מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
גם זו לטובה
הודעות: 2379
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי גם זו לטובה » א' יולי 10, 2016 1:26 am

.
קבצים מצורפים
אוהב שלום ורודף שלום - הרב פוגל.pdf
(1.09 MiB) הורד 363 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 10, 2016 9:00 am

יש"כ, נפלא ביותר.
זכור לטוב מכאן - viewtopic.php?f=17&t=25810&hilit#p261260


הריני מעתיק את תוכן הענינים -
אוהב שלום
בדיני דחיית איסורים כדי להציל נפש

שער א: הצלת נפש ע"י התרת איסור וביסוד ההיתר דפיקו"נ ואונס
שער ב: בענין ספק וטעות בפיקוח נפש
שער ג חלק א: עבר הפיקו"נ האם מחוייב להפסיק המלאכה
שער ג חלק ב: הגדרת מעשה עבירה המורכב מב' חלקים
שער ד: ספיקות בדחיית איסורים במקום שאין חיוב לעשות כן בשביל ההצלת נפש
שער ה: חילול שבת להציל מחיוב מיתת בי"ד ומשאר מצבים שהדין מתיר להורגו
שער ו: במה שיש לדון בדין הגורם לעצמו מצב שלא יוכל לקיים דיני התורה
שער ז: נידונים בדין הקל הקל קודם

רודף שלום
בדיני הריגת הרודף כדי להציל נפש

שער ח: ספיקות הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל ועיון בדין להציל מחיוב ייהרג ואל יעבור
שער ט: יכול להצילו בא' מאבריו
שער י: נפל על הרודף גל האם מחוייבים להצילו
שער יא: להציל נפש הנרדף בנפש הרודף שלא ע"י הפסקת גוף הרדיפה
שער יב: רודף באופן שעל פי דין הי' לרודף לנהוג כן
שער יג: האם חייב לעשות עוד פעולות להפסיק הרדיפה כמו שחייב להציל ע"י אחד מאבריו

נתן
הודעות: 97
הצטרף: ד' יוני 03, 2015 12:09 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי נתן » א' יולי 10, 2016 9:10 am

בדיוק החודש ראיתי את הקונט' באיזשהו ביהכ"נ וחשבתי לעצמי איך אוכל לקבלו והנה ב"ה זכיתי שאוכל לעיין בה ביתר שאת.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 11, 2016 12:57 am

עוד חזל"מ בל"נ להעיר בכמה ענינים המבוארים בקונטרס הנ"ל,
אציין כעת רק ב' ידיעות מהראש' בנושאים הנידונים.

א. במה שדן בדברי הביאוה"ל על המהלך במדבר ועושה כדי פרנסתו בכל יום וכו', ראוי לציין כי בעיקר הנידון כבר עמד בס' יחוסי תנאים ואמוראים ערך חייא בר רב, וז"ל בקיצור "נימא דיעשה פרנסתו בלישה א' ואפיה א' כדי סיפוק כל ששה וכו' דהא ודאי פגע באיסור יום קדוש וכו' אלא ש"מ מפני שאין לך דבר שעומד בפני פיקו"נ לענין להרבות אפי' במלאכה א' משום דשמא שבת היא וכיון שמצמצם בסעודתו אפי' אם פגע בשבת אין כאן איסור מלאכה דהא ברשות קעביד ומוטב בכה"ג ולא להכין מיום זה כדי למחרת דמלאכת יום זה ברשות והיתר פיקו"נ הוא עושה".

ב. בנידון למה בדין בא במחתרת לא יתחייב בעה"ב למסור כל ממונו ע"מ להציל את הגנב, כבר נגע בזה א' הראש', עי' תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחביריו סי' שצד.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יולי 22, 2016 11:44 am

הריני מצטט 2 קטעים מתוך שער יב -
מה הדין בעובדא דלהלן. ראובן יליד אנגלי' נכנס לבית של משפחת לוי בארה"ב לדבר עם הבעה"ב, וכשהאשה פתחה את הדלת, ראובן הכירה משום שהיו שכנים באנגלי', ושאל אותה, הלא הייתי בחתונה שלך והיית נשואה לאחד בשם כהן. ואמרה לו אמנם כן, אבל הזיווג לא עלה יפה ואחרי שנה נתגרשתי, ונשאתי לבעלי השני באנגלי', ואח"כ באנו לארה"ב לגור. ואחרי שדיבר ראובן עם הבעל הבית, התנצל הלה שאין לו כח ללוות את ראובן אל הדלת, וביקש ממנו לצאת לבד ולסגור הדלת. ואמר לו ראובן שאינו יכול לסגור הדלת, משום שאשתו אינה נאמנת על גירושי', וממילא אצלו היא אשת איש בתורת ודאי ואין לו היתר לגרום לה להתייחד עם איש אחר. האם אמנם הי' מחוייב לנהוג כן, וכ"ז צריך בירור...

ונראה להוסיף דאם באנו ליישב ה"לא שמענו" עם כל הסברות האלו, צריך להוסיף עוד עובדא, אברך שהי' לו חדר להכנסת אורחים בשביל אורחים הבאים לירושלים מחו"ל, ובאו אליו לשבת איש ואשה, והוא אמר לאשה הרני מכיר אותך – את הרי אשתו של יעקב שהי' פעם חבר שלי, ומי זה שבא אתך. והיא אומרת לו, אמנם אתה צודק שהייתי נשואה ליעקב, אבל התגרשתי ממנו בחו"ל לפני חצי שנה, וזה בעלי החדש. והנה בציור זה כל הסברות לא שייכות, ואעפ"כ כמדומני שלא מקפידים מלתת להם מפתח להחדר.

מה באמת? נשמע מאד מוזר.

חכמה בגוים
הודעות: 68
הצטרף: ג' נובמבר 04, 2014 11:03 pm

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי חכמה בגוים » ו' יולי 22, 2016 1:18 pm

עושה חדשות כתב:הריני מצטט 2 קטעים מתוך שער יב -
מה הדין בעובדא דלהלן. ראובן יליד אנגלי' נכנס לבית של משפחת לוי בארה"ב לדבר עם הבעה"ב, וכשהאשה פתחה את הדלת, ראובן הכירה משום שהיו שכנים באנגלי', ושאל אותה, הלא הייתי בחתונה שלך והיית נשואה לאחד בשם כהן. ואמרה לו אמנם כן, אבל הזיווג לא עלה יפה ואחרי שנה נתגרשתי, ונשאתי לבעלי השני באנגלי', ואח"כ באנו לארה"ב לגור. ואחרי שדיבר ראובן עם הבעל הבית, התנצל הלה שאין לו כח ללוות את ראובן אל הדלת, וביקש ממנו לצאת לבד ולסגור הדלת. ואמר לו ראובן שאינו יכול לסגור הדלת, משום שאשתו אינה נאמנת על גירושי', וממילא אצלו היא אשת איש בתורת ודאי ואין לו היתר לגרום לה להתייחד עם איש אחר. האם אמנם הי' מחוייב לנהוג כן, וכ"ז צריך בירור...

ונראה להוסיף דאם באנו ליישב ה"לא שמענו" עם כל הסברות האלו, צריך להוסיף עוד עובדא, אברך שהי' לו חדר להכנסת אורחים בשביל אורחים הבאים לירושלים מחו"ל, ובאו אליו לשבת איש ואשה, והוא אמר לאשה הרני מכיר אותך – את הרי אשתו של יעקב שהי' פעם חבר שלי, ומי זה שבא אתך. והיא אומרת לו, אמנם אתה צודק שהייתי נשואה ליעקב, אבל התגרשתי ממנו בחו"ל לפני חצי שנה, וזה בעלי החדש. והנה בציור זה כל הסברות לא שייכות, ואעפ"כ כמדומני שלא מקפידים מלתת להם מפתח להחדר.

מה באמת? נשמע מאד מוזר.


לא הבנתי, ברור שככל שהנדון הוא כלפי מסייע/לפי עור/לאפרושי וכל כה"ג, אין צורך לדבר שמהווה נאמנות כלפי מישהו אחר, אלא האדם מתנהג כפי הידוע לו, וחברו מסייע לו.

פרי יהושע
הודעות: 3020
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' יולי 22, 2016 4:08 pm

בשער י' דן באורך על מה שהק' למה בנפל הגל על הבא במחתרת אין צריך להצילו בשבת הא כבר פסק מעשה הרדיפה שלו.

