האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
גם זו לטובה
הודעות: 2220
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ה' אוקטובר 08, 2015 1:20 am

וז"ל ר' איתם הנקין הי"ד
עוד כמדומה לי לומר, שמה שאנו רואים איך (.....) נוטים תמיד לצד האיסור בכל שאלה כה"ג, זה בא להם מחמת שמתעסקים הרבה בחקירת המציאות ונתקלים הרבה בחרקים שבכל מיני מאכל, וממילא אפילו בלי נגיעה לגדרי עיקר הדין, סוף סוף מצד הנפש וההרגשה קשה להם להקל, שהרי בתולעים מיירי, ביצורים מאוסים ומשוקצים שנפש כל אדם מישראל בודלת מהם (כדחז"ל), ואם כן הכיצד יניחו את הציבור להיתקל בהם, יהיה באיזה אופן שיהיה?! אבל באמת לא כך היא דרכה של תורה, ומצד הדין אין הרגשה ונטיית נפש אלו ולא כלום, שעינינו הרואות איך שבאופנים מסויימים התורה התירה לאדם להכניס לקרבו אפילו תולעים גמורות, כגון אם נולדו בתלוש ולא פירשו (מלבד מצד בל תשקצו שהוא עניין לעצמו), ועוד התירה לגמרי חגב אע"פ שלכאורה אין מאומה בינו לשאר השרצים הנזכרים בסמוך לו (בפ' שמיני), ועוד כיו"ב. ואין לנו אלא הגדרים שנתנה תורה וכללי הוראה, הן לאיסור והן להיתר. ועל זה קאמינא עוד שאין לנו אלא מידת הבירור שציוותה התורה לנו לברר בה המציאות, גם אם לפי גילויי החוקרים במעמקי הטבע נמצא בפועל גדר אחר.
הארכתי הרבה, אבל הוא עניין נוקב מאד, ואכתי צ"ע.
[ושוב כתב -יש עוד טעמים למה שמרבית המומחים תמיד נוטים לחומרא (וחלקם א"א לכתוב וד"ל).]
וז"ל הרב נבנצל
קבצים מצורפים
הרב נבנצל האם בדיקה מתולעים רק עפ גדרי הלכה.fw.png
מתוך דברי הרב נבנצל בהסכמה לספר "לכם יהיה לאכלה"
הרב נבנצל האם בדיקה מתולעים רק עפ גדרי הלכה.fw.png (73.26 KiB) נצפה 2956 פעמים
נערך לאחרונה על ידי גם זו לטובה ב ה' אוקטובר 08, 2015 2:16 am, נערך 4 פעמים בסך הכל.

הוה אמינא
הודעות: 910
הצטרף: ג' ינואר 14, 2014 2:08 am

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי הוה אמינא » ה' אוקטובר 08, 2015 1:47 am

עמש"כ הרב הנקין י"ל דאין הנידון דומה לראיותיו.
תולעים שלא פירשו, וחגבים, הם עצמם חתיכה דהתירא. גם אם הם מצויות בכל הבדיקות ובמראה עיניים. אבל הבדיקה שנמצאים על ידה תולעים אינה בעצמה האוסרת, וע"כ לא שייך לומר שאם יש תולעים אסורות בעין רק שאינן עשויות להימצא בבדיקה המחוייבת ע"פ הלכה - שהן נהפכות לחתיכה דהתירא.
ומסתברא שדיני בדיקת תולעים הם סגי למי שנאנס ולא מצא, שאין עליו תביעה משמים על פשיעה במה שאכל תולעים. אבל אם הוא יודע בידיעה אנושית [לא הלכתית] שיש כאן תולעים, האם אין עליו תביעה כביכול הוא אנוס?!

עדיאל ברויאר
הודעות: 2883
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ה' אוקטובר 08, 2015 2:10 am

ביחס לספקו של הרב נבנצאל אם דבר שמותר באכילה אין בו טמטום הלב -
כמדומני ששמעתי את הרב אשר וייס בשיעור שהוא אומר שפשוט שאין טמטום.
ועוד יעויין בדברי מו"ר בספר טל חיים שבת ח"ג עמ' רצו-רצז, שמדבריו עולה שבדעת הר"ן נראה שאכן יש נזק (אלא ששם זכות מצוות פיקו"נ ודאי מוחקת את הנזק, ומינה נראה שיש ללמוד שאם אין זכות מצווה אלא רק היתר, אזי יש נזק. אמנם ביחס לתערובת שהותרה יש מקום לחלק שבפיקו"נ אוכל חפצא של איסור ואילו לתערובת אפשר להתייחס כחפצא של היתר [ואפשר שיש לזה קשר לנידון אכילת תערובת בבת אחת]). אמנם כמדומה שגם הוא מודה שבפשיטות אין זה כך, ורק בדעת הר"ן הוצרך לחדש כן כדי ליישב את הקושי בנידון.

היא שיחתי
הודעות: 3304
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי היא שיחתי » ה' אוקטובר 08, 2015 2:29 am

בספר 'על הפרק' שעל ידי הקובץ התורני או ישראל מונסי שי"ל בתשע"ה
קיבצו מאמרים בנושאים נבחרים מתולדות הקובץ, ושם יש כמה מאמרים על עניין טמטום הלב כשמותר לאכול

בברכה המשולשת
הודעות: 9332
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' אוקטובר 08, 2015 8:25 am

הוה אמינא כתב:עמש"כ הרב הנקין י"ל דאין הנידון דומה לראיותיו.
תולעים שלא פירשו, וחגבים, הם עצמם חתיכה דהתירא. גם אם הם מצויות בכל הבדיקות ובמראה עיניים. אבל הבדיקה שנמצאים על ידה תולעים אינה בעצמה האוסרת, וע"כ לא שייך לומר שאם יש תולעים אסורות בעין רק שאינן עשויות להימצא בבדיקה המחוייבת ע"פ הלכה - שהן נהפכות לחתיכה דהתירא.
ומסתברא שדיני בדיקת תולעים הם סגי למי שנאנס ולא מצא, שאין עליו תביעה משמים על פשיעה במה שאכל תולעים. אבל אם הוא יודע בידיעה אנושית [לא הלכתית] שיש כאן תולעים, האם אין עליו תביעה כביכול הוא אנוס?!


