קשקשים בדגים

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
איש לוי
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

קשקשים בדגים

הודעהעל ידי איש לוי » ג' ספטמבר 20, 2016 8:17 pm

שמעתי על הבעיה (במודעות יש חתימות של מורי הוראה מפורסמים) בדגי מושט סלומון, שיתכן ויש מינים מהם שאינם ראויים לאכילה מפאת אי הימצאות בהם קשקשים, רציתי לברר אם יש למישהו מידע ברור בזה, מה התחדש היום מלפני עשר שנים שבד"ץ עוררו על זה, ובכלל מה רמת הספק בזה, צריך הגעלת כלים??

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ג' ספטמבר 20, 2016 8:31 pm

אשמח אם יוכל מאן דהו להעלות המודעה לכאן.

שאלת תם
הודעות: 106
הצטרף: ג' ספטמבר 20, 2016 4:57 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי שאלת תם » ג' ספטמבר 20, 2016 8:49 pm

גם אני ראיתי את המודעה, ותמהתי מאד איך יתכן שוועדי כשרות נוותנים חותמת כשרות על דג בלי לבדוק אם הוא דג טהור או טמא ???
המילה הנפוצה היום: 'הזוי', קטנה מדי לשערורייה כזאת.

איש לוי
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי איש לוי » ג' ספטמבר 20, 2016 9:00 pm

שאלת תם כתב:גם אני ראיתי את המודעה, ותמהתי מאד איך יתכן שוועדי כשרות נוותנים חותמת כשרות על דג בלי לבדוק אם הוא דג טהור או טמא ???
המילה הנפוצה היום: 'הזוי', קטנה מדי לשערורייה כזאת.


לכן הפנתי את השאלה אל החכמים כאן. זה נראה מופקע

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ג' ספטמבר 20, 2016 9:27 pm

עדיין לא ראיתי את המודעה.

אבל כנראה הנידון הוא אותו נידון שכבר כתב ב'חוט שני' (שבת ח"ג) מכבר.

חוט שני שבת חלק ג עמוד רלז - קשקשים בדגים.GIF
חוט שני שבת חלק ג עמוד רלז - קשקשים בדגים.GIF (20.67 KiB) נצפה 4555 פעמים

חוט שני חלק ג עמוד רמ - קשקשים בדגים.GIF
חוט שני חלק ג עמוד רמ - קשקשים בדגים.GIF (3.57 KiB) נצפה 4555 פעמים

חוט שני חלק ג עמוד רלח - קשקשים בדגים.GIF
חוט שני חלק ג עמוד רלח - קשקשים בדגים.GIF (6.15 KiB) נצפה 4555 פעמים

שאלת תם
הודעות: 106
הצטרף: ג' ספטמבר 20, 2016 4:57 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי שאלת תם » ג' ספטמבר 20, 2016 11:01 pm

לכאורה כל הדברים שכתובים בהלכה ובחוט השני הנ"ל, זהו דווקא כאשר אין חותמת כשרות מהודרת, משא"כ כאשר יש כשרות, הרי עד אחד נאמן באיסורין, והראיה שקונים דגים בקופסאות שימורים וגפילטע פיש ודגים טחונים בחנויות הדגים, והכל מהטעם הנ"ל שסומכים על המשגיח שבדק.

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ג' ספטמבר 20, 2016 11:33 pm

השאלה איך בודקים.

אפשר לבדוק בכמה צורות:

א. לסמוך על מדגם, ולא לבדוק דג - דג (ומידיעה, שבועדת כשרות מהודרת, כך בדקו עד לפני כעשר שנים).

ב. לבדוק דג - דג, אבל לסמוך על טביעות עין, לפי מראה הדג, ולא לבדוק שיש קשקשים.

ג. לבדוק דג - דג שיש לו קשקשים.

בחלק מהדגים אין קשקשים על כל אורך הדג, כך שאין הקשקשים ניכרים מיד, ולפעמים לוקח זמן למצוא את הקשקשים.

ובמציאות של משלוחים של אלפי דגים, קשה לבדוק קשקשים בכל דג ודג.

