נענועים בתפילת שמו"ע

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 7154
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' נובמבר 29, 2016 9:29 pm

זכור לי הרבה מקורות בנושא הזה, בעד ונגד.
מחד גיסא, הרי לא ראוי לבקש בקשות מהמלך בתנועות גוף נמרצות.
ומאידך, תפילת העמידה זה מושג יותר רחב מאשר בקשה בעלמא.
פעם ראיתי ע"ז בקדמונים (אולי השל"ה או כיו"ב), בפוס', אצל בעלי המוסר, ועוד.
אולי מישהו יכול לעזור ולהביא בקצרה את עיקרי הדברים שנכתבו ונאמרו על כך?

משולש
הודעות: 5021
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי משולש » ג' נובמבר 29, 2016 9:36 pm

מהרי"ל היה מנענע עצמו בשעת התפילה.
ויש לזה כמה סיבות, וזכור לי שבעיקר בגלל האימה (וירא העם וינועו).

גזע תרשישים
הודעות: 8
הצטרף: א' נובמבר 20, 2016 9:50 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי גזע תרשישים » ג' נובמבר 29, 2016 9:40 pm

"שאילנא ליה מאי האי דכל עמין דעלמא לא עבדין נענועא אלא ישראל בלחודייהו דכד לעאן באורייתא מתנענען הכא והכא בלא למודא דבר נש בעלמא ולא יכלין למיקם בקיומייהו, וכו', במלה דא בלחודוי אשתמודען נשמתהון קדישין דישראל בין נשמתהון דעמין עעכו"ם, נשמתהון דישראל אתגזרו מגו בוצינא קדישא דדליק דכתיב (משלי כ) נר יי' נשמת אדם והאי נר בשעתא דאתאחד (נ"א דאתדליק), מגו אורייתא דלעילא לא שכיך נהורא עליה אפילו רגעא, וכו', לא שכיכו לכון, נהורא דשרגא כיון דאתאחדא גו פתילה ההוא נהורא לא שכיך לעלמין אלא מתנענעא נהורא לכאן ולכאן ולא משתכיך לעלמין, כגוונא דא ישראל דנשמתייהו מגו ההוא נהורא דשרגא כיון דאמר מלה חדא דאורייתא הא נהורא דליק ולא יכלון אינון לאשתככא ומתנענען לכאן ולכאן ולכל סטרין כנהורא דשרגא". זוהר ג', פנחס, ריח' ע"ב.

איש טלז
הודעות: 523
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 10:05 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי איש טלז » ג' נובמבר 29, 2016 9:47 pm

השל"ה הוא מסכת תמיד בספר נר מצוה

עושה חדשות
הודעות: 7154
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' נובמבר 29, 2016 10:01 pm

איש טלז כתב:השל"ה הוא מסכת תמיד בספר נר מצוה

יש"כ. ז"ל -
המתנועע בתפילתו, גורם בטול כוונתו.
והעמידה בלי התנועעות כלל, עוזר על הכוונה. ומה שאמר (תהלים לה, י) 'כל עצמתי תאמרנה' וגו', היינו בשירות ותשבחות, וברכות קריאת שמע, ותלמוד תורה, אבל לא בתפילה. ואם יש מי שאמר כן גם בתפלה, נראה לי שאין לחוש לדבריו, כי הנסיון מוכיח, שהעמידה בלי נענוע בתפילה, גורם לכוון הלב. וראה בעיניך, הישאל אדם שאלות ממלך בשר ודם, וגופו מתנועע כנוע עצי יער מפני רוח.
מה עוד?

פלגינן
הודעות: 2587
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי פלגינן » ג' נובמבר 29, 2016 11:14 pm

כבר ציינו כאן בעבר למאמרו של א' זימר, 'תיקוני הגוף בשעת התפילה', סידרא, ה (תשמט). אינו לפני כעת, אך בזכרוני שמאריך בכך.

