מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

ליווי יולדת לבית החולים בשבת ע"י שני מלווים

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עזריאל ברגר
הודעות: 4905
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: ליווי יולדת לבית החולים בשבת ע"י שני מלווים

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' אוגוסט 04, 2017 10:33 am

שש ושמח כתב:
בברכה המשולשת כתב:
שש ושמח כתב: דרך אגב, מה נוהגים בעלים שהם כהנים בבתי חולים שיש בהם חשש טומאת מת?


אכן שאלה קשה

באמת גם אני שמעתי מגדול אחד שהחמיר בזה, וזה מה שאני לא מבין, למה בשבת כ"כ פשוט לכולם שמותר לנסוע ורק כזה מגיע לטומאת כהנים זה נהיה "שאלה קשה"?

כי כאן אפשר לסדר שמישהי תלווה אותה במקום הבעל, ו"אפשר לקיים שתיהן".

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2238
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: ליווי יולדת לבית החולים בשבת ע"י שני מלווים

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ו' אוגוסט 04, 2017 10:53 am

הרי אפידורל מתירים בשופי, כולל חתימות האשה או הבעל, למרות שאין הבדל בפיקו"נ בין לידה אפידורלית ללידה לא אפידורלית. גם האשה מודעת לזה. אעפ"כ אין לך פוסק שיאמר שאין זה ייתובי דעתא.

שש ושמח
הודעות: 850
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: ליווי יולדת לבית החולים בשבת ע"י שני מלווים

הודעהעל ידי שש ושמח » ו' אוגוסט 04, 2017 12:31 pm

עזריאל ברגר כתב:כי כאן אפשר לסדר שמישהי תלווה אותה במקום הבעל, ו"אפשר לקיים שתיהן".

אבל מתוך ההוראות שהובאו באשכול נראה שבשבת יתירו לבעל לנסוע גם כשיש מישהי אחרת עם היולדת, וכ"ש ממה שהתירו נסיעת אמה והתומכת שלה בנוסף לבעלה.

בברכה המשולשת
הודעות: 10039
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: ליווי יולדת לבית החולים בשבת ע"י שני מלווים

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ו' אוגוסט 04, 2017 4:46 pm

עזריאל ברגר כתב:
בברכה המשולשת כתב:
שש ושמח כתב: דרך אגב, מה נוהגים בעלים שהם כהנים בבתי חולים שיש בהם חשש טומאת מת?


אכן שאלה קשה (ובגלל זה בודאי עדיף טובא בלניאדו וכה"ג, וכך עשינו בדר"כ)
בדידי הוה עובדא בתל השומר (באחת הלידות), ואז ביררתי עם רב ביה"ח דאז, לפני הרבה שנים, והוא אמר שבאמצע הלילה אין בעיה (כי יולדות זה בנין לחוד ואז הבעיה היא רק הפלו' יזו' רח"ל ואין את זה אז) ואכן כך היה, ואה"נ לא נכנסתי אח"כ לשחרר את רעייתי שתחי'.

ומה עם "לידות שקטות" וכיו"ב רח"ל?


לא שכיח, ב"ה

יואל שילה
הודעות: 470
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: ליווי יולדת לבית החולים בשבת ע"י שני מלווים

הודעהעל ידי יואל שילה » א' יולי 22, 2018 11:11 pm

באשכול אחר כתבתי:
viewtopic.php?f=55&t=40994&p=473926#p473926
ההיתר לחלל שבת לצורך ישוב דעת היולדת נאמר בגמרא רק לגבי מקרה שעלולה להסתכן מחמת הפחד שמא אין עושין יפה את מה שהיא צריכה, ופאניקה זו עלולה לגרום לה סכנה, והרי חסרון יחס חם וכשרות אינם גורמים לה לפאניקה כי תחשוב שתסתכן, ואף שהאשה אומרת שרק בכך דעתה תתיישב - אולם אנו יודעים שעם ריבוי לידותיה, וכ"ש כשהזמן יהיה לחוץ - כבר תסתפק בבי"ח קרוב שגם שם תנאי הלידה משופרים לעין ערוך ממה שהיה נהוג בימי קדם, וכל השתדלות שאינה סבירה ודאי אינה בכלל היתר דיתובי דעתא; לאור זאת יש מקום לומר שאין להתיר לתומכת לידה לחלל שבת, כי לא סביר שיש חשש שהאשה תסתכן מפאניקה בגלל שהתומכת לידה לא נמצאת, אך הכל לפי העניין.
אמנם, כמובן שאם נצרך מלווה כדי לוודא שעושים לה את כל צרכיה - ברור שיש להתיר לו להתלוות בשבת, אך לא מחמת 'יתובי דעתא' אלא כחלק מפיקו"נ רגיל.