א. זכורני שיש משהו משיק בדברי רבותינו האחרונים בגדרי מתעסק באכילת שרצים (ולמיטב זכרוני עסק בזה הרב איתם הי"ד בספרו הנ"ל)
ב. אם בידיעה הלכתית "אין" כאן תולעים, אולי זה מוגדר שממש אין (מעין דברי הגאון הרוגוצ'בר על דברי מרנא המהר"ל בגור אריה בעניין סימני רחל ולאה)

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ה' אוגוסט 18, 2016 1:51 am

אני שואל שאלה פשוטה שמפריעה לי שנים רבות, יש מקור בהלכה שאם תולעת לא נראית בעיניים רק במעבדה או בהגדלה של פי אלף, אסור לאכול מחשש שמא יש תולעים, הלא לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואם היו ודאי תולעים אם כן לא הייתה חובת בדיקה, אבל אם אין ודאי, ורק מיעוט המצוי המחייב בבדיקה, מהכי תיתי שייאסר אם איני רואה את התולעים, ואפי' אם מה שאיני רואה אותם מחמת שצבעם כצבע הפרי יש לדון וק"ו מחמת קטנתם, שמהכי תיתי שאני חייב לבודקם עד כדי כך, ומש"כ המ"ב לעניין מרור חסה על "חלושי העין" אכן אינו אלא לחלושי העין, ולמה אנו צריכים להחזיק את כולנו לכ"כ חלושי עין, דבר זה לא הבנתי מעודי, ואני מתאר לעצמי שכבר דובר בזה אבל איני יודע היכן לחפש? אודה אם משהו יפנה אותי.
נערך לאחרונה על ידי פרי יהושע ב ה' אוגוסט 18, 2016 8:42 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שלמה בן חיים
הודעות: 531
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ה' אוגוסט 18, 2016 1:58 am

ראה אגרות משה יו"ד חלק ד סימן ב

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ה' אוגוסט 18, 2016 8:43 am

שלמה בן חיים כתב:ראה אגרות משה יו"ד חלק ד סימן ב

ראיתי פעם תשובתו זאת אבל אינה תח"י אם יש למשהו או באוצר ויש לו גישה האם יכול לקשרני לשם?

ברזילי
הודעות: 3216
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי ברזילי » ה' אוגוסט 18, 2016 9:20 am

הוה אמינא כתב:אבל הבדיקה שנמצאים על ידה תולעים אינה בעצמה האוסרת, וע"כ לא שייך לומר שאם יש תולעים אסורות בעין רק שאינן עשויות להימצא בבדיקה המחוייבת ע"פ הלכה - שהן נהפכות לחתיכה דהתירא.
ומסתברא שדיני בדיקת תולעים הם סגי למי שנאנס ולא מצא, שאין עליו תביעה משמים על פשיעה במה שאכל תולעים. אבל אם הוא יודע בידיעה אנושית [לא הלכתית] שיש כאן תולעים, האם אין עליו תביעה כביכול הוא אנוס?!
ודאי מסתבר כדבריך, שתולעת שלא נמצאה בבדיקה שמה עליה, והיא חתיכה דאיסורא. אבל יש לומר באופן אחר קצת - אותה תולעת שלא נמצאה בבדיקה המחויבת לפי הדין, שוב היא חשובה מעורבת במאכל, אין לה חשיבות בריה, ובטלה במיעוטה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' אוגוסט 18, 2016 9:50 am

לכאורה מדובר בשני נושאים.
תולעת שנראית רק לא היה חייב לבדקה (כי אינו מיעוט המצוי וכדומה) אז וודאי שעשה איסור בשוגג או באונס לפי העניין, ואפשר לדון על תערובת וכל שאר הפרטים.
תולעת שלא נראית כלל בעין, אלא רק ע"י זכוכית מגדלת וק"ו מיקרוסקופ, ע"ז טוען החיי"א שהתורה לא הצריכה כלל להתחשב בהם ופשוט שאינם גם חתיכה דאיסורא.

לפי המובא בשם הגרש"ז שאם נראית ולא נראית בעין רחישתה שהוא גם מהקבוצה הזאת השנייה גם בזה יהיה אותו דין.

אליהו בן עמרם
הודעות: 783
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' אוגוסט 18, 2016 10:10 am

עדיאל ברויאר כתב:ביחס לספקו של הרב נבנצאל אם דבר שמותר באכילה אין בו טמטום הלב -
כמדומני ששמעתי את הרב אשר וייס בשיעור שהוא אומר שפשוט שאין טמטום.
ועוד יעויין בדברי מו"ר בספר טל חיים שבת ח"ג עמ' רצו-רצז, שמדבריו עולה שבדעת הר"ן נראה שאכן יש נזק (אלא ששם זכות מצוות פיקו"נ ודאי מוחקת את הנזק, ומינה נראה שיש ללמוד שאם אין זכות מצווה אלא רק היתר, אזי יש נזק. אמנם ביחס לתערובת שהותרה יש מקום לחלק שבפיקו"נ אוכל חפצא של איסור ואילו לתערובת אפשר להתייחס כחפצא של היתר [ואפשר שיש לזה קשר לנידון אכילת תערובת בבת אחת]). אמנם כמדומה שגם הוא מודה שבפשיטות אין זה כך, ורק בדעת הר"ן הוצרך לחדש כן כדי ליישב את הקושי בנידון.


למה לא נתלה זאת בטעמים שנחלקו בהם הראשונים (רמב"ם ורמב"ן ועוד) לאיסורי מאכלות.
אם נאסרו בגלל השפעת תכונות בעלי החיים, אז יכול להיות שיהיה טמטום גם אם הדבר הותר.
ואולם לדעת אלה שסיבת האיסור איננה בגלל תכונותיהם של בעלי החיים, א"כ לא יהיה טמטום, כיון שהותר.

נשר
הודעות: 1073
הצטרף: ב' אפריל 06, 2015 1:05 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי נשר » ה' אוגוסט 18, 2016 10:36 am

מצאתי: רב פעלים ח"ד יסודי ישורים סי' ו', "שוחט מוסמך ויר"ש ששגה לשחוט בסכין פגומה בשוגג לא הרגיש ואכלו הבשר אנשים כשרים. או שוחט מתא אשר נבדק והופקד עפ"י חכמים ומוחזק ליר"ש אך היה רשע בסתר והאכיל לישראל נבילות וטריפות. איך דינם של אלו שאכלו לפי תומם ולא נודע להם הדבר הרע הזה לא בתחלה ולא בסוף אם נטמאה נפשם בטומאה זו דנבלות ושקצים דכתיב בהו ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם יורנו מו"צ ושכמ"ה. תשובה. בריה טמאה וכן בשר נבלה וטריפה אין גופם מטמא נפש האדם ואע"ג דכתיב בהו ונטמאתם בם אין הכוונה לומר שגופם מטמא נפש האדם. אלא כל דבר אסור וטמא שורה עליו כח רוחני של טומאה וכשאדם אוכל אותו שורה אותו כח הטמאה על האדם ונכנס בו ומטמאו אמנם אם הוא אנוס גמור שאינו יודע כלל מן האיסור והטמא וגם אין לו לתלות בו גרמא שהוא גרם לעצמו שיכשל בשגגה או אם אכל אותו דבר האסור והטמא לא ישרה על האדם אותו כח הטומאה של אותו דבר ואין רשות לכח הטומאה ליכנס בו ולא להיות נוגע בו".

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ה' אוגוסט 18, 2016 10:58 am

אוצר החכמה כתב:לכאורה מדובר בשני נושאים.
תולעת שנראית רק לא היה חייב לבדקה (כי אינו מיעוט המצוי וכדומה) אז וודאי שעשה איסור בשוגג או באונס לפי העניין, ואפשר לדון על תערובת וכל שאר הפרטים.
תולעת שלא נראית כלל בעין, אלא רק ע"י זכוכית מגדלת וק"ו מיקרוסקופ, ע"ז טוען החיי"א שהתורה לא הצריכה כלל להתחשב בהם ופשוט שאינם גם חתיכה דאיסורא.

לפי המובא בשם הגרש"ז שאם נראית ולא נראית בעין רחישתה שהוא גם מהקבוצה הזאת השנייה גם בזה יהיה אותו דין.


אם כן אני מבין שכבר כתבו האחרונים כסברתי, ואם כן מה כל הרעש הגדול של הרב וויא וכדו', וכעת ראיתי בקובץ "מבקשי תורה" לבין הזמנים אב תשע"ו בשם אחד מראשי הישיבה שם שמתחיל בערך כך קי"ל שאסור לאכול פירות שהן בחשש תולעים אפי' שאינם נראים להעין, ולפי זה צל"ע וכולי וכולי, והיינו שזה הנחה פשוטה שכל ילד יודע מהחיידר, ולפי מה שכתבתם עפ"י החי"א והגרש"ז אינו כן כלל, איפה טעינו?

שלמה בן חיים
הודעות: 531
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ה' אוגוסט 18, 2016 11:08 am

טעינו בכך שהתורה צריכה לינתן לגדולי הפוסקים ולא למומחים למיניהם......... מומחה לתולעים ככל שיהיה מומחה נשאר מומחה לתולעים, גם אם הם תלמידי חכמים, מי שאמור להכריע בהלכה הם מי שמכריעים בשאר העניינים, וכל המושג הזה שהמכריע בענייני תולעים איננו אחד מגדולי הפוסקים הוא דבר הפסול מעיקרו. בארה"ב למשל אין קפידא זו ידועה כל כך ואוכלים הרבה דברים שבארץ לא אוכלים.
קראתי סיפור יפה מאד בשם החזון איש, שהגרא"ח נאה זצ"ל מסר לו על ידי הגר"ח קנייבסקי שליט"א שענין השיעורים זו המומחיות שלו, ומדוע לו להתעסק בזה שיתעסק בשאר חלקי התורה. החזון איש אמר לו שימסור להגר"ח נאה, שבתורה אין מומחיות לנושא מסוים כל התורה כולה אותה תורה היא.
דברי תורה עניים במקום זה ועשירים במקום אחר, פעמים בכדי להכריע בסוגיא סבוכה בהלכות תולעים צריך לדעת ללמוד סוגיא סבוכה בטהרות. כך היא תורתינו הקדושה.
אך מה לעשות שהרבה מדקדוקי ההלכה הוטבעו על ידי מורי הלכה בסמינרים לבנות.......

אליהו בן עמרם
הודעות: 783
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' אוגוסט 18, 2016 11:43 am

שלמה בן חיים כתב:טעינו בכך שהתורה צריכה לינתן לגדולי הפוסקים ולא למומחים למיניהם......... מומחה לתולעים ככל שיהיה מומחה נשאר מומחה לתולעים, גם אם הם תלמידי חכמים, מי שאמור להכריע בהלכה הם מי שמכריעים בשאר העניינים, וכל המושג הזה שהמכריע בענייני תולעים איננו אחד מגדולי הפוסקים הוא דבר הפסול מעיקרו. בארה"ב למשל אין קפידא זו ידועה כל כך ואוכלים הרבה דברים שבארץ לא אוכלים.
קראתי סיפור יפה מאד בשם החזון איש, שהגרא"ח נאה זצ"ל מסר לו על ידי הגר"ח קנייבסקי שליט"א שענין השיעורים זו המומחיות שלו, ומדוע לו להתעסק בזה שיתעסק בשאר חלקי התורה. החזון איש אמר לו שימסור להגר"ח נאה, שבתורה אין מומחיות לנושא מסוים כל התורה כולה אותה תורה היא.
דברי תורה עניים במקום זה ועשירים במקום אחר, פעמים בכדי להכריע בסוגיא סבוכה בהלכות תולעים צריך לדעת ללמוד סוגיא סבוכה בטהרות. כך היא תורתינו הקדושה.
אך מה לעשות שהרבה מדקדוקי ההלכה הוטבעו על ידי מורי הלכה בסמינרים לבנות.......


מענין לענין באותו ענין:
מה דין ריבוע של תפילין? צריך למדוד בקליבר עד כדי סטיה שלא נראית בעינים רגילות (שתי עשייריות המילימטר), או שהריבוע נקבע לפי ראות העיין הרגילה?
בצעירותי שמעתי שמועה מהרב מבריסק זצ"ל בנידון זה שאמר "שיש לנו עיניים של סוס עיוור" ולכן אי אפשר להסתמך על ראות העיין שלנו בזה.

ועוד, הרי הרב וויא שליט"א כמדומני "עוד" לא אסר לאכול "חיידקים". כלומר הויכוח הוא מה זה נראה לעיניים. וכנראה שהוא סובר, שמי שהוא חקלאי מומחה יודע להבחין גם ביצורים בגודל עשיריות המילימטר, ואילו האנשים הרגילים אינם מבחינים כי לא בקיאים בשטח זה, ולכן קשה להכריע שזה נקרא בוודאי לא נראה לעיניים.
ואם צדקו דברי, הרי שהואיל ומדובר על חשש דאורייתא, למה לא נימא בזה דבעינן להחמיר ככל ספיקות דאורייתא.

אורח24
הודעות: 26
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 2:44 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי אורח24 » ה' אוגוסט 18, 2016 11:52 am

ביבי"א חלק ד יו"ד דן שם לגבי תנ"ך עם אותיות מאוד קטנות שאי אפשר לקרוא אם מותר להיכנס איתו לשירותים..ובאמצע התשובה הוא גם דן בעניין התולעים, וממה שאני זוכר מביא שם שניתנה תורה לבנ"א, ולכן אם בעין רגילה אי אפשר לראות זה חשוב כאילו שאין.

שלמה בן חיים
הודעות: 531
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ה' אוגוסט 18, 2016 12:14 pm

אליהו בן עמרם כתב:
שלמה בן חיים כתב:טעינו בכך שהתורה צריכה לינתן לגדולי הפוסקים ולא למומחים למיניהם......... מומחה לתולעים ככל שיהיה מומחה נשאר מומחה לתולעים, גם אם הם תלמידי חכמים, מי שאמור להכריע בהלכה הם מי שמכריעים בשאר העניינים, וכל המושג הזה שהמכריע בענייני תולעים איננו אחד מגדולי הפוסקים הוא דבר הפסול מעיקרו. בארה"ב למשל אין קפידא זו ידועה כל כך ואוכלים הרבה דברים שבארץ לא אוכלים.
קראתי סיפור יפה מאד בשם החזון איש, שהגרא"ח נאה זצ"ל מסר לו על ידי הגר"ח קנייבסקי שליט"א שענין השיעורים זו המומחיות שלו, ומדוע לו להתעסק בזה שיתעסק בשאר חלקי התורה. החזון איש אמר לו שימסור להגר"ח נאה, שבתורה אין מומחיות לנושא מסוים כל התורה כולה אותה תורה היא.
דברי תורה עניים במקום זה ועשירים במקום אחר, פעמים בכדי להכריע בסוגיא סבוכה בהלכות תולעים צריך לדעת ללמוד סוגיא סבוכה בטהרות. כך היא תורתינו הקדושה.
אך מה לעשות שהרבה מדקדוקי ההלכה הוטבעו על ידי מורי הלכה בסמינרים לבנות.......


מענין לענין באותו ענין:
מה דין ריבוע של תפילין? צריך למדוד בקליבר עד כדי סטיה שלא נראית בעינים רגילות (שתי עשייריות המילימטר), או שהריבוע נקבע לפי ראות העיין הרגילה?
בצעירותי שמעתי שמועה מהרב מבריסק זצ"ל בנידון זה שאמר "שיש לנו עיניים של סוס עיוור" ולכן אי אפשר להסתמך על ראות העיין שלנו בזה.

ועוד, הרי הרב וויא שליט"א כמדומני "עוד" לא אסר לאכול "חיידקים". כלומר הויכוח הוא מה זה נראה לעיניים. וכנראה שהוא סובר, שמי שהוא חקלאי מומחה יודע להבחין גם ביצורים בגודל עשיריות המילימטר, ואילו האנשים הרגילים אינם מבחינים כי לא בקיאים בשטח זה, ולכן קשה להכריע שזה נקרא בוודאי לא נראה לעיניים.
ואם צדקו דברי, הרי שהואיל ומדובר על חשש דאורייתא, למה לא נימא בזה דבעינן להחמיר ככל ספיקות דאורייתא.

עיניים של סוס עיוור??????? לא מאמין שהרב מבריסק אמר כך, יש אמנם אנשים שלא רואים טוב אבל כולם לא רואים? וגם אם כן למה סוס? סוס עוור רואה פחות מאדם עוור או יותר? פשוט לא ידוע לי המציאות. למה לסמוך על שמועות שהם עצמם נראות מוזרות:
במקום זה ראה מה שכתב מרן האגרות משה בשם הגר"ח זצ"ל:
שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קמו בזה הלשון [עם הדגשות על הנצרך מאד לעניינינו]:
ודימה זה למה שמותרין לאכול כל דברים שנתחמצו אף שידוע שמתחמצים ע"י תולעים שרואים אותם במיקראסקאפ,
מפני שהתורה לא אסרה אלא תולעים ושקצים ורמשים שנראו לעינים כדשמע מפי זקנו הגאון ר' שמחה זעליג זצ"ל אשר כן אמר הגאון ר' חיים הלוי מבריסק זצ"ל,
ובעצם לא היה צריך להביא מדברים שנתחמצו דהא כל האויר מלא משקצים ורמשים כאלו, ובכל נשימה ונשימה בולע האדם כמה אלפים ואולי מיליונים מהם ובהכרח שאינם בכלל השקצים ורמשים שנאסרו בתורה, ו
כן דימה למה שזקנו הגרש"ז ז"ל אמר שאין להתחשב במראות דמים עם מיקראסקאפ, וכן לא ברבוע של תפילין ופגימת סכין לשחיטה וכדומה
, שג"כ
הוא דין ברור ופשוט שלא שייך להסתפק כלל, ואף אנחנו קטני קטנים ידענו זה לדבר פשוט שא"צ לפנים. כי לא הוזכר זה בגמ' וכל הדורות הכשרים הגאונים והצדיקים והחסידים לא השתמשו במיקראסקאפ, וברור שהם קיימו כל דיני התורה ולא נכשלו בשום דבר אף באונס,

עכ"ל הטהור של מרן זצ"ל.

אליהו בן עמרם
הודעות: 783
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' אוגוסט 18, 2016 12:25 pm

שלמה בן חיים כתב:
אליהו בן עמרם כתב:
שלמה בן חיים כתב:טעינו בכך שהתורה צריכה לינתן לגדולי הפוסקים ולא למומחים למיניהם......... מומחה לתולעים ככל שיהיה מומחה נשאר מומחה לתולעים, גם אם הם תלמידי חכמים, מי שאמור להכריע בהלכה הם מי שמכריעים בשאר העניינים, וכל המושג הזה שהמכריע בענייני תולעים איננו אחד מגדולי הפוסקים הוא דבר הפסול מעיקרו. בארה"ב למשל אין קפידא זו ידועה כל כך ואוכלים הרבה דברים שבארץ לא אוכלים.
קראתי סיפור יפה מאד בשם החזון איש, שהגרא"ח נאה זצ"ל מסר לו על ידי הגר"ח קנייבסקי שליט"א שענין השיעורים זו המומחיות שלו, ומדוע לו להתעסק בזה שיתעסק בשאר חלקי התורה. החזון איש אמר לו שימסור להגר"ח נאה, שבתורה אין מומחיות לנושא מסוים כל התורה כולה אותה תורה היא.
דברי תורה עניים במקום זה ועשירים במקום אחר, פעמים בכדי להכריע בסוגיא סבוכה בהלכות תולעים צריך לדעת ללמוד סוגיא סבוכה בטהרות. כך היא תורתינו הקדושה.
אך מה לעשות שהרבה מדקדוקי ההלכה הוטבעו על ידי מורי הלכה בסמינרים לבנות.......