לא ראיתי שמישהו כתב לדון שכל הדין שהוזכר שם בגמ' הוא לעניין בא במחתרת דווקא, דאף שהוא קל יותר מכל דין רודף שכתב בו הרמב"ם שרק "רשות" לכל להרגו, לא הוזכר בו דין של יכול להצילו באחד מאבריו. ולכאורה עיקר מה שאינו רק רשות צ"ב ממנ"פ רודף הוא ויש כאן הצלת הנרדף או לא?. ועל כרחך שרק נתנו לו רודף ובעצם אינו רודף אליבא דאמת, אלא התירה התורה נפשו של בא במחתרת לגנוב שבא גם על עסקי נפשות, ולכן אף שמצד אחד אחד אנו רק רשות מצד שני אין דין להצילו באחד מאבריו, דע"כ נא' "אם הוכה ומת אין לו דמים", דנפשו הותרה במצב זה, ולכן גם אם הפסיק את פעולת הרדיפה כל שנחשב עוד במצב של מחתרת, ולא יצא משם לא בטל דינו ויש לעי' בכך.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 24, 2016 1:39 pm

חכמה בגוים כתב:לא הבנתי, ברור שככל שהנדון הוא כלפי מסייע/לפי עור/לאפרושי וכל כה"ג, אין צורך לדבר שמהווה נאמנות כלפי מישהו אחר, אלא האדם מתנהג כפי הידוע לו, וחברו מסייע לו.

?
הרי הב"ד שכופה להתרחק מאשת איש, וכל כיו"ב, הוא ג"כ בא רק לאפרושי מאיסורא, דהיינו לכפות אותו על הדין שלו, ואין כאן טענת "אדם מתנהג כפי הידוע לו", כי אדרבה מהיכ"ת שכך ידוע לו, (ובדומה להקו' שרגילים להק' על ביאורו של התרוה"כ לדין שויא אחד"א), וה"ה הכא אף אם פלוני טוען באזני כי איננו נזיר, אם יש לי ידיעה וחזקה אחרת, ודאי אסור לי להושיט לו כוס יין.

חכמה בגוים
הודעות: 68
הצטרף: ג' נובמבר 04, 2014 11:03 pm

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי חכמה בגוים » א' יולי 24, 2016 1:55 pm

עושה חדשות כתב:
חכמה בגוים כתב:לא הבנתי, ברור שככל שהנדון הוא כלפי מסייע/לפי עור/לאפרושי וכל כה"ג, אין צורך לדבר שמהווה נאמנות כלפי מישהו אחר, אלא האדם מתנהג כפי הידוע לו, וחברו מסייע לו.

?
הרי הב"ד שכופה להתרחק מאשת איש, וכל כיו"ב, הוא ג"כ בא רק לאפרושי מאיסורא, דהיינו לכפות אותו על הדין שלו, ואין כאן טענת "אדם מתנהג כפי הידוע לו", כי אדרבה מהיכ"ת שכך ידוע לו, (ובדומה להקו' שרגילים להק' על ביאורו של התרוה"כ לדין שויא אחד"א), וה"ה הכא אף אם פלוני טוען באזני כי איננו נזיר, אם יש לי ידיעה וחזקה אחרת, ודאי אסור לי להושיט לו כוס יין.


איפה שמענו שבי"ד כופה על אדם שלא לנהוג כפי ידיעתו?

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 24, 2016 1:58 pm

גם כשאדם 'טוען' שהוא 'יודע' שהחתיכה לפנינו היא שומן ולא חלב, אם מוחזק לנו אחרת והוא לא נאמן להתיר, מפרישין אותו מן האיסור. זה לא פשוט כך?

חכמה בגוים
הודעות: 68
הצטרף: ג' נובמבר 04, 2014 11:03 pm

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי חכמה בגוים » א' יולי 24, 2016 2:27 pm

עושה חדשות כתב:גם כשאדם 'טוען' שהוא 'יודע' שהחתיכה לפנינו היא שומן ולא חלב, אם מוחזק לנו אחרת והוא לא נאמן להתיר, מפרישין אותו מן האיסור. זה לא פשוט כך?


למילים 'מוחזק אחרת' יכול להיות 2 משמעויות:
1. שידוע לכולם אחרת, כגון איש ואשה שהוחזקו לנשואין, וכדומה. בכה"ג מסתבר שמפרישים אותו, ולע"כ.
2. המילה 'מוחזק' משמשת גם בשימוש של חזקה דמעיקרא או איתחזק איסורא, שעליהם היה הנידון כאן. ובכה"ג ודאי אין מפרישים, כיון שאין כאן צורך לפרשה של נאמנות ושל עדות, כל שהאדם עושה מה שידוע לו.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 24, 2016 2:36 pm

תעיין בקונ' המצורף לעיל שער יב פרק ד.

רון
הודעות: 844
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי רון » ב' יולי 25, 2016 12:31 am

מש"כ הרה"ג חכמה בגוים שליט"א
כמדומה ששגור בפי הלומדים ענין זה הבנוי על הסוגיא בכתובות כב' ב' באומרת קים לי, והרשב"א בקידושין סו' והמהרש"א ביבמות פח', ותוכן דבריהם לפי מה שמבאר הגרש"ש, דכל דין חזקה יסודו הוא הנהגה בספיקות, אבל למי שאין ספק כלל, בזה לא אמרה התורה לנהוג בספיקות ולגביו לא מתחיל דין החזקה.
אמנם יש ללדון מה הדין בכה"ג באומרת ברי לי במקום רוב, דבחזקה אין החזקה בעצמותה סותרת את דבריה רק הוא הנהגה גרידא איך לנהוג במקום ספק, ולמי שאין ספק אין מקום להנהגה זו, אבל ברוב שהוא הכרעת גוף הספק, שמא אינה יכולה לומר ברי לי, דהא הרוב סותרה וודאי כבר כתבו מזה, ואודה למי שיודיעני דבר.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 25, 2016 9:00 pm

חכמה בגוים כתב:
עושה חדשות כתב:הריני מצטט 2 קטעים מתוך שער יב -
מה הדין בעובדא דלהלן. ראובן יליד אנגלי' נכנס לבית של משפחת לוי בארה"ב לדבר עם הבעה"ב, וכשהאשה פתחה את הדלת, ראובן הכירה משום שהיו שכנים באנגלי', ושאל אותה, הלא הייתי בחתונה שלך והיית נשואה לאחד בשם כהן. ואמרה לו אמנם כן, אבל הזיווג לא עלה יפה ואחרי שנה נתגרשתי, ונשאתי לבעלי השני באנגלי', ואח"כ באנו לארה"ב לגור. ואחרי שדיבר ראובן עם הבעל הבית, התנצל הלה שאין לו כח ללוות את ראובן אל הדלת, וביקש ממנו לצאת לבד ולסגור הדלת. ואמר לו ראובן שאינו יכול לסגור הדלת, משום שאשתו אינה נאמנת על גירושי', וממילא אצלו היא אשת איש בתורת ודאי ואין לו היתר לגרום לה להתייחד עם איש אחר. האם אמנם הי' מחוייב לנהוג כן, וכ"ז צריך בירור...

ונראה להוסיף דאם באנו ליישב ה"לא שמענו" עם כל הסברות האלו, צריך להוסיף עוד עובדא, אברך שהי' לו חדר להכנסת אורחים בשביל אורחים הבאים לירושלים מחו"ל, ובאו אליו לשבת איש ואשה, והוא אמר לאשה הרני מכיר אותך – את הרי אשתו של יעקב שהי' פעם חבר שלי, ומי זה שבא אתך. והיא אומרת לו, אמנם אתה צודק שהייתי נשואה ליעקב, אבל התגרשתי ממנו בחו"ל לפני חצי שנה, וזה בעלי החדש. והנה בציור זה כל הסברות לא שייכות, ואעפ"כ כמדומני שלא מקפידים מלתת להם מפתח להחדר.

מה באמת? נשמע מאד מוזר.


לא הבנתי, ברור שככל שהנדון הוא כלפי מסייע/לפי עור/לאפרושי וכל כה"ג, אין צורך לדבר שמהווה נאמנות כלפי מישהו אחר, אלא האדם מתנהג כפי הידוע לו, וחברו מסייע לו.


