עמוד 9 מתוך 10

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: א' מרץ 03, 2019 6:37 pm
על ידי כדכד
מתי הוא יגיע לתפלת עמידה אם יתחיל יוצר עם הצבור אחרי ברכו ולו הברכה לוקחת יותר זמן? אם יתחיל עמידה אחרי הציבור הרי שמצד זה עדיף שיתחיל יוצר קודם ולא משום הקדושה דיוצר

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: א' מרץ 03, 2019 9:20 pm
על ידי פרי יהושע
שומע ומשמיע כתב:מי שיודע שברכת יוצר אור לוקח לו יותר זמן מהש"צ, האם עדיף להתחיל מוקדם ולהפסיד 'ברכו' כצורתו, או עדיף להתחיל בברכו ולהפסיד קדושה דיוצר בציבור?

ראיתי גדולים שנוהגים להתחיל קודם.
בד"כ הלא נפק"מ גם להגיע לשמ"ע, (כמש"כ הרב כדכד)
וגם מסתמא קדושה דיוצר עדיפא מברכו.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ב' מרץ 04, 2019 11:36 am
על ידי יוצא פוניבז'
נושא קרוב לזה
מיסוד ושורש העבודה
יסושהע.JPG
יסושהע.JPG (43.29 KiB) נצפה 2230 פעמים


ויש שדנו לומר דלא כדבריו אלא דיש אף לדלג בפסוד"ז בכדי להתחיל ברכת יוצר אחר ברכו (עי' שו"ת אבני ישפה ח"ה סי' ח' בשם הגריש"א והגר"ש וואזנר, ומאידך בהנהגות ופסקים מרי"ח זוננפלד עמ' 18 ובהערות ע"ש).

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ב' מרץ 04, 2019 1:36 pm
על ידי שלמה משלם
להעיר שהיסוה"ע כתב נגד לומר פסוד"ז במהירות אך לגבי דילוג יש לומר דעדיפא טפי.
לגבי קדושת יוצר איתא בגר"א דכל שהציבור מחזיק בברכות קרי"ש (משמע אפי' שלאחריה) חשיב כאומר בציבור.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ב' מרץ 11, 2019 11:10 pm
על ידי שומע ומשמיע
יישר כוח לכולם.
מה עדיף, התוספת לשבת בברכת יוצר אור, או קדושת יוצר עם הציבור?

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ג' מרץ 12, 2019 2:47 pm
על ידי פרי יהושע
אם מדובר על 'אל אדון', לכא' הוא פיוט תוספת אף שלא נהגו לדלגו גם לצורך עמידה, אבל שאר התוספות לכאו' כטופס ברכות הן, וכנראה גם ברוך אל עליון נקטו הפוסקים כך

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ג' מרץ 12, 2019 2:49 pm
על ידי פרי יהושע
בתי שאלה בר"ח מה עדיף הלל או מוסף, (היה כמה דקות לפני השקיעה), עניתי לה שמוסף, שהלל הרי אינו אינו אלא מנהג בר"ח, אולם בחנוכה יש מקום עיון, בפרט לסוברים לחייב נשים מעיקר דין משום אף היו באותו הנס, ווכן יש לדון לעניין כל ימים שגומרים ההלל, ואף בפסח לדעת הרמב"ן בסה"מ שהוא דאו'.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ג' מרץ 12, 2019 8:12 pm
על ידי שלמה משלם
פשוט שהלל בחנוכה עדיף, אבל גם בר"ח לא פשוט לומר שהמנהג של הלל פחות חשוב מהמנהג שנשים מתפללות מוסף.
זה מנהג וזה מנהג.
אגב, מה זה 'ברוך אל עליון'? ומתי אומרים אותו?

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ד' מרץ 13, 2019 1:20 am
על ידי איש_ספר
פרי יהושע כתב:בתי שאלה בר"ח מה עדיף הלל או מוסף, (היה כמה דקות לפני השקיעה), עניתי לה שמוסף, שהלל הרי אינו אינו אלא מנהג בר"ח, אולם בחנוכה יש מקום עיון, בפרט לסוברים לחייב נשים מעיקר דין משום אף היו באותו הנס, ווכן יש לדון לעניין כל ימים שגומרים ההלל, ואף בפסח לדעת הרמב"ן בסה"מ שהוא דאו'.

