כתב:למה לי קרא, סברא הוא.י"ל דבעינן מקור לומר שאף שלא נענש, מ"מ ה"א שעצם העבירה מטמטמת אותו כמ"ש הרמב"ן ( ויקרא ד, ב), קמ"ל דמרחיקין ממנו הניסיון שלא יתטמטם


חזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים