מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

באיזה שפה מדברת 'בת קול'

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
יחזקאל ר
הודעות: 59
הצטרף: ה' מאי 21, 2015 12:56 pm

באיזה שפה מדברת 'בת קול'

הודעהעל ידי יחזקאל ר » א' אוקטובר 22, 2017 12:11 am

איתא במדרש מעשה ברשב"י שישב במערה י"ג שנה מאימת המלכות וכשיצא פעם אחת ראה צייד עומד וצד צפורים ופורש מצודתו וכששמע ר' שמעון בת קול אומרת 'דימוס' היתה הצפור ניצלת וכששמע בת קול אומרת ספקולא היתה נלכדת עיין במדרש המשך המעשה
אך מה שיש לעיין בזה המעשה מדוע שפת הבת קול אינה בלשון הקודש אלא בארמית דהרי בת קול זה דיבור מסוים של הקב"ה וחשבתי לומר דענין בת קול המופיע בהרבה מקומות באמת אין זה דיבור אלא שמיעה בלבד דהיינו שענין בת קול הוא שהאדם שומע קול בתוכו (אם הוא ראוי לכך) האומר את דבר ה' ומכיון שכך אין זה תימה שהתיאור במעשה הנ"ל הוא בשפתו של רבי שמעון
מה דעת החכמים בפשט זה?

יודע_ספר
הודעות: 105
הצטרף: א' נובמבר 03, 2013 11:48 pm

Re: באיזה שפה מדברת 'בת קול'

הודעהעל ידי יודע_ספר » א' אוקטובר 22, 2017 12:31 am

עיין סוטה לג. ואין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי? והתניא: יוחנן כהן גדול וכו' אי בעית אימא: בת קול שאני, דלאשמועי עבידא ופרש"י אותה מידה הממונה על כך יודעת בשבעים לשונות מפני שעשויה להשמיע והיא משתלחת לכל הלשונות פעמים לזה ופעמים לזה.

יחזקאל ר
הודעות: 59
הצטרף: ה' מאי 21, 2015 12:56 pm

Re: באיזה שפה מדברת 'בת קול'

הודעהעל ידי יחזקאל ר » א' אוקטובר 22, 2017 12:37 am

אבל עדיין לא השיב מר מפני מה דברה הבת קול עם רבי שמעון בארמית שהרי וודאי ידע לשון הקודש

אותה אבקש
הודעות: 330
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: באיזה שפה מדברת 'בת קול'

הודעהעל ידי אותה אבקש » א' אוקטובר 22, 2017 1:16 am

אולי אפש"ל שבת קול נאמרת לכל אדם [ולעניננו לצייד] רק ישנם שזוכים לשמוע,
ושפת הצייד לכאורה הוי ארמית שהיתה שפת ההמון ודו"ק.
[אך תירוץ זה לא יפרנס את הגמרא התם בסוטה ל"ג שכמדומה הביאו שני מקרים שהיה בת קול בלשון ארמי וצ"ת].

איש חסידות והלכה
הודעות: 50
הצטרף: ד' אפריל 26, 2017 2:18 pm

Re: באיזה שפה מדברת 'בת קול'

הודעהעל ידי איש חסידות והלכה » א' אוקטובר 22, 2017 8:46 am

עיין תוס' סנהדרין יא. וז"ל "בת קול יש אומרים שלא היו שומעין קול היוצא מן השמים אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחר כמו פעמים שאדם מכה בכח ושומע קול אחר היוצא ממנו למרחוק ואותו קול היו שומעין לכך קורין אותו בת קול" וכנראה הכוונה שכל פעם היה הבת קול מגיע על נידון מסוים בין אנשים והיה הקול יוצא מביניהם

סגי נהור
הודעות: 3179
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: באיזה שפה מדברת 'בת קול'

הודעהעל ידי סגי נהור » א' אוקטובר 22, 2017 8:55 am

תולדות יעקב יוסף פ' ראה (בשם רבו הבעש"ט):
איתא בש"ס דחגיגה דף ה' ע"ב רבי יהושע בן חנניה הוי קאי קמי קיסר אחוי ליה אפקורוסא עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה, אחוי ליה עוד ידו נטויה וכו' מאן דלא ידע במחוג ליחוי קמי מלכא וכו'. ויש להבין זה הענין, למה דברו ברמז ולא ע"י דיבור מפורש, וגם לאיזה תועלת מביא הש"ס זה.