האמת, גם בב"ד זה נשמע משונה.

שרה התחתנה בארץ ישראל עם ראובן, וירדו לחו"ל. אחרי שנים חזרה שרה בלויית בעל חדש - שמעון. הכל נראה מושלם. אבל בית הדין מברר, מה קורה עם ראובן? ושרה משיבה נתגרשתי ממנו. והיכן גיטיך? היא נשאלת. ומשיבה: אבד לי באוניה.
אין שיירות מצויות לקבל עדות מחו"ל, וכעבור תקופה פוסקים הדיינים את הדין: הוציאוה ותיחנק כדין אשת איש.

חכמה בגוים
הודעות: 68
הצטרף: ג' נובמבר 04, 2014 11:03 pm

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי חכמה בגוים » ב' יולי 25, 2016 10:00 pm

עושה חדשות כתב:האמת, גם בב"ד זה נשמע משונה.

שרה התחתנה בארץ ישראל עם ראובן, וירדו לחו"ל. אחרי שנים חזרה שרה בלויית בעל חדש - שמעון. הכל נראה מושלם. אבל בית הדין מברר, מה קורה עם ראובן? ושרה משיבה נתגרשתי ממנו. והיכן גיטיך? היא נשאלת. ומשיבה: אבד לי באוניה.
אין שיירות מצויות לקבל עדות מחו"ל, וכעבור תקופה פוסקים הדיינים את הדין: הוציאוה ותיחנק כדין אשת איש.


יודע אני בעצמי שאין בי לא תורה ולא חכמה [אולי רק מדין חכמה בגוים...], אבל הדברים נראים חסרי שחר, ואין לזה קשר לסוגית קים לי, כיון שמדובר על ידיעה ברורה לא על הכרעה מסברא. כל שהאדם יודע שהדבר מותר לו אינו צריך לפרשת נאמנות. ורק כשהדבר אינו סביר לבי"ד כגון אם אשה שעד אתמול היתה ידועה שנשואה לראובן תאמר שהיום התגרשה ממנו ונישאה לשמעון, אז יהרגוה. אבל כל שהדבר אינו בלתי סביר, רק שבי"ד אין להם אימות לדבריה, אין כאן שום מקום להתערבותם.
באם יוכח שטעיתי, אחזור בי, אבל כל עוד שלא הוכח, אני מצהיר כי מי שאומר אחרת איבד את שפיותו, ומחלל ש"ש כאילו ח"ו התורה אינה שפויה.

וכיון שחובבי דוגמאות אתם, מה תאמרו על שמעון שהיה נוכח בבי"ד בזמן שראובן ושרה נתגרשו, אבל הוא היה רחוק, ולא ראה אם הגט נפל קרוב לה או קרוב לו... כל אלו שהיו שם אומרים שהגט נפל קרוב לה, אבל הבעיה שאחד מהם הוא קרוב ונמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה... או שאר סעיפים שמונעים את האפשרות להעיד [עדי מסירה לא היה שם כי מדובר לפי מ"ד עדי חתימה כרתי, או שהם מתו, בסדר?], וממילא מוטל על שמעון למנוע משרה להתחתן... גיוואלד, רבייתי, תתעוררו! עוד לא מאוחר! הצילו את השכל שלכם!

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 25, 2016 10:21 pm

חכמה בגוים כתב:
עושה חדשות כתב:האמת, גם בב"ד זה נשמע משונה.

שרה התחתנה בארץ ישראל עם ראובן, וירדו לחו"ל. אחרי שנים חזרה שרה בלויית בעל חדש - שמעון. הכל נראה מושלם. אבל בית הדין מברר, מה קורה עם ראובן? ושרה משיבה נתגרשתי ממנו. והיכן גיטיך? היא נשאלת. ומשיבה: אבד לי באוניה.
אין שיירות מצויות לקבל עדות מחו"ל, וכעבור תקופה פוסקים הדיינים את הדין: הוציאוה ותיחנק כדין אשת איש.


יודע אני בעצמי שאין בי לא תורה ולא חכמה [אולי רק מדין חכמה בגוים...], אבל הדברים נראים חסרי שחר, ואין לזה קשר לסוגית קים לי, כיון שמדובר על ידיעה ברורה לא על הכרעה מסברא. כל שהאדם יודע שהדבר מותר לו אינו צריך לפרשת נאמנות. ורק כשהדבר אינו סביר לבי"ד כגון אם אשה שעד אתמול היתה ידועה שנשואה לראובן תאמר שהיום התגרשה ממנו ונישאה לשמעון, אז יהרגוה. אבל כל שהדבר אינו בלתי סביר, רק שבי"ד אין להם אימות לדבריה, אין כאן שום מקום להתערבותם.
באם יוכח שטעיתי, אחזור בי, אבל כל עוד שלא הוכח, אני מצהיר כי מי שאומר אחרת איבד את שפיותו, ומחלל ש"ש כאילו ח"ו התורה אינה שפויה.

וכיון שחובבי דוגמאות אתם, מה תאמרו על שמעון שהיה נוכח בבי"ד בזמן שראובן ושרה נתגרשו, אבל הוא היה רחוק, ולא ראה אם הגט נפל קרוב לה או קרוב לו... כל אלו שהיו שם אומרים שהגט נפל קרוב לה, אבל הבעיה שאחד מהם הוא קרוב ונמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה... או שאר סעיפים שמונעים את האפשרות להעיד [עדי מסירה לא היה שם כי מדובר לפי מ"ד עדי חתימה כרתי, או שהם מתו, בסדר?], וממילא מוטל על שמעון למנוע משרה להתחתן... גיוואלד, רבייתי, תתעוררו! עוד לא מאוחר! הצילו את השכל שלכם!


חכמה בגויים - תאמין!

כשמשה ואהרן אומרים דבר אחד, ושני אידיוטים אומרים אחרת... בממונות בנפשות ובדשב"ע.

גיוואלד, רבייתי, תתעוררו! עוד לא מאוחר! הצילו את השכל שלכם!

לגופו של ענין, הרי אתה חוזר על טענתי, שהערתי שאין הדבר מסתבר להרוג אשה ע"פ הוחזק, כשהסברא נותנת להאמין לה. אבל חובה למצוא בשביל זה את הסעיף המתאים בחוק.

פרי יהושע
הודעות: 3020
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' יולי 25, 2016 10:27 pm

לא הבנתי כלל את כל הפלפול ההבל הזה, האם בי"ד מענישים על מה שאין להם עדות ברורה שאכן א"א נשואה לאחר, רק מפני שאין עדות שהיא גרושה?.

חכמה בגוים
הודעות: 68
הצטרף: ג' נובמבר 04, 2014 11:03 pm

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי חכמה בגוים » ב' יולי 25, 2016 10:57 pm

עושה חדשות כתב:
חכמה בגוים כתב:
עושה חדשות כתב:האמת, גם בב"ד זה נשמע משונה.

שרה התחתנה בארץ ישראל עם ראובן, וירדו לחו"ל. אחרי שנים חזרה שרה בלויית בעל חדש - שמעון. הכל נראה מושלם. אבל בית הדין מברר, מה קורה עם ראובן? ושרה משיבה נתגרשתי ממנו. והיכן גיטיך? היא נשאלת. ומשיבה: אבד לי באוניה.
אין שיירות מצויות לקבל עדות מחו"ל, וכעבור תקופה פוסקים הדיינים את הדין: הוציאוה ותיחנק כדין אשת איש.


יודע אני בעצמי שאין בי לא תורה ולא חכמה [אולי רק מדין חכמה בגוים...], אבל הדברים נראים חסרי שחר, ואין לזה קשר לסוגית קים לי, כיון שמדובר על ידיעה ברורה לא על הכרעה מסברא. כל שהאדם יודע שהדבר מותר לו אינו צריך לפרשת נאמנות. ורק כשהדבר אינו סביר לבי"ד כגון אם אשה שעד אתמול היתה ידועה שנשואה לראובן תאמר שהיום התגרשה ממנו ונישאה לשמעון, אז יהרגוה. אבל כל שהדבר אינו בלתי סביר, רק שבי"ד אין להם אימות לדבריה, אין כאן שום מקום להתערבותם.
באם יוכח שטעיתי, אחזור בי, אבל כל עוד שלא הוכח, אני מצהיר כי מי שאומר אחרת איבד את שפיותו, ומחלל ש"ש כאילו ח"ו התורה אינה שפויה.