כידוע שקו"ט רבותינו אם נשים חייבות בתפילת מוסף, צל"ח, רעק"א עמודי אור ועוד.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ד' מרץ 13, 2019 1:27 am
על ידי יוצא פוניבז'
ובהלל פטורות כידוע, ואף בחנוכה משמע ברמב"ם להדיא שפטורות.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ד' מרץ 13, 2019 8:44 am
על ידי עזריאל ברגר
שלמה משלם כתב:פשוט שהלל בחנוכה עדיף, אבל גם בר"ח לא פשוט לומר שהמנהג של הלל פחות חשוב מהמנהג שנשים מתפללות מוסף.
זה מנהג וזה מנהג.
אגב, מה זה 'ברוך אל עליון'? ומתי אומרים אותו?

הלל בר"ח לנשים הוא כעין "תרי דרבנן".

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ד' מרץ 13, 2019 9:21 am
על ידי ספרים וועלט
כנראה הוא מתכוון ל"אל אדון".

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' מרץ 14, 2019 1:56 am
על ידי פרי יהושע
איש_ספר כתב:
פרי יהושע כתב:בתי שאלה בר"ח מה עדיף הלל או מוסף, (היה כמה דקות לפני השקיעה), עניתי לה שמוסף, שהלל הרי אינו אינו אלא מנהג בר"ח, אולם בחנוכה יש מקום עיון, בפרט לסוברים לחייב נשים מעיקר דין משום אף היו באותו הנס, ווכן יש לדון לעניין כל ימים שגומרים ההלל, ואף בפסח לדעת הרמב"ן בסה"מ שהוא דאו'.

כידוע שקו"ט רבותינו אם נשים חייבות בתפילת מוסף, צל"ח, רעק"א עמודי אור ועוד.

בפשיטות גם אם חייבות בתפילה כיון ורחמי נינהו מ"מ פטורות מתפילת מוסף שהוא כנגד קרבן והוה מצות שהז"ג בעלמא, ומי שחייב כנראה סובר שעיקר התפילה שחייבו במוסף הוא תוספת תפילה למעלת היום (צל"ח), ועכ"פ כיון ואינו רחמי יש מקום לפטור ומכל תפילות השבת לכאורה.
וכמובן אנן קימינן למה שנהגו נשי להתפלל מרצונן מה עדיף,
והעירו ששזה וזה מנהג, ומאי נפק"מ
אבל פשיטא שיש לדון עפ"י שורש החיוב
ספרים וועלט כתב:כנראה הוא מתכוון ל"אל אדון".


אכן, ועמכם המחילה.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' מרץ 14, 2019 10:08 pm
על ידי שלמה משלם
פרי יהושע כתב:
והעירו ששזה וזה מנהג, ומאי נפק"מ
אבל פשיטא שיש לדון עפ"י שורש החיוב

מה דפשיט"ל למר אינו ברור כלל לדידי, דיש לדון אחר שורש מנהגן שלהן מה עיקרי יותר.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ו' מרץ 15, 2019 4:45 pm
על ידי פרי יהושע
שלמה משלם כתב:
פרי יהושע כתב:
והעירו ששזה וזה מנהג, ומאי נפק"מ
אבל פשיטא שיש לדון עפ"י שורש החיוב

מה דפשיט"ל למר אינו ברור כלל לדידי, דיש לדון אחר שורש מנהגן שלהן מה עיקרי יותר.
ומה נראה לך?

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: א' מרץ 17, 2019 9:46 pm
על ידי פרי יהושע
אולי שאלתי כבר
מה עדיף, קר"ש עם כוונה פשוטה אבל כחלק מהמילות, או כוונת השו"ע אבל לא כפירוש המילות?

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ב' מרץ 25, 2019 1:08 am
על ידי חרסון
אולי יוכל כ"ת לפרט מה לדעתו הגדר של כוונת השו"ע מול הכוונה הפשוטה (אף שהיא מובלעת בפיה"מ).

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ד' מרץ 27, 2019 12:21 am
על ידי פרי יהושע
חרסון כתב:אולי יוכל כ"ת לפרט מה לדעתו הגדר של כוונת השו"ע מול הכוונה הפשוטה (אף שהיא מובלעת בפיה"מ).

