גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עזריאל ברגר
הודעות: 4214
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מאי 22, 2018 6:32 pm

פלתי כתב:
עזריאל ברגר כתב:הרמב"ם שם מדבר על שני מקוואות, שאחד כשר ואחד פסול, ומתאר מצב שאדם טבל בשניהם בזה אחר זה, ובין שתי הטבילות נטמא בוודאי, שזה בדיוק נדו"ד - ספק אם הטבילה במקווה הכשר קדמה לנגיעה בשרץ או להיפך.
ובכל האפשרויות שמדובר שם - לא מעמידים על חזקת טומאה ולא על חזקת טהרה, ולא מחלקים בין ספק ברה"י לספק ברה"ר, אלא בכולם אומרים שבספק טומאה "חמורה" (כגון שרץ) - טהרותיו תלויות, ובספק טומאה קלה (טומאות שעיקרן מדרבנן כגון האוכל אוכל טמא והבא ראשו ורובו במים שאובין) - טהרותיו טהורות (ודלא כפי שנטיתי לעיל להחמיר אפילו בדרבנן).

ואצלי זו כן בושה לשכוח רמב"ם שלמדתי אותו כמה פעמים...

אני ממש מבקש סליחה על הטירחא. אני לא רואה שם ברמב"ם שמתאר את הציור שכתבת כאן. האם תוכל לצטט את הקטע הרלוונטי בבקשה.
אשריך שזכית ללמוד את הרמב"ם הזה כמה פעמים עד אשר בושה מכסה פניך בשכחת הלכה אחת. הלואי עלי.

מעתיק את כל ההלכה, ומדגיש את המילים שלפענ"ד מתארות את הנידון דידן:
שני מקואות אחד כשר ואחד פסול וטבל באחד מהן מטומאה חמורה ועשה טהרות הרי אלו תלויות. טבל בשני ועשה טהרות הראשונות תלויות כשהיו והשניות טהורות. ואם נגעו אלו באלו ראשונות תלויות ושניות ישרפו. וכן אם נטמא באמצע טומאה קלה שביארנו וטבל בשני ועשה טהרות. אבל אם טבל באחד מהן מטומאה קלה ועשה טהרות ונטמא טומאה חמורה וטבל בשני ועשה טהרות הראשונות טהורות והשניות תלויות. ואם נגעו אלו באלו ראשונות ישרפו והשניות תלויות כשהיו. היה באחד מהן ארבעים סאה ואחד כולו שאוב וטבלו בהן שנים אחד מטומאה חמורה ואחד מטומאה קלה ועשו טהרות הטובל מטומאה חמורה טהרותיו תלויות והטובל מטומאה קלה טהרותיו טהורות. היה אחד טמא וירד לטבול והשני ירד להקר זה שירד לטבול באחד מהן טהרותיו תלויות כמו שביארנו. וזה שירד להקר טהור כשהיה. שזה ספק מים שאובין הוא שמא בשאוב טבל כשהקר ונטמא:

השניות הן בדיוק נדו"ד.

כדכד
הודעות: 3094
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי כדכד » ג' מאי 22, 2018 6:35 pm

עזריאל ברגר כתב:
כדכד כתב:המשנה אליבא דסומכוס והלכה כרבנן ששם יש חזקת מרא קמא אבל יתכן שלעצם השאלה כאן צודק כת"ר

גם לרבנן הולכים לפי חזקת מרא קמא, ולא מנסים להכריע מה היה קודם לפי כללי "חזקת חיים" וכיו"ב, שהרי "שור שחוט לפניך".

מה הקשר חזקת חיים?
השאלה מתי העגל נולד לא מתי הוא מת

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי פלתי » ג' מאי 22, 2018 7:25 pm

עזריאל ברגר כתב:
פלתי כתב:
עזריאל ברגר כתב:הרמב"ם שם מדבר על שני מקוואות, שאחד כשר ואחד פסול, ומתאר מצב שאדם טבל בשניהם בזה אחר זה, ובין שתי הטבילות נטמא בוודאי, שזה בדיוק נדו"ד - ספק אם הטבילה במקווה הכשר קדמה לנגיעה בשרץ או להיפך.
ובכל האפשרויות שמדובר שם - לא מעמידים על חזקת טומאה ולא על חזקת טהרה, ולא מחלקים בין ספק ברה"י לספק ברה"ר, אלא בכולם אומרים שבספק טומאה "חמורה" (כגון שרץ) - טהרותיו תלויות, ובספק טומאה קלה (טומאות שעיקרן מדרבנן כגון האוכל אוכל טמא והבא ראשו ורובו במים שאובין) - טהרותיו טהורות (ודלא כפי שנטיתי לעיל להחמיר אפילו בדרבנן).

