עמוד 1 מתוך 1

נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

פורסם: ו' יוני 08, 2018 12:07 pm
על ידי פי האתון
מעשה באשה שנדרה בקבר בעמוקה שאם יולד לה בן תקראהו ע"ש התנא הקבור שם.
נולד לה בן.
ונפשה בשאלתה איך תקראהו 'יונתן' או 'יהונתן'?

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

פורסם: ו' יוני 08, 2018 1:11 pm
על ידי שמש
בגמרא כתוב יונתן אבל בפשטות זהו קיצור של יהונתן ולכאורה לא ממש משנה (בנוסף, חוששי השמות מעדיפים לקרוא יהונתן בגלל שמועה שיב"ע נפטר ללא ילדים ל"א).

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

פורסם: ו' יוני 08, 2018 6:40 pm
על ידי אפרים זלמן
נדרי קבלה מצינו רק לענין מצוה, ולכאו' קריאת שם ע''ש תנא אינו מצוה. מלבד אם נשבעה.

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

פורסם: א' יוני 10, 2018 12:09 am
על ידי אוהב עמו
לכאורה יש לדון שלא יועיל נדרה באופנים שקריאת השם שייכת לבעל
(תלוי במנהגים מי קורא ראשון וכו')

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

פורסם: א' יוני 10, 2018 1:35 am
על ידי יקים
יונתן היינו יהונתן. כ''נ מדברי הפוסקים.
ועי' שו''ת אבני חפץ (גולדברגר) ח''ג אה''ע סימן סח (אין באפשרותי להעתיק קישור), שהעתיק דברי הפוסקים איך לכתוב השם יונתן או יהונתן

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

פורסם: א' יוני 10, 2018 5:42 pm
על ידי כדכד
שמעתי נידון דומה על חבר שאביו (נדמה לי שזה הסיפור) קרא שמו בברית "יונתן" ואח"כ היולדת אמרה שחפצה לקרוא לו "יהונתן" ואבי הבן שאל את ראש הישיבה שלו ואמר שזה נחשב אותו שם ולכן אפשר לקרוא"יהונתן" ואין זה שינוי

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

פורסם: א' יוני 10, 2018 8:20 pm
על ידי נוטר הכרמים
לכאורה יש כאן ב' נידונים שונים, א) מהו שמו המקורי של התנא יוב"ע. ב) האם ב' השמות שם אחד הן או שנים.

הט"ז בשמות אנשים נראה שנוקט שזה שם אחד, מכח חילופי השמות של יונתן בן שאול, ויעון"ש בזה, ובתוך דבריו מזכיר שבגמ' נזכר התנא יוב"ע בשם יונתן, ואכן כך הוא בכמה וכמה מקומות. ומעניין שבתוס' ב"ב קלג, ב ד"ה בא עליו שמביא בשם הירושלמי בנדרים מעשה עם יהונתן בן עוזיאל שהדירו אביו מנכסיו ועמד וכתבו לשמאי. אולם בנוסח הירושלמי שלפנינו (פ"ה ה"ו) מופיע 'יונתן'.

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

פורסם: ב' יוני 11, 2018 1:43 am
על ידי יקים
ודרך אגב, בפולין היו כותבים את השם יהושע - יושע, והשם יהודה - יודא. כמובן שזה אותו השם כמו עם ה''א

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

פורסם: ב' יוני 11, 2018 8:31 am
על ידי פלתי
אפרים זלמן כתב:נדרי קבלה מצינו רק לענין מצוה, ולכאו' קריאת שם ע''ש תנא אינו מצוה. מלבד אם נשבעה.

שבועה בלשון נדר הוי שבועה.

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

פורסם: ב' יוני 11, 2018 11:57 am
על ידי עזריאל ברגר
יקים כתב:ודרך אגב, בפולין היו כותבים את השם יהושע - יושע, והשם יהודה - יודא. כמובן שזה אותו השם כמו עם ה''א

וכ"ה בתלמוד ירושלמי לפעמים, ודנו בזה בספרי השמות לגבי שטרות.

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

פורסם: ד' יוני 13, 2018 11:37 pm
על ידי מה שנכון נכון
בתרומת הדשן סימן רלג מסופק בזה. (נפסק בשו"ע קכט, כה).
והיה נראה לדקדק מן השמות הנמצאים בתלמוד יונתן בן עוזיאל, ר' יונתן בר פלוגתא דרבי יאשיה, ורבי יונתן רבו של רבי שמואל בר נחמיה, בכולהו לא אשכחן בשום ספר משנה או גמרא שכתב רק יונתן, וא"ת התלמוד קיצר הלשון יהי כן מ"מ הוי ליה חניכה כדברירנא לעיל.

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

פורסם: ה' יוני 14, 2018 9:43 am
על ידי פי האתון
נוטר הכרמים כתב:לכאורה יש כאן ב' נידונים שונים, א) מהו שמו המקורי של התנא יוב"ע. ב) האם ב' השמות שם אחד הן או שנים.

הט"ז בשמות אנשים נראה שנוקט שזה שם אחד, מכח חילופי השמות של יונתן בן שאול, ויעון"ש בזה, ובתוך דבריו מזכיר שבגמ' נזכר התנא יוב"ע בשם יונתן, ואכן כך הוא בכמה וכמה מקומות. ומעניין שבתוס' ב"ב קלג, ב ד"ה בא עליו שמביא בשם הירושלמי בנדרים מעשה עם יהונתן בן עוזיאל שהדירו אביו מנכסיו ועמד וכתבו לשמאי. אולם בנוסח הירושלמי שלפנינו (פ"ה ה"ו) מופיע 'יונתן'.


תודה מרובה.

אלו דברי הט"ז:
ט''ז שמות אנשים.jpg
ט''ז שמות אנשים.jpg (154.11 KiB) נצפה 531 פעמים


מה שנכון נכון כתב:בתרומת הדשן סימן רלג מסופק בזה. (נפסק בשו"ע קכט, כה).
והיה נראה לדקדק מן השמות הנמצאים בתלמוד יונתן בן עוזיאל, ר' יונתן בר פלוגתא דרבי יאשיה, ורבי יונתן רבו של רבי שמואל בר נחמיה, בכולהו לא אשכחן בשום ספר משנה או גמרא שכתב רק יונתן, וא"ת התלמוד קיצר הלשון יהי כן מ"מ הוי ליה חניכה כדברירנא לעיל


יש"כ.
האיש הנכון במקום הנכון.