מענין לענין באותו ענין:
מה דין ריבוע של תפילין? צריך למדוד בקליבר עד כדי סטיה שלא נראית בעינים רגילות (שתי עשייריות המילימטר), או שהריבוע נקבע לפי ראות העיין הרגילה?
בצעירותי שמעתי שמועה מהרב מבריסק זצ"ל בנידון זה שאמר "שיש לנו עיניים של סוס עיוור" ולכן אי אפשר להסתמך על ראות העיין שלנו בזה.

ועוד, הרי הרב וויא שליט"א כמדומני "עוד" לא אסר לאכול "חיידקים". כלומר הויכוח הוא מה זה נראה לעיניים. וכנראה שהוא סובר, שמי שהוא חקלאי מומחה יודע להבחין גם ביצורים בגודל עשיריות המילימטר, ואילו האנשים הרגילים אינם מבחינים כי לא בקיאים בשטח זה, ולכן קשה להכריע שזה נקרא בוודאי לא נראה לעיניים.
ואם צדקו דברי, הרי שהואיל ומדובר על חשש דאורייתא, למה לא נימא בזה דבעינן להחמיר ככל ספיקות דאורייתא.

עיניים של סוס עיוור??????? לא מאמין שהרב מבריסק אמר כך, יש אמנם אנשים שלא רואים טוב אבל כולם לא רואים? וגם אם כן למה סוס? סוס עוור רואה פחות מאדם עוור או יותר? פשוט לא ידוע לי המציאות. למה לסמוך על שמועות שהם עצמם נראות מוזרות:
במקום זה ראה מה שכתב מרן האגרות משה בשם הגר"ח זצ"ל:
שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קמו בזה הלשון [עם הדגשות על הנצרך מאד לעניינינו]:
ודימה זה למה שמותרין לאכול כל דברים שנתחמצו אף שידוע שמתחמצים ע"י תולעים שרואים אותם במיקראסקאפ,
מפני שהתורה לא אסרה אלא תולעים ושקצים ורמשים שנראו לעינים כדשמע מפי זקנו הגאון ר' שמחה זעליג זצ"ל אשר כן אמר הגאון ר' חיים הלוי מבריסק זצ"ל,
ובעצם לא היה צריך להביא מדברים שנתחמצו דהא כל האויר מלא משקצים ורמשים כאלו, ובכל נשימה ונשימה בולע האדם כמה אלפים ואולי מיליונים מהם ובהכרח שאינם בכלל השקצים ורמשים שנאסרו בתורה, ו
כן דימה למה שזקנו הגרש"ז ז"ל אמר שאין להתחשב במראות דמים עם מיקראסקאפ, וכן לא ברבוע של תפילין ופגימת סכין לשחיטה וכדומה
, שג"כ
הוא דין ברור ופשוט שלא שייך להסתפק כלל, ואף אנחנו קטני קטנים ידענו זה לדבר פשוט שא"צ לפנים. כי לא הוזכר זה בגמ' וכל הדורות הכשרים הגאונים והצדיקים והחסידים לא השתמשו במיקראסקאפ, וברור שהם קיימו כל דיני התורה ולא נכשלו בשום דבר אף באונס,

עכ"ל הטהור של מרן זצ"ל.


שאלתי ובקשתי למר: למה א"כ בודקים ריבוע של תפילין בקליבר מילימטרי, לבדוק האם הסטיה מעל עשירית או שתי עשייריות המילימטר?
וכן, ראה נא מה שהבאת, שאין צריך להשתמש במיקרוסקופ. זה נכון מאד, וכך גם כתבתי שאין "עדיין" מי שיחמיר לאסור אכילת "חיידקים" הנראים רק במיקרוסקופ.
אך בדבר שהוא גדול מחיידק, ונראה לעינייים מקצועיות של חקלאים לדוגמא, למה לא נחוש מטעם ספק דאורייתא, אולי זה כן נקרא "נראה לעיניים".
ויש כאן גם מקום לספק עקרוני, איך בדיוק קובעים מה זה "נראה לעיניים"? לעיניים שלי? או שלך? או של רוב בני האדם ללא משקפיים? או עם משקפיים?
ואם נימא שנקבע לפי רוב, וכי מישהו עשה מחקר על זה? מה רוב בני אדם רואים ומה לא רואים?
כלומר, הפוסקים דיברו על העקרון. אבל כיצד ליישם אותו בשטח כאשר לא מדובר על גודל של "חיידקים", זאת כבר שאלה אחרת.
על כן, כנראה שהכל הוא מטעם ספיקא דאורייתא להחמיר במה שיש בו ספק.

שלמה בן חיים
הודעות: 531
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ה' אוגוסט 18, 2016 12:35 pm

מסכים איתך לכל מילה ואת זה יכריעו רבותינו גדולי הפוסקים ולא מומחים לענייני תולעים, כמו שמי שיכריע בענייני תפילין זה רבותינו גדולי הפוסקים ולא 'בתים מאכערס' של תפילין. ולכן גם ההוכחה שלך ממה שעושים בפועל בתפילין לא משנה שום דבר מי עושה את זה, כתבתי מה אומר מרן האגרות משה בשם עצמו ובשם הגאון ר' שמחה זעליג בשם מרן הגר"ח, ועל זה אתה משיבני ממה שעושים הבתים מאכערס?

אליהו בן עמרם
הודעות: 783
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' אוגוסט 18, 2016 12:52 pm

שלמה בן חיים כתב:מסכים איתך לכל מילה ואת זה יכריעו רבותינו גדולי הפוסקים ולא מומחים לענייני תולעים, כמו שמי שיכריע בענייני תפילין זה רבותינו גדולי הפוסקים ולא 'בתים מאכערס' של תפילין. ולכן גם ההוכחה שלך ממה שעושים בפועל בתפילין לא משנה שום דבר מי עושה את זה, כתבתי מה אומר מרן האגרות משה בשם עצמו ובשם הגאון ר' שמחה זעליג בשם מרן הגר"ח, ועל זה אתה משיבני ממה שעושים הבתים מאכערס?