ואצלי זו כן בושה לשכוח רמב"ם שלמדתי אותו כמה פעמים...

אני ממש מבקש סליחה על הטירחא. אני לא רואה שם ברמב"ם שמתאר את הציור שכתבת כאן. האם תוכל לצטט את הקטע הרלוונטי בבקשה.
אשריך שזכית ללמוד את הרמב"ם הזה כמה פעמים עד אשר בושה מכסה פניך בשכחת הלכה אחת. הלואי עלי.

מעתיק את כל ההלכה, ומדגיש את המילים שלפענ"ד מתארות את הנידון דידן:
שני מקואות אחד כשר ואחד פסול וטבל באחד מהן מטומאה חמורה ועשה טהרות הרי אלו תלויות. טבל בשני ועשה טהרות הראשונות תלויות כשהיו והשניות טהורות. ואם נגעו אלו באלו ראשונות תלויות ושניות ישרפו. וכן אם נטמא באמצע טומאה קלה שביארנו וטבל בשני ועשה טהרות. אבל אם טבל באחד מהן מטומאה קלה ועשה טהרות ונטמא טומאה חמורה וטבל בשני ועשה טהרות הראשונות טהורות והשניות תלויות. ואם נגעו אלו באלו ראשונות ישרפו והשניות תלויות כשהיו. היה באחד מהן ארבעים סאה ואחד כולו שאוב וטבלו בהן שנים אחד מטומאה חמורה ואחד מטומאה קלה ועשו טהרות הטובל מטומאה חמורה טהרותיו תלויות והטובל מטומאה קלה טהרותיו טהורות. היה אחד טמא וירד לטבול והשני ירד להקר זה שירד לטבול באחד מהן טהרותיו תלויות כמו שביארנו. וזה שירד להקר טהור כשהיה. שזה ספק מים שאובין הוא שמא בשאוב טבל כשהקר ונטמא:

השניות הן בדיוק נדו"ד.

לא זכיתי להבין למה השניות הם נידון דידן הרי יש כאן ספק אם המקוה כשר. דהיינו לאחר שנטמא בודאי הוא טבל במקוה שהוא ספק כשר. ולכן הטהרות תלויות.

עזריאל ברגר
הודעות: 4214
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מאי 22, 2018 11:02 pm

כדכד כתב:
עזריאל ברגר כתב:
כדכד כתב:המשנה אליבא דסומכוס והלכה כרבנן ששם יש חזקת מרא קמא אבל יתכן שלעצם השאלה כאן צודק כת"ר

גם לרבנן הולכים לפי חזקת מרא קמא, ולא מנסים להכריע מה היה קודם לפי כללי "חזקת חיים" וכיו"ב, שהרי "שור שחוט לפניך".

מה הקשר חזקת חיים?
השאלה מתי העגל נולד לא מתי הוא מת

חזקת חיים קשורה לשור שנגח את הפרה, ולמי שהחליף פרה בחמור ומצאו את הפרה מתה (שאינני זוכר היכן בדיוק דנו בזה, אבל הלכה היא שהמע"ה).

עזריאל ברגר
הודעות: 4214
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מאי 22, 2018 11:04 pm

פלתי כתב:
עזריאל ברגר כתב:השניות הן בדיוק נדו"ד.

לא זכיתי להבין למה השניות הם נידון דידן הרי יש כאן ספק אם המקוה כשר. דהיינו לאחר שנטמא בודאי הוא טבל במקוה שהוא ספק כשר. ולכן הטהרות תלויות.

ברור שהוא טבל במקווה כשר. השאלה היא אם זה היה לפני הנגיעה בשרץ (המקווה הראשון) או אחריו (המקווה השני).