וכיון שחובבי דוגמאות אתם, מה תאמרו על שמעון שהיה נוכח בבי"ד בזמן שראובן ושרה נתגרשו, אבל הוא היה רחוק, ולא ראה אם הגט נפל קרוב לה או קרוב לו... כל אלו שהיו שם אומרים שהגט נפל קרוב לה, אבל הבעיה שאחד מהם הוא קרוב ונמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה... או שאר סעיפים שמונעים את האפשרות להעיד [עדי מסירה לא היה שם כי מדובר לפי מ"ד עדי חתימה כרתי, או שהם מתו, בסדר?], וממילא מוטל על שמעון למנוע משרה להתחתן... גיוואלד, רבייתי, תתעוררו! עוד לא מאוחר! הצילו את השכל שלכם!


חכמה בגויים - תאמין!

כשמשה ואהרן אומרים דבר אחד, ושני אידיוטים אומרים אחרת... בממונות בנפשות ובדשב"ע.

גיוואלד, רבייתי, תתעוררו! עוד לא מאוחר! הצילו את השכל שלכם!

לגופו של ענין, הרי אתה חוזר על טענתי, שהערתי שאין הדבר מסתבר להרוג אשה ע"פ הוחזק, כשהסברא נותנת להאמין לה. אבל חובה למצוא בשביל זה את הסעיף המתאים בחוק.


תגזור את הקטע הבא, תעתיק אותו למחשב שלך, תוציא ספר, וכך זה יהיה בחוק:
כל שהאדם יודע שהדבר מותר לו אינו צריך לפרשת נאמנות. ורק כשהדבר אינו סביר לבי"ד כגון אם אשה שעד אתמול היתה ידועה שנשואה לראובן תאמר שהיום התגרשה ממנו ונישאה לשמעון, אז יהרגוה. אבל כל שהדבר אינו בלתי סביר, רק שבי"ד אין להם אימות לדבריה, אין כאן שום מקום להתערבותם.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 25, 2016 11:05 pm

חכמה בגוים כתב:תגזור את הקטע הבא, תעתיק אותו למחשב שלך, תוציא ספר, וכך זה יהיה בחוק:
כל שהאדם יודע שהדבר מותר לו אינו צריך לפרשת נאמנות. ורק כשהדבר אינו סביר לבי"ד כגון אם אשה שעד אתמול היתה ידועה שנשואה לראובן תאמר שהיום התגרשה ממנו ונישאה לשמעון, אז יהרגוה. אבל כל שהדבר אינו בלתי סביר, רק שבי"ד אין להם אימות לדבריה, אין כאן שום מקום להתערבותם.

גזרתי והעתקתי תודה רבה.
עכשיו נמשיך,
משה ואהרן ועמרם ויוכבד ומרים, העידו על אשה זו (מהמקרה ה-אינו סביר) שהיא אכן התגרשה. אמנם יורם וגבי, חבר'ה טובים בני 15, מוכרים בחנות הכל בשקל בתחנה מרכזית, ושומעים שיעור תורה שבועי מהרב רוני אביבי, העידו בעדות גמורה שבמהלך היום הם שהו עם האשה, והיא לא התגרשה.
האם אתה מתירה להינשא?
ואם נישאת, דינה ב...?

חכמה בגוים
הודעות: 68
הצטרף: ג' נובמבר 04, 2014 11:03 pm

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי חכמה בגוים » ב' יולי 25, 2016 11:49 pm

עושה חדשות כתב:
חכמה בגוים כתב:תגזור את הקטע הבא, תעתיק אותו למחשב שלך, תוציא ספר, וכך זה יהיה בחוק:
כל שהאדם יודע שהדבר מותר לו אינו צריך לפרשת נאמנות. ורק כשהדבר אינו סביר לבי"ד כגון אם אשה שעד אתמול היתה ידועה שנשואה לראובן תאמר שהיום התגרשה ממנו ונישאה לשמעון, אז יהרגוה. אבל כל שהדבר אינו בלתי סביר, רק שבי"ד אין להם אימות לדבריה, אין כאן שום מקום להתערבותם.

גזרתי והעתקתי תודה רבה.
עכשיו נמשיך,
משה ואהרן ועמרם ויוכבד ומרים, העידו על אשה זו (מהמקרה ה-אינו סביר) שהיא אכן התגרשה. אמנם יורם וגבי, חבר'ה טובים בני 15, מוכרים בחנות הכל בשקל בתחנה מרכזית, ושומעים שיעור תורה שבועי מהרב רוני אביבי, העידו בעדות גמורה שבמהלך היום הם שהו עם האשה, והיא לא התגרשה.
האם אתה מתירה להינשא?
ואם נישאת, דינה ב...?


איך זה קשור למה שאמרתי? יש לב"ד עדות ברורה שהאשה הזאת אסורה, לא חוסר ידיעה אלא ידיעה ברורה.

אגב, הייתי מציע לבי"ד לבדוק טוב טוב את העדים, ברור שבסופו של דבר הם ימצאו את השקר שבדבריהם. מסתבר שהם חייבים לעשות זאת. אבל בכל מקרה, זה לא נוגע לנידון דידן, וכנ"ל.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' יולי 26, 2016 1:01 am

אה, ס"ה התכוונת לומר דענין "הוחזקה" ו"חזקה" תלוי בסבירות.
ולפ"ז גם אם מדובר במקרה שכתבת עליו "אינו סביר", שהתגרשה תוך יום בלי שידענו ע"ז, באם מדובר על אשה צדקת גדולה, אז סביר שלא תשקר ולא תחטא. נמצא חיוב מיתה ע"י ב"ד במקרה זה -אשה שהוחזקה לאשת איש וטוענת שנתגרשה זה עתה, תלוי בשיעור צדקותה, ובהידוע לנו מצב השלום-בית שם, ולפי המקובל בחוגם להתגרש בזריזות וסודיות, וכן זה תלוי עם איזה אדמו"ר הם מתייעצים, ועוד ועוד.
וכל מי שלא מסכים להלכות שנונות אלו, נקרא ונאמר לו פה אחד: גיוואלד, רבייתי, תתעוררו! עוד לא מאוחר! הצילו את השכל שלכם!

===

הרב חכמה בגויים, אני עובד כרגע על הצעת החוק, תעזור לי בניסוח.
משנה בכתובות: האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת גרושה אני אינה נאמנת במה דברים אמורים, כשאמרה כן בזמן קרוב, אבל אם חלף זמן רב, הרי היא נאמנת. והא דאמרן דבזמן קצר אינה נאמנת, הני מילי באשה דעלמא, אבל אשה שיצאה עליה שם שהיא מופלגת בחסידות כהרבנית בת-שבע ע"ה ודאי נאמנת. והא דאמרן דאשה דעלמא אינה נאמנת, דוקא בשנודע עליהם שהם מאותה מפלגה, אבל אם זמן בחירות היה ומשפחותיהם שייכות כ"א לב' מפלגות יריבות ה"ה נאמנת. כללו של דבר... (כאן נתקעתי, אז מה בדיוק הכלל?)

ואל תאמר לי שהמשנה באה לדון על נאמנותה להתיר אותה לאחר, כי ע"ז בדיוק כתוב שאם נישאת תצא אפילו באומר ברי לי.

חכם הרזים
הודעות: 117
הצטרף: ד' נובמבר 30, 2011 8:59 pm

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי חכם הרזים » ג' יולי 26, 2016 1:41 am

עושה חדשות כתב:עוד חזל"מ בל"נ להעיר בכמה ענינים המבוארים בקונטרס הנ"ל,


ב. בנידון למה בדין בא במחתרת לא יתחייב בעה"ב למסור כל ממונו ע"מ להציל את הגנב, כבר נגע בזה א' הראש', עי' תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחביריו סי' שצד.


הרבה ביקשתי את אשר אהבה נפשי ביקשתיו לא מצאתיו
האם יש כאן מישהו שיכול להעלות את תשובת מהר"ם המדוברת

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' יולי 26, 2016 1:45 am

חכם הרזים כתב:
עושה חדשות כתב:עוד חזל"מ בל"נ להעיר בכמה ענינים המבוארים בקונטרס הנ"ל,


ב. בנידון למה בדין בא במחתרת לא יתחייב בעה"ב למסור כל ממונו ע"מ להציל את הגנב, כבר נגע בזה א' הראש', עי' תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחביריו סי' שצד.