כששאתה מכוון באחד, אחד יחיד ומיוחד שליט בארבע רוחות השמים ובז' רקיעים והארץ, ושהא' רומז לאלופו של עולם, והח' לז' רקעים והארץ, והד' ד' רוחות השמים, לפעמים בדרך הארוכה הזאת נאבדת המשמעות הפשוטה של אחד ותו לא, כמובן שהסיבה לזה הוא השגרה השוחקת, אז אולי כבר עדיף לכוון לפי המילה, אחד, יש סיכוי שזה יישמר יותר את הכוונה.
מקווה שהובנתי.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ד' מרץ 27, 2019 12:36 am
על ידי חרסון
את זה (בערך) הבנתי, ויש"כ על ההסברה
ניסיתי להבין את צדדי הדיון: מהי המשמעות המחייבת של כוונות השו"ע יותר מאשר הכוונה הפשוטה. איזו עדיפות יש לה במקרה שכזה. (שעלולה לבוא ע"ח הכוונה הבסיסית, שאיננה שונה ממנה מהותית מבחינה תוכנית).

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ד' מרץ 27, 2019 8:15 am
על ידי פרי יהושע
ברור שההרחבה של הכוונה, אינה הרחבה בעלמא, אלא באה לצאת ולבוא בתוך ומתוך המילה עצמה, דא עקא שלפעמים (ולדידי ודכוותי הוא בד"כ) היא נתלית מעל המילה, בלי שיכות אליה, ומטביעה את הכוונה הפשוטה, ולכן יש ב' שיטות, או עכ"פ לא לזוז מדין השו"ע, ולהתאמץ לכוון הכל בתוך המילה או לחילופין עכ"פ לא לוותר על דין השו"ע, ולכוון אפי' באופן התלוי מעל המילה, ככקורא מתוך הספר, (או אפי' ממש לקרוא כמובן ללא מילים, מתוך הסידור המפורש וכדו').
או שפשוט לא לכוון כוונות השו"ע, אם אינו מצליח להכניס אותן לתוך המילה, או לחילופין, לכה"פ כשאינו מצליח, לכוון קודם את כוונת המילה עצמה, ואח"כ אם אפשרי לו לכוון את כוונת השו"ע במנותק.
כל השאלה כמובן, עלי ועל דכוותי שאינן מסוגלים לכוון הכל, לב יודע מרת נפשו ומחשבת אנוש הנעה רצה לה לכל הכיוונים.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 11:39 am
על ידי כדכד
המתחיל להתפלל סמוך לסוף זמן קריאת שמע - עדיף שיאמר ק"ש קודם התפלה ויתפלל אח"כ פסד"ז כסדר או שידלג בפסד"ז כך שיאמר ק"ש עם ברכותיה לפני סוף הזמן (ומיירי כשבשתי האפשרויות יתפלל ביחיד או בשתיהן בצבור כך שלא ידלג בשביל תפלה בצבור)?
האם יש הבדל אם מדובר בסזק"ש של המג"א ועד סוף זמן ק"ש של הגר"א ובעה"ת יספיק בכל מקרה כסדר לבין אם מדובר בסוף זמן ק"ש של הגר"א ובעה"ת?

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 11:39 am
על ידי כדכד
המתחיל להתפלל סמוך לסוף זמן קריאת שמע - עדיף שיאמר ק"ש קודם התפלה ויתפלל אח"כ פסד"ז כסדר או שידלג בפסד"ז כך שיאמר ק"ש עם ברכותיה לפני סוף הזמן (ומיירי כשבשתי האפשרויות יתפלל ביחיד או בשתיהן בצבור כך שלא ידלג בשביל תפלה בצבור)?
האם יש הבדל אם מדובר בסזק"ש של המג"א ועד סוף זמן ק"ש של הגר"א ובעה"ת יספיק בכל מקרה כסדר לבין אם מדובר בסוף זמן ק"ש של הגר"א ובעה"ת?

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 12:15 pm
על ידי עזריאל ברגר
כדכד כתב:המתחיל להתפלל סמוך לסוף זמן קריאת שמע - עדיף שיאמר ק"ש קודם התפלה ויתפלל אח"כ פסד"ז כסדר או שידלג בפסד"ז כך שיאמר ק"ש עם ברכותיה לפני סוף הזמן (ומיירי כשבשתי האפשרויות יתפלל ביחיד או בשתיהן בצבור כך שלא ידלג בשביל תפלה בצבור)?
האם יש הבדל אם מדובר בסזק"ש של המג"א ועד סוף זמן ק"ש של הגר"א ובעה"ת יספיק בכל מקרה כסדר לבין אם מדובר בסוף זמן ק"ש של הגר"א ובעה"ת?

