הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ה' פברואר 22, 2018 4:24 pm

הכהנים בירכו בלשון ׳אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו׳ על כל עבודה שעשו במקדש.
האם הלויים ג"כ ברכו אשר קדשנו בקדושתו של לוי?
ואם המשוררים והמשוערים נתחלקו למשפחות (לכאורה דלא כדברי מרן רי"ז הלוי), האם ברכו בקדושת משפחתם?
והנשיא אשר חייב בקרבנות מיוחדות, האם ברך ׳אשר קדשנו בקדושתו של נשיא׳?

עזריאל ברגר
הודעות: 4088
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' פברואר 22, 2018 4:44 pm

היכן מצינו בלויים ובנשיאים קדושה יתירה?
בכהנים נאמר "להקדישו", "וקדשתו" וכיו"ב.

קאצ'קלה
הודעות: 1268
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ה' פברואר 22, 2018 6:27 pm

ראה שו"ת השבי"ט חלק ח סי' ו שדן בזה.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ה' פברואר 22, 2018 7:22 pm

עזריאל ברגר כתב:היכן מצינו בלויים ובנשיאים קדושה יתירה?
בכהנים נאמר "להקדישו", "וקדשתו" וכיו"ב.

וקדשתו לא קשור למצות נשיאת כפים, אלא ׳כי את לחם א-להיך הוא מקריב׳, ואפ"ה מברך לפני המצוה. משמע שהקדושה היא המצוות היתירות. וכ"ה אצל הלוויים שנתקדשו ע"י המצוות היתירות שלהם

יהודה בן יעקב
הודעות: 796
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ה' פברואר 22, 2018 7:58 pm

לענין עבודת הלויים כתב בקונטרס עבודת שמואל שלרוב הדעות לא בירכו כלל

עבודת שמואל.png
עבודת שמואל.png (93.1 KiB) נצפה 503 פעמים

ועיין שם מה שהרחיב בזה בסימן ד
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... 7277900030

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ו' פברואר 23, 2018 12:29 am

לא עיינתי הרבה, אבל במקצת שכן עיינתי אין נראים מקורות ספר זו. ברמב"ן מבואר שהכהנים היו מברכים על העבודה בביהמ"ק, עי' בשרשים. אכן הרמב"ם לא הביא את הברכות האלו, והוא דרש ההשמטה שאין מברכים כלל על עבודת ביהמ"ק. הר"י מלונדרש שהוא מביא כתב שאין מברכין על ההלל משום שהוא 'שירי הקרבנות', משמע שאין דעתו כהרמב"ם (!) ומברכים על עבודת ביהמ"ק, חוץ מ'שירי הקרבנות'. ואיך בנה מזה שאין הלוים מברכים על עבודתם? והספר 'ראשי בשמים' שהוא מביא איני מכיר, אולי כוונתו לזה מסאטמאר שהו"ל את הקובץ\ירחון\פאטשקעוויל 'בית ועד לחכמים', אמנם לא מצאתי המראה מקום לדבריו.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ו' פברואר 23, 2018 12:33 pm

מצאתי את הדברים בדפוס הישן של הספר הנ"ל, ואין לזה שום קשר כלל. אינני מכיר את מח"ס עבודת שמואל, אבל נראה שטעה בזה במשהו

ביליצר
הודעות: 984
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

הודעהעל ידי ביליצר » ש' מרץ 03, 2018 8:54 pm

מעניין לשון המשנה ברורה בהלכות נשיאת כפיים דאם אין לוי שירחוץ ידיו של כהן יעשהו פטר רחם [בכור]שיש בו קצת קדושה ,ש"מ שמה שהלוי רוחץ את ידיו של הכהן הוא מחמת קדושתו.

יהודה בן יעקב
הודעות: 796
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ש' מרץ 03, 2018 11:59 pm

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:מצאתי את הדברים בדפוס הישן של הספר הנ"ל, ואין לזה שום קשר כלל. אינני מכיר את מח"ס עבודת שמואל, אבל נראה שטעה בזה במשהו

תוגבת הרב בעל עבודת שמואל
אם מוסכם שאין מברכים על עבודת השיר, שהיא עיקר העבודה כמבואר ברמב"ן במדבר ח כה ובחינוך מצוה שצד., א"כ כ"ש שאין מברכים על שמירת המקדש שאין בה מעשה (עי' ב"מ צג א), ועל הגפת שערים שאינה מפורשת בתורה. ועכ"פ מסתבר טפי לדמות שמיה"מ והגפת שערים לשיר, מאשר לעבודת הכהנים.
אני לא מצאתי מקורות שמברכים על עבודות הלויים מלבד המהר"י אסאד בסו"ס שנו לענין עבודת השיר, ובכתבי האדר"ת (בגנזך אהבת שלום, תמיד פ"א) לענין שמיה"מ שכתבו כן מסברא.
ומש"כ בד' ה'ראשי בשמים', עיינתי שוב בדבריו, ואכן צדקו דבריו, שנאמרו דווקא לגבי אונן (ובנידון של המהר"י אסאד).

