אכילת דגים אחרי המבול

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 7288
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' אוקטובר 31, 2016 7:43 pm

יל"ע במה שנאסר על אדה"ר וזרעו לאכול בשר של בע"ח, (או להרוג ולאכול), האם זה כולל גם דגים.
ובגמ' סנהד' נט: מפו' שהדגים בכלל, ובלא"ה נמי צ"ע אם יש לחלק.

וצ"ע למה זה הותר אח"כ לפי מש"כ הרמב"ן בטעם ההיתר שהוא מפני הצלתם מהמבול ע"י נח, והדגים הרי לא היו מהבאים אל התיבה, ולא נגזרה עליהם גזירת המבול.

וזכורני שיש שכ' דבאמת לא הותרו באכילת דגים עד מ"ת, (וצ"ע מהדגה אשר נאכל במצרים וכו').
וע"ע בשי' לר"ן שבת קח. על השתתפות הדגים במ"ת וכו'.
שמא תקדמוני.

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי פלתי » ב' אוקטובר 31, 2016 7:58 pm

עי' כלי חמדה ריש פרשת בראשית (אות ג') שהקשה כן על הרמב"ן.

פרמישלאן
הודעות: 40
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 2:33 pm

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי פרמישלאן » ג' נובמבר 01, 2016 11:26 am

עי' מגיד דבריו ליעקב מהרה"ק רבי בעריש מביאלא זי"ע בפרשת נח
שכתב בפי' שלא הותר להם דגים רק במתן תורה שאז היה לעולם קיום בזכות ישראל וכאילו נצלו בזכותם, וע"כ אנו אוכלים דגים בשבת כי בזה ניכר האות בין ישראל לעמים עיי"ש.
ומה שהק' 'עושה חדשות' מזכרנו את הדגה כבר האריך נכדו הרה"ק רבי מנחם מענדל מביאלא בקו' שמש ומגן עמוד יח.

וראה גם בספר תפארת רבותינו (אלכסנדר) אות צג עמוד לג, שכמו כן אמר האדמו"ר הזקן רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע אותו טעם.

פרי יהושע
הודעות: 2869
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי פרי יהושע » ד' נובמבר 02, 2016 12:06 am

לדעת הרמב"ן לכא' צ"ל שכיון והותר הותר הכל, או שכל שם בע"ח אחד הוא והצלת רובם הוי כהצלת כולם, או מפני עצם נכונותו להציל את מי שצריך להציל כבר נכללו כולם בזה, או שיש להוסיף שגם נכלל בטעם הרמב"ן מה שאומרים שהיה צריך ליצור הפרדה ברורה יותר בין האדם ובע"ח שלא יתערבבו זב"ז, ולכן נכללו דגים, אבל אין זה משמעות דבריו הפשוטה של הרמב"ן.

עושה חדשות
הודעות: 7288
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' נובמבר 02, 2016 8:56 pm

משך חכמה כתב:כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה. דאדם לא הותר לו בשר לאכילה, רק נח זכה בהן בשכר טיפולו וקיומו אותם כל זמן היותו בתיבה, והכין להם מדור לקיים מיניהם, לכן בשכר זה ניתנו לו לאכלה. והדגים שבים שלא נימוחו במבול [קידושין יג, א] ניתנו לאכילה שלא להטיל קנאה במעשה בראשית [מגילה כה, א].

עושה חדשות
הודעות: 7288
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' נובמבר 04, 2016 1:16 pm

יש לשאול עוד, להמבארים שנגזר מוות על הבע"ח במבול, מחמת שכבר לא היה בהם צורך לאדם, ולכתחילה הרי לא נבראו אלא ע"מ לשמשו, "עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה לי", א"כ למה באמת לא מתו הדגים במבול?

