עמוד 1 מתוך 1

מזל ומלאך - מהו החילוק ביניהם.

פורסם: א' פברואר 18, 2018 1:15 pm
על ידי שייף נפיק
בפשטות מזל הוא ענין קבוע יותר, ומלאך הוא הוא ענין ארעי וזמני יותר.
אני מחפש לזה מקורות ברורים.
וישיבו המשיבים ושכמ"ה.

Re: מזל ומלאך - מהו החילוק ביניהם.

פורסם: א' פברואר 18, 2018 1:54 pm
על ידי חד ברנש
לא הבנתי מהיכן הבאת את הסברא הזאת.
ועכ"פ לשיטת חסידי אשכנז המזל עצמו הוא מלאך, הנראה כדמות האדם וכו'. ויש בכך אריכות עניינים. עי' אמ"ט ע"פ המפתח.

Re: מזל ומלאך - מהו החילוק ביניהם.

פורסם: א' פברואר 18, 2018 3:34 pm
על ידי 250
רש"י שבת נג: מזליה מלאך שלו, ומליץ עליו ושם סא:
מזליה דהאי גברא, מלאכו וכו' ועיין מו"ק כח. (הראני הגריח"ס שליט"א)

Re: מזל ומלאך - מהו החילוק ביניהם.

פורסם: ב' פברואר 19, 2018 6:48 pm
על ידי סגי נהור
מזל הוא סוג של מלאך, והיינו שר של אדם (או של דבר) למעלה, ולכן החילוק פשוט, שהמזל הוא מלאך אבל המלאך הוא לא בהכרח מזל.
והכוונה לבחינה הרוחנית אשר כנגד הנברא בעולם העליון, שכידוע יש לכל דבר גשמי בחינה רוחנית כנגדו למעלה שהיא מקורו.
ונקראת מזל מלשון יזל מים מדלייו, היינו שהיא הבחינה ה'מזילה' ומשפיעה לכל נברא את כחו וחיותו (פרדס להרמ"ק ועוד).

Re: מזל ומלאך - מהו החילוק ביניהם.

פורסם: ג' פברואר 20, 2018 10:12 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
והיאך שניהם שונים מענין הגדא?

Re: מזל ומלאך - מהו החילוק ביניהם.

פורסם: ג' פברואר 20, 2018 10:17 pm
על ידי אב בבינה
ר_חיים_הקטן כתב:והיאך שניהם שונים מענין הגדא?

דרך אגב, פעם שמעתי מאן דהוא שטען שגדא הוא מאותו שורש של god