לי פשוט כפי האפשרות הראשונה, וכך ראיתי נוהגים, בפרט בשויו"ט, וכך מובא בפוסקים לגבי ציבור שמאריכים בפסוד"ז.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 2:24 pm
על ידי פרי יהושע
כדכד כתב:המתחיל להתפלל סמוך לסוף זמן קריאת שמע - עדיף שיאמר ק"ש קודם התפלה ויתפלל אח"כ פסד"ז כסדר או שידלג בפסד"ז כך שיאמר ק"ש עם ברכותיה לפני סוף הזמן (ומיירי כשבשתי האפשרויות יתפלל ביחיד או בשתיהן בצבור כך שלא ידלג בשביל תפלה בצבור)?
האם יש הבדל אם מדובר בסזק"ש של המג"א ועד סוף זמן ק"ש של הגר"א ובעה"ת יספיק בכל מקרה כסדר לבין אם מדובר בסוף זמן ק"ש של הגר"א ובעה"ת?

ולי פשוט כהאפשרות השניה
כי פסד"ז הם רשות, וק"ש עם ברכות לכתחילה בזמן ק"ש, יש דעות בראשונים, שכך תיקנו עיקר המצווה ולא נפיק בל"ז, ולכן נראה שאף אם יצטרך לדלג כל פסד"ז כך ייעשה.

ולעניין שעה רביעית אם עובר הזמן, אולי כבר כתבתי לעיל שיש לעי' מה עדיף, ברכות ק"ש או שמ"ע.
ואבי מורי כד הוינא טליא הכריע לי שעדיף ברכות ק"ש, כי עכ"פ יכול להתפלל אחר שעה רביעית, אף שלא נקרא בזמנה, וצריך עיון.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 4:41 pm
על ידי עזריאל ברגר
פרי יהושע כתב:
כדכד כתב:המתחיל להתפלל סמוך לסוף זמן קריאת שמע - עדיף שיאמר ק"ש קודם התפלה ויתפלל אח"כ פסד"ז כסדר או שידלג בפסד"ז כך שיאמר ק"ש עם ברכותיה לפני סוף הזמן (ומיירי כשבשתי האפשרויות יתפלל ביחיד או בשתיהן בצבור כך שלא ידלג בשביל תפלה בצבור)?
האם יש הבדל אם מדובר בסזק"ש של המג"א ועד סוף זמן ק"ש של הגר"א ובעה"ת יספיק בכל מקרה כסדר לבין אם מדובר בסוף זמן ק"ש של הגר"א ובעה"ת?

ולי פשוט כהאפשרות השניה
כי פסד"ז הם רשות, וק"ש עם ברכות לכתחילה בזמן ק"ש, יש דעות בראשונים, שכך תיקנו עיקר המצווה ולא נפיק בל"ז, ולכן נראה שאף אם יצטרך לדלג כל פסד"ז כך ייעשה.

ולעניין שעה רביעית אם עובר הזמן, אולי כבר כתבתי לעיל שיש לעי' מה עדיף, ברכות ק"ש או שמ"ע.
ואבי מורי כד הוינא טליא הכריע לי שעדיף ברכות ק"ש, כי עכ"פ יכול להתפלל אחר שעה רביעית, אף שלא נקרא בזמנה, וצריך עיון.

השאלה היא האם עושים לכתחילה כפי הפוסקים שבשיטתם אנו הולכים, או שעושים בדיעבד כדי לצאת ידי חובת "כולם" (שזה כידוע דבר שאיננו אפשרי).

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 5:32 pm
על ידי כדכד
הרב עזריאל לא הבנתי על מה שאלת מר האחרונה נסובה
עכ"פ אם למר פשוט כאפשרות הראשונה למר פשוט כאפשרות השניה הרי ששאלתי טוב.
מכל מקום אשמח אם הרב עזריאל ינמק העדפתו כדרך שעשה הרב פרי יהושע

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 5:47 pm
על ידי שומע ומשמיע
בהליכות-שלמה כתב שפשוט כאפשרות השניה.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 7:23 pm
על ידי עזריאל ברגר
אני הסתמכתי על דברי הפוסקים בשו"ע (ונו"כ) סימן מ"ו סעיף ט (גם בשו"ע הרב זה בסעיף ט. דבר נדיר-יחסית), שאומרים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה בלי ברכות, ולא אומרים (לציבור כולו!) לדלג פסוד"ז.

