מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
משה הופמן
הודעות: 26
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

המשכן הוקם תמיד במקום גבוה - מאת ר"י נאה שליט"א

הודעהעל ידי משה הופמן » ג' מאי 02, 2017 11:40 am

המשכן pdf.pdf
(58.22 KiB) הורד 81 פעמים

קו ירוק
הודעות: 2946
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: המשכן הוקם תמיד במקום גבוה - מאת ר"י נאה שליט"א

הודעהעל ידי קו ירוק » ג' מאי 02, 2017 11:44 am

אמנם נראה כך במדרש, כלפי משכן שבמדבר.
אבל משכן שבגלגל לפי הנראה עמד במקום ישר, ובודאי נמוך מכל סביבותיו.

משה הופמן
הודעות: 26
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

Re: המשכן הוקם תמיד במקום גבוה - מאת ר"י נאה שליט"א

הודעהעל ידי משה הופמן » ג' מאי 02, 2017 8:22 pm

ר''י נאה שליט''א כותב:
ת"ח על הערת ''קו ירוק''. אעפ''י שהוא כותב ''לפי הנראה''. לפי הנראה, אין כאן מקום להערה זו. לא הזכרתי שהמשכן – בהמ''ק, צריך להיבנות במקום הכי גבוה שיש, אלא שהמשכן הוקם ''במקום גבוה יותר מכל האהלים'', וזו היתה גם כוונת רבינו החת''ס זצ''ל.

לגבי המשכן בגלגל. הנה לשון הגמ' בזבחים (נד:): '''וקמת ועלית אל המקום' (דברים יז, ח) - מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וכו' וכו'. סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי, אמרי, ניתתי ביה קליל, כדכתיב (דברים לג, ב) 'ובין כתפיו שכן'. [וברש"י – ניתתי ביה קליל - נעשה אותו 'נמוך מעט' ונבנהו בירושלים, שהיא למטה, כדכתיב 'כתפיו' ולא כתיב 'ראשו'''], ואיבעית אימא, גמירי דסנהדרין בחלקו דיהודה, ושכינה בחלקו דבנימין, ואי מדלינן ליה, מתפליג טובא, מוטב דניתתי ביה 'פורתא', כדכתיב ובין כתפיו שכן''. וראה גם במדרשים עה''פ 'כמגדל דוד צוארך' (שה''ש ד) המכוון על המיקום של בהמ''ק. ואכמ''ל.

משה הופמן
הודעות: 26
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

פענוח סוד הריקוד בקד''ל - איסור לה''ר במחשבה. מר''י נאה

הודעהעל ידי משה הופמן » ה' נובמבר 09, 2017 11:21 pm

כיצד מרקדין לפני הלבנה ועוד.pdf
(89.58 KiB) הורד 96 פעמים


משה הופמן
הודעות: 26
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ד' מרץ 14, 2018 11:28 pm


דרומי
הודעות: 3742
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: "רק הבורא בעצמו יכול" - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי דרומי » ה' מרץ 15, 2018 1:49 am

אודה על האמת שלא הבנתי מה בדיוק בא לחדש כאן. וגם נראה שהתעלם ממנו מות צבא של סנחריב רבבות אנשים בליל פסח בבת אחת ולא על ידי הקב"ה בעצמו אלא על ידי מלאך.

משה הופמן
הודעות: 26
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

Re: "רק הבורא בעצמו יכול" - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ד' מרץ 21, 2018 10:47 pm

השמדת צבא אשור ע"י מלאך דוקא!
קבצים מצורפים
רק הבורא בעצמו יכול - ב.pdf
(81.76 KiB) הורד 68 פעמים

משה הופמן
הודעות: 26
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני'? מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ה' יוני 21, 2018 11:28 pm

אמרתי אחכמה והיא רחוקה.pdf
(88.19 KiB) הורד 54 פעמים

משה הופמן
הודעות: 26
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

שיור 'אמה על אמה' דוקא? מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ג' יולי 31, 2018 10:16 am

שיור אמה על אמה.pdf
(88.25 KiB) הורד 41 פעמים

משה הופמן
הודעות: 26
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

היש איסור לשון הרע במחשבה? מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ה' אוקטובר 11, 2018 11:15 pm

