מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
שלח
הודעות: 1536
הצטרף: ד' אפריל 03, 2013 11:16 am

כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

הודעהעל ידי שלח » ב' יוני 06, 2016 5:15 pm

היו כ20 אלף בכורות יוצא שישכ 20 אלף משפחות שיש בכור , ויש כ600 אלף ויותר ישראל, יוצא שיש לכל משפחה כ 30 ויותר ילדים, כיצד להסביר את הדבר?

הרוצה להחכים
הודעות: 361
הצטרף: א' מרץ 01, 2015 4:54 pm

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

הודעהעל ידי הרוצה להחכים » ב' יוני 06, 2016 5:19 pm

האם הורדת את כל המשפחות שילדו נקבות בראשונה, או משפחות שבכורותיהם לא פטרו את רחם האם?אשי ישראל
הודעות: 403
הצטרף: א' נובמבר 30, 2014 12:52 am

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

הודעהעל ידי אשי ישראל » ד' יוני 08, 2016 1:58 am

שלח כתב:היו כ20 אלף בכורות יוצא שישכ 20 אלף משפחות שיש בכור , ויש כ600 אלף ויותר ישראל, יוצא שיש לכל משפחה כ 30 ויותר ילדים, כיצד להסביר את הדבר?


ראה מאמרו של פרופ' עלי מרצבך בחוברות "בד"ד"

בלום
הודעות: 86
הצטרף: ו' יולי 10, 2015 10:16 pm

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

הודעהעל ידי בלום » ד' יוני 08, 2016 4:29 am

ששה בכרס אחד אינו הסבר?

אTKH
הודעות: 160
הצטרף: ש' ינואר 08, 2011 11:13 pm

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

הודעהעל ידי אTKH » ד' יוני 08, 2016 12:59 pm

כל החשבון כאן אינו נכון,
שהרי בכורות נמנו מגיל חודש (במדבר ג,מג), ואכן היה צריך להיות הרבה יותר, שהרבי מסתבר שרוב הגברים מגיל עשרים היו נשואים, ולמחצה מהם היה בן בכור, א"כ לכה"פ היה צריך להיות כ-שלש מאות אלף בכורים מגיל חודש עד גיל עשרים.
הרב אליהו דיסקין מי-ם מביא ששמע תי' עפ"י תרגום יב"ע (שמות ב,כג) שפרעה שחט כל יום ג' מאות ילדים, שכל הילדים היו בכורים.

שלח
הודעות: 1536
הצטרף: ד' אפריל 03, 2013 11:16 am

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

הודעהעל ידי שלח » ה' יוני 09, 2016 2:38 pm

לכאורה לא מצאנו שהיה אדם בתורה שהיה לו 30 ילדים אז כיצד נסביר את הדבר?

צדיק613
הודעות: 76
הצטרף: א' מאי 15, 2016 5:14 pm

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

הודעהעל ידי צדיק613 » ה' יוני 09, 2016 3:29 pm

מה שיש יותר לתמוה הוא דשבט לוי היה להם 273 בכורות כמבואר ברש"י מ-22000 אנשים יוצא שיש בערך 80נפשות לכל משפחה. שזה בכלל פלא ששבט לוי יש להם המספר הכי נמוך של נפשות בייחס להשבטים.