ואמנם ועדות הכשרות לא תמיד מקפידות לבדוק קשקשים בכל דג ודג.
נערך לאחרונה על ידי מעט דבש ב ד' ספטמבר 21, 2016 12:26 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ג' ספטמבר 20, 2016 11:50 pm

חוט שני חלק ג עמוד רלט-רמ.GIF
חוט שני חלק ג עמוד רלט-רמ.GIF (29.24 KiB) נצפה 4531 פעמים

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ג' ספטמבר 20, 2016 11:57 pm

אגרות משה יו"ד חלק ד, סימן א

וכן בהשגחה על דברים שנעשו מדגים, וכ"ש על דגים עצמן כשהן קלופין ולא נראה בהם הקשקשים שצריך השגחה גדולה עלייהו - ולא לסמוך על דברי הבל דבודין באמרם שהרי בדגים במקום צדייתן דגים טהורין - בין בדגים גדולים והנעשה מהן, ובין בדגים קטנים כשמניחים אותן בקופסאות, שיהיה משגיח בשעה שנותנין אותן לקופסאות, וכדומה באופנים אחרים, שיראה ממש שהיה להם קשקשים. ולא יסמוך על טביעות עינו, כי קשה להכיר בהם אף לציידים מומחין וכ"ש לסתם אינשי.אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן ח

וכיון שצריך מי שיעיד שראה אותם קודם שנקלפו שהיה להם קשקשים הרי יש להצריך שיהיה שם משגיח שיראה כל דג ודג, דהרי ודאי כשנצדו ברשת אחת שהוא גדול מאד שניצודין שם אלפי דגים איכא שם הרבה מיני דגים טהורים וטמאים כדרך הימים והנהרות, וא"כ צריך לבדוק כולן ממש כל חד וחד דהוא כודאי איכא שם גם דגים טמאים, ולא נבטל אף דג אחד אף אחר שראה המשגיח שנבדקו רובן והיו דגים טהורין.

ואין לסמוך על אלו שאומרין שאין בים ונהר ההוא דגים טמאים, דהא פלוסא ואספמיא ודבב נהרא שבזמן ר' אבוה ובזמן אביי לא היו שם דגים טמאים אמר רבינא בע"ז דף ל"ט ע"א דהאידנא דקא שפכי ביה נהר גוזא ונהר גמדא אסירי, ועתה בזמננו כבר עירבו כל הימים שבעולם ע"י חפירות וכמעט כל הנהרות איכא מים מעורבין מנהרות אחרים שלכן אין לסמוך ע"ז אף אם היה האמת שאיזו זמן לא היה שם דגים טמאים וכ"ש שאין לידע כלל שהיה אף שעה אחת כן. ולכן ודאי איכא בכל ימים ונהרות גם דגים טמאים.

וגם אין לסמוך בזה על מה שהתנו בקנין החוזה (קאנטראקט) שרק מיני דגים אלו שייחדו קנו שבשביל זה מירתתי מדינא דמלכותא דהרי הם מאמינים לכל אדם ובאמירה בעלמא על מה שאומר שמכיר שהוא מדג זה וזה.

ולכן מוכרח להיות משגיח שיהיה שם כל העת כי על יוצא ונכנס להיות שם בעת שקולפין את הדגים אף שידעו הבעלים והפועלים שלא יקלפו אלא מינים שיש להם קשקשת ואף שיאמרו שרק מינים אלו, דהרי שייך השגחה ע"י יוצא ונכנס בדבר הנעשה מעט מעט בידים שיהיה מירתת להתחיל לקלוף דג טמא דשמא יכנס באמצע, אבל בכאן שנקלפים במכונות גדולות ובזמן קצר כבר נקלף אף בשעה קטנה שיאמדו שודאי יתאחר הרי יכולין לערב כמה דגים טמאין.

וגם בענין יוצא ונכנס אף במקום שסגי בזה רבו המכשולות שמקילין בזה הרבה עד שכניסתם הוא לפעמים רחוקות שכבר יודעין הבעלים והפועלים בערך ולא מירתתי כלל, אבל בקלוף הדגים צריך להיות במקום ההוא משגיח תמידי ממש.

וכשנשלחו דגים כשרים הקלופים וחתיכות דגים וקרבי דגים ממקום ההוא למי ששולחים צריך שתי חותמות כדאיתא בע"ז דף ל"ט ע"ב ואיפסק בש"ע ר"ס קי"ח.
נערך לאחרונה על ידי מעט דבש ב ג' נובמבר 08, 2016 9:13 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שומע ומשמיע
הודעות: 1575
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ד' ספטמבר 21, 2016 12:22 am

בקיצור הנושא הוא נושא ישן, והשאלה רק למי התכוונו. ומסתמא לא כאן המקום. [לי אמר זריצקי על כשרות מסויימת שמצאו אצלם וכו']

שאלת תם
הודעות: 106
הצטרף: ג' ספטמבר 20, 2016 4:57 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי שאלת תם » ד' ספטמבר 21, 2016 12:37 am

מעט דבש כתב:השאלה איך בודקים.

