מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
רון
הודעות: 846
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי רון » א' יוני 19, 2016 6:44 am

הנה ישנם ב' דיעות מי היו אלדד ומידד. ע' בתרגום יונתן בן עוזיאל שהם נולדו מזה שעמרם פרש מאשתו יוכבד מפני שחשש מגזירת פרעה, והלכה יוכבד ונישאת לאחר, ומאותם נישואים נולדו אלדד ומידד [אומנם צ"ב איך החזירה אח"כ עמרם והא "לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה" וצ"ל כמו שנשא דודתו, דקודם מתן תורה היו רשאים לעשות כפי שנראה להם תיקון הענין כמו שידוע מהגר"ח וולוז'ינר]. ולפי פירוש זה הרי שהיו גדולים ממשה רבינו, שהרי נולדו קודם שהחזיר את יוכבד. וכן לפי פירוש זה היו אחים של משה ואהרון מאמא ולא מאבא.
ולשיטת בעלי התוס' במקום, נולדו אלדד ומידד ע"י שנאסרו כל הקרובות לאחר מתן תורה, ואז פירש עמרם מיוכבד דודתו, ונשא אחרת וממנה נולדו אלדד ומידד. ולפי זה היו לכל היותר בני מ' בשעה שנתנבאו במחנה, שהרי פרש מאשתו לאחר מתן תורה, ומה שנתנבאו היה בשנה הארבעים. ולפי זה הרי היו אלדד ומידד בנים של עמרם ולא של יוכבד וממילא היו אחים של משה ואהרון מאב ולא מאם, להיפך מהתיב"ע הנ"ל. ותוס' הביאו סייעתא לדבריהם משם קונטרס אחד שכתוב שם שר' הלל ראה בארץ ישראל את קברם של אלדד ומידד וכתוב עליו שכאן קבורת אלדד ומידד אחי אהרון מן האב.
אלא שצ"ע נוסח זה "אחים מאב של אהרון הכהן" מדוע לא אחים של משה רבינו.
רק הישוב ע"ז, שהנה בכלי חמדה הביא מה שאיתא בגמ' בזבחים קב' נידון מי הסגיר וטימא את מרים על צרעתה, אם אהרון הרי הוא קרוב ואינו יכול לראות נגעים שלה, ואם משה רבינו הרי אינו כהן אלא זר אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו. וצ"ע דלאחר שכבר אמר שאהרון פסול מלראות לפי שהוא קרוב ממילא נפסל גם משה רבינו, ומדוע הוצרך טעם חדש לגבי משה רבינו. ומוכח, דאצל משה רבינו לא היה פסול זה של קרוב. וצ"ב.
וצ"ל דהנה כתב המהר"ל דצ"ע מדוע "וירא את העם בוכה למשפחותיו" שנאסרו בקרובותיהן. ואמאי, והא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי וממילא יהיו מותרים בקרובותיהן. וביאר המהר"ל דגירות שהיה בה פן של כפיה לית בה דינא דכקטן שנולד דמי. אומנם כל זה אצל כל ישראל, אבל משה רבינו לא היה שייך בדבר זה ואצלו היה הכל ברצון גמור.
וא"כ לגביו הוי כקטן שנולד ולכן באמת פקע מיניה היחוס לעומת מרים וכבר לא חשיב קרוב שלה. ולפי"ז מיושב ג"כ שלא יכולים אלדד ומידד להיחשב אחים של משה רק של אהרון. והוא נפלא ביותר

סמל אישי של המשתמש
מאיר סובל
הודעות: 1605
הצטרף: ד' דצמבר 21, 2011 4:14 pm
מיקום: אלעד יצ"ו
שם מלא: פלוני אלמוני

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי מאיר סובל » א' יוני 19, 2016 9:51 am

כן הביא הרב צ'ולק בגליונו השבועי.
והוא צ"ת היתכן שמשה רבינו קיבל מאהבה, ואהרן הכהן קיבל רק מכפיה?

המעיין
הודעות: 1219
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 12:06 pm

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי המעיין » א' יוני 19, 2016 9:54 am

ולמה נקרא אהרון אחיך בפרשת אחרי מות או שאין משיבין על הדרוש?

