מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12179
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' נובמבר 14, 2016 2:02 pm

בדברי התלמוד מצאנו הרבה דברים האסורים משום שבות שתכליתכם שהם תיקון רוחני/ תיקון של מצוה.
האחרונים התחבטו אם יתכן תיקון של מצוה שיהיו חייבים עליו מהתורה. (באמת לא כ"כ ברור לי החילוק).
ואספתי מש"ס ופוסקים כל תיקונים של מצוה, ומי שיש בידו להוסיף יבורך.
קשה לי לכתוב המקורות, מי שמעונין במקור על פרט מסוים יודיע.

-----------------------

ש"ס

טבילת כלים טמאים, מחלוקת אמוראים בגמ' ביצה וי"ס משום מתקן
מיעוט ענבי הדס, אמרו בגמ' סוכה שהוא מתקן מנא ונחלקו ראשונים אם הוא מה"ת או מדרבנן.
הפרשת תרו"מ, אמרו במשנה שאסור וכתבו ראשונים שהוא משום מתקן וכ"מ בגמ'.
הזאה על טמא , פירשו ראשונים שהוא משום מתקן.
זריקה דם של קרבן שאינו קרב בשבת ויו"ט, אסור לד' רוב הראשונים ופירשו ראשונים משום מתקן הבשר והאימורים
ראית מום של בכור ביו"ט לסוברים שאסור, יש מהראשונים שפירשו משום מתקן.
ראית סכין של שחיטה ביו"ט לסוברים שאסור יש מהראשונים שפירשו משום מתקן.
עירובי חצרות, אין מערבין מיו"ט לשבת, ויש מהראשונים שפירש משום שנראה כמתקן

ראשונים

הגעלת כלים וליבון י"ס שאסור משום מתקן.
טבילת כלים שנלקחו מהגויים י"ס שאסור משום מתקן.
ביטול איסורים י"ס שאסור משום מתקן.
מליחה המכשרת את הבשר כתבו ראשונים שיש לאסור אף משום מתקן שהמליחה מתירה את הבשר.

אחרונים

מיעוט גובה סוכה להעמידה בשיעור כשר, יש שכתבו שאסור שנראה כמתקן ;
סתימת חלון בפקק כדי שלא תכנס טומאה יש מי שכתב שחשוב מתקן ;
הדחת בשר בשבת שלא נמלח ביום השלישי שלו כדי שיהיה מותר למולחו ולבשלו למחר , יש מי שכתב לאסור משום שהוא כמתקן ;
השקה* של מים שאובים למי גשמים להכשירם לטבילה, יש מי שמצדד לאסור בשבת שנראה כמתקן ;
קביעת מזוזה בשבת, אף באופן שאין איסור בונה בדבר דנו אחרונים לאסור משום מתקן ;
ספר תורה ששעווה מכסה אותיות שבו, לסוברים שהספר נפסל בכך, יש מי שכתב שהסרת השעווה אסורה משום מתקן ;
שופר שתיקן סתימה שבו באופן שהוא פסול עתה למצוותו יש מי שכתב שאסור להסיר הסתימה, אף באופן שאין בהסרה משום סותר , משום שמכשירו עתה למצוותו ;
לולב שעליו דבוקים זה לזה יש מי שכתב שאסור להפרידם ביום טוב שחשוב כמתקן ;
יין פגום שאינו כשר לכוס-של-ברכה* , יש מי שכתב שאסור לתקנו , שנראה כמתקן ;
מצת מצוה בערב פסח שאסור לאכלה, י"ס שאסור לשרותה במים עד שהיא נימוחה כדי שיהיה מותר לאוכלה בער"פ שחשוב תיקון ;
מצה שאינה שלימה יש מי שכתב שאסור לחרכה באש ביום טוב כדי להחשיבה לשלימה, לצאת בה ידי חובת לחם-משנה*, שחשוב כמתקן . (וכן חיבור שני חצאי לחם בקיסם, ובשו"ע להדיא התיר).