אפשר לבדוק בכמה צורות:

א. לסמוך על מדגם, ולא לבדוק דג - דג (ומידיעה, שבועדת כשרות מהודרת, כך בדקו עד לפני כעשר שנים).

ב. לבדוק דג - דג, אבל לסמוך על טביעות עין, לפי מראה הדג, ולא לבדוק שיש קשקשים.

ג. לבדוק דג - דג שיש לו קשקשים.

בחלק מהדגים אין קשקשים על כל אורך הדג, כך שאין הקשקשים ניכרים מיד, ולפעמים לוקח זמן למצוא את הקשקשים.

ובמציאות של משלוחים של אלפי דגים, קשה לבדוק קשקשים בכל דג ודג.

ואמנם ועדות הכשרות לא תמיד מקפידות לבדוק קשקשים בכל דג ודג.

מה זאת אומרת: השאלה איך בודקים???
הכשרות צריכה לבדוק על פי הדרישה ההלכתית, ואם היא לא עושה כן, אין לך אונאה בכשרות גדולה מזו!!!

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ד' ספטמבר 21, 2016 1:03 am

חוט שני שבת חלק ג עמוד רלז - טביעות עין.GIF
חוט שני שבת חלק ג עמוד רלז - טביעות עין.GIF (36.54 KiB) נצפה 4511 פעמים


דרכי תשובה יורה דעה פג, א - טביעות עין בדגים.GIF
דרכי תשובה יורה דעה פג, א - טביעות עין בדגים.GIF (13.15 KiB) נצפה 4511 פעמים


אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן ח
הנה דגים קלופים שלא נראים קשקשים, אף שמומחים גדולים יכולין להכיר בטביעות עין איך שהם דגים כשרים, פשוט וברור שצריך לידע איך שאיש ההוא הוא מומחה, והוא ראה ואמר שמכיר שהוא מין פלוני הידוע למין כשר, ולא סגי במה שיאמר שהוא מכיר שהוא כשר אך אינו יכול להכיר איזה מין הוא, משום שהכרה כזו אין להחשיב זה להכרת מומחה ע"י טביעות עין, אלא להכרה ע"י סימנים שלאו דאורייתא הן...
אבל כשליכא שום סימן כדגים מקולפים, והסמיכות הוא רק על טביעות עין אינו כלום, אף במוחזק בכשרות כשיאמר שמכיר שהוא דג טהור, כשלא יאמר שמכיר ממש שהוא דג פלוני דכי מכיר כל הדגים שבעולם כשהן קלופין בטב"ע על הבשר של הדג.
שלכן אף שודאי אם ישראל מוחזק בכשרות אמר שהוא דג טהור והלך יש לנו לומר שודאי הכירו בטב"ע ממש איזו דג הוא משום דיש לסמוך שבעצמו יודע שאין טב"ע כזה שאינו מכיר ממש איזו דג אינו כלום,
אבל כשהוא לפנינו יש לנו לשאול זה ממנו אם טב"ע שלו שאומר הוא שמכיר ממש איזה דג, דאולי לא אסיק אדעתיה שיש לחוש לדגים שלא ראה אותם מעולם שהן טמאים ומראה בשרם דומה לזה, וכ"ש כשאמר בפירוש שאינו מכיר איזה דג הוא, אבל מכיר בטב"ע שהוא דג טהור, אינו כלום, דאף שמוחזק בכשרות, הרי ודאי טועה בסברותיו ודמיוניו...
וממילא ידעינן מזה, שלענין דגים קלופין שהטב"ע אף של מומחין גדולים אינו מכל דגים שבעולם, אף שנימא שהוא מומחה לאלו דגים הנמצאים במים דימים ונהרות בסביבות עיר זו, אין למיסמך ע"ז מאחר שליכא סימנים אלא רק טב"ע גרוע כזה שאינו כלום אא"כ יאמר דמכירו בטב"ע שהוא דג פלוני.

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ד' ספטמבר 21, 2016 1:20 am

שאלת תם כתב:מה זאת אומרת: השאלה איך בודקים???
הכשרות צריכה לבדוק על פי הדרישה ההלכתית, ואם היא לא עושה כן, אין לך אונאה בכשרות גדולה מזו!!!

