האם יש ביאור המניח את הדעת בדברי הב"ש בדין "כתיבת האות צדיק"

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
גם זו לטובה
הודעות: 2260
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

האם יש ביאור המניח את הדעת בדברי הב"ש בדין "כתיבת האות צדיק"

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ג' דצמבר 29, 2015 2:50 am

בספר "תקון תפילין" לרבי אברהם מזונשהיים כתב באות צד"י, "והזנב של היו"ד ימשוך בצואר" ועל זה ביאר ה"ברוך שאמר" בהגהתו
פירוש: רגל של היו"ד, לאפוקי מסופרים בארץ ביירן שהיו בימי שאינם עושים שום רגל ליו"ד של הצד"י, אך שמדביקים פני היו"ד לצואר הצ' כמו שכותבים במחזורים כזה (...), ובזה הם פוסלים מלאכתם ומחטיאים את הרבים באות אחת בתרי טעמי, חדא שמפרידים בין רגל של היו"ד ובין הצואר של הצ', וכל האותיות צריכים להיות אדוקים בלי פירוד לבד מק' וה' כמו שהוכיח מהר"ם לעיל בהגה של האל"ף. ועוד שמדביקים פני היו"ד לצואר אשר לא כדת, כי היקף גויל בעינן כמו בראשי השיני"ן ובע' ובט' שאם נדבקו הראשים אפילו כחוט השערה נ"ל לפי קיצור דעתי שפסול גם הכא לא שנא, ואם היה לי כח הייתי מסלקם מן הכרם כמו שעשיתי בארץ לוז'יץ.


עיקר הקושי בהבנת דברי הב"ש, משום שפתח "אינם עושים שום רגל" וסיים "שיש הפסק בן הרגל לצדיק" ועוד צ"ת על מ"ש "אינם עושים רגל" מה נפקותא אם יש רגל או לאו, והרי טעמיו לפסול נכונים אף אם יש רגל, [ועוד יש לתמוה דלכ' בלא רגל כלל ודאי פסול דליכא כלל צורת יוד והוי שינוי גדול, ושמא אינו מוכרח וצ"ע]

ושמא במקום תיבות "שאינם עושים" צ"ל "שאינם מושכים".

כידוע שהחז"א חזר במכתביו שהב"ש פסל צדיק הפוכה ומש"ה יש נו לנטות מדברי האחרונים שהכשירו ולפסוק כגאון קדמון כדביאר כ"ז באורך, אך דא עקא שדברי הב"ש צ"ת, ולא ברירא כלל שאסר צדיק הפוכה, והדבר מפליא שמרן לא נזקק לזה כלל והעתיק כ דברי הב"ש בלא שום תוספת הסבר כאילו דבריו ברורים, לאסור צדיק הפוכה.

בחזו"א (או"ח ט) הביא דברי הב"ש וליד תיבת "כזה" צויר צדיק ביוד הפוכה, ומבואר שהבין שע"ז קאי הב"ש, וכאמור הדברים צ"ת.

גבול ים
הודעות: 665
הצטרף: ד' יולי 29, 2015 1:47 am

Re: האם יש ביאור המניח את הדעת בדברי הב"ש בדין "כתיבת האות צ

הודעהעל ידי גבול ים » ג' דצמבר 29, 2015 3:20 am

חושבני שמרן ז"ל נקט בפשיטות שאין כזה דבר יוד הפוכה, וממילא יוד שכזו היא חסרת רגל מצד אחד, ומדובקת בצד שני בפניה [היינו צידה הקדמי] לגוף הצדי, ובזה יבוארו היטב כל דברי הב"ש. שמכיון שאין לה רגל נמצא שיש פירוד בין רגלה [כלומר צידה האחורי] לגוף הצדי, ומאידך אין היקף גויל בין פניה לצדי.

