עמוד 2 מתוך 2

Re: פתיחת קופסאות, פחיות, אריזות, בקבוקים וכד׳ בשבת

פורסם: ו' ינואר 25, 2019 12:26 am
על ידי שומע ומשמיע
לכאורה אתה צודק.
עוד קשה לי שאם משום קורע, יותר מדין חותלות.

Re: פתיחת קופסאות, פחיות, אריזות, בקבוקים וכד׳ בשבת

פורסם: ו' ינואר 25, 2019 8:37 am
על ידי שומע ומשמיע
שומע ומשמיע כתב:לכאורה אתה צודק.
עוד קשה לי שאם משום קורע, יותר מדין חותלות.

טעות היא בידי, כי מסתבר שהיתר חותלות אינו אלא כשאינו עושה פתח יפה. כי אם עושה פתח יפה כבר מתעסק עם החותלת בפני עצמה ואינה טפלה.

יש לציין שלעניין איסור עשיית פתח גם הגריש"א לא ברירא ליה בפחית שהיא חד פעמית [כ"כ בארחות שבת שאמר להם],
ועיקר מה שאסר הוא מצד מחתך.

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

פורסם: ה' אפריל 11, 2019 12:10 am
על ידי זאב ערבות
כעת משווקים בארה"ב פטנט חדש והוא פותחן פקקי בקבוקים מפלסטיק כאשר הפותחן מסיר את הפקק מבלי לנתק את הפקק מהצואר(בהוראות מובא שמתאים בעיקר לבקבוקים בארה"ב ולא בשאר המדינות). לפותחן יש הסכמות מהרב שלמה אליהו מילר מטורונטו ומהרב פסח אליהו פאלק מגייטסהעד כמובא כאן.
להסכמות נוספות ומידע הלכתי נוסף ניתנת הפניה לאתר http://kosherimage.com/shabbosBottleOpener.html

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

פורסם: ה' אפריל 11, 2019 5:12 am
על ידי לבי במערב
פרי יהושע כתב:ואגב לעניין בורר בתיונים החדשים מ[י]שהו פעם עורר ע"ז, ושוב שמעתי כמה סברות להקל ואיני זוכר כ"כ אולי משהו יכול לפתוח את הנושא בתמציתות.

מהו החשש בהם?

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

פורסם: ה' אפריל 11, 2019 5:14 am
על ידי לבי במערב
002 כתב:ברוך השם מצאתי את החידוש הגדול של הרב גבאי שליט"א מודפס בספרו שיצא לאחרונה "שו"ת שיח דוד ח"ב סימן ל"א.
וז"ל שם: [עמוד ת"ד] מותר לפתוח לכתחילה כל סוגי הפקקים באופן שתיכף ומיד משליך את הפקק ולא ישתמשו בו יותר, ואין צריך לנוקבו מקודם. ובאופן שעושה כן אין לחוש לכלום אליבא דכו"ע.

עדיאל ברויאר כתב:כאמור לעיל, אם כוונתו שמותר לפי כל הפוסקים בדורותינו, אינו כן.

כנראה, אכן כוונתו לפוסקים בדורות שלפנינו (שהרי אינו יכול להתכחש להאוסרים שבדורנו). וא"ש.

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

פורסם: ה' אפריל 11, 2019 2:32 pm
על ידי כח עליון
עדיאל ברויאר כתב:כאמור לעיל, אם כוונתו שמותר לפי כל הפוסקים בדורותינו, אינו כן.

מי אוסר?
(החזו"א לא כתב לאסור פתיחת פחית מתכת אפי' זורקה לאשפה, מפני שדרך להניח בה דברים כמסמרים וכדו'. אולי האוסר בפקק גוזר מעין זה, שדרך לשייר הפקק לצורך שימוש, א"כ הוי מכה בפטיש)

Re: פתיחת קופסאות, פחיות, אריזות, בקבוקים וכד׳ בשבת

פורסם: ה' אפריל 11, 2019 2:37 pm
על ידי כח עליון
שומע ומשמיע כתב:ב] בכל מקרה דאורייתא זה לא, כי זה לא עשוי להכניס ולהוציא. (הט"ז והגר"א רק מחדשים שבחבית שלמה יש גם איסור דרבנן בנקב קטן).

מה כוונתך?

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

פורסם: ה' אפריל 11, 2019 2:42 pm
על ידי עדיאל ברויאר
כח עליון כתב:
עדיאל ברויאר כתב:כאמור לעיל, אם כוונתו שמותר לפי כל הפוסקים בדורותינו, אינו כן.

מי אוסר?
(החזו"א לא כתב לאסור פתיחת פחית מתכת אפי' זורקה לאשפה, מפני שדרך להניח בה דברים כמסמרים וכדו'. אולי האוסר בפקק גוזר מעין זה, שדרך לשייר הפקק לצורך שימוש, א"כ הוי מכה בפטיש)


לעיל כתבתי:
לדעת מו"ר הרב טל (כמבואר בספרו, טל חיים שבת ח"ב), שיש איסור דאורייתא מעצם זה שיוצר פתח יפה (ולא מעשיית כלי), אין היתר גם אם זורק את הפקק לאשפה.