ודאי. השאלה היא רק מה הדרישה ההלכתית.
רבני ועדות הכשרות, יש להם הכרעות משלהם, ולא תמיד הן תואמות לפוסקים אחרים.

עושה חדשות
הודעות: 7285
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' ספטמבר 21, 2016 9:00 am

מי מתנדב להסביר בקצרה, על מה מדובר ועל מי, מה הנידון, האם יש צד שני, ומה דעת בעלי ההוראה וכו'. (נפק"מ לשבת הקרובה...)

איש לוי
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי איש לוי » ד' ספטמבר 21, 2016 2:21 pm

עושה חדשות כתב:מי מתנדב להסביר בקצרה, על מה מדובר ועל מי, מה הנידון, האם יש צד שני, ומה דעת בעלי ההוראה וכו'. (נפק"מ לשבת הקרובה...)


מבירור שערכתי היום, יצא לי כך: בד"ץ בחוברת הכשרות שלהם הם מציינים שהם בודקים כל דג ודג אם יש בו קשקשים, ועכשיו העירו להם שאי"ז מציאותי לפי הנתונים הקיימים עכשיו בחלק מבתי הייצור בחו"ל, ובשבוע הקרוה (יום א') תהיה ישיבת רבנים בבד"ץ על הנושא הזה.
בשארית לא שיווקו דגים בתקופה האחרונה רק במכירת של 'קרן אור שי' ואכן במכירה הזאת היה מצוין על הקופסא החיצונית (לא על כל דג ודג) שיש לבדוק אם יש קשקשים בדגים, והעירו להם שהיה מן הראוי לכתוב על כל דג ודג (ולא גרוע משאר המוצרים)
כשדיברתי היום עם ת"ח שמבין בכשרות, הוא אמר לי שאכן זו שערוריה!! ולע"ע עד שיתבהרו הדברים צריך לקנות רק דגים חיים, שבהם אתה רואה את הסימנים.
אמרו לי שהבעיה לא קיימת בשימורי טונה, עקב היות דג הטונה גדול מאוד (300 קילו ויותר)וזה שייך לבדוק גם בכמויות גדולות.
אדרבה אינני חכם מספיק בזה, ואשמח להחכים מהחכמים כאן

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ד' ספטמבר 21, 2016 3:11 pm

איש לוי כתב:אמרו לי שהבעיה לא קיימת בשימורי טונה, עקב היות דג הטונה גדול מאוד (300 קילו ויותר)וזה שייך לבדוק גם בכמויות גדולות.


דוקא בטונה יש יותר בעיה למצוא את הקשקשים (אם אכן מבחינה הלכתית צריך למצוא אותם, וראה בזה לעיל), כי יש רק קצת קשקשים, ועקב גודל הדג, קשה למצוא אותם.
הטונה הוא שמו של סוג דגים הכולל מינים גדולים וחשובים כדגי מאכל. למינים הנכללים בסוג יש קשקשים נראים מעטים וייתכן שמסיבה זו הניחו שרובם נושרים בעת שהם מוצאים מהמים והם מותרים לאכילה...
ברוב מיני הטונה יש על פני שטח העור מעט קשקשים כהתאמה לאורח חיים של שחיינים מהירים ביותר הזקוקים לעור רירי וחלק. הקשקשים המגינים על עור הדגים מגדילים את החיכוך עם המים ולכן בדגי הטונה רוב הקשקשים זעירים ומשובצים בתוך העור העבה והחזק ואינם בולטים מעל פני השטח.

https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=13259

יש ליזהר שלא לסמוך על כל ההכשרים הניתנים לדגי טונה המגיעים מחוץ לארץ בקופסאות שימורים, כי יש הכשרים שלא ניתן לסמוך עליהם לגבי טונה, אחר שהתברר שבין דגי הטונה הכשרים מעורב סוג טונה שאין בהם קשקשים. ולכן יש לברר על איזה הכשרים ניתן לסמוך בענין זה. (ילקוט יוסף איסור והיתר כרך ב' עמוד קס).מבחינה מסחרית יש כיום כ- 40 זנים שונים של דגים הקרויים 'טונה'... יש סוגי טונה שיש להם סנפיר וקשקשת והם כשרים, ויש שאין להם קשקשים והם בגדר דג טמא ואסור לאכול אותם.

https://www.toraland.org.il/%D7%A9%D7%9 ... %A0%D7%94/

ומאידך, ראה כאן.
טונה - אור ישראל.GIF
טונה - אור ישראל.GIF (12.56 KiB) נצפה 4451 פעמים

וראה עוד
כאן,
וכאן.

