עמוד 1 מתוך 1

מה ילבש המסופק?

פורסם: ש' ספטמבר 02, 2017 11:20 pm
על ידי אש משמים
איזה בגדים מותר לטומטום ואנדרוגינוס ללבוש בלי לעבור ב'לא ילבש'??

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: ש' ספטמבר 02, 2017 11:33 pm
על ידי לייטנר
בגדים שאינם ייחודיים לאחד המינים (כמו גלימו של ר"י בר אילעי ואשתו).

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: ש' ספטמבר 02, 2017 11:52 pm
על ידי הגיונות
ראיתי כותבים שילבשו רק בגד השווה לאיש ולאישה (ומציינים למנ"ח מצווה תקמ"ג).

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: א' ספטמבר 03, 2017 12:04 am
על ידי אש משמים
יש כאלה בגדים היום?
מצויים כאלה אנשים היום ומקפידים ע"ז?

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: א' ספטמבר 03, 2017 12:24 am
על ידי קראקובער
מפורש בהלכה שאסור לו להתלבש כאשה.

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: א' ספטמבר 03, 2017 12:45 am
על ידי עובדיה חן
ד"א כהיום יש כזה דבר ?

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: א' ספטמבר 03, 2017 12:50 am
על ידי לייטנר
אש משמים כתב:יש כאלה בגדים היום?

יש, תלוי באיזו חברה.

אש משמים כתב:ד"א כהיום יש כזה דבר ?


ב"ה, כיום אין טומטום, כי בעזרת ניתוח פשוט ניתן לזהות אם הוא זכר או נקבה.
(ע"פ ויקיפדיה: ע"פ אומדנים רפואיים רשמיים, בכל 1,500-2000 לידות נולד אנדרוגינוס אחד).

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: א' ספטמבר 03, 2017 8:30 am
על ידי אביגדור
לייטנר כתב:(ע"פ ויקיפדיה: ע"פ אומדנים רפואיים רשמיים, בכל 1,500-2000 לידות נולד אנדרוגינוס אחד).
תמהני אם מדובר באמת על אנדרוגינוס ע"פ ההלכה.

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: ב' ספטמבר 04, 2017 12:16 am
על ידי אנושי
אביגדור כתב:
לייטנר כתב:(ע"פ ויקיפדיה: ע"פ אומדנים רפואיים רשמיים, בכל 1,500-2000 לידות נולד אנדרוגינוס אחד).
תמהני אם מדובר באמת על אנדרוגינוס ע"פ ההלכה.

באנציקלופדיה רפואית שכתב איני זוכר את שמו ביאר שיש כמה סוגי אנדרוגינוס רפואי שאי''ז אנד' הלכתי עיי''ש ותרוה נחת

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: ב' ספטמבר 04, 2017 7:17 am
על ידי קראקובער
אש משמים כתב:איזה בגדים מותר לטומטום ואנדרוגינוס ללבוש בלי לעבור ב'לא ילבש'??

אפשר להשתמש בפטנט של הפרשת דרכים: ללכת עם ציצית, ובתור גבר זו מצוה ובתור אשה הוי בגד סתם...

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: ב' ספטמבר 04, 2017 1:17 pm
על ידי אליהו בן עמרם
קראקובער כתב:
אש משמים כתב:איזה בגדים מותר לטומטום ואנדרוגינוס ללבוש בלי לעבור ב'לא ילבש'??

אפשר להשתמש בפטנט של הפרשת דרכים: ללכת עם ציצית, ובתור גבר זו מצוה ובתור אשה הוי בגד סתם...

ומה יעשה עם ה"יונתן" בפרשת כי תצא, בענין "לא ילבש":
לָא יִהְיֶה גּוּלְיַין דְּצִיצִית וּתְפִילִין דְּהִינוּן תִּקּוּנֵי גְבַר עַל אִיתָּא...

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: ב' ספטמבר 04, 2017 1:28 pm
על ידי קראקובער
אליהו בן עמרם כתב: ומה יעשה עם ה"יונתן" בפרשת כי תצא, בענין "לא ילבש":
לָא יִהְיֶה גּוּלְיַין דְּצִיצִית וּתְפִילִין דְּהִינוּן תִּקּוּנֵי גְבַר עַל אִיתָּא...

וז"ל השו"ע או"ח י"ז ב'
נשים ועבדים פטורים מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא.
הגה: ומכל מקום אם רוצים לעטפו ולברך עליו הרשות בידו כמו בשאר מצות עשה שהזמן גרמא (תוספות והרא"ש והר"ן פרק ב' דראש השנה ופרק קמא דקדושין) אך מחזי כיוהרא ולכן אין להן ללבוש ציצית הואיל ואינו חובת גברא (אגור סימן כ"ז)

טומטום ואדרוגינוס חייבין מספק ויתעטפו בלא ברכה.
(הגה: ולפי מה שנהגו נשים לברך במצות עשה שהזמן גרמא גם הם יברכו):

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: ב' ספטמבר 04, 2017 2:34 pm
על ידי אליהו בן עמרם
הדברים ידועים, וזו שיטת הבבלי בברכות לכאורה.
או דנימא שאין מחלוקת, כי בשו"ע גבי נשים מדובר בבגד של נשים שעליו מטילים ציצית (או טלית צבעונית כלשהי...ולא כמו של הגברים), ובאנדרוגינוס - על בגד שאינו מיוחד דוקא לנשים או לגברים.
וה"יונתן" שאוסר מדבר אודות טלית המיוחדת לגברים...

Re: מה ילבש המסופק?

פורסם: ב' ספטמבר 04, 2017 4:22 pm
על ידי הגיונות
אביגדור כתב:
לייטנר כתב:(ע"פ ויקיפדיה: ע"פ אומדנים רפואיים רשמיים, בכל 1,500-2000 לידות נולד אנדרוגינוס אחד).
תמהני אם מדובר באמת על אנדרוגינוס ע"פ ההלכה.

בעניין זה ראה את הסקירה של המכון ע"ש ד"ר פלק שליזנגר ז"ל לחקר הרפואה עפ"י התורה (באתר האינטרנט שלהם).