היש איסור לשון הרע במחשבה.pdf
(84.67 KiB) הורד 16 פעמים

אליהו בן עמרם
הודעות: 735
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: היש איסור לשון הרע במחשבה? מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' אוקטובר 12, 2018 12:49 am

משה הופמן כתב:
היש איסור לשון הרע במחשבה.pdf

במחילה, לענ'ד לכאורה שגגה יצאה וכו' שכן לא מדובר בכלל על איסור לשון הרע.
במדרש רק מצא מקור לאיסור לחשוב רע. ולא כתוב שיש בזה איסור לשון הרע. אלא איסור חדש, שנראה יותר, או כאיסור מדברי קבלה או כמידה טובה ותול'מ.
בסיפור מתלמידי רבינו הח'ח זצל מבואר להדיא שלא חששו לאיסור זה לאחר הפסקת לימודם אצל הח'ח. וזה ברור שאם ידעו שיש בזה איסור כלשהו, הלא אין סיבה להפסיק מלנהוג בזה איסור. אלא בוודאי משמע שאחזו שזהו סלסול בלבד.
וזה ברור גם שאם החפץ חיים אחז כך שיש בכך איסור שאינו רק מידה טובה, הלא היה אומר זאת לתלמידיו, הגם שנמנע מלכתוב זאת להדיא בח'ח. ואם אמר להם שזה איסור ממש, למה הפסיקו להקפיד בזה לאחר גמר לימודם אצלו.
ומה שרצה לשייך את דברי הרד'ק לאיסור לשון הרע. הלא להדיא כתב שזה מצד 'לא תשנא את אחיך בלבבך' ולא מצד לשון הרע. (וכמובן באופן שמחשבתו הרעה גרמה לו שנאה, ולא סתם מחשבה רעה ללא שנאה).
ולכתוב שיש איסור במחשבה רעה על חברו מצד לא תשנא, באופן ששונא בגלל מחשבתו, מה חידוש יש בזה?
ואגב, המעיין היטב ברד'ק יראה שדווקא מדגיש את ה'מעשה'. כלומר שמטרת הנביא להזהירם ממחשבה רעה כדי שילמדו קל וחומר ל'מעשה' או שלא יבואו ל'מעשה' מתוך המחשבה. כלומר שהנביא לא בא לחדש איסור חדש של מחשבה רעה, כי זה פשוט מצד לא תשנא, אלא שרצה להזהיר כדי שלא יבואו לידי מעשה, בבחינת גדר לפני. וזה בעיקר מה שרצה, ולא להדגיש את ענין המחשבה.
ובשולי הדברים, בייחוד על מה שכתב, מה לי אם נפחת ערכו בעיני אחד או שניים, יש לי בזה שאלה פשוטה:
וכי מי שראה את פלוני עושה עבירה כלשהי, באופן וודאי, אסור לו לחשוב שעשה את העבירה כי זה דבר רע ונפחת ערכו בעיניו? בוודאי אסור לו לספר את זה לאחרים אם לא באופן המותר, אך להתעלם ממה שראה, מאן דכר שמיה. ואיך אפשר בכלל לעשות זאת בפועל? האם אולי צריך לעצום עיניו כדי לא לראות שחברו מתנהג בטפשות, או עושה עבירה, או מבזבז כסף, או מדבר בתפילה, כדי שלא יחשוב עליו רעה? האם מצאנו מישהו שמזהיר על 'שמירת העיניים' בזה?
ובדרך הפלגה אשאל: וכי זה שעשה את העבירה יעבור על לפני עיוור שגרם לרואה לעבור איסור של מחשבה רעה?
על כן נראה לענ'ד שהדברים מהרב הכותב הנכבד שליט'א אינם נראים, ובוודאי צע'ג.

משה הופמן
הודעות: 26
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

Re: מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » א' אוקטובר 14, 2018 9:38 pm

תשובה להנ"ל
נאה משיב.pdf
(45.21 KiB) הורד 15 פעמים


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: שמואל דוד ו־ 35 אורחים