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי פלתי » ג' מאי 22, 2018 11:15 pm

הנגיעה בשרץ היתה בודאי לאחר שטבל בראשונה. וכאשר נגע בשרץ היה בודאי בחזקת טמא ורק יש ספק אם נטהר בטבילה שבמקוה השני. אני לא מבין איזה דמיון מצאת לנדון דידן, ובטח שאין לך מה להתבייש ששכחת.

עזריאל ברגר
הודעות: 4214
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מאי 22, 2018 11:20 pm

עכ"פ בכל הסוגיא שם לא הולכים כלל לפי כללי חזקות, אלא בדאורייתא לחומרא ובדרבנן לקולא.
וכן ראוי לנהוג לכאורה גם בנידון דידן.

עושה חדשות
הודעות: 7059
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מאי 23, 2018 12:13 am

שוב תודה והתפעלות לטובה מהחכמים דפה.

בשני מקרים דומים ברור לי מה תהיה ההכרעה, אמנם אשמח לשמוע חו"דכם.

א] בשעה 8 הוא טבל בודאי, הספק הוא האם נגע בשרץ בשבע או בתשע. פסה"ד: טהור.
ב] בשעה 8 נגע בשרץ ודאי, הספק הוא האם טבל במקווה בשבע או בתשע. פסה"ד: טמא.
וזה נכון בין אם היה טהור מעיקרא או טמא.

והשאלה שלנו היא מחמת שאין שעה מבוררת של טומאה וטהרה, והספק הוא רק מה קדם למה, ובזה הכל תלוי.

ואחר הדו"ד כאן, נטתה דעתי הקלושה לפסוק שאין בזה חזקה לשום צד בשום אופן, והוי ספק.

וההערה שהעיר הרב ישנו מדברי הרמ"ה, מעוררת מחשבות.

ישר כוחכם!

מענה איש
הודעות: 530
הצטרף: ה' יולי 06, 2017 12:14 pm

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי מענה איש » ד' מאי 23, 2018 12:42 am

לא כ''כ מבין מאי נפקא מינה בידיעת זמן הטבילה

בשלושת המקרים הנ''ל יש לנו ודאי מעשה המטהר והשאלה אם נטמא קודם או לא
וכיון שהספק הוא לא במתיר אז הוא צריך להיות טהור.

עזריאל ברגר
הודעות: 4214
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' מאי 23, 2018 9:49 am

עושה חדשות כתב:שוב תודה והתפעלות לטובה מהחכמים דפה.

בשני מקרים דומים ברור לי מה תהיה ההכרעה, אמנם אשמח לשמוע חו"דכם.

א] בשעה 8 הוא טבל בודאי, הספק הוא האם נגע בשרץ בשבע או בתשע. פסה"ד: טהור.
ב] בשעה 8 נגע בשרץ ודאי, הספק הוא האם טבל במקווה בשבע או בתשע. פסה"ד: טמא.
וזה נכון בין אם היה טהור מעיקרא או טמא.

והשאלה שלנו היא מחמת שאין שעה מבוררת של טומאה וטהרה, והספק הוא רק מה קדם למה, ובזה הכל תלוי.

ואחר הדו"ד כאן, נטתה דעתי הקלושה לפסוק שאין בזה חזקה לשום צד בשום אופן, והוי ספק.

וההערה שהעיר הרב ישנו מדברי הרמ"ה, מעוררת מחשבות.

ישר כוחכם!

מהיכא פשיטא לך שהולכים בטומאות אחרי חזקה?!

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי פלתי » ד' מאי 23, 2018 10:31 am

עזריאל ברגר כתב:
עושה חדשות כתב:שוב תודה והתפעלות לטובה מהחכמים דפה.

בשני מקרים דומים ברור לי מה תהיה ההכרעה, אמנם אשמח לשמוע חו"דכם.

א] בשעה 8 הוא טבל בודאי, הספק הוא האם נגע בשרץ בשבע או בתשע. פסה"ד: טהור.
ב] בשעה 8 נגע בשרץ ודאי, הספק הוא האם טבל במקווה בשבע או בתשע. פסה"ד: טמא.
וזה נכון בין אם היה טהור מעיקרא או טמא.

והשאלה שלנו היא מחמת שאין שעה מבוררת של טומאה וטהרה, והספק הוא רק מה קדם למה, ובזה הכל תלוי.

ואחר הדו"ד כאן, נטתה דעתי הקלושה לפסוק שאין בזה חזקה לשום צד בשום אופן, והוי ספק.