עקביה
הודעות: 3555
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי עקביה » א' יוני 19, 2016 10:52 am

במדרש (במדב"ר טו יט, תנחומא בהעלותך יב) אמרו שאלדד הוא אלידד בן כסלון (דברים לד כא) ומידד הוא קמואל בן שפטן (שם פסוק כד), וא"כ לא היו בנים של עמרם, ולא אחים (עכ"פ מאב), שהרי אלידד היה משבט בנימין וקמואל משבט אפרים.

רון
הודעות: 846
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי רון » א' יוני 19, 2016 11:23 am

המעיין כתב:ולמה נקרא אהרון אחיך בפרשת אחרי מות או שאין משיבין על הדרוש?

ולמה משה ואהרון פסולים לעדות? נו....

המעיין
הודעות: 1219
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 12:06 pm

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי המעיין » א' יוני 19, 2016 11:49 am

את זה דווקא לא שאלתי. כי הרי לא הזמנו אותם באמת לעדות, ואפשר לענות שהכוונה באופן עקרוני אילולי הגירות.

הרוצה להחכים
הודעות: 361
הצטרף: א' מרץ 01, 2015 4:54 pm

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי הרוצה להחכים » א' יוני 19, 2016 3:05 pm

מאיר סובל כתב:כן הביא הרב צ'ולק בגליונו השבועי.
והוא צ"ת היתכן שמשה רבינו קיבל מאהבה, ואהרן הכהן קיבל רק מכפיה?

ואני ראיתי באחד הגליונות, שמשה היה על ההר ואילו כל ישראל (כולל אהרן?) היו תחת ההר, ולכן לא קיבל משה את התורה בכפיה.

רון
הודעות: 846
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי רון » א' יוני 19, 2016 3:16 pm

על מה שהעירו הלומדים שליט"א על דברי המהר"ל שהובא בהקדמה לש"ש דאצל כל ישראל היה בכפיה ולכן לא שייך גר שנתגייר וכו' והעירו איך יתכן לומר כן על אהרון הכהן, אולי אפשר להוסיף לפי מה שדנו רבותינו בהא דיש אונס בגיטין, והעיר שם הפנ"י מה הדין אם לא בא מחמת שהיה אנוס אבל גם אם לא היה אנוס לא היה בא, איך דיינינן ליה כאונס או כרצון ויש בזה אריכות מרבותינו בכתובות נא ושם בהפלאה ואכמ"ל בזה, אך אם נימא דמיקרי אונס הרי שא"ש היטב דברי המהר"ל בשופי, כיון דגם ללא רצונו היה כפיה

נתן
הודעות: 97
הצטרף: ד' יוני 03, 2015 12:09 am

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי נתן » א' יוני 19, 2016 3:40 pm

