תפלין פסולין

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
אבןטובה

תפלין פסולין

הודעהעל ידי אבןטובה » ג' נובמבר 29, 2016 2:20 am

מי שאין לו תפלין כשרות אלא פסולין יניח אותם מחמת שלא תשתכח אצלו תורת תפלין כמ"ש בשו"ע סי' תרמט ס"ו לענין ד' מינים פסולין שאם אי"ל כשרים יטול הפסולין בלי ברכה כדי שלא תשתכח תורת לולב או דילמא נפיק מיניה חורבא שאפילו יהיה לו תפלין כשרים יתמיד להניח הפסולין????

איש בער
הודעות: 436
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 11:42 pm

Re: תפלין פסולין

הודעהעל ידי איש בער » ג' נובמבר 29, 2016 5:39 am

ראה כעי"ז בטוש"ע יו"ד סי' רפ"ח ס"ה, ובב"ח וט"ז שם.

חיס
הודעות: 1095
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: תפלין פסולין

הודעהעל ידי חיס » ג' נובמבר 29, 2016 5:04 pm

כדאי לשאול את השאלה הנ"ל ב"קול הסופר" מספר 0722706060 ואח"כ 82

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16470
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: תפלין פסולין

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' נובמבר 29, 2016 7:43 pm

לא הבנתי את זה. בא אדם לבית המדרש ומעורר שאלה הלכתית כדי שידונו עליה. אתה אומר לו לך תשאל רב?

אבןטובה

Re: תפלין פסולין

הודעהעל ידי אבןטובה » ד' נובמבר 30, 2016 1:18 am

בשו"ת שבט הלוי ח"ג וח"י כ' דתפלין פסולים אין להניח אף משום שלא תשתכח כיון שיבא חורבא מיניה וכ' דלא כישועות יעקב סי' נב דס"ל שיש להניח תפלין פסולין משום שלא תשתכח ונדפס עתה עוד פעם בס' שביבי הלוי סי' ג.
ויש לצדד הרבה בדבריו דבגמ' לא: מבואר דרק במין אחר שייך שיהיה חורבא ממנו אבל לא בפסולין יעע"ש ברא"ש.
אבל ראיתי שגם בספר וידבר משה להג' מבאניהאד כ' הכי בחג הסוכות כמדומה אות כז שאין להניח תפלין פסולין כיון שהוא תדיר ותפלין בי בר חבו מישכח שכיחי יע"ש


ומעתה אין שום צורך לצלצל לקול השופר שהמציא לנו הסרסור מר. חיס

יאיר
הודעות: 9898
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: תפלין פסולין

הודעהעל ידי יאיר » ד' נובמבר 30, 2016 2:05 am

אוצר החכמה כתב:לא הבנתי את זה. בא אדם לבית המדרש ומעורר שאלה הלכתית כדי שידונו עליה. אתה אומר לו לך תשאל רב?

שמא רצה לזכות ''על הדרך'' במס' החשוב אם אי מי יצטרך.

אבןטובה

Re: תפלין פסולין

הודעהעל ידי אבןטובה » ד' נובמבר 30, 2016 9:19 pm

השבט הלוי הוא ח"ט סי' ה אות ב אות וח"י סי' לב ותקון למשה הלכה למשה סוכות אות לג שלא יניחו תפלין פסולות והישועות יעקב סי' לב כ' שיניח תפלין פסולות
וכל שאלה על סת"ם אין צורך לצלצל קול השופר אלא ישאל אותו כאן בבית המדרש

שמש
הודעות: 832
הצטרף: ג' דצמבר 01, 2015 9:19 pm

Re: תפלין פסולין

הודעהעל ידי שמש » ד' נובמבר 30, 2016 9:56 pm

כעין זה נשאלתי באישה שמסרבת לקבוע בביתה מזוזה מטעמי טבעונות וצעב"ח ומבקשת מזוזה הכתובה על נייר וכד' ש'לא נוסתה על בעלי חיים'...
ומצאתי שיש אוסרים בדבר מפני שיבואו לשכוח תורת מזוזה וגם כאן יש לכאו' לחוש שתאמר לאחרים שהרב התיר לה לקבוע מזוזה כזו.
מה דעת הרבנים שליט"א האם נכון לאסור לחלוטין (או להתחמק) או שמא לומר לה במפורש שזו אינה מזוזה כשרה אך 'עדיף מכלום'?