וההערה שהעיר הרב ישנו מדברי הרמ"ה, מעוררת מחשבות.

ישר כוחכם!

מהיכא פשיטא לך שהולכים בטומאות אחרי חזקה?!

כל עיקר הלימוד שהולכים אחר חזקה באיסורין נלמד מדיני טומאה וטהרה. חולין י' ע"ב.

עזריאל ברגר
הודעות: 4214
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' מאי 23, 2018 11:20 am

פלתי כתב:
עזריאל ברגר כתב:מהיכא פשיטא לך שהולכים בטומאות אחרי חזקה?!

כל עיקר הלימוד שהולכים אחר חזקה באיסורין נלמד מדיני טומאה וטהרה. חולין י' ע"ב.

אמת.
אבל בספק נגיעת שרץ - לא תמיד הולכים אחרי החזקה.

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי פלתי » ד' מאי 23, 2018 11:43 am

עזריאל ברגר כתב:
פלתי כתב:
עזריאל ברגר כתב:מהיכא פשיטא לך שהולכים בטומאות אחרי חזקה?!

כל עיקר הלימוד שהולכים אחר חזקה באיסורין נלמד מדיני טומאה וטהרה. חולין י' ע"ב.

אמת.
אבל בספק נגיעת שרץ - לא תמיד הולכים אחרי החזקה.

יתכן שיש מקרים שלא הלכו בהם אחר החזקה, אבל לא פוסקים סתם לחומרא בלי סיבה. יש ספק טומאה ברשות הרבים שטמא אפילו נגד חזקת טהרה. יש ספק טומאה ברשות הרבים שטהור אפילו היכא דליכא חזקת טהרה. ויש ספק טומאה שאין אנו יודעים היכן אירע, שאז לכאורה צריך לילך אחר החזקה. ויש ספיקות שאי אפשר לטמא ברה"י כיון שאין הדבר יכול להיות אמת, כמו בשני נזירים שאמר להם אחד ראיתי אחד מכם שנטמא ואיני יודע איזהו, דבכה"ג כתבו התוס' שהולכים אחר החזקה.
הרב עושה חדשות כמובן התכוון למקרים בהם יש לנו לילך אחר החזקה.

עזריאל ברגר
הודעות: 4214
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' מאי 23, 2018 12:02 pm

במחשבה נוספת:
עושה חדשות כתב: בשעה 8 הוא טבל בודאי, הספק הוא האם נגע בשרץ בשבע או בתשע. פסה"ד: טהור.

לכאורה היינו "שני שבילין", שברה"י טמא וברה"ר טהור.
עושה חדשות כתב:בשעה 8 נגע בשרץ ודאי, הספק הוא האם טבל במקווה בשבע או בתשע. פסה"ד: טמא.

לכאורה היינו "שני מקוואות", שטהרותיו תלויות.
עושה חדשות כתב:השאלה שלנו היא מחמת שאין שעה מבוררת של טומאה וטהרה, והספק הוא רק מה קדם למה, ובזה הכל תלוי.

ואחר הדו"ד כאן, נטתה דעתי הקלושה לפסוק שאין בזה חזקה לשום צד בשום אופן, והוי ספק.

מסכים לדעתך.

ובשני המקרים האחרונים בפשטות יש לחלק בין שרץ לבין "טומאה קלה".

כדכד
הודעות: 3094
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי כדכד » ד' מאי 23, 2018 5:24 pm

עזריאל ברגר כתב:[כדכד}
מה הקשר חזקת חיים?
השאלה מתי העגל נולד לא מתי הוא מת

חזקת חיים קשורה לשור שנגח את הפרה, ולמי שהחליף פרה בחמור ומצאו את הפרה מתה (שאינני זוכר היכן בדיוק דנו בזה, אבל הלכה היא שהמע"ה).[/quote]
שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה מת בצידה והשאלה אם מת כתוצאה מהנגיחה או לא - מה הקשר חזקת חיים? לא היתה לו חזקת חיים
מחליף פרה בחמור ומצאו אטת הפרה מתה - מי מוציא ממי? בכל מקרה זה לא הדיון במשנה ולא היה לו למר לכתוב "משנתנו היא זו"

עושה חדשות
הודעות: 7059
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יוני 03, 2018 3:04 pm