הרבה ביקשתי את אשר אהבה נפשי ביקשתיו לא מצאתיו
האם יש כאן מישהו שיכול להעלות את תשובת מהר"ם המדוברת

אין לשונו לפני, אבל אם חיפשת את ההסבר למה לא צריך למסור ממונו, אז הוא לא מופיע בתשובה המדוברת. וכלך לך אצל האחרו' שהרחיבו בזה, ומה שהביאו מד' המג"א לגבי בא במחתרת בשבת, וכן סוג' דעירובין דמ"ה, וכו', וכן בקונט' הנ"ל שער האחרון.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' יולי 26, 2016 2:18 am

על מה שעורר המחבר הנ"ל בשער ט,
(הרי יש קלב"מ ברודף גם כשלא היה "מציל" פונטציאלי בשטח, אז למה ביכול להצילו בא' מאבריו אין קלב"מ, הרי תיאורטית יכל להיות שיעמוד עוד מציל בריחוק ולא יוכל להציל את הנרדף כי אם בנפשו של רודף ולא בא' מאבריו).

הנה מחד גיסא ז"ל הרשב"א בח"ה סי' יח -
ולא במיתת ב"ד בלבד אמרו, אלא אפילו הבא על אחותו שלא נפגמה. אפילו שלא כדרכה נמי אמרו, בפרק בן סורר (דף עג:), דאינו משלם קנס, הואיל וניתן להצילו בנפשו, ואף על פי שלא היה שם בשעת ביאה ממש, שום מציל. אלמא: כל דאפשר דאתו לידי מיתה, פטור מממון.

אבל מאידך גיסא, זכורני שמכון ירושלים הדפיסו פעם איזה תשובה להמהרי"ל, ושם כ' דאין קלב"מ ל"מוסר", כי בשעת מסירתו הרי הוא עומד לפני המלך ומי יעז להורגו, ואח"כ כבר אינו רודף. הרי שנקט דבעי' שיהיה עומד להצלה בנפשו בפועל.

ונעלם ממני מקומה של תש' המהרי"ל, מי יעזרני?

חכם הרזים
הודעות: 117
הצטרף: ד' נובמבר 30, 2011 8:59 pm

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי חכם הרזים » ג' יולי 26, 2016 1:47 pm

עושה חדשות כתב:על מה שעורר המחבר הנ"ל בשער ט,
(הרי יש קלב"מ ברודף גם כשלא היה "מציל" פונטציאלי בשטח, אז למה ביכול להצילו בא' מאבריו אין קלב"מ, הרי תיאורטית יכל להיות שיעמוד עוד מציל בריחוק ולא יוכל להציל את הנרדף כי אם בנפשו של רודף ולא בא' מאבריו).

הנה מחד גיסא ז"ל הרשב"א בח"ה סי' יח -
ולא במיתת ב"ד בלבד אמרו, אלא אפילו הבא על אחותו שלא נפגמה. אפילו שלא כדרכה נמי אמרו, בפרק בן סורר (דף עג:), דאינו משלם קנס, הואיל וניתן להצילו בנפשו, ואף על פי שלא היה שם בשעת ביאה ממש, שום מציל. אלמא: כל דאפשר דאתו לידי מיתה, פטור מממון.

אבל מאידך גיסא, זכורני שמכון ירושלים הדפיסו פעם איזה תשובה להמהרי"ל, ושם כ' דאין קלב"מ ל"מוסר", כי בשעת מסירתו הרי הוא עומד לפני המלך ומי יעז להורגו, ואח"כ כבר אינו רודף. הרי שנקט דבעי' שיהיה עומד להצלה בנפשו בפועל.

ונעלם ממני מקומה של תש' המהרי"ל, מי יעזרני?

איני יודע ד' המהרי"ל ואף דברי הרשב"א בתשובה אינם ידועים לי
אמנם להעיר שבחי' מרן רי"ז הלוי יסד שיסוד היתר הריגת הרודף הוא משום שאין לו דם ואין חייבין על הריגתו, ומכח זה נתחדשה עוד הלכה שמותר אף להורגו.
וכ' הגרי"ז בביאור שי' הרמב"ם שהלכה זו המסויימת שהוא נעשה כמי שאין לו דם ואין חייבין על הריגתו נאמרה גם במקום שיכול להצילו בא' מאבריו.
ואע"ג שלכאו' פשוט שכל הלכה זו נאמרה לענין שיבוא עליו דין השני של היתר גמור להורגו , והרי זה ברור שאין היתר במקום שיכול להצילו בא' מאבריו. משמעות דברי הגרי"ז שהטעם הוא שהרי יתכן שיהיה אי מי שלא יוכל להצילו בא' מאבריו וככלפיו חל דין התיר ואע"ג שאיננו פה.
הרי שסברא זו אמורה ומ"מ כ"ז רק לענין הלכתא שאין לו דם ולא לענין ההלכה של היתר הריגה וכאן הבן שואל מאי שנא.
ושו"ר שעמד בזה הרהמ"ח בקונט' שם
נערך לאחרונה על ידי חכם הרזים ב ב' אוגוסט 01, 2016 4:59 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' יולי 26, 2016 8:17 pm

עושה חדשות כתב:...אבל מאידך גיסא, זכורני שמכון ירושלים הדפיסו פעם איזה תשובה להמהרי"ל, ושם כ' דאין קלב"מ ל"מוסר", כי בשעת מסירתו הרי הוא עומד לפני המלך ומי יעז להורגו, ואח"כ כבר אינו רודף. הרי שנקט דבעי' שיהיה עומד להצלה בנפשו בפועל.
ונעלם ממני מקומה של תש' המהרי"ל, מי יעזרני?

מצאתי הדברים בס"ד במנהגי מהר"ש הוצ' מכון י-ם אשר הדפיסו מכת"י אוקס' אות ז –
אמהרי"ל, שכמה שנים היה קשה לו וגם שאל למהר"ש ולא השיב דבר, מה טעם בא במחתרת פטור משום קלב"מ וכו' ומאי שנא ממסור דהוי רודף ומותר להורגו, ולמה חייב לשלם ממונא, יהא נמי פטור דקלב"מ דהא נמי חייב מיתה. והשיב לו ר' ליווא בשעה שעומד המסור לפני המושל ועשה המסירה לא יוכל להורגו, והשיב מהרי"ל א"כ עבדו של ריש גלותא הבא במחתרת לא ליקני מאחר שאינו יכול להורגו, אלא מאחר דהיתר הריגה לשם כך קנה, ה"נ לא שנא. והשבתי לו דמסור הוי קנס ולהכי חייב, וזה דחה, כי קנס אינו גורם אלא שיהא כמזיק בידיים ולא יותר, דאל"כ גבי מחתרת נמי ניקנסי
וע"ע שו"ת מהרי"ל סי' פו.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' יולי 26, 2016 8:23 pm

כבוד הרב המכונה חכמה בגויים –

צריך לשים לב, שמצינו בכמה מקומות שחותכים הדין ע"פ ראיות והסתברויות, ולדוג' האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת כי חזקה אינה מעיזה פניה בפני בעלה, והנה בודאי אין בזה הכרח להאמין לה יותר מאשר אם הרבנית בת שבע ע"ה יחד עם בעלה הגר"ח שליט"א מעידים על גירושין של פלונית, ואעפ"כ כך הדין שאין מאמינים למשה ואהרן, (ולא רק כנגד עדים כשרים אחרים שהם ידיעה ודאית וכמו שניסית לרמוז, אלא גם כנגד הוחזקה אשת איש).