רון כתב:הנה ישנם ב' דיעות מי היו אלדד ומידד. ע' בתרגום יונתן בן עוזיאל שהם נולדו מזה שעמרם פרש מאשתו יוכבד מפני שחשש מגזירת פרעה, והלכה יוכבד ונישאת לאחר, ומאותם נישואים נולדו אלדד ומידד [אומנם צ"ב איך החזירה אח"כ עמרם והא "לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה" וצ"ל כמו שנשא דודתו, דקודם מתן תורה היו רשאים לעשות כפי שנראה להם תיקון הענין כמו שידוע מהגר"ח וולוז'ינר]. ולפי פירוש זה הרי שהיו גדולים ממשה רבינו, שהרי נולדו קודם שהחזיר את יוכבד. וכן לפי פירוש זה היו אחים של משה ואהרון מאמא ולא מאבא.
ולשיטת בעלי התוס' במקום, נולדו אלדד ומידד ע"י שנאסרו כל הקרובות לאחר מתן תורה, ואז פירש עמרם מיוכבד דודתו, ונשא אחרת וממנה נולדו אלדד ומידד. ולפי זה היו לכל היותר בני מ' בשעה שנתנבאו במחנה, שהרי פרש מאשתו לאחר מתן תורה, ומה שנתנבאו היה בשנה הארבעים. ולפי זה הרי היו אלדד ומידד בנים של עמרם ולא של יוכבד וממילא היו אחים של משה ואהרון מאב ולא מאם, להיפך מהתיב"ע הנ"ל. ותוס' הביאו סייעתא לדבריהם משם קונטרס אחד שכתוב שם שר' הלל ראה בארץ ישראל את קברם של אלדד ומידד וכתוב עליו שכאן קבורת אלדד ומידד אחי אהרון מן האב.
אלא שצ"ע נוסח זה "אחים מאב של אהרון הכהן" מדוע לא אחים של משה רבינו.
רק הישוב ע"ז, שהנה בכלי חמדה הביא מה שאיתא בגמ' בזבחים קב' נידון מי הסגיר וטימא את מרים על צרעתה, אם אהרון הרי הוא קרוב ואינו יכול לראות נגעים שלה, ואם משה רבינו הרי אינו כהן אלא זר אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו. וצ"ע דלאחר שכבר אמר שאהרון פסול מלראות לפי שהוא קרוב ממילא נפסל גם משה רבינו, ומדוע הוצרך טעם חדש לגבי משה רבינו. ומוכח, דאצל משה רבינו לא היה פסול זה של קרוב. וצ"ב.
וצ"ל דהנה כתב המהר"ל דצ"ע מדוע "וירא את העם בוכה למשפחותיו" שנאסרו בקרובותיהן. ואמאי, והא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי וממילא יהיו מותרים בקרובותיהן. וביאר המהר"ל דגירות שהיה בה פן של כפיה לית בה דינא דכקטן שנולד דמי. אומנם כל זה אצל כל ישראל, אבל משה רבינו לא היה שייך בדבר זה ואצלו היה הכל ברצון גמור.
וא"כ לגביו הוי כקטן שנולד ולכן באמת פקע מיניה היחוס לעומת מרים וכבר לא חשיב קרוב שלה. ולפי"ז מיושב ג"כ שלא יכולים אלדד ומידד להיחשב אחים של משה רק של אהרון. והוא נפלא ביותר

הנה דברי בעלי התוס' צ"ב דמה שכתבת בשמם שנתנבאו בסוף מ' לא מצאתי בדברי הדעת זקנים ולכאו' אאל"כ דהרי הוא נגד פשוטו של מקרא דוישארו במחנה הוא עכשיו בשנה השנית וא"כ לא היו אלא בן שנה ותימה הוא. ומה שדייקת אחי אהרן עי' בהמשך דברי הדעת זקנים שכתב מפורש אחי "משה".
ועוד ק' לי דהרי עה"פ "והמה בכתובים" מביא רש"י דברי הגמ' דנבחרו וי"ו מכל שבט וא"כ בכלל לא היו משבט לוי חוץ אם נאמר דאפרים ומנשה כחדא נימנו וצ"ע.

איש יהודי1
הודעות: 48
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 8:24 pm

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי איש יהודי1 » א' יוני 19, 2016 4:13 pm