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12179
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' נובמבר 14, 2016 2:07 pm

ויש תיקון רוחני שדנו לחייב עליו מהתורה

מילה י"ס שחייבים עליה משום תיקון האדם,
מיעוט ענבי ההדס להכשירו למצוה, י"ס שאיסורו מה"ת.
אגידת הלולב לסוברים שלולב צריך אגד חשובה תיקון כלי משום שבלעדיו אי אפשר לקיים מצות הנטילה.
טבילת גר שאמרו בגמרא שאין טובלים בשבת , הרי זה משום שהוא תיקון גמור.
חתיכת יבלת מכהן או מבהמה על מנת להכשירם לעבודה ולקרבן , הרי זה משום חיוב מכה בפטיש שמכשיר את הכהן ואת הבהמה לעבודה ולקרבן.
הטלת ציצית בבגד של ארבע כנפות יש בה משום מכה בפטיש – אף באופן שאין בה מלאכת קושר - שהוא כמתקן כלי .
מליחת קרבן שמליחתו מכשירתו להקרבה חשובה תיקון כלי .

ישראל אליהו
הודעות: 1646
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ב' נובמבר 14, 2016 2:24 pm

ברכת האילנות בשבת.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12179
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' נובמבר 14, 2016 2:26 pm

ישראל אליהו כתב:ברכת האילנות בשבת.

ע"ע בורר...

סמבטיון
הודעות: 111
הצטרף: ה' דצמבר 26, 2013 3:29 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי סמבטיון » ב' נובמבר 14, 2016 2:41 pm

יש לשים לב להבדל בין חפץ שכל תכליתו למצוה ועל ידי התיקון הוא נעשה ראוי לתכליתו (כמו הדס) ובין חפץ שתכליתו לדבר אחר רק איסורא רביע עליה (כמו כלים שנטמאו).

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12179
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' נובמבר 14, 2016 2:46 pm

סמבטיון כתב:יש לשים לב להבדל בין חפץ שכל תכליתו למצוה ועל ידי התיקון הוא נעשה ראוי לתכליתו (כמו הדס) ובין חפץ שתכליתו לדבר אחר רק איסורא רביע עליה (כמו כלים שנטמאו).

כוונת לחילוק של רב"ש שניאורסון.

אלא שהדס עומד גם להרחה ולא רק למצוה.

ובכל מקרה החילוק קשה מזריקת דם של קרבן שחשוב מתקן רק מדרבנן אע"פ שהקרבן עומד להקטרה.
ואולי שם יש חסרון נוסף שאינו בגוף הדבר.

כהן
הודעות: 537
הצטרף: ד' ספטמבר 21, 2011 8:35 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי כהן » ב' נובמבר 14, 2016 2:55 pm

רשימה מרשימה ביותר
יש להוסיף קילוף מאכל שנאסר כדי קליפה שדנו בזה בפמ"ג ורע"א איני זוכר כעת מקומם
ועי' כאן שדן בענין הבאת ביכורים בשבת
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=301

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12179
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' נובמבר 14, 2016 2:58 pm

יש"כ על ענין הבכורים. אבדוק.

קילוף מאכל נזכר במקורות של ביטול איסורים, יחד עם עוד דברים דומים (ויש בפוסקים עוד הרבה)

ר"ח או"ז דרשות מהר"ח או"ז עמ' 112 והו"ד בתרה"ד סי' נד ומג"א שכג ס"ק יא ועוד. ועי' צל"ח ביצה י ב ושעה"מ יו"ט פ"ב ה"ו, אם מותר לגרום לדבר הקבוע לפרוש כדי שנדונו בדין של כל דפריש עי' טוש"ע סי' קי ס"ז, או שחשוב תיקון, ועי' פמ"ג שם א"א ס"ק יד, מאכל שנאסר כדי קליפה אם מותר להסיר הקליפה או שחשוב כתיקון, וצ"ב שאינו תיקון בגוף הדבר.

עוד יהודי
הודעות: 146
הצטרף: א' מאי 01, 2016 11:19 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי עוד יהודי » ב' נובמבר 14, 2016 3:05 pm

איש_ספר כתב:
סמבטיון כתב:יש לשים לב להבדל בין חפץ שכל תכליתו למצוה ועל ידי התיקון הוא נעשה ראוי לתכליתו (כמו הדס) ובין חפץ שתכליתו לדבר אחר רק איסורא רביע עליה (כמו כלים שנטמאו).

כוונת לחילוק של רב"ש שניאורסון.

אלא שהדס עומד גם להרחה ולא רק למצוה.

ובכל מקרה החילוק קשה מזריקת דם של קרבן שחשוב מתקן רק מדרבנן אע"פ שהקרבן עומד להקטרה.
ואולי שם יש חסרון נוסף שאינו בגוף הדבר.


נראה לחלק באופן שונה. בהדס התיקון הוא עצם הסרת הענבים והעמדת ההדס לאל ענבים. אלא שלולא השינוי הדיני לא היה משמעות לכך. משא"כ בקרבן הבשר ואימורים שנתקנו לא השתנו כלל וכל השינוי הוא בדין. ושמא לזה הייתה כוונתך בסיום דבריך.

