מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

אשכול - שאלות פשוטות

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
היא שיחתי
הודעות: 3377
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' יולי 31, 2013 3:24 pm

מה זה ראשית תיבות אב"י?
לא במובן של אחינו בית/בני ישראל

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ד' יולי 31, 2013 3:29 pm

היא שיחתי כתב:מה זה ראשית תיבות אב"י?
לא במובן של אחינו בית/בני ישראל

אל בני ישראל
אצילות בריאה יצירה
אביר יעקב / ישראל

חקר
הודעות: 847
הצטרף: ג' נובמבר 22, 2011 12:00 am

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי חקר » ד' יולי 31, 2013 3:30 pm

אבן יקרה

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי רחמים » ד' יולי 31, 2013 4:51 pm

היא שיחתי כתב:מה זה ראשית תיבות אב"י?
לא במובן של אחינו בית/בני ישראל

אשר ברכך יקוק

ערבי פסחים
הודעות: 230
הצטרף: ו' מרץ 30, 2012 4:48 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי ערבי פסחים » ה' אוגוסט 01, 2013 12:01 am

יאיר כתב:מה עדיף, אדם שנותן צדקה כל יום שקל, שקל, במשך 99 ימים או אדם שנתן בפעם אחת 100 ש"ח? (באותו עני ובאותה כוונה לש"ש),
מי יקבל יותר שכר?
או במילים אחרות, האם השקל העודף יהיה שווה יותר מטרחת הנתינה 99 יום? (עדיף ראיות מסברות אך גם סברות יתקבלו בברכה).
[וצ"ל בשאלה שלעני אין הבדל בין לקבל 99 ש"ח ב-99 יום לבין לקבל 100 ש"ח ביום אחד, או שמדובר בנותן לקופת צדקה].


זה משנה באבות והכל לפי רוב המעשה עיי"ש פירוש הר"מ או רש"י (הודפס באבות הנמצאים בכרכי הש"ס]

ערבי פסחים
הודעות: 230
הצטרף: ו' מרץ 30, 2012 4:48 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי ערבי פסחים » ה' אוגוסט 01, 2013 12:04 am

רחמים כתב:
יאיר כתב:. ידוע שאסור לתת/לקבל מתנה משום שאסור לעשות קנין בשבת. לכאורה יש בעיה לפעמים: א.בבי"כ שפעמים זורקים סוכריות וכו' ואדם מרימם מהרצפה, האם יש בזה בעיה? האם אפשר להתכוון לא לזכות בזה ולהכניס לכיס?
ב.מה הדין באבידה ללא סימנים - האם יכול לקחת אותה ולהתכוון לא לקנות?


עיין בקיצור ילקוט יוסף (אורח חיים סימן שלט סעיף כב) וז"ל: מותר לזכות בשבת מן ההפקר, דהיינו, המוצא מציאה בשבת, שאין עליה איסור טלטול מוקצה, ובמקומות שאפשר לסמוך על העירוב. דמאחר וליכא קונה ומקנה אינו בכלל גזרת מקח וממכר. [ילקוט יוסף שבת כרך ה עמוד צג]. עכ''ל, וכ"כ בפסקי תשובות של"ט ד' ע''ש.
וממילא גם הסוכריות שזורקים וגם האבדה ללא סימנים הם הפקר ומותר להגביהם ולזכות בהם בשבת.


בענין לזכות מן ההפקר עי' רע"א בגיליון שו"ע או"ח סו"ס של"ט [אולי של"ח]

ערבי פסחים
הודעות: 230
הצטרף: ו' מרץ 30, 2012 4:48 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי ערבי פסחים » ה' אוגוסט 01, 2013 12:08 am

רחמים כתב:
יאיר כתב:. ידוע שאסור לתת/לקבל מתנה משום שאסור לעשות קנין בשבת. לכאורה יש בעיה לפעמים: א.בבי"כ שפעמים זורקים סוכריות וכו' ואדם מרימם מהרצפה, האם יש בזה בעיה? האם אפשר להתכוון לא לזכות בזה ולהכניס לכיס?
ב.מה הדין באבידה ללא סימנים - האם יכול לקחת אותה ולהתכוון לא לקנות?