גם זו לטובה
הודעות: 2260
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: האם יש ביאור המניח את הדעת בדברי הב"ש בדין "כתיבת האות צ

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ג' דצמבר 29, 2015 3:25 am

גבול ים כתב:חושבני שמרן ז"ל נקט בפשיטות שאין כזה דבר יוד הפוכה, וממילא יוד שכזו היא חסרת רגל מצד אחד, ומדובקת בצד שני בפניה [היינו צידה הקדמי] לגוף הצדי, ובזה יבוארו היטב כל דברי הב"ש. שמכיון שאין לה רגל נמצא שיש פירוד בין רגלה [כלומר צידה האחורי] לגוף הצדי, ומאידך אין היקף גויל בין פניה לצדי.


גג היוד לא נקרא רגל.

בברכה המשולשת
הודעות: 9601
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: האם יש ביאור המניח את הדעת בדברי הב"ש בדין "כתיבת האות צ

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' דצמבר 29, 2015 9:04 am

על דברי הברוך שאמר הנ"ל כמדומני שעמד רש"ז הבלין במאמריו בעניין הצ ההפוכה

יוס'ל
הודעות: 331
הצטרף: ג' פברואר 28, 2012 9:39 am

Re: האם יש ביאור המניח את הדעת בדברי הב"ש בדין "כתיבת האות צ

הודעהעל ידי יוס'ל » ג' דצמבר 29, 2015 9:28 am

ההבנה המוטעית בדברי ה'ברוך שאמר' נבעה מהבנת בעל 'כתוב לחיים - כתיבה תמה' מהסופר ממינסק, שהפוסלים הסתמכו על דבריו והבאתו את דעת הגר''א בדברי הזוה''ק באות צד''י, וזאת מפני שלא היה בידם את ספר ברוך שאמר או גירסה אחרת של דברי הזוה''ק, ורבים מן האחרונים כבר סתרו דבריו כמו ה'גידולי הקדש' ועוד.

האריכו בענין זה בקובצי בית אהרן וישראל, בעשור האחרון, וגם נתפרסם שם מאמר ארוך של יו''ר משמרת סת''ם שיצא בשצף קצף נגד אמינותו של הספר 'כתיבה תמה'.

גם הגר''ח קנייבסקי במסכת תפילין סובר שאין זו ההבנה ב'ברוך שאמר' אך בכ''ז מסכים עם החזו''א.
getimg.jpg
getimg.jpg (390.92 KiB) נצפה 894 פעמים

גבול ים
הודעות: 665
הצטרף: ד' יולי 29, 2015 1:47 am

Re: האם יש ביאור המניח את הדעת בדברי הב"ש בדין "כתיבת האות צ

הודעהעל ידי גבול ים » ג' דצמבר 29, 2015 9:57 am

מה זה עונה על שאלת הרב גז"ל? הוא שאל האם עושים לה רגל אלא שאינה נוגעת בגג הצד"י [וכלשון מרן שליט"א, בולט עוקץ בלי נגיעה] או כפשטות לשון הב"ש שאין עושים לה עוקץ כלל, ולכאו' דבריו סותרים זא"ז מרישא לסיפא. גם אם נפרש דלא כהחזון איש אין בזה כל ישוב לדברי הב"ש, ואדרבה יקשה גם מ"ש לפסול חסרון היקף גויל, הרי לעולם פני היו"ד במקום דיבוקם לגג הצד"י אינם אמורים להיות מוקפים גויל, שהרי רגל היו"ד מחוברת אליהם, וע"כ שאם תהיה רגל מצד זה באמת תפסל האות וכהחזו"א.
לכן כתבתי את הנלע"ד שרגל ופנים יכולים לשמש גם כפנים ואחור, כלומר צד הפנים וצד הרגל, ולפי"ז באמת אין עושים לה רגל ממשית ומש"כ בהמשך שרגלה מופסקת מהאות הכוונה צידה האחורי.
אולי אפ"ל עוד שאמנם אין לה רגל, אבל עושים לה עוקץ דר"ת, וכיון שאין כזו בריה דיו"ד הפוכה ול"ש ליתן לה עוקץ שהוא מתבנית אות יו"ד, ממילא יש כאן רגל קצרה שאינה דבוקה