לגמ' היה ברור שהמשנה חידשה סיבה פרטית להיתר חילול שבת, שלא קשורה לעצם תקינות הלידה, והוא מצאה סיבה פרטית להתיר לחלל שבת, אך ברור שגם סיבה זו מעוגנת בהיתר הרגיל של חשש פיקו"נ, ואיננה דרשה מחודשת, כעין להתיר למול בשבת; ביאור הגמ' (שבת קכ"ח:) מילדין את האשה וכו', מכדי תנא ליה מילדין את האשה וקורין לה חכמה ממקום למקום, 'ומחללין עליה את השבת' - לאתויי מאי [=לאחר שאמרו שמיילדים את האשה מה נותר לרבות ב'מחללין עליה', כלומר עבור צורך פרטי שלה]? לאתויי הא דתנו רבנן אם היתה [=רק היא צריכה, באופן פרטי, לא המיילדת] צריכה לנר חבירתה [=הנמצאת שם כדי לתמוך בה, או המיילדת (סוף הגמ' מסתדר טוב יותר אם נאמר שחברתה היא המיילדת)] מדלקת לה את הנר... אמר מר אם היתה צריכה לנר חבירתה מדלקת לה את הנר פשיטא [=פשוט שאם אין תאורה - ידליקו נר כחלק מצרכי הלידה, ולא כבקשה פרטית שלה], לא צריכא [=לחדש שיש צורך פרטי שלה לנר שאינו בעצם חלק מתהליך הלידה] בסומא [=שרק בסומא יתכן שהמיילדת מסתדרת עם מה שיש ואפילו הכי היולדת חוששת שמא אולי משהו יקרה, ולכן יש לה צורך פרטי לדעת שיש תאורה], מהו דתימא כיון דלא חזיא - אסור [=מאחר והמיילדת באמת מסתדרת ללא הנר, וכל הנר הוא רק לצורך הרגעת היולדת, סד"א שלא נתיר חילול שבת שאינו מועיל לעצם הלידה], קא משמע לן איתובי מיתבא דעתה [=התחדש שלעתים יש סיבה המתירה לחלל שבת גם כדי שהיולדת תרגע מהידיעה שאם תהיינה הפתעות - יוכלו לעשות את המקסימום, אף שהמיילדת מספיק מנוסה כדי להסתדר כך בכל מצב], סברא אי איכא מידי [=אם תהיה איזו תקלה] חזיא חבירתה ועבדה לי [=חברתה/המיילדת תוכל לטפל בי ביעילות המירבית, וידיעה זו תרגיע אותה שלא תלחֵץ].

ז"ל הראשונים והפוסקים:
שיותר יכולה היולדת להסתכן על ידי פחד שתתפחד שמא אין עושין יפה מה שהיא צריכה (תוס' שבת קכ"ח: ד"ה קמ"ל).
ש"מ דמשום יתובי דעתא דחולה בעלמא מחללינן שבתא במלתא דמסתכנא בה (רמב"ן תורת האדם שער המיחוש ענין הסכנה).
יולדת שאמרנו שמחללין עליה את השבת לא סוף דבר למה שהוא נעשה לה לרפואה אלא אף במה שאינו נעשה אלא לישב את דעתה, כיצד היתה צריכה לנר... בכאן מתוך פחדה יכולה להסתכן וצריך לישב את דעתה (מאירי שבת קכ"ח:).
ואף על פי דהדלקת הנר עיקרה אינה לרפואה - אעפ"כ מחללין דקים להו לרבנן דיתובי דעתא דיולדת הוא מילתא דמסתכנא בה בלא"ה (מ"ב ש"ל ד').
נראה, דהא דמותר לעשות מלאכה בשבת כדי ליישב דעת החולה, היינו היכי שהחולה חושש שלא יעשו לו צרכי הרפואה כפי הצורך... ואם אין דעתה מיושבת משום שחוששת שלא יעשו לה כל צרכי רפואה כפי הצורך - וחשש זה יכול להביא לידי סכנה, ולכן מותר לעשות מלאכה בשבת, אבל בנדון החת"ס דענין הפסת הדעת אינו בדבר הנצרך לרפואת השכיב מרע אלא שרוצה להקנות נכסיו כחפצו, והעדר ישוב הדעת אינו בגלל חששו שמא לא יעשו לו צרכי רפואה - הנה בכהאי גוונא אסור לעשות מלאכה בשבילו, דלא חיישינן שיבוא לידי סכנה, מכיון שאינו מתפחד שמא לא יעשו לו צרכי הרפואה (להורות נתן ה' כ"ז ז').
שמעתי ממו"ח מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שאין להתיר לחלל שבת כדי להביא לבית חולים גם את הבעל וגם סייעת, כי לייתובי דעתיה של היולדת די באחד מהם, ואף שהיולדת ממילא נוסעת, וצירוף הסייעת אינה מכבידה על המכונית, מ"מ יש כאן איסור תחומין, ואף שהיא רק איסור דרבנן, מ"מ סייעת זה רק פינוק, ואין מחללין שבת עבור זה (חשוקי חמד ע"ז כ"ו.).