עיין בקיצור ילקוט יוסף (אורח חיים סימן שלט סעיף כב) וז"ל: מותר לזכות בשבת מן ההפקר, דהיינו, המוצא מציאה בשבת, שאין עליה איסור טלטול מוקצה, ובמקומות שאפשר לסמוך על העירוב. דמאחר וליכא קונה ומקנה אינו בכלל גזרת מקח וממכר. [ילקוט יוסף שבת כרך ה עמוד צג]. עכ''ל, וכ"כ בפסקי תשובות של"ט ד' ע''ש.
וממילא גם הסוכריות שזורקים וגם האבדה ללא סימנים הם הפקר ומותר להגביהם ולזכות בהם בשבת.


יש פה בעיה אחרת, איך הזןרקים מותרים להפקיר בשבת, עי' רע"א בגיליון שו"ע או"ח סו"ס יג מח' גדולה בענין. אבל אולי באמת ל"ק כי חשיב צורך מצוה שמחת חתן או חתן בר מצוה וכמש"כ במ"ב סי' שו שלצורך מצוה או צורך היום מותר אף להקנות [וה"ה לפי"ז להפקיר]. וא"כ השאלה רק על הזוכים בהם שאין כוונתם לאכול הכל בשבת, וא"כ אינו צורך היום ומי התיר. אבל יותר נראה דקטנים אינם שומרים ועפ"י רוב אוכלים עד שיצא ליבם מרוב סוכריות, אבל איני בקי מספיק במנהגיהם.

ערבי פסחים
הודעות: 230
הצטרף: ו' מרץ 30, 2012 4:48 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי ערבי פסחים » ה' אוגוסט 01, 2013 12:11 am

יאיר כתב:
מאיר סובל כתב:וכי יש מי שאוסר להתארח ולאכול על שולחן בעל הבית בשבת? לקבל ממתק לאוכלו אינו שונה מלהתארח.

ובעצם החילוק בין קנין רגיל לקנין אורח במה שמגישים לו, יש כבר אריכות באחרונים [בעיקר סביב השאלה אם אורח צריך לעשות קנין בכזית מצה של בעה"ב לפני שאוכל מדין "לכם"]


אכן. אך כאן מדובר באינו אורח אלא נותן בתורת 'מתנה' בסיום התפילה.
מה הדין שנותן סוכריה ואיני אוכלה בשבת?


זה לכאו' ודאי בעיה, אין כאן צד היתר של לזכות מן ההפקר אלא קנין רגיל בין אדם לחבירו שאינו צורך היום ואינו צורך מצוה. וזה בעיה מצויה אצל בתי הכנסיות שהביהכ"נ נותן מתנה לילד הבר מצוה, ויש כאלה שמודיעים לו שאינו שלו עד מוצ"ש ואינו אלא פקדון גמור אצלו, וזה מהני.

ערבי פסחים
הודעות: 230
הצטרף: ו' מרץ 30, 2012 4:48 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי ערבי פסחים » ה' אוגוסט 01, 2013 12:18 am

יאיר כתב:נתבקשתי:
אדם שכבר יש לו בן ובת. האם חייב לקיים מצות עונה בליל הטבילה (האשה מוחלת)? אם אפשר מקור בבקשה.


אם אין לו ענין וסיבה מיוחדת, הרי חז"ל ציוו על לבוקר זרע זרעך שאף שיש לו בן ובת יביא עוד ילדים לעולם... ובלא"ה יש ענין לקיים עונה גם אם האשה מוחלת עי' מג"א בהקדמה לסי' ר"מ וז"ל "צריך לקיי' העונה אף בימי העיבור ויניקה ולענין ימי החורף שאלו להאר"י אם יפטור מן העונה להיות זמן הקור (פי' וצריך לטבול לקריו) וגם בהיות בימי עיבור ויניקה והשיב אם האשה מוחלת פטור מ"מ טוב לקיימה והעידו עליו שהוא לא היה מקיים מצות עונה בימים הנ"ל (הכוונות)"

ארזי ביתר
הודעות: 2012
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי ארזי ביתר » ב' אוגוסט 05, 2013 12:58 pm

אב"י = איתן בעירו יושב.