ראשית, יישר כח שאנו מבינים אחד את השני ועל דבריך הנכוחים והמאירים.
שנית, כמדומני שאתה טועה בעניין התפילין, שכן ההכרעה לבדוק בקליבר מילימטרי, וכמה היא הסטיה המותרת, הוכרעה על ידי הפוסקים ולא ע"י יצרני התפילין.
ומה שאני זוכר כרגע לדוגמא, זה שהסטייפלר זצ"ל הכריע כמדומני שסטיה מותרת בריבוע של תפילין לא תעלה על שתי עשיריות המילימטר.
שלישית, הרי שאלתי כמה שאלות עקרוניות שלא קיבלתי עליהן תשובה. האם מצאת פוסק שיתייחס מפורשות מה הדין בגודל שרץ של עשירית המילימטר או שתיים?
ואחרונה, הרי בכל מקום שצריך לקבוע מה המציאות - שיש לה השפעה הלכתית - כן מסתייעים במומחים, אז למה לא כאן? וכי המציאות של "נראה או לא נראה" ניתנה דווקא לפוסקים? ואולי אם הפוסקים החליטו שצריך להסתייע במומחה להדברת מזיקים, שהוא יקבע אם זה נראה או לא נראה, אולי זה עדיף להלכה?

לייטנר
הודעות: 4504
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי לייטנר » ה' אוגוסט 18, 2016 1:53 pm

היחידים שיכולים להתייחס באופן מנומק ומפורט לדינוזאורים, הם חוקרי הדינוזאורים שנים ארוכות, ודעתם על היותם של הדינוזאורים די ברורה...

הובא כדוגמא (והמ"י), וכמובן שאין עניין לפתוח בשאלה הקדמונית על קיומם של הדינוזאורים בעולם

קו ירוק
הודעות: 3180
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי קו ירוק » ה' אוגוסט 18, 2016 2:42 pm

ראיתי בתולדות הרד"ל, ואינני זוכר כעת היכן, שהיה נמנע מלאכול כל מאכל מסוג שיתכנו בו תולעים ורמשים, ולא הסתמך על שום בדיקה.
כך שסילסולי חומרא במידי דאיסורא אין לו שיעור, ממידת חסידות. ולכאו' לא כדברי פותח האשכול בשם הר' הנקין ז"ל.

שלמה בן חיים
הודעות: 531
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ה' אוגוסט 18, 2016 2:43 pm

לייטנר כתב:היחידים שיכולים להתייחס באופן מנומק ומפורט לדינוזאורים, הם חוקרי הדינוזאורים שנים ארוכות, ודעתם על היותם של הדינוזאורים די ברורה...

הובא כדוגמא (והמ"י), וכמובן שאין עניין לפתוח בשאלה הקדמונית על קיומם של הדינוזאורים בעולם

והקשר לכאן?

לייטנר
הודעות: 4504
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי לייטנר » ה' אוגוסט 18, 2016 2:50 pm

האם ייתכנו מומחים לחרקים שיגידו שאין צורך (לא יקלו) לבדוק מיני בדיקות וכו'?

שלמה בן חיים
הודעות: 531
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ה' אוגוסט 18, 2016 2:59 pm

לייטנר כתב:האם ייתכנו מומחים לחרקים שיגידו שאין צורך (לא יקלו) לבדוק מיני בדיקות וכו'?

חשבת שלא הבנתי? הבנתי דבריך היטב!!! אך כוונתי שהנושא אם יש דינוזאוריים או לא איננו נושא הלכתי ולכן הוא לא קשור לכאן, אין ענין להלכה ולא ליהדות על חקירות מעין אלו, ילכו להם החוקרים ויבזבזו את זמנם על חקירות של ריק כמין אלו האם היה או לא היה, ההלכה נדרשת ונחקרת במקום אחד בלבד, בתוך בית המדרש. דבר שאמנם יש אנשים שקשה להם לקבל אותו, אך כך הם פני הדברים לא צריך את החוקרים!!! צריך אותם רק לעניינים שבגשמיות התורה מסתדרת בלעדיהם. הארכתי בזה למעלה, כך היה סבור מרן החזון איש כך היה סבור מרן האגרות משה וכך סוברים כל גדולי הפוסקים.
דעת בעלי בתים אמנם הפוכה מדעת תורה, וכמובן בדברים מעין אלו שהבעל הבית רוצה שיגידו הפוך, כי כמה הוא רוצה לשמוע שהתלמידי חכמים צריכים אותו.......
אך ממש לא!!! הכרעת התורה נעשתה ותיעשה תמיד רק מתוך בית המדרש!!!

לייטנר
הודעות: 4504
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי לייטנר » ה' אוגוסט 18, 2016 3:07 pm

שלמה בן חיים כתב:
לייטנר כתב:האם ייתכנו מומחים לחרקים שיגידו שאין צורך (לא יקלו) לבדוק מיני בדיקות וכו'?

חשבת שלא הבנתי? הבנתי דבריך היטב!!! אך כוונתי שהנושא אם יש דינוזאוריים או לא איננו נושא הלכתי ולכן הוא לא קשור לכאן, אין ענין להלכה ולא ליהדות על חקירות מעין אלו, ילכו להם החוקרים ויבזבזו את זמנם על חקירות של ריק כמין אלו האם היה או לא היה, ההלכה נדרשת ונחקרת במקום אחד בלבד, בתוך בית המדרש. דבר שאמנם יש אנשים שקשה להם לקבל אותו, אך כך הם פני הדברים לא צריך את החוקרים!!! צריך אותם רק לעניינים שבגשמיות התורה מסתדרת בלעדיהם. הארכתי בזה למעלה, כך היה סבור מרן החזון איש כך היה סבור מרן האגרות משה וכך סוברים כל גדולי הפוסקים.
דעת בעלי בתים אמנם הפוכה מדעת תורה, וכמובן בדברים מעין אלו שהבעל הבית רוצה שיגידו הפוך, כי כמה הוא רוצה לשמוע שהתלמידי חכמים צריכים אותו.......
אך ממש לא!!! הכרעת התורה נעשתה ותיעשה תמיד רק מתוך בית המדרש!!!


מסתבר שממש, אבל ממש, לא הבנת את דברי.

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ה' אוגוסט 18, 2016 3:18 pm

לייטנר כתב:
שלמה בן חיים כתב:
לייטנר כתב:האם ייתכנו מומחים לחרקים שיגידו שאין צורך (לא יקלו) לבדוק מיני בדיקות וכו'?

חשבת שלא הבנתי? הבנתי דבריך היטב!!! אך כוונתי שהנושא אם יש דינוזאוריים או לא איננו נושא הלכתי ולכן הוא לא קשור לכאן, אין ענין להלכה ולא ליהדות על חקירות מעין אלו, ילכו להם החוקרים ויבזבזו את זמנם על חקירות של ריק כמין אלו האם היה או לא היה, ההלכה נדרשת ונחקרת במקום אחד בלבד, בתוך בית המדרש. דבר שאמנם יש אנשים שקשה להם לקבל אותו, אך כך הם פני הדברים לא צריך את החוקרים!!! צריך אותם רק לעניינים שבגשמיות התורה מסתדרת בלעדיהם. הארכתי בזה למעלה, כך היה סבור מרן החזון איש כך היה סבור מרן האגרות משה וכך סוברים כל גדולי הפוסקים.
דעת בעלי בתים אמנם הפוכה מדעת תורה, וכמובן בדברים מעין אלו שהבעל הבית רוצה שיגידו הפוך, כי כמה הוא רוצה לשמוע שהתלמידי חכמים צריכים אותו.......
אך ממש לא!!! הכרעת התורה נעשתה ותיעשה תמיד רק מתוך בית המדרש!!!