סמבטיון
הודעות: 111
הצטרף: ה' דצמבר 26, 2013 3:29 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי סמבטיון » ב' נובמבר 14, 2016 3:18 pm

איש_ספר כתב:
סמבטיון כתב:יש לשים לב להבדל בין חפץ שכל תכליתו למצוה ועל ידי התיקון הוא נעשה ראוי לתכליתו (כמו הדס) ובין חפץ שתכליתו לדבר אחר רק איסורא רביע עליה (כמו כלים שנטמאו).

כוונת לחילוק של רב"ש שניאורסון.

אלא שהדס עומד גם להרחה ולא רק למצוה.

ובכל מקרה החילוק קשה מזריקת דם של קרבן שחשוב מתקן רק מדרבנן אע"פ שהקרבן עומד להקטרה.
ואולי שם יש חסרון נוסף שאינו בגוף הדבר.
הדס עומד גם להרחה אבל לשימושו כהדס של מצוה הסרת הענבים היא תיקונו והכשרו ואין זה דומה לכלים שראויים לשימושם אלא שיש חסרון צדדי שהם טמאים או אפילו פירות טבל שראויים לאכילה אלא שאיסורא רביע עלייהו. בהדס ההכשר מצוה הוא שימושו של ההדס בכלים ופירות השימוש אינו המצוה אלא שדין התורה מפריע לי להשתמש שימוש גשמי.
גם בקרבן י"ל שהתרת האימורים והבשר ע"י הזריקה נחשב דין נוסף ולא תיקון בעצם השימוש שלהם. זאת מלבד הסברא שנרמזה כאן שהתיקון נעשה בדבר אחר.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12179
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' נובמבר 14, 2016 8:21 pm

יש"כ ללומדים

אוסיף עוד קצת

ועי' פמ"ג סי' שיז א"א ס"ק כ, שניתוק חוטי ציצית פסולים מהבגד חשוב מתקן מנא, ומ' שם שהוא מהתורה, שאל"כ היה עשה של כבוד הבריות דוחה, ועי' תהל"ד שם ס"ק יג, שחשוב מכ"ב משום שע"י ניתוקם יכול לצאת בטלית לרה"ר, ועי"ש שתמה שהרי זה כמוציא חפץ מכיס שבבגדו, ואפשר שחשוב תיקון שעי"ז יכול לקשור בבגד חוטים אחרים, ועי' פמ"ג שבציון 15. ועי' חמדת ישראל שם שציין לשו"ת רמ"ע מפאנו סי' קו שאלה ו, שמ' מדבריו שמשיחת כה"ג בשמן המשחה חשובה מלאכה מה"ת, והיינו תיקון גברא ושמ' מזה שאף תיקון של מצוה חשוב תיקון.

אבןטובה

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי אבןטובה » ד' נובמבר 16, 2016 9:39 pm

פסחים עג. שמוציאו מידי אבר מן החי

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12179
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' נובמבר 23, 2016 8:03 pm

אבןטובה כתב:פסחים עג. שמוציאו מידי אבר מן החי

אינו עניין לכאן כלל כמובן וכפשוט
.

מצאתי עוד קצת:

במשנה ריש אלו דברים נמנו מעשי הפסח הדוחים את השבת: שחיטה זריקה ומיחוי קרביו והקטרה. הרי שאף מיחוי קרבים חשוב לכה"פ שבות שהוצרכו לומר שנדחה.
בספ"ז המובא בילקוט בהעלותך, למדו מהכתוב שלא רק שחיטת הפסח דוחה שבת אלא אף: זריקה, קבלה, מיחוי קרביו, הקטר אברים. הרי שהוסיפו קבלה ועוד שמשמע שהכל מה"ת שהרי למדו כן מהכתוב.