לא זו בלבד, הרי בתוס' מבו' דסברת "דייקא ומינסבא" אף שאינה מועילה מצ"ע כנאמנות גמורה, מ"מ מהני להרע את החזקה, הרי לנו שיש הסתברויות ששוברות חזקה. ונזדקק בזאת לסברות הישיבתיות הידועות, (חכמה בישיבות – תאמין?) דבגזיה"כ של עדות נאמר כלל שלעולם אין לקבוע דינים ע"פ אימון באנשים אם לא בגדרי פרשת עדות, משא"כ ראיות צדדיות כדייקא ומינסבא או העזה בפני הבעל. ולכן משה ואהרן לא נאמנים גם כנגד חזקות, והמע"ה, וכד'. (וכל הכח שלהם יהיה לערער את הענינים בבחינת דין מרומה, וכמו שהצעת לבית הדין לחקור היטב אחר דבריהם). ולא חפצתי כעת להאריך בזה, אבל הנוגע לעניננו, שהאשה המוחזקת באשת איש ובאה ואומרת נתגרשתי לא שמענו בה שום חילוק בין זמן קצר למרובה וכו' וכו', וצ"ע לדינא איזה טעם יש בזה, ולא יועילו כאן צעקות גיוועלד אלא רק הסברים מנומקים ומבוססים.

שמא כוונתך, ע"פ דברי הפנ"י המפורסמים בכתובות כב: ואעתיק חלק מדבריו כאן -
אמנם לאחר העיון יגעתי ומצאתי דעת קדושים שהרשב"א סובר דלעולם לא אמרה תורה דאזלינן בתר חזקה אלא למי שמסופק בדבר ועשתה תורה ספק זה כודאי עד שהב"ד עונשין וסוקלין על חזקה כיון שהעובר מוזהר עליו כודאי משא"כ אם העובר אומר ברי נגד החזקה לא שייך לגביה לומר שהוא מוזהר על הספק כודאי מחמת החזקה. וכן מצאתי בחידושי מהרש"א ביבמות פ' האשה ... ובזה מצאתי טעם לשבח במה שאין הב"ד עונשין מיתה ומלקות עד שיקבל עליו התראה ויאמר אעפ"כ. והיינו משום דאי לא קיבל התראה מצי למיטען ברי נגד הרוב או החזקה היכא דשייכי. וסובר הרשב"א ז"ל דמהאי טעמא גופא לא מפקינן אשה מבעלה היכא ששניהן טוענין ברי וכמו שכתב דבדינא קאמרי, שלפי דבריהם לא עבדי איסורא כלל ולא שייך לגביהו האי חזקה כלל אלא למי שמסופק וזה ברור בכוונת הרשב"א ז"ל. ובמקום אחר הוסיף וממה שכתבתי בפירוש דבריו למדתי דבר חדש וטעם מספיק בהא דאין עונשין מיתה ומלקות עד שיקבלו התראה ואף על גב דמקרא דרשינן לה ולאו טעמא דקרא בעינא למידרש אפ"ה כיון דממילא אתי לן לא נמנעתי לכתבה דאי לאו שקיבל התראה אי אפשר לעונשו מיתה ומלקות דרך משל הבא על אשת איש מצי למימר הבועל ונבעלת שיודעין בבירור שנתגרשה ואף על גב דקי"ל דאזלינן בתר רובא וחזקה וא"כ מוקמינן לה בחזקת שלא נתגרשה אפ"ה אי אפשר להרוג על הספק כיון דזימנין דקושטא דמילתא הכי הוא והתורה אמרה נקי אל תהרוג משא"כ לאחר שמתרין בהם ואומרין להו שחייבין מיתה על זה הענין גופא כיון שמוקמינן בעיני כל אדם באשת איש ודאית והתורה הזהירה על אותה חזקה כודאי והן קיבלו התראה א"כ בדינא קא מקטלי

ולפי דבריו אשכחנא פתרי לכל הקושיות שהק' שם הרב פוגל וכגון שהק' למה מניחים אנו אדם לחלל שבת אם הוא טוען שזה פיקו"נ, ולאחר מעשה אם ראינוהו שחילל וכעת טוען שזה היה לצורך פיקו"נ לא יהיה נאמן, ועוד כיו"ב. דהכלל הוא דהכל תלוי בהאי דינא דבעי' שיתיר עצמו למיתה. אבל אין נוח לי בתשובתו, וגם זכורני שהעירו עליו שלא נמצאו דברים אלו ברשב"א לפנינו.

חכמה בגוים
הודעות: 68
הצטרף: ג' נובמבר 04, 2014 11:03 pm

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי חכמה בגוים » ג' יולי 26, 2016 8:57 pm

עושה חדשות כתב:אה, ס"ה התכוונת לומר דענין "הוחזקה" ו"חזקה" תלוי בסבירות. לא ולא, אמרתי ואני חוזר ואומר, שהוחזקה וחזקה זה ענין לנאמנות, ואשה אינה צריכה לנאמנות על עצמה. ובמקום שצריך נאמנות גדרי הוחזקה וחזקה הם כמו שלמדת בישיבות [תורה בישיבות, אולי תאמין, חכמה בישיבות????]
ולפ"ז גם אם מדובר במקרה שכתבת עליו "אינו סביר", שהתגרשה תוך יום בלי שידענו ע"ז, באם מדובר על אשה צדקת גדולה, אז סביר שלא תשקר ולא תחטא. נמצא חיוב מיתה ע"י ב"ד במקרה זה -אשה שהוחזקה לאשת איש וטוענת שנתגרשה זה עתה, תלוי בשיעור צדקותה, ובהידוע לנו מצב השלום-בית שם, ולפי המקובל בחוגם להתגרש בזריזות וסודיות, וכן זה תלוי עם איזה אדמו"ר הם מתייעצים, ועוד ועוד.
וכל מי שלא מסכים להלכות שנונות אלו, נקרא ונאמר לו פה אחד: גיוואלד, רבייתי, תתעוררו! עוד לא מאוחר! הצילו את השכל שלכם!
את כל הליצנות הזאת אתה יכול להפנות גם כלפי ההלכה השנונה של 'אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת', זה מהסוגיא עצמה, ועוד רבות בש"ס ובתורה בכלל שהדיין צריך לפסוק לפי המציאות. [למקרה ששכחת, דיני התורה נועדו כדי ליישם אותם במציאות].

===

הרב חכמה בגויים, אני עובד כרגע על הצעת החוק, תעזור לי בניסוח.
משנה בכתובות: האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת גרושה אני אינה נאמנת במה דברים אמורים, כשאמרה כן בזמן קרוב, אבל אם חלף זמן רב, הרי היא נאמנת. והא דאמרן דבזמן קצר אינה נאמנת, הני מילי באשה דעלמא, אבל אשה שיצאה עליה שם שהיא מופלגת בחסידות כהרבנית בת-שבע ע"ה ודאי נאמנת. והא דאמרן דאשה דעלמא אינה נאמנת, דוקא בשנודע עליהם שהם מאותה מפלגה, אבל אם זמן בחירות היה ומשפחותיהם שייכות כ"א לב' מפלגות יריבות ה"ה נאמנת. כללו של דבר... (כאן נתקעתי, אז מה בדיוק הכלל?)

ואל תאמר לי שהמשנה באה לדון על נאמנותה להתיר אותה לאחר, כי ע"ז בדיוק כתוב שאם נישאת תצא אפילו באומר ברי לי.
נכון, אבל לא כתוב שהבעל טוען שהוא ראה את הגירושין.


באופן כללי, הקדמתי ואמרתי שאין בי לא תורה ולא חכמה, ואני מנסה להוביל את דרכי לפי השכל אנושי, וכפי שיסד לנו הרדב"ז:

שו"ת רדב"ז, ח"ג סי' תרכז:

ותו דכתיב דרכיה דרכי נועם וצריך שמשפטי תורתינו יהיו מסכימים אל השכל והסברא

אלכסנדר וימפן
הודעות: 169
הצטרף: ה' מרץ 06, 2014 12:01 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי אלכסנדר וימפן » ג' יולי 26, 2016 9:10 pm

אני לא הצלחתי להבין על מה כולם מדברים.
מאיפה ראובן ידע שהיא היתה נשואה? בגלל שככה התחזק לו פעם. אז עכשיו מתחזק אחרת. מה הבעיה?