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ב' מרץ 05, 2018 2:48 am

מהו הכ"ש ומה הקשר בין הגפת השערים, שמירה ושירה? אין לנו שום סברא למה לא בירכו על השירה, לדעת הר"א מלונדרש, ובב"מ צג. לא מבואר כלום לגבי הברכה. וזה שאינו מפורש בתורה ג"כ אינו קשור לכלום.

בקיצור, לכתוב בספר ליקוט שאין מברכים, כאילו היה בזה הסכמה, בשעה שאינו אלא פירוש אחד הראשונים מכת"י, על אחד העבודות של הלויים, אינו ראוי לספר מוגה.

יהודה בן יעקב
הודעות: 796
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ב' מרץ 05, 2018 7:41 pm

תגובת הרב בעל עבודת שמואל
הקשר והכ"ש בין שירה לשאר העבודות, ששירה היא עיקר עבודת הלויים, כפי שצויין מדברי הרמב"ן והחינוך, ואם מצינו בעבודה העיקרית שאין מברכים עליה, על המחדש להביא ראיה שמברכים על העבודות שאינן עיקריות, בפרט שמשמר לאו כעושה מעשה דמי (כדקימ"ל כשמואל בב"מ שם), וכן הגפת שערים לא היתה במשכן שהרי לא היו שם שערים אלא פרוכת.
סוף דבר, לענ"ד, הואיל ומצינו מפורש בדברי אחד מן הראשונים שאין מברכים על עבודת השיר, ולא מצינו לע"ע חולקים בזה (מלבד מהר"י אסאד), הוא הדין לשאר העבודות.
ועל תמיהתו הנכונה למה אין מברכים הלויים על העבודה, אולי יש בדברי הרמב"ם הל' כהמ"ק רפ"ג פתח ומבוא לישוב, במש"כ: ומצות עשה להיות הלוים פנויין ומוכנין לעבודת המקדש וכו', ואח"כ בהל' ב' כתב: עבודה שלהן היא שיהיו שומרין את המקדש, ויהיו מהן שוערין לפתוח שערי המקדש ולהגיף דלתותיו, ויהיו מהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יום וכו'. ולא כתב על העבודה עצמה שהיא מצוות עשה, ויעויי"ע הל' ביהב"ח רפ"ח, שמירת המקדש מצות עשה וכו' והשומרים הם הכהנים והלוים וכו', וכן בסה"מ עשה כב שצונו לשמור המקדש וכו' וכן בל"ת סז שהזהירנו מהתעצל בשמירת המקדש וכו' [אמנם במ"ע כג כתב: שנצטוו הלויים לבד לעבוד במקדש בעבודות ידועות כמו נעילת השערים ולומר השיר עם הקרבן, ואולי יש לדחות שהדגש הוא על ה'לבד', לאסור העבודה על זרים] ודקדק המנ"ח מ' שפח סק"ב לענין שמיה"מ, שהמצוה היא על כל ישראל שהכהנים והלויים ישמרו המקדש, ואולי לדעת הרמב"ם, כ"ה אף בעבודת השיר, וע"כ סתם וכתב שהמ"ע היא להיות פנויים ומוכנים לעבודה, ואם כנים הדברים, יעלה ישוב לתמיהה הרבתי למה אין מברכים הלויים על העבודה, לפי שהלויים מקיימים מצוותם במה שהם פנויים ומוכנים לעבודה.
אמנם דברי הרמב"ם בדין 'פנויים ומוכנים' עדיין טעונים ביאור ובירור.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ב' מרץ 05, 2018 11:27 pm

אין לי במה להגיב לדברים כאלו. מה הראיה מה'עבודה העיקרית' להעבודה המשנית? ומה בכך דלאו כעושה מעשה דמי, האם משום הכי אין לברך? הלא כך הוא המצוה, לשמור את המקדש? התם בדין אפר פרה, דיינינן האם קעביד מעשה בהאפר שייטמא, ואין זה קשור לקיום מצוה. הדמיון נקרא בלשונינו 'פוילישע צושטעל'.

וגם בדעת הר"א מלונדרי"ש מכת"י אין ראיה ברורה, באשר הוא לא כתב הטעם למה אין מברכין על שירי הקרבנות, ואיך נבדה טעם מלבינו?

סוף דבר, הספר ההוא כתב דברים בברירות, בשעה שאינם אלא לכל היותר בגדר ספק.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 44 אורחים