צדיק613
הודעות: 76
הצטרף: א' מאי 15, 2016 5:14 pm

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי צדיק613 » ש' נובמבר 05, 2016 10:36 pm

אני לא זוכר אם זה מבואר באיזה מקום, אבל בגמ' מבואר שהמים היו מאוד חמים והגמ' מקשה איך התיבה שהיה מכוסה בזפת לא נמס בחום המים החמים. ובעצם אפ' לשאול איך הדגים חיו בתוך המים החמים. ותי' הגמ' שסביבות התיבה המים היו קרים. א"כ יתכן לומר שגם הדגים הסתובבו שם. וזהו שפיר נתקיימו בזכות נח, הלכך התיר להם לאכול דגים.

זקן ששכח
הודעות: 2631
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי זקן ששכח » א' נובמבר 06, 2016 12:41 am

עושה חדשות כתב:יש לשאול עוד, להמבארים שנגזר מוות על הבע"ח במבול, מחמת שכבר לא היה בהם צורך לאדם, ולכתחילה הרי לא נבראו אלא ע"מ לשמשו, "עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה לי", א"כ למה באמת לא מתו הדגים במבול?

שיטה זו מוזכרת ברש"י סוף פרשת בראשית. ועל פי זה שפיר יובן טעם היתר אכילת דגים. כי לולי קיומם של נח ובני משפחתו לא היה צורך לדגים בעולם, כנזכר. אם כן כל סוד קיומם של הדגים בגלל נח ובניו, ושפיר יש סיבה להתירם להם באכילה.

עושה חדשות
הודעות: 7288
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' נובמבר 06, 2016 1:05 am

זקן ששכח כתב:
עושה חדשות כתב:יש לשאול עוד, להמבארים שנגזר מוות על הבע"ח במבול, מחמת שכבר לא היה בהם צורך לאדם, ולכתחילה הרי לא נבראו אלא ע"מ לשמשו, "עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה לי", א"כ למה באמת לא מתו הדגים במבול?

שיטה זו מוזכרת ברש"י סוף פרשת בראשית. ועל פי זה שפיר יובן טעם היתר אכילת דגים. כי לולי קיומם של נח ובני משפחתו לא היה צורך לדגים בעולם, כנזכר. אם כן כל סוד קיומם של הדגים בגלל נח ובניו, ושפיר יש סיבה להתירם להם באכילה.

ציטטתי את הגמ' בסנהד'.
לפי התירוץ של כת"ר, מעיקרא היה ראוי להתיר לאדם אכילת בע"ח, הרי לא נבראו אלא בסיבתו, וזהו כל סוד קיומם.

פייערמאן
הודעות: 113
הצטרף: ד' יוני 22, 2016 5:56 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי פייערמאן » א' נובמבר 06, 2016 2:56 am

צדיק613 כתב:אני לא זוכר אם זה מבואר באיזה מקום, אבל בגמ' מבואר שהמים היו מאוד חמים והגמ' מקשה איך התיבה שהיה מכוסה בזפת לא נמס בחום המים החמים. ובעצם אפ' לשאול איך הדגים חיו בתוך המים החמים. ותי' הגמ' שסביבות התיבה המים היו קרים. א"כ יתכן לומר שגם הדגים הסתובבו שם. וזהו שפיר נתקיימו בזכות נח, הלכך התיר להם לאכול דגים.

כן תירץ במשחת שמן מהגאון ר' חיים קויפמאן ז"ל, וכעי"ז מביא בפרדס יוסף בשם השפת אמת שבזכות נח ברחו הדגים לים אוקיינוס יעו"ש

עושה חדשות
הודעות: 7288
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' נובמבר 11, 2016 9:41 am

עושה חדשות כתב:יש לשאול עוד, להמבארים שנגזר מוות על הבע"ח במבול, מחמת שכבר לא היה בהם צורך לאדם, ולכתחילה הרי לא נבראו אלא ע"מ לשמשו, "עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה לי", א"כ למה באמת לא מתו הדגים במבול?