טונה.jpg
טונה.jpg (79.23 KiB) נצפה 4458 פעמים
נערך לאחרונה על ידי מעט דבש ב ד' ספטמבר 21, 2016 3:41 pm, נערך 4 פעמים בסך הכל.

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ד' ספטמבר 21, 2016 3:16 pm

בעיית הקושי לזיהוי הקשקשים קיימת גם בעוד דגים.

כך למשל בדג 'מקרל':
"לרוב הוא מכוסה קשקשים קטנים מאד המאופיינים בקשקשת קטנואידית - קשקשים שהשפה החופשית שלהם מחוספסת כמסרק, עם זאת לחלק מסוגי המקרל אין קשקשת כלל" (ויקיפדיה).

איכא למימר
הודעות: 19
הצטרף: ב' מאי 30, 2016 12:17 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי איכא למימר » ד' ספטמבר 21, 2016 11:53 pm

ובחזרה לשאלת פותח האשכול, האם יש למישהו מידע מה היתה מטרת המודעה המעורפלת, והיכן אם/יש לחשוש? / על מי ניתן לסמוך?

י. אברהם
הודעות: 1271
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי י. אברהם » ה' ספטמבר 22, 2016 3:45 am

איש לוי כתב:שמעתי על הבעיה (במודעות יש חתימות של מורי הוראה מפורסמים) בדגי מושט סלומון

מי המה מורי ההוראה שחתמו על המודעה ? !

איש לוי
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי איש לוי » ה' ספטמבר 22, 2016 9:44 am

י. אברהם כתב:
איש לוי כתב:שמעתי על הבעיה (במודעות יש חתימות של מורי הוראה מפורסמים) בדגי מושט סלומון

מי המה מורי ההוראה שחתמו על המודעה ? !


הרב שריאל רוזנברג הרב שבח צבי רוזנבלט ועוד מישהו שאינני זוכר את שמו, שמעתי שאתמול המודעה התפרסמה בעיתונות.
ושוב אודה לכל מי שיחכים אותנו בענין

נשר
הודעות: 1073
הצטרף: ב' אפריל 06, 2015 1:05 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי נשר » ה' ספטמבר 22, 2016 2:14 pm

מכתב הרבנים על כשרות הדגים 1.jpg
מכתב הרבנים על כשרות הדגים 1.jpg (31.64 KiB) נצפה 4369 פעמים

נשר
הודעות: 1073
הצטרף: ב' אפריל 06, 2015 1:05 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי נשר » ה' ספטמבר 22, 2016 2:17 pm

ועד הכשרות של העדה החרדית במענה לשואל
העדה החרדית מוכרים רק דגים שיש עליהם עור ואפשר לראות את הקשקשים

אם יש חותמת זה בסדר?
כן אתה יכול לראות את העור והקשקשים

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ה' ספטמבר 22, 2016 2:23 pm

נשר כתב:ועד הכשרות של העדה החרדית במענה לשואל
העדה החרדית מוכרים רק דגים שיש עליהם עור ואפשר לראות את הקשקשים

אם יש חותמת זה בסדר?
כן אתה יכול לראות את העור והקשקשים

ומה קורה בשימורי דגים?

כיצד בודקים בטונה ומקרל - האם המשגיח רואה קשקשים בכל דג ודג?

איש לוי
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי איש לוי » ו' ספטמבר 23, 2016 1:14 am

נשר כתב:ועד הכשרות של העדה החרדית במענה לשואל
העדה החרדית מוכרים רק דגים שיש עליהם עור ואפשר לראות את הקשקשים

אם יש חותמת זה בסדר?
כן אתה יכול לראות את העור והקשקשים


בפילה מושט א"א לראות את הקשקשים, ואם אפשר להסתמך על בית קשקש? בפת"ש הביא מספר שולחן גבוה שאפשר להסתמך.
ומה לעשות בצנצנות גפליטע פיש? אן בראש של דג קרפיון?

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ו' ספטמבר 23, 2016 9:30 am

חוברת ישנה (תשס"ט) של העדה החרדית על כשרות הדגים.

בכמה מקומות כתבו שהם בודקים את רוב הדגים רק בטביעות עין.
(לבד מהמצורף, ראה גם בעמ' 4, ועמ' 19, ועמ' 29 ועוד).

