מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

חזקת שאינה נשואה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
אבי 1000
הודעות: 233
הצטרף: ה' מרץ 30, 2017 3:27 pm

חזקת שאינה נשואה

הודעהעל ידי אבי 1000 » ה' אפריל 20, 2017 2:17 pm

קי"ל בכל מקום העמד דבר על חזקתו.

ואישה שספק נתקדשה מעמידים אתה בחזקתה שפנויה הייתה.[ישנם שיטות בראשונים לגבי חזקת פנויה שאינה כשאר החזקות אך לא בזה אנו עוסקים כעת]

ויש לדון באישה מאורסת שספק האם נישאת האם מעמידים אותה על חזקת מאורסת ולא נשואה והרי זה כשינוי מצב בה או שכיון שכבר מקדושת ונאסרה לכל הרי הנישואין אינם אלא כשינוי מצב בעלות שאינה בזה חזקה.[שלא החפץ משתנה אלא המחזיק בו] [יודע אני חקירת האחרונים בחזקת מרא קמא ועי' בקונה"ס]

והנפק"מ רבות לעניין ירושה וסקילה וטומאה לכהן ועוד כהנה וכהנה [ובעיקר להתירה באיסור כלה בבית אביה לבעלה, אך בזה מסתמא כן עומדת עליו בכלה בבית חמיה והרי זה חזקה שהיא באיסור נדה]

אשמח למקורות או ולסברת חכמי הפורום

בן אליהו
הודעות: 652
הצטרף: ב' מאי 31, 2010 10:05 pm

Re: חזקת שאינה נשואה

הודעהעל ידי בן אליהו » ו' אפריל 21, 2017 12:43 pm

לו יהיבנא לך, מה שלא נראה לי כלל, שכל ההבדל בין ארוסה לנשואה הוא בכך שבעלה מחזיק בה, אעפ"כ כל הסברה לומר שכיוון שאין שינוי בחפץ אלא רק בבעליו אין לדון בו דין חזקה לא שייכת בבן אדם, שכלפיו בוודאי שינוי במי שמחזיק בו הווי שינוי בו.

באג2000
הודעות: 56
הצטרף: ש' ינואר 21, 2017 10:34 pm

Re: חזקת שאינה נשואה

הודעהעל ידי באג2000 » ש' אפריל 22, 2017 10:46 pm

זה לשון הבית יוסף גבי חופת נדה (אה"ע סא)
ומ"ש בד"א דחזיא לביאה אבל אם פירסה נדה ואח"כ כנסה לחוכה אינה כאשתו לגבות התוספת כבר כתבתי בסמוך דבעי רב אשי נכנסה לחופה ופירסה נדה מהו וכיון דסלקא בתיקו מספיקא לא מפקינן ממונא וכן פסקו הרי"ף והרא"ש והרמב"ם ז"ל וכתב הרא"ש בריש כתובות אהא דאמרן דהאידנא אשה נשאת בכל יום האי בכל יום לאו דוקא דביום שבת אינה נשאת דאמרינן בירושלמי אילין דכנסין ארמלין בע"ש צריכין למיכנס מבע"י שלא יהא נראה כקונה קנין בשבת לפי שאלמנה אין לה חופה ובשעת ייחוד של ביאה הוא זוכה במציאתה ובמעשה ידיה הלכך צריך להתייחד עמה בע"ש מבע"י הלכך אין להכניס בתולה לחופה בשבת דע"י החופה הוא זוכה במציאתה ובמעשה ידיה וה"ל כקונה קנין בשבת עכ"ל וכתבו רבינו בסי' ס"ד:

ומ"ש רבינו בשם הרמב"ם הוא בפ"י מהלכות אישות ומ"ש באם היתה נדה אע"פ שכנסה לחופה ונתייחד עמה לא גמרו הנשואין והרי היא עדיין כארוסה טעמא משום דמספקא לן אי חופה דלא חזיא לביאה קונה לשום מילתא או לא קניא לא ליורשה ולא ליטמא לה וכ"נ מדברי הרי"ף שכתב על בעיית רב אשי הילכך אינה קונה וכתב ה"ה שכן נראה מדברי מקצת הגאונים ז"ל ושיש חולקים ואומרים דע"כ לא איבעי לרב אשי אלא לענין כתובה אבל לשאר דברים חופה גמורה היא.

נראה מדבריו שבספק חופה=נישואים, לא קונה לכל מילי.

אבי 1000
הודעות: 233
הצטרף: ה' מרץ 30, 2017 3:27 pm

Re: חזקת שאינה נשואה

הודעהעל ידי אבי 1000 » ש' אפריל 22, 2017 11:41 pm

יש"כ


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 175 אורחים