ולגבי הסברא, אבהיר את הודעתי הקודמת:
הפוסקים שאנו הולכים בשיטתם, אומרים שאין חובה לקרוא קריאת שמע בברכותיה בזמנה.
לעומת זאת, מצד המנהג ו"אל תיטוש תורת אמך" וכו' - פסוד"ז בשבילנו הם חובה (יותר מאכילת מצה בשבעת ימי הפסח, שדיברנו עליה בימים האחרונים באשכול סמוך...).
ולכן המנהג הפשוט אצלנו (עכ"פ בחב"ד) הוא שמעדיפים לקרוא ק"ש בזמנה בלא ברכות, ואח"כ להתפלל כסדר.

ההצעה שאתם מציעים היא לעשות דבר שלכו"ע הוא בדיעבד (שכן לכתחילה ברור שאסור לדלג פסוד"ז, ובפרט אם מדלג לגמרי - שמפסיד את ברוך שאמר וישתבח), כדי לצאת י"ח לפי עוד כמה ראשונים, שאיננו פוסקים כמותם מעיקר הדין.
וזה הדבר שלא נראה בעיני.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 7:53 pm
על ידי מקדש מלך
פרי יהושע כתב:ברור שההרחבה של הכוונה, אינה הרחבה בעלמא, אלא באה לצאת ולבוא בתוך ומתוך המילה עצמה, דא עקא שלפעמים (ולדידי ודכוותי הוא בד"כ) היא נתלית מעל המילה, בלי שיכות אליה, ומטביעה את הכוונה הפשוטה, ולכן יש ב' שיטות, או עכ"פ לא לזוז מדין השו"ע, ולהתאמץ לכוון הכל בתוך המילה או לחילופין עכ"פ לא לוותר על דין השו"ע, ולכוון אפי' באופן התלוי מעל המילה, ככקורא מתוך הספר, (או אפי' ממש לקרוא כמובן ללא מילים, מתוך הסידור המפורש וכדו').
או שפשוט לא לכוון כוונות השו"ע, אם אינו מצליח להכניס אותן לתוך המילה, או לחילופין, לכה"פ כשאינו מצליח, לכוון קודם את כוונת המילה עצמה, ואח"כ אם אפשרי לו לכוון את כוונת השו"ע במנותק.
כל השאלה כמובן, עלי ועל דכוותי שאינן מסוגלים לכוון הכל, לב יודע מרת נפשו ומחשבת אנוש הנעה רצה לה לכל הכיוונים.

כת"ר נוגע בשאלה שהטרידה אותי רבות. הרבה פעמים מעבירים את המילים במחשבה בלי להתחבר למשמעותן. מצד שני, הניסיון לרכז את המוח במשמעות מפריע עוד יותר, כי הכוונה הטבעית המהירה נפגעת מחמת כך.
לגופו של ספק יש להעיר, שלדעת הגר"מ פיינשטיין כוונת 'השמים וארץ וארבעה רוחות העולם' מעכבת, כך בזכרוני, אולם מלשון החינוך במצוות קריאת שמע משמע דלא כוותיה ואינו מעכב.
עוד יש להעיר, שלדעת שו"ע הרב עיקר הכוונה ששליט בשמים ובארץ ובארבע רוחות העולם מקומה לכתחילה לאחר אמירת 'אחד', ולא תוך כדי שאומרים אותו. וכך אפשר לצאת ידי שניהם בהידור. (ללומדי החסידות שביננו, נראה לי שיש קשר בין הבנה זו לבין המבואר בשער היחוד שפסוק ראשון הוא יחודא עילאה, וממילא מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ, ורק לאחר מכן כבר שייך לברוך שם שהוא יחודא תתאה, ושייך לחשוב על שמים וארץ וארבע רוחות. האמנם נכון?).
בעבר קראתי מאמר של הר"י לויפער בהמודיע שטוען שהדל"ת שלנו משובשת, ובאמת היא דומה יותר לזי"ן, והוכיח זאת בין השאר מהמבואר להלכה שצריך לכוון בדל"ת, והרי הדל"ת שלנו היא כהרף עין ואי אפשר להאריך בה. והפוסקים לטענתו חידשו שאפשר לכוון במחשבה לאחר מכן בגלל הדוחק המציאותי, אבל באמת אין צורך (ולפי מה שכתבתי שיתכן שהדבר קשור לפנימיות העניין, צ"ע).
ויש להעיר שלדעת הגר"מ שטרנבוך בדיעבד ניתן לכוון את כל לשון הפסוק לאחר אמירתו. כמו כן לדעת רעק"א הכוונה היחידה שמעכבת היא שה' אחד ותו לא. וזה מיקל קצת על הקושי לכוון בכל מילה ומילה. אך הרבה חולקים על זה.
מה שכן, שלדעת הרבה אחרונים (וכעת לא זכור לי חולק) הכוונה בפירושי השמות אינה מעכבת בדיעבד, וזה קולא חשובה, שכן אף שאין כל קושי להעביר במחשבה את המילים 'תקיף ובעל היכולת וכו' היה הוה ויהיה וכו' הרבה פעמים קשה לשים לב למשמעותן.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 9:09 pm
על ידי פרי יהושע
עזריאל ברגר כתב:אני הסתמכתי על דברי הפוסקים בשו"ע (ונו"כ) סימן מ"ו סעיף ט (גם בשו"ע הרב זה בסעיף ט. דבר נדיר-יחסית), שאומרים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה בלי ברכות, ולא אומרים (לציבור כולו!) לדלג פסוד"ז.כמדומה הם מדברים שמחמת היוצרות יפסיד את הק"ש, ומקורו בתר"י וזה כבר מעט יותר מובן שצריך להגיד ק"ש בציבור, כולי האי ואולי, וגם זה היה דבר קבוע, (מה שאולי לא טוב אבל זה המצב), אבל באופן חד פעמי, וליחיד, וע"ח פסד"ז, נראה שיש להעדיף את האפשרות השניה, שיוצאים בה יותר לכתחילה