פרי יהושע
הודעות: 2852
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי פרי יהושע » ד' נובמבר 30, 2016 12:12 am

גזע תרשישים כתב:"שאילנא ליה מאי האי דכל עמין דעלמא לא עבדין נענועא אלא ישראל בלחודייהו דכד לעאן באורייתא מתנענען הכא והכא בלא למודא דבר נש בעלמא ולא יכלין למיקם בקיומייהו, וכו', במלה דא בלחודוי אשתמודען נשמתהון קדישין דישראל בין נשמתהון דעמין עעכו"ם, נשמתהון דישראל אתגזרו מגו בוצינא קדישא דדליק דכתיב (משלי כ) נר יי' נשמת אדם והאי נר בשעתא דאתאחד (נ"א דאתדליק), מגו אורייתא דלעילא לא שכיך נהורא עליה אפילו רגעא, וכו', לא שכיכו לכון, נהורא דשרגא כיון דאתאחדא גו פתילה ההוא נהורא לא שכיך לעלמין אלא מתנענעא נהורא לכאן ולכאן ולא משתכיך לעלמין, כגוונא דא ישראל דנשמתייהו מגו ההוא נהורא דשרגא כיון דאמר מלה חדא דאורייתא הא נהורא דליק ולא יכלון אינון לאשתככא ומתנענען לכאן ולכאן ולכל סטרין כנהורא דשרגא". זוהר ג', פנחס, ריח' ע"ב.

זה נראה יותר בשעת הלימוד, וכך בכוזרי והטעם כתב שם ע"פ פשוטו שלא היה בזמנם רוב ספרים, אבל בתפילה אולי לא ראוי, וראיתי הרבה גדולים שלא נהגו לנענע גופם כמנהג העם.

ישורון250
הודעות: 53
הצטרף: ד' דצמבר 02, 2015 11:46 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי ישורון250 » ד' נובמבר 30, 2016 12:39 am

כף החיים סי' מח אות ז: שם בהגה. ונהגו המדקדקים להתנועע וכו'. אבל בתפלה אין להתנועע, הרמ"ע בתשובותיו סימן קי"ג, וכן כתב עוד הרמ"ע באלפסי זוטא פרק אין עומדין רק שפתיה נעות מסתברא לן דרק אתא למעוטי נענוע הגוף לא אמרו כל עצמותי תאמרנה אלא בפסוקי דזמרה ודומיהן עכ"ל, ובשיטת רבו אמרה הרב המקובל מוהר"ר ישראל סרוק שכן כתב בהגהותיו דלא יתנועע בתפלה רק שפתיו נעות, והגם דכל דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד כמו שכתב הרב מגן אברהם מכל מקום שפרא מילתא להנהיג עצמו שלא להתנועע בתפלה שהוא כעומד לפני המלך וכמו שכתבו מהר"י סרוק והרמ"ע. מחזיק ברכה אות ה'. ועיין לקמן סוף אות ט':

ח. אפילו המתנועע יהיה בנחת לא בתנועות גדולות וקולות משונים, וידעו שעומדים לפני מלך הכבוד. מחזיק ברכה אות ו':

ט. שם בהגה. דוגמת התורה שניתנה ברתת. וז"ל ה"ר דוד אבודרהם דף י"ח ע"ג ונהגו ישראל להתנועע בשעה שקורין כי כשנתנה התורה נרתעו כולם שנאמר וירא העם וינועו, וכן כתב רבינו יעקב בעל הטורים ברמזיו על התורה שם בפרשת יתרו וז"ל וירא העם וינועו על כן מתנענעים בשעת לימוד התורה לפי שהתורה ניתנה באימה ברתת בזיע ע"כ. יפה ללב אות ז':

וז"ל הזהר הקדוש פרשת פינחס סוף דף רי"ח ע"ג, נשמתהון דישראל אתגזרו מגו בוצינא קדישא דדליק דכתיב נר ה' נשמת אדם וכו', נהורא דשרגא כיון דאתאחדא גו פתילה ההוא נהורא לא שכיך לעלמין אלא מתנענעא נהורא לכאן ולכאן ולא משתכיך לעלמין, כגוונא דא ישראל דנשמתייהו מגו ההוא נהורא דשרגא כיון דאמר מלה חדא דאורייתא הא נהורא דליק ולא יכלין אינון לאשתככא ומתנענען לכאן ולכאן ולכל סטרין כנהורא דשרגא דהא נר ה' נשמת אדם כתיב עכ"ל. משמע דהנענוע הוא בשעה שלומד בתורה, אבל לא בשעת התפלה שהיא בקשת רחמים, על כן יש ליזהר בשעת תפלת י"ח שלא להתנועע וכמו שכתבנו לעיל אות ז':