אבןטובה

Re: תפלין פסולין

הודעהעל ידי אבןטובה » ד' נובמבר 30, 2016 10:30 pm

במנחות לב: תלאה במקל או שהניחה אחר הדלת סכנה ואין בה מצוה של בית מונבז המלך היו עושין בפונקדותיהן כן זכר למזוזה ופרש"י ושל בית מונבז המלך כשהיו מהלכים בדרך נושאין מזוזות עמהם ותולין אותן בפונדק במקל עד הבקר זכר למזוזה לפי שלא היו דרין לעולם דירת קבע אלא הולך היה מעיר לעיר בכל מלכותו.
ובשבת סט: המהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ומשמר יום א' בקדושא ואבדלתא ופרש"י לזכרון בעלמא שיהא לו שם יום חולק משאר ימים ולא תשתכח שבת מהם
ובחולין קד. תוד"ה חלת חו"ל כ' שלא תשתכח תורת חלה וכ"ה פסחים נא..
ובבעל המאור פ"ב משבת דתכלת מעכבת את הלבן ומה שמתעטפין בלבן לחוד הוא שלא תשתכח תורת ציצית ע"ש במלחמות ובשו"ת זכר יהוסף או"ח סי' קכ אות ד
וע"ע שיח יצחק לרבי יצחק ווייס מווערבוי זצ"ל סי' קפה
והנה סברא זו דדבר שנוהג בתדירות ל"א שיעשנה כדי שלא תשתכח יש סמוכין לזה מתוספי הרא"ש נדה יא. ד"ה אע"פ שאמרו דיה שעתה וכו'.
וכבר ציין א' לט"ז סי' רפח סק"ב דמזוזה פסולה לא יניח שיתמיד בזה ע"ש.
סיכום לדינא: מי שממילא לא יניח מזוזה כשרה י"ל שיניחנו להניח לזכר מזוזה על נייר כמו מונבז המלך הנ"ל שלעולם לא דר בדירת קבע וה"נ באשה הזו שלא תניח מזוזה בעור מפני צעבע"ח יש לה להניח הפסולה ואין למחות בידה... אבל זה פשוט שאין להורות לה להניח הפסולה כי פסק הלכה יוכל להביא חורבה כמ"ש ערובין סד. אכרזתא לדרדקי... אלא להניחה ולא למחות בידה

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16470
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: תפלין פסולין

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' נובמבר 30, 2016 10:37 pm

אבןטובה כתב:במנחות לב: תלאה במקל או שהניחה אחר הדלת סכנה ואין בה מצוה של בית מונבז המלך היו עושין בפונקדותיהן כן זכר למזוזה ופרש"י ושל בית מונבז המלך כשהיו מהלכים בדרך נושאין מזוזות עמהם ותולין אותן בפונדק במקל עד הבקר זכר למזוזה לפי שלא היו דרין לעולם דירת קבע אלא הולך היה מעיר לעיר בכל מלכותו.
ובשבת סט: המהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ומשמר יום א' בקדושא ואבדלתא ופרש"י לזכרון בעלמא שיהא לו שם יום חולק משאר ימים ולא תשתכח שבת מהם
ובחולין קד. תוד"ה חלת חו"ל כ' שלא תשתכח תורת חלה וכ"ה פסחים נא..
ובבעל המאור פ"ב משבת דתכלת מעכבת את הלבן ומה שמתעטפין בלבן לחוד הוא שלא תשתכח תורת ציצית ע"ש במלחמות ובשו"ת זכר יהוסף או"ח סי' קכ אות ד
וע"ע שיח יצחק לרבי יצחק ווייס מווערבוי זצ"ל סי' קפה
והנה סברא זו דדבר שנוהג בתדירות ל"א שיעשנה כדי שלא תשתכח יש סמוכין לזה מתוספי הרא"ש נדה יא. ד"ה אע"פ שאמרו דיה שעתה וכו'.
וכבר ציין א' לט"ז סי' רפח סק"ב דמזוזה פסולה לא יניח שיתמיד בזה ע"ש.
סיכום לדינא: מי שממילא לא יניח מזוזה כשרה י"ל שיניחנו להניח לזכר מזוזה על נייר כמו מונבז המלך הנ"ל שלעולם לא דר בדירת קבע וה"נ באשה הזו שלא תניח מזוזה בעור מפני צעבע"ח יש לה להניח הפסולה ואין למחות בידה... אבל זה פשוט שאין להורות לה להניח הפסולה כי פסק הלכה יוכל להביא חורבה כמ"ש ערובין סד. אכרזתא לדרדקי... אלא להניחה ולא למחות בידה


לא מובן בכלל. מה שייך שלא תשתכח כשיכול לשים מזוזה כשרה ורק אינו רוצה. אין זה אלא דברי תימה.

אבןטובה

Re: תפלין פסולין

הודעהעל ידי אבןטובה » ד' נובמבר 30, 2016 10:45 pm

לא הבנת הענין כלל:
היא ממילא לא תניח עיין בהשאלה ותראה
ואז אם לא שייך כלל לומר לה שלא יוצאה המצוה כי לא יועיל ולא תניח כלל אז שייך לומר שיניחנה כך ולא יאמר לה להסיר הפסולה אבל גם לא יאמר לה שהיא כשרה אלא לא יאמר לה דבר
תעיין עוד הפעם ותראה שזהו הדין עפ"י הש"ס


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 20 אורחים