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ב' אוגוסט 05, 2013 10:35 pm

היא שיחתי כתב:מה זה ראשית תיבות אב"י?
לא במובן של אחינו בית/בני ישראל

http://www.otzar.org/aspcrops/6591_8_25 ... 582013.asp

איש.dot
הודעות: 433
הצטרף: ב' אוגוסט 05, 2013 1:39 am

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי איש.dot » ה' אוגוסט 08, 2013 12:49 am

ערבי פסחים כתב:
יאיר כתב:מה עדיף, אדם שנותן צדקה כל יום שקל, שקל, במשך 99 ימים או אדם שנתן בפעם אחת 100 ש"ח? (באותו עני ובאותה כוונה לש"ש),
מי יקבל יותר שכר?

זה משנה באבות והכל לפי רוב המעשה עיי"ש פירוש הר"מ או רש"י (הודפס באבות הנמצאים בכרכי הש"ס]


במשנה באבות שם, לפחות בפירוש הר"ם, הנידון הוא לא השכר אלא גודל הפעולה בנפש ובהרגל המידות לנתינה, ואדרבה - הר"ם מחלק שם בין שכר לבין הפעולה בנפש, עיי"ש בתירוץ ב' מובאות סותרות.

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » א' אוגוסט 25, 2013 2:47 am

משה רבנו ע"ה תרגם וכתב כל התורה ל - 70 לשון באר היטב. היכן הם?
וא"כ מדוע בתרגום ה - 70 החושך בא לעולם? (מגילת תענית).

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי רחמים » א' אוגוסט 25, 2013 7:08 pm

יאיר כתב:משה רבנו ע"ה תרגם וכתב כל התורה ל - 70 לשון באר היטב. היכן הם?
וא"כ מדוע בתרגום ה - 70 החושך בא לעולם? (מגילת תענית).


שו"ת משנה הלכות חלק ט סימן שעג ד"ה ובד"ה ומדברי
דעל האבנים לא כתבו רק התרי"ג מצות כמו שכתב הבה"ג ולא כל התורה.

והמהר''צ חיות על סוטה ל''ה מתרץ על שאלה אחרת הרי אין מוסרים ד''ת לנוכרי ותרוצו השני יתרץ גם כאן: שרק בתורה שבעל פה אין מוסרים אבל תורה שבכתב אפשר למסור ועוד מתרץ שרק באותו דור הותר ללמד את התורה כדי לא יהיה להם פיתחון פה שאילו היתה להם תורה היו חוזרין למוטב.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2281
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » א' אוגוסט 25, 2013 8:54 pm

כמדומני במס' סופרים נכתב שהתורה לא הייתה יכולה להיתרגם כל צורכה, וא"כ י"ל דמרע"ה ויהושע ב"נ ידעו לתרגמה כל צורכה.

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ש' ספטמבר 14, 2013 10:42 pm

א.האם מותר לענות אמן על ברכות התורה של מחלל שבת?
ב.האם מותר לענות אמן על ברכות התורה של מסתמא מחלל שבת (אבל לא בטוח)?
ג.האם מותר לענות אמן על ברכות התורה של אדם שהחזיק (פעמיים. ויתכן שכך נוהג תמיד) מזומנים בכיס ביו"ט?
ד.האם מותר לענות אמן על ברכות התורה של שוטה?

אשבמבש
הודעות: 160
הצטרף: ד' יולי 31, 2013 12:27 am

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי אשבמבש » ש' ספטמבר 14, 2013 11:12 pm

א. למה דוקא ברכות התורה?
ב. מה הנושא, יש איזה בעיה לענות על ברכה של רשע או אפיקורס היכא שכוונתו לשם שמים?
ג. מה הציור בשוטה? הוא יודע מה שהוא אומר?

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ש' ספטמבר 14, 2013 11:31 pm

א.לאו דוקא.
ב.זו השאלה, זכורני שראיתי משהו בזה אך איני בטוח.
ג.כן. הוא יודע (א"כ אני מבין שאין בעיה).