ישנו כתב:אפשר גם לדמות לדברי הרמ"ה (הובאו בטור חו"מ סי' ר"מ) דראובן שכת' כל נכסיו לשמעון ושמעון כת' כל נכסיו לראובן, ואין יודעים שטרו של מי קודם, המע"ה וכל אחד נשאר מוחזק בנכסיו דמעיקרא, אע"פ שכל אחד בוודאי יצאו ממנו נכסיו וספק אם חזר וקנאם - ומסברא היה מקום לדון שכ"א יזכה בנכסי חברו שבוודאי זכה בהם ספק אם יצאו ממנו - וחזי' שדייני' לכל הספק כדבר אחד שאין מוציאים עם שטר שספק אם חזר והקנה ובטל כח השטר, ואולי ה"נ א"א להוציא מחזקת טהרה עם טומאה שאפשר שכבר בטלה ועי'.

וע"ע חזו"א חו"מ ליקוטים סי' י סק"ח.

איש טלז
הודעות: 521
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 10:05 pm

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי איש טלז » א' יוני 03, 2018 4:18 pm

על רמ"ה זה שמעתי מהגרחי"ש דכשאחיו [הגר"ב] התמנה לר"י קפלן התקשר לשאול אותו פשט בדין הרמ"ה ואמר לו הגרחי"ש אין לי פשט ואני מברך אותך שגם אתה לא יהיה לך פשט [הגם שאתה ר"י] ודפח"ח .

עושה חדשות
הודעות: 7059
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יוני 04, 2018 4:36 pm

איש טלז כתב:על רמ"ה זה שמעתי מהגרחי"ש דכשאחיו [הגר"ב] התמנה לר"י קפלן התקשר לשאול אותו פשט בדין הרמ"ה ואמר לו הגרחי"ש אין לי פשט ואני מברך אותך שגם אתה לא יהיה לך פשט [הגם שאתה ר"י] ודפח"ח .

ברכה לבטלה...
נתיב בינה בביאור הרמ''ה.PDF
(320.73 KiB) הורד 42 פעמים

אליהו בן עמרם
הודעות: 802
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' יוני 19, 2018 8:34 pm

עושה חדשות כתב:שוב תודה והתפעלות לטובה מהחכמים דפה.

בשני מקרים דומים ברור לי מה תהיה ההכרעה, אמנם אשמח לשמוע חו"דכם.

א] בשעה 8 הוא טבל בודאי, הספק הוא האם נגע בשרץ בשבע או בתשע. פסה"ד: טהור.
ב] בשעה 8 נגע בשרץ ודאי, הספק הוא האם טבל במקווה בשבע או בתשע. פסה"ד: טמא.
וזה נכון בין אם היה טהור מעיקרא או טמא.

והשאלה שלנו היא מחמת שאין שעה מבוררת של טומאה וטהרה, והספק הוא רק מה קדם למה, ובזה הכל תלוי.

ואחר הדו"ד כאן, נטתה דעתי הקלושה לפסוק שאין בזה חזקה לשום צד בשום אופן, והוי ספק.

וההערה שהעיר הרב ישנו מדברי הרמ"ה, מעוררת מחשבות.

ישר כוחכם!


אחר הדברים האלה, נראה לענ"ד שנדו"ד דומה לכאורה לסוגיא דחלה פרק ג' משנה ו' ולסוגיא בחולין דף קלד.
בחלה איירי בדין גר שנתגייר והיתה לו עיסה, אם נתגלגלה (שעת חיובה) עד שלא נתגייר - פטור מחלה, ואם נתגלגלה לאחר שנתגייר - חייב בחלה.
ובספק, כלומר אם נתגייר לפני הגלגול או נתגייר לאחר הגלגול, חייב בחלה.
ולגבי מתנות כהונה, בחולין קלד., גבי ספק נשחטה הפרה לפני שנתגייר ופטורה ממתנות, או שנשחטה הפרה לאחר שנתגייר וחייבת במתנות כהונה, איתא שפטור מצד המוציא מחבירו עליו הראיה.
ובגמרא שם חלקו בין חלה למתנות כהונה, שזה ספק איסור וזה ספק ממון והממע"ה.
וברש"י שם איתא: "חלה - ספק איסורא שיש בה עון מיתה הלכך לא סמכינן אחזקה אבל מתנות אין בהן קדושה אלא דין ממון והמוציא מחבירו עליו הראיה"