נתן כתב:
רון כתב:הנה ישנם ב' דיעות מי היו אלדד ומידד. ע' בתרגום יונתן בן עוזיאל שהם נולדו מזה שעמרם פרש מאשתו יוכבד מפני שחשש מגזירת פרעה, והלכה יוכבד ונישאת לאחר, ומאותם נישואים נולדו אלדד ומידד [אומנם צ"ב איך החזירה אח"כ עמרם והא "לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה" וצ"ל כמו שנשא דודתו, דקודם מתן תורה היו רשאים לעשות כפי שנראה להם תיקון הענין כמו שידוע מהגר"ח וולוז'ינר]. ולפי פירוש זה הרי שהיו גדולים ממשה רבינו, שהרי נולדו קודם שהחזיר את יוכבד. וכן לפי פירוש זה היו אחים של משה ואהרון מאמא ולא מאבא.
ולשיטת בעלי התוס' במקום, נולדו אלדד ומידד ע"י שנאסרו כל הקרובות לאחר מתן תורה, ואז פירש עמרם מיוכבד דודתו, ונשא אחרת וממנה נולדו אלדד ומידד. ולפי זה היו לכל היותר בני מ' בשעה שנתנבאו במחנה, שהרי פרש מאשתו לאחר מתן תורה, ומה שנתנבאו היה בשנה הארבעים. ולפי זה הרי היו אלדד ומידד בנים של עמרם ולא של יוכבד וממילא היו אחים של משה ואהרון מאב ולא מאם, להיפך מהתיב"ע הנ"ל. ותוס' הביאו סייעתא לדבריהם משם קונטרס אחד שכתוב שם שר' הלל ראה בארץ ישראל את קברם של אלדד ומידד וכתוב עליו שכאן קבורת אלדד ומידד אחי אהרון מן האב.
אלא שצ"ע נוסח זה "אחים מאב של אהרון הכהן" מדוע לא אחים של משה רבינו.
רק הישוב ע"ז, שהנה בכלי חמדה הביא מה שאיתא בגמ' בזבחים קב' נידון מי הסגיר וטימא את מרים על צרעתה, אם אהרון הרי הוא קרוב ואינו יכול לראות נגעים שלה, ואם משה רבינו הרי אינו כהן אלא זר אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו. וצ"ע דלאחר שכבר אמר שאהרון פסול מלראות לפי שהוא קרוב ממילא נפסל גם משה רבינו, ומדוע הוצרך טעם חדש לגבי משה רבינו. ומוכח, דאצל משה רבינו לא היה פסול זה של קרוב. וצ"ב.
וצ"ל דהנה כתב המהר"ל דצ"ע מדוע "וירא את העם בוכה למשפחותיו" שנאסרו בקרובותיהן. ואמאי, והא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי וממילא יהיו מותרים בקרובותיהן. וביאר המהר"ל דגירות שהיה בה פן של כפיה לית בה דינא דכקטן שנולד דמי. אומנם כל זה אצל כל ישראל, אבל משה רבינו לא היה שייך בדבר זה ואצלו היה הכל ברצון גמור.
וא"כ לגביו הוי כקטן שנולד ולכן באמת פקע מיניה היחוס לעומת מרים וכבר לא חשיב קרוב שלה. ולפי"ז מיושב ג"כ שלא יכולים אלדד ומידד להיחשב אחים של משה רק של אהרון. והוא נפלא ביותר

הנה דברי בעלי התוס' צ"ב דמה שכתבת בשמם שנתנבאו בסוף מ' לא מצאתי בדברי הדעת זקנים ולכאו' אאל"כ דהרי הוא נגד פשוטו של מקרא דוישארו במחנה הוא עכשיו בשנה השנית וא"כ לא היו אלא בן שנה ותימה הוא.

הנה ירמיהו נתנבא בלידתו, מרים בת חמש, ועוד נתנבאו בגילאים דומים וכרגע איני זוכר, ומה שצ"ב איך הגיעו לדרגת נבואה המוזכרת ברמב"ם?

נתן
הודעות: 97
הצטרף: ד' יוני 03, 2015 12:09 am

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי נתן » א' יוני 19, 2016 4:20 pm