מסתבר שממש, אבל ממש, לא הבנת את דברי.


אני חושב שליטנר רצה לומר את ההפך שהמומחה לתולעים ודאי יאשש תמיד עניין התולעים כמו המומחה לדינוז'. אבל התורה ניתנה לאנשים וראיתם הטבעית היא שקובעת, ולא המומחיות, ואכן גם לעניין בתים של תפילין [ואיני יודע מה אמרו הבריסקר והסטליפר זיע"א], אבל לא נראה שאכן זה נמדד עפ"י סנטמיטרים כלל וכלל לא, ולא הייתי מרחיק לומר שכולנו סוסים עוורים, מצטער לומר שאיני משוכנע שיש "ירידת הדורות" גם לעניין טיב הראיה, לא נראה כלל.

ישא ברכה
הודעות: 1029
הצטרף: ש' יוני 06, 2015 11:50 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי ישא ברכה » ה' אוגוסט 18, 2016 3:58 pm

שלמה בן חיים כתב:טעינו בכך שהתורה צריכה לינתן לגדולי הפוסקים ולא למומחים למיניהם......... מומחה לתולעים ככל שיהיה מומחה נשאר מומחה לתולעים, גם אם הם תלמידי חכמים, מי שאמור להכריע בהלכה הם מי שמכריעים בשאר העניינים, וכל המושג הזה שהמכריע בענייני תולעים איננו אחד מגדולי הפוסקים הוא דבר הפסול מעיקרו. בארה"ב למשל אין קפידא זו ידועה כל כך ואוכלים הרבה דברים שבארץ לא אוכלים.
קראתי סיפור יפה מאד בשם החזון איש, שהגרא"ח נאה זצ"ל מסר לו על ידי הגר"ח קנייבסקי שליט"א שענין השיעורים זו המומחיות שלו, ומדוע לו להתעסק בזה שיתעסק בשאר חלקי התורה. החזון איש אמר לו שימסור להגר"ח נאה, שבתורה אין מומחיות לנושא מסוים כל התורה כולה אותה תורה היא.
דברי תורה עניים במקום זה ועשירים במקום אחר, פעמים בכדי להכריע בסוגיא סבוכה בהלכות תולעים צריך לדעת ללמוד סוגיא סבוכה בטהרות. כך היא תורתינו הקדושה.
אך מה לעשות שהרבה מדקדוקי ההלכה הוטבעו על ידי מורי הלכה בסמינרים לבנות.......


אני חושב שאתה טועה.

כדי לדעת את רצון האלוקים ע"י לימוד תורתו, יש מעלות שונות. יש מעלה לבקי ויש מעלה לחריף, יש מעלה לזקן שקנה חכמה, ויש מעלה עצומה גם למי שהקדיש לברר סוגיא מסוימת על בוריה. השכל הישר מחייב את זה!!
אני לא בא להכריע איזה מעלות עדיפות, יש כללים בזה ויש גם הגיון. אבל ברור שיש מעלה עצומה למי שליבן וזיקק נושא מסוים על בוריו.
וידועים דברי הרא"ש על הכלל שהלכה כרב באיסורים וכשמואל בדינים ''לפי שידעו ששמואל היה רגיל תמיד לפסוק דינים ולכך היה מדקדק בהן ויורד לעומקן ומשכיל על כל דבר אמת, וכן רב היה רגיל לדקדק בהוראת איסור והיתר לכך סמכו על הוראותיו לעניני איסור והיתר", ובודאי שבכלל הגדלות רב היה גדול משמואל הן בגילו והן בגדולת תורתו הן רב תנא ופליג ועכ"ז הלכה כשמואל בדיני. (וכמובן שאין המשל דומה לנמשל לגמרי, אבל עיקרו של דבר נודע שיש מושג של התמקצעות בתחום מסוים).

(ופשוט שאי"צ לדעת את כל התורה כולה כדי להורות. אמנם מסתבר שלא מספיק ללמוד ענין אחד, ובודאי כדי לדעת את התורה יש ללמוד הרבה, להכיר דרכיה ואופיה וכו', אלאל להיות ת"ח ברמה מסוימת, אבל לא צריך לדעת הכל כדי להכריע. וזה פשוט מסברא, ויש גם ראיות. וגם כיום בזה"ז אין לנו חכם אחד שיודע כל התורה כולה).

ולגבי הסיפור עם החזו"א. א' ידוע מה אמר החזו"א איך להתיחס לסיפורים ושמועות הנאמרות משמו. ב' ועוד י"ל בוודאי יש מעלה למי שקנה הרבה חכמה, וכאשר הוא נחלק עם מי שמומחה לענין מסוים צריך לדעת מה עדיף, ובבזה סבר החזו"א כי הוא אל מול הגראח"נ אין לו עדיפות. (כי א"א שסבר שהגר"ח הרי הוא כמומחה בעלמא ואינו ת"ח שהרי ודאי היה ת"ח מופלג. והחזו"א הורה לתלמידיו כשהיו צעירים מאד, שהם יכולים לחלוק על אחרונים כ"ש הגראח"נ. אלא שסבר שאין לו מעלה של גדול בחכמה בענין זה מאחר ולחזו"א יש מעלה של גדול בחכמת התורה בכלליות).

ובנידון דידן הלוא אמרו חכמי הדור דבריהם בפירוש, וז"ל הגרי"ש 'אנא ידענא בהאי גברא יקירא דאיתמחי טובא בעניני תולעים וכו'. וז"ל הגר"ש וואזנר 'והיות כי למד וחקר הרבה במקצוע זה זכה שנעשה מומחה למעשה בהלכה זו'. הרי שיש מושג של חכם בענין מסוים.