חכמה בגוים
הודעות: 68
הצטרף: ג' נובמבר 04, 2014 11:03 pm

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי חכמה בגוים » ג' יולי 26, 2016 9:15 pm

חכמה בגוים כתב:באופן כללי, הקדמתי ואמרתי שאין בי לא תורה ולא חכמה, ואני מנסה להוביל את דרכי לפי השכל אנושי, וכפי שיסד לנו הרדב"ז:

שו"ת רדב"ז, ח"ג סי' תרכז:

ותו דכתיב דרכיה דרכי נועם וצריך שמשפטי תורתינו יהיו מסכימים אל השכל והסבראוכהשלמה להנ"ל אעתיק דברי הרמב"ם:

פירוש המשנה להרמב"ם, הקדמה לפ' חלק:
וחי השם ית' כי הכת הזה [המפרשים אגדות חז"ל כפשוטם, ח.ב.] מאבדים הדרת התורה ומאפילים זהרה ומשימי' תורת ה' בהפך המכוון בה לפי שהשם יתברך אמר בתורה התמימה (דברים ד) אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. והכת הזאת מספרים משפטי דברי חכמים ז"ל שכשומעים אותו אנשי דעת מהאומות אומרים רק עם סכל ונבל הגוי הקטן הזה

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' יולי 27, 2016 8:57 pm

במה שדן בקונט' הנ"ל בכמה מקומות בד' המשנ"ב שהסתפק האם מחללים שבת כדי להציל יהודי מלמסור נפשו על ג' עבירות, והביא בשם הגר''צ לוינזון חתנו דהח''ח דספיקו של המשנ''ב הוא דכיון דהתורה חייבה למסו''נ א''כ לא הקפידה תורה במקום הזה על איבוד נפשות,
הנה כעת ראיתי לש' הגר"ז בסי' שו שכ' אבל אם אין רוצים להוציאו מכלל ישראל אלא שאונסים אותו לעבור עבירה אחת אפילו לעבוד עבודה זרה ואח"כ יניחוהו להחזיק דתו אין מחללין עליו שבת באיסור של תורה בשביל הצלתו (בין הוא בעצמו בין אחרים) מפני שלא ניתנה שבת לדחות אלא בשביל פיקוח נפש ולא בשביל הצלת עבירה חמורה ממנה, ולכאו' היה ראוי לו להדגיש דכ"ז דוקא אם משער שאותו יהודי יעבוד ע"ז, אבל אם יעשה כדין למסור נפש הרי שוב הוי פקו"נ. וכפי נטיית הכרעתו של המשנ"ב.

איש טלז
הודעות: 569
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 10:05 pm

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי איש טלז » ד' יולי 27, 2016 10:55 pm

עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:...אבל מאידך גיסא, זכורני שמכון ירושלים הדפיסו פעם איזה תשובה להמהרי"ל, ושם כ' דאין קלב"מ ל"מוסר", כי בשעת מסירתו הרי הוא עומד לפני המלך ומי יעז להורגו, ואח"כ כבר אינו רודף. הרי שנקט דבעי' שיהיה עומד להצלה בנפשו בפועל.
ונעלם ממני מקומה של תש' המהרי"ל, מי יעזרני?

מצאתי הדברים בס"ד במנהגי מהר"ש הוצ' מכון י-ם אשר הדפיסו מכת"י אוקס' אות ז –
אמהרי"ל, שכמה שנים היה קשה לו וגם שאל למהר"ש ולא השיב דבר, מה טעם בא במחתרת פטור משום קלב"מ וכו' ומאי שנא ממסור דהוי רודף ומותר להורגו, ולמה חייב לשלם ממונא, יהא נמי פטור דקלב"מ דהא נמי חייב מיתה. והשיב לו ר' ליווא בשעה שעומד המסור לפני המושל ועשה המסירה לא יוכל להורגו, והשיב מהרי"ל א"כ עבדו של ריש גלותא הבא במחתרת לא ליקני מאחר שאינו יכול להורגו, אלא מאחר דהיתר הריגה לשם כך קנה, ה"נ לא שנא. והשבתי לו דמסור הוי קנס ולהכי חייב, וזה דחה, כי קנס אינו גורם אלא שיהא כמזיק בידיים ולא יותר, דאל"כ גבי מחתרת נמי ניקנסי
וע"ע שו"ת מהרי"ל סי' פו.


ראיתי היום סברא מענינת בשם הגר"י אדלשטיין [בספר חדש שנקרא בעקבי נזיקין כמדומני]
ושם הביא פנ"י בב"ק קיז' שמתבאר שם שליכא קלב"מ במסור והוא אסבר ליה שם דאין חיובו על מעשה הרדיפה [דאינו בגדרי רודף ממש עי"ש] אלא חיובו על עצם היותו אדם רע ומסור וע"כ ל"ש קלב"מ דכל ענין קלב"מ הוא דווקא היכא דאיכא מעשה עבירה ובזה לא מתחייב על מעשה אחד פעמים]
ודמיא למ"ש האחרונים להקשות לשיטת הראשונים דמי שלא מל יש בזה חיוב כרת כל יום א"כ אמאי נפטר מלהזיק וע"כ כיון דאין כאן מעשה עבירה ל"ש בזה קלב"מ כי עונשו על מצבו שאינו מהול וה"נ מוסר ועיין

גם זו לטובה
הודעות: 2379
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ה' יולי 28, 2016 12:50 am

חכמה בגוים כתב:
עושה חדשות כתב:האמת, גם בב"ד זה נשמע משונה.

שרה התחתנה בארץ ישראל עם ראובן, וירדו לחו"ל. אחרי שנים חזרה שרה בלויית בעל חדש - שמעון. הכל נראה מושלם. אבל בית הדין מברר, מה קורה עם ראובן? ושרה משיבה נתגרשתי ממנו. והיכן גיטיך? היא נשאלת. ומשיבה: אבד לי באוניה.
אין שיירות מצויות לקבל עדות מחו"ל, וכעבור תקופה פוסקים הדיינים את הדין: הוציאוה ותיחנק כדין אשת איש.


יודע אני בעצמי שאין בי לא תורה ולא חכמה [אולי רק מדין חכמה בגוים...], אבל הדברים נראים חסרי שחר, ואין לזה קשר לסוגית קים לי, כיון שמדובר על ידיעה ברורה לא על הכרעה מסברא. כל שהאדם יודע שהדבר מותר לו אינו צריך לפרשת נאמנות. ורק כשהדבר אינו סביר לבי"ד כגון אם אשה שעד אתמול היתה ידועה שנשואה לראובן תאמר שהיום התגרשה ממנו ונישאה לשמעון, אז יהרגוה. אבל כל שהדבר אינו בלתי סביר, רק שבי"ד אין להם אימות לדבריה, אין כאן שום מקום להתערבותם.
באם יוכח שטעיתי, אחזור בי, אבל כל עוד שלא הוכח, אני מצהיר כי מי שאומר אחרת איבד את שפיותו, ומחלל ש"ש כאילו ח"ו התורה אינה שפויה.

וכיון שחובבי דוגמאות אתם, מה תאמרו על שמעון שהיה נוכח בבי"ד בזמן שראובן ושרה נתגרשו, אבל הוא היה רחוק, ולא ראה אם הגט נפל קרוב לה או קרוב לו... כל אלו שהיו שם אומרים שהגט נפל קרוב לה, אבל הבעיה שאחד מהם הוא קרוב ונמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה... או שאר סעיפים שמונעים את האפשרות להעיד [עדי מסירה לא היה שם כי מדובר לפי מ"ד עדי חתימה כרתי, או שהם מתו, בסדר?], וממילא מוטל על שמעון למנוע משרה להתחתן... גיוואלד, רבייתי, תתעוררו! עוד לא מאוחר! הצילו את השכל שלכם!


כל דבריך רק כלפי האשה היודעת שגרושה היא, אבל מה הדין עם שרה הנ"ל חזרה בלא בעל או בחזרה עם בעל ומת, האם מותר לאחר להתחתן עמה?
וכן יש לדון מה עם הילדים האם יהיו אסורים על כל העולם שהרי הם אינם יודעים האם אמם נתגרשה?

חכמה בגוים
הודעות: 68
הצטרף: ג' נובמבר 04, 2014 11:03 pm

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי חכמה בגוים » ה' יולי 28, 2016 12:57 am

גם זו לטובה כתב:
חכמה בגוים כתב:
עושה חדשות כתב:האמת, גם בב"ד זה נשמע משונה.

שרה התחתנה בארץ ישראל עם ראובן, וירדו לחו"ל. אחרי שנים חזרה שרה בלויית בעל חדש - שמעון. הכל נראה מושלם. אבל בית הדין מברר, מה קורה עם ראובן? ושרה משיבה נתגרשתי ממנו. והיכן גיטיך? היא נשאלת. ומשיבה: אבד לי באוניה.
אין שיירות מצויות לקבל עדות מחו"ל, וכעבור תקופה פוסקים הדיינים את הדין: הוציאוה ותיחנק כדין אשת איש.