איש יהודי1 כתב:
נתן כתב:
רון כתב:הנה ישנם ב' דיעות מי היו אלדד ומידד. ע' בתרגום יונתן בן עוזיאל שהם נולדו מזה שעמרם פרש מאשתו יוכבד מפני שחשש מגזירת פרעה, והלכה יוכבד ונישאת לאחר, ומאותם נישואים נולדו אלדד ומידד [אומנם צ"ב איך החזירה אח"כ עמרם והא "לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה" וצ"ל כמו שנשא דודתו, דקודם מתן תורה היו רשאים לעשות כפי שנראה להם תיקון הענין כמו שידוע מהגר"ח וולוז'ינר]. ולפי פירוש זה הרי שהיו גדולים ממשה רבינו, שהרי נולדו קודם שהחזיר את יוכבד. וכן לפי פירוש זה היו אחים של משה ואהרון מאמא ולא מאבא.
ולשיטת בעלי התוס' במקום, נולדו אלדד ומידד ע"י שנאסרו כל הקרובות לאחר מתן תורה, ואז פירש עמרם מיוכבד דודתו, ונשא אחרת וממנה נולדו אלדד ומידד. ולפי זה היו לכל היותר בני מ' בשעה שנתנבאו במחנה, שהרי פרש מאשתו לאחר מתן תורה, ומה שנתנבאו היה בשנה הארבעים. ולפי זה הרי היו אלדד ומידד בנים של עמרם ולא של יוכבד וממילא היו אחים של משה ואהרון מאב ולא מאם, להיפך מהתיב"ע הנ"ל. ותוס' הביאו סייעתא לדבריהם משם קונטרס אחד שכתוב שם שר' הלל ראה בארץ ישראל את קברם של אלדד ומידד וכתוב עליו שכאן קבורת אלדד ומידד אחי אהרון מן האב.
אלא שצ"ע נוסח זה "אחים מאב של אהרון הכהן" מדוע לא אחים של משה רבינו.
רק הישוב ע"ז, שהנה בכלי חמדה הביא מה שאיתא בגמ' בזבחים קב' נידון מי הסגיר וטימא את מרים על צרעתה, אם אהרון הרי הוא קרוב ואינו יכול לראות נגעים שלה, ואם משה רבינו הרי אינו כהן אלא זר אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו. וצ"ע דלאחר שכבר אמר שאהרון פסול מלראות לפי שהוא קרוב ממילא נפסל גם משה רבינו, ומדוע הוצרך טעם חדש לגבי משה רבינו. ומוכח, דאצל משה רבינו לא היה פסול זה של קרוב. וצ"ב.
וצ"ל דהנה כתב המהר"ל דצ"ע מדוע "וירא את העם בוכה למשפחותיו" שנאסרו בקרובותיהן. ואמאי, והא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי וממילא יהיו מותרים בקרובותיהן. וביאר המהר"ל דגירות שהיה בה פן של כפיה לית בה דינא דכקטן שנולד דמי. אומנם כל זה אצל כל ישראל, אבל משה רבינו לא היה שייך בדבר זה ואצלו היה הכל ברצון גמור.
וא"כ לגביו הוי כקטן שנולד ולכן באמת פקע מיניה היחוס לעומת מרים וכבר לא חשיב קרוב שלה. ולפי"ז מיושב ג"כ שלא יכולים אלדד ומידד להיחשב אחים של משה רק של אהרון. והוא נפלא ביותר

הנה דברי בעלי התוס' צ"ב דמה שכתבת בשמם שנתנבאו בסוף מ' לא מצאתי בדברי הדעת זקנים ולכאו' אאל"כ דהרי הוא נגד פשוטו של מקרא דוישארו במחנה הוא עכשיו בשנה השנית וא"כ לא היו אלא בן שנה ותימה הוא.

הנה ירמיהו נתנבא בלידתו, מרים בת חמש, ועוד נתנבאו בגילאים דומים וכרגע איני זוכר, ומה שצ"ב איך הגיעו לדרגת נבואה המוזכרת ברמב"ם?

והרי היו מן הזקנים? ובאמת דגם מזה אפשר לתמוה על דברי בעלי התוס'.
ועוד תימה דהרי עמרם גדול הדור הי' כשנולד משה ולפי חשבון זה לא הי' כי אם בן 55


נוה הלבנון
הודעות: 558
הצטרף: ב' דצמבר 08, 2014 3:12 pm

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי נוה הלבנון » א' יוני 19, 2016 11:53 pm

דברי הדעת זקנים מפורשים במקומם פ' י"א פ' כ"ז. וכן הוא בפירוש הרא"ש.
ושם גם הובא -מה דהקשו כאן - שאלד הוא אלידד בן כסלון וכו' עיי"ש.

ומה דהקשה לעיל הרב נתן שליט"א, קשה יותר וביותר, דכבודו לא חישב את חדשי העיבור,ואם תחשבם יצא בידך שהיו רק בני מספר חודשים, ואפי' נימא דהיו נביאים אמנם כיצד היו 'זקנים'?!

אראל
הודעות: 1467
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי אראל » ב' יוני 20, 2016 12:22 am

עקביה כתב:במדרש (במדב"ר טו יט, תנחומא בהעלותך יב) אמרו שאלדד הוא אלידד בן כסלון (דברים לד כא) ומידד הוא קמואל בן שפטן (שם פסוק כד), וא"כ לא היו בנים של עמרם, ולא אחים (עכ"פ מאב), שהרי אלידד היה משבט בנימין וקמואל משבט אפרים.

