מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
חיס
הודעות: 1165
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי חיס » ב' דצמבר 05, 2016 1:09 pm

שמעתי פעם: שבני ישראל כתבו בליל פסח את הפרשיות של תפילין על עור של ה"קרבן פסח" במצרים.

דרוש דחוף מקור...

תודה רבה וישר כוח

מה שנכון נכון
הודעות: 10106
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' דצמבר 05, 2016 1:19 pm

רילד אוצר התפלות.PDF
(256.53 KiB) הורד 417 פעמים

וראה עוד בחי' מהריל"ד קורח, אך שם ליתא ענין העור.

חיס
הודעות: 1165
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי חיס » ב' דצמבר 05, 2016 1:40 pm

המון תודות

תוכן
הודעות: 5365
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: הנחת התפילין הראשונה - מתי הייתה?

הודעהעל ידי תוכן » א' פברואר 05, 2017 11:19 am

בהפלאה כתוב שהניחו תפילין רק בסוף ארבעים שנה, כי רק אז שמעו שתי פרשיות שמע והיה אם שמוע.

היכלי שן
הודעות: 133
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2016 10:07 pm

Re: הנחת התפילין הראשונה - מתי הייתה?

הודעהעל ידי היכלי שן » א' פברואר 05, 2017 11:31 am

אך עכ"פ מי יודע מקור לכאלו חידושים גדולים?
וגם מה מקורו של ה'אוצר התפילות' לדברי מהריל"ד אלו?

מיני ומינך
הודעות: 399
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 4:16 pm

Re: הנחת התפילין הראשונה - מתי הייתה?

הודעהעל ידי מיני ומינך » א' פברואר 05, 2017 12:51 pm

תוכן כתב:בהפלאה כתוב שהניחו תפילין רק בסוף ארבעים שנה, כי רק אז שמעו שתי פרשיות שמע והיה אם שמוע.

חידושי הרשב"א מסכת מנחות (מיוחסים) לד.
ומ"מ קשיא דאיך הוה ילפי' פסח מצרים מפ' שמע דעדין לא נכתבה. וי"ל דאין מוקדם ומאוחר בתורה ואעפ"י שלא נאמרה עדיין ניתנה לידרש, אי נמי ע"כ נראה שנאמרה שמע והיה אם שמוע בשעת פסח מצרים ואעפ"י שנכתבה במשנה תורה שהרי קדש והיה כי יביאך נאמרו בשעת יציאת מצרים וכתוב בהם והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך אלמא הזהיר אז הקדוש ברוך הוא על התפילין והתפילין הם נעשים מארבע פרשיות הללו א"כ היה צריך שנאמרו אז בשעת יציאת מצרים.
עי' בדרוש א' לברמצוה בסו"ס גור ארי' (זמבא) או' ג ובמכתבי תורה (גור) - סי' קכט.
קבצים מצורפים
מכתבי תורה.PDF
(96.15 KiB) הורד 214 פעמים
גור אריה יהודה.pdf
(326.27 KiB) הורד 365 פעמים

סגי נהור
הודעות: 4661
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי סגי נהור » א' פברואר 05, 2017 3:21 pm

עיין רבותינו בעה"ת על התורה במדבר טו, לב (לענין המקושש), שהניחו תפילין במדבר.

כבר הזכרתי באשכול אחר את הדיוק הנאה בלשון רש"י עה"ת, שבטטפת שבפ' בא (בפרשת והיה כי יביאך) כתב "ועל שם שהם ארבעה בתים קרויין טטפת", ואילו בפרשת ואתחנן (בפרשת שמע) כתב "ועל שם מנין פרשותיהם נקראו טטפת" - והיינו משום שביציאת מצרים היו להם רק שתי פרשיות ולא ארבעה. (ליקוטי שיחות (ליובאוויטש))

בקרו טלה
הודעות: 3425
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' פברואר 05, 2017 4:28 pm

סגי נהור כתב:עיין רבותינו בעה"ת על התורה במדבר טו, לב (לענין המקושש), שהניחו תפילין במדבר.