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

פורסם: ה' אפריל 11, 2019 3:06 pm
על ידי כח עליון
עדיאל ברויאר כתב:
כח עליון כתב:
עדיאל ברויאר כתב:כאמור לעיל, אם כוונתו שמותר לפי כל הפוסקים בדורותינו, אינו כן.

מי אוסר?
(החזו"א לא כתב לאסור פתיחת פחית מתכת אפי' זורקה לאשפה, מפני שדרך להניח בה דברים כמסמרים וכדו'. אולי האוסר בפקק גוזר מעין זה, שדרך לשייר הפקק לצורך שימוש, א"כ הוי מכה בפטיש)


לעיל כתבתי:
לדעת מו"ר הרב טל (כמבואר בספרו, טל חיים שבת ח"ב), שיש איסור דאורייתא מעצם זה שיוצר פתח יפה (ולא מעשיית כלי), אין היתר גם אם זורק את הפקק לאשפה.

מה האיסור בעשיית פה אם לא מכה בפטיש, ואם זורקו אינו עשיית כלי, רק סילוק מונע כחותלות

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

פורסם: ה' אפריל 11, 2019 3:29 pm
על ידי עדיאל ברויאר
הלא הספר לפניך (באוצר החכמה ובהיברובוקס), עיין שם מה שביאר בדבר, אני לא יכול לומר במדויק ואין לי פנאי לעיין (סתם סברה פשוטה שלי - אם הבעיה היא בפתח ולא בפקק, אין אפשרות לזרוק את הפתח...)

Re: עצה לפתיחת בקבוקים בשבת לכתחילה

פורסם: ה' אפריל 11, 2019 6:19 pm
על ידי בתבונה
עדיאל ברויאר כתב:א. ככל הידוע לי, לדעתו, ההיתר היחיד לפתיחת בקבוק בשבת הוא ע"י פתיחת פתח לא יפה, דהיינו עשיית חור בפקק.

מה עם חשש סותר בכלי (האם פשוט שחשוב מוסתקי?)

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

פורסם: ה' אפריל 11, 2019 7:16 pm
על ידי שומע ומשמיע
כח עליון כתב:
עדיאל ברויאר כתב:
כח עליון כתב:
עדיאל ברויאר כתב:כאמור לעיל, אם כוונתו שמותר לפי כל הפוסקים בדורותינו, אינו כן.

מי אוסר?
(החזו"א לא כתב לאסור פתיחת פחית מתכת אפי' זורקה לאשפה, מפני שדרך להניח בה דברים כמסמרים וכדו'. אולי האוסר בפקק גוזר מעין זה, שדרך לשייר הפקק לצורך שימוש, א"כ הוי מכה בפטיש)


לעיל כתבתי:
לדעת מו"ר הרב טל (כמבואר בספרו, טל חיים שבת ח"ב), שיש איסור דאורייתא מעצם זה שיוצר פתח יפה (ולא מעשיית כלי), אין היתר גם אם זורק את הפקק לאשפה.

מה האיסור בעשיית פה אם לא מכה בפטיש, ואם זורקו אינו עשיית כלי, רק סילוק מונע כחותלות

אני לא מבין את סברתו , ולא קראתי את דבריו כלל, אבל מה שאתה שואל אינו קושיא, כי הפתח הוא בבקבוק לא בפקק.

Re: פתיחת קופסאות, פחיות, אריזות, בקבוקים וכד׳ בשבת

פורסם: ה' אפריל 11, 2019 7:22 pm
על ידי שומע ומשמיע
כח עליון כתב:
שומע ומשמיע כתב:ב] בכל מקרה דאורייתא זה לא, כי זה לא עשוי להכניס ולהוציא. (הט"ז והגר"א רק מחדשים שבחבית שלמה יש גם איסור דרבנן בנקב קטן).

מה כוונתך?

כתבו פה מקודם שלט"ז והגר"א יש איסור דאורייתא בפתיחת בקבוק.
כתבתי שזה לא מה שהם באו לומר, אלא שבחבית שאינה מוסתקי יש איסור אפילו בנקב קטן, אבל בודאי שזה איסור דרבנן כי אינו עשוי להכניס ולהוציא.
ומה שבגדול הוא דאורייתא, הוא בעשוי להכניס ולהוציא, וזה לא חידוש של האחרונים, אלא דברים פשוטים.

Re: פתיחת קופסאות, פחיות, אריזות, בקבוקים וכד׳ בשבת

פורסם: ו' אפריל 12, 2019 11:45 am
על ידי כח עליון
צודק

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

פורסם: ו' אפריל 12, 2019 11:50 am
על ידי כח עליון
שומע ומשמיע כתב:
כח עליון כתב:
עדיאל ברויאר כתב:
כח עליון כתב:
עדיאל ברויאר כתב:אני לא מבין את סברתו , ולא קראתי את דבריו כלל, אבל מה שאתה שואל אינו קושיא, כי הפתח הוא בבקבוק לא בפקק.

חשבתי שהוא מדבר על עשיית פתח הפקק (בהסרת הרצועה המונעת שימוש תקין)
עכשיו אני נזכר שיש מי שמביא תימוך מהלכות טהרה, דכל כלי שלא יצא מבית האומן עדיין לא נגמר, א"כ אין יחס לבקבוק סגור - ככלי חותם כלי, אלא של גוף אטום דומיא דקופסת שימורים, אולי זו כוונת הרב טל.