כבר עמד על זה הסתירה החיד"א באחד מספריו [איני זוכר, ראיתיו מובא ב'תורת החיד"א']

נוה הלבנון
הודעות: 558
הצטרף: ב' דצמבר 08, 2014 3:12 pm

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי נוה הלבנון » ב' יוני 20, 2016 3:44 pm

אראל כתב:
עקביה כתב:במדרש (במדב"ר טו יט, תנחומא בהעלותך יב) אמרו שאלדד הוא אלידד בן כסלון (דברים לד כא) ומידד הוא קמואל בן שפטן (שם פסוק כד), וא"כ לא היו בנים של עמרם, ולא אחים (עכ"פ מאב), שהרי אלידד היה משבט בנימין וקמואל משבט אפרים.

כבר עמד על זה הסתירה החיד"א באחד מספריו [איני זוכר, ראיתיו מובא ב'תורת החיד"א']

לא צריך להגיע עד החיד"א.
כבר הזכרתי שהדעת זקנים והרא"ש בעצמם שואלים זאת.

עושה חדשות
הודעות: 9003
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יוני 11, 2017 9:37 pm

שמעתי להעיר במה שדנו האחרו' בשיטת הר"מ האם קרובים מהאם פסולים מדרבנן או מדאו', דיש להביא ראיה מפרשה זו, דכתיב "אַל נָא תְהִי כַּמֵּת אֲשֶׁר בְּצֵאתוֹ מֵרֶחֶם אִמּוֹ וַיֵּאָכֵל חֲצִי בְשָׂרוֹ", ופירש"י "אל נא תהי כמת, אם אינך רופאה בתפלה, מי מסגירה ומי מטהרה, אני אי אפשר לראותה, שאני קרוב ואין קרוב רואה את הנגעים, וכהן אחר אין בעולם, וזהו אשר בצאתו מרחם אמו", ומבו' דקורבה מהאם פוסלת מדאו'.

ואציין עוד למש"כ כאן - viewtopic.php?p=115484#p283390

פלגינן
הודעות: 2990
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי פלגינן » ד' יוני 12, 2019 3:18 pm

כדרכו, הניף ידו ידידינו הרב סטל במאמר מרתק על אלדד ומידד.
קבצים מצורפים
__סגולה, גליון 05_ אלדד ומידד אחי משה.pdf
(173.81 KiB) הורד 101 פעמים

תורה מפוארת
הודעות: 513
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי תורה מפוארת » ד' יוני 19, 2019 11:39 am

רון כתב:על מה שהעירו הלומדים שליט"א על דברי המהר"ל שהובא בהקדמה לש"ש דאצל כל ישראל היה בכפיה ולכן לא שייך גר שנתגייר וכו' והעירו איך יתכן לומר כן על אהרון הכהן, אולי אפשר להוסיף לפי מה שדנו רבותינו בהא דיש אונס בגיטין, והעיר שם הפנ"י מה הדין אם לא בא מחמת שהיה אנוס אבל גם אם לא היה אנוס לא היה בא, איך דיינינן ליה כאונס או כרצון ויש בזה אריכות מרבותינו בכתובות נא ושם בהפלאה ואכמ"ל בזה, אך אם נימא דמיקרי אונס הרי שא"ש היטב דברי המהר"ל בשופי, כיון דגם ללא רצונו היה כפיה

ראה שב שמעתתא אות י' והלאה מה שהעלה בזה דברים ערבים, והם נוגעים כולם לאשכול זה. וראה עוד אור תורה לאדמור רמ"י מאוסטרובצע פר' תולדות שכתב כן

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1415
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ג' אוגוסט 20, 2019 12:20 pm

מצו"ב מאמר חדש שכתבתי על הנושא (פורסם בקובץ המאור אב תשע"ט, גליון ת"צ).