כשרות הדגים העדה החרדית עמ' 37.GIF
כשרות הדגים העדה החרדית עמ' 37.GIF (4.95 KiB) נצפה 4303 פעמים


כשרות הדגים העדה החרדית עמ' 34.GIF
כשרות הדגים העדה החרדית עמ' 34.GIF (3.43 KiB) נצפה 4303 פעמים


כשרות הדגים.pdf
(843.19 KiB) הורד 246 פעמים
נערך לאחרונה על ידי מעט דבש ב ו' ספטמבר 23, 2016 12:30 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

י. אברהם
הודעות: 1271
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי י. אברהם » ו' ספטמבר 23, 2016 9:45 am

מתוך מדריך הכשרות של העדה החרדית תשע"ו
"כל הדגים ללא סימני טהרה המשווקים בחנויות הדגים שבהשגחת הבד"צ העדה החרדית ירושלים, או דגים באריזות שעל כל אריזה סגורה יש חותמת הבד"ץ העדה החרדית, - נבדקו סימני טהרת הדגים בכל דג ודג,

איש לוי
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי איש לוי » ו' ספטמבר 23, 2016 10:13 am

י. אברהם כתב:מתוך מדריך הכשרות של העדה החרדית תשע"ו
"כל הדגים ללא סימני טהרה המשווקים בחנויות הדגים שבהשגחת הבד"צ העדה החרדית ירושלים, או דגים באריזות שעל כל אריזה סגורה יש חותמת הבד"ץ העדה החרדית, - נבדקו סימני טהרת הדגים בכל דג ודג,


זה מה שכתוב בחוברת, אבל כשמדברים איתם אתה שומע דברים אחרים, ולכן יצאה המודעה הנ"ל.

איכא למימר
הודעות: 19
הצטרף: ב' מאי 30, 2016 12:17 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי איכא למימר » ו' ספטמבר 23, 2016 10:43 am

ע"ע זריקות בעופות.

י. אברהם
הודעות: 1271
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי י. אברהם » ו' ספטמבר 23, 2016 11:11 am

איש לוי כתב:זה מה שכתוב בחוברת, אבל כשמדברים איתם אתה שומע דברים אחרים, ולכן יצאה המודעה הנ"ל.

כשמדברים אתם, מי זה 'אתם' ? משגיח אלמוני ?

פרי יהושע
הודעות: 2869
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' ספטמבר 23, 2016 11:15 am

איש לוי כתב:שמעתי על הבעיה (במודעות יש חתימות של מורי הוראה מפורסמים) בדגי מושט סלומון, שיתכן ויש מינים מהם שאינם ראויים לאכילה מפאת אי הימצאות בהם קשקשים, רציתי לברר אם יש למישהו מידע ברור בזה, מה התחדש היום מלפני עשר שנים שבד"ץ עוררו על זה, ובכלל מה רמת הספק בזה, צריך הגעלת כלים??

מה שלא נח שכולם שייכים לחוג מסוים ויש להם מערכת כשרות משלהם זה לא עושה רושם טוב, גם אם הם מצאו עובדות שלא היו ידועות עד כה!

איש לוי
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי איש לוי » ו' ספטמבר 23, 2016 11:55 am

פרי יהושע כתב:
איש לוי כתב:שמעתי על הבעיה (במודעות יש חתימות של מורי הוראה מפורסמים) בדגי מושט סלומון, שיתכן ויש מינים מהם שאינם ראויים לאכילה מפאת אי הימצאות בהם קשקשים, רציתי לברר אם יש למישהו מידע ברור בזה, מה התחדש היום מלפני עשר שנים שבד"ץ עוררו על זה, ובכלל מה רמת הספק בזה, צריך הגעלת כלים??

מה שלא נח שכולם שייכים לחוג מסוים ויש להם מערכת כשרות משלהם זה לא עושה רושם טוב, גם אם הם מצאו עובדות שלא היו ידועות עד כה!

בנושא הזה היה טענות נגד 'שארית ישראל' ג"כ, שלא טרחו לכתוב על כל דג ודג שיש צורך לבודקו, וכתבו בכלליות על האריזת קרטון החיצונית (במכירה של קרן אור שי) והם הודו בחוסר אחראיות זו, ולכן אינני סבור שבנושא זה דבריך נכונים.

איש לוי
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי איש לוי » ו' ספטמבר 23, 2016 11:57 am

י. אברהם כתב:
איש לוי כתב:זה מה שכתוב בחוברת, אבל כשמדברים איתם אתה שומע דברים אחרים, ולכן יצאה המודעה הנ"ל.

כשמדברים אתם, מי זה 'אתם' ? משגיח אלמוני ?