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי רחמים » ש' ספטמבר 14, 2013 11:35 pm

יאיר כתב:א.האם מותר לענות אמן על ברכות התורה של מחלל שבת?
ב.האם מותר לענות אמן על ברכות התורה של מסתמא מחלל שבת (אבל לא בטוח)?
ג.האם מותר לענות אמן על ברכות התורה של אדם שהחזיק (פעמיים. ויתכן שכך נוהג תמיד) מזומנים בכיס ביו"ט?
ד.האם מותר לענות אמן על ברכות התורה של שוטה?


משנה מסכת ברכות פרק ח

עונין אמן אחר ישראל המברך ואין עונין אמן אחר הכותי המברך עד שישמע כל הברכה:


שו"ע אורח חיים סימן רטו סעיף ב

השומע אחד מישראל מברך אחת מכל הברכות, אף על פי שלא שמע כולה מתחלתה ועד סופה, אף ע"פ שאינו חייב באותה ברכה, חייב לענות אחריו אמן; אבל אם היה המברך אפיקורוס או כותי או תינוק, או היה גדול ושינה ממטבע הברכות, אין עונין אחריו אמן. הגה: ועונין אמן אחר עכו"ם, אם שמע כל הברכה מפיו (הר"י פרק אלו דברים).

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ש' ספטמבר 14, 2013 11:47 pm

יישר כח!

א"כ מה נחשב מאלו אפיקורס לענין דין זה?

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ו' ספטמבר 20, 2013 12:13 am

מישהו שאל:
בפסח אנו בני חורין ובשבועות קיבלנו את התורה למה עליהם לא נאמר שמחה, ואילו בחג הסוכות שיוצא מדירת קבע לדירת עראי נאמר שמחה.

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי רחמים » ו' ספטמבר 20, 2013 12:18 am

עיין בעיון הפרשה גליון נ"ט (עמ' 41) וז"ל:
בסוכה (דף מ״ח ע״ב) מצינו, דרבוי השמחה שהיה בנסוך המים הוא משום דכתיב ״ושאבתם מים בששון״, ופירש״י (דף נ' ע״א) שזהו טעם שמחת בית השואבה, ובמהרש״א כתב, מצוה חשובה זו של נסוך המים בחג שאז העולם נדון על המים, וכדאמרינן (ר״ה טז.) נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה וכוי, וזהו גודל השמחה במצוה, דא״א לעולם בלא מים וכל הבריות תולין בברכת המים שיהיו השנים כתיקונם. וצ״ב, דזה שאז העולם נדון על המים הוא סיבה שלא יהיה שמחה יתירה בחג, כדאמרינן בילקוט (ויקרא רמז תרנ״ד) דמה שלא נאמר בפסח ובעצרת שמחה יתירה, הוא משום דהעולם נדון בהם בפסח על התבואה ובעצרת על פירות האילן, ועיי גם ברמ״א (או״ח סיי קי״א ס״א) לענין סמיכת גאולה לתפלה, שיו״ט הוי כיום צרה משום שהעולם נדון בו, ואמאי הכא נאמר שמחמת האי דין איכא שמחה יתירה. (ואין לומר דשאני ניסוך המים שעל ידו זוכים בדין, כדאמרינן בר״ה נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה, דא״כ ה״ה בשאר המועדות דכן אמרינן התם הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה בשדות, הביאו שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן).
עכ"ל.

וי"ל ע"פ דברי מדרש אגדה (בובר) דברים פרק טז סימן טו וז"ל:
מפני מה לא נאמר בפסח שמחה, ובעצרת כתיב שמחה אחת דכתיב ושמחת לפני ה' אלהיך (פסוק יא) ובחג כתיב שלשה שמחות, דכתיב ושמחת בחגך (פסוק יד), והיית אך שמח. לפי ששנינו בארבעה פרקים בשנה העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד לבם וגו' (תהלים לג טו), ובחג נידונים על המים, כי זמן פסח הוא חסרון ועדיין יש לעשות, לכך אין כתיב שמחה, אבל בעצרת עבר דין אחד, לכך נאמר בו שמחה אחת, בחג שכבר עברו שלשה דינים פסח ועצרת וראש השנה, לכך נאמר בו שלשה שמחות:
עכ"ל.

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ו' ספטמבר 20, 2013 1:04 am

יישר כח גדול הרב רחמים!