יודע אני בעצמי שאין בי לא תורה ולא חכמה [אולי רק מדין חכמה בגוים...], אבל הדברים נראים חסרי שחר, ואין לזה קשר לסוגית קים לי, כיון שמדובר על ידיעה ברורה לא על הכרעה מסברא. כל שהאדם יודע שהדבר מותר לו אינו צריך לפרשת נאמנות. ורק כשהדבר אינו סביר לבי"ד כגון אם אשה שעד אתמול היתה ידועה שנשואה לראובן תאמר שהיום התגרשה ממנו ונישאה לשמעון, אז יהרגוה. אבל כל שהדבר אינו בלתי סביר, רק שבי"ד אין להם אימות לדבריה, אין כאן שום מקום להתערבותם.
באם יוכח שטעיתי, אחזור בי, אבל כל עוד שלא הוכח, אני מצהיר כי מי שאומר אחרת איבד את שפיותו, ומחלל ש"ש כאילו ח"ו התורה אינה שפויה.

וכיון שחובבי דוגמאות אתם, מה תאמרו על שמעון שהיה נוכח בבי"ד בזמן שראובן ושרה נתגרשו, אבל הוא היה רחוק, ולא ראה אם הגט נפל קרוב לה או קרוב לו... כל אלו שהיו שם אומרים שהגט נפל קרוב לה, אבל הבעיה שאחד מהם הוא קרוב ונמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה... או שאר סעיפים שמונעים את האפשרות להעיד [עדי מסירה לא היה שם כי מדובר לפי מ"ד עדי חתימה כרתי, או שהם מתו, בסדר?], וממילא מוטל על שמעון למנוע משרה להתחתן... גיוואלד, רבייתי, תתעוררו! עוד לא מאוחר! הצילו את השכל שלכם!


כל דבריך רק כלפי האשה היודעת שגרושה היא, אבל מה הדין עם שרה הנ"ל חזרה בלא בעל או בחזרה עם בעל ומת, האם מותר לאחר להתחתן עמה?
וכן יש לדון מה עם הילדים האם יהיו אסורים על כל העולם שהרי הם אינם יודעים האם אמם נתגרשה?


אסור לאחר להתחתן עמה, ובניה ממזרים. כנלע"ד לפו"ר, ובעניותי איני רואה בזה בעיה.

אלכסנדר וימפן
הודעות: 169
הצטרף: ה' מרץ 06, 2014 12:01 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי אלכסנדר וימפן » ה' יולי 28, 2016 7:57 am

אלכסנדר וימפן כתב:אני לא הצלחתי להבין על מה כולם מדברים.
מאיפה ראובן ידע שהיא היתה נשואה? בגלל שככה התחזק לו פעם. אז עכשיו מתחזק אחרת. מה הבעיה?
ולכן אני חושב יש הבדל אם היא חזרה בלי בעל או שהיא חזרה עם בעל אחר כי אם היא חזרה עם בעל אחר וכבר מוחזק שהם נשואים אז היא בחזקה שהיא התגרשה או התאלמנה.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יולי 29, 2016 2:24 am

אלכסנדר וימפן כתב:
אלכסנדר וימפן כתב:אני לא הצלחתי להבין על מה כולם מדברים.
מאיפה ראובן ידע שהיא היתה נשואה? בגלל שככה התחזק לו פעם. אז עכשיו מתחזק אחרת. מה הבעיה?
ולכן אני חושב יש הבדל אם היא חזרה בלי בעל או שהיא חזרה עם בעל אחר כי אם היא חזרה עם בעל אחר וכבר מוחזק שהם נשואים אז היא בחזקה שהיא התגרשה או התאלמנה.
אשה שירדה הרגע מהאוניה עם בעל אחר, זה כבר נקרא שמוחזק שהם נשואים?


חכמה בגוים כתב:אסור לאחר להתחתן עמה, ובניה ממזרים. כנלע"ד לפו"ר, ובעניותי איני רואה בזה בעיה.
לאט לאט אני עומד על דעתך. אולי יום יבוא ונהיה באותו צד.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 31, 2016 8:58 pm

חשבתי היום על שאילה דומה לשאילות הנ"ל, וכבר הוחזק הרב "חכמה בגויים" להשיב לי כראוי...

ראינו אדם אוכל בשר במקום שיש רוב טריפות, (ולמ"ד חבר אי"צ התראה), ושאלנוהו האם זה כשר או טרף ולא השיב לנו דבר, האם ב"ד מלקין אותו בכה"ג ע"פ הרוב?

אבל כך הרי מבו' בגמ' ע"ז לו: לגבי תמר, ד"הוציאוה ותישרף" מחמת שנבעלה לגוי וב"ד של שם גזרו על הזנות, הגם שאפשר לומר שנבעלה לישראל (א' מהשבטים, או גר), מ"מ כיון שלא טענה כך אלא שתקה, דנו אותה לשריפה ע"פ הרוב.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אוגוסט 07, 2016 10:54 pm

בתוך שער יב דן הגאון המחבר הנ"ל לגבי קו' האחרו' (והמסתעף בכעין זה) למה אמרי' בעדים זוממים דהרגו אין נהרגין כי "ולא כאשר עשה", הא סו"ס הו"ל רוצחים כיון דיד העדים היתה בראשונה להמיתו.
כעת ראיתי בעלון הפירורים מהגרא"ג זצ"ל, שדן בקו' זו והביא הרבה אופנים והיכ"ת ליישב, אמנם צ"ע במש"כ שם "תירוץ ז" בשם הגר"י אברמסקי זצ"ל, ד"המזימים נאמנים רק כלפי העדות", עי"ש וכמדומני שהדברים תמוהים ביותר.
מה דעתכם?
הגרא''ג - מסעי תשעו.pdf
(421.58 KiB) הורד 220 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אוגוסט 14, 2016 10:41 pm

בענין רודף בגרמא, ראיתי כעת בפירורים מהגרא"ג זצ"ל, משפטים תשע"ה.

אריה רודף אחרי שני בני אדם, והם נסים ממנו, ולבש אחד נעלים מיוחדות כדי שיוכל לרוץ יותר מהר, ושאלו חבירו הרי גם כך האריה ישיגך, וענה לו, אבל עכשיו אני אשיג אותך, וממילא האריה ימצא רק אותך ולא אותי... ויש לעיין מהו אם השני רוצה לגזול ממנו הנעלים האלו. ונראה דרשאי להורגו מפאת רודף, אף שאינו אלא גרמא וכמו דחזינן דמוסר חשיב רודף. אך הראב"ד בתמים דעים (סי' ר"ג) כתב דהתם במוסר הוה תקנתא. ועיין.

וצ"ע.

עושה חדשות
הודעות: 8881
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אוגוסט 21, 2016 6:44 pm

בנושא קצת צדדי שם בספר, "תשובה" על עבירה באונס.
ראיתי היום בלקט יושר -
אמר מו' היה משמש עם הטהורה שלא בשעת ווסתה ואמרה טמאה אני, או אשה שאין לה ווסת לגמרי אפי' אם היה מבקש תשובה אסור ליתן לו. תשב"ץ בשם מהר"ם ז"ל (ז"ל בסי' תעה: ואשה ששמשה שלא בשעת וסתה ולמחר בדקה ומצאה דם אינה צריכה כפרה כדי שלא יהא לבה נוקפה ותפרוש פעם אחרת דכל כי האי גוונא אנוסה היא. ובפרק ידיעות הטומאה (דף יח) קריא ליה אונס ואונס רחמנא פטריה) ... וזכורני שפ"א אכלו הבחורים מן הכשב ואח"כ נמצא בראש של כשב תולע, ואמר הגאון זצ"ל טרפה הוא. ולאחר פטירת הגאון זצ"ל הרהרתי בלבי למה לא נתן הגאון זצ"ל תשובה לבחורים על מה שאכלו טריפה? ושאלתי למה"ר יוסף דקלון ולמהר"י אוברניק זצ"ל מה הטעם, ואמרו לי שהבחורים היו אנוסים, ומהר' יוסף דלעיל אמר שהי' חומרא יתירא שיהא טריפה בשביל התולע.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 36 אורחים