זריקה, כבר כתבנו למעלה שיש בראשונים שהוא תיקון הקרבן, ולספ"ז משמע שהוא מהתורה כמו שעמד באמבוהא דספרי שם.
קבלה, כ' באמבהוא דספרי שם שחשוב תיקון, שע"י שנתקדש בכלי שרת נתקן לזריקה.
מיחוי קרביו, יעויין בקול הרמ"ז על המשנה בריש אלו דברים ובמגיני שלמה שם סט א, (הובאו בס' הכביר שער הקרבן) שאסור משום שנראה כמתקן (וצ"ע מהדחת כלים) ולספ"ז מ' שהוא מהתורה ! ויעוי' בשער הקרבן שם, שכ"מ בתוס' הרשב"א סט א וכ"ה במהרש"א שם לד' הסוברים שהמיחוי הוא ניקוי הקרביים בסכין ולא נקיבתם בלבד.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12179
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' נובמבר 23, 2016 8:22 pm

בירו' פסחים פ"י, אמר דוד על לחם הפנים סידורו דוחה שבת, וצ"ב איזה מלאכה יש בו שצריך לדחות. ועי' אמבוהא דספרי שפי' משום מתקן מנא..

נשר
הודעות: 1071
הצטרף: ב' אפריל 06, 2015 1:05 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי נשר » ה' דצמבר 08, 2016 2:46 pm

נתקלתי היום בקושייתו של הקבא דקשייתא,
למה קשר עניבה בתפילין (להו"א של הגמ') יהיה מותר, דגם אם אין קושר, יש כאן מתקן מנא!

עובדיה חן
הודעות: 1286
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי עובדיה חן » א' מרץ 18, 2018 4:52 am

ישראל אליהו כתב:ברכת האילנות בשבת.

מוזר הדבר שהרב יצחק יוסף לא מתייחס לפסוק כפסק של הבן איש חי לא לברך בשבת

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2603
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי נהר שלום » א' מרץ 18, 2018 9:39 pm

עובדיה חן כתב:
ישראל אליהו כתב:ברכת האילנות בשבת.

מוזר הדבר שהרב יצחק יוסף לא מתייחס לפסוק כפסק של הבן איש חי לא לברך בשבת

מה פירוש "לא מתייחס לפסוק"?

זקני דרום
הודעות: 94
הצטרף: ו' אוקטובר 20, 2017 2:30 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי זקני דרום » א' מרץ 18, 2018 10:05 pm

נהר שלום כתב:
עובדיה חן כתב:
ישראל אליהו כתב:ברכת האילנות בשבת.

מוזר הדבר שהרב יצחק יוסף לא מתייחס לפסוק כפסק של הבן איש חי לא לברך בשבת

מה פירוש "לא מתייחס לפסוק"?

אביו הגר"ע התיר לכתחילה לברך בשבת שאין דרך בורר אלא כדרך שהיה במשכן
וכבר אמר ר' יואלי ניצוצות אין בהם ממש...

עובדיה חן
הודעות: 1286
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי עובדיה חן » א' מרץ 18, 2018 11:21 pm

לא מבין איך ניתן לפסוק לכתחילה נגד ראש גול אריאל בן איש חיל.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' מרץ 18, 2018 11:28 pm

לא כל כך מובן לי הדמיון בין הדוגמאות שהביא הרב איש ספר לברכת האילנות (אע"פ שלא בדקתי ממש את כולם אחת לאחת). שם מדובר בתיקון בחפץ ממשי אמנם סיבתו היא רוחנית או הלכתית אבל הנפ"מ בזה היא בעולם המעשה בין אם זה לצורך האדם או אפילו להפטר מן החיוב (כמו מילה) רק אנחנו מגדירים שכיוון שזו פעולה באדם ולא מצווה בעלמא הפטור מגדיר שהאדם מתוקן. אבל בברכת האילנות אין לנו הגדרה הלכתית או מעשית כלשהיא בחפץ ממשי שאנחנו יכולים לומר שקרה בזה תיקון.

ישראל אליהו
הודעות: 1646
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי ישראל אליהו » א' מרץ 18, 2018 11:45 pm

עובדיה חן כתב:לא מבין איך ניתן לפסוק לכתחילה נגד ראש גול אריאל בן איש חיל.

עד שאתה תמה על כך, תתמה כיצד פסק גם נגד אביו שכתב שמ"מ מהיות טוב יברכה בחול, ורק בשבת האחרונה כשאין לו אפשרות נוספת לראות אילנות, יברך בשבת.

דבר נוסף, הרבה פוסקים כתבו שהמנהג אצל בני ספרד לא לברך בשבת, וכ"כ בכה"ח. וע"ז הוא לא התייחס.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2603
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי נהר שלום » ב' מרץ 19, 2018 1:59 am

עובדיה חן כתב:לא מבין איך ניתן לפסוק לכתחילה נגד ראש גול אריאל בן איש חיל.

