ספק דרבנן לקולא - בדיעבד או לכתחילה - שואל ומשיב

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
יהודה בן יעקב
הודעות: 858
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

ספק דרבנן לקולא - בדיעבד או לכתחילה - שואל ומשיב

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ו' ינואר 19, 2018 2:09 pm

שו"ת שואל ומשיב מהדורה תניינא חלק ד סימן סא
ראיתי בפר"ח או"ח סימן פ"ג שהביא דברי הב"י שכתב דאף דספק דרבנן לקולא היינו בדיעבד ולא לכתחלה ובפר"ח תמה עליו מכמה מקומות והנני יוסיף לתמוה דהרמב"ן בשורש השני כתב דלכך ספק דרבנן לקולא אף דאיכא לא תסור משום דמחלו חז"ל על גזירתם כדי שלא ישוה לד"ת ע"ש אם כן מוכח דגם לכתחילה מותר והדבר מבואר ודברי הב"י צ"ע.
ולפענ"ד יש לומר דהרמב"ם כפי מה שהוא ס"ל דספק מה"ת מותר רק מדרבנן אסור אם כן אם נימא דגם ספיקא דרבנן לכתחלה אסור אם כן מה בינם לשל תורה ולכך מחלו חז"ל אבל לשיטת הרמב"ן ודעימיה דספק דאורייתא מה"ת אסור א"כ שוב יש לומר דספק דרבנן לכתחלה אסור מדרבנן והיכר שיש בין דאורייתא לדרבנן בדיעבד וגם הרי הרמב"ן דחה דלא שייך לא תסור א"כ שוב יש לומר דספק דרבנן לכתחלה אסור ולא צריך הבדל כלל.

לא הבנתי דבריו
א. מש"כ להוכיח ע"פ דברי הרמב"ן בישוב דעת הרמב"ם שחז"ל מחלו על גזירתם, דמזה מוכח דגם לכתחילה מותר, לכא' הייתי אומר להיפך, דלפי מה שתירץ הרמב"ן שהוא משום דמחלו חז״ל שלא יהא ספיקא בדבריהם לחומרא כבדאורייתא, אם כן יש לומר שלכתחילה ספק דרבנן אסור כמו ספק דאורייתא, ודי במה שיש היכר בין דאורייתא לדרבנן לענין בדיעבד שספק דאורייתא אסור וספק דרבנן מותר.
ב. היכן נחלק הרמב"ן על הרמב"ם בדין ספק דאורייתא אם הוא מה"ת או מדרבנן, מחלוקת זו ידועה כמח' הרשב"א עם הרמב"ם.

בקרו טלה
הודעות: 2701
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ספק דרבנן לקולא - בדיעבד או לכתחילה - שואל ומשיב

הודעהעל ידי בקרו טלה » ש' ינואר 20, 2018 7:04 pm

יהודה בן יעקב כתב:לא הבנתי דבריו
ב. היכן נחלק הרמב"ן על הרמב"ם בדין ספק דאורייתא אם הוא מה"ת או מדרבנן, מחלוקת זו ידועה כמח' הרשב"א עם הרמב"ם.

שו"ת שאגת אריה החדשות סימן ט
והכי משמע מדברי הרמב"ן אלו שכתב דהאי לה יטמא אסמכתא הוא משום דפשיטא שאין ספק מצוה מוציא מידי וודאי איסורא ש"מ שס"ל דספיקות של איסור אסור מן התורה. ואף על פי שכתב הכ"מ שם (בפ"ט מהלכות ט"מ) שדעת הרמב"ן כדעת הרמב"ם לא מצינו לו ז"ל שכתב כן. וכמדומה לי שנוסחת הר"ן בספרים שלנו בפ"ק דקדושין איתא שכתב שהרמב"ן הביא ראיה בתשו' שהספיקות מותרות מדקי"ל ממזר וודאי הוא דלא יבוא ספק ממזר יבוא ובאמת ט"ס הוא וצריך להיות שהרמב"ם כתב בתשו' וכן הוא להדיא בת"ה להרשב"א ז"ל וכן כתב הר"ן בתשובה סי' נ"א בשם תשובה להרמב"ם

ועי"ע בשב שמעתתא בדפו"י ריש שמעתתא א', ועי"ע בכלי חמדה פר' יתרו או' ז שכ"כ בשם הפמ"ג
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב א' ינואר 21, 2018 9:32 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

יהודה בן יעקב
הודעות: 858
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ספק דרבנן לקולא - בדיעבד או לכתחילה - שואל ומשיב

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ש' ינואר 20, 2018 8:14 pm

תודה.
עיקר קושייתי היא אות א' בהבנת דברי השו"מ.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אבני גזית, גם זה יעבור, דעת נעימה, שמחו ו־ 39 אורחים