ולגבי הסברא, אבהיר את הודעתי הקודמת:
הפוסקים שאנו הולכים בשיטתם, אומרים שאין חובה לקרוא קריאת שמע בברכותיה בזמנה.
לעומת זאת, מצד המנהג ו"אל תיטוש תורת אמך" וכו' - פסוד"ז בשבילנו הם חובה (יותר מאכילת מצה בשבעת ימי הפסח, שדיברנו עליה בימים האחרונים באשכול סמוך...).
ולכן המנהג הפשוט אצלנו (עכ"פ בחב"ד) הוא שמעדיפים לקרוא ק"ש בזמנה בלא ברכות, ואח"כ להתפלל כסדר.

ההצעה שאתם מציעים היא לעשות דבר שלכו"ע הוא בדיעבד (שכן לכתחילה ברור שאסור לדלג פסוד"ז, ובפרט אם מדלג לגמרי - שמפסיד את ברוך שאמר וישתבח), כדי לצאת י"ח לפי עוד כמה ראשונים, שאיננו פוסקים כמותם מעיקר הדין.מה שלא פוסקים כמותם, זה לא אומר שלכו"ע אין מעדיפים להכלילם בכלל ק"ש ובזמנה, זה כמדומה הפשטות, ופסד"ז הן בסופו של דבר רשות מעיקר הדין
וזה הדבר שלא נראה בעיני.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 9:23 pm
על ידי כרמי שלי
פרי יהושע כתב:ברור שההרחבה של הכוונה, אינה הרחבה בעלמא, אלא באה לצאת ולבוא בתוך ומתוך המילה עצמה . .

כוונת התיבות אחר סיום אמירתם

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 10:55 pm
על ידי יוצא פוניבז'
פרי יהושע כתב:ולעניין שעה רביעית אם עובר הזמן, אולי כבר כתבתי לעיל שיש לעי' מה עדיף, ברכות ק"ש או שמ"ע.
ואבי מורי כד הוינא טליא הכריע לי שעדיף ברכות ק"ש, כי עכ"פ יכול להתפלל אחר שעה רביעית, אף שלא נקרא בזמנה, וצריך עיון.