הרב עובדיה כתב בחזון עובדיה שהמחמיר תבוא עליו ברכה (לא זכור לי הלשון בדיוק), והוסיף בהערה שבירך בעצמו שנה אחת שחל ר"ח בשבת כאשר היה בתל אביב, משום שחשש שהציבור ששם בשבת, לא יהיה שם למחרת, כך הסביר גם הילקו"י בשיעורו במוצאי שבת האחרון. אולם לכתחלה אמר שלא יברך בשבת. [וכבר רבים תמהו על דברי הכה"ח בעניין הניצוצות ואכמ"ל. ואיני מוצא מקום לתמהותכם].

ישראל אליהו
הודעות: 1646
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ב' מרץ 19, 2018 9:48 am

נהר שלום כתב:
עובדיה חן כתב:לא מבין איך ניתן לפסוק לכתחילה נגד ראש גול אריאל בן איש חיל.

הרב עובדיה כתב בחזון עובדיה שהמחמיר תבוא עליו ברכה (לא זכור לי הלשון בדיוק), והוסיף בהערה שבירך בעצמו שנה אחת שחל ר"ח בשבת כאשר היה בתל אביב, משום שחשש שהציבור ששם בשבת, לא יהיה שם למחרת, כך הסביר גם הילקו"י בשיעורו במוצאי שבת האחרון. אולם לכתחלה אמר שלא יברך בשבת. [וכבר רבים תמהו על דברי הכה"ח בעניין הניצוצות ואכמ"ל. ואיני מוצא מקום לתמהותכם].

כבר כתבתי שלטענת המנהג לא התייחס כלל. [ועוד הוא 'תמה' על האול"צ שפסק ע"פ הקבלה. והמעיין באול"צ יראה שלא פסק ע"פ הקבלה, אלא בעיקר משום המנהג. ורק הוסיף ליישב דברי הבא"ח].

היא שיחתי
הודעות: 3480
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי היא שיחתי » ג' מרץ 20, 2018 12:50 am

מעין הנזכר לעיל יש מחיצה המתרת בשבת

סמל אישי של המשתמש
מגדל
הודעות: 360
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2018 12:21 am

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי מגדל » ה' ינואר 03, 2019 5:04 pm

אגידת לולב למ"ד צריך אגד.

עושה חדשות
הודעות: 8870
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' מאי 15, 2020 11:30 am

איש_ספר כתב:ויש תיקון רוחני שדנו לחייב עליו מהתורה

מילה י"ס שחייבים עליה משום תיקון האדם,
מיעוט ענבי ההדס להכשירו למצוה, י"ס שאיסורו מה"ת.
אגידת הלולב לסוברים שלולב צריך אגד חשובה תיקון כלי משום שבלעדיו אי אפשר לקיים מצות הנטילה.
טבילת גר שאמרו בגמרא שאין טובלים בשבת, הרי זה משום שהוא תיקון גמור.
חתיכת יבלת מכהן או מבהמה על מנת להכשירם לעבודה ולקרבן, הרי זה משום חיוב מכה בפטיש שמכשיר את הכהן ואת הבהמה לעבודה ולקרבן.
הטלת ציצית בבגד של ארבע כנפות יש בה משום מכה בפטיש – אף באופן שאין בה מלאכת קושר - שהוא כמתקן כלי.
מליחת קרבן שמליחתו מכשירתו להקרבה חשובה תיקון כלי.האם יש מקור לומר שתיקון מדרבנן יהיה אסור מדאו'?
(פרי יצחק א,כח ושפ"א שבת קל"ה ראיתי. האם יש קודם).

כח עליון
הודעות: 459
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי כח עליון » ו' מאי 15, 2020 1:57 pm

קשור קצת לנושא האשכול

או"ח תרל"ג סוכה שהיא גבוהה וכו' מיעטה בכרים וכסתות אינו מיעוט עד שיבטלנה בפה. ובמ"ב (ס"ק יג): י"א שגם בביטול בלב סגי. כתבו האחרונים דאסור למעטה ביום טוב דהוי כעין בונה: ובשעה"צ (טו).