הנה כ"ה לש' הגמ' בסנהד' "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ אמר רבי יוחנן מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה והכל על אדם ואדם על הכל ... וימח את כל היקום אשר על פני האדמה אם אדם חטא בהמה מה חטאה תנא משום רבי יהושע בן קרחה משל לאדם שעשה חופה לבנו והתקין מכל מיני סעודה לימים מת בנו עמד (ובלבל) [ופזר] את חופתו אמר כלום עשיתי אלא בשביל בני עכשיו שמת חופה למה לי אף הקדוש ברוך הוא אמר כלום בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה לי מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שבים".
ומשמע דאין מחלוקת בין הטעמים.
ונראה לבאר דאמנם אין טעם בחיי הבהמה אם לא לצורך האדם, אבל לולי שהשחית כל בשר וכו' היתה הבהמה ראויה להתקיים בשביל החיים שאחרי המבול, ורק בגלל ההשחתה נגזר מיתה במבול גם על הבע"ח. והחטא לבד עוד לא סיבה למוות לולי חטא האדם ומיתתו, (הרי אינם בעלי בחירה כדי להיענש), ורק בצירוף ב' הסיבות נגזר עליהם המבול.
וא"כ הדגים שלא השחיתו דרכם, א"ש דלא מתו, כי יש בהם צורך לאדם אחרי המבול.
וכמצויין לעיל - ע"ע בפרדס יוסף פ' נח ובחדש פ' בהעלותך.

אבןטובה

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי אבןטובה » ו' נובמבר 11, 2016 6:50 pm

מה שכ' הרמב"ן שע"י שהציל האדם את בע"ח הותר לו לאכלו אין הכונה שעל דגים שלא הציל אינו מותר לאכלו, אלא הרמב"ן רוצה לומר שמזה שעל ידי האדם ניצולו שאר בעלי חיים מוכח גודל מעלת האדם יותר על בעלי חיים ולכך מותר לו לאכלו וא"כ הוא הדין דגים

שבע
הודעות: 1030
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי שבע » ו' אוקטובר 20, 2017 12:59 am

פנים יפות פ' בראשית
לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ וגו'.
פירש"י השוה להם וכו'. והוא בסנהדרין דף נ"ט, ופריך שם הא דכתיב ורדו בדגת הים וכו'.
קשה לכאורה, הא לא נשמע שנאסר להם אלא חית הארץ, ומנ"ל שנאסר להם דגים,
וצ"ל כיון דכתיב גבי נח [לקמן ט, ב] ובכל דגי הים בידכם נתנו, והדר כירק עשב, משמע בתחלה היה אסור להם דגי הים.

איש חסידות והלכה
הודעות: 49
הצטרף: ד' אפריל 26, 2017 2:18 pm

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי איש חסידות והלכה » ש' אוקטובר 21, 2017 11:43 pm

זכור לי שכתוב ברש"ר הירש גבי היתר נח באכילת בהמות הוא כדי שיבוטא עליונות האדם על הבהמות ולפני המבול עניין זה לא נצרך וא"כ בפשטות ה"ה דגים

איש.dot
הודעות: 433
הצטרף: ב' אוגוסט 05, 2013 1:39 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי איש.dot » ש' אוקטובר 21, 2017 11:56 pm

הותרה לנוח אכילת בשרו של עוג אחרי המבול, עקב הצלתו?...

יודע_ספר
הודעות: 105
הצטרף: א' נובמבר 03, 2013 11:48 pm

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי יודע_ספר » א' אוקטובר 22, 2017 12:04 am

פרמישלאן כתב:עי' מגיד דבריו ליעקב מהרה"ק רבי בעריש מביאלא זי"ע בפרשת נח
שכתב בפי' שלא הותר להם דגים רק במתן תורה שאז היה לעולם קיום בזכות ישראל וכאילו נצלו בזכותם,.


לכאורה זה נסתר מדברי הרמב"ן שכתב בפרק ט פסוק ג
כָּל רֶמֶשׂ אֲשֶׁר הוּא חַי לָכֶם יִהְיֶה לְאָכְלָה כְּיֶרֶק עֵשֶׂב נָתַתִּי לָכֶם אֶת כֹּל
כל רמש אשר הוא חי - ירמוז לבהמה ולחיה ולעוף וגם לדגי הים, כי כלם נקראים רמש.