ונ"ל דיוצא לנו מזה רמז מוסר בענין הכרוזין שלמעלה, שאינו דיבור, כי אין אומר ואין דברים שם למעלה (אלא עולם המחשבה), כי הדיבור הוא גשמי, וראיה לזה כי מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע, ואין דרך ארץ לדבר המלך עם שריו ועבדיו ויועציו כי אם ברמז, וכאשר שגם עתה במלכות ישמעאל הנהגתו כך.

עיין שם פרטי הדברים.

יחזקאל ר
הודעות: 59
הצטרף: ה' מאי 21, 2015 12:56 pm

Re: באיזה שפה מדברת 'בת קול'

הודעהעל ידי יחזקאל ר » א' אוקטובר 22, 2017 9:01 am

יש"כ למשיבים ולי עדיין נראה שרוח הדברים העולה מכל הדברים המובאים (למעט הגמ' בע"ז) היא כמו שכתבתי בתחילה שהקול הוא קולו של האדם בעצמו השומע את אלוקיו מדבר עמו
סליחה למעט הגמ' בסוטה

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16742
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: באיזה שפה מדברת 'בת קול'

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אוקטובר 22, 2017 9:30 am

מה הכוונה למעט הגמרא בסוטה?

יחזקאל ר
הודעות: 59
הצטרף: ה' מאי 21, 2015 12:56 pm

Re: באיזה שפה מדברת 'בת קול'

הודעהעל ידי יחזקאל ר » א' אוקטובר 22, 2017 7:28 pm

כוונתי לגמ' שהביא הרב יודע ספר

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16742
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: באיזה שפה מדברת 'בת קול'

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אוקטובר 22, 2017 9:09 pm

זה הבנתי. מה שלא הבנתי זה איך אפשר להגיד יש לי מסקנה מה זה בת קול כשהיא סותרת גמרא ולהגיד זו מסקנה נכונה למעט הגמרא ההיא.

יחזקאל ר
הודעות: 59
הצטרף: ה' מאי 21, 2015 12:56 pm

Re: באיזה שפה מדברת 'בת קול'

הודעהעל ידי יחזקאל ר » א' אוקטובר 22, 2017 11:58 pm

וודאי שלא הייתה כוונתי לומר דברים כנגד הגמ' רק דעדיין הוקשה לי מפני מה דברה הבת קול עם ר"ש בלשון ארמי ולא בלשון הקודש שבו נברא העולם וכביכול זו שפתו של הקב"ה (ושוב כביכול) ולזה אומר אני שענין הבת קול עיקרו שמיעה פנימית ולא דיבור חיצוני וכוונתי למעט הגמ' בסוטה הייתה שע"פ דברי הגמ' שם אין הכרח לדברי אבל אין רואה אני בזה סתירה מפורשת לדברים אלו
ואגב חזיתי שענין לשון הארמית אינו מופיע רק בבת קול דהלא כל ספרו של הב"י מגיד מישרים מלא בארמית ושפת הב"י ככל הידוע לי אינה ארמית והוא פלא מפני מה דבר עמו המגיד בארמית?

אשר ברא
הודעות: 176
הצטרף: ג' יולי 12, 2016 9:26 pm

Re: באיזה שפה מדברת 'בת קול'

הודעהעל ידי אשר ברא » ב' אוקטובר 23, 2017 10:50 pm

יחזקאל ר כתב:וודאי שלא הייתה כוונתי לומר דברים כנגד הגמ' רק דעדיין הוקשה לי מפני מה דברה הבת קול עם ר"ש בלשון ארמי ולא בלשון הקודש שבו נברא העולם וכביכול זו שפתו של הקב"ה (ושוב כביכול) ולזה אומר אני שענין הבת קול עיקרו שמיעה פנימית ולא דיבור חיצוני וכוונתי למעט הגמ' בסוטה הייתה שע"פ דברי הגמ' שם אין הכרח לדברי אבל אין רואה אני בזה סתירה מפורשת לדברים אלו
ואגב חזיתי שענין לשון הארמית אינו מופיע רק בבת קול דהלא כל ספרו של הב"י מגיד מישרים מלא בארמית ושפת הב"י ככל הידוע לי אינה ארמית והוא פלא מפני מה דבר עמו המגיד בארמית?

גם דברי הרעיא מהימנא והרב מתיבתא שבזוהר לרשב"י עצמו הם בארמי.
ומה קושי יש לומר שהקול דיבר בשפתו של רשב"י?

[ואולי המטרה שלא יבינו המלאכים].


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 34 אורחים