משנ"ב עא ד
ואם עדיין לא כלו הארבע שעות שהוא שליש היום רק שהוא סמוך לזמן ההוא ואם יתפלל כסדר יעבור זמן התפלה ויצטרך להתפלל ש"ע אחר שליש היום ידלג פסוקי דזמרה וכאופן שנתבאר לעיל בסימן נ"ב בדין איחר לבוא לבית הכנסת אבל לא ידלג מק"ש וברכותיה כלל אף שעי"ז יהיה מוכרח להתפלל ש"ע אחר שליש היום [דה"ח עי"ש טעמו ויש לעיין לפמש"כ מתחלה]

ומש"כ דיל"ע היינו לפי מש"כ להקל בנאנס לברך הברכות גם אחר ד' שעות א"כ לפי"ז לכאו' עדיף דיתפלל קודם

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ו' אפריל 05, 2019 1:52 am
על ידי שומע ומשמיע
עזריאל ברגר כתב:אני הסתמכתי על דברי הפוסקים בשו"ע (ונו"כ) סימן מ"ו סעיף ט (גם בשו"ע הרב זה בסעיף ט. דבר נדיר-יחסית), שאומרים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה בלי ברכות, ולא אומרים (לציבור כולו!) לדלג פסוד"ז.


אני הבנתי שמדברים על יחיד.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ו' אפריל 05, 2019 9:49 am
על ידי בברכה המשולשת
מרן הגר"ש דבליצקי זצ"ל הורה לדלג בפסוקי דזמרא בשביל להספיק לעמוד בתפילה בהנץ החמה, ק"ו מההיתר לדלג בשביל תפילה בציבור.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ו' אפריל 05, 2019 1:26 pm
על ידי עזריאל ברגר
שומע ומשמיע כתב:
עזריאל ברגר כתב:אני הסתמכתי על דברי הפוסקים בשו"ע (ונו"כ) סימן מ"ו סעיף ט (גם בשו"ע הרב זה בסעיף ט. דבר נדיר-יחסית), שאומרים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה בלי ברכות, ולא אומרים (לציבור כולו!) לדלג פסוד"ז.


אני הבנתי שמדברים על יחיד.

ומאי נפק"מ בין יחיד לציבור?!
ועוד, האם היוצרות של הציבור יותר חשובים מפסוד"ז של היחיד?!

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ו' אפריל 05, 2019 3:15 pm
על ידי בברכה המשולשת
עזריאל ברגר כתב:
שומע ומשמיע כתב:
עזריאל ברגר כתב:אני הסתמכתי על דברי הפוסקים בשו"ע (ונו"כ) סימן מ"ו סעיף ט (גם בשו"ע הרב זה בסעיף ט. דבר נדיר-יחסית), שאומרים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה בלי ברכות, ולא אומרים (לציבור כולו!) לדלג פסוד"ז.


אני הבנתי שמדברים על יחיד.

ומאי נפק"מ בין יחיד לציבור?!
ועוד, האם היוצרות של הציבור יותר חשובים מפסוד"ז של היחיד?!


היוצרות הם חלק מגדרי תפילה בציבור, לאומרים אותם.

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: ב' אפריל 08, 2019 2:13 am
על ידי פרי יהושע
עזריאל ברגר כתב:
שומע ומשמיע כתב:
עזריאל ברגר כתב:אני הסתמכתי על דברי הפוסקים בשו"ע (ונו"כ) סימן מ"ו סעיף ט (גם בשו"ע הרב זה בסעיף ט. דבר נדיר-יחסית), שאומרים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה בלי ברכות, ולא אומרים (לציבור כולו!) לדלג פסוד"ז.ועוד, האם היוצרות של הציבור יותר חשובים מפסוד"ז של היחיד?!

היוצרות הן חלק מקדושת יוצר בציבור, ולא הן בעצמם חשובים, אלא אמירת הקדושה שעמהן
(צא וראה שלדעת הרבה גאו' וראשונים עפ"י הפירוש הפשוט במתני' דפורס על שמע, לא אומרים קדושה דיוצר ביחיד כלל).

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: א' יוני 23, 2019 12:31 am
על ידי שייף נפיק
מלווה מלכה אחר חצות בפת או קודם חצות במזונות??

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: א' יוני 23, 2019 5:31 pm
על ידי לבי במערב
שייף נפיק כתב:מלווה מלכה אחר חצות בפת או קודם חצות במזונות?

אא"פ לקיים שניהם?!

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פורסם: א' יוני 23, 2019 6:39 pm
על ידי שמואל שלומוביץ
לדעת הגר"א אין מלווה מלכה אלא בפת, ולא מצינו שזמנה דווקא קודם חצות. שהוא מעלה מסברא אך לא נזכר בש"ס.
וזכורני שדעת הגר"א שמלוה מלכה הוא גם אחר חצות כל הלילה (אולי מאיזהמעשה עם הגר"ח מוואלזין). ולכן לשיטתו פשוט שיש להעדיף לקיימה בפת אחר חצות.