מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
סמל אישי של המשתמש
אשרי משכיל אל דל
הודעות: 125
הצטרף: א' יוני 28, 2015 12:40 am

הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי אשרי משכיל אל דל » ב' אוקטובר 19, 2015 10:22 pm

שאל אותי ידיד משכונת הבוכרים, הערבי בחנות שלו קונה ממנו ביצים, אם מותר למכור לו.
ומה פשר השאלה?
כי מובא בשו"ת חתם סופר (חלק ב יורה דעה סימן יט) שיש לאסור מכירת בצים לעכו"ם מכח הגמרא בחולין (ס"ד ע"א) בתוספות (ד"ה שאם רקמה) שמבואר שהיתר אכילת בצים לישראל חדוש הוא דאין לך דבר היוצא מאבר מן המי ושרי ע"ש היטב וא"כ נראה לכאורה לאסור ביצי' לב"נ דגבי ישראל גלי התורה ולא לב"נ כמו מפרכסת דשרי לישראל דגלי רחמנא דבשחיטה תלי' מלתא ולא לבני נח וס"ל להרמב"ם דאפי' בהמה טהורה וכשרה לישראל אסורה מפרכסת לב"נ. ע"ש. ועיין ע"ז ו. ופסחים כב. מנין שלא יושיט אבר מן החי לבן נח, ת"ל ולפני עור לא תתן מכשול. ע"ש.

אמת קנה
הודעות: 49
הצטרף: ד' יולי 22, 2015 11:27 pm

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי אמת קנה » ג' אוקטובר 20, 2015 3:13 pm

יעויין באריכות גדולה בספר שדי חמד חלק הכללים מערכת ג כלל נה ס"ק מג, ושם בחלק פאת השדה כלל ו שהביא דעת רבים מגדולי האחרונים שדעתם שאין בביצים איסור אבר מן החי לגוי עיי"ש.

קוויטל
הודעות: 90
הצטרף: ו' אפריל 12, 2013 3:29 am

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי קוויטל » ג' אוקטובר 20, 2015 6:38 pm

האם לערבי (בני ישמעאל בן אברהם) דין בן נח?

עתניאל בן קנז
הודעות: 1574
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ג' אוקטובר 20, 2015 7:21 pm

קוויטל כתב:האם לערבי (בני ישמעאל בן אברהם) דין בן נח?


מה השאלה?? האם לא ידעת שאברהם אבינו היה נכד (דור עשירי) של נח???

ולגופו של ענין, האם לדעתך 'מפרכסת' מותרת לישמעאל?

בברכה המשולשת
הודעות: 10194
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' אוקטובר 20, 2015 7:22 pm

כן, חוץ מלעניין מילה (לפי חלק מהשיטות)
כמובן, בפועל הם לא שומרים ז' מצוות בני נח

סמל אישי של המשתמש
אשרי משכיל אל דל
הודעות: 125
הצטרף: א' יוני 28, 2015 12:40 am

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי אשרי משכיל אל דל » ו' אוקטובר 23, 2015 2:31 am

הוא יהודי חסיד, אבא שלו נזהר בזה, ע"פ החתם סופר.
אמרתי לו בהחצה שימכור לו סה"מ.
וחוץ מזה ספק דאורייתא לחומרא להחת"ס וסייעתו.
ואם יביא לו סה"מ, לכו"ע יהיה מותר, מספק ספיקא, שמא עמלק, ואת"ל וכו', שמא מסוכן. ואת"ל וכו' שמא הוי כמעבירו על ד"ת, שנהרג.

עקביה
הודעות: 2635
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי עקביה » ש' אוקטובר 20, 2018 11:28 pm

לענ"ד החת"ס הנ"ל הוא מדרש פליאה.
בשלמא גבי ישראל, שמאכלות אסורות שלהם הוא חוק ולא משפט, יכולה להיות הו"א שחלב אסור (בכורות ו:) ושביצים אסורות (התוס' עליו מתבסס החת"ס) מטעם אבר מן החי. אבל בני נח, ששבע מצוות דידהו אינם אלא מפני תיקון העולם, כיצד יעלה על הדעת שאסור להם לאכול ביצים??
ודבר זה כנראה היה פשוט לשיטמ"ק (בשולי הגליון בכורות שם, אות ב) שהקשה מדוע הגמ' אינה מוכיחה שחלב מותר מאברהם אבינו שנתן חמאה וחלב לאורחיו, ומתרץ בשם ר"י שהיה סבור שהם בני נח, ולא נצטוו על כך, כי אין זה מז' מצוות שלהם.

קראקובער
הודעות: 2709
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי קראקובער » ש' אוקטובר 20, 2018 11:58 pm

בטוח שהחתם סופר למסקנא לא דיבר על ביצי טריפה כי אחרת יש מי איכא מידי?

לענין
הודעות: 1865
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי לענין » א' אוקטובר 21, 2018 12:05 am

לא הבנתי שיחתכם
היתר מכירת ביצים לגוי מפורש בגמרא בחולין, והחת"ס שם דן למה זה מותר, אך אין לו צד לפקפק ח"ו על עצם ההיתר.

עקביה
הודעות: 2635
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי עקביה » א' אוקטובר 21, 2018 12:05 am

קראקובער כתב:בטוח שהחתם סופר למסקנא לא דיבר על ביצי טריפה כי אחרת יש מי איכא מידי?