תנא דבי אליהו רבה - פרק כו
תדע לך שכן הוא שהרי כשהיו ישראל במדבר מה נאמר בהם (במדבר טו) ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת אמר הקב"ה למשה מפני מה חלל זה את השבת אמר משה לפניו רבש"ע איני יודע א"ל הקב"ה למשה אני אומר לך כי בכל ששת ימי חול יש לו לישראל תפילין בראשו ובזרועו ורואה אותם וחוזר ממעשיו אבל עכשיו ביום השבת שאין לו תפילין בראשו ובזרועו לכן חלל זה את השבת. באותה שעה א"ל הקב"ה למשה משה צא וברור להם מצוה אחת שיהיו נוהגים בו בשבתות ובימים טובים זה מצות ציצית וכו'.
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב א' פברואר 05, 2017 4:39 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סגי נהור
הודעות: 4661
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי סגי נהור » א' פברואר 05, 2017 4:30 pm

זה אכן מקור המובא בבעה"ת שם, ונמצא ג"כ בילקוט שמעוני.

בקרו טלה
הודעות: 3425
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' פברואר 05, 2017 9:08 pm

מדרש יהונתן
בפסוק והי' לאות על ידכה וסמיך לו ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים וכו' פן ינחם העם וכו' ויסב אלקים את העם וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, פי' רש"י וחמושים מזוינים וצ"ל במאי היו מזוינים, ונקדים מה שמצינו בזוה"ק כל מקום שנאמר העם קאי על ערב רב ובברכות (דף ו') על פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך אלו תפילין שבראש והשתא אתי שפיר והי' לאות על ידכה כי בחוזק יד הוציאנו ד' אלו ישראל משא"כ הערב רב יצאו מעצמם נמצא לא הי' עליהם תפילין בצאתם ממצרים ולכך אמר ויהי בשלח פרעה את העם ר"ל הערב רב הנקראים עם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי אמר אלקים פן ינחם העם היינו ערב רב ולפיכך ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף ולמה לא חש פן ינחם ישראל בראותם מלחמה ושבו מצרימה ולפיכך אמר וחמושים פי' מזוינים בתפילין וראו כל עמי הארץ ויראו ממך ואין להם לחוש ודו"ק:

מיני ומינך
הודעות: 399
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 4:16 pm

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי מיני ומינך » ה' פברואר 09, 2017 11:54 pm

=

חיס
הודעות: 1165
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי חיס » ב' פברואר 20, 2017 2:16 pm

שלום וברכה

אני שואל על דברי מהרי"ל דיסקין המובא באוצר התפילות איך כתבו בליל פסח את הפרשיות על עור קרבן פסח

הרי המצוה של קרבן פסח היא על צלי אש איך יכלו לכתוב עליו ?

ומצוה ליישב

מה שנכון נכון
הודעות: 10106
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' פברואר 20, 2017 2:34 pm

חיס כתב:שלום וברכה

אני שואל על דברי מהרי"ל דיסקין המובא באוצר התפילות איך כתבו בליל פסח את הפרשיות על עור קרבן פסח

הרי המצוה של קרבן פסח היא על צלי אש איך יכלו לכתוב עליו ?

ומצוה ליישב

ראה שבת קטז ע"ב.

עושה חדשות
הודעות: 9710
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יוני 11, 2017 8:29 pm