עוד יהודי
הודעות: 146
הצטרף: א' מאי 01, 2016 11:19 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי עוד יהודי » ה' אוגוסט 18, 2016 4:29 pm

הרב שב"ח,
הרב ויא האריך במבוא לספרו על כל דבריך והביא על כך את כל דברי הפוסקים-ולא המומחים. ותוכן דבריו [אני כותב מתוך הזיכרון אז יתכן שאני לא מדייק] תולעים שלא נראים כלל בעין וצריך לשם כך מיקרוסקופ אי"צ לבדוק וזה ברור. תולעים שנראים בעין רגילה אלא שמחמת קטנותם קשה למצוא אותם אין בזה שום צד קולא. ורק כאלה שמחמת קטנותו לא ניכר רחישתם בזה יש נידון, ודן שם במבוא על זה ועל השמועה שהביא הרב אוצה"ח בשם הגרש"ז ונראה לי שלא סמך ידו על שמועה זו עיי"ש.

נידון דומה לזה יש לענין שבת שיש שרוצים לומר שכינים שמחמת קטנותם לא ניכר שנולדים מאמא, נידונים כאילו נולדים מהאוויר ומותר להרגם בשבת. ובזה ליישב את הסתירה כביכול בין המבואר בגמ' לנראה לעינינו.

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ה' אוגוסט 18, 2016 5:16 pm

אם באמת הרב וייא מצדד שצריכים לראות עכ"פ שלא במקירוסופ כמעט כל האי דינא נפל בבירא, שאין אם כל ההתחכמות היום ולא כלום לעורר יותר על עניין התולעים, כיון שאף אדם עוד לא ראה אותם בעינים [עכ"פ לא משהו שאני מכיר].
נערך לאחרונה על ידי פרי יהושע ב ה' אוגוסט 18, 2016 5:55 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

עוד יהודי
הודעות: 146
הצטרף: א' מאי 01, 2016 11:19 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי עוד יהודי » ה' אוגוסט 18, 2016 5:19 pm

לא הנבתי את דבריך. מדובר על תולעים שאם תסתכל עליהם תראה אותם, רק שמחמת קטנותם הם 'נאבדים'. אבל בהחלט נראים בעין בלתי מזוינת.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' אוגוסט 18, 2016 5:22 pm

לא הבנתי את הדיון אם כך הוא למה שיהיה מותר?

עוד יהודי
הודעות: 146
הצטרף: א' מאי 01, 2016 11:19 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי עוד יהודי » ה' אוגוסט 18, 2016 5:27 pm

גם אני לא הבנתי חוץ מהטענה שהבאת בשם הגרשז"א.

חושיאל
הודעות: 58
הצטרף: א' אפריל 10, 2016 1:35 am

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי חושיאל » ה' אוגוסט 18, 2016 5:50 pm

שיטת הגרא"י זלזניק היה שצריך לחוש לתולעים קטנים מחמת חולשת הראייה בזמנינו. בקובץ באו"י אחד האריך לבסס שיטתו.
קבצים מצורפים
תולעים קטנים.pdf
(168.26 KiB) הורד 164 פעמים

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ה' אוגוסט 18, 2016 5:57 pm

עוד יהודי כתב:לא הנבתי את דבריך. מדובר על תולעים שאם תסתכל עליהם תראה אותם, רק שמחמת קטנותם הם 'נאבדים'. אבל בהחלט נראים בעין בלתי מזוינת.

אני מדבר על תולעים שרק הרב וויא רואה אותם, תסלח לי מעולם מעולם לא ראיתי אף תולעת לא בתות ולא בתירס וגם אף אחד ששמעתי ממנו לא ראה, והלא לדידו אין תות ולא תירס שאין בהן תולעים הכיצד יתכן הדבר? אדרבא הסבר לי!
נערך לאחרונה על ידי פרי יהושע ב ו' אוגוסט 19, 2016 1:59 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שומע ומשמיע
הודעות: 1426
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ו' אוגוסט 19, 2016 12:11 am

פרי יהושע כתב:
עוד יהודי כתב:לא הנבתי את דבריך. מדובר על תולעים שאם תסתכל עליהם תראה אותם, רק שמחמת קטנותם הם 'נאבדים'. אבל בהחלט נראים בעין בלתי מזוינת.

אני מדבר על תולעים שרק הרב וויא רואה אותם, תסלח לי מעולם מעולם ל ראיתי אף תולעת לא בתות ולא בתירס וגם אף אחד ששמעתי ממנו לא ראה, והלא לדידו אין תות ולא תירס שאין בהן תולעים הכיצד יתכן הדבר? אדרבא הסבר לי!

כי הם מוסווים בצבע הפרי, זה מה שהבנתי טענתו של הרב וויא.

עוד יהודי
הודעות: 146
הצטרף: א' מאי 01, 2016 11:19 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי עוד יהודי » א' אוגוסט 21, 2016 5:28 pm

פרי יהושע כתב:
עוד יהודי כתב:לא הנבתי את דבריך. מדובר על תולעים שאם תסתכל עליהם תראה אותם, רק שמחמת קטנותם הם 'נאבדים'. אבל בהחלט נראים בעין בלתי מזוינת.

אני מדבר על תולעים שרק הרב וויא רואה אותם, תסלח לי מעולם מעולם לא ראיתי אף תולעת לא בתות ולא בתירס וגם אף אחד ששמעתי ממנו לא ראה, והלא לדידו אין תות ולא תירס שאין בהן תולעים הכיצד יתכן הדבר? אדרבא הסבר לי!

בדקת בספרו? לפני זה מוגחך לטעון טענות

מעט דבש
הודעות: 2798
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי מעט דבש » א' אוגוסט 21, 2016 8:10 pm

הרב ויא בספרו טוען, שהוא דיבר עם מומחי אופטיקה, והחרק הקטן ביותר שהוא דן עליו (לא יצורים מיקרוסקופיים) הוא בגודל נקודה בסוף משפט, שכל אחד יכול לראות ממרחק סביר.
נערך לאחרונה על ידי מעט דבש ב ו' ספטמבר 30, 2016 1:23 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אוגוסט 21, 2016 11:11 pm

מה הקשר למומחי אופטיקה?

שלמה בן חיים
הודעות: 531
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: האם דיני בדיקת תולעים נמדדים רק ע"פ גדרי ההלכה

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ב' אוגוסט 22, 2016 12:12 am

זה ברור שלא מדובר על יצורים שנראים רק במיקרוסקוף, אלא נראים לעין. הנידון כאן על יצורים שבעין אדם אמנם נראים, אך הידיעה שהם חרקים אינה נראית לעין, דהיינו יש נקודה בגודל של נקודה בסוף משפט [כמו שהזכיר החכם דלעיל] לי הקטן נקודה זו נראית נקודה של לכלוך. בא הרב וייא הביט בהם בזכוכית מגדלת וקבע כי נקודה זו אינה לכלוך אלא חרק, ועל כגון דא צריך לדון האם גם מאלו יש ליזהר או לא.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 41 אורחים