אריאל דוד
הודעות: 40
הצטרף: ד' אפריל 24, 2013 8:19 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי אריאל דוד » ג' ספטמבר 24, 2013 12:29 am

אגב האם מישהו יוגע מה המקור לסגולת קניית מפטיר יונה?

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי רחמים » ג' ספטמבר 24, 2013 10:49 am

אריאל דוד כתב:אגב האם מישהו יוגע מה המקור לסגולת קניית מפטיר יונה?
קבצים מצורפים
העתקה.png
העתקה.png (100.97 KiB) נצפה 4760 פעמים

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ג' אוקטובר 29, 2013 1:34 am

א.מהו מקור הסגולה של אכילת ריבת אתרוגים ללידה קלה והאם צריך לאכול סמוך ללידה, בלידה עצמה או אפשר גם באמצע חדשי ההריון?

ב.באם שניים אומרים קדיש (שלא באותו קצב - דבר שכמובן לא ראוי) ואם אענה לאחד איש"ר לא אספיק לענות לשני. האם אוכל לענות לראשון
רק אמן כדי שאספיק לענות לשני איש"ר? (שאלה אולי לא כ"כ פשוטה אבל לכאורה יהיה מותר משום דאמן ו"יהא שמיה רבה" כל אחד לחוד דצריך להפסיק/לשהות בינהם).

בן החבורה
הודעות: 410
הצטרף: ב' אוקטובר 21, 2013 6:36 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תובב"א

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי בן החבורה » ג' אוקטובר 29, 2013 7:21 am

באלף המגן סי' תר"ס מביא מספר אורחות חיים בשם יפה ללב (לרבי יצחק פלאג'י) שהאתרוג עושין אותו מרקחת וכו' ומה גם אם היא הרה ללדת וגם ליתן ממנו למקשה לילד שאומרים שהוא סגולה שתלד בריוח ולא בצער ויצא הולד בר קיימא לחיים טובים ולשלום כשאוכלת ממנו באותה שעה ע"כ, מזה משמע שהסגולה היא כשאוכלת ממנו עכ"פ סמוך ללידה.
ובאמת בגמ' כתובות אי' דאכלא אתרוגא הוי לה בני ריחני, הרי קשר בין אכילת אתרוג ללידה, לא ללידה קלה אלא לבני ריחני, ולכאורה בזה לא נזכר שעת הלידה אלא כל ימי העיבור כדמשמע שם בהמשך הגמ' בעובדא דברתה דשבור מלכא.

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ג' אוקטובר 29, 2013 7:23 am

ישר כח גדול!

מישהו יודע כמה זמן המרקחת מחזיקה במקרר/במקפיא?...

בן החבורה
הודעות: 410
הצטרף: ב' אוקטובר 21, 2013 6:36 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תובב"א

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי בן החבורה » ג' אוקטובר 29, 2013 7:32 am

יש לי במקפיא מרקחת מאשתקד והיא מחזיקה מצויין. גם במקרר היא מחזיקה חדשים ארוכים.

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ג' אוקטובר 29, 2013 7:43 am

תודה.

יאיר כתב:ב.באם שניים אומרים קדיש (שלא באותו קצב - דבר שכמובן לא ראוי) ואם אענה לאחד איש"ר לא אספיק לענות לשני. האם אוכל לענות לראשון
רק אמן כדי שאספיק לענות לשני איש"ר? (שאלה אולי לא כ"כ פשוטה אבל לכאורה יהיה מותר משום דאמן ו"יהא שמיה רבה" כל אחד לחוד דצריך להפסיק/לשהות בינהם).

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ה' נובמבר 14, 2013 12:25 pm

מיהו ר' אברהם הנסתר מקראקא מה ידוע עליו ומתי חי?

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ש' נובמבר 16, 2013 9:09 pm

יאיר כתב:מיהו ר' אברהם הנסתר מקראקא מה ידוע עליו ומתי חי?


אף אחד לא יודע? חכם באשי?

עתניאל בן קנז
הודעות: 1654
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » א' נובמבר 17, 2013 6:34 pm

היכן זה מובא, על איזה תקופה מדובר?

