מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 8515
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' פברואר 18, 2016 11:36 pm

קי"ל דהמציל עצמו בממון חבירו, אף שעשה בהיתר, מ"מ חייב לשלם הנזק. ונסתפקתי בגוונא שהוצרך להציל עצמו ע"י שיצער חבירו בדברים וכד', האם חייב לפייסו ולבקש מחילתו אח"כ או לאו.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6727
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' פברואר 19, 2016 9:16 am

מהיכי תיתי שלא?

עושה חדשות
הודעות: 8515
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' פברואר 20, 2016 8:35 pm

כיו"ב יל"ד, דהנה בעבירות שבין אדם למקום, בגוונא דהותר לו משום רוב או חזקה או עדים וכו', אי"צ כפרה, כיון דהוי אונס. איך הדין כה"ג כלפי באדל"ח, דהיינו כשסמך על רוב וחזקה אבל נתברר שציער את חבירו, האם צריך לפייסו.

לר' עזריאל, אף שאני נוטה לומר כדבריך שחייבים לבקש מחילה כה"ג, מ"מ לדעתי המושכל הראשון הוא שאין שום תרעומת וחיוב פיוס אם עשה כדין.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6727
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ש' פברואר 20, 2016 9:29 pm

בדיני ממונות, הדין הוא שאדם מועד לעולם, ואפילו באונס דפיקו"נ חייב תמיד לשלם נזקים ממוניים שגרם לחבירו (כגון אם אנסו אנס שיהרגנו אם לא ימסור ממון חבירו ונשא ונתן ביד - שעשה כדין, אבל חייב לשלם).
נלפענ"ד שכן הוא בכל בין אדם לחבירו, שאם חברו נפגע ממנו "בין בשוגג בין במזיד בין בדיבור בין במעשה בין באונס בין ברצון" - עליו לפייסו, וכמובן שחבירו אמור להתפייס מיד ברגע שיבין שעשה זאת באונס ולהציל עצמו וכו', ויש לעיין אם חייב בכל גדרי הפיוס דג' שורות של ג' ג' בני אדם וכו', או שיש להקל בפעם אחת, אבל לומר שאין חיוב כלל לפייס - מהיכי תיתי שיסתובב בעולם יהודי שנפגע ממני ואני יכול לישון בשקט ואין עלי שום חיוב לנסות לפייסו?!

עושה חדשות
הודעות: 8515
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' מאי 30, 2016 9:28 pm

נסתפקתי בהאי ענינא, להסוברים דמותר להציל עצמו בממון חבירו אבל חייב לשלם, האם משלם בעידית כדין גזלן/מזיק, או בבינונית וזיבורית כדין לווה/לוקח.
יש מקורות?

בברכה המשולשת
הודעות: 10965
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' מאי 30, 2016 9:37 pm

לשאלת פותח האשכול זכורני שיש התייחסות בשיעור של הגרא"ז וייס

עושה חדשות
הודעות: 8515
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' ינואר 13, 2020 11:55 pm

לש' הראשונים והשו"ע שמותר לאדם להציל עצמו בממון חבירו "על מנת לשלם".
ומשמע לכאו' שאם זה באופן שאינו יכול לשלם, כגון שמפליג כעת לארץ אחרת וכד', יהיה אסור!
(והיינו דבהא כו"ע יודו להך שיטה דאסור להציל עצמו בממון חבירו לגמרי).

ואמנם מסברא נראה שא"א להציל עצמו ב'מליונים' של חבירו אם לא באופן שיוכל לשלם ומתכוין לעשות כך באמת,
ומאידך נראה מסברא שבסכום פעוט הוא יכול להציל עצמו אפי' כאשר לא תהיה אפשרות תשלום.

אבל מהיכ"ת להמציא חילוק כזה, ומה יהיה השיעור.

(ואולי השיעור יהיה כפי כמה שחבירו מחוייב ליתן לו להצילו, אם היה נוכח כאן ומתחייב בדין "לא תעמוד". אע"פ שבשעה שהוא לא נוכח כאן אין הוא נידון כמחוייב. אבל גם זה לא ברירא מה השיעור בזה).

עושה חדשות
הודעות: 8515
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' ינואר 21, 2020 12:06 am

על השאלה הפותחת, ראה בנין ציון סי' קעב, וז"ל בתחילת דבריו "כבר הערתי על ענין גזל במקום פקוח נפש וכתבתי שיש פלוגתת ראשונים בזה ועתה באתי לחקור עוד בענין קרוב לזה אם מותר להציל עצמו ממיתה ע"י שמבייש לחבירו". עי"ש.

ועל מה שכתבתי לעיל "שאם זה באופן שאינו יכול לשלם כגון שמפליג כעת לארץ אחרת וכד' יהיה אסור", אכן ראיתי שם בסי' קע שכ' - "ולפ"ז בנדון זה דלא שייך שישלם לבסוף דאי אפשר לשלם למת את בזיונו גם לשיטת התוספ' והרא"ש אסור להציל נפש בבזיון אחר".

ישנו
הודעות: 605
הצטרף: ה' נובמבר 24, 2016 9:39 pm

Re: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

הודעהעל ידי ישנו » ג' ינואר 21, 2020 12:49 am

עושה חדשות כתב:על השאלה הפותחת, ראה בנין ציון סי' קעב, וז"ל בתחילת דבריו "כבר הערתי על ענין גזל במקום פקוח נפש וכתבתי שיש פלוגתת ראשונים בזה ועתה באתי לחקור עוד בענין קרוב לזה אם מותר להציל עצמו ממיתה ע"י שמבייש לחבירו". עי"ש.

ועל מה שכתבתי לעיל "שאם זה באופן שאינו יכול לשלם כגון שמפליג כעת לארץ אחרת וכד' יהיה אסור", אכן ראיתי שם בסי' קע שכ' - "ולפ"ז בנדון זה דלא שייך שישלם לבסוף דאי אפשר לשלם למת את בזיונו גם לשיטת התוספ' והרא"ש אסור להציל נפש בבזיון אחר".

ויש לתמוה על כך א"כ מה הוצרכה הגמ' לסברת מאי חזית לדין ייהרג ואל יעבור, תיפו"ל שבממון אם אינו משלם ייהרג, וא"כ לא גרע נפשו שא"א לשלם.

עושה חדשות
הודעות: 8515
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' ינואר 21, 2020 12:51 am

בלא"ה יש לתמוה כן על הסוברים דאסור להציל גם ע"מ לשלם.
וכן יש לתמוה דאף באומרים לו קטע איברו של פלוני, הרי ודאי אסור לו.
ונכב"ב.

עושה חדשות
הודעות: 8515
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' פברואר 10, 2020 10:15 pm

עושה חדשות כתב:על מה שכתבתי לעיל "שאם זה באופן שאינו יכול לשלם כגון שמפליג כעת לארץ אחרת וכד' יהיה אסור", אכן ראיתי בבנין ציון בסי' קע שכ' - "ולפ"ז בנדון זה דלא שייך שישלם לבסוף דאי אפשר לשלם למת את בזיונו גם לשיטת התוספ' והרא"ש אסור להציל נפש בבזיון אחר".
אמנם המהר"ם שיק יו"ד סי' שמז נחלק עליו בזה, עי"ש.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 51 אורחים