הכהן
הודעות: 1591
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

הודעהעל ידי הכהן » ד' יוני 15, 2016 12:49 am

שלח לי חבר:
הערה בענין אחוז הבכורות במדבר.
הנה באופן הרגיל בכארבעים אחוז מהמשפחות יש בן בכור, כיון שיש כעשרים אחוז הפלות, ומהשמונים אחוז שנולדים, חצי זכרים וחצי נקבות. והנה מנין בני ישראל מגיל עשרים עד שישים, הוא כשש מאות אלף, וכ' הגר"ז סורוצקין בספרו אזנים לתורה ריש פ' שמות, בשם חמיו הגר"א גורדון מטלז, שאם נוסיף את המנין של עד גיל שישים, ומעל גיל שישים, יצא המנין כפול, כמליון ומאתיים אלף. והנה מנין הבכורות בבנ"י מגיל חודש ומעלה, הוא עשרים ושתים אלף מאתים שבעים ושלוש, וזה יוצא בדיוק אחד מתוך חמישים וארבע, והוא משום שבני ישראל פרו במצרים ואחז"ל אשה יולדת ששה בכרס אחד, וממוצע של תשע לידות הוא חמישים וארבע בנים שאחד מהם בכור. (וכשם שהיו עשרים ושתיים אלף בכורות זכרים, כן היו נקיבות, ובכל המספרים כאן לא חשיבא הנקיבות ודו"ק).
אכן יש להקשות קושיא עצומה על המספרים הנ"ל, הא השש מאות אלף שהיו מגיל עשרים עד שישים, לכאורה מסתבר שרובם היו נשואים בעלי משפחות, ולכאורה מסתבר גם שלרובם היו ילדים, וא"כ היה צריך להיות עוד בכורים לכארבעים אחוז מהשש מאות אלף משפחות, (שזה קרוב למאתים וארבעים אלף ועכ"פ חסרים עוד כמה עשרות אלפי בכורות) וצע"ג.
והנה כ' הרמב"ן בפ' במדבר פ"ג פי"ד, דהא שהמנין של שבט לוי הוא הפחות שבשבטים, הוא משום שהם לא היו בגזירת השיעבוד, וממילא לא היו גם בברכה של הויפרו וירבו. והנה לפי"ז צריך להיות שהמשפחות של שבט לוי היו קטנים הרבה מהמשפחות של בני ישראל, והנה ניתי ספר וניחזי. הנה מנין הלוים מגיל חודש הוא עשרים ושתיים אלף ושלוש מאות, ועי' רש"י פ' במדבר פ"ג פל"ג, ששלוש מאות מתוכם היו בכורים, ולפי"ז יוצא שעל כל שבעים וארבע לוים היו רק בכור אחד, שזה משפחות הרבה יותר גדולות מבני ישראל וצע"ג. ועוד צע"ג גם על שבט לוי וכנ"ל, הא מגיל שלושים עד חמישים היו שמונת אלפים חמש מאות ושמונים לווים, כמפורש בפ' נשא, ולכאורה מסתבר שרובם היו נשואים בעלי משפחות, ולכאורה מסתבר גם שלרובם היו ילדים, וא"כ היה צריך להיות עוד בכורים לכארבעים אחוז מהשמונת אלפים חמש מאות ושמונים, (שזה קרוב לשלושת אלפים וחמש מאות בכורים, ועכ"פ חסרים עוד כמה מאות בכורות) וצע"ג. ואולי מכורח הקושיות נצטרך לומר שאחוז הנקבות במדבר היה הרבה יותר מאחוז הזכרים, ועכ"פ בבכורות היו הרבה יותר נקבות (במאות אלפים) וצ"ע. [אכן בכניסה לא"י זה פשוט שהיו הרבה יותר נקבות מזכרים, דהא הנקיבות לא מתו כלל במדבר, משא"כ השש מאות אלף זכרים שמתו ודו"ק].
והעירוני שיש מדרש שמתי שפרעה נצטרע והיה שוחט כל יום שלוש מאות תינוקות, היו זה דוקא תינוקות בכורים, וכ"ה ביונתן פ' שמות פ"ג פכ"ג, וא"כ בשנה אחת נהרגו כמאה ועשר אלף בכורות, אכן לא מבואר כמה זמן זה היה הגזירה הזו ועי'. ועוד יל"ע אי זה יתרץ גם על שבט לוי, שאף שלא היו בשיעבוד, מ"מ היו בגזירת כל הבן הילוד, שזה היה גם על שבט לוי, שהרי משה משבט לוי היה, וא"כ יל"ע אי בגזירה הזו של התינוקות גם היו שבט לוי ועי'.

מאיר צבי
הודעות: 30
הצטרף: ד' יוני 15, 2016 3:09 pm

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

הודעהעל ידי מאיר צבי » א' יוני 19, 2016 2:03 pm

התשובה הפשוטה היא כמו שתירגם יונתן בן עוזיאל על ויאנחו בנ"י ישראל שפרעה שחט כל יום ג מאות בכורות

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

הודעהעל ידי חיים » א' יוני 19, 2016 5:52 pm

מאיר צבי כתב:התשובה הפשוטה היא כמו שתירגם יונתן בן עוזיאל על ויאנחו בנ"י ישראל שפרעה שחט כל יום ג מאות בכורות

ז"ל תרגום יונתן (שמות ב, כג): "וַהֲוָה בְּיוֹמַיָא סְגִיאַיָיא הָאִינוּן וְאִתְכְּתַשׁ מַלְכָּא דְמִצְרָיִם וּפַקֵיד לְקַטָלָא בּוּכְרַיָיא דִבְנֵי יִשְׂרָאֵל בְגִין לְמִסְחֵי בְּאַדְמֵיהוֹן...", היכן מצאת בדבריו שפרעה שחט בכל יום ג' מאות בכורות?

מאיר צבי
הודעות: 30
הצטרף: ד' יוני 15, 2016 3:09 pm

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

הודעהעל ידי מאיר צבי » ב' יוני 20, 2016 1:55 pm

חיים כתב:
מאיר צבי כתב:התשובה הפשוטה היא כמו שתירגם יונתן בן עוזיאל על ויאנחו בנ"י ישראל שפרעה שחט כל יום ג מאות בכורות

ז"ל תרגום יונתן (שמות ב, כג): "וַהֲוָה בְּיוֹמַיָא סְגִיאַיָיא הָאִינוּן וְאִתְכְּתַשׁ מַלְכָּא דְמִצְרָיִם וּפַקֵיד לְקַטָלָא בּוּכְרַיָיא דִבְנֵי יִשְׂרָאֵל בְגִין לְמִסְחֵי בְּאַדְמֵיהוֹן...", היכן מצאת בדבריו שפרעה שחט בכל יום ג' מאות בכורות?

עיין במדרש שמו"ר לד א שם המקור

פי האתון
הודעות: 537
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: כיצד להסביר את מספר הבכורות כ20 אלף מול 600 אלף בני ישראל?

הודעהעל ידי פי האתון » ב' יוני 20, 2016 5:57 pm

הכהן כתב:שלח לי חבר:
הערה בענין אחוז הבכורות במדבר.
ואולי מכורח הקושיות נצטרך לומר שאחוז הנקבות במדבר היה הרבה יותר מאחוז הזכרים,

יעוין מש"כ הצידה לדרך ריש פ' שמות יש ז' חדרים באשה שלשה מכל צד ואחד באמצע, צד ימין זכרים ושמאל נקבות, ונתעברו במצריים בכרס אחד מכל הצדדים, (חוץ מהאמצע שיולדת טומטום או אנדרוגינוס וזו קללה), וא"כ יוצא שכשילדה כל אחת ששה, ג' מהם היו זכרים וג' נקבות.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 70 אורחים