גם זו לטובה
הודעות: 2260
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי גם זו לטובה » א' אוקטובר 22, 2017 1:17 am

עושה חדשות כתב:יל"ע במה שנאסר על אדה"ר וזרעו לאכול בשר של בע"ח, (או להרוג ולאכול), האם זה כולל גם דגים.
ובגמ' סנהד' נט: מפו' שהדגים בכלל, ובלא"ה נמי צ"ע אם יש לחלק.

וצ"ע למה זה הותר אח"כ לפי מש"כ הרמב"ן בטעם ההיתר שהוא מפני הצלתם מהמבול ע"י נח, והדגים הרי לא היו מהבאים אל התיבה, ולא נגזרה עליהם גזירת המבול.

שמעתי שבאוצר מפרשי התורה הביאו מהחת"ס ועוד שעמדו בזה.

אחד הרבנים
הודעות: 41
הצטרף: ו' יוני 24, 2011 5:07 pm

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי אחד הרבנים » א' אוקטובר 22, 2017 1:48 am

עושה חדשות כתב:וזכורני שיש שכ' דבאמת לא הותרו באכילת דגים עד מ"ת, (וצ"ע מהדגה אשר נאכל במצרים וכו').


יש שיטות שקודם המבול לא היה איסור לאכול בע"ח אלא רק להמית (וכדכ' התוס' סנהדרין נו: ד"ה אכל) וא"כ יתען דאף דהדגים נאסרו בהריגה מ"מ הותרו באכילה אם הומתו ע"י גוי או מתו מאליהם דהרי לא בעי שחיטה כשאר בע"ח .

כדכד
הודעות: 3422
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי כדכד » א' אוקטובר 22, 2017 6:27 pm

נדמה לי שבספר גדולת מרדכי להאדמו"ר מספינקא ירושלים זי"ע יש דרשה על כך. אם אמצא בלנ"ד אביא

שייף נפיק
הודעות: 1697
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' אוקטובר 23, 2017 12:23 am

עיון הפרשה גי' קמט יש כעשרים תירוצים לקו' זו קחנו משם.

כדכד
הודעות: 3422
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי כדכד » ג' אוקטובר 24, 2017 10:21 am

כדכד כתב:נדמה לי שבספר גדולת מרדכי להאדמו"ר מספינקא ירושלים זי"ע יש דרשה על כך. אם אמצא בלנ"ד אביא

הוא מביא שהשפתי צדיק שאל את גיסו השפ"א וענה לו שאולי לולא זכות נח היו הדגים צריכים להתרכז באוקיינוס ובזכות נח יוכלו לפרות ולרבות בכל הימים ולכן דגי הים בידכם ניתנו

שייף נפיק
הודעות: 1697
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי שייף נפיק » ג' נובמבר 14, 2017 11:04 am

מצאתי בכתבי משנים עברו תירוץ מקורי ממו"ר הגר"י שוורץ שליט"א, שהיה ענין שלא ייעשו הדגים לאלהות מכיון שניצלו מהמבול, וכמו שאכן נעשה בדגון שהיה אלוה לפלישתים)ועל כן הותרה אכילתם.

דרומי
הודעות: 4536
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי דרומי » ג' נובמבר 14, 2017 2:01 pm

יפה, באמת תירוץ מקורי

שייף נפיק
הודעות: 1697
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: אכילת דגים אחרי המבול

הודעהעל ידי שייף נפיק » ו' אוקטובר 12, 2018 12:42 am

כעת ראיתי בספורנו ו יג (ואגב דברי הספורנו הנ"ל מחודשים טובא - אם כי לחלקם יש מקור בתנחומא בראשית - ואכמ"ל) שהעולם נחלש אחר המבול ולכן הותרה אכילת בשר, ואם כן מובן שגם דגים הותרו, שאף הם מחזקים ומבריאים את גוף האדם.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 14 אורחים