פרי יהושע
הודעות: 2852
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי פרי יהושע » ד' נובמבר 30, 2016 1:12 am

ייש"כ להרב ישורון

יאיר
הודעות: 9875
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי יאיר » ד' נובמבר 30, 2016 2:02 am


עושה חדשות
הודעות: 7154
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' דצמבר 01, 2016 12:24 am

פלגינן כתב:כבר ציינו כאן בעבר למאמרו של א' זימר, 'תיקוני הגוף בשעת התפילה', סידרא, ה (תשמט). אינו לפני כעת, אך בזכרוני שמאריך בכך.

תודה לר' פלגינן. מצו"ב. בלי אחריות.
קבצים מצורפים
אריק (יצחק) זימר, 'תיקוני הגוף בשעת התפילה', סידרא, ה (תשמט).pdf
(3.61 MiB) הורד 267 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 7154
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' דצמבר 05, 2016 7:57 pm

כהשלמה להמובא לעיל בתוך המאמר, לחלק בין חלק הבקשה של שמו"ע ובין חתימת הברכות, (לגבי נענונעים), נראה להוסיף כדלהלן.
סמ"ק מ' יא כתב:וה"רר אליעז' מגרמ"יזא כת' בספרו כי טוב מאד לכוין לחתימת כל ברכה וברכה כי יש בהן מאה ושלש עשרה תיבות כנגד תיבות שיש בתפילת חנה, וכן הדין נותן כי מי שמתכוין בשאלתו ולא יכוין בשבחו של הקדוש ברוך הוא מחייב את עצמו.
או"ז ב"ב סי' רכ כתב:כתב הרב ר' ברוך [בר] שמואל זצ"ל מארץ יון עיון תפלה שמחשב בדעתו אכוין בתפילתי כדי שיעשי לי רצוני ודומה למנסה בוראו. ולי אני המחבר נ"מ דרב ר' משולם בן הרב ר' דוד זצ"ל כי ר' שלמה מוינא פי' עיון תפלה היינו שמכוין בבקשותיו לצורך עצמו. כגון ברך עלינו את השנה הזאת רפאנו וכל כיוצא בזה הבקשות והתחינות שבשמונה עשרה. וכשמגיע לחתום בברכה בא"י רופא חולי עמו ישראל אז אינו חושש ומברך בלא כוונה. וזאת היא העבירה שמעיין בתפילה ומכוין לבו בבקשותיו לצורכו. ובברכה אינו מטריח על עצמו לכוין. וישר בעיני וההנה לי.

עושה חדשות
הודעות: 7154
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' ספטמבר 15, 2017 9:37 am

כסמ"ק ואו"ז כ"ה גם בס"ח,
ספר חסידים סי' קנח כתב:...ואל תשים כוונת לבך רק לבקשות כי עיקר הכוונה לברכות ולשבח לכן אמרו יכוין בכולם ואם אי אפשר יכוין בברכת אבות או בברכת הודאה שאם תכוין רק בבקשות אז יהיה למעלה שוטנים שאומרים אין ראוי לקבל תפלתו שבכבוד מקום אינו חושש לבקש בכוונה ובדרך תחנונים ואיך נעשה רצונו שברצון נפשו מכוין ולא בשבח.

עושה חדשות
הודעות: 7154
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' אוגוסט 01, 2018 7:23 pm

נוסח דומה, בס"ח הוצאת מק"נ -

עיון תפילה - ספר חסידים מקיצי.png
עיון תפילה - ספר חסידים מקיצי.png (24.95 KiB) נצפה 807 פעמים

יושב סתר
הודעות: 341
הצטרף: א' נובמבר 20, 2016 8:17 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי יושב סתר » ד' אוגוסט 01, 2018 9:25 pm

88.jpg
88.jpg (269.36 KiB) נצפה 791 פעמים

צביב
הודעות: 1146
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי צביב » ד' אוגוסט 01, 2018 11:27 pm

סיפרו שרבי משה פינשטיין זצ''ל היה עומד ללא תנועה, והסביר שברוסיה מי שהוצרך לדבר עם השלטונות, היה צריך לעמוד ללא נוע.