אולי הכוונה לר' אברהם מוכר ירקות מלובלין...

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » א' נובמבר 17, 2013 6:42 pm

עתניאל בן קנז כתב:היכן זה מובא, על איזה תקופה מדובר?

אולי הכוונה לר' אברהם מוכר ירקות מלובלין...


http://www.otzar.org/aspcrops/157546_18 ... 112013.asp

http://www.otzar.org/aspcrops/17068_248 ... 112013.asp

ומקורו בתמימי דרך (נקרא גם ר' אברהם בעין אחת):
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?156067&&page=27

עתניאל בן קנז
הודעות: 1654
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ב' נובמבר 18, 2013 12:34 am

יאיר כתב:
עתניאל בן קנז כתב:היכן זה מובא, על איזה תקופה מדובר?

אולי הכוונה לר' אברהם מוכר ירקות מלובלין...


http://www.otzar.org/aspcrops/157546_18 ... 112013.asp

http://www.otzar.org/aspcrops/17068_248 ... 112013.asp

ומקורו בתמימי דרך (נקרא גם ר' אברהם בעין אחת):
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?156067&&page=27

למה זה נראה לך סיפור היסטורי, שאתה מחפש לאמת אותו. זה מריח הרבה יותר כ'אגדת עם'...

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ב' נובמבר 18, 2013 12:39 am


מי שאמר
הודעות: 190
הצטרף: ו' אוקטובר 25, 2013 3:48 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי מי שאמר » ב' נובמבר 18, 2013 1:06 am

יאיר כתב:א.מהו מקור הסגולה של אכילת ריבת אתרוגים ללידה קלה והאם צריך לאכול סמוך ללידה, בלידה עצמה או אפשר גם באמצע חדשי ההריון?

ב.באם שניים אומרים קדיש (שלא באותו קצב - דבר שכמובן לא ראוי) ואם אענה לאחד איש"ר לא אספיק לענות לשני. האם אוכל לענות לראשון
רק אמן כדי שאספיק לענות לשני איש"ר? (שאלה אולי לא כ"כ פשוטה אבל לכאורה יהיה מותר משום דאמן ו"יהא שמיה רבה" כל אחד לחוד דצריך להפסיק/לשהות בינהם).

*מקור הסגולה של אתרוג הוא בסוף מטה אפרים אולי אלף למטה עם הסכמת הגר"ח מבריסק ז"ל והטעם בזה כיון שעץ הדעת לדעת כמה ראשונים היה זה אתרוג וכאשר היא מפסידה את האתרוג שוב אינה בחטא שנתקללה עליה חוה.
*מש"כ ששניים אומרים קדיש דבר פלא הוא שהרי מעולם לא נהגו ששנים יאמרו קדיש ועיין במ"ב שכתב לדון למי יש עדיפות לומר קדיש - משמע שרק אחד היה אומר קדיש.

יאיר
הודעות: 10081
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי יאיר » ב' נובמבר 18, 2013 1:13 am

פלא? וכי לא שמעת כך מעולם?

סמל אישי של המשתמש
מאיר סובל
הודעות: 1595
הצטרף: ד' דצמבר 21, 2011 4:14 pm
מיקום: אלעד יצ"ו
שם מלא: פלוני אלמוני

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי מאיר סובל » ב' נובמבר 18, 2013 1:15 am

על אמירת קדיש שנים יחד,אם מעולם נהגו או מעולם לא נהגו, הרי יש בזה כבר בפוסקים עוד לפני המשנ"ב, ובזכרוני גם בתשובות חת"ס, כלומר שכן נהגו העולם כך, רק שכתבו הפוסקים דתרי קלי לא משתמעי, ומצאו לזה פתרונות.

מי שאמר
הודעות: 190
הצטרף: ו' אוקטובר 25, 2013 3:48 pm

Re: אשכול - שאלות פשוטות

הודעהעל ידי מי שאמר » ב' נובמבר 18, 2013 1:23 am

יתכן בהחלט שיש פוסקים שמתירין. ביקשתי להפנות לדברי המ"ב לומר לך, שבזמן המ"ב בוילנא והמחוז לא נהגו ששתיים אומרים קדיש.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: חכמת המשפט ו־ 42 אורחים