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16470
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם יש ביאור המניח את הדעת בדברי הב"ש בדין "כתיבת האות צ

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' דצמבר 29, 2015 3:45 pm

מש"כ בתחילה זה נראה הפשט הפשוט, ואפשר גם לומר שמ"ש שרגלה מופסקת היינו משום שאינה והכוונה בזה היא שהחיבור צריך להיות דרך הרגל ואם אינו מחובר דרך הרגל מיקרי מופסק.

יוס'ל
הודעות: 331
הצטרף: ג' פברואר 28, 2012 9:39 am

Re: האם יש ביאור המניח את הדעת בדברי הב"ש בדין "כתיבת האות צ

הודעהעל ידי יוס'ל » ד' דצמבר 30, 2015 3:07 pm

אוצר החכמה כתב:מש"כ בתחילה זה נראה הפשט הפשוט, ואפשר גם לומר שמ"ש שרגלה מופסקת היינו משום שאינה והכוונה בזה היא שהחיבור צריך להיות דרך הרגל ואם אינו מחובר דרך הרגל מיקרי מופסק.

אם מחובר ולא באמצעות רגל אינו נקרא 'נפסק' אלא מחוסר איבר, אך יתכן שההגדרה 'מחוסר איבר' הושאלה להלכות סת''ם בדור מאוחר יותר מהברוך שאמר.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16470
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם יש ביאור המניח את הדעת בדברי הב"ש בדין "כתיבת האות צ

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' דצמבר 30, 2015 3:30 pm

הכוונה היא שיתכן שחסרון הרגל בעצמו לא נחשב בעיני הב"ש חסרון הפוסל רק העובדה שעקב כך היוד לא נקרא מחובר לצדי

גם זו לטובה
הודעות: 2260
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: האם יש ביאור המניח את הדעת בדברי הב"ש בדין "כתיבת האות צ

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ה' דצמבר 31, 2015 3:11 am

הבנת האחרונים דברי הב"ש
במגן גיבורים ( שלטי גיבורים ס"ק כו, לבעל השו"מ וגיסו) הביאו דברי הב"ש וכתבו "ועכשיו אכשר דרי וספרי זמנינו כותבים הצדי' בטוב ויישר כוחם" והנה לא מסתבר שלא ידעו על מנהג הרבה מ"החסידים" לכתוב ביוד הפוכה, וע"ש שהבינו שאף לדעת ב"ש יוד הפוכה כשירה, שו"ר בשו"ת שו"מ (תליתאה א רכו) וז"ל וע"ד הצד"י יש כותבין היו"ד מצד"י הפוכה ויש כותבין ישרה ונמצא בפרשה אחת יו"ד מהצד"י הפוכה וגם יו"ד מהצד"י ישרה. הנה חלילה לפסול בזה תפילין דכיון דיש תואר צד"י לזה חלילה לפסול התפילין והם תפילין דמארי עלמא ואני אומר ע"ד הלצה שבדורינו יש יו"ד וצד"י הפוך ויש יו"ד וצד"י ישר ובכ"ז צדיקים הם אלה דברי הכותב בנחיצה: עכ"ל ומבואר להדיא דידעו על האי מנהגא והכשירוהו וע"כ דס"ל דמודה בהא הב"ש.
הגידולי הקודש (טו,ל לבעל ה"מקדש מעט") הביא דברי הב"ש וכתב "ר"ל כיון דיוד בעי רגל וכשלא עשה רגל הרי פרודה במקום שצ"ל אדוקה ע"י רגלה לגוף הצ' וגם מה שמדביק פני היוד ר"ל שמאלה לצואר הצ' הוא שלא כדין כי צ"ל פנים מוק"ג, משמע שפוסל ביוד הפוכה, ואפשר דוקא כשלא עשה להיוד שום רגל דק למטה אלא הדביק גוף הנקודה להצ' פוסל, אבל בעשה לה רגל רק שהיא הפוכה שעשה הרגל משוך מצד שמאל של היוד והדביקה לצואר הנ' ברגל דק יודה להכשיר" עכ"ל ומבואר דהבין דליכא רגל כלל, ומ"ש הב"ש "שיש הפסק בן הרגל לצדיק " דחק דכוונתו "פרודה במקום שצ"ל אדוקה ע"י רגלה לגוף הצדי'"
בספר משנת אברהם (שער התמונה סי' כ"ג אות פו) סתם בדעת הב"ש שפסל יוד הפוכה, כ"כ בכתוב לחיים לסופר ממינסק והאריך בזה, אולם באמרי שפר כתב ושאף הב"ש לא פסל אלא כשלא עשה שום רגל ודיבק את גוף האות. [הגרח"ק (מסכת תפילין עמ' לג)-כתב "ואע"ג דמיירי שראש היוד השמאלי נגע בלא עוקץ ובראש השני בלא עוקץ ובלא נגיעה, אין נפ"מ בזה לפי הטעמים שכתב שם ע"ש"]