בענין הנחת תפילין במדבר, מצד שעדיין לא נאמרו פרשיות שמע והיה וכו', ובניגוד לדעת ה(מיוחס ל)רשב"א המובא לעיל, ראה תשובת בעל המנהיג לחכמי אראגון. ז"ל -
נחזור לענין ולא לשתמיט תלמודא למפסל ליה בענין העבוד אם יהיה בו פסלות ואפי' אם עבדן לשמן כמו שמצינו שפסלו דפתרא למגלה ולס"ת משום דספר נקראו ואין עור דפתרא נקרא ספר ויתבאר לפנינו בע"ה. ואם תשאל היאך דרשו חכמים מלמען תהי' תורת ה' בפיך למעוטי עור בהמה וחיה טמאה והלא במצרים נאמר להם לישראל פרשה זו בבא אל פרעה ואז היתה בהמה וחיה טמאה שוה להם כטהורה להיות הכל מותר בפיך. וכדאמרי' בפ' גיד הנשה גיד הנשה נוהג בחיה ובבהמה בטהורה ובטמאה אליבא דר' יהודה והטעם שכשנאסרו בו היתה בהמה טמאה שוה להם כטהורה. וי"ל משום דדרשי' סמוכין למען תהיה תורת ה' בפיך ושמרת את החוקה וסמיך ליה והי' כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני כלו' בביאת הארץ תלה הכתוב חובת התפלין ואז כבר נאסרו בבהמה ובחיה טמאה. ועוד שמע והיה אם שמוע שהם במשנה תורה לאחר מתן תורה נאמרו. ואף על פי שאמ' בהאשה נקנית ביאת הארץ דכ' רחמנא גבי תפלין למה לי א' הקדוש ברוך הוא עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץ ובשבילה תזכה לחיי הע"ה. יש לו' שבא הכתוב להודיעך שאם יעסקו במצוה זו בגלותם יכנסו לארץ בשבילה לפי שהיא שקולה ככל המצות ואפי' תימא אחר מ"ת נתחייבו בתפלין מ"מ תורת ה' בפיך תלה הכתוב בביאת הארץ מדסמיך לי' ללמדך שלפני ביאתן לארץ לא יעשו אלא מן המותר בפיך כך הדעת נוטה.
וזכורני שיש במבי"ט שלא הניחו תפילין במדבר, (ודן גם על מצה), אינני זוכר מקומו.

רון
הודעות: 898
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי רון » א' יוני 11, 2017 8:35 pm

וזכורני שיש במבי"ט שלא הניחו תפילין במדבר, (ודן גם על מצה), אינני זוכר מקומו.[/quote]

האם המבי"ט לא דן על מצות סוכה שלא נהגה במדבר? הן מצד דהוי סוכה תחת סוכה דהא יש ענני כבוד, הן מצד דסוכות הם זכר לענני כבוד, וכעת הם מוקפים בענני כבוד עצמם ולא צריך זכר,
הלא כן?

עושה חדשות
הודעות: 9710
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יולי 17, 2020 10:41 am

העמק דבר, דברים ו,ד;
שמע ישראל. הרמב״ן ז״ל דקדק אמאי שינה הלשון בזה הפסוק דכתיב במדברים בעדם יותר מכל הפרשה שמדבר בנוכח. ונראה שהוא שדרשו חז״ל פסחים דנ״ג דיעקב אבינו אמר זה המקרא והוא אמר בזה הלשון. ואח״כ העמידו משה רבינו בכח התורה. וכיב״ז יש הרבה מקראות בנו״כ שהיו ידועים עוד לפני אותו הנביא והנביא ברוה״ק עפ״י ה׳ העמידו בספרו. ובל״ז ע״כ שתי פרשיות של שמע והיה א״ש היו ידועים בישראל עד שלא באו לערבות מואב שהרי נתחייבו כבר בתפלין.

חיס
הודעות: 1165
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

הודעהעל ידי חיס » ו' יולי 17, 2020 11:14 am

רון כתב:וזכורני שיש במבי"ט שלא הניחו תפילין במדבר, (ודן גם על מצה), אינני זוכר מקומו.


האם המבי"ט לא דן על מצות סוכה שלא נהגה במדבר? הן מצד דהוי סוכה תחת סוכה דהא יש ענני כבוד, הן מצד דסוכות הם זכר לענני כבוד, וכעת הם מוקפים בענני כבוד עצמם ולא צריך זכר,
הלא כן?[/quote]

אתה צודק
ראה בספרו בית אלקים להמבי"ט (שער היסודות פל"ז) שכתב: "דאפשר שלא ישבו בסוכה במדבר שהרי היו מסוככים בענני הכבוד ואיך יעשו סוכה תחת סוכה".


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 95 אורחים