איתם, זה בקו הטלפון אצל הממונים בבג"ץ על כשרות הדגים. ואכן הבד"ץ יבררו ענין זה ביום ראשון הקרוב כך לכה"פ לפי דבריהם

פרי יהושע
הודעות: 2869
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' ספטמבר 23, 2016 12:03 pm

איש לוי כתב:
פרי יהושע כתב:
איש לוי כתב:שמעתי על הבעיה (במודעות יש חתימות של מורי הוראה מפורסמים) בדגי מושט סלומון, שיתכן ויש מינים מהם שאינם ראויים לאכילה מפאת אי הימצאות בהם קשקשים, רציתי לברר אם יש למישהו מידע ברור בזה, מה התחדש היום מלפני עשר שנים שבד"ץ עוררו על זה, ובכלל מה רמת הספק בזה, צריך הגעלת כלים??

מה שלא נח שכולם שייכים לחוג מסוים ויש להם מערכת כשרות משלהם זה לא עושה רושם טוב, גם אם הם מצאו עובדות שלא היו ידועות עד כה!

בנושא הזה היה טענות נגד 'שארית ישראל' ג"כ, שלא טרחו לכתוב על כל דג ודג שיש צורך לבודקו, וכתבו בכלליות על האריזת קרטון החיצונית (במכירה של קרן אור שי) והם הודו בחוסר אחראיות זו, ולכן אינני סבור שבנושא זה דבריך נכונים.

טוב אני נהנה מבורות מוחלטת אפשר לומר אף רצונית בתחום זה דהיינו של הכשרויות ולכן לא אוסיף עוד בזה.

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ו' ספטמבר 23, 2016 12:29 pm

י. אברהם כתב:מתוך מדריך הכשרות של העדה החרדית תשע"ו
"כל הדגים ללא סימני טהרה המשווקים בחנויות הדגים שבהשגחת הבד"צ העדה החרדית ירושלים, או דגים באריזות שעל כל אריזה סגורה יש חותמת הבד"ץ העדה החרדית, - נבדקו סימני טהרת הדגים בכל דג ודג,

הם בודקים אמנם דג - דג, אבל בטביעות עין שזהו דג כשר.
הם לא רואים קשקשים בכל דג ודג, שזהו דבר קשה לבדוק.

שש ושמח
הודעות: 850
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי שש ושמח » ו' ספטמבר 23, 2016 1:19 pm

פרי יהושע כתב:
איש לוי כתב:שמעתי על הבעיה (במודעות יש חתימות של מורי הוראה מפורסמים) בדגי מושט סלומון, שיתכן ויש מינים מהם שאינם ראויים לאכילה מפאת אי הימצאות בהם קשקשים, רציתי לברר אם יש למישהו מידע ברור בזה, מה התחדש היום מלפני עשר שנים שבד"ץ עוררו על זה, ובכלל מה רמת הספק בזה, צריך הגעלת כלים??

מה שלא נח שכולם שייכים לחוג מסוים ויש להם מערכת כשרות משלהם זה לא עושה רושם טוב, גם אם הם מצאו עובדות שלא היו ידועות עד כה!

מה שלא נוח הוא ההתגוללות על מי שבס"ה מנסה להציל אחרים ממכשול. הענין הוא שבעיקר תלמידי החזו"א הם המקפידים על בדיקה בכל דג ממש, והעד"ח עצמם סבורים שאין צורך בזה כמו שהובא כאן שבתחילה לא נהגו כן, והתחילו לנהוג כן רק מסיבות כלכליות. מי היית רוצה שיפרסם דבר זה? וחוץ מזה שלא ידוע לי על מערכת כשרות שלהם עם השגחה על דגים. לבד מזה, ראוי לשבח מה שלא כתבו שום שמות במודעה כדי שלא לפגוע.

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ו' ספטמבר 23, 2016 1:54 pm

בישיבת תפרח, עלה הנושא לפני כעשר שנים.

ואז הוציאו את דג הטונה מהתפריט, כיון שהתברר שהעדה"ח לא בודקים דג - דג שיש בו קשקשים.

פרי יהושע
הודעות: 2869
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' ספטמבר 23, 2016 2:32 pm

שש ושמח כתב:
פרי יהושע כתב:
איש לוי כתב:שמעתי על הבעיה (במודעות יש חתימות של מורי הוראה מפורסמים) בדגי מושט סלומון, שיתכן ויש מינים מהם שאינם ראויים לאכילה מפאת אי הימצאות בהם קשקשים, רציתי לברר אם יש למישהו מידע ברור בזה, מה התחדש היום מלפני עשר שנים שבד"ץ עוררו על זה, ובכלל מה רמת הספק בזה, צריך הגעלת כלים??