ביאור סיפא דדברי הב"ש
בב"ש בסו"ד כתב "והנה מצאתי ראיה גדולה מספר הבהיר שאלו לו מאי צדיק זה נון יוד והיינו דכתיב צדיק יסוד עולם" עכ"ל
והנה לכ' כוונתו דמוכח בדברי הבהיר דבעינן יוד ולא כצורת הסופרים, ברם לעיל מינה לא כתב דאיכא חיסרון במה דאינו צורת יוד אלא כתב בזה תרי טעמים אחרים, ואפשר דלדבריו דלעיל ע"כ צריך לכתוב צורת יוד כדי למנוע הפסולים הנ"ל, ובאו"א י"ל דהביא ראיה רק שהצורה הנכונה ביו"ד ולפ"ז יתכנו דבריו לעיל מינה לפסול בחיסרון יוד מהטעמים הנ"ל, ושמא אין הכא נמי הוי טעם חדש לפסול, וצ"ע. [פירוש קמא קשיא- דלכ' כוונת הבהיר דבעינן צורת יוד בדוקא, לפירוש בתרא קשיא-דאין זו ראיה גדולה, לפירוש תילתאה קשיא -דאין זה פשטות משמעות דבריו, וכמד' שמ"מ פירוש תליתאה עדיף.]
והנה טעמי הפסול של הב"ש נכונים אף היכא דעשה יוד גמורה אלא דלא חיבר רגל היוד לצדיק, אלא גג היוד מחוברת בשמאלה, ולהאי מילתא ליכא הוכחה מספר הבהיר לפסול, וצריך לומר דאין הכא נמי, ומ"מ סגי ליה במה שצורה שעשו הסופרים מוכח מדברי הבהיר לפסול.
ולכ' מסיפא דהב"ש, יש לסתור מאן דמפרש דצורת הסופרים שפסולה היינו בעשה יוד כתיקונה אלא שמקום החיבור לגוף הצדיק אינו ברגלה אלא בגגה [אלא דקשיא מ"ש "בלא שום רגל"] דהא להאי צורה אין ראיה מדברי הבהיר לפוסלה.
למאן דמפרש דהב"ש מיירי ביוד הפוכה, צ"ל דהיה פשוט ליה דלא מקרי כלל יוד ולכך ס"ל להוכיח מדברי הבהיר לפוסלה.

גם זו לטובה
הודעות: 2260
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: האם יש ביאור המניח את הדעת בדברי הב"ש בדין "כתיבת האות צ

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ג' ינואר 05, 2016 3:40 am

מה שהביא הגרח"ק מר' יצחק ב"ש ומספר האשכול, אינו אלא שגגה, והכל נכתב באלפא ביתא של מהרי"ט ליפמן.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 31 אורחים