הוא כותב שלדעת הרמב"ם ליכא "מי איכא מידי", ולשיטתו כל ביצה תהיה אסורה. ואה"נ שלדעת החולקים רק ביצת טריפה וביצת עוף טמא תהיה אסורה.

עקביה
הודעות: 2635
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי עקביה » א' אוקטובר 21, 2018 12:06 am

לענין כתב:לא הבנתי שיחתכם
היתר מכירת ביצים לגוי מפורש בגמרא בחולין, והחת"ס שם דן למה זה מותר, אך אין לו צד לפקפק ח"ו על עצם ההיתר.

בתשובתו הנ"ל הוא עוסק בזה באריכות.

ספרים וועלט
הודעות: 550
הצטרף: ו' פברואר 27, 2015 8:50 pm

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי ספרים וועלט » א' אוקטובר 21, 2018 4:58 am

עקביה כתב:לענ"ד החת"ס הנ"ל הוא מדרש פליאה.
בשלמא גבי ישראל, שמאכלות אסורות שלהם הוא חוק ולא משפט, יכולה להיות הו"א שחלב אסור (בכורות ו:) ושביצים אסורות (התוס' עליו מתבסס החת"ס) מטעם אבר מן החי. אבל בני נח, ששבע מצוות דידהו אינם אלא מפני תיקון העולם, כיצד יעלה על הדעת שאסור להם לאכול ביצים??
ודבר זה כנראה היה פשוט לשיטמ"ק (בשולי הגליון בכורות שם, אות ב) שהקשה מדוע הגמ' אינה מוכיחה שחלב מותר מאברהם אבינו שנתן חמאה וחלב לאורחיו, ומתרץ בשם ר"י שהיה סבור שהם בני נח, ולא נצטוו על כך, כי אין זה מז' מצוות שלהם.

"אינם אלא מפני תיקון העולם"??
מי כתב כן?

עקביה
הודעות: 2635
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי עקביה » א' אוקטובר 21, 2018 9:09 am

ספרים וועלט כתב:"אינם אלא מפני תיקון העולם"??
מי כתב כן?

מי צריך לכתוב כן?
פוק חזי מה הן מצוותיהן, וכן שכולן אינן אלא שב ואל תעשה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17146
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אוקטובר 21, 2018 9:10 am

צודק ספרים וועלט.
אתה נותן טעם מסברא דידך לשבע מצוות בני נח ומחליט לפי זה מה יהיה הדין בביצים?

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17146
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אוקטובר 21, 2018 9:16 am

לענין כתב:לא הבנתי שיחתכם
היתר מכירת ביצים לגוי מפורש בגמרא בחולין, והחת"ס שם דן למה זה מותר, אך אין לו צד לפקפק ח"ו על עצם ההיתר.

לא הבנתי שיחתך. המעיין שם בדברי החת"ס רואה שאינו כדבריך.

לענין
הודעות: 1865
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי לענין » א' אוקטובר 21, 2018 10:05 pm

חתם סופר.PNG
חתם סופר.PNG (112.4 KiB) נצפה 645 פעמים


אדייק
היתר מכירת ביצים - מפורש בגמרא, ועל זה לא בא לערער אדם מעולם.
מה שמחדש החתם סופר, הוא, שאסור לגוי לאכול ביצים.

וממילא לנדון האשכול
עיקר שאלת פותח האשכול, אין לה מקום, יען כי למכור ביצים מותר [הן אמנם שאין ביצים שלנו ראויות לדגור עליהם יען כי אינן ראויות להוליד בד"כ, וא"כ ליכא למיתלי בהך להיתרא, אך אכתי ראויות הן לדבק וכיו"ב, שזה טעם היתר המכירה אליבא דהחת"ס].
אך השאלה במקומה עומדת, לענין כל המאכלים שנותנים בהם ביצים, וכמו עוגות וקוגלים וכיו"ב, שלהחתם סופר אסור לגוי לאוכלם [כיון דלדידיה ליכא ביטול], וממילא אסור למכרם לו [דליכא למיתלי בהיתרא, שהרי יאכלם].
וא"כ ניסוח השאלה המדויק הוא
'הערבי בחנות שלו רוצה לקנות עוגה'.

עזריאל ברגר
הודעות: 5179
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' אוקטובר 22, 2018 11:51 am

מי אמר שלגויים אין ביטול?

עזריאל ברגר
הודעות: 5179
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' אוקטובר 22, 2018 12:02 pm

אבל השאלה הגדולה לגבי מסעדות, או חנויות שמוכרות כריכים עם חביתה וכיו"ב.
ועוד יותר קשה: מה עושים הגרים לפני הגיור? האם אכן מישהו אוסר עליהם לאכול ביצים?!

עקביה
הודעות: 2635
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

הודעהעל ידי עקביה » ב' אוקטובר 22, 2018 2:29 pm

פוסקים רבים חולקים על החת"ס ומתירים.

וגם זו פליאה על החת"ס, כיצד הוא מחדש איסור שלא נזכר אצל כל מי שקדם לו, ממשה רבינו עד אליו (הרי לפי דבריו יוצא שגוי שאכל ביצה חייב מיתה).


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 32 אורחים