סליחות
הודעות: 1149
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי סליחות » א' מאי 17, 2020 1:17 pm

האם הכוונה לתיקונים מדרבנן בלבד וכן לתיקונים של מצוה בלבד מדאורייתא?
אם לא, יש להזכיר שמדאורייתא מצינו תיקון של כעס.
רמב"ם, הל' שבת פ"ח ה"ח:
במה דברים אמורים בחובל בבהמה וחיה ועוף וכיוצא בהם, אבל החובל בחבירו אף על פי שנתכוון להזיק חייב מפני נחת רוחו שהרי נתקררה דעתו ושככה חמתו והרי הוא כמתקן, ואף על פי שאינו צריך לדם שהוציא ממנו חייב.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7302
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' מאי 17, 2020 4:08 pm

סליחות כתב:האם הכוונה לתיקונים מדרבנן בלבד וכן לתיקונים של מצוה בלבד מדאורייתא?
אם לא, יש להזכיר שמדאורייתא מצינו תיקון של כעס.
רמב"ם, הל' שבת פ"ח ה"ח:
במה דברים אמורים בחובל בבהמה וחיה ועוף וכיוצא בהם, אבל החובל בחבירו אף על פי שנתכוון להזיק חייב מפני נחת רוחו שהרי נתקררה דעתו ושככה חמתו והרי הוא כמתקן, ואף על פי שאינו צריך לדם שהוציא ממנו חייב.

אכן זוהי דעת הרמב"ם.
כמדומני שדעת רש"י באותה הסוגיא, שהחובל בעצת יצרו - חשיב מקלקל ולא מתקן.

סליחות
הודעות: 1149
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי סליחות » א' מאי 17, 2020 4:19 pm

עזריאל ברגר כתב:אכן זוהי דעת הרמב"ם.
כמדומני שדעת רש"י באותה הסוגיא, שהחובל בעצת יצרו - חשיב מקלקל ולא מתקן.

ייש"כ.
לכולי עלמא אסור, השאלה מה הטעם והאם זה מדאורייתא או מדרבנן.
ויעוי' בערוה"ש או"ח סי' שט"ז סע' כו:

וכתב הרמב"ם שם [הל' ח'] דזה שנתבאר במכוין להזיק פטור מפני שהוא מקלקל במה דברים אמורים בבהמה חיה ועוף וכיוצא בהם אבל החובל באדם אף על פי שנתכוין להזיק חייב מפני נחת רוחו שהרי נתקררה דעתו ושככה חמתו וה"ז כמתקן ואף על פי שא"צ להדם שהוציא ממנו חייב עכ"ל וזהו לשיטתו שפסק במלאכה שאינה צריכה לגופה חייב אבל לרוב הפוסקים פטור שהרי א"צ לגוף החבלה וכן הוא להדיא בגמ' [ק"ה:] דזה תלוי בפלוגתא דר"י ור"ש ע"ש וכן פסק הרמב"ם בפ"י דין י' לענין קורע דהוה מקלקל דבקורע לשכך חמתו ה"ז כמתקן וחייב וכן ברפי"ב לענין הבערה להשחית דשורף גדישו או ביתו של חבירו כדי להנקם בו ובזה שככה חמתו חייב ע"ש והראב"ד וכמה מן הראשונים חולקים עליו דבכה"ג אף לר"י לא מיחייב דהן אמת דמקודם אומר הש"ס לר"י דזה מקרי מתקן דקעביד נחת רוח ליצרו אבל הא פריך על זה וכה"ג מי שרי והתניא המקרע בגדיו בחמתו והשובר וכו' יהא בעיניך כעובד עכו"ם שזהו אומנתו של יצה"ר וכו' ע"ש הרי דוחה מה שאמר מקודם שזה מקרי מתקן והרמב"ם ס"ל שאינו דוחה הדין אלא כלומר דבודאי אסור לעשות כן אפילו בחול מיהו לענין שבת מקרי מלאכה דעכ"פ מתקן לתאוותו המזוהמת ואיסור יש בזה ג"כ אף בחול [עמ"מ שם]:

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5054
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

הודעהעל ידי מיללער » א' מאי 24, 2020 9:07 pm

איש_ספר כתב:בדברי התלמוד מצאנו הרבה דברים האסורים משום שבות שתכליתכם שהם תיקון רוחני/ תיקון של מצוה.
האחרונים התחבטו אם יתכן תיקון של מצוה שיהיו חייבים עליו מהתורה. (באמת לא כ"כ ברור לי החילוק).
ואספתי מש"ס ופוסקים כל תיקונים של מצוה, ומי שיש בידו להוסיף יבורך.
קשה לי לכתוב המקורות, מי שמעונין במקור על פרט מסוים יודיע.אחרונים


סתימת חלון בפקק כדי שלא תכנס טומאה יש מי שכתב שחשוב מתקן ;

אשמח לקבל מקורות בענין הזה (לסוגית הגמ' בבבא בתרא דף כ.)


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 30 אורחים