מה שלא נח שכולם שייכים לחוג מסוים ויש להם מערכת כשרות משלהם זה לא עושה רושם טוב, גם אם הם מצאו עובדות שלא היו ידועות עד כה!

מה שלא נוח הוא ההתגוללות על מי שבס"ה מנסה להציל אחרים ממכשול. הענין הוא שבעיקר תלמידי החזו"א הם המקפידים על בדיקה בכל דג ממש, והעד"ח עצמם סבורים שאין צורך בזה כמו שהובא כאן שבתחילה לא נהגו כן, והתחילו לנהוג כן רק מסיבות כלכליות. מי היית רוצה שיפרסם דבר זה? וחוץ מזה שלא ידוע לי על מערכת כשרות שלהם עם השגחה על דגים. לבד מזה, ראוי לשבח מה שלא כתבו שום שמות במודעה כדי שלא לפגוע.

אם זה כך תבוא עליהם ברכה, אבל אם אתה אומר מחלוקת שנו כאן, למה לא כתבו שעל פי מה שהורה החזון איש וכדו', אלא סתם שצריך כי אין בדיקה, האם בסופו של דבר אין זה אומר, שבקרוב נראה מודעה מטעם ועדת הכשרות שלהם שהם אכן בודקים כל דג ודג אם משגיח צמוד העומד ומפקח בשעה שמעלים הדגים מן הים האם עלו בקשקשתו מהימה או לא, [כנהוג לצערנו במחוזתינו].

גם זו לטובה
הודעות: 2260
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ו' ספטמבר 23, 2016 6:09 pm

דגים שהלקוח לא יכול לבדוק, בהעדה בודקים כל דג בנפרד- וכן מדוייק גם מלשונם במדריך

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ש' ספטמבר 24, 2016 9:21 pm

גם זו לטובה כתב:דגים שהלקוח לא יכול לבדוק, בהעדה בודקים כל דג בנפרד- וכן מדוייק גם מלשונם במדריך.

גם בדגים שאי אפשר לבדוק בבית, כשהעדה החרדית כותבים במדריך שהם בודקים 'דג דג' הכונה בטביעות עין (מזהים לפי צורתו שהוא נראה כמו מין הדג הטהור), ולא לבדיקת קשקשים בכל דג ודג (ולא באתי כאן לדון בזה הלכתית, רק להעמיד את המציאות על אמיתתה).

והנה למשל ב'דג דלישס' (שהוא 'געפליטע פיש', שאין אפשרות לבדוק אותו בבית),להלן ציטוט מתוך נוהל ההשגחה (תשס"ט).
ראה בסעיף ו', שאמנם כמה מילים הושמטו שם (למה?), אך ברור מה היה כתוב שם (לפי הקטעים שהעליתי לעיל מאותה חוברת):

כשרות הדגים העדה החרדית עמ' 29.GIF
כשרות הדגים העדה החרדית עמ' 29.GIF (12.72 KiB) נצפה 4197 פעמים

והיינו שכמה דגים (מדגם) נבדקו בהם סימני הטהרה, וכל שאר הדגים בטביעות עין (שמכונה אצלם בכמה מקומות בחוברת 'ראיית עין').

ובמדריך העדה החרדית (תשס"ט) כמובן נכתב שסימני הטהרה נבדקו בכל דג ודג:
דג דלישס - מדריך הכשרות תשס''ט.GIF
דג דלישס - מדריך הכשרות תשס''ט.GIF (14.71 KiB) נצפה 4197 פעמים

ואין כאן סתירה כמובן.
בדיקה 'בכל דג ודג', הכוונה בטביעות עין.

מעט דבש
הודעות: 2859
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: קשקשים בדגים

הודעהעל ידי מעט דבש » ש' ספטמבר 24, 2016 9:42 pm

והנה דוגמא נוספת:

כשרות הדגים העדה''ח עמ' 37.GIF
כשרות הדגים העדה''ח עמ' 37.GIF (2.81 KiB) נצפה 4182 פעמים


כשרות הדגים העדה''ח  עמ' 37.GIF
כשרות הדגים העדה''ח עמ' 37.GIF (5.88 KiB) נצפה 4182 פעמים


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: יהודה בן יעקב ו־ 34 אורחים