אור החכמה
הודעות: 48
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 11:50 pm
שם מלא: דוד סופר

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי אור החכמה » ו' אוגוסט 23, 2019 6:44 pm

מדברי מו"א הגרי"ח סופר שליט"א בספרו ברית יעקב נדפס בשנת תשמ"ה
11111.GIF
11111.GIF (115.91 KiB) נצפה 1191 פעמים

איש גבעות
הודעות: 149
הצטרף: ה' מאי 07, 2020 1:20 am

אלדד ומידד אחים של משה רבינו

הודעהעל ידי איש גבעות » ו' יוני 05, 2020 1:38 am

הראני ידיד תרגום יונתן בפרשתנו על אלדד ומידד הכותב כי אחר שגירש עמרם את יוכבד הלכה ונישאה לאליצפן בן פרנך ונולדו להם אלדד ומידד שהיו אחים מאם של משה רבינו.
דברים מופלאים ומחודשים.

על קצה הקולמוס
הודעות: 58
הצטרף: ד' אוקטובר 30, 2019 12:00 am

Re: אלדד ומידד אחים של משה רבינו

הודעהעל ידי על קצה הקולמוס » ו' יוני 05, 2020 1:43 am

ראה בספר הנפלא דף על הדף (סנהדרין יז, א) שכתב בהאי לישנא:
בתרגום יונתן (לעיל יא, ז). כתב שהיו בני אליצפן בן פרנך (- נשיא שבט זבולון, במדבר לד, כה), שנישאה לו יוכבד אשת עמרם, כשגירשה עמרם לפני שהחזירה. וילדה לו אלדד ומידד, נמצא שהיו אחים חורגים למשה רבינו מאותו אם.
ובדעת זקנים מבעלי תוספות כתב שכשנאסרו עריות לישראל במתן תורה, אז גירשה עמרם ונשא אשה אחרת והוליד אלדד ומידד. [ומסיים הדעת זקנים ומצאתי קונטרס מר' עמרם שהביא מר' הלל שהיה מארץ ישראל, אני הלל ראיתי קבר אלדד ומידד, והיה כתוב עליהם אלדד ומידד אחי אהרן מן האב ולא מן האם].
ובמדרש תנחומא (פ' בהעלתך) כתב שאלדד הוא אלידד בן כסלון (נשיא בנימין, במדבר לד, כא), ומידד זהו קמואל בן שפטן (נשיא אפרים שם, כד), ולפ"ז לא היו כלל אחים, האור החיים הק' (שם) הביא מרבינו נסים גאון דמהאי טעמא לא כתיב למטה בנימין "נשיא" אלידד בן כסלון, שכיון שהוא כבר התנבא במחנה, א"כ ירידה היא לו להיות "נשיא" עכ"ד.

לארץ ולדרים
הודעות: 50
הצטרף: א' מאי 10, 2020 3:35 pm

Re: אלדד ומידד אחים של משה רבינו

הודעהעל ידי לארץ ולדרים » ו' יוני 05, 2020 2:05 am

עוד יל"ע שרש"י כתב שמכל שבט היו ששה ומשני שבטים חמשה שהתנבאו ואם היו אחים יוצא שמשבטם היו רק ארבעה


עזריאל ברגר
הודעות: 7691
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: מי היו אלדד ומידד, והאם יתכן שהיו אחי אהרון ולא אחי משה?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ש' יוני 06, 2020 11:53 pm

עושה חדשות כתב:שמעתי להעיר במה שדנו האחרו' בשיטת הר"מ האם קרובים מהאם פסולים מדרבנן או מדאו', דיש להביא ראיה מפרשה זו, דכתיב "אַל נָא תְהִי כַּמֵּת אֲשֶׁר בְּצֵאתוֹ מֵרֶחֶם אִמּוֹ וַיֵּאָכֵל חֲצִי בְשָׂרוֹ", ופירש"י "אל נא תהי כמת, אם אינך רופאה בתפלה, מי מסגירה ומי מטהרה, אני אי אפשר לראותה, שאני קרוב ואין קרוב רואה את הנגעים, וכהן אחר אין בעולם, וזהו אשר בצאתו מרחם אמו", ומבו' דקורבה מהאם פוסלת מדאו'.

כמובן שאפשר לדחות את הראיה, ולומר ד"אמו" לאו דווקא אלא הכוונה "הוריו".
מלבד שכל זה הוא רק לפי פירוש אחד ברש"י.
ומלבד מה שאין פירוש זה מתקיים אליבא דהלכתא, אלא יכול אדם לראות נגעי קרוביו (ראה רמב"ם פ"ט מהלכות צרעת).


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 14 אורחים