יואל שילה
הודעות: 470
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: ליווי יולדת לבית החולים בשבת ע"י שני מלווים

הודעהעל ידי יואל שילה » ש' אוקטובר 20, 2018 9:34 pm

שיעור שמסרתי בליל שבת, גם על נושא הייתובי דעתא

לאחר השיעור התחדדה לי הבנה טובה יותר, במה שדיברתי האם להעדיף נהג יהודי או נכרי:

אם איש 'הצלה' יקבל קריאה לתינוק שנפל מקומה שניה ברחוב לידו - הוא בד"כ יפסיק גם באמצע דברים חשובים כדי לשעוט לשם, אולם אם יאמרו לו שהוא תינוק ערבי - ממש לא יפסיק באמצע דברים חשובים [כך אני נוכח אצל החברותא שלי, איש הצלה].
אינני יודע האם נכרי מתאמץ לפיקו"נ של חברו, אך ברור שעבור יהודי הוא לא יתאמץ יתר על המדה, עכ"פ באופן עקרוני, ויש יוצאים מן הכלל, בפרט אצל אלו שזה תפקידם, נהגי אמבולנס, רופאים, וכדו'.
לחכמים היה ברור שאדם נורמאלי לא יסתייע בנכרי ביום חול, שהרי הנכרי יתעצל בפיקו"נ, וכל שהוצרכו הוא להזהיר שאפילו בשבת יעזר ביהודי, אף שבכך מתחללת השבת.
ועד כדי כך הזריזות בפיקו"נ היתה חשובה בעיניהם, שאף אם הנכרי המסויים הזה הוא זריז בפיקו"נ - מ"מ חששו שמא הרואים יחשבו שצריכים דוקא נכרי בשבת, ויבואו לחזר אחריו אף כשלא יהיה יהודי.
וכן, לפסק המחבר והאחרונים - אין להשתמש בנכרי אף אם הוא זמין כאן, דלא כרמ"א שכתב שאם הנכרי זמין כמו היהודי - ישתמש בנכרי.
לתאם עם נהג נכרי מע"ש - בודאי לא נקרא נכרי מזומן כאן, ואף לרמ"א אין לתאם עמו מראש.
בהתאם להסבר זה - אין נפ"מ באם היהודי הוא מחלל שבת, כגון נהג מונית, ואף שקשה לכנותו 'גדולי ישראל' להסבר שלא מיירי בגדול בגיל, אך הוא בודאי בדרגת זריזות יותר מאשר נכרי [אא"כ הוא שונא חרדים].
וגם אין נפ"מ במה שביום חול איננו זהירים להזמין דוקא נהג יהודי ולא נכרי, ואדרבה צריך להפנים שחז"ל הבינו שצריך להזדרז בפיקו"נ, ולכן צריך להעדיף יהודי, גם לא בשבת.
לאחר בירור עם בעל של מיילדת ותיקה, ששאל אותה עבורי, וענתה שאף שבעקרון אין שום צורך בתומכת לעצם הצלת היולדת, אך מאחר ונשים רבות הכניסו לעצמן לראש שללא התומכת היא לא מסוגלת ללדת, זה אכן עובד במציאות, וללא התומכת הן כמעט ולא משתפות פעולה, ואף מגיעות להסתכנות מחמת כן, כך שבשורה התחתונה - הכל לפי העניין.
קבצים מצורפים
הוצאת חפצים ע''י היוצא בהיתר חוץ לתחום - שיעור.pdf
(484.31 KiB) הורד 25 פעמים


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 26 אורחים