( אינני זוכר את ההמשך, וכמדומה, למד שכך עבד עומד בפני רבו)

משולש
הודעות: 5021
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי משולש » ה' אוגוסט 02, 2018 1:43 pm

מישהו אמר לי על מהרי"ל שהוא מתכוין שצריך להתנועע כמו נר, שזה אומר נענוע מאוד קל וכמעט בלתי מורגש. ולא "כל עצמותי תאמרנה".

צביב
הודעות: 1146
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי צביב » ב' אוגוסט 06, 2018 2:40 am

לפעמים בנר זה מורגש, אבל זה כל עצמותי, ולא מצד לצד.

אוהב עמו
הודעות: 357
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי אוהב עמו » ג' אוגוסט 07, 2018 6:41 pm

זכורני שאחד הצדיקים ביקש מבנו בהגיעו לגיל מצוות מחילה על כך שאינו מתפלל בנענוע ומסתמא גורם לו בושה עי"ז שנראה שאביו חריג מבין המתפללים.
אולי זה היה ר' מרדכי צוקרמן מגב"ש.

בנו"ט סיפר לי א' מבוגרי סלבודקה לפני עשרות שנים שבמזרח היה נראה כעמודי חשמל (ר' מרדכי שולמן ור' משה טיקוצינסקי ואולי גם הרב אברמסקי ור' ברוך רוזנברג) שהיו עומדים שמו"ע בלי נוע

העיברי
הודעות: 50
הצטרף: ג' יוני 12, 2018 6:10 am

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי העיברי » ה' אוגוסט 09, 2018 4:14 am

ראה אות מ', אודות מנהג הח"ס בהענין
קבצים מצורפים
מנהגי חתם סופר.PDF
(261.25 KiB) הורד 34 פעמים

דלי דלות
הודעות: 90
הצטרף: ד' פברואר 08, 2017 2:54 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי דלי דלות » ה' אוגוסט 09, 2018 2:23 pm

שם משמואל, פרשת ואתחנן תרע"ה
ויש לומר שמחמת מקור מוצא התפילה, אם מהמוח או מהלב, נולד ההפרש אם בלחש או בקול. כי הלב הוא חם ומתפעל ומוליד תנועה וקול, והמוח הוא קר ובלתי בעל תנועה ובלחש. ועל כן הקדושים והצדיקים היותר גדולים שהם בחינת מוח אין נראות מהם תנועות והתפעלות בתפילתם. ובאזנינו שמענו שהקדוש הרבי ר' בונם מפרשיסחא זצללה"ה הי' מתפלל בלי שום תנועה, אלא הי' עומד כמו עמוד של אבן ורק עיניו זולגות דמעות ושופעות בלי הפוגות. וכ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה סיפר שבהיותו חולה ר"ל נצטוה מאת כ"ק זקיני האדמו"ר הגדול זצללה"ה מקאצק להתפלל בר"ה ויוה"כ אתו עמו בחדרו המיוחד שעל יד ביהמ"ד הגדול, ולא הי' רואה בזקיני זצללה"ה שום תנועה והתפעלות בכל התפילה, אלא פניו היו בוערות כלפידים וכמלאך ה' נורא מאד. ובספר ישמח משה להקדוש ר"מ טייטעלבוים זצללה"ה מאוהעל (ריש פ' אחרי) שזוהי בחינת הצדיקים שהם מבתי גואי ומהם הי' משרע"ה ואהרן שבכל עבודתם ותפילתם לא היתה ניכרת בהם שום תנועה והתפעלות:

בקרו טלה
הודעות: 2773
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' אוגוסט 09, 2018 3:24 pm

-
קבצים מצורפים
פסקי תשובות.pdf
(413.91 KiB) הורד 25 פעמים

כדכד
הודעות: 3255
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

הודעהעל ידי כדכד » ה' אוגוסט 09, 2018 3:39 pm

[quote="אוהב עמו"]זכורני שאחד הצדיקים ביקש מבנו בהגיעו לגיל מצוות מחילה על כך שאינו מתפלל בנענוע ומסתמא גורם לו בושה עי"ז שנראה שאביו חריג מבין המתפללים.
אולי זה היה ר' מרדכי צוקרמן מגב"ש.
/quote]
עד כמ שזכור לי הג"צ הרב מרדכי צוקרמן זצ"ל כן היה מתפלל בנענוע


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 39 אורחים