עמוד 2 מתוך 2

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ג' מאי 19, 2020 5:28 pm
על ידי כדכד
להעיר על מה שכתבו לעיל על שותה קפה שא"צ קינוח והדחה אם עבר זמן - רק בגבינה שמתלכלכות השיניים צריך גם קינוח וגם הדחה אך בשתיית חלב א"צ לכך גם בלי שעבר זמן אלא רק ניקוי פיו מהנוזל החלבי וזה יכול להיות גם בשתיית מים וכיו"ב ומן הסתם עשה זאת במשך הזמן שעבר וממילא מאזדא הראיה שכשעבר זמן רב א"צ לכך

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ג' מאי 19, 2020 5:33 pm
על ידי שמואל דוד
כ״כ הרש״ש במסכת חולין אבל אין זה פשוט להלכה.

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ג' מאי 19, 2020 5:34 pm
על ידי כדכד
פשוט מסברה
עד כמה שזכור לי זה גם כתוב בעוד פוסקים

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ג' מאי 19, 2020 5:40 pm
על ידי שמואל דוד
כדכד כתב:פשוט מברה
עד כמה שזכור לי זה גם כתוב בעוד פוסקים

viewtopic.php?t=41745#p483158

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ג' מאי 19, 2020 5:41 pm
על ידי דורש טוב לעמו
כדכד כתב:להעיר על מה שכתבו לעיל על שותה קפה שא"צ קינוח והדחה אם עבר זמן - רק בגבינה שמתלכלכות השיניים צריך גם קינוח וגם הדחה אך בשתיית חלב א"צ לכך גם בלי שעבר זמן אלא רק ניקוי פיו מהנוזל החלבי וזה יכול להיות גם בשתיית מים וכיו"ב ומן הסתם עשה זאת במשך הזמן שעבר וממילא מאזדא הראיה שכשעבר זמן רב א"צ לכך


זה פשוט להלכה. ככה כתב גם הרש"ש, יבי"א, הרב פפויפר, וספר הכשרות.

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ג' מאי 19, 2020 5:44 pm
על ידי כדכד
שמואל דוד כתב:
כדכד כתב:פשוט מברה
עד כמה שזכור לי זה גם כתוב בעוד פוסקים

viewtopic.php?t=41745#p483158

כת"ר הביא שם דעה חולקת
מה הסברה לחלוק על זה?

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ג' מאי 19, 2020 5:46 pm
על ידי שמואל דוד
באמת הפשטות כהרש״ש. אולם יש לומר (א) לא פלוג. (ב) רק ע״י קינוח והדחה ליכא טעם של חלב. וצ״ע.

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ג' מאי 19, 2020 5:49 pm
על ידי דורש טוב לעמו
אין זה נכון. הדבר פשוט שקינוח והדחה נועדו כדי להסיר את הטעם הבלוע. אם טעם יורד ע"י שתייה של מים בלבד, וכמו במצב ששתה קפה או חלב וכו', ברור שאין צורך בקינוח והדחה.

ועיין עוד בפנה"ל כשרות ב' בדיני בשר בחלב, שכתב שצחצוח שיניים כפי המקובל מועילים כמו קינוח והדחה, והסברא פשוטה עפ"י מה שכתבנו.

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ג' מאי 19, 2020 5:49 pm
על ידי שמואל דוד
עיין פסקי אליהו חלק א סימן יא שכתב שצריך קינוח והדחה אחר חלב. וכמדומני שכן פסק בבדי השלחן. (אינו תח״י כעת)

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ד' מאי 20, 2020 10:38 pm
על ידי כדכד
שמואל דוד כתב:באמת הפשטות כהרש״ש. אולם יש לומר (א) לא פלוג. (ב) רק ע״י קינוח והדחה ליכא טעם של חלב. וצ״ע.

לא פלוג הוא כשאמרו הגזירה באופן כללי אז זה כולל גם מקרים פרטיים שאינם בכלל הטעם אבל פה חז"ל דברו רק על גבינה ואין זה שייך כלל לללא פלוג

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ד' מאי 20, 2020 10:41 pm
על ידי שומע ומשמיע
לפי סברא זו, קינוח ללא הדחה גם יהני?

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ד' מאי 20, 2020 10:52 pm
על ידי שמואל דוד
בשותה חלב?

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ד' מאי 20, 2020 10:53 pm
על ידי שומע ומשמיע
כן

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ד' מאי 20, 2020 10:56 pm
על ידי שמואל דוד
אולי. לא יודע.

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ה' מאי 21, 2020 11:09 am
על ידי כדכד
מסברא כדי להעביר נוזל צריך לשטוף אותו עם נוזל אחר. כדי להעביר לכלוך שיכול להידבק לשיניים צריך לשפשף עם משהו את השיניים ולא רק בנוזל. האוכל גבינה מלכלך גם את שיניו וגם את פיו בנוזל חלבי ולכן צריך גם קינוח וגם הדחה אך בשותה שתיה חלבית לכלך רק את פיו בנוזל ולא את שיניו ולכן מספיק לשטוף ולא לנקות את השיניים אך לא להיפך

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

פורסם: ה' מאי 21, 2020 11:54 am
על ידי דורש טוב לעמו
כדכד כתב:מסברא כדי להעביר נוזל צריך לשטוף אותו עם נוזל אחר. כדי להעביר לכלוך שיכול להידבק לשיניים צריך לשפשף עם משהו את השיניים ולא רק בנוזל. האוכל גבינה מלכלך גם את שיניו וגם את פיו בנוזל חלבי ולכן צריך גם קינוח וגם הדחה אך בשותה שתיה חלבית לכלך רק את פיו בנוזל ולא את שיניו ולכן מספיק לשטוף ולא לנקות את השיניים אך לא להיפך


וכמו שפסקו הרבה מהאחרונים למעשה, כמש"כ לעיל, ועיין באריכות בילקו"י בעניין זה בסימן פט.