כלומר, מצאנו ספק מעניין, האם גלגול העיסה (הגורם המחייב) קרה לפני הגירות, או לאחריה, ובאותה מידה יש להסתפק האם הגירות (שעת החיוב) קרתה לפני הגלגול או לאחריו.
האם אין זה דומה לנדו"ד: מה קדם למה? הנגיעה המטמאת לטהרה במקווה, או הטהרה במקוה לנגיעה המטמאת.
וברש"י משמע שניתן היה להעמיד על חזקה להתירא, ואיתא במפרשים מצד חזקת הגוי שלו, שהוא פטור. ומ"מ מחמירינן (מדרבנן, לפי המהרי"ט אלגאזי ועוד מפרשים) מצד שיש בה עוון מיתה. ובמהרי"ט אלגאזי שם משווה להא שקיי"ל גבי טמא שטבל במקווה שנחסר, שרק בגלל תרתי לריעותא מחמרינן, אבל אילולא תרתי לריעותא לא מוקמינן שטמא.

ולכאורה בחלה כאשר הנידון הוא האם נתגלגלה בשעת חיוב, מוקמינן אחזקת גוי ששעת החיוב הגיעה כמה שיותר מאוחר, ויהיה פטור.
ומצד שני, היה ניתן לדון בקמח עצמו שהוא פטור ונתגלגל כמה שיותר מאוחר, כלומר אחרי הגירות, ויהיה חייב.
ומ"מ אומר רש"י שהיה מקום לחזקת היתר לספק זה. (ועוד צ"ע למה? הרי יש צד שני כאמור)

מסקנא: גם במקרה כזה מוקמינן אחזקה.
ולכן, לכאורה גם בנדו"ד יש להעמיד על החזקה מה שהיה קודם להתעוררות כל הספיקות באשר הם.

אשמח לדעתכם הנכבדה, האם שייכי זל"ז נדו"ד עם הסוגיא דחלה וחולין.

עזריאל ברגר
הודעות: 4214
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' יוני 19, 2018 9:47 pm

ראיה טובה לפענ"ד.

עושה חדשות
הודעות: 7059
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' יוני 27, 2018 12:27 am

זכורני משהו בשם הגר"ח מבריסק (כנראה בסטנ') אודות החזקה בבהרת ושיער לבן, למה אין חזקה על איחור הבהרת כמו על איחור צמיחת השיער. לא נראה לי שזה קשור לכאן, אבל אשמח אם מישהו יציין היכן נדפסו דברי הגר"ח.

עושה חדשות
הודעות: 7059
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 02, 2018 11:28 pm

עושה חדשות כתב:זכורני משהו בשם הגר"ח מבריסק (כנראה בסטנ') אודות החזקה בבהרת ושיער לבן, למה אין חזקה על איחור הבהרת כמו על איחור צמיחת השיער. לא נראה לי שזה קשור לכאן, אבל אשמח אם מישהו יציין היכן נדפסו דברי הגר"ח.

מצאתי -

נאות יעקב סי' כ כתב:בנגעים פ"ד מי"א נחלקו ר' יהושע וחכמים בספק בהרת קדם ספק שער לבן קדם, דר' יהושע מטהר משום חזקת הגוף דאמרינן דהבהרת עכשיו באה לאחר שכבר בא השער לבן. ולכאורה הרי אותה חזקת הגוף עצמה יש לו גם להשער לבן ונאמר שבא עתה אחר הבהרת.
והיטיב אשר תירץ לי כבוד שארי הגאון ר' חיים סאלאווייציק (שליט"א) זצ"ל האבד"ק בריסק דליטא, דבדבר שאין לנו ממנו נפקא מיניה לדינא, אין זה ספק כלל ולא שייך לדון עליו דין חזקה, ולכן בשער לבן בפני עצמו שאין בו שום דין טומאה, אין זה בסוג ספק כיון שאין שום נפקא מיניה במה שהקדים או נתאחר לבוא, ולא שייך דין חזקה כל שאין נפק"מ לדינא, משא"כ בבהרת דגם כשהיא לבדה בלי השער לבן, יש בה דין טומאה שצריכה הסגר על כל פנים, ולכן הוי זה